A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája - Online

A csillagászat
magyar nyelvű bibliográfiája


azaz
a szakcsillagászat, az amatőrcsillagászat, a csillagászattörténet, a csillagászat oktatása,
a csillagászati ismeretterjesztés és az űrkutatás – űrhajózás csillagászati kapcsolatú,
magyar nyelven nyomtatott irodalma a kezdetektől napjainkig

vagyis

könyvek, évkönyvek, könyvrészletek, folyóiratok, tanulmányok, közlemények,
cikkek, nagyobb híradások könyvészeti adatai és lelőhelyei.
Főszerkesztő:

Sragner Márta szakbibliográfus, könyvtáros
Csorba Győző Megyei Könyvtár — Pécs
()


Munkatársak:

Dr. Almár Iván Budapest — ALM.
 Sopron — AAJ.
ifj. Bartha Lajos Budapest — IBQ.
Blumberger Zoltán Szécsény — BRZ.
Farkas Gábor Farkas Budapest — FGF.
+ Fleck Alajos Pécs — FLA.
Fődi Attila Székesfehérvár — FŐA.
dr. Gazda István Budapest — GAI.
Gulyás Erzsébet Jászberény — GER.
Gyarmathy István Debrecen — GYI.
Hadobás Sándor Rudabánya — HAD.
Halmai István Martfű — HAI.
Hevesi Zoltán Kaposvár — HEV.
Horányi Gábor Budapest — HOR.
Dr. Illés Erzsébet Budapest — IER.
Illés Tibor Szeged — ITI.
Jandó Attila Egervár — ATA.
Keszthelyi Sándor Bucsu — KSZ.
+ Kiss Gyula Sopron — KGY.
Kiss Szabolcs Tápiószecső — KIS.
Kocsis Antal Királyszentistván — KOC.
Kovács Gergő Báránd — GKG.
Kovács Sándor Ferenc Pilisvörösvár — KSF.
Kunos László Székesfehérvár — KUN.
Maróti Tamás Budapest — MAT.
Marton Géza Budapest — MRG.
Mojdisz István Békéscsaba — MOJ.
Mucsi Dezső Szentendre — MUD.
Nagy Róbert Gödöllő — NRO.
Osvald László Litér — OSI.
Perkó Zsolt Nagykanizsa — PZS.
Piriti János Nagykanizsa — PIR.
+ Ponori Thewrewk Aurél Budapest — PTA.
Presits Péter Budapest — PRP.
Rezsabek Nándor Budapest — REZ.
Ronecz Tamás Sajószentpéter — RON.
Sragner Márta Bucsu — SRG.
Dr. Szabados László Budapest — SOL.
Szauer Ágoston Szombathely — SZU.
Dr. Szenkovits Ferenc Kolozsvár — SZF.
Takács Zsolt Budapest — TZS.
Dr. Tóth Imre Budapest — TIM.
Tuboly Vince Hegyhátsál — TUV.
Válas Péter Budapest — VLP.
Vaskúti György Vaskút — VSK.
Veres József Etyek — VEJ.
Vigh Lajos Paks — VGH.
Dr. Zsoldos Endre Budapest — ZSE.A személyesen kézbevett, áttanulmányozott és leírt tétel végén a leírást végző munkatárs nevének rövidítése látható zárójelben.
A * csillaggal is megjelölt tételt az illető még nem látta, csak más forrás említette.

Az anyaggyűjtés kezdete: 2003. április 5.

Az adatgyűjtést szervezetten végezzük, az állandóan bővülő szerkesztett
adatbázist az Interneten folyamatosan láthatóvá tesszük.

Az adatbázis minél teljesebbé tételéhez szívesen várjuk a javaslatokat,
kiegészítéseket, javításokat a főszerkesztő címére. A munkába bekapcsolódni
kívánó munkatársak ugyanitt jelentkezhetnek.

A szerzőknek, a kiadóknak, a terjesztőknek vállaljuk kiadványuk (könyvük, folyóiratuk, cikkük) szakszerű bibliográfiai leírását, az adatbázisba tételét és internetes megjelentetését, ha elküldik anyaguk egy példányát erre a postacímre: Sragner Márta 9792. Bucsu Rohonci utca 22.

Az adatbázis tételeit más helyen közzétevők: szíveskedjenek feltüntetni, hogy segítségükre volt „A csillagászat magyar nyelvű bibliográfiája” és nevezzék meg a felhasznált tételeket gyűjtő munkatársainkat.


Csimabi

Utolsó frissítés:   

Webprogramozás:
PTE Egyetemi Könyvtár

.:. Bibliography of Astronomy in Hungarian Language .:.
Az oldal 800x600-ra és M$ roller 4-re optimalizált,

A bibliográfia jelenleg
78.781
tételt tartalmaz!

Az oldalon való kereséshez
nyomd meg a Ctrl+f billentyűkombinációt
!


Bármely évszámra kattintva az abban az évben megjelent kiadványokat érheted el!


[1538]   [1558]   [1561]   [1562]   [1569]   [1571]   [1572]   [1573]   [1575]   [1576]   [1578]   [1579]   [1580]   [1581]   [1582]   [1583]   [1584]   [1585]   [1586]   [1587]   [1588]   [1589]   [1590]   [1591]   [1592]   [1593]   [1594]   [1595]   [1596]   [1597]   [1598]   [1599]   [1611]   [1621]   [1624]   [1626]   [1629]   [1631]   [1641]   [1642]   [1643]   [1644]   [1645]   [1646]   [1649]   [1650]   [1651]   [1655]   [1660]   [1662]   [1664]   [1665]   [1668]   [1669]   [1675]   [1677]   [1678]   [1679]   [1681]   [1682]   [1683]   [1684]   [1685]   [1711]   [1734]   [1753]   [1757]   [1772]   [1774]   [1775]   [1777]   [1780]   [1781]   [1782]   [1784]   [1785]   [1789]   [1790]   [1791]   [1792]   [1794]   [1795]   [1796]   [1797]   [1798]   [1801]   [1802]   [1803]   [1806]   [1808]   [1809]   [1814]   [1815]   [1816]   [1817]   [1818]   [1819]   [1820]   [1821]   [1822]   [1823]   [1824]   [1825]   [1826]   [1827]   [1828]   [1829]   [1830]   [1831]   [1832]   [1833]   [1834]   [1835]   [1836]   [1837]   [1838]   [1839]   [1840]   [1841]   [1842]   [1843]   [1844]   [1845]   [1846]   [1847]   [1848]   [1849]   [1850]   [1851]   [1852]   [1853]   [1854]   [1855]   [1856]   [1857]   [1858]   [1859]   [1860]   [1861]   [1862]   [1863]   [1864]   [1865]   [1866]   [1867]   [1868]   [1869]   [1870]   [1871]   [1872]   [1873]   [1874]   [1875]   [1876]   [1877]   [1878]   [1879]   [1880]   [1881]   [1882]   [1883]   [1884]   [1885]   [1886]   [1887]   [1888]   [1889]   [1890]   [1891]   [1892]   [1893]   [1894]   [1895]   [1896]   [1897]   [1898]   [1899]   [1900]   [1901]   [1902]   [1903]   [1904]   [1905]   [1906]   [1907]   [1908]   [1909]   [1910]   [1911]   [1912]   [1913]   [1914]   [1915]   [1916]   [1917]   [1918]   [1919]   [1920]   [1921]   [1922]   [1923]   [1924]   [1925]   [1926]   [1927]   [1928]   [1929]   [1930]   [1931]   [1932]   [1933]   [1934]   [1935]   [1936]   [1937]   [1938]   [1939]   [1940]   [1941]   [1942]   [1943]   [1944]   [1945]   [1946]   [1947]   [1948]   [1949]   [1950]   [1951]   [1952]   [1953]   [1954]   [1955]   [1956]   [1957]   [1958]   [1959]   [1960]   [1961]   [1962]   [1963]   [1964]   [1965]   [1966]   [1967]   [1968]   [1969]   [1970]   [1971]   [1972]   [1973]   [1974]   [1975]   [1976]   [1977]   [1978]   [1979]   [1980]   [1981]   [1982]   [1983]   [1984]   [1985]   [1986]   [1987]   [1988]   [1989]   [1990]   [1991]   [1992]   [1993]   [1994]   [1995]   [1996]   [1997]   [1998]   [1999]   [2000]   [2001]   [2002]   [2003]   [2004]   [2005]   [2006]   [2007]   [2008]   [2009]   [2010]   [2011]   [2012]   [2013]   [2014]   [2015]   [2016]   [2017]   [2018]   [2019]   [2020]   [2021]   [2022]            1538.

SZÉKELY István: Calendarivm magiar nielwen Szekel' Estva'n [Krakkó, valószínűleg: 1538. Hieronymus Vietor.] [30] p. Öröknaptár. A címlapon Magyarország fametszetű címere látható. A címlevél után előszó olvasható. A tizenkét hónap szerinti öröknaptárt a Cisiojanos, majd hét rövid fejezet követi: A vasárnapok betűiről, Officia mensium, Sol in signis Zodiaci, Az aranyos számról, A húshagyatról, A húshagyatról való tábla, Az újholdnak megleléséről. A művet A kottáról címmel a magyar számnevek zárják. A hónapokra szóló rigmusok incipitmutatóra utaló januári kezdősora: Vígan lakik Boldogasszony hava hév pecsenyével. Kanyaró Ferenc az egyes naptári hónapok végén olvasható rigmusokat disztichonoknak, "klasszikus ízű" magyar hexametereknek gondolta, amelyek megelőzték Sylvester János híres klasszikus mértékű magyar verseit. Horváth János ezzel szemben megállapította, hogy e sorok ritmikusak ugyan, de nem minősíthetők klasszikus verseknek.
A Cisiojanos szövege pedig prózának látszik, amely helyenként egyezik a középkori nyelvemlékekben (Peer-kódex, Thuróczy kódex) található csíziókkal és az 1590-i kolozsvári Cisio módosításával került át a későbbi magyar naptárakba. A legrégibb nyomtatott magyar nyelvű naptárunk kiadási évének tekintetében bizonytalanság van. Évszám nincs feltüntetve a köteten. Az évszám hiánya indokoltnak tűnhet, mivel öröknaptár és nem egy adott évre szóló kalendárium. Már Szabó Károly megállapította a betűtípusok alapján, hogy e mű Hieronymus Vietor krakkói nyomdájában készült, és úgy vélte, hogy az 1538-nál később nem jelenhetett meg. Az előszó szavait - kit jó néven ha veendenek, többre és nagyobbra ennek utána igyekezünk - ugyanis Székely Istvánnak két 1538-ban megjelent jelentősebb munkájára (Keresztyénségnek fundamentomáról való tanuság; Istenes Énekek) vonatkoztatta.
Így - Szabó Károly szerint - e naptárának ezelőtt kellett volna megjelennie: "teljességgel nem kételkedhetünk a felől, hogy ezen kis kalendáriom nyomtatási idejét 1538 előttre, vagy legalább is 1538 elejére kell helyeznünk" - írja 1876-ban. Székely István 1538-ban került Szikszóra iskolamesternek, ahol több tankönyvet írt. Itt születik a Szikszai oskolabeli gyerekeknek, és az öröknaptár előszavában is "vélém, hogy valamit használnék az magyarul olvasó gyermekeknek" ajánlással nekik szánja a könyvet. A könyvészeti kutatás inkább az 1538-as kiadást valószínűsítette, más évszámokra tett utalások nem meggyőzőek. A címlapon látható fametszetes címer, amely a harmincas évek krakkói nyomtatványaiban még ép, e kiadványon már sérült - a keret jobb felső sarka és a kettőskereszt középső szárának jobb oldala ki van törve - mint ahogy az Székely 1548-ban megjelent Zsoltár könyvén is látható.
Varjas Béla megállapította, hogy a nyomtatvány már a Vietor-műhelynek a magyar helyesíráshoz kiegészített betűkészletével, tehát az 1540-es években készülhetett (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 63.).; Krakkóban, Hieronymus Vietor könyvnyomdász adta ki, a Szikszón, Olaszliszkán és Göncön működő Benczédi Székely István protestáns (a krakkói egyetemre 1529-ben még obszerváns ferences rendi barátként, azaz katolikusként érkezik. Krakkóból már lutheránus lelkészként jön haza. A protestáns vallás hazai két nagy ága közül az 1540-es évek végén a kálvinizmust választja) iskolamester és prédikátor: magyar nyelvű öröknaptárát.
Ez a legelső nyomtatott magyar nyelvű naptárunk. Közli az év 12 hónapjának magyar neveit, a hó napjainak számát, majd hetenként és naponként a nevezetesebb névünnepeket. Jelzi az évszakok kezdetét, azt hogy a Nap melyik csillagképben jár, mikor kel és nyugszik. Az aranyos szám és a vasárnapi betűk külön táblázatokban közlése biztosította, hogy a naptárt bármelyik évben használhatták. Ezzel számították ki a mozgó ünnepeket és az újhold feltűnésének idejét is. A könyv végén megtaláljuk magyarul a számjegyek sorát: egytől húszezerig. [KSZ.]


          1558.

[1] KALENDÁRIUM az 1558. esztendőre. Red. Paul Fabricius. - [2] Prognosztikon. Bécs, 1557. [Raphael Hoffhalter?] Naptár és prognosztikon. Paul Fabricius udvari matematikus és csillagász a XVI. század második felében a bécsi egyetem tanára volt. Számos naptárt szerkesztett, amelyek nemcsak latinul és németül jelentek meg Bécsben, hanem Prágában csehül is kiadták. Fabricius 1558. január 1-én Nádasdy Tamás nádorhoz írt levelében arról panaszkodott, hogy egy bizonyos nyomdász Fabricius naptárát (ephemerides) egy idegen prognosztikonjával és nem az övével adta ki magyarul (meam Ephemeridem et alienum prognosticum expressit Hungarice, ... prognosticon meum Hungaricum non prodierit). Fabricius magyar naptárából és az ismeretlen idegen magyar nyelvű prognosztikonjából, amely nyilván 1558-ra szólt és Bécsben készült, nem maradt fenn példány.
Lehetséges, hogy az ismeretlen nyomdász Raphael Hoffhalter volt, akinél ez időben a nyomdászatot Huszár Gál tanulta, és akinek a műhelyében ezekben az években magyar nyelvű nyomtatványok, közöttük naptárak is készültek. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 137.) [KSZ.*]


          1561.

[1-2] [KALENDÁRIUM és prognosztikon az 1561. esztendőre.] [Bécs, 1560. Raphael Hoffhalter.] [32 + ? levél]. Naptár és prognosztikon. E nyomtatványból csak a naptárnak maradt fenn hét levélnyi töredéke. A januári hónapversnek az incipitmutatóra utaló és kikövetkeztethető kezdősora: Vígan lakik Boldogasszony hava bő pénzével. Fazakas József és Sajó Géza megállapították, hogy a naptárt az 1561. évre szerkesztették és Bécsben, valószínűleg Raphael Hoffhalter műhelyében nyomtatták. Itt ugyanis a következő évben hasonló kalendárium készült. Ez utóbbit Bornemisza Péter fordította Tomasz Piotrkowczyk latin nyelvű munkájából, és lehetséges, hogy már ez az 1561-es kalendárium is így készült. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 159.) [KSZ.*]

          1562.

[1] KALENDARIOM es az aegh forgasabol valo igaz itiletek, Ky az Craccai Piotrcoui Thamas szerzese szerind forditatek magiarra, Pesti Bornemissa Peter Deak altal. Az edes iduözitö vrunk Iesus Christus születesenek M.D.LXII Eztendeiere. Az hodnak fogiatkozasa lezen szent Iacab hauanak 15 napjan [A címlapon fametszet: a Hold.] Az felseges Roa’y Chazarnak engedelmöböl Bechbe niomtata Raphael Hofhalter. - [2] (Igaz iöuendö itiletek Christvs vrunk születese vtan valo M.D.LXII eztendönek szolgaltatasara. Az Craccai Piotrcoui Thamas iudicioma szerint, szerzetek pesti Bornemissa Peter deak altal. Venus chyllag ez eztendönek igazgatoia Iupiter penig segitö tarsa. Bechbe niomtata Raphael Hofhalter.) Bécs, [1561.] Raphael Hofhalter. [48 + ? levél]. Naptár és prognosztikon. Az egyetlen, végén hiányos példány ma nem található, és csak Hodinka Antal, valamint Dézsi Lajos leírása alapján ismert.
Eszerint a naptár címlapját Magyarország fametszetű címere díszítette, amely a prognosztikon címlapján megismétlődött. Ez utóbbi hátán állt Bornemisza Péter ajánlása Bécs 1561. szeptember 30-i kelettel Zríni Miklós úrnak ... őfelsége hű tanácsának, fő tárnokmesterének és Baranya vármegye ispánjának. A naptárhoz szükséges számításokat Tomasz Piotrkowczyk krakkói csillagász végezte el, ugyanő írta a prognosztikont is. Nevét Kovács Imre egy korábbi sajtóhiba miatt "Tiotrcovi"-nak írta. Schulek Tibor, aki az unikumot már a két világháború között hiába kereste a Batthyányak körmendi gyűjteményében, Bornemisza Péter közreműködését a magyar naptárak kiadásában tanára, Paul Fabricius hatására vezette vissza. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 165.) [Espenak szerint 1562. július 16-án 03.29 UT-kor volt telihold és a teljes holdfogyatkozás közepe.] [KSZ.*]


          1569.

[1] JUDICIVM magyar nyelven, mind a béczi, mind a crackai judiciumokból egybe gyüjtöttet és megtolmáczoltattot Christus születése vtan 1569. esztendöre. - [2] Practica ez esztendöre 1569. Az crackai és beczi practikábol egybegyüjtöttet. Kolozsvár, 1568. Heltai. Naptár és prognosztikon. E nyomtatvány a legrégibb Magyarországon nyomtatott naptár. Töredékét, amely ma nem található, Kanyaró Ferenc áztatta ki Heltai Gáspár műhelyében készült kötésből. A táblában javítgatásokkal és törlésekkel teli kézirat-töredéket is talált, amely arról tanúskodott, hogy a naptárt krakkói és bécsi minták nyomán maga Heltai állíthatta össze. A nyomtatvány eredetileg két külön címlappal ellátott részből, a tulajdonképpeni naptárból és jövendöléseket tartalmazó prognosztikonból állott. Formátumát Kanyaró tizenhatod rétben határozta meg. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 257.) [KSZ.*]

          1571.

[1-2] EGYEDÚTI Gergely: KALENDARIVM az egnek forgassabul meg ismert es el rendelt praktikaiual eggietembe es mastani Vrunk Iesus születetesse vtan MDLXXI esztendöre curelouiai Szanizlo Iacobeius mester Crakkai academianak Astrolog. iudicioma szerent E. G. altal magiarra fordetatoth. Stainhofer Gaspar altal Beczben niomtatot, az felseges Rom. Chászar kegielmes engedelmeböl. Bécs, [1570.] Stainhoffer. [50 levél]. Naptár és prognosztikon. A ma már csak a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában őrzött múlt századi kéziratos kivonat alapján ismert nyomtatvány címlapján Magyarország címere volt látható. A prognosztikon külön címlapja azonos volt az első címlappal, csak a fordító E(gyedúti) G(ergely) nevére történő utalás maradt el. A prognosztikon elején N. Mikaczius három verse állt: (1) Ad ... Nicolaum Telegdinum lectorem et canonicum - (2) Ad authorem - (3) Ad lectorem.
Ezt követte a fordító ajánlása: Az én tisztelendő és bizodalmas uramnak és patronusomnak, Thelegdi Miklósnak, a nemes esztergomi káptalannak lektorának Egieduthi Gergely. A hónapversnek az incipitmutatóra utaló januári kezdősora: Kíván eret Janus vágni illendő lakodalmat. A Telegdinek szóló ajánlás szövegét kiadta Stettner György. A kalendáriumot Stettner (Zádor) György még az eredeti nyomtatvány alapján írta le Toldy Ferenc és Szabó Károly már csak az említett kéziratos másolatot ismerte. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 273.) [KSZ.*]

Kalendárium 1571-re. Debrecen, 1570. Komlós András. XVI. századi adat alapján feltételezhető. Naptár. Gulyás Pál figyelt fel arra, hogy Komlós András debreceni nyomdász egyik 1570-ben megjelent kiadványának címlapján díszítésként naptárjegyeket alkalmazott. Ebből Gulyás arra következtetett, hogy Komlós berendezkedett naptárak nyomtatására, de ezekből nem maradt fenn egyetlen egy sem. A naptárjegyek ilyen másodlagos felhasználása igen szokatlan. Lehetséges, hogy talán éppen azért került erre sor, mert eredeti rendeltetésüknek megfelelően, naptárban ezekben az években nem használták Debrecenben. Ennek ellenére feltételezhető, hogy már Komlós is nyomtatott naptárakat, de példány nem maradt belőlük. A naptárak, mint elavuló használati nyomtatványok, különösen ki voltak téve a pusztulás veszélyének. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 276A.) [KSZ.*]

          1572.

[1-2] EGYEDÚTI Gergely: (KALENDARIVM, az egnek forgasabul megh smert es el rendelt praktikaiual eggietembe, az mastani urunk Iesus szöletese után M.D.LXXII. esztendure curelouiai Sztanizlo Iacobeius mester, Crakkai Academianak Astrologiai iudicioma szerin E. G. altal magiarra mastan fordetatoth. Stainhofer Gaspar altal Beczben niomtattott, az fölseges Romai Chászar kegielmes engödelmeböl.) Bécs, [1571.] Stainhofer. [48 levél]. Naptár és prognosztikon. Az egyetlen példány címlevele és utolsó levele hiányzik. Feltehető, hogy a címlapon itt is a magyar címer állt, akárcsak az előző évi kiadásban, a cím pedig megegyezett a prognosztikon külön címlapján olvasható címmel.
A naptárrész után áll a prognosztikonra is vonatkozó belső címlap, amelyet a fordító Gregorius Egieduthinus ajánlása követ Antonio Verantio archiepiscopo ecclesiae metropolitanae Strigoniensis ... patrono, ami után a prognosztikon szövege következik. A hónapversnek az incipitmutatóra utaló januári kezdősora: Kíván eret Janus vágni illendő lakodalmat. A naptárhoz szükséges számításokat Stanistaw Jakobeius z Kurzelowa krakkói csillagász végezte el, ugyanő írta a prognosztikont. Az egyes hónapokra jellemző rigmusok forrásait Szilády Áron abban a De proprietatibus duodecim mensium című költeményben találta meg, amely a római Furius Dionysius Philocalus 354-ben keletkezett munkájára vezethető vissza. A fordítás és az átdolgozás feltehetően Egyedúti Gergely munkája. Kovács Imre a változatos és gazdag prognosztikon tartalmát ismertette. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 294.) [KSZ.*]


          1573.

[1] [KALENDARIUM az 1573. esztendőre Jacobeus Sztaniszlótól.] - [2] (Practic, az az: az egeknec forgassábol, és Czillagoknac iarasabol szözettet iöuendülés, Christus Wrunknac születésénec vtánna valo esztendöre. 1573. Az Iacobeus Sztaniszlo Mestertöl. Crackoban. A Mars Planeta Wra ez esztendönec. Ivpiter és Venus tarsai.) [Kolozsvár, 1572. Heltai Gáspár.] [58] p. Naptár és prognosztikon. E nyomtatvány egyetlen ma ismert példányának címlapja hiányzik. (1) Az égbeli tizenkét iegyek [Kos, Oroszlan, Lövő, Bika, Szüz, Back, Kettőssec, Mértéc, Vízöntő, Rác, Scorpio, Halac] után következik a naptár, amelynek végén vásárjegyzék A sokadalmok címmel.
Az első részt a holdfogyatkozásról szóló híradás zárja [Ez estendoben, M.D.LXXIII. Leszen egy tellyes Ecclipsis: Az az, A Hóld besötütetic, á bokor Czillagnac, á Sárkánnac, feiénel: 19. wyiára, és Sciopulusra 30. Mint eszt meg láttyuc á Karáczon Hauánac tellyes voltában, Annac az Hólnapnac 8. napián. Leszen pedig felic szinte 10. orakort éyel. Minut. 31. Tudnia ilic á 8. napnac köuetkezö éyen. - Mikoron á Hóldnac nagy fogyatkozássa leszen. Mert az Ecclip. á kezdeti leszen 8. orak estue. A közepi leszen 10. orak. Az vége leszen 12. orakort. Az ö tellyes hoszsza leszé 3. oraig, m. 42. Es á hold ieszen fekete mayd egy egész oraig, minde viiágoság nelkül.]. A prognosztikon önálló címlappal kezdődik. A naptárról elsőnek Waltherr László adott hírt, akinek közlését mások is átvették.
Toldy Ferenc a mű szerzőjének "Szaniszló Jakab mestert" tartotta, és megjegyezte, hogy Jankovich Miklós látta ugyan, de címlapja nem lévén a kiadás helyét nem tudta meghatározni, a könyvdíszek alapján mégis Heltai Gáspár nyomtatványának tulajdonította. Szabó Károly átvette Toldy adatát és ezt az 1573-i lappangó naptárt a szerző, Stanislaw Jakobeius z Kurzelowa alapján a bécsi sorozat folytatásának gondolta. Szinnyei József Szabó tévedését folytatva a két előző naptáréhoz hasonlóan ennek fordítóját is Egyedúti Gergelyben jelölte meg. Közlésében ráadásul még sajtóhiba is csúszott (1573 helyett 1593 áll), amit később mások is átvettek.
Tolnai Gábor részletesen leírta az ismét előkerült példányt, és a betűtípusok valamint a nyomdadíszek alapján megállapította, hogy Kolozsvárott 1572-ben Heltai Gáspár műhelyében készült. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 315.) [Espenak szerint 1573. december 8-án 19.14 UT-kor volt telihold és a teljes holdfogyatkozás közepe.] [KSZ.]


          1575.

HELTAI Gáspár: Chronica az magyaroknac dolgairol: mint iöttec ki a nagy Scythiaból Pánnoniában, És mint foglaltác magoknac az országot: És mint birtác aszt Hertzegről Hertzegre, Es Királyról Királyra, nagy sok tusakodássockal és szantalan soc viadallyockal, Mellyet Heltai Gaspar meg irta Magyar nyelven. Es ez rendre hoszta, Az Bonfinius Antalnac nagy könyvéből és egyeb Historias könyvekből, nem kiczin munkával. Colosvárott 1575, Heltai G. A kinyitott könyvben a lapok bal oldala számozatlan, csak a lapok jobb oldalán van oldalszámozás. Az utolsó számozott oldal: 208 p. Csillagászat: p. 32. jobbra: [Szent István királyról] "Az ö halálának utána nagy tsudák és veszedelmek lönek. Mert sok városok és faluk meg-égének, föld-indúlások-is lönek. Két napot-is látának az égbe.";
p. 67. jobbra: "Azonközbe egy Cometa, auagy üsteges czillag támada az egen. Es ne soc nap mulva meg hala az iámbor Lajos király, kit meg siratá mind az egész ország. ... Lőn Lajos királynac halálla mikoron irnanac Christus-Wrunknac halála vtán mindőn iránac, 1382."; p. 109. balra: [Hunyadi Jánosról] "Az ő halálát sok jelek mutatták-meg annak előtte. Mert az elött egy üstökös tsillag támada az égbe, és marada vagy harmintz napig ’s a t. E’ lön a’ vége az jámbor vitéz Hunyadi Jánosnak, Magyar Országnak Gubernátorának.";
p. 143. jobbra: Esztergomi János érsek nagy palotát épített. "Azon palotában az eggyik hoszszú falon renddel szépen mind meg-íratta vala szép és drága festékekkel mind a Magyaroknak Öseket, a’ Scithiai Hertzegeket, annak-utána a’ Királyokat. Nem íratta vala pedig a’ Királyoknak képeit tsak Mátyás Királyig, mikoron ö élt, hanem Mátyás Király uánn-is egynehány ablakot íratott-meg; mellyet valami Prognosztikumból, avagy a’ tsillagoknak járásából vett jövendö-mondásból, és úgy akarta az ö utána valóknak azok a’ képek által jelenteni, mi vólna jövendő ez országban."; p. 164. jobbra: [Hunyadi Mátyás királyról] Napfogyatkozás Bécs megszállása évében Klaustronamburg. "És a’ kastély, melly a’ híd’ végén vala, a’ föld felé, a’ sok nyomorgatás utánn meg-adá magát Szent-György havába [1484. ápr.], melly napon olly setét Ecclipsis jön, hogy nappal sok helyen látszanának a’ tsillagok az egeken.";
p. 164. jobbra: "Mikoron pedig Mátyás Király az esztendönek a’ kezdetiben, mikoron írnának Krisztus Urunk születésének utánna 1485 meg-akarná szállani Bétset, elöször meg-láttatá a’ tsillagoknak forgását, és azoknak forgása szerént úgy kezde Bétsnek vítatásához."; p. 168. balra: "És e’képpen akara Mátyás Király Magyar Országból Olasz országot tsinálni, és mindenütt kerestete tudós népeket, kik az égi forgáshoz, és a’ tsillagoknak járásához tudnak vala..."; p. 171. jobbra: Harcok előtt a csillagnézők véleményét is kikérte. "Annak-utána Mátyás király megkérdvén a’ tsillag nézőket...";
p. 172. jobbra: [Német Újhely ostroma.] "Harmad napra annak-utána (mert az egeknek szerentsés forgását várta vala-meg) ő maga-is Mátyás Király be-méne Újhelybe."; p. 178. balra: A budai palotában a piac körül "egy-egy faragott oszlopot akara állatni, és az oszlopnak az oldalában akarta az Lektornak székit helyheztetni, holott a’ Doktorokat el-akarta rendelni mind végig, minden oszlop mellett a’ letzkéknek ólvasására, ... az hetedik mellett az hetedik Lektor az Astronomiát." (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 360.) [KSZ.]


          1576.

[1] IVDICIVM magyar nyeluen: az 1.5.7.6. Esztendöre, mellyic 13. hónac fénye és Bissextilis leszen. Ez Esztendönec Vra leszen Saturnus, társa Mercurius, tanátsadóia Mars. Ez Esztendöben az Hold fenye el vesz Oktobernec 8. napian 2 orakór 24. gradicz az [Kos ábrázolás] [A címlap jobb oldalán egy alulról nagyrészt elfogyott Hold rajza], Szebenbe. Heusler Marton Altal. - [2] PRACTICA AZ 1. 5. 7. 6. Esztendőre Christus vrunknac és üdvezitőnknec születése vtán, melly 13, hólnapi és Bissextilis leszen. Szebembe, [1575.] Heusler Márton. [32 + ? levél]. Naptár és prognosztikon. A naptár után külön címlappal kezdődik a prognosztikon. A kalendárium "B" ívének több példányát Hellebrant Árpád kötéstáblából áztatta ki, a megjelenés helyét azonban sem ő, sem Dézsi Lajos nem tudta megállapítani. A betűtípusok, a naptárjelek és a papír vízjele alapján Borsa Gedeon szebeni nyomtatványnak határozta meg.
Megállapítását utóbb igazolta a címlappal együtt előkerült "A-D" ív, amelyet Jakó Zsigmond ismertetett. A kalendárium egyidejű latin kiadása is megjelent. Ez feltünteti a naptár kiszámítójának és a prognosztikon írójának, Stanislaus Jacobeius Cureloviensisnek nevét is. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 364.) [Espenak szerint 1576. október 7-én 22.26 UT-kor volt telihold és a részleges holdfogyatkozás közepe.] [KSZ.*]


          1578.

MISOCACUS, Wilhelm: Prognosticon. Prognosticon az wy Cometa felöl valo Iöuendülés, mely ez el múlt 1.5.77. Esztendöben Sz. András hauában tetzet meg Iöuendöltetöt Dantzkába az Vilhelmus misocakus Mester által, És dedicáltatot az Felséges és hatalmas Istuán Királynac, Lengyel ország Királlyánac. Nyomtattot Magyar nyeluen Colosuarat Heltaj Gaspárne Mühellyebe. 1.5.78. Esztendöben [A címlapon metszet a táj feletti üstökösről: csóvája balra húzódik, a látóhatárral párhuzamosan] [16 levél]. 31 p. Értekezés az üstökösökről. A címlevél hátán a mű tartalmi beosztása olvasható. A következő levélen a szerző ajánlása Báthori István lengyel királynak: A felséges és hatalmas fejedelemnek István királynak ... Vilhelmus Misocakus dantzkai astrologus hívséges és alázatos szolgálatját ajánlja mint kegyelmes fejedelmének. A mű hat fejezetből áll.
Ebből az első beleolvad az ajánlásba, az utolsó külön címet is visel: Ez mostani 1577. esztendei cometanac allapattyáról és ielensegéröl, ki Sz. András hauánac 12. napyán tetzöt fel. Toldy Ferenc e művet a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának, a végén csonka példánya alapján ismertette Szabó Károly is csak ezt a példányt látta. Leírása kiegészíthető a Fraknói Vilmos által könyvtáblából kiáztatott töredék alapján, amely ma az Országos Széchényi Könyvtárban található. Az ismeretlen szerző Wilhelm Misocacus álnévvel Observationes astronomicae pertinentes ad novam cometam qui visus est jam anno 1577 címmel Gdanskban 1578-ban adta ki művét.
A könyv a számozatlan 16-17. oldalán írja [az 1572-es szupernóváról]: "1572. Esztendőben Sigmond Lengyel Király halála vtán wy Czillag tetzéc meg nagy, Sz. András hauában, üsteke nem vala, sok fele szinbe változot, mert sárga szint, néha feyért, néha vereset mutatot, Az eghen kedig mely Czillagot Casseopeyánac ueueznec annac szekibe lőn maradása, ki az töb Czillagoknac iarasa szerént el nem nyugot, henem azon helybe látzot meg mind addig a míg el veszet vgy mint hat holnapig: Efféle Cometát az Astrologusoc Rosanac hiyác mert keréc formáya, üsteke nelkül vagyon, Mellyből Királyoknac, nagy Wraknac halalat és nagy változassokat iöuendülnec, miuel hogy kedig az Eghbeli iegynec kit Bikánac neueznec, 10 gradusa alat fenlic vala ez a Rosa czillag, mely iegy alat Russia és Polonia vagyon kegyetlen dulassokat és rablassokat ielent vala." (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1600., 414.) [KSZ.]

[1-2] JUDICIUM magyar nyelven az 1578. esztendöre, Petrus Slovacius mester által irattatott. Bártfa, 1577. David Gutgesell. [32 levél]. Naptár és prognosztikon. A bártfai tanács 1579 elején kelt felterjesztésében felsorolta a helyi nyomdász, David Gutgesell addig készült termékeit. Ezek között szerepel: calendaria. Ez az adat elsősorban az 1579-re szóló magyar nyelvű kalendáriumra vonatkozik, de mivel az említett szöveg kifejezetten több naptárról szól, már korábban megjelent kiadványra is lehet gondolni. Megerősíti ezt a feltevést a bártfai nyomdász 1578. szeptember 12-én a kassai tanácshoz intézett levele, amelyben arról írt, hogy működését naptárak nyomtatásával kezdte.
Ezek feltehetően magyar nyelvűek voltak, mivel a XVI. századból Bártfáról csak ilyen kalendáriumok ismeretesek. Gutgesell műhelye 1577-ben kezdett dolgozni, és bizonyosra vehető, hogy már ennek az esztendőnek végén kinyomtatta ezt az 1578-ra szóló naptárat. Bibliográfiai adataira (szerző, cím, terjedelem stb.) a későbbi kiadásokból lehet következtetni. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 372.) [KSZ.*]


          1579.

[1-2] JUDICIUM magyar nyelven az 1579. esztendöre Petrus Slovacius mester által irattatott. Bártfa, 1578. David Gutgesell. [32 levél]. Naptár és prognosztikon. A nyomtatványból ma példány nem ismeretes, de megjelenését több korabeli forrás is bizonyítja. Az egyik a bártfai tanács felterjesztése II. Rudolf 1579. február 8-i rendeletére, amelyben sommásan felsorolták David Gutgesell sajtójának addigi termékeit. Ezek között szerepeltek már naptárak: Calendaria. Kassa város levéltárában is maradtak fenn erre a naptárra vonatkozó adatok. Gutgesell 1578. szeptember 12-én kelt levelében arról írt a kassai tanácsnak, hogy mellékelve ajándékként megküldi az 1579-re szóló kalendáriumát. Ennek számításait Kassa város földrajzi helyét véve alapul egy krakkói tudós végezte.
A tanács 1578. szeptember 15-i ülésén a naptárt bemutatták, a fenti levelet felolvasták és október 29-én a naptárakért tíz rénes forintot fizettek ki jutalomként Gutgesellnek. A levél teljes szövegét Kemény Lajos közölte. A fennmaradt 1581-i és 1583-i bártfai kalendáriumok címlapjuk szerint valóban a kassai "meridiánt" vették alapul. A bibliográfiai adatokra (szerző, cím, terjedelem stb.) is e későbbi kiadásból lehet következtetni. A hallei Egyetemi Könyvár egyik kötetének táblájából előkerült egy bártfai kalendárium prognosztikonjának néhány levélnyi töredéke. Ennek csillagászati adatai kétségtelenül hibásak, mégis ehhez az évhez állnak legközelebb. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 401.) [KSZ.*]

  [1-2] PÉCSI Lukács: KALENDARIVM. Es ez mostani M.D.LXXIX. Esztendöben törtenendö neminemü dolgokrul: Annac fölötte, az idönec naponkent köuetkezendö allapattyarul, iratot Itelet. Irta Slovacivs Peter Craccai Astrologus. Magyarra fordetotta Peechi Lukach. Ez esztendöben, ide mi felénc, á Napba és á holdba, semmi fogyatkozas nem leszen. Nyomtatattot nagy Szombatba. 1579. [Telegdi nyomda.] [44 levél]. Naptár és prognosztikon. A címlap hátán kezdődik a naptár. Az ezt követő, önálló címlap nélküli prognosztikon Pécsi Lukács verses ajánlásával kezdődik: Matthaeo Poklostoi, praeposito Sagiensi. Ez után olvasható A keresztyén olvasónak című előszó. A hónapversnek az incipitmutatóra utaló januári kezdősora: Esztendőknek, minden időknek kezdetét áldjad. Pécsi Lukács, a nyomdatulajdonos Telegdi Miklós munkatársa, a nagyszombati nyomda vezetője volt.
Ezzel a naptárával indította meg a nagyszombati kalendáriumsorozatot, amely 1579-től valószínűleg minden évben megjelent. A sorozat minden ismert tagja azonos nyelvű, formátumú; szerepel rajtuk Pécsi Lukács neve, aki a XVII. század elejéig folyamatosan Nagyszombatban működött. A kalendáriumok szerkezete, könyvdíszeik is megegyeznek, és az újabban előkerült töredékek mind szervesen kapcsolódnak a sorozat korábban ismert tagjaihoz. A XVI. század utolsó 23 évére kiadott naptársorozat kilenc példányból, kettő korábbi leírásokból ismert, míg tizenkettő feltételezhető. A szakirodalom általában elfogadja, hogy a naptár minden évre megjelent. A kalendáriumokat mind Pécsi Lukács fordította, szerkesztette 1579-től 1588-ig Piotr Slovacki (Slovacius), 1589-től Valentinus Fontanus, 1599-től Bernhard Kracker krakkói csillagászok eredetijébol.
Az 1594-1598 közötti naptárak szerzősége bizonytalan. Pécsi látta el azokat is ajánlással és rigmusokkal. Ennek az 1579-re szóló kalendáriumnak az impresszumában kivételesen ugyanaz az évszám szerepel, amelyre a naptár szól. Ennek oka talán a nyomda működésének kezdetén előfordult késés, amiért a kalendárium csak a tárgyév elejére készülhetett el. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 441.) [KSZ.]


          1580.

Judicium magyar nyelven az 1580. esztendöre. Red. Petrus Slovacius. Bártfa, 1579. David Gutgesell. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Naptár és prognosztikon. David Gutgesell bártfai nyomdász a korabeli adatok szerint biztosan készített naptárt az 1578, 1579. és az 1581. évekre. Ezek alapján joggal feltételezhető, hogy a kalendárium erre a közbeeső, 1580. esztendőre is megjelent. A nyomtatvány bibliográfiai adataira a későbbi kiadásokból lehet következtetni. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 425.) [KSZ.*]

[1] KALENDARIUM mind az praktikaiaval egietembe ez ielen 1580. esztendöre az Craccay astrologus, Slouatius Peter mester itileti szerint iratatoth, mastan pedig Gradnay Thamas forditasabul magiarul niomtattatot. Az fölseges romai chaszarnak kögielmes engedelmebeöl Bechben Apffel Mihali niomtatta. [2] (Kalendarivmnak utolso resze, ki praktikanak mondatik, meliben ennechani orszagoknak tertinendeo dolgai es essety minden napi ideonec forgasiual vannak meg irva ez mastani 1580. esztendoere az craccai astrologus Slouacius Peter mester itelete szerint, mastan a Gradnay Tamas forditassabul magiarul nyomtattatot.) Bechben, [1579.] Appfel. [44 levél]. Naptár és prognosztikon. E kalendáriumból példány ma nem ismeretes. A címlapon Magyarország fametszetes címere állt.
A naptárt követő prognosztikonnak önálló címlapja volt, amely után ajánlás következett: Stephano Radetio, episcopo Agriensi ... moecenati suo. Ennek aláírója a fordító, Thomas Gradnay de Jazka. E nyomtatvány egyetlen, ma lappangó példányát Hodinka Antal ismertette, nagyobb könyvészeti pontossággal pedig Dézsi Lajos írta le. A naptárhoz szükséges számításokat Piotr Slowacki krakkói csillagász végezte el, ugyanő írta a prognosztikont is. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 427.) [KSZ.*]

[1-2] [KALENDÁRIUM és itéletek az ég forgása szerint 1580. esztendöre.] [Detrekő, 1579.] [Manczkouit] [Bornemisza]. [40 + ? levél]. Naptár és prognosztikon. Csak az "E" ív első négy levelének kiáztatott alsó harmada maradt meg. Az első levél töredékén olvasható: "magyarra fordittatott. Ivpiter mellett Satvrnus fogja fökeppen birni ez Esztendöt, Venvs kedig mind kettönec szolgal". Ilyen beosztású a prognosztikon címlapja Mantskovit Bálint 1582. évre kiadott naptárában is, amely ugyancsak az "E" ív első lapján kezdődik. A töredékes címlevél hátán az előszó vége olvasható könyvnyomtató Manczkouit Bálint aláírással. A további három levél töredéke a prognosztikon eleje. A bolygók állása megfelel az 1580. esztendőnek: a Bécsben 1580. évre nyomtatott naptár prognosztikonján is ez áll: Jupiter Saturnusszal ennek az esztendőnek fő uralkodó csillagai, Venus pediglen a megmaradt holdfogyatkozásnak okaiért mind kettőnek szolgálattal leszen.
E töredékben is van célzás holdfogyatkozásra. Hogy Mantskovit Bálint mint Bornemisza Péter nyomdásza naptárt készített 1580-ra, az Bornemisza 1580. február 18-án Detrekőből Máriássy Pálhoz írt leveléből is következtethető: Im küldtem mégis négy kötött kalendáriumot (kihúzott olvashatatlan rész), ossza ki barátainak. Kapi Ferenc uramnak is két könyvet, a negyedik és ötödik részt és két kalendáriumot. Ennek alapján már Schulek Tibor, Fitz József és Koltay-Kastner Jenő következtettek arra, hogy Bornemisza vagy nyomdásza Mantskovit 1580-ra naptárt nyomtatott. Az 1582. esztendei kalendáriumának nyomtatásáról maga Mantskovit megjegyezte: kire is az bécsi könyvárusok immár egy néhány esztendőtől fogva kértek. Bornemisza nyomdája, amelyben Mantskovit dolgozott, 1579-től 1584-ig Detrekő várában működött. Mantskovit neve itt fordul elő legelőször. Származása, korábbi működése és az időpont, amikor Bornemisza szolgálatába lépett, ismeretlen.
Az Evangéliumok és epistolák kiadás és a betűtípusok azonossága ugyanis kétségtelenül bizonyítják, hogy Bornemisza nyomdásza volt. Ura halála után egy ideig még Detrekőn nyomtatott, de már 1585-ben Galgócon a ferencesek egykori kolostorában, majd 1588 és 1589 fordulóján, Vizsolyban rendezte be műhelyét és úgy látszik Vizsolyban is halt meg 1596-ban. Fametszetei ezután részben Jakob Klöss bártfai nyomdájába kerültek, bár a vizsolyi műhely még néhány évig, 1599-ig működött. Mantskovit tevékenységével részletesen Gulyás Pál foglalkozott. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 434.) [Espenak szerint 1580. január 31-én 21.34 UT-kor volt telihold és a teljes holdfogyatkozás közepe.] [KSZ.*]

Kalendárium és prognosztikon az 1580. esztendőre. Írta Slovacius Péter. Fordította Pécsi Lukács. Nagyszombat, 1579. Telegdi nyomda. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Naptár és prognosztikon. Zelliger Alajos tévesen említett példányt az Országos Széchényi Könyvtárból. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 442.) [KSZ.*]

[Öröknaptár iskoláskönyvben.] [Nagyszombat, 1580 körül. Telegdi nyomda.] [24 + ? levél]. Öröknaptár és latin-magyar szójegyzék. A műnek csak töredéke maradt fenn. amely a Cisioianus második felét (június hónaptól), valamint fogalmi csoportonként rendezett latin-magyar szójegyzék egy részét tartalmazza. A csízióban minden egyes hónapról hatsoros magyar verset közöl, amely más XVI. századi kalendáriumban nem található. Az első megmaradt rigmus július hónapra szól, és az incipitmutatóra utaló kezdősora: Asszonyunk Mária azonban erede. A nyomtatvány feltehetően egy iskoláskönyv típusának emlékét őrizte meg. A nyilvánvalóan hibás nyomatban téves a lapok sorrendje. A betűtípusok tanúsága szerint a töredék a nagyszombati nyomda készletének 1583-ban történt átöntése előtt (1578 és 1583 között) készült. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 471A.) [KSZ.*]

          1581.

[1] IVDICIVM Magyar Nyelven az eghi Czillagoknak forgásokról, és idöknek szám-tartássokról, ez 1581. Eztendöre, mely Embolismalisnak mondatik, 13. vy Hóldual: Petrvs Slovacivs M. által irattatot és számláltatot fél horára, és az Cassai Meridianussara. Ez Eztendöben két Hold töltén lészen Ecclypsis, de az Cassai Horizont fölöt eggik tetzik czak meg, vgy mint, Bodog Asszony hauanak 19. napián 10 ho: m: 14. enel, az Sarkany czillagnak farka mellett, az Orozlány iegynek 9. grad: m: 33. Az masik Ecclypsis Nap nyugat felé tetzik meg. Bartfan, Dauid Guttgesel. [A címlapon metszet: az Oroszlán ábrája, rajta egy fekete Hold rajza] - [2] (Prognostikon, az az: az egnek forgasabol valo itélet ez 1581. embolismalis eztendöre ... az krackai Slovacius Péter mester irásából magyarrá fordeitatott.) Bartfan, [1580.] Guttgesel. [32 levél]. Naptár és prognosztikon. A nyomtatványnak csak az első két íve maradt fenn. A prognosztikon rész önálló címlappal kezdődik.
A hónapversnek az incipitmutatóra utaló januári kezdősora: János kíván eret vágni, kedves lakodalmat. A naptár és prognosztikon együttes terjedelme - az azonos kivitelű és beosztású 1583-i kiadás alapján - négy íven 32 levél volt. Ennek első felét Fraknói Vilmos áztatta ki könyvtáblákból A hónapok rigmusait König György ismertette. Végső forrásukat Szilády Áron a római Furius Dionysius Philocalus 354-ben írt versében látta. Különböző közvetítéssel e rigmusok számos más régi magyar naptárba is bekerültek. Kovács Imre úgy találta, hogy a bártfai kalendáriumok versei az 1571-1572-i bécsi naptárakból megrövidítve vannak átvéve. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 449.) [Espenak szerint 1581. január 19-én 21.23 UT-kor volt telihold és a teljes holdfogyatkozás közepe. Ez megerősíti, hogy az irodalomban közölt címlapképek 1561-nek is olvasható évszáma helyesen: 1581.] [KSZ.*]

Kalendárium és praktika az 1581. esztendőre. Red. Slovacius Péter. Bécs, 1580. Apffel. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Naptár és prognosztikon. Pontosan leírt példányok tanúsága szerint Michael Apffel bécsi nyomdász 1580-ra és 1583-ra magyar nyelvű naptárt adott ki. Miután ezeknek formátuma, terjedelme és szerzője ugyanaz, feltételezhető, hogy a két közbeeső esztendőre is készített hasonló szerkezetű és kivitelű kalendáriumot. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 450.) [KSZ.*]

Kalendárium és itélet az 1581. esztendőre. Detrekő, 1580. Mantskovit, Bornemisza nyomda. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Naptár és prognosztikon. A fennmaradt töredékek tanúsága szerint Mantskovit Bálint 1580-ra és 1582-re kalendáriumot nyomtatott Detrekőn. Feltehető, hogy a közbeeső esztendőre is készített hasonló szerkezetű és kivitelű naptárt. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 455A.) [KSZ.*]

Kalendárium és prognosztikon az 1581. esztendőre. Írta Slovacius Péter. Fordította Pécsi Lukács. Nagyszombat, 1580. Telegdi nyomda. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Naptár és prognosztikon. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 472.) [KSZ.*]

          1582.

Judicium magyar nyelven az 1582. esztendőre. Red. Petrus Slovacius. Bártfa, 1581. David Gutgesell. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Naptár és prognosztikon. A fennmaradt példányok tanúsága szerint David Gutgesell bártfai nyomdász 1581-re és 1583-ra magyar naptárt adott ki. Miután ezeknek alakja, terjedelme és szerzője ugyanaz, joggal feltehető, hogy a közbeeső esztendőre is készített hasonló tartalmú és kivitelű kalendáriumot. Valószínűleg erről a nyomtatványról emlékezett meg Cornides Dániel katalógusában: "Calendarium Julianum anni 1582. Bartphae." (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 478.) [KSZ.*]

Kalendárium és praktika az 1582. esztendőre. Red. Slovacius Péter. Bécs, 1581. Apffel. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Naptár és prognosztikon. Pontosan leírt példányok tanúsága szerint Michael Apffel bécsi nyomdász 1580-ra és 1583-ra magyar nyelvű naptárt adott ki. Miután ezeknek formátuma, terjedelme és szerzője ugyanaz, feltételezhető, hogy a két közbenső esztendőre is készített hasonló szerkezetű és kivitelű kalendáriumot. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 480.) [KSZ.*]

[1] [KALENDÁRIUM az 1582. esztendőre.] - [2] (Iteletec, Az eg forgasa szerint: ez MDLXXXII Esztendöre. Az Krakai Fö Academianak Astrologusa Slovacivs Peternec Irasabol: Magyarra forditatott, Nihol Sliuonius Mathe irasabol meg elegyitetet.) [Detrekő,] [1581. Mantskovit,] [Bornemisza nyomda.] [52 levél]. Naptár és prognosztikon. Csak egyetlen, csonka példány és néhány töredék maradt meg. A csonka példányból hiányzik a naptár címlapja, ajánlása és január első fele. A prognosztikonból feltehetően csak az utolsó levél hiányzik. A napok számoszlopa mellett üres hely van bejegyzések számára. A naptár végén: A hold és nap fényinek elveszéséről. A prognosztikon önálló címlevele után Mantskovit Bálint könyvnyomtató ajánlása Czobor Pál és ... Czobor Márton uraimnak, Sasinban lakozóknak 1581. szeptember 21-i kelettel. Minden hónap fametszetes hónapábrázolással kezdődik. Ezeknek antik hagyományokra visszanyúló eredetét Borzsák István mutatta ki.
Bornemisza Péter nyomdája 1579-1584-ig Detrekő várában működött, s minthogy Mantskovit az ő szolgálatában állt, ezt a naptárt ott adhatta ki. Szabó Károly és nyomában Kovács Imre tehát tévesen tartották Galgócot illetve Semptét a nyomtatás helyének. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 487.) [KSZ.*]

Kalendárium és prognosztikon az 1582. esztendőre. Írta Slovacius Péter. Fordította Pécsi Lukács. Nagyszombat, 1581. Telegdi nyomda. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Naptár és prognosztikon. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 495.) [KSZ.*]

          1583.

[1] IVDICIVM Magyar nyelven, Az Eghi czilagoknak forgasábol, az idökre valo számtartásual egyetemben; Christus Wrunk születése vtán 1583. Eztendőre: Slovacivs Peter, az Krackai hires neues Academiának fö Astrologusa által, irattatot es számláltatot fél Horára, es az Cassai Délre. Egy szal Ecclypsis sem leszen ez Esztendöben az Cassai Horizontban. Bartfan, David Gutgesel. - [2] (Prognosticon az eghi czilagokbol Christus Wrunk születése vtán 1583. eztendöre Slovacivs Peter, az krackai hires neues academiának fö astrologusának irásábol magyarra fordeitatot.) Bartfan, [1582.] Dauid Gutgesel. [32 levél].
Naptár és prognosztikon. A naptár után álló prognosztikonnak külön címlapja van. A hónap-versnek az incipitmutatóra utaló januári kezdősora: János kíván eret vágni, kedves lakodalmat. Az egyes hónapokra szóló kis verseket König György részben e kiadás felhasználásával közölte és ismertette. Ezt a kalendáriumot Szebenben újra kiadták. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 500.) [KSZ.*]

[1] KALENDARIVM es ez ielen valo 1583. esztendey practika mynd az egh forgasaban, ideonek valtozasaban es orszagokban valo teortenetekkel eggietemben, melliet az Slouatius Peter Mester Craccai Astrologus iteleti szerent, mastan Pal Sebestyen magyarul fordeitotta. Az feolseges Romai Czyaszarnak kegyelmes engedelmeböl. Beczben Apffel Mihali niomtatta. - [2] (Az kalendariomnak vtolso resze, mely practikanak neueztetik, es egynehany orszagoknak teortenendeo dolgait es esetit az minden napi ideoiarasokkal egietembenn magaban foglalia ez ielen valo 1583. esztendeore, melliet Slouatius Peter mester itileti szerent mostan Pal Sebestien magiar nielure fordetot.) Beczben, [1582.] Apfell. [43 levél].
Naptár és prognosztikon. E kalendáriumból példány ma nem ismeretes, a címlapról azonban fénykép maradt fenn. Ezen Magyarország fametszetes címere áll. A naptárt követő prognosztikonnak önálló címlapja volt, amely után verses ajánlás következett: Carmen dedicatorium ad ... Joannem Izdenczi, in praesidio Jaurinense ... capitaneum et liberorum ... Francisci Jakusith tutorem, amelynek aláírója a fordító, Sebastianus Pal, theol. stud. E nyomtatványt Hodinka Antal ismertette (a Batthyányiak könyvtárában található példány alapján), majd nagyobb könyvészeti pontossággal Dézsi Lajos írta le. A sokáig elveszettnek hitt kalendárium egy árverésen bukkant fel. 2007-ben Perger Péter írta le az újonnan előbukkent, majd ismét magántuladonba került unikumot. Farkas Gábor Farkas 2012-ben adott elemzést a Győri Tibor tulajdonában lévő könyvritkaságról. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 503.) [KSZ.]

Kalendárium és prognosztikon az 1583. esztendőre. Írta Slovacius Péter. Fordította Pécsi Lukács. Nagyszombat, 1582. Telegdi nyomda. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Naptár és prognosztikon. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 515.) [KSZ.*]

[1] IVDICIVM magyar nyelven, Az Eghi czilagoknak forgasábol, az idökre valo számtartásual egyetemben, Christus Wrunk születése vtán 1583. Eztendöre: Slouacius Peter, az Krackai hires neues Academiának fö Astrologusa által, irattatot es számláltatot fél Horára, es az Cassai Délre. Egy szal Ecclypsis sem leszen ez Eztendöben az Cassai Horizontban. Czebembe, George Greus. - [2] (Prognosticon, az eghi chilagokból ...) Czebembe [1582.] Greus. [40 ? levél]. Naptár és prognosztikon. - A nyomtatvány tartalma és beosztása megegyezik a Bártfán megjelent kiadással. A kalendárium végéről - az említett bártfai kiadás szövegét véve alapul - valószínűleg nyolc levél hiányzik. A megtalált első két ív ismertetése során felmerült az a feltevés, hogy azt nem az erdélyi Nagyszebenben, hanem a Sáros megyei Kisszebenben nyomtatták.
A szöveg ugyanis egyezik az azonos évre szóló bártfai kalendáriummal, a cassai délre van számítva és a nyomdász, George Greus Nagyszebenben ismeretlen. Sennowitz Adolf Kisszebent, mint nyomdahelyet meggyőzően cáfolta. Valójában a Kassára kiszámított bártfai naptárt Nagyszebenben egyszerűen újra kinyomtatták. A nyomdász, Georg Greus az 1581-1582 években, valamint 1584-ben Nagyszebenben dolgozott. E naptár töredéke is az ő egyik, bár Brassóban készített munkájának kötéstáblájából került elő. Az 1882-ben rendezett budapesti könyvkiállítás nyomtatott katalógusa említett egy 1589-re szóló szebeni magyar naptárt. A közlést átvette Havass Rezső.
Más forrásban azonban ez a kiadás nem szerepel, és példány sem ismeretes belőle. Az idézett leírás megegyezik ezzel az 1583-ra szóló kalendáriummal, amelynek ismertetésére éppen néhány évvel a könyvkiállítás előtt került sor, amikor Szabó Károly a Nemzeti Múzeum Könyvtárának megküldte a Kolozsvárott kiáztatott két csonka példány egyikét. Bizonyos tehát, hogy a kiállításon az 1583-ra szóló naptár szerepelt, és csak a katalógusban nyomták az évszámot tévesen 1589-nek. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 520.) [KSZ.*]


          1584.

  [1] KALENDARIOM, es az Egeknec s Chilagoknac forgasabol, az Idönec naponkent valo allapatyarul, es egyeb dolgokrul valo itelet M.D.LXXXIIII [1584] esztendöre, Mely Bissextilis es Embolismalis. Magyarra fordettatot Slovacivs Peter mesternec Krakcai Astrologusnac irasabol. Nyomtatta Nagy Szombatba, Otmar Balint. - [2] (Az egeknec es chillagoknac forgasabol valo itilet MDLXXXIIII esztendöre.) Nagy Szombatba, [1583.] Otmar, [Telegdi nyomda.] [38 levél].
Új-naptár és prognosztikon. A címlapon Magyarország címere látható. A naptár beosztása és tartalma megegyezik az 1589-ben megjelent kiadással. A prognosztikon a naptár után külön címlappal következik. A fordítást - akárcsak a többi XVI. századi nagyszombati naptárnál - Pécsi Lukács végezhette. A naptár már az új időszámítás szerint készült. Ez a kalendárium a XVI. század egyetlen olyan nagyszombati nyomdaterméke, amelyen nyomdász neve (Otmar Bálint) szerepel. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 531.) [HAI.]

[1] [KALENDARIUM az 1584. esztendőre.] - [2] Egh jarasi jeuendo mondás az Vr Christus 1584. eztendeyere. Austriaij Stadius Gergy mestörteul zöröztetöt. Vij varat, Nyomtatta Manlius Janos. [1583.] [40 + ? levél] Németújváron kiadott ó-naptár új-naptárral és prognosztikon. Egyetlen, címlevél nélküli és végén is csonka példánya ma már nem található. A prognosztikon önálló címlevele után Joannes Manlius ajánlása következett Francisco de Nadasd, perpetuo comitatus terrae Fogaras et Castriferrei Németújvár október 12-i kelettel. Hodinka Antal szerint az ajánlás Nádasdy Tamásnak szólt. A címleírás Dézsi Lajos nyomán történt. Georg Stadius a grazi Stiftschule matematikus-csillagásza az évenkénti naptárt hivatalból szerkesztette. Manliusnak ugyanekkor kiadott német naptárából arra lehet következtetni, hogy e magyar naptár is az ó- és új-naptárt egyaránt magába foglalta. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 535.) [KSZ.*]

          1585.

Kalendárium és prognosztikon az 1585. esztendőre. Írta Slovacius Péter. Fordította Pécsi Lukács. Nagyszombat, 1584. Telegdi nyomda. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Új-naptár és prognosztikon. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 550.) [KSZ.*]

[1-2] [KALENDÁRIUM és prognosztikon az 1585. esztendőre.] [Németújvár, 1584. Manlius.] [24 + ? levél] Ó-naptár új-naptárral és prognosztikon. Csak a csonka "C" ív maradt fenn, amelyben augusztus hónap csonkán, szeptember, október és november egészben megtalálható. A Régi kalendárium és az Új kalendárium párhuzamosan fut. A korábbi irodalom 1591. évi naptárnak tartotta, Fazakas József azonban megállapította a vasárnapok számozásából, hogy csak 1585-re szóló naptár lehet. Ugyanakkor a betűtípusokból és cifrákból igazolta, hogy Joannes Manlius műhelyében nyomtatták, amely ekkor Németújvárott működött. Valószínű, hogy az akkori szokás szerint a naptárt prognosztikon is követte. Bizonyos, hogy Manlius ezen kívül 1584-re és 1593-ra is nyomtatott magyar nyelvű kalendáriumot, ezért feltételezhető, hogy más évekre is készített naptárt, amelyeknek azonban semmilyen emléke sem maradt. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 557.) [KSZ.*]

          1586.

[1-2] IVDICIVM magyar nyelven, Az mij Wrunk Christusnak születése vtán 1586. Eztendöre, mely ez Világ teremtésétöl fogua az 5548. Eztendö. Slovacivs Peter d. az Krackai Academianak fö Astrologusa altal irattatott es szamlaltatot fel horara. Ez Eztendöben sem az Napban, sem az Holdban Eclypsis nem leszen minalunk. Krackoban, Petricouius Andras által. [1585.] Petricouius. [8 + ?] Új-naptár ó-naptárral és prognosztikon. A nyomtatványból csak a naptárrész eleje maradt fenn, de az is hiányosan. A márciusi hónapversnek az incipitmutatóra utaló kezdősora: Kertek bányásznak, szölők metszésnek örülnek. A kalendáriumot részletesen ismertette Boris Bálent. Ez a ma ismert utolsó magyar nyelvű kiadvány, amely a XVI. században Krakkóban készült. Nyomdásza Andrzej Piotrkowczyk. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 568A.) [KSZ.*]

Kalendárium és prognosztikon az 1586. esztendőre. Írta Slovacius Péter. Fordította Pécsi Lukács. Nagyszombat, 1585. Telegdi nyomda. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Új-naptár és prognosztikon. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 570.) [KSZ.*]

          1587.

[1-2] [KALENDÁRIUM és ítélet az 1587. esztendőre. Írta Slovacius Péter. Fordította Pécsi Lukács.] [Nagyszombat, 1586. Telegdi nyomda.] [40 ? levél] Új-naptár és prognosztikon. Csupán egy hibás lenyomat két levélnyi töredéke ismeretes e nyomtatványból. Ebben a lapok szövege nem megfelelő sorrendben követi egymást. A szövegből megállapítható, hogy a naptár 1587-re készült. Jellegzetes kurzív betűtípusa alapján a nagyszombati naptársorozatnak tagja. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 589.) [KSZ.*]

          1588.

Judicium magyar nyelven az 1588. esztendőre. Bártfa, 1587. Gutgesell. Korabeli adat alapján feltételezhető. Ó-naptár és prognosztikon. Rudolf király 1588. augusztus 28-án kelt leirata felrótta Bártfa városának, hogy az ott működő nyomda naptárai a régi időszámítást követik. Ebből feltételezhető, hogy David Gutgesell 1588-ra, sőt talán az 1584-1587. években is készített kalendáriumot a régi időszámítás szerint, bár ez más adattal nem bizonyítható. Nem vonatkozhat a királyi parancs az ismert 1583-ra nyomtatott naptárára, mert az új időszámítást 1583. október 1-től vezették be. Rudolf levele nem maradt hatás nélkül: az 1588 végén nyomtatott és 1589-re szóló bártfai kalendárium már párhuzamosan mindkét naptárt közölte. A nyomtatvány adatai a korábbi bártfai naptárak analógiájára támaszkodnak. Feltehetően erre a naptárra vonatkozik Cornides Dániel katalógusában: "Ultimi anni Calendarium Julianum. Bartphae." (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 592.) [KSZ.*]

Kalendárium és prognosztikon az 1588. esztendőre. Írta Slovacius Péter. Fordította Pécsi Lukács. Nagyszombat, 1587. Telegdi nyomda. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Új-naptár és prognosztikon. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 600.) [KSZ.*]

          1589.

[1] IVDICIVM Magyar Nyelven, Christus Wrunknak születese vtán 1589. Eztendöre. Fontanvs Balint M., az Krakai fö Oskolában rendeltetet Astrologus által irattatot es számláltatot Fél Horára es az Cassai délre. Az Hóldnak maid harmad része meg homalyosodik, az Halak iegye álat, Kis Aszszony hauanak [25.] napian, es estue ... horakor m: ... kezdetik el, es tart ... horaig ... minut: Sarga es zöld szábaso színü leszen. [A címlapon metszet: két hal ábrázolásán elhelyezkedő, felső harmadában sötét telihold] - [2] [Prognostikon.] [Bártfa, 1588. Gutgesell.] [32 levél] Új-naptár ó-naptárral és prognosztikon. A nyomtatványnak csak a naptárhoz tartozó első két íve maradt fenn, de a második csonka. A hónapverseknek az incipitmutatóra utaló januári kezdősora: János kíván eret vágni, kedves lakodalmat.
A naptárhoz szükséges számításokat Valentinus Fontanus krakkói csillagász végezte el. Ő írta a prognosztikont is. A címlap nem tünteti fel a nyomtatás helyét, de a korábbi bártfai kalendáriumokkal történt összevetés alapján bizonyos, hogy ez is David Gutgesell műhelyében készült. A naptár és prognosztikon együttes terjedelme - a fenti azonos tartalmú és beosztású kiadások alapján - négy íven 32 levél lehetett. A naptár az új időszámítás szerint készült, de azzal párhuzamosan közli a régit is (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 604.). [A címlapon említett Kisasszony (augusztus) havi holdfogyatkozás napja, kezdetének és végének időadata más - olvashatatlanul halvány - színnel nyomtatott. Espenak szerint 1589. augusztus 25-én 18.46 UT-kor volt telihold és a részleges holdfogyatkozás közepe.] [KSZ.*]

[1-2] [KALENDÁRIUM és ítélet az 1589. esztendőre. Írta Fontanus Bálint. Fordította Pécsi Lukács.] [Nagyszombat, 1588. Káptalani nyomda.] [40?] Új-naptár és prognosztikon. A csonka naptárrész után magyar nyelvű ajánlás következik Stephano Feierküi episcopo Nittriensi Nagyszombat 1588. november 1-i kelettel. A levél csonkasága miatt hiányzik az aláírás, de az ajánlás szövegéből kétséget kizáróan megállapítható, hogy az Pécsi Lukácsé. Ez után következik az ugyancsak csonka prognosztikon. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 619.) [KSZ.*]

          1590.

Kalendárium és prognosztikon az 1590. esztendőre. Írta Fontanus Bálint. Fordította Pécsi Lukács. Nagyszombat, 1589. Káptalani nyomda. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Új-naptár és prognosztikon. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 631.) [KSZ.*]

CISIO magyar nyelven. Kolozsvár, 1590. Heltai nyomda. Öröknaptár. E műnek, amely a Kolozsvárott 1592-ben megjelent magyar Cisio első kiadása volt, egyetlen példánya sem ismert. Szabó Károly az 1592-i kiadás ajánlásának 1590. május 27-i dátuma alapján föltételezte, hogy a Cisio már ebben az évben is megjelent, de azt bibliográfiájában ennél az évnél nem vette fel. A korábbi kiadás létezését az ajánlás idézett dátuma mellett az 1592-i kiadás címlapján olvasható újólag kiadatott megjegyzés is bizonyítja. Jankovich Miklós említette a kolozsvári Cisiónak egy állítólagos 1580-i kiadását. Adatát Szabó Károly kétkedéssel ugyan, de átvette. Jankovich idézett dolgozatában azonban tévesen áll az 1590-i első kiadás évszáma helyett 1580. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 643.) [KSZ.*]

          1591.

[1-2] [KALENDÁRIUM és practica az 1591. esztendőre.] [Kolozsvár, 1590. Heltai nyomda.] [48 + ? levél] Új-naptár és prognosztikon. E nyomtatvány "C" ívének több töredékes példánya ugyanazon könyvtáblából került elő. A betűtípusok és a papír vízjegyének tanúsága szerint a kolozsvári Heltai-műhelyből származik. A naptárhoz csatlakozó Practica című részben utolsó helyen 1590-ben történt események olvashatók. A töredékeket először Toldy Ferenc ismertette 1853-ban, és az Akadémia könyvtárának ajándékozta. A január 9-re előrejelzett holdfogyatkozás az új naptár szerint számolt 1591. esztendőben valóban megtörtént (Ponori Thewrewk Aurél szóbeli közlése). (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 646.) [Espenak szerint 1591. január 9-én 18.08 UT-kor telihold és a részleges holdfogyatkozás közepe.] [KSZ.*]

[1] CALENDARIUM es az Mostani M.D.LXXXXI esztendőben történendő neminemü dolgokrul, Annac fölötte az idönek naponkent köuetkezendö allapattyarul iratot itilet. Az Craccai Fontanus Balint irasabul Magyarra fordetotta Peechi Lvkach. Nyomtatatot nagy Szombatba Anno M. D. LXXXXI. [A címlap fametszetén: a Hold.] - [2] [Prognosztikon.] [Nagy Szombatba, MDLXXXI [helyesen: 1590.] Káptalani nyomda.] [34 levél]. Új-naptár és prognosztikon. A naptárból ma már csak a prognosztikon négy levele maradt fenn. Ennek élén Pécsi Lukács előszava A nemes, nevezetes és bőséges Magyarországnak végházaiban helyeztetett vigyázó hadnagyoknak és minden rendbeli, vitézlő, erős férfiaknak Nagyszombat 1590. október 6-i kelettel. Ebben a török elleni harcokról is írt, s megbecsülést kívánt azoknak a vitézeknek, akik az özvegyekért, árvákért és hazánkért éltüket kiadják.
Az egyetlen teljes példányt, amelyet a Batthyány-család körmendi könyvtára őrzött, Dézsi Lajos írta le pontosabban. Ez a példány ma már nem található, csak egy pannonhalmi töredék, amely a "D" ív négy levelét tartalmazza. A címlapon található 1591-es évszám helyett nyilván 1590 a nyomtatás éve, amit a prognosztikon keltezése és a naptárak előállításának gyakorlata megerősít. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 649.) [KSZ.*]


          1592.

Kalendárium és prognosztikon az 1592. esztendőre. Írta Fontanus Bálint. Fordította Pécsi Lukács. Nagyszombat, 1591. Káptalani nyomda. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Új-naptár és prognosztikon. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 669.) [KSZ.*]

CISIO Magyar nyeluen rend szerint napoknak meg szamlalasarol igazan rendeltettet. Adattatot ez melle ez vilag teremtesetöl foguan valo röuid Chronica. Debrecenben, 1592. [Csáktornyai] [20 levél] Öröknaptár. A címlapon Magyarország fametszetű címere. Ennek hátán kezdődik az öröknaptár, amellyel párhuzamosan halad a csízió-rigmus. Ezt követi a "Tábla, amely megmutatja azt, az új kalendárium az óval mikor egyez, és mikor különöz töle a húsvét ünnepének dolgából, szolgál pedig 1592. esztendötöl fogva 1640. esztendeig". E táblákat A keresztyén olvasóknak kezdetű használati utasítás vezeti be. Ezután történelmi időrendi táblázat olvasható: Némely meglett dolgoknak rövideden való kijegyzése.
A nyomtatvány végén a vásárok jegyzéke: Sokadalmak, akik Magyarországban és Erdélyben lesznek, feljegyzése. A hónapversnek az incipitmutatóra utaló januári kezdősora: Vígan lakik Boldogasszony hava bő pénzével. Csűrös Ferenc tévesen 1593-i nyomtatványként említette. Terjedelme Szabó Károly leírásától eltér. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 678.) [KSZ.*]

CISIO Magyar nyeluen, és az égh iarasánac és czillagoknac külömb külömb természetinec follyasából valo Practica. Melyböl gyermekeknec születéseknec természetec, és az Napoknac miuólta meg ismertetnec. Az az: Magyar Planetás Könyw. Colosvarat Az Könywnyomtato által Magyarrá forditatot, és vyiolan ki adatot. Anno Chisti 1592. Esztendöben. Kolozsvár, 1592. [Heltai nyomda.] [60 számozatlan levél] Öröknaptár. A címlevél hátán tartalommutató: Ezek vannak a könyvben. Ezt követi az előszó: A keresztyén olvasónak kíván a kolozsvári könyvnyomtató Gáspár az Istentől minden testi és lelki jókat Kolozsvár 1590. május 21-i kelettel. A mű részei a tartalommutató számozása szerint a következők: (1) A magyar cisio: az év tizenkét hónapjára szóló naptár, amely Kolozsvárra kiszámítva a nappalok-éjszakák hosszát is megadja és minden hónap végén két kétsoros rigmust tartalmaz.
A párhuzamosan futó kétféle hónapvers incipitmutatóra utaló januári kezdősora: Vígan lakik Boldogasszony hava bő pénzével és Érvágás, vígasság, legyenek szép lakodalmak - (2) Nyolc esztendőre való értelem az arany számról: a változó ünnepek ideje 1592 és 1600 között. A végén vers: Sequuntur officia XII. mensium - (3) Időjárási prognózis: Miképpen a karácsony napjából az egész esztendőnek mivoltát megismerhetjük - (4) Prognózis az év tizenkét hónapjáról és néhány jelesebb napjáról, mellyekből megismerték a régiek a következendő időnek mivoltát - (5) A négy complexiónak tulajdonságai: szangvinikus, kolerikus, flegmatikus és melankolikus jellem-típusról - (6) A Holdról való prognosticon versben. Incipitmutatóra utaló kezdősora: Ha tudni akarsz hasznos tudományt - (7) Prognostica tempestatum, azaz paraszt embereknek regulái az idő változásáról - (8) A villámlásról, üstökösről, szivárványról és napfogyatkozásról - (9) Az érvágásról. -
(10) Egészségügyi életszabályok a születési horoszkóp szerint az év hónapjaira: Regimen minden hónapra. Minden hónap elején rigmusok, amelyek közül az elsőnek incipitmutatóra utaló kezdősora: Jó bor, borsos étek légyen e hónapban ebéded - (11) Tábla, amely megmutatja, hogy a napnak melyik órájában milyen csillagkép az uralkodó - (12) A bolygók szerint beosztott Practica, amelynek segítségével a horoszkóp elkészíthető - (13) A négy évszak ábrázolása és annak magyarázata - (14) A négy alapelem (tűz, ég, víz, föld) természetéről és a hold változásairól - (15) A földművelésről szóló tanácsok versben. Incipitmutatóra utaló kezdősora: Vess búzát Egedii, árpát zabot Benedicti - (16) Hogyan mondható meg a pontos idő a kéz és a nap állása segítségével: Kézi kompastom és árnyékóra - (17) Physiognomia: az emberek természetének felismeréséről - (18) De chyromantia: a tenyér vonalainak jelentése - (19) A lovaknak betegségekről való orvosság -
(20) A sokadalmaknak rendtartási Erdélyben és némely helyütt Magyarországban címmel vásárjegyzék. - Az utolsó levélen a kiadó rövid ajánlása: Conclusio. E csízió forrása a XV. század híres német csillagászának, a Mátyás király udvarában és a pozsonyi egyetemen is működött Johann Müllernek (Regiomontanus) számtalan kiadást megért német csíziója. A fordító-könyvnyomtató a Conclusióban erről írja: Én ezt a könyvecskét a német írásból szóról-szóra magyar nyelvre fordítottam, és abból a régi atyáink tartások szerint kiadtam. Fordítójának Szabó Károly az irodalomtörténeti hagyományok alapján ifjabb Heltai Gáspárt, a kolozsvári nyomda tulajdonosát tartotta. A könyvnyomtató azonban, aki a címlap szerint e művet magyarra fordította, és aki magát az ajánlás végén kolozsvári könyvnyomtató Gáspárnak írta alá, aligha volt az ifjabb Heltai Gáspár. Ez utóbbi neve anyja halála után ugyanis a kolozsvári nyomtatványokon csak 1584 és 1586 között olvasható, és 1586-ban tanulónak írta magát.
Egyébként az idősebb Heltai Gáspár özvegyének halála, 1582 után a kolozsvári nyomtatványokon a Heltai Gáspár műhelyében, In officina Heltana és 1590-tol Heltai Gáspár házánál az óvárban, In veteri arce in aedibus Casparis Helti vagy a Typis Heltanis kifejezések olvashatók. Feltehető tehát, hogy ifjabb Heltai Gáspár, aki a kolozsvári nyomdának 1583-tól volt tulajdonosa, az első évek kísérleteitől eltekintve faktorokkal dolgoztatott. Nem lehetetlen az sem, hogy a mű elején magát kolozsvári könyvnyomtató Gáspárnak nevező nyomdász azonos az 1583-ban Heltainé halálát követően felbukkanó Caspar Schespurgensisszel. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 684.) [KSZ.*]


          1593.

  [1] IVDICIVM Magyar Nyeluen, az O és Vy Kalendarium szerint Christus Vrunk születese vtan M.D.XCIII. Eztendőre: Tenativs Ianos M., Az Krakai fö Oskolaban rendeltetet Astrologusnak irasabol Magyarra forditatot. Pünkösd haua. 20 nap az Napnak hatod resze meg homalyosodik az Kettös ieginek 8 grad. 3 mi: az Sarkan feie mellett, 2 hor delvtan. Többet olvas ez Kalend. vegeben Debrecenben [A címlapon fametszet, mely a Napot ábrázolja]. - [2] (Az [eghi csil]lag[oknak for]gasabol v[alo iöuendölesek követ]köznek [az idöre valo szamtartasual egyetemben] Tena[tius Ianos m.] az krakai [fö oskolaban rendelte]tet astr[ologusnak irasabol forditatot] es sz[...].) Debrecenben [1592. Csáktornyai]. [34 levél] Ó-naptár új-naptárral és prognosztikon. A naptár után külön címlappal kezdődik a prognosztikon. A hónapverseknek az incipitmutatóra utaló januári kezdősora: János kíván eret vágni, kedves lakodalmat.
A nyomtatvány címlapját és terjedelmét Széll Farkas írta le saját példányáról. A töredék azonban, amely az "A", "C" és "E" íveket tartalmazta, ma nem található. Ráth György ugyancsak saját gyűjteményéből említette egy "1593 körüli" debreceni naptár csonka "B" ívét. Erről az Országos Széchényi Könyvtárba került töredékről Fazakas József megállapította, hogy ugyanennek a kalendáriumnak része. A naptárhoz szükséges számításokat Joannes Tenatius, krakkói csillagász végezte el, ugyanő írta a prognosztikont is. A prognosztikon címét az 1594-i debreceni naptárból lehet kiegészíteni. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 680.) [Espenak szerint 1593. május 30-án 13.04 UT-kor volt újhold és a teljes napfogyatkozás közepe. Az irodalomban közölt 20-i dátum nyomdahiba vagy téves olvasat lehet. Már nem létezik - teljes vagy legalább a teljes címlapot tartalmazó - példány a könyvből, így ellenőrzése nem lehetséges.] [KSZ.*]

Kalendárium és prognosztikon az 1593. esztendőre. Írta Fontanus Bálint. Fordította Pécsi Lukács. Nagyszombat, 1592. Káptalani nyomda. XVI. századi adat és a naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Új-naptár és prognosztikon. A nagyszombati kalendáriumot Joannes Manlius a Siczen 1593-ra nyomtatott naptára előszavában így említette: Jóllehet a Krakkai kalendáriumot magyarul Nagyszombatban immár kinyomtatták, de miért hogy ide alá úgy mint Dunán innét való Magyarországra nem írhat abban mindennek ... Szavaiból azonban nem tűnik ki kétségtelenül, hogy 1593-ra nyomtatott naptárról szól-e. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 697.) [KSZ.*]

[1-2] KALENDÁRIOM M.D.XCIII eztendöre valo calendariom es az idönek napoket valo allapattyarol, s egyeb törtenheto dolgokrol valo itélet. Crakai Fontanvs Balint irasabol Magyara forditatot. Siczben nyomtatta Manlius János [1592.]. [33 + ? levél] Naptár és prognosztikon. Egyetlen csonka példányát egykor a Batthyány-család körmendi könyvtára őrizte. A címlapot Magyarország címere díszítette. A prognosztikon önálló címlappal volt ellátva. Ennek hátán előszó állt: A könyvnyomtató az olvasónak Istentől minden jót kíván. A hónapversnek az incipitmutatóra utaló januári kezdősora: Az új esztendő kezdessék tőled, Úristen. A leírás Dézsi Lajos nyomán történt. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 701.) [KSZ.*]

          1594.

[1] [JUDICIUM magyar] nyelven [... 1594. eszendőre.] - [2] [Prognosztikon.] [Bártfa, 1593. Gutgesell.] [32 levél] Ó-naptár új-naptárral és prognosztikon. A nyomtatványnak csak a fele, a sérült "A" és a "C" jelű füzete maradt fenn, amely a naptár és a prognosztikon néhány részét tartalmazza. Az "A" íven a szöveg - a címlappal együtt - csaknem olvashatatlan, mert azt a festékezés kipróbálására egy 1591 után Olomoucban készült egyleveles csehnyelvű plakátújság szöveges lapjára nyomtatták. Üres hátlapján a "C" ív nyomdai korrektúrája látható. A hónapversnek az incipitmutatóra utaló januári kezdősora: János kíván eret vágni, kedves lakodalmat. A kalendáriumot Csapodi Csaba ismertette.
A bártfai naptárak hosszú sorából az 1589-i után csak a fenti levonatok ismertek. A következő évekből is csak az 1597-i és az 1601-i kalendáriumról maradtak fenn adatok. Feltehető, de nem bizonyítható, hogy a bártfai naptár a közbeeső évekre is megjelent. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 712.) [KSZ.*]

IVDICIUM magyar nyelven Christus Vrunk születese vtan 1594 Eztendőre, Melyben Embolismus vagyon, azaz tizen harom holnap. Magyarra Fordytatot az M. Ioannicivs Gabrielnek, az Krakai fő Oskolaba rendeltetet Astrologusnak irasabol. Az nap meg homaliosodik Pinkest hauanak, 10 napian, vegezödik napkeletkor Az Hold Penig homaliosodik meg 19 napian MintSz. hauanak napkelet elöt reggel Debrecenben. [A címlapon fametszet, mely égi jegyeket ábrázol.] - [2] (Az eghi czilagoknak forgasabol valo iöuendölesek követköznek az Idöre valo szamtartasual egyetemben. Ioannicius Gabor M., az Krakai Akademianak fő Astronomusa irasaból forditatot. Venus ez Eztendönek Vra, Merovrivs penig es Ivpiter közösse.) Debrecenben, [1593. Csáktornyai] [34 levél].
Naptár és prognosztikon. E kalendárium egyetlen, végén hiányos példányát Széll Farkas saját könyvtárából ismertette, ma azonban már nem található. A prognosztikon önálló címlappal kezdődött. A hónapversnek az incipitmutatóra utaló januári kezdősora: János kíván eret vágni, kedves lakodalmat. A naptárhoz szükséges számításokat Gabriel Joannicius, krakkói csillagász végezte el, ugyanő írta a prognosztikont. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 717.) [Espenak szerint 1594. május 20-án 03.28 UT-kor volt újhold és a gyűrűs-teljes napfogyatkozás közepe. Ugyancsak Espenak szerint 1594. október 29-én 06.15 UT-kor volt telihold és a részleges holdfogyatkozás közepe. Az irodalomban közölt 10-i és 19-i dátum nyomdahiba vagy téves olvasat lehet. Már nem létezik példány a könyvből, így ellenőrzése nem lehetséges.] [KSZ.*]

Kalendárium és prognosztikon az 1594. esztendőre. Fordította Pécsi Lukács. Nagyszombat, 1593. Káptalani nyomda. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Új-naptár és prognosztikon. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 725.) [KSZ.*]

[CISIO magyar nyelven.] [Debrecen, 1594 körül. Csáktornyai.] [16 + ? levél] Öröknaptár. A nyomtatványból csupán két töredék ismert, amely ugyanannak a félívnek négy-négy levelét tartalmazza. A csonka leveleken levő szövegek, amelyek egymást részben fedik, részben kiegészítik, a magyar- és világkrónika, valamint az érvágásra vonatkozó tanácsok részleteit tartalmazzák. Az áztatásból előkerült töredéket Csillag István és Jellinek Harry ismertette. Úgy találták, hogy a krónikában az utolsó évszám 1573 és a betűtípus a debreceni Hoffhalter-nyomdáé. Ezek alapján a nyomtatás idejét 1574 és 1580 közé helyezték. A töredékben található kronológiai táblázat azonban nem követi szorosan az időrendet, és 1581-i esemény is található benne.
Ezért Csillag későbbi ismertetésében a nyomtatás valószínű időpontját 1582-ben jelölte meg. A csízióban levő betűtípusokat valóban használta a Hoffhalter-műhely, de azokkal később is nyomtattak Debrecenben. Az "u" és "v" hangok következetlen jelölése azt mutatja, hogy a csízió még 1596 előtt hagyta el a sajtót. Az 1592-i debreceni csízióban ugyanez a krónika található, de abban nincs érvágási utasítás, ami viszont fellelhető az ugyancsak 1592-ben, de Kolozsvárott készült csízióban. Valószínű, hogy az élénk kiadói tevékenységet folytató Csáktornyai János vette át az érvágásról szóló részt, s kibővítette vele az 1592-ben még enélkül megjelent csízióját. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 741.) [KSZ.*]


          1595.

Kalendárium és praktika az 1595. esztendőre. Debrecen, 1594. Csáktornyai. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Naptár és prognosztikon. Pontosan leírt példányok tanúsága szerint Csáktornyai János debreceni nyomdász 1593-ra és 1594-re magyar naptárt adott ki. Miután ezek nyelvben, alakban és terjedelemben megegyeznek, feltehető, hogy hasonló szerkezetű és kivitelű kalendárium a következő esztendőre is megjelent. Csáktornyai János 1595. november 25-én halt meg, utolsó nyomtatványa 1594-ből ismeretes, így ez évben 1595-re még készíthetett kalendáriumot. Az 1596-i és 1597-i debreceni naptár feltételezésére azonban nincs elegendő alap.
Csáktornyai debreceni műhelyét 1596-ban Rheda Pál vette át, de első ismert kalendáriuma csak 1598-ra szól. Ezt Újfalvi Imre szerkesztette, aki ugyan Rhedával egy időben, 1596-ban került Debrecenbe, azonban a nyomdászváltozás miatt a kalendáriumok sorában törés állhatott be. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 744.) [KSZ.*]

[1-2] [KALENDÁRIUM és ítélet az 1595. esztendőre. Fordította Pécsi Lukács.] [Nagyszombat, 1594. Káptalani nyomda.] [32 + ? levél] Új-naptár és prognosztikon. A naptárból csak a "D" ív maradt meg. Beosztása megegyezik a sorozat korábbi tagjainak szerkezetével. A prognosztikon töredékes ajánlásának keltezése: Nagyszombat 1594. október 4. Aláírás: Peechi Lukács. Ez után látható Magyarország fametszetű címere. E kalendárium töredékét Kovács István írta le. Szerinte az ajánlás Kutasi János győri püspöknek szól, azonban a töredék filmjéről ez már nem olvasható le. A cikkben közölt fényképmásolat tévedésből nem az 1595-re, hanem az 1584-re szóló nagyszombati kalendárium egy lapját ábrázolja. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 749.) [KSZ.*]

          1596.

[1-2] [KALENDÁRIUM és ítélet az 1596. esztendőre. Fordította Pécsi Lukács.] [Nagyszombat, 1595. Káptalani nyomda.] [38 levél] Új-naptár és prognosztikon. A csak hiányosan fennmaradt kiadványban a prognosztikon ajánlása 1595. október 3-án Nagyszombatban kelt, és azt Pécsi Lukács az esztergomi egyházmegye vezetőihez intézte. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 764.) [KSZ.*]

          1597.

Calendarium Gregorianum pro anno 1597 per Petrum Slovacium. Bartphae, 1596. XIX. századi adat alapján feltételezhető. Új-naptár és prognosztikon. Samuel Bredetzky a bártfai nyomtatványok felsorolásában írta: "Calendarium Gregorianum 1597. per Petr. Slovacium" . A protestánsok, így az evangélikus Bártfa város is, ellenezték a XIII. Gergely pápa által elrendelt naptárreformot. Rudolf király 1588-i parancsára azonban David Gutgesell bártfai nyomdász az 1589-i naptárt már az új időszámítás szerint jelentette meg, de mellette megtartotta a régi naptárt is. Az 1594-i kalendáriumában pedig megfordította a sorrendet: a régi időszámítás áll a főhelyen, és az új csak kiegészíti azt. Bredetzky közlése viszont azt mutatja, hogy ez a kalendárium az új Gergely-naptár szerint készült.
Piotr Slowacki naptárainak és prognosztikonjainak magyar nyelvű fordítása csak az 1580-1586 évekből ismert, német nyelvű kalendáriumai pedig Boroszlóban 1573 és 1588 között jelentek meg. Az e kalendáriumot kiadó hazai és külföldi nyomdák 1589-tol Valentinus Fontanus naptáraira tértek át. Ez a körülmény csökkenti ugyan Bredetzky adatának hitelét, de nem cáfolja. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 769.) [KSZ.*]

[1] PÉCSI Lukács: CALENDARIOM és ez mostani MDXCVII esztendőben történendő néminemü dolgokrol. Az Craccai Bernard Doctor irásából Magyarra fordéta Peechi Lvkach. Nyomt. Nagy-Szombatba. - [2] (Prognosztikon). Nagyszombat, [1596. typ. capituli]. Új-naptár és prognosztikon. Szabó Károly híradása szerint e naptár egy példánya, benne Thurzó György nádor latin és magyar nyelven írt naplójegyzeteivel, Farkas Lajos könyvtárából a Nemzeti Múzeumba került. Ez azonban ma az Országos Széchényi Könyvtárban nem található. Szabó Károly a Pesti Hírnök 1865. évi 29. számában írt cikkre is hivatkozott, ott azonban nem lehet ilyen írást találni. A naptár létét mégis megerősíti, hogy Thurzó bejegyzéseinek másolata a fenti könyvtárban megvan. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 782.) [KSZ.*]

          1598.

[1] UJFALVI IMRE: O és Uy Kalendarivm, Christus Urunk születese utan 1598. Esztendöre. UIFALUI IMRE, Debreceni Schola Mester altal irattatot, es azon délre szamlaltatot Debrecenben. - [2] (Judicium, Az az itélet Az Eghnek es Csillagoknak forgasabol az 1598. estendönek allapattya felöl ugyan azon author altal irattatot. Jupiter ez Eztendönek Ura, Saturnus es Mars közösi.) [Debrecen, 1597. Rheda.] [12 + ? levél] Ó-naptár új-naptárral és prognosztikon. Az egyetlen, töredékesen fennmaradt példány ma nem található. A naptár után következő prognosztikon önálló címlappal kezdődött, hátán E(mericus) U(jvali) Bizonyos fundamentomból irattatott jövendölés című verse állott. Ennek az incipitmutatóra utaló kezdősora: Ezer hatszáz ötvenhétben.
A hónapversnek az incipitmutatóra utaló januári kezdősora: Lakjál, egyél jámbor, utána jót is aludjál. Széll Farkas még csak Bartha Boldizsárra hivatkozva közölte, hogy Újfalvi Imre nemcsak 1599-re, hanem már 1598-ra is adott ki kalendáriumot. A nyomtatványnak 12 levélnyi töredékét kötéstáblából Harsányi István áztatta ki Sárospatakon. Később pontosan leírta, és Újfalvi jövendölő versének, továbbá a hónapokat jellemző rigmusoknak szövegét is közölte. A jövendölő vers 1657-re szól. Kiss Sándor ennek bővebb változatát Szalárdi János XVII. századi kéziratos munkájában találta meg. - A hiányzó címlap szövegére az 1599-i naptárból lehet következtetni. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 800.) [KSZ.*]

Kalendárium és prognosztikon az 1598. esztendőre. Írta a Krakkói Bernard doktor, fordította Pécsi Lukács. Nagyszombat, 1597. Káptalani nyomda. A naptársorozat többi tagja alapján feltételezhető. Új-naptár és prognosztikon. Havass Rezső említette e naptár állítólagos töredékét Knauz Nándor gyűjteményéből, amely azonban talán az 1600-ra szóló kalendáriummal lehetett azonos. Az évszám téves közlése talán arra vezethető vissza, hogy a töredék egy 1598-ban készült nagyszombati könyv kötéséből került elő. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 809.) [KSZ.*]

          1599.

[1] CALENDARIOM, Es Ez Mostani M.D.XCIX. Esztendöben törtenendö dolgokrul. Anac fölötte az idönek naponkent kouetkezendö allapattyarul iratot itilet. Az Craccai Bernard Doctor irasabul Magyarra fordeta Peechi Lvkach. Az holdban fogyatkozas leszen, az oroszlany ielben Böjt elö honac 10. napian 3 or: reggel, midön eppen meg tellyessedic, eleit lathatyuc, közepit es ueget nem, az nap föl kelesért nekünk nem artalmas, hanem az nap nyugaton lakozoknac: tart az egesz fogyatkozas, es meg teres 3 or. 38 minut. Nyomtattatot Nagy Szombatba. [A címlapon metszet: a teljesen elfeketedett Hold az Oroszlán ábrája előtt] - [2] [Prognosztikon.] Nagy Szombatba, [1598. typ. capituli] [32 + ? levél]
Naptár és prognosztikon. A címlap hátán kezdődik a naptárrész. Ezt ajánlás követi a nemes és koronázó helynek ... Pozsonyi vármegyének ... ispánnak, szolga bíráknak, esküdteknek, nemes és nemtelen lakozóknak, Nagyszombat 1598. október 17-i kelettel, Peechi Lukács aláírásával, és utána Magyarország fametszetű címerével. Ezután áll a címlap nélküli prognosztikon. A naptárhoz szükséges számításokat Bernhard Kracker, krakkói csillagász végezte el, ugyanő írta a prognosztikont. A nyomtatvány csonka példányát Fraknói Vilmos könyvtáblából áztatta ki és ismertette. Újra és pontosabban Dézsi Lajos írta le. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 837.) [Espenak szerint 1599. február 10-én 05.13 UT-kor volt telihold és a teljes holdfogyatkozás közepe.] [KSZ.*]

[1] UJFALVI Imre: O es Uy kalendarivm Christus Urunk születese utan 1599 esztendöre Uyfalui Imre, Debreceni Shcola Mester altal irattatot, es azon delre szamlaltatot. Az Hold tellyessegel meg homalyosodik [Bodogasz. ?] havanak utolso napian, 8 orakor del elöt. Az Napnak tizenkettödik resze husz minuta heian meghomalyosodik Sz. Jakab havanak tizenkettödik napian ... orakor. Ezekröl többet olvashatz ide aláb. [A címlap metszete: balra egy teljesen elfogyott Hold, jobbra egy felül negyedrészt elfogyott Nap] - [2] [Judicium az 1599. esztendőre.] Debrecenben, [1598. Rheda] [8 + ? levél] Ó-naptár új-naptárral és prognosztikon. Csak az első ív maradt fenn. A hónapversnek az incipitmutatóra utaló kezdősora: Lakjál, egyél jámbor, utána jót is aludjál. A magyar országgyűlés 1599. évi 45. törvénycikke súlyos pénzbírság terhe alatt megtiltotta a régi naptár használatát.
Debrecen mint református város pedig bizonyára vonakodott az újat elfogadni, és így lehetséges, hogy ott 1599-től több éven át nem nyomtattak naptárt. Talán ezzel magyarázható, hogy ez után az 1599-re szóló naptár után a sorozat következő ismert tagja csak az 1605-re kiadott kalendárium. (Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1655., 831.) [Espenak szerint 1599. július 22-én 04.30 UT-kor volt újhold és a részleges napfogyatkozás közepe. Az irodalomban közölt 12-diki dátum nyomdahiba lehet. Ugyancsak Espenak szerint 1599. február 10-én 05.13 UT-kor volt telihold és a teljes holdfogyatkozás közepe. Hazánkból ez évben csak ez a holdfogyatkozás látszhatott, így a kalendárium által jelzett dátum hibás. A nagyszombati kalendárium helyesen írta ugyanezt a holdfogyatkozást, amint az előző tételnél látható is.] [KSZ.*]


          1611.

  [1] CALENDARIVM Az az: AZ EZER HATSZAZ TIZENEGIEDIK [1611.] EZTENDÖ NAPIANAK SZAMLAlasa az közenseges Practikaual, es Aspectusokkal, Planetaknak foliasiual, es az eghi ielekben valo belepesekkel egyetemben, mely harmadik bissextilis vtan. AZ KRAKAI BERNARD Doctor Academianak fö Astrologusanak irasabol Magyarra fordittatot. NIOMTATTATOT KErezturat [Sopronkeresztúr] Farkas Imre altal. [1610]. [2] PROGNOSTICON AZ EGI CZILLAGOKNAK FORGASABOL NEMINEMÜ TERTENENDÖ DOLgokrol, es bizonyos üdöknek allapatiarol. SZEREZTETET ES HIVSEges szormalgatossagal irattatot az Crakai Academiaban tanito Bernard Philosophus es orvos Doctor altal, Iupiter ez esztendőnek Vra és Saturnus segitoii auagy közösi.
Ez ezer hatzaz tizenegiedik eztendöben két Ecclipsis leszen az napban egyket sem fogiuk latni. Anno ChrIstI VerI DeI & hoMInIs. 99 + 25 számozatlan, összesen 76 nyomtatott oldal. [1] A címlevél hátán az 1611. esztendő jellemző történelmi évszámai és naptárszámítási adatai állnak. A jelek és rövidítések magyarázata (pp. [2-3.]) után következnek a naptár táblák (pp. [4-99.]). Minden hónap négy lapot foglal el. A verzó lapokon a hónapot ábrázoló fametszet alatt a naptártáblák következnek. A rektó lapokon csupán a napok sorszámai és alul a hónapvers láthatók, egyébként pedig üresek maradtak a bejegyzések számára. [2] A prognosztikon címlapja a "C"-ív utolsó levelének hátlapjára került.
Az ajánlást Farkas Imre könyvnyomtató Keresztúr 1610 október 18-i kelettel Nadasdi Tamás uramnak, Petenied örökös ispánjának, Kabold várának szabad urának etc., a második Mathias Magyarország királyának tanácsának címezte (pp. [2-8.]). Fejezetei a következők: Az esztendőnek eleiröl (p. [9.]). Ez esztendőnek Vrarol (p. [9.]). Az esztendőnek allapattiarol (pp. [9-11.]). Az Napnak és Holdnak fogyatkozasirol (pp. [11-13.]). AZ Nemes MagyarOrszagrol (pp. [13-14.]). Az betegsegrol es döghalalrol (pp. [14-16.]). A Bekesegrol es Hadakrol (pp. [16-17.]). Az Földi termesekröl (pp. [17-18.]). Az üdönek valtozasarol (pp. [18-25.]). [HAI.]


          1621.

  [1] Kalendarium CHRISTUS URUNK születese utan. 1621. Esztendöre. Irattatot: HACKEN BALINT D. altal. DEBRECZENBEN. [2] Prognosticon Astrologicum. az az: Az Eghi fö csillagoknak forgásabol valo jövendöles ez mostani 1621. esztendöre, neminemü törtenendö dolgokrul es az üdöknek valtozasirol, &c. Nemetböl Magyar nyelvre fordittatot. DEBRECZENBEN [1620] Nyomatta Rheda Peter. 80 + 32 ? számozatlan, összesen 32 + 32 ? nyomtatott oldal. Új-naptár ó-naptárral és prognosztikon. [1] Címlapját Magyarország koronás, oroszlános címere díszíti. Az Planetaknak es jegyeknek magyarázattya (p. [7.]). Hónaplapok. (pp. [8-75.]). SOKADALMOK (pp. 76-79.]). Az egessegnek meg tartasarol valo Regulak. (p. [80.]). [2] A prognosztikont önálló címlapjának hátán a nyomdász consuli, senatuique inclytae reipublicae Debrecinensis ajánlja. I. RESZE. AZ ESZTENDÖNEK NEGY RESZEIRÖL. I. AZ TELRÖL (pp. [3-4.]).
AZ TAVASZROL (pp. [4-5.]). AZ NYARROL. (pp. 5-6.]). AZ ÖSZRÖL (p. [7.]). II. RESZE. Az Eklipsisekről "Ez 1621. Esztendöben negy Eklipsis leszen, melyeknek kettei a Napban , a másik kettei a Holdban lesznek, a mellyeknek mi csak ketteit fogjuk meg latni, az elsöt tudni illik mely leszen az napban, es az utolsot mely leszen a Holdban. Az elsö a melyet mi fogunk latni a napban, leszen 21. napjan Pünköst havanak, [...] Negyedik Eclipsis leszen a Holdban 29. Novembris reggel 4 oranak elötte fel oraval,..." (pp. [8-12.]). III. RESZE. Hadakrol és szerencsetlensegekröl. (pp. [12-17.]). IV. RESZE. Betegsegekröl (pp. [17-19.]). V. RESZE. Az földi gyümölcsekröl (pp. [19-22.]).
VI. RESZE. Banyaknak hasznairól (pp. [22-23.]). VII. RESZE. Egynehany orszagokról es tartomanyokrol. Magyar Orszagrol (pp. [24-27.]). Lengyel Orszagrol (pp. [27-29.]). Cseh Országról. (pp. [30-31.]). Austriarol (pp. [32-?.]). Az utolsó ívet a Világ teremtésétől fogván való rövid chronika tölti ki, de utolsó levele nem maradt meg, és így nem lehet megállapítani, hogy melyik évvel zárult. Valentin Hanke 1603 és 1629 között Boroszlóban adott ki naptárakat. - Rheda Péter e naptár nyomtatásával egy időben vette át apai örökségként a debreceni nyomdát, amit aztán 1629-ig vezetett. [HAI.]


          1624.

  [1] Kalendarium CHRISTUS URUNK születese utan az M DC XXIIII [1624] Esztendöre. Irattatot Helvigius Marton altal. Debreczenben Nyomtatta Rheda Peter. [2] Iudicium Astrologicum, Az az: Practica, ITILET AZ 1624 ESZtendöbeli Revolutiora Christus Urunk születese utan, mely Nap-szökö Esztendönek neveztetik. AZ BRASZLAI HELVICIUS MARTONNAK rövideden, de szorgalmatossan irattatot Iudiciumjabol Magyar nyelvre fordittatot. [Debrecen, 1623.] 46 + 31 számozatlan, összesen 63 nyomtatott oldal. [1] Az Éghbeli tizenket Jeleknek, es az Kalendariumban levö Ieleknek magyarazatta. (p. [3.]). Hónaplapok. (pp. [4-41.]). SOKADALMOK (pp. [42-46.]). Vetesröl es Palantalasrol (p. [46.]).
[2] A prognosztikon önálló címlapjának hátán a nyomdász latin nyelvű ajánlását Georgio Rakotzi de Felső-Vadasz, Comiti in Borsod, &c. Haereditario Domino de Makovicza, Sáros-Vár, Sáros-Patak, Lednicze, Szerencs, Onod &c.[...], S. Rom. Imp. & Transylvaniae Principis &c. intimo Consiliario... címezte (p. [48.]). AZ ESZTENDŐNEK KEZDETIŐL (pp. [49-50.]). Az Esztendőnek Uraról (p. [50.]) Az időknek valtozasiról az Esztendőnek negy resze szerint (pp. [50-52.]). Az földi gyümölcsökről (pp. [52-54.]). Bekesegről es Hadakról (pp. [54-55.]). Betegsegekről (pp. [55-56.]). Gyuladasokrol (pp. [56-57.]).
Követsegekről es Utijárásokról (p. [57.]). Egy-nehany Orszagokrol es Tartomanyokrol. Magyar Orszagrol (pp. [57-58.]). Kis Lengyel Orszagrol (pp. [58-59.]). Nagy Lengyel Orszagrol (p. [59.]). Cseh Orszagrol (p. [60.]). Ausztriaról (pp. [60-61.]). Silesiarol (pp. [61-62.]). Prussiaról (pp. [62]). NEMELY ORSZAGOKnak es fő fő varosoknak, mellyik mely egbeli jegy alat fekügyék, röviden valo meg jegyzése. (pp. [63-66.]). Rövid Chronica. NEMINEMŰ TŐRTENT dolgokrol Christus Urunk Szűletese utan. (pp. [67-77.]). [HAI.]


          1626.

[1.] Kalendarivm az Christvs Wrvnk Születése után, 1626. Nagy szorgalmatosagal öszve irattatot, Az Herlicii David D. Stargart Varosia Pomerani Orszag Asztronomus es Medicus által. Lőczen, [1625.] Brewer Lőrincz által. Szamlaltatik ez Esztendöben. Az Iegyeknek Magyarazattya. Az Eghbeli tizenkét Ielek. A naptár. Sokadalmak. [2.] Prognosticon Astrologicvm. Az az: Az eghi Fő Czillagoknak forgásabol valo jövendöles, ez mostani 1625. Esztendöre, neminemü törtenendö dolgokrol, es az üdöknek valtozasirol. Nagy szorgalmatosagal meg elsöben irattatott: az D. Herlicivs David altal, Nemetböl pedig Magyar nyelvre megh forditatot. Löczön, [1625.] Nyomtatta Brewer Lorincz altal. 79 p. A prognosticont 1625-ben nyomtatták az 1626. évre, amint az I. rész: Ez Ielen valo 1626. Esztendönek Vralkodo Planetarol alcímből kiderül. Az Telröl. A Tavaszrol. Az Nyarról. Az Oeszröl.
Az Ecclypsisekröl, avagy az Napban és az Holdban valo Fogyatkozasokrol. Ez 1626. Esztendöben következendö Ecclypsiseket az mit illeti, tehat ket kivalykeppen valo fogyatkozasok lésznek az Napban, az mellyeket mi it Europiaban lakozok nem lattyuk, az Holdban penig egy, az-is czak vegkon és kiczin lészen. Az első Napban valo Ecclypsis lész 26. Februar 7. grad in Pisesbus, Dél előt fél orakor 10 mely mi tölünk nem latatik, propter magnam Lunx in astrum parallaxin. Azoktul penig kik az Szent Lörintz avagy Magdascar Szigetben laknak igen rettenetes nagynak lenni megh latatik. Masodik Napi Ecclypsis 21 August in 23 grad. az Oroszlanak: Estve avagy eielkor lész, mikor az Nap s’ mint az Hold mi tülünk nem lattatik. Kik penig az Nap nyugati Tenger mellett az nagy hires Cicuit Mexicana nevö Szigetben laknak azoknak nyilvanképpen meg ielentetik.
Az harmadik Holdban valo törtenendö Ecclypsis, igen kiczin és vekon, lész az víz öntönek 14 gradusban. 7. August. estve 1. fertal 8 ora utan, annak elkezdese és vige tart egy oraig 8. minut.; Hadakröl és egyeb következendö veszedelmekröl. Az Betekségekröl és egyeb Nyavalyakröl. Az Földi Gyümölczekröl. Az Teli és Nayri veteményekröl. Rövid Chronica Christvs Wrunk Születese után. A krónikában 1572-nél írja [az 1572-es szupernóváról]: "II. Rudolphus Magyar Kirallya koronaztatik 25. Sept: Vy czillag lattatik." [KSZ.*]


          1629.

  [1] KAL[END]ARIVM CRIST[US] URVNK születése után 1629. esztendöre. Nagy Szorgalmatossággal irattatot D. HERLICIVS DAVID által. LÖCSEN, Brewer Lörincz által. [2] Kis Practica, az az: A Csillagok forgásának jedzésiböl némely kiváltképpen valo dolgokra nézö rövid iövendölés ez ielen esztendöre, mely Christus Vrvnk születése után 1629. Figyelmetessen irattatot, és Silesia mellett lévö szomszéd Országokra és Tartománnyokra alkolmaztatot D. HERLICIVS DAVID és HANCKEN BALINT által. LÖCSEN, [1628.] Nyomtattatot Brewer LÖrincz által. 32 + 62 ? számozatlan, összesen 94 ? nyomtatott oldal. [1] Új-naptár ó-naptárral és prognosztikon. - A címlapon Magyarország címere látható. A bevezető részek és a naptártáblák beosztása megegyezik az 1626. esztendőre készült lőcsei kalendáriuméval: Az Charakterek magyarázattya. Az éghbéli tizenkét jelek. (p. [3.]).
Hónaplapok. (pp. [4-27.]). SOKADALMOK (pp. [28-32.]). [2] A prognosztikonnak önálló címlapja van. Hátlapján Az Innepeknek egymás után valo feljegyzése (p. [2.]). Ez 1629. Esztendönek négy Részeinek vagy Quartalinak ideirÖl. I. A Télröl (p. [3.]). II. Az Kikeletröl (p. [4.]). III. Az Nyárról (pp. [4-5.]). IV. Az Öszröl (p. [5.]). V. Az Ecclipsisekröl. "Ez ielen esztendöben három Ecclipsis lészen, de nem itt az mi Országinkban, hanem másokban, és továb meszsze valókban..." (pp. [5-7.]). VI. Háborúságokról és hadakról (pp. [7-11.]). VII. Betegségekröl (pp. [12-13.]). VIII. Földi és Fái Gyümölcsökröl (pp. [13-14.]). IX. A bányáki dólgokról (pp. [14-16.]). Némely Országokról és Tartományokról - X. Felsö Magyar Országról és Morváról (pp. [16-19.]). XI. Alsó Magyar és Bécs Országról (pp. [19-21.]). XII. Cseh Országról (pp. [21-22.]).
XIII. Kis Lengyel Országról és Felsö Silesiárol (pp. [23-24.]). XIV. Alsó Silesiáról (pp. [24-25.]). Ez földi Conjunktiók és Oppositók felöl való itílet (pp. [25-32.]). Az Embereknek a 7. Qualitas szerint való állapattyukról. (pp. [32-39.]). E két utolsó fejezet asztrológiai fejtegetéseket tartalmaz. A könyv utolsó része RÖVID CHRONICA CHRISTVS URUNK születése után (pp. [40-62.?]). Amely az 1627. év közben megszakad, mivel a naptár egyetlen ismert példányából az utolsó levél hiányzik. A krónikában 1572-nél írja [az 1572-es szupernóváról]: "II. Rudolphus Magyar Kirallyá koronazta. 25. Sept. vy csillag támad." [HAI.]

  [1] Vrunk Christvs születése után. Az M.DC.XXIX. [1629.] esztendöre valo CALENDARIVM (Az Magyar és Deák Cisioval eggyüt), Melly Az Crackai Académiaban tanéto M. Alexander Mileus Rokitnen. Philosophus’ és Mathematicus’ D. irasabul magyarra fordéttatván. PAPAN, Nyomtattatot Szepes Varallyai Bernhard Máthé által. [2] PRAXIS ASTROLOGIKA. Az Az EZ M DC XXIX. ESZTENDO Négy Részeinec tulaydonságiról, és ez mi Felegünc allat lévö Nemelly Országoknac követközendö allapattyáról az Eghi aspectusokbol valo arányozás. 89 számozatlan, összesen 54 nyomtatott oldal. Az következendő Jeleknec magyarazattya. Az Tizenkét Jeleknec nevek. (p. [3.]). Hónaplapok. (pp. [4-65.]). Ajánlás: "...Zychi Pál úrnac [...] Irtam PAPAN Szent Mihaly Archangyal napján. 1628. (Pápa, 1628. szeptember. 29.) Szepes-Várállyai Bernhard Máthé Könyvnyomtató." (pp. [66-69.]).
[2] AZ TELROL (pp. [70-71.]). AZ TAVASZROL (pp. [71-72.]). AZ NYARROL (p. [72.]). AZ EOSZREOL (p. [73.]). Az Napnac és Holdnac fogyatkozásirol "Ez esztendöben három fogyatkozás leszen eggyik az Holdban, kettö az Napban de ezek közül mi eg’et sem lát’uc meg..." (pp. [73-74.]). AZ BEKESSEGREOL ES HADAKROL (pp. [74-76.]). Az embereknec és egyéb állatoknac megdöglött egéről (pp. [76-77.]). A földi és kertbeli Termésekről (pp. [77-79.]). NEMELLY ORSZAGOKNAC Következö Allapattyárol és szerenczéjéről. Mind az Két LengyelOrszágról (pp. [79-80.]). AZ NEMES MAGYARORSZAGROL (pp. [80-81.]). CSEHORSZAGROL (pp. [81-82.]). AVSTRIAROL (p. [82.]). SOKADALMOK (pp. [83-89.]). [HAI.]


          1631.

[1] Kalendarium, CHRISTUS URUNK születése után való 1631. Esztendöre. Irattatott D. DAVID HERLICIVS által. COLOSVARAT. [2] PROGNOSTICON ASTROLOGICUM. Az az Practica ez eszTENDÖRE, MELY SZAMláltatik Christus Vunk Születése után 1631. MELYET SZORGALMATOson irt az Pomeriai Stargard Városanak Fö Astrologusa Doktor David Herlicius. COLOSVAREAN, Nyomtattatot Németből Magyarra. 60 + 45 számozatlan, összesen 79 nyomtatott oldal. Új-naptár ó-naptárral és prognosztikon. - [1] Ez Esztendő Szamlátatik..., Némely jegyek magyarázattya. Az Égbéli tizentét jelek. Hónaplapok. Abrugi György könyvnyomtató ajánlása a "COLOSVARI TANACS-nak mint Patronusinak". SOKADALMOK. [2] Az 1631. EZTENDÖnek négy részeiröl. AZ TELRÖL (pp. [2-6.]). II. AZ TAVASZROL (pp. [6-8.]). III. AZ NYARROL (pp. [9-11.]). IV. AZ ÖSZRÖL (pp. [11-14.]).
V. AZ SÖTETSEGEKröl. EBben az 1631. Esztendöben lésznek 4. Sötétségek, kettö az Napban, mellyek közzül csakeggyiket sem láthattyuk mi meg. de az Holdban lévő két sötétségeket, megláthattyuk, [...] Az elsö Hold fogyatkozás lészen die 15. Maij az uy szerent. az oo szerent die 5. [...] Az Másik Holdbéli sötétseg láttatik 8. Novemb. uy szerent, az vagy 29 Oktob. oo szerent,..." (pp. [15-18.]). VI. AZ HADAKROL, TAmadásokrol, és Tumultusokrol (pp. [18-21.]). VII. AZ BETEGSEgekröl (pp. [21-23.]). VIII. AZ FÖLDEKNEK gyümölcseiröl (pp. [23-27.]). CHRISTUS URUNK Születése után valo rövid CHRONICA "1618. Egy üstkös Csillag láttatik Dec." (pp. [28-43.]).; Az Nap 140nivel nagyobb az Föld kerekségnél [Ábra az állatövvel rajta a Nap és a Hold valamint a bolygók jeleivel.] (p. [44.]).; Ér vágásrol valo Figura. (p. [45.]). [HAI.]


          1641.

  [1] FRÖLICH DAVIDNAK Kesmárki Astronomusnak CALENDARIOMA, Christus Urunk születése után 1641 esztendöre, mely elsö esztendö a Bissextilis után, Szereztetet és Magyar s Erdély Országra figyelmetessen alkolmaztatot. Bartfan. Nyomtattatot Klösz Jakab által. [2] Prognosticum Astrologicum avagy Az Egnek forgásábol és aláható cselekedéséböl az Planétáknak és Csillagoknak erejekböl vétetet, és ez föld kerekségére néző Jövendölés, Christus Urunk Születése után 1641 esztendöre, Kivált-képpen-való figyelmetességgel Magyar és Erdély Országra alkolmaztatot FROELICH DAVID Késmárki Astronomus által.[Bártfa, 1640.]. 70 + 34 számozatlan, összesen 79 nyomtatott oldal. [1] A címlap hátoldalán latin nyelvű ajánlás.; Az Betűk és Jegyek magyarázattya. Az Egbéli tizenkét Jelek(p. [3.]).; Hónaplapok. (pp. [4-51.]).; Rövid Chronica. Mely esztendönként szokott az Kalendariom végében helyeztetni: most meg jobbitatot. "...1618 Ferdinand II. választatik Magyar Királlyá.öszszel egy igen nagy üstökös csillag látczik..." (pp. [53-70.]). [2] I. Az Teelrül (pp. [2-3.]).; II. Az Kikeletröl (pp. [3-4.]).; III. A’ Nyárrol. (p. [4.]).; IV. Az Eöszröl (pp. [5-6.]).; V. Eclipsisekröl "Noha ez 1641. esztendöben az Eghi két nagy Világoságokban négy fogyatkozás avagy setétedés lészen, kettö az Holdban, kettö az Napban: de mi-nálunk és Morvában, Silesiában, Bécs, Erdély és Cseh országban, és egyéb szomszéd tartományokban csak az utólsót, ugy-mint a’ Hóldban, Oktobernek 18.nap [...] fogjuk láthatni. Ennek pedig kezdeti lészen a’ meg-nevezet napon estennen edgy fertályval eléb 7. oránál, [...] és így felinél többire az ő kereksége el-setétedik. Innét továb ottan viszont killyeb mendegelvén a’ Földnek árnyékából, tíz után fél órában, 5 minután éri végit, és így szinte 3. óráig és 19 minutig tart..." (pp. [6-8.]).; VI. Hadakról és Háboruságokról (pp. [9-10.]).; VII. Némely Országoknak és Tartományoknak állapattyáról: Először Felső Magyar, és Felső Erdély Orszáról, Morváról és Misniáról (pp. [11-13.]).; VIII. Alsó Magyar és alsó Erdély országról, és Bécs országról (pp. [13-14.]).; IX. Silesiáról és Kis Lengyel-Oerszágról (pp. [15-16.]).; Házi, mezei és kerti Regulák, egész esztendö által a’ tizenkét hólnapoknak rendi szerent (pp. [16-24.]).; SOKADALMOK Felső és Alsó Magyar Országban, és egész Erdélyben-is (pp. [25-34.]). [HAI.]

          1642.

[1] KALENDARIOM Az M.DC.XXXXII. [1642] Esztendöre. M. TONSKI JANOS, Filosof: Doktor, és Krakai Akadémiay Mathematicus, &c. irásából Magyarúl szereztetett. Mely második a’ Bisextilis esztendö után, Az Austriai és Magyar országhi Hórizonra igazítatot. Nyomtatta Bechben. GELBHAAR GERGELY. [2] PROGNOSTICON vagy Iudicium, AZ CHRISTVS URUNK SZÜLETESE útán következó 1642. esztendöre. 84 számozatlan, összesen 64 nyomtatott oldal. [1] A’ Jelek Jegyzése. A’ tizenkét Égbéli Jelek. (p. [3.]).; Hónaplapok (pp. [4-47.]).; Latin nyelvű ajánlás Losy Imre esztergomi érseknek (pp. [48-50.]).; [2] Az 7. Planétak Jegyei (p. [51.]).; Ez sztendei Eclipsisról, avagy a Napban s’ Hódban levó setetsegról. "EZ esztendóben negy seteség lészen kettö az napban, kettö az hódban. Az napban való setetségek lésznek czyakaz Antipódeseknel. [...] az Hódban való setétseg lészen. 14 Apr. az uij Calendar: szerént, mely. 4. óráigh fogh tartani. A kezdeti lészen 1. orakor eyfél elöt, [...]
Az második Hódban való setétseg lészen 7. Október. az uy Calend. szerént éfél után 2. orakor. 50 m. á közepi lészen 4. or 41. min. A’ vége pedig 6. órakor 37 min." (pp. [51-52.]).; Ez esztendöfolyásáról (pp. [53-54.]).; Ez esztendó uralkodásáról (pp. [54-56.]).; Ez esztendönek törtenetiról s’ allapattyáról. (pp. [57-59.]).; Az két settetségek Effektusáról és szerzéséról (pp. [59-60.]).; Az Betegségekról (pp. [61-63.]).; Az hadakozásról (pp. [63-65.]).; Ez esztendö terméséról (pp. [65-66.]).; Mémet országnak és hozza tartozó incorporalt Provinciaknak s’ tartómányoknak [...] allapattyarol ’s elómeneteléról (pp. [66-71.]).; MAGYAR ORSZAGI és Erdélyi Sokadalmok. (pp. [72-84.]). [HAI.]


          1643.

  [1] Uy és O KALENDAROIM Christus Urunk születése után, 1643. esztendöre. Felsö Magyar Országnak és rész-szerint Erdélynek-is Eghihez figyelmetesen alkolmaztatott FRÖLICH DAVID, Késmarki Astronom: által. Löcsén, Brever Lörincz által. [2] Az PLANETAKnak és Caillagoknak tekinteléséből vétetett jövendölés ez 1643. esztendöre. Mellyben ezen esztendönek alapattya, idöknek külömb-külömb változási, Eclipsisek, és az égnek forgásibol ez Földre következö alapatok az Természetnek visgálásából elő kerestetnek s meg-magyaráztatnak. Es kiváltképpen Magyar és Erdély Országnak, Szepessegnek Eghihez figyelmetesen alkolmaztatnak FRÖLICH DAVID, Késmarki Astronomus által. 52+51 számozatlan, összesen 78 nyomtatott oldal. Új-naptár ó-naptárral és prognosztikon. -
[1] A címlevél hátán a szerző In Honorem [...] Adami Karoli, Liberi Baronis ac Haereditarii Domini Arcis ejusdem Karoli ajánlja művét. Az év jellemző adatai után: Az Betük és Jegyek magyarázattya (p. [3.]).; Hónaplapok (pp. [4-51.]). [2] Az teelröl és annak állapattyáról (pp. [2-3.]).; Az Kikeletröl és annak állapattyáról (pp. [3-4.]).; Az Nyárról és annak állapattyáról (pp. [4-5.]).; Az Öszröl és annak állapattyáról (p. [5.]).; Eclipsisekröl és azokból következendö Betegségekröl és egyéb veszélyekröl "NOha ez 1643. esztendöben négy Eclipsisek történnek: Napban az kettö, az Hólban-is annyi: de mi ez mi Országainkban mind azok közzül eggyet, és azt-is az utólsot, á Holdban lejendöt fogjuk látni, az melly esik Septembernek 27. napjára, és itt Szepes táján kezdete estennen 7. orakor 6. min. foglátszani.
Az setetülesnek nagyobbsága lészen 8. orakor 21 min: midön az Hóld kerekségének fele az ö világosságát el veszti, mivel ez setétség többig nem terjed; végezete pedig 9. ora után fél Orában és 5. minutan ismerszik meg" (pp. [6-7.]).; Az két fö Planétáknak, Saturnusnak és Jupiternek nagy és igen ritkán szokot conjunktiójáról avagy egybejövéséröl, és arrá következendő világi nagy változásokról "EZ jelenvaló 1643. esztendöben Februáriusnak 26. napján öt orakor reggel... " (pp. [8-15.]).; Az Szölök terméseröl. (pp. [15-16.]).; SOKADALMAK, Felsö és also Magyar Országban és egész Erdélyben-is (pp. [17-28.]).; MAGYAR KRONIKA az Magyar nemzetnek emlekezetes viselt dolgairól "…1572 II. Rudolphus Magyari Királya koronáztat Uy csillag támad 25 Septembris. [...] 1618. Ferdinand II. választatik Magyar királlya. öszel edgy igen nagy üstökös Csillág látszik..." (pp. [29-51.]). [HAI.]


          1644.

  [1] FROELICH DAVID Magyar Országi Astronomus KALENDARIOMA, Christus Urunk születése után 1644 esztendöre, Melly Bissextilis, az az olly esztendö, melly minden negyedik esztendö után a Mátyás ugrását, avagy tóldalék napot elö-hozza és áll 366 napokból. Magyar országra és Erdélyre szorgalmatossan alkalmaztatott. VARADON, SZENCI KERTESZ ABRAHAM. [2] PROGNOSIS ASTROLOGICA. avagy A’ tsillagoknak hathatoságából, edgyben folyásából, és tsellekedö erejéből való jövendölés; Az 1644 Esztendönek (melly Bissextilis) minémüségéröl, az Eclipsisekről, Hadakrol, Betegségekröl, Föld és Hegyek terméséről, az Eértz nemeknek reménségéröl, &c. Iratott FROELICH DAVID Magyar Országi Astronomus által. [Várad, 1643]. 53+51 számozatlan, összesen 78 nyomtatott oldal. Új-naptár ó-naptárral és prognosztikon. - [1] A címlap hátoldalán latin nyelvű ajánlás (p. [2.]).;
Az év jellemző adatai után következik A’ Planeták és Jegyek magyarázattya. (p. [5.]).; Hónaplapok (pp. [6-53.]).; - [2] Az Esztendönek négy részeiröl, és elsöben a’ TÉLRÖL (pp. [2-3.]).; A’ TAVASZRÓL (pp. [3-4.]).; A’ NYÁRRÓL (pp. [4-5.]).; AZ ÖSZRÖL (pp. [5-6.]).; AZ EKLIPSZISEKRÖL "Ez 1644 esztendöben tsak két Eclipsisek lésznek az Napban : mellynek edgyiket-is mi nem láthattyuk..." (pp. [6-7.]).; A’ HADAKRÓL (pp. [7-8.]).; A’ betegségekröl (pp. [9-10.]).; A’ Földi veteményekröl (pp. [10-11.]).; A’ Bornak terméséröl (pp. [11-12.]).; Az Értz nemeknek avagy Metallumoknak reménségéröl (pp. [12-13.]).; A’ Holdnak különbözö járásából függö házi, mezei és kerti Regulák. (pp. [14-16.]).;
SOKADALMAK, Felsö és also MagyarOrszágban, és egész Erdélyben-is (pp. [17-31.]).; MAGYAR CHRONICA."...1572 II. Rudolphus Magyar Királlyá koronáztatik Posonba 25 Sept : Uj tsillag támad. [...] 1618. II. Ferdinándus. Magyar királlyá választatik. Eöszel nagy üstökös tsillag láttatik..." (pp. [32-50.]).; A’ BISSEXTILIS Esztendörül (pp. [50-51.]). [HAI.]


          1645.

  [1] Uy és O KALENDAROIM Christus Urunk születése után, 1645. Esztendöre való, Magyar Országra, Szepességre és rész szerint Erdély Országra-is nagy figyelmetességgel alkolmaztatott FRÖLICH DAVID, Immar 22. Esztendei Practicus Astronomus által. Löcsen, Brever Lörincz által. [2] Természet szerint való vélekedés Ez M. DC. XLV. Esztendönek, Nagy részeinek allapattyáról Napban és Holdban való Eclipsisekröl, Hadakozásokról, Betegségekről, Földi termésekröl, és egyéb törtenétekröl. Mely Az Égi Csillagoknak és Planétáknak forgásából, Magyar és Erdély Országra figyelmetesen alkolmaztatott FRÖLICH DAVID, Késmarki Astronom. által. 52+52 számozatlan, összesen 80 nyomtatott oldal. [1] A címlap hátoldalán latin nyelvű ajánlás: STEPHAN THÖKÖLI, juniori, Liberi Baronis in Keismark, Schewnik, &c.;
Az év jellemző adatai után következik Az betűk és Jegyek magyarázattya (p. [3.]).; Hónaplapok (pp. [4-51.]).; Az Tizenkét JELEK, és Aspektusok magyarázattya. (p. [52.]). [2] Az ELSŐ RESZE. Ez 1645. Esztendönek TEELRÖL, és annak minemüségéröl (pp. [2-4.]); Az Második Része, Az Tavaszról vagy Kikeletröl és annak álapattyáról (pp. [5-9.]).; Az Harmadik Része, Az Nyárról és annak tulaydonságáról (pp. [9-11.]).; Az Negyedik Része, Az öszröl és annak álapattyáról (pp. [11-12.]).; Az Napban és Holdban leendö fogytkozásokrol, és osztán azokbol következendö hadakrol, betegsegekröl, és egyéb veszélyekröl "...Négy afféle fogyatkozások és meg-setétedösek történnek pedig ez Esztendöben kettö a’ Napban, és a Hóldban is kettö, mellyek közzül mi itt Magyár és Erdélyi Országban csak kettöt láthatunk meg, [...] A’ mi pedig az setetülest a’ Holdban lejendöt illeti, anak kezdeti lészen, Böyt-elö Havának 10. napján, illyenképpen.
Estve a’ meg-nevezett Napnak 7. fel ora után, [...] igen lassán besötétedik, és annyira be-sötétedik, hogy 8. ora után edgy fertály mulva a’ Holdnak nagyobb részét el-foglallya.[...] mig 10 ora után edgy negyed fertály múlva a’ végét el-éri, [...] Az második setétülés, a’ mellyet mi fogjuk látni, az Napban történik, Augusztusnsk 21. n. kinek kezdeti lészen Dél-fele; 1 fertály hian 12. ora elöt. az leg-nagyobb Settétülés [...] szintén 1. ora elött edgy fértály hián esik; az idö pedig, midön a’ Nap az setétülésböl fog tetszeni, lészen 2. ora után edgy fértály mulva, és gy mindenestöl el-tart 2. oraig..." (pp. [12-18.]).;
Az Hatodik Része, Az Földi termésekröl, és kiváltképpen az Mezei, Kerti és Szölöbéli termésnek reménysegeröl (pp. [18-20.]).; Magyar KRONIKA, Az Magyar nemzetnek emlekezetes viselt dolgairol "1572 II. Rudolphus Magyari Királya koronázt: Uy Csillag támad 25 Septembris. [...] 1618. Ferdinand II. választatik Magyar királlya, öszel edgy igen nagy üstökös Csillag látszik..." (pp. [21-39.]).; SOKADALMAK, Felsö és also Magyar Országban, és egész Erdélyben-is (pp. [40-52.]). [HAI.]


          1646.

  [1] FRÖLICH DAVID Magyar-Országi Astronomus KIS KALENDARIOMA Idvözitönk születése után MDCXXXXVI [1646] esztendöre. Mely második a bissextilis után. Magyar-Országra, Szepességre és Erdélyre nagy figyelmetességgel alkalmaztatott. BARTFAN, Nyomtattatot Klösz Jakab által. [2] Prognosticon Astrologicum avagy Természet szerént való JÖVENDÖLES az 1646 ESZTENDÖRE. Melyben az Esztendönek négy Részei az üdönek forgása, az Eclipsisek Hadakozások, Betegségek, és Gyümölcseknek termési bövsségesen meg irattattak, és az Erdélyi s- Magyar-Országi Meridianumra nagy szorgalmatossággal alkalmaztattak. DAVID FRÖLICHIUS Késmárki Mathematicus által. [Bártfa, 1645.] 64+30 számozatlan, összesen 77 nyomtatott oldal. Új-naptár ó-naptárral és prognosztikon. -
[1] A címlap hátoldalán latin nyelvű ajánlás (p. [2.]).; A’ Betük és Jegyek magyarázattya. Az Égbéli tizenkét Jelek.(p. [3.]).; Hónaplapok (pp. [4-43.]).;Rövid Cronica "…1618 Ferdinandus II választatik Magyar Kir: öszszel egy igen nagy üstökös cillag látczik…".(pp. [45-64.]). - [2] Az 1646 Esztendönek négy Részéröl: I. A’ TÉLRÖL (pp. [2-3.]).; II. A’ TAVASZRÓL (pp. [3-4.]).; [III.] A’ NYÁRRÓL (pp. [4-5.]).; [IV.] AZ EÖSZRÖL (pp. [5-6.]).; [V.] AZ ECLIPSISEKRÖL. "LEsznek ez 1646 Esztendöben négy Eclipsisek;
Kettö a’ Napban és kettö a’ Holdban: de mi ezekben a tartományokban tsak a’ Holdban lejendö Eclypsist láthattyuk meg. [...] utolso napján Januáriusnak reggel 5 órakor, a’ mikor a’ Hold magát a földnek árnyékában kezdi rejteni. A’ legnagyobb homályossága, terjed az egész Holdra 17 punktumokig tudni illik, és 15 min. [...] Annak sötétülése kezdetik 7 órakor, és 8 óra tájban a’ Hold le-menvén, mind végig az Ecclipsis mi tölünk nem láttathatik…" (pp. [6-10.]).; IV. [!] A’ HADAKOZAZROL (pp. [10-12.]).; VII. A’ BETEGSÉGEKRÖL (pp. [13-15.]).; VIII. A’ FÖLDI GYÜMÖLTSÖKRÖL. (pp. [15-19.]).; SOKADALMOK Felsö és Alsó Magyarországban, és egész Erdélyben is (pp. [20-30.]). [HAI.]


          1649.

FRÖLICH Dávid: [1] Uy és O KALENDARIOM Christus Urunk születése után 1649. Esztendöre. Felső MagjarOrszágra, Szepességre és rész-szerint Erdély Országra-is alkalmaztatott Frőlich David, Késmarki Astronómus által. Löcsén, Brever Lörincz által. [2] PROGNOSTICON ASTROLOGIKUM Christus Urunk születése utan. M. DC. XLIX. Melyben ez Esztendőnek állapattyáról, Napban és Hóldban valo Ecclipsisekről és egyébb történetekről természrt szerint meg-visgáltatik. Szépességre és rész szerint Erdély Országra-is alkalmaztatott Frőlich David, Késmarki Astronómus által. Lőcse. 58 + 54 számozatlan, összesen 77 nyomtatott oldal. [1] A címlap hátoldalán ajánlás.; Betűk és jelek magyarázattya. (p. [5.]); Hónaplapok. (pp. [6-55.]); Az tizenkét JELEK és’ Aspectusok magyarázattya. (p. [56.]); [2] Az Télről (p. [2.]); Az Tavaszról avagy kikeletről (p. [5.]); Az Nyárról (p. [6.]); Az Őszről (pp. [6-9.]);
Az Napban és Hóldban leendő fogyatkozásokról. "...Az első Ecclipsis az Holdban történik Majusnak 26. nap, esik, [...] Annak kezdeti lészen éyel 3 orak. az derekassabb setötülése 4. orakor reggel esik, holot az Holdnak semmi világossága nem fog tetszeni, vége pedig 6. orakor lészen, melyet mi nem fogunk látni. [...] Az második Holdban leendő Ecclipsis történik Novem: 10. nap reggel, [...] 6. orak. 8. ora tayban pedig nagyob részét el-foglallya, és így mindenestől el-tart 1. fertállyal 10 oraig délelőt. [...] Az harmadik Ecclipsis történik az Napban, Nov: 4. nap. [...] kezdetit estve-felé 3. orakor, közepét pedig 4. ora tayban láthatyuk mi meg: végét pediglen alig láthatyuk mimeg, mivel hogy akkor á Nap á nagy hegyek miat reytekben marad..." (pp. [9-12.]);
Az fő Aspectusokról és osztan azokból következendő Polgári veszélyekről (pp. [12-16.]); Az Testi Betegségekről (pp. [16-17.]); Az földi termésekről (pp. [18-19.]); Magyar KRONIKA, Az Magyar nemzetnek emlekezetes viselt dolgairól (pp. [21-40.]); SOKADALMAK, felső és alsó Magyar Országban, egész Erdélyben-is (pp. [41-53.]); Butsu vétele az Autornak. (p. [54.]). [HAI.]


          1650.

  FRÖLICH Dávid: [1] Uy és O KALENDARIOM Christus Urunk születése után 1650. Esztendöre. Felső MagjarOrszágra, Szepességre és rész szerint Erdély Országra-is alkalmaztatott Frölich David, Késmarki Astronómus által. Löcsén, Brever Lörincz által. [2] PROGNOSTIKON astrologicum az az Plánétáknak, és az nevezetes Tsillagoknak forgásiból való jövendölés, Christus Urunk születése után 1650. esztendőre Mellyben Az esztendőnek részeiben esendő néminemű tsudákrol, avagy, az Ecclipsisekről, Betegségekről,&c. való dolgok jegyeztettek meg-meg, Froelich David, Késmárki Astronomus és Practicus által. [Lőcse.] 51 + 53 számozatlan, összesen 79 nyomtatott oldal. [1] A Planetáknak és Jegyeknek magyarázattya (p. [3.]). Hónaplapok (pp. [4-51.]). [2] A’ TELRÖL (pp. [2-3.]). A TAVASZROL (pp. [3-4.]). A NYARROL (pp. [4-5.]). AZ EÖSZRÖL (pp. [5-6.]).
Az Napban és Hóldban lejendő fogyatkozásokrol "Ez 1650. esztend: az égnek tündöklökét lámpásiban négy fogyatkozások lesznek kettő a’ Napban, mellyek ez Országba nem láthatók, és kettő a’ Hóldba kik minálúk láthatók. A’ Hóldban lévő első sötétség, ki nálunk látható, Pünkösd hónak 15. napj: estve, kezdeti lészen 7.or: 10. minut: de minek előtte a’ Hóld fel-kelénd minálunk, majdan derekassan már 9 or: felénél töb setét lészen, és 26 minut: 10. ora után viszont meg-tér a’ világja, tellyességgel 3 oráig tart a’ setétség, [...] A’ második fogyatkozás, azis meg-látható, esik Sz. Andr. hov. 7. Anak kezdeti lészen regg: 6. or: 27. min: közepi, s a legnagyobb sötétsége, ki a’ Hóldnak többet felénél el-fog, 8. or: dél előtt, [...] vége szakad 9. or: 28 min..." (pp. [6-10.]).
A’ Betegségekről (pp. [10-13.]). A’ Fő Aspektusokrol, és azoknak következendö esetekröl. (pp. [13-15.]). A’ Földi termésekröl (pp. [16-17.]). Magyar KRONIKA, A’ Magyar nemzetnek emlekezetes viselt dolgairól (pp. [18-41.]). SOKADALMAK, Felső és alsó Magyar Országban, és egész Erdélyben-is (pp. [42-53.]). [HAI.]


          1651.

[1] Uj és O kalendariom Christus Urunk születése után 1651. Mellybe a’ havak, hetek és Innepek, Plánéták járási, Aspectusok és idöknek folyási, napnak és éjnek hoszsza, Nap fel-támadása és le-nyugovása meg-találhato, etc. Silesiára és Magyar országra alkalmaz: Nevbarth Christoph, Silesiai Boleszlausz által. Löcsén, Brever Lörincz által. [2] ASTROLOGIAI Tartosságos vélekedés, Christus Urunknak idvesseges emberré léte és születése után való 1651 esztendőre. Melyben az időknek, békeség és hadak dolgainak, betegségeknek, földi gyünölcsöknek és egyébb természet szerint való eseteknek, tsillagok influetiáiból lejendő alkalmatosságit Nagy figyelmetes szorgalmatossággal szerzette és meg-irta BOLESZLAVIAI NEVBARTH CHRISTOPH. Lőcse. 49 + 52 számozatlan, összesen 79 nyomtatott oldal. [1] E’ jelenvaló esztendő számláltatik (p. [2.]).;
A’ Planeták és Jegyek Magyarázattya. Az Egbéli tizenkét Jelek (p. [3.]).; Hónaplapok. (pp. [4-49.]); [2.] ELSŐ RESZE. Ez eztendőnek külömböztető negy részeiről, és azoknak közönséges ideiről. I. A’ TELRŐL (p. [2.]); II. A TAVASZROL (pp. [3-5.]); III. A’ NYARROL (pp. [5-7.]); IV. AZ EÖSZRŐL (pp. [7-9.]); MÁSODIK RESZE. A’ Napnak két Sötétségéről, mellek ez földön ebben az az esztendőben meg-láttzanak. "...Minálumk az Nap első sötétsége láthatatlan, történik 19. Április éjel 11 orakor, [...] Második Nap-béli sötétség-is láthatatlan, esik 14. October. 3. orakor dél után,..." (pp. [9-11.]).; HARMADIK RESZE. Hadrol es Bekeségről es egyeb világi dolgokrol (pp. [11-12.]).; NEGYEDIK RESZE. Ez esztendőbeli egésségekről és betegségekről (pp. [12-15.]).; EÖTÖDIK és utolsó RESZE. Ez Esztendőbeli termesről és ismet terméketlenségéről (pp. [15-17.]).;
SOKADALMAK, Felső és alsó Magyar Országban, egész Erdélyben-is (pp. [18-29.]).; MAGYAR CRONICA. A’ Magyar nemzetnek emlekezetes viselt dolgairól (pp. [30-52.]). [HAI.]


          1655.

[1] NEUBART CHRISTOPH, Theolog. és Astronomus KALENDARIOMA. Mellyet irt Christus Urunk szüeletése után 1655 Esztendöre. Es Magyar-Országra, Erdélyre, s’ azoknak szomszédos tartományaira nagy szorgalmatossággal alkalmaztatott. VARADON, Nyomtattatott SZENCI ABRAHAM által. [2] PROGNOSTIKON, az az: A’ csillagok forgásábol és munkálkodásibol vött. JÖVENDÖLES 1655 ESZTENDÖRE, Mellyben Az esztendönek négy részei, az Eclipsisek, és egyéb történendő dolgok magyaráztatnak-meg. Es Mag’ar Országra s’ Erdélyre alkalmaztatot. NEOBART CHRISTOPH Altal. [1654.] 51+50 számozatlan, összesen 77 nyomtatott oldal. [1] Ez Esztendö számláltatik.; A’ Charakterek jegyzése (p. [2.]).; A’ Planeták és Jegyek Magyarázattya. (p. [3.]).; Hónaplapok. (pp. [4-51.]).; [2.] ELSÖ RESZ. Az eztendönek négy Czikkelyiröl. I. A’ TELRÖL (pp. [2-3.]).; II. A’ TAVASZROL (pp. [3-4.]).; III. A’ NYARROL (pp. [4-5.]).; IV. AZ EÖSZRŐL (pp. [5-7.]).;
MASODIK RESZ. Az Eclipsisekröl "Az 1655 esztendöben két eclipsis lészen a’ Napban, de mi ez országunkban csak az eggyiket fogjuk meg-látni. [...] Az elsö annakokáért lészen februáriusnak 6 napján..." (pp. [7-9.]).; HARMADIK RESZ. A’ Nevezetesebb Aspektusokrol (pp. [9-14.]).; NEGYEDIK RESZ. A’ Betegségekröl (pp. [14-15.]).; EÖTÖDIK RESZ. A’ Földi Gyümölcsökröl (pp. [15-17.]).; SOKADALMAK (pp. [18-27.]).; MAGYAR KRONICA. "...1572 II. Rudolphus Magyar Királlyá koronáztatik Posonyban 25 Sept. Uj tsillag támad. [...] 1618. II. Ferdinánd Magyar királlyá választatik. Eöszszel nagy üstökös tsillag láttatik." (pp. [28-50.]). [HAI.]

APÁCZAI CSERE János: Az Eghi dolgokrol. In: Magyar Encyclopaedia. Az az, minden igaz es hasznos Böltseségnek szep rendbe foglalása és Magyar nyelven világra botsátása. Apatzai Tsere Janos által. Ultrajecti, Ex officina Joannis a Waesberge. MDCLIII. [1655.] 487 p. A címlapon feltüntetett 1653-as évszám: a kiadás sajtó alá készítésének és a nyomdai munkálatok megkezdésének éve. A könyv valójában 1655-re készült el teljesen, így még Apáczai 1653-1655-ös gyulafehérvári beszédeit is a kötet végére csatolhatták mellékletül, 1655-ös évszámmal. Előszava latin nyelvű. Csillagászat: pp. 87-115. "Hatodik resz. Az Eghi dolgokrol." Ez az akkori csillagászat teljes ismertetését adja rövid mondatokban. Világának közepén már a Nap áll. Már ismerteti a távcsövet: "a nemrégen talált nézőeveg"-et.
A Jupiter, ki a Naptól rendszerént negyedik bujdosó csillag, az ő négy társaival a Napot 12 esztendőben kerüli meg, őtöt peng az őkörülötte valók közül a legmesszebbre való 16 nap, a harmadik 7 nap, a második 85 óráig, a legközelbső penig 42 óráig. A Saturnus ötödik és a naptól legmesszebb való bujdosó csillag, ki az ő két szolgáival (melyek őtöt avagy igen későre, avagy sohasem kerülik meg) a Napot 30 esztendeig kerüli meg.
Változócsillagok: p. 99. [a P Cyg-ről] A hattyu (Cygnus). Ennek begyiben 1600 esztendőben, egy új, harmadik rend fényességű és nagyságú tsillag tetszett fel mely mind e mai napig tündöklik.; p. 99. [az 1572-es szupernóváról] A széken ülő (Cassiopea) melynek mellyebéli edirnek neveztetik. Ennek a székiben 1572. esztendőben egy iszonyatos nagy tsillag tetszet volt fel, mely 1574. ben ismét el tűnt.; p. 99. [az 1604-es szupernóváról] A kegyo tarto (Serpentarius), kinek lábában 1604. ben egy uj tsillag tetszet volt fel, de 1606 ismét eltűnt.; p. 100. [az omikron Cet-ről] A Cethal (Cetus). Ebben 1638. ben ősszel hirtelenséggel, egy tsudálkozásra melto tsillag tetszet fel, es a mindjart következő tavaszon eltűnt, mely attól fogva mind eddig ugy történik. [KSZ.]


          1660.

   [1] Uy és ó Kalendariom Kristus Urunk születése után M.DC.LX. [1660.] Esztendőre valo: melly Intercalaris, az az közbetétetett esztendő, 366 napot foglal magában. Nagy szorgalmatossággal a Bechi Meridianomra rendeltetven. Kürner Lipold, AA.LL. & Philos. Baccal. által. és Püchler Vid, Altenburgi Matematicus neve alat világossággra adatot. Német Magyar, és ezek szomszédságában levő országok szolgálattjara. A Magyar Historia, és sokadalmakkal eggyüt. Nyomtatta ki Bechben Kürner Jakab János also Austria könyw-nyomtatoja. [2] Prognosticon az az Jöuendö dolgoknak égi nézésekből-való ielensége avagy Nagy Praktika, Kristus Urunk születése után valo M. DC. LX. esztendőre. Melly Intercalaris, az az közbetétetett esztendőnek mondatik, 366. napot foglal magában. Nagy szorgalmatossággal, az egi chillagoknak iarasok szerent, á Napnak, Holdnak, Planetáknak forgásokrol: és onnét észben vett szélvészekről.
Az Austriay Herczeségnek, és több szomszédságában levő Országoknak meridianumra szérént eszveszedegetett. Püchler Vid, Altenburgi Matematicus neve alat világossággra adatot. Kürner Lipold, és Mate által. Nyomtatta-ki Béchben, Kürner Jakab Janos, Also Austria könyw-nyomtattoja. Bécs. 54 + 34 számozatlan oldal. [1] Hónaplapok. Rövid tanuság az érvágásban valo rend tartásrul (pp. [52-54.]). [2] Előljáro Beszéd Avagy Bemenetel. Az 1660. Esztendőnek Tulaidonságairol Rendeléséről és Annak kiváltképpen valo négy részeiről (pp. [2-3.]). Első Rész. Az Télről (pp. [4-6.]). Második Része. A, kíkeletnek tulaidonságiról, és az ő rendelosiről...(pp. [7-8.]). Harmadik Része. A Nyárnak tulaidonságirul és annak rendelőirul...(pp. [9-10.]). Negyedik Része. Az Oeszrűl és annak igazgatoirol, Iupiterrűl tudniillik és Marsrúl (pp. [10-12.]).
Oetedik Része. A Napban és Hóldban-valo fogyatkozásokrul (pp. [12-14.]). "Első fogyatkozás, mely az Holdban, Nap és Hold közbevetése miat leszen, történik Sz. Georgy havának 24. napián reggel 8 óra taiban 15. min. Tartani fog 3. óráig, 55 min 4 sec. ... Második fogyatkozás mely á Nappan leszen történik Mind Sz. havanak 8 napian estue 10. ora taiban 24 min. ..." Hatodik Része. A földnek gyümölczérűl (pp. [14-16.]). Hetedik része. Az hadakrúl és betegségekrűl (pp. [16-17.]). Chronologia (pp. [18-27.]). Magyar Orszagy és Erdély Sokadalmak (pp. 28-34.). [HAI.]


          1662.

  [LIPPAY János]: CALENDARIUM OECONOMICUM PERPETUUM, az az ESZTERGAMI ÉRSEK URUNK Ö NAGYSAGA Posoni Gondviselöjének Majorságrúl irt Laistroma, minden Esztendöre, kibül minden Major Gazda hórúl hóra egész esztendö által mit munkálottasson az Majorság körül, meg tudhattya. Most újjonnan Magyár nyelven ki bocsáttatott. Nyomtattatott Nagy-Szombatba az Akademiai bötükkel Schneckenhaus Menyhárt Venceszló által. 1662. [10]+72+[8] p., 1 t. Mezőgazdasági kalendárium. - A címlapon Lippay György esztergomi érsek babérkoszorúval és virágokkal övezett címere látható.
A címlap hátán a szerző ajánlással fordul bátyjához, "...GEORGIO LIPPAY DE ZOMBOR, ARCHIEPISCOPO STRIGONIENSI LOCIQ(UE) EJUSDEM COMITI PERPETUO, PRIMATI HUNGARIAE [...] &c. [...] PATRONO ..."; AJANLÓ LEVÉL (pp. [3-7.]).; A KEGYES OLVASÓHOZ (pp. [7-10.]).; A főrész hónapokra osztva 278 számozott mezőgazdasági tanácsot tartalmaz. Legnagyobb részük a januártól decemberig elvégzendő mezőgazdasági munkálatokat kívánja segíteni, az utolsó húsz azonban időponthoz nem köthető útmutatásokat foglal magába (pp. 1-72.).; INDEX, Az az Mutató Lajstroma ezen Calendáriumba lévö dolgoknak... (pp. [73-80.]).
A kötetben látható két szövegközti illusztráció közül az egyik az éjjeli holdfény hosszát: "Az hóldnak nevelkedéset vagy fogytát ez következendö táblábul meg ismerhetni." (p. 68.).; A másik a kézi kompasztom - egyfajta kéznapóra és iránytű - használatát mutatja: "Figura kiben az ember az újjan meg-láthattya á nappal veröfénynél, hány az óra mind dél elött, s-mind dél után." (p. 69.).; A kiadványhoz kihajtható, haránt alakú táblázat is járul: "Mutató táblája annak, mely időben az egész esztendőnek minden napján keljen fel és haladjon el a nap..." [Ez utóbbi a MEK-ben elérhető példányból hiányzik]. [HAI.]


          1664.

[ 1 ] Uj éz O Kalendariom Kristus Urunk. Születése után való M. DC. LXIV esztendőre Mely Bissextilis (az az közbetetett avagy ugro) esztendő, kinek hossza 366 napot foglal magában. Nagy szorgalmatosságal á Bechi Meridianomra rendeltetett Kürner Leopold és Mate, AA LL. & Philos. Emerit. által. Német Magyar, és ezek szomszédságában levő országok szolgálattjára. A Magyar Historia, és sokadalmakkal együt. Nyomtatta-ki Béchben Kürner Jakab János, also Austriának könyw-nyomtatoja. [ 2 ] Prognosticon az az Jöuendö dolgoknak égi nézésekből való gyanakodas Kristus Urunk születése után valo M. DC. LXIV. Esztendőre Mely Bissextilis avagy ugro Esztendő, 366. napu. Nagy szorgalmatossággal, az egi chillagoknak járások szerint, á Napnak, Holdnak, Planetáknak forgásokrul: és onnét észben vett szélvészekrül.
Az Austriay Herczegségnek, Magyar, és ezek szomszédságában levő Országoknak meridianumia szerént egybeszedegetett. Kürner Lipold, és Mate, AA. LL. & Philos: Emerit; által. Nyomtatta-ki Béchben, Kürner Jakab Janos, Also Austria könyw-nyomtattoja. Bécs. 34 + 40 számozatlan oldal. Hónaplapok. Az érvágás rendjéről. Patika. Az esztendőn uralkodó plánétárol. Fogyatkozások (Az első fogyatkozás az holdban, törtenik böjt-elő-havanak 11. napian dél után 3. orakor, a-masodik a-napban lészen Szent Jakáb havának 7. napjan délkor 11. óra tájban, melik mint-hogy nálunk lahatalanok lésznek, azért masokra bizzuk azzokát). Hadakról. Chronologia. Sokadalmak. [KSZ.]

          1665.

KOMÁROMI CSIPKÉS György: Az Iudiciara Astrologiarol és Üstökös Csillagokrol valo Ivdicivm. Mellyet Eggy meltoságos Zászlos Urnak kivánságára, a kedvejért, levél formaban, elsőben déak nyelven irt, és az utan, némelly becsületes Halgatoi kivánságára, Nemzete javára, Magyarrá tett, bővített, és illyen rendben, formában, az Isten dicsősségére ki-eresztett Comaromi C. György. MDCLXV. [1665.] Debrecen. Karanci György nyomda. 12 r. 101 p. 1664-ben és 1665-ban is üstökösök látszottak az égen, Debrecenből is. A szatmári várkapitány (Hiebner vándor asztrológust már nem találva) Dobozi István debreceni főbírát kérte: adjon szakvéleményt a debreceni kollégium tudósai közül valaki a jelenségekről. Így egyik professzor: Komáromi Csipkés György írta meg a felvilágosító művet. Az ő latin nyelvű levelét, azután magyarul nyomtatta ki. Vitairat a csillagjóslás és az üstökösökhöz fűződő babonák ellen. [KSZ.*]

          1668.

[1] Uj és O KALENDARIOM Christus Urunk születése után valo 1668. BISEXTILIS ESZTENDÖRE. Mely 366 napokbol áll, Erdélyre és rész szerint Magyar-országra alkalmaztatott ROHDIUS GYÖRGY Erdélyi Astronomus által. Cum Gratia et Priv. Celsiss. Princ. Transylv. SZEBENBEN, UDVARHELYI MIHALY által. [1667. ] [2] PROGNOSTICUM ASTROLOGICUM. avagy A’ Planeták és Csillagok egymásra nézésekbül való Jövendölés CHRISTUS Urunk születése után M.DC.LXVIII. Bissextilis Esztendöre. Melyben ez Esztendönek Négy részeiröl, és az Ecclipsisekröl, Földi böség avagy fogyatkozásrol, békeség, egésség és egyéb történendö dolgokrol visgáltatik és alkalmaztatik Erdély és Magyar-országra ROHDIUS GYÖRGY, Mathem. és Medicus által. [Szeben, 1667.] 28 + 46 számozatlan, összesen 74 nyomtatott oldal. Új-naptár ó-naptárral és prognosztikon. - [1] A címlap hátán latin nyelvű ajánlás "D. MICHAELI TELEKI De Szék. "-nek "MICHAEL UDVARHELYI typogr."-tól. Az év jellemző adatai (p. [3.]).; Hónaplapok (pp. [4-27.]).; A’ Pláneták és Jegyek magyarázattya. A’ 12 Égbéli jegyek. (p. [28.]). [2] Ez Esztendönek 4 Részeiröl. I. A’ TÉLRÖL (p. [2.]).; II. A’ TAVASZRÓL (p. [3.]).; III. A’ NYÁRRÓL (pp. [3-4.]) - IV. Az EÖSZRŐL (pp. [4-5]).; II. RESZ. A’ Nap és Holdbéli Ecclipsisekröl "EBben az 1668 Esztendöben 4 Ecclipsisek lésznek az egész világon; kettö a’ Napban, kettö az Holdban-is: De mi a’ mi Országunkban hármát láthattyuk-meg tiszta idöben; [...] Az elsö láthato Ecclipsis esik az Holdban 26 Maji, kezdeti lésten reggel egy fertály orával 3 ora elött, sötétülésének nagyobb volta lészen másfél fertállyal 5 ora elött, és végzödik 6 ora Táján reggel [...] csak a’ negyed része marad fejiren. [...] A’ Második láthato Ecclipsis lészen a Napban 4 Novembris, kezdetik 3 orakor dél után és tart 5 oráig, [...] a’ Nap nak csak harmad része setétül meg. [...] Az harmadik Ecclipsis lészen ismét az Holdban 18 Novembis: kezdetik a’ mi Országunkban estve, mindgyárt 4 ora után, és tart majd hetedfél oráig; [...] a’ Holdnak csak fele setétül-meg. (pp. [5-8.]).; III. RESZ. A’ Békesség és Háboruságról (pp. [8-9.]).; IV. RESZ. A’ Betegségekröl (pp. [9-10.]).; V. RÉSZ. A’ Földi termésekröl (pp. [10-12.]).; SOKADALMAK (pp. [13-24.]).; MAGYAR KRONIKA "...1572. II. Rudolphus Magyar Királlyá koronáztatik Posonyban 25 Sept. Uj csillag támad. [...] 1618. II. Ferdinánd Magyar királlyá választatik. Öszszel nagy üstökös csillag láttatik..." (pp. [25-46.]). [HAI.]

          1669.

COMENIUS, Johannes Amos: Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Trilinguis. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum, & in vitá actionum, Pictura & Nomenclatura. Latina, Germanica & Hungarica. Cum titulorum juxtá atq; vocabulorum indice. Die Sichtbare Welt in dreyen Sprachen. Das ist: Aller vornehmsten Welt-Dinge, und Lebens-Verrichtungen Vorbildung, und Lateinische, Deutsche, und Ungarische Benamung. Samt einen Titel- und Wörter-Register.
A’ Láthato Világ háromféle nyelven, az az: Minden derekassab ez világon lévő dolgoknak és ez életben való tselekedeteknek le ábrázolása és Deák, Német, és Magyar megnevezése. A’ fellyül való irásoknak és szóknak laystromával. Cum Gratia & Privil. Sac. Caes. Majestatis, & Sereniss. Electoris Saxonici. Noribergae, Sumtibus Michaelis & Joannis Friderici Endteri, Anno Salutis MDCLXIX. [1669.] [6] 315 p. [84] Comenius a mű kéziratát és képeinek tervezetét sárospataki tartózkodása idején (1650-1654) elkészítette, sőt 1653-ban egyes részeit nyomtatni is kezdte. Az első teljes kiadás 1658-ban jelent meg Nürnbergben két nyelven, latinul és magyarul. [KSZ.]

          1675.

COMENIUS, Johannes Amos: Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus bilingvis. Hoc est: Omnium fundamentalium in mundo rerum & in vitá actionum, pictura et nomenclatura. Latino & Hungarica. A’ Látható Világ, két-féle nyelven. az az: Minden derekassabb ez világon lévő dolgoknak és ez életben-való cselekedeteknek le-ábrázolása, és Deák s’ Magyar meg-nevezése. Coronae, Typis & Sumptibus Petri Pfannenschmiedii, impresit Nicolaus Molitor, Anno 1675. 327 p. Ez az első hazai Orbic Pictus-kiadás.
Csillagászat: pp. 8-9. A Világ.; pp. 10-11. Az Eg.; pp. 162-163. Ora-mutatók, (óra-mivek). "A nap-fénnyel szolgáló (árnyék) óra, meg-mutattya (jelenti) a mutató-Istápnak (vasnak) árnyékával, mennyi légyen az óra; akár a falon, akár a compáson." A mellékelt metszeten egy fali napóra és egy összecsukható-kinyitható zsebnapóra látható.; pp. 166-167. Nézésre (szemnek) szolgáló-üvegek. A meszsze-látó üveg által, (perspectiván) láttatnak (látzanak) a meszsze (távúl) való dolgok.; pp. 216-219. Az égi-golyóbis.; pp. 220-221. A bújdosó csillagoknak helyheztetések (egy-másra-való nézések).; pp. 222-223. A holdnak jelenési (tünési).; pp. 224-225. A Napban és Holdban-való fogyatkozások. [KSZ.]


          1677.

Uj és O KALENDARIOM Christus Urunk szuletése után valo 1677 Esztendöre. Mellyet most-is Magyar és Erdély Országra és egyéb szomszéd Országokra alkalmaztatott NEUBART CHRISTOPH. Theologus és Astrologus által. Cum gratia & Privileg. Celsiss Princip. Ez nyomtatás a’ Löcsei és Cassai nyomtatásoknál hellyesb és sokkal bövebb, olvasd-meg s’ ugy talalod KOLOSVARATT, Veres-egyházi Szentyel Mihály által. 103 számozatlan, összesen 79 nyomtatott oldal. [1] A címlevél hátán az 1677. esztendő jellemző történelmi évszámai és naptárszámítási adatai állnak. Az Planéták és jegyek magyarázattya (p. [3.]) után következnek a naptár táblák (pp. [4-51.]). Az Országok és némely fö Városok ki melyik Égi jegy alatt fekszik, rövid le-irása. Az Országoknak czimerei, kikről szól az mostani Prognosticum (p. [52.]). Az Esztendönek meg-külömböztetö négy Részeinek, Astronomiai meg-Vizsgálása, I. AZ TÉLRÖL (pp. [53-54.]).
II. A’ TAVASZROL (pp. [54-56.]). AZ NYÁRROL (pp. [56-58.]). IV. AZ ÖSZRÖL (pp. [58-60.]). Második Része. A’ FOGYATKOZÁSOKROL "Ez 1677. Esztendöben 4. fogyatkozások lésznek, kettö a Napban, és kettö az Hóldban, [...] Harmadik fogyatkozás lészen az Hóldban 17. Máji, kezdeti lészen 3. óraror, vége 6 orakor, tart 2 oráig, 36. minutáig. Kezdetitül fogva csak félig láthattyuk-meg..." (pp. [60-61.]). Hármadik Része. AZ HADAKROL. (pp. [61-63.]). IV: A’ BETEGSEGEKRÖL (pp. [63-64.]). Ötödik Resze. A’ FÖLDI TERMESEKRÖL (pp. [64-65.]). Prognostica perpetua (pp. [66-68.]). SOKADALMOK (pp. [69-80.]). MAGYAR CRONIKA "...1572. II: Rudolphus Magyar Királlyá koronáztatik Posonyban, 15. Sept. Uj Csillag Támad. [...] 1618. II: Ferdinand Magyar Kirallyá valasztatik, öszel nagy üstökös csillag lattatik..." (pp. [81-103.]). [HAI.]


          1678.

[1] Uj és O KALENDARIOM Christus Urunk születése után valo 1678 Esztendöre. Mellyet most-is Magyar és Erdély Országra és egyéb szomszéd Országokra alkalmaztatott NEUBART CHRISTOPH. Theologus és Astrologus által. Cum gratia & Privileg. Celsiss Princip. KOLOSVARATT, Veres-egyházi Szentyel Mihály által. [2] Rövid Astrologiai VIZSGALAS; Christus Urunk születése születése után valo 1678 Esztendöre. A’ Tsillagoknak természetszerint valo forgásiból eső jelenések, ez alsó Világon. Illendö szorgalmatossággal öszve szereztetnek, és le-irattatnak Neubárth Christoph által. 52 + 50 számozatlan, összesen 78 nyomtatott oldal. [1] A címlevél hátán az 1678. esztendő jellemző történelmi évszámai és naptárszámítási adatai állnak. Az Planéták és jegyek magyarázattya (p. [3.]) után következnek a naptár táblák (pp. [4-51.]). Az Országok és némely fö Városok ki melyik Égi jegy alatt fekszik, rövid le-irása. Az Országoknak czimerei, kikről szól az mostani Prognosticum (p. [52.]).
[2] Elsö Része. Az Esztendö 4 Kántorinak Astronomiai meg vizsgálása, I. A’ TÉLRÖL (pp. [2-3.]). II. A’ TAVASZROL (pp. [3-5.]). A’ NYÁRROL (pp. [5-6.]). IV. AZ ÖSZRÖL (pp. [6-7.]). Második Része. A’ FOGYATKOZÁSOKROL "EZ 1678. esztendöben öt. fogyatkozások történnek a’ két Égi Világokban, 3. kicsiny a’ Napban, mellyek mi tölünk nem láthatók, és 2. nagy az Holdban, és mi csak az utolsot láthattyuk meg. [...] Az második mi tölünk meg-látható nagy Hold-béli fogyatkozás, lészen 19 Oktobris éjel, 6 gr. és 40 min. az Bika. Kezdeti estve 7. órakor lészen, közepi 9. órakor, vége pedig 11. órakor, tart 4. egész óráig,…" (pp. [7-11.]).
Harmadik Része. AZ HADAKROL. (pp. [11-14.]). Negyedik Része. A’ BETEGSEGEKRÖL (pp. [14-15.]). Ötödik Resze. A’ FÖLDI TERMESEKRÖL és terméketlenségröl (pp. [16-18.]). Prognostica perpetua (pp. [19-21.]). Rövid tanitás az Gazdaságnak elő-vitelében. (pp. [22-26.]). SOKADALMOK (pp. [27-38.]). MAGYAR CRONIKA"...1572. II: Rudólphus Magyar Királlyá koronáztatik, új csillagy támad. 25. Septemberben [...] 1618. II: Ferdinand választatik Magyar Kirallyá, öszszel nagy üstökös csillag láttatik..." (pp. [39-50.]). [HAI.]


          1679.

[1] Uj és Ov KALENDARIOM Christus Urunk születése után valo 1679 Esztendöre. Mellyet most-is Magyar és Erdély Országra és egyéb szomszéd Országokra alkalmaztatott NAUBART CHRISTOPH. Theologus és Astrologus által. Cum gratia & Privilegio. Celsissimi Principis Transylv. KOLOSVARATT, Veres-edgyházi Szentyel Mihály által. [2] Rövid Astrologia VIZSGALAS; Christus Urunk születése születése után valo 1679 Esztendöre, A’ Csillagoknak természet szerint való forgásiból eső jelenések, ez alsó Világon. Illendö szorgalmatossággal öszve szereztetnek, és le-irattatnak Neubarth Christof által. 53 + 48 számozatlan, összesen 77 nyomtatott oldal. [1] A címlevél hátán az 1679. esztendő jellemző történelmi évszámai és naptárszámítási adatai állnak. Az Planéták és jegyek magyarázattya (p. [3.]) után következnek a naptár táblák (pp. [4-51.]). Az Országok és némel fö Városok ki melyik Égi jegy alatt fekszik, rövid le-irása. (p. [52.]). Az Prognosticonban való Czimereknek magyarázattya (p. [53.]). [2] ELSÖ RESZE. Az Esztendö 4 Kántorinak Astronomiai meg-visgálása, I. A’ TÉLRÖL (pp. [2-3.]). II. A’ TAVASZROL (pp. [3-4.]). III.A’ NYARROL (pp. [4-5.]). IV. AZ ÖSZRÖL (pp. [6-7.]). MASODIK RESzE. A’ FOGYATKOZÁSOKROL "NEdy fogyatkozások lésznek ezen 1679. esztendöben az Egi Fáklyákban, kettö a’ Napban kettö az Holdban-is, [...] Az elsö Holdbéli fogyatkozás esik 25. Április…" (pp. [7-9.]). HARMADIK RESZE. AZ HADAKOZASROL. ES BEKESSEGRÖL (pp. [9-11.]). NEGYEDIK RESZE. A’ BETEGSEGEKRÖL (pp. [11-12.]). ÖTÖDIK RESZE. A’ FÖLDI TERMESEKRÖL ES TERMÉKETLENSEGRÖL (pp. [13-14.]). Prognostica perpetua (pp. [14-17.]). Rövid tanitás a’ Gazdaságnak elő-vitelében. (pp. [17-29.]). SOKADALMOK (pp. [20-31.]). MAGYAR CRONIKA "...1572. II: Rudólphus Magyar Királlyá koronáztatik, új csillag támad. 25. Septemberben [...] 1618. II: Ferdinánd választatik Magyar Kirallyá, öszszel nagy üstökös csillag láttatik..." (pp. [32-48.]). [HAI.]

          1681.

[1] Uj és O KALENDARIUM, Mellyet Christus születése után való 1681. irt, NEUBARTH CHRISTOPH. Es most-is Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkolmaztatott. LÖTSEN, BREWER SAMUEL által. [2] Rövid Astrologia VIZSGALAS; Christus Urunk születése után valo 1681. Esztendöre, A’ Tsillagoknak természet szerint való forgásiból eső jelenések, ez also világon. Illendö szorgalmatossággal öszve szereztetnek, és le-irattatnak Neubarth Christoph által. 45+50 számozatlan, összesen 79 nyomtatott oldal. Új-naptár ó-naptárral és prognosztikon. [1] A címlevél hátán az 1681. esztendő jellemző történelmi évszámai és naptárszámítási adatai állnak. A Planéták és jegyek magyarázattya. Az 12. Égbéli Jegyek. (p. [3.]) után következnek a naptár táblák (pp. [4-43.]). Az Országok és némelly fö Várasoknak, hogy ki mellyik Égi jegy alatt fekszik, rövid le-irása. (p. [44.]). Az Prognosticonban való Czimereknek magyarázattya (p. [45.]).
[2] Elsö Resze. Az Esztendö 4. Kántorinak Astronomiai meg-visgálása, I. A’ TÉLRÖL (pp. [2-3.]). II. A’ TAVASZRUL (pp. [4-6.]). III. A’ NYARROL (pp. [6-7.]). IV. AZ ÖSZRÜL (pp. [7-8.]). Masodik Resze. A’ FOGYATKOZÁSOKROL. " EZ 1681. esztendöben négy fogyatkozások lésznek az két nagy Világi Fáklyán, kettö a’ Napban, és annyi az Holdban, kiben 3. minékünk lathatatlanak lésznek. [...] Az negyedik minékünk láthato Holdbéli fogyatkozás lészen 39.[!29.] Augusti Sz. János fővitelének napjában [...] Kezdedik éjtszaka jo regge 1. orakor és 40 min. az közepi és legnagyobb sötétsége leszen reggel 3. órakor és 22. min. Az kimenetele 5. órakor..." (pp. [9-11.]). Hármadik Része. AZ HADAKROL ÉS BÉkességröl (pp. [11-14.]). Negyedik Része. AZ BETEGSÉGEK ES Halál felöl (pp. [15-17.]).
Ötödik Része. A’ FÖLDI TERMESEKRÖL ES terméketlenségrül (pp. [17-20.]). Egynehány hasznos Hazy mesterségek (pp. [21-25.]). SOKADALMAK, Felső és also Magyar Országban, és egész Erdélyben is (pp. [26-35.]). MAGYAR CRONICA "...1572. II. Rudolphus Magyar Királlyá koronáztatik, Új tsillag támad. 25 Septemberben. [...] 1582 Az új kalendáriom támada, de derekasban 1600-ban vövék-bé. [...] 1618. II: Ferdinánd választatik Magyar Kirallyá, öszszel nagy üstökös tsillag láttatik..." (pp. [36-50.]). [HAI.]


          1682.

[1] Uj és O KALENDARIUM, Mellyet Christus születése után való 1682. irt, NEUBARTH CHRISTOPH. Es most-is Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra alkolmaztatott. LÖTSEN, BREWER SAMUEL által. [2] Rövid Astrologia VIZSGALAS; Christus Urunk születése után valo 1682. Esztendöre, A’ Tsillagoknak természet szerint való forgásiból eső jelenések, ez also világon. Illendö szorgalmatossággal öszve szereztetnek, és le-irattatnak Neubarth Christoph által. 52+50 számozatlan, összesen 79 nyomtatott oldal. Új-naptár ó-naptárral és prognosztikon. [1] A címlevél hátán az 1682. esztendő jellemző történelmi évszámai és naptárszámítási adatai állnak. A Planéták és Jegyek magyarázattya . Az 12. Égbéli Jegyek. (p. [3.]) után következnek a naptár táblák (pp. [4-50.]). Az Országok és némelly fö Várasoknak, hogy ki mellyik Égi jegy alatt fekszik, rövid le-irása. (p. [51.]). Az Prognosticumban való Czimereknek magyarázattya (p. [52.]).
[2] Elsö Resze. Az Esztendö 4. Kántorinak Astronomiai meg-visgálása, I. A’ TELRÖL (pp. [2-4.]). II. A’ TAVASZRUL (pp. [4-7.]). III. A’ NYARROL (pp. [7-9.]). IV. AZ ÖSZRÜL (pp. [9-12.]). Masodik Resze. A’ FOGYATKOZÁSOKROL. " Ebben 1682. Esztendöben két Hold fogyatkozásnál töb nem leszen, mikor a’ Holdnak tölte vilagossagarol megfosztatik, es meg-setétedig. Az Elsö Hold-béli Fogyatkozas 21. Febr. éjfélkor 12 or. 27. min. [...]és az egész vilagossagatul meg-fosztatik. Ennek kezdeti 10. orakor 33. min. lészen, [...] Vége lészen, mikor a’ Hold az eö töltét el ér, 2 or. és 23. min. éjfél utan: 3. or és 49. min. tart eleitöl fogvast, vegig majd 4. or. Masodik Hóld fogyatkozas 18. Auguszti esik 6. or. 55. min. dél elött, avagy reggel 7 or. [...] De a Nap felkelte miat mitölönk nem igen láthato lészen… " (pp. [12-15.]). Hármadik Része. AZ HADAKROL ÉS MÁS Világi Futamodásokrol (pp. [16-19.]). Negyedik Része. AZ BETEGSÉGEKRÖL (pp. [19-23.]).
Ötödik Része. A’ FÖLDI TERMESEKRÖL ES terméketlenségrül (pp. [24-25.]). SOKADALMAK, Felső és also Magyar Országban, és egész Erdélyben is (pp. [26-35.]). MAGYAR CRONICA "...1572. II. Rudolphus Magyar Királlyá koronáztatik, Új tsillag támad. 25 Septemberben. [...] 1582 Az új kalendáriom támada, de derekasban 1600-ban vövék-bé. [...] 1618. II: Ferdinánd választatik Magyar Kirallyá, öszszel nagy üstökös tsillag láttatik. [...] 1680 [...] Decemberben, Nagy és példa nélkol való Östökös csillag az égen költ fel, az mely maga fényes sugárjéval majd 60. gradust el-foglalta, és következendö esztendönek Februariusig nagy almélkodással láttatot. 1681. Az 18. Januarij, Dél tajban az Nap mellett két égi jegy, és több-is vólt." (pp. [36-50.]). [HAI.]


          1683.

KISZTEI Péter: Üstökös Csillag, Avagy: Olly edgyügyü rövid Elmélkedés, mellyben meg-mutogatódik, mind a’ Sz. Irási Tudomány szerint, s’ mind a’ külső Historiákbol, és a’ minden időbeli Experientiábol, micsoda itéletben kellyen lenni kinek kinek az üstökös Csillagok felöl. Mellyet az 1680-dik Esztendőbe Karácson Havának 22-dik napján támadott, és azután 1681-dik Esztendőben-is, az Első Hónak, avagy Boldog Aszszony Havának 26-dik napjáig láttattatott, csudálatos nagyságu üstökös Csillagnak alkalmatosságával irt, és a’ Göntzi Gyülekezetben el praedicállott, Kisztei Péter, Christus Urunk Születésének 1682-dik Esztendejében Böjt más Havának 2-dik, és 16-dik napján. Cassan, Nyomtattatott Bosytz Istvan által. 1683. eszten. 117 p. Írtam Göntzön, 1682-ben, Novemb. 28. napján. Ajánló levél a méltóságos és fényes késmárki Thökölyi Imrének; Isten kegyelméből Magyar Ország edgyik Részének fejedelmének, és Urának. [Voltaképpen erkölcsi intelem az üstökös ürügyén.]
Változócsillagok említése [az 1572-es szupernóváról:] "(6) Ennél is közelebb jövén a mi időnk felé, az 1572-dik esztendő-béli üstökös Csillag, melly 16 hólnapokig tartott, mint a külső Historicusok emlékezetben hagyták Istennek minémű rettenetes haragjának lőtt légyen mutató jelensége, csak hamar az után következett éhség, a pusztító döghalállal edgyütt nyilván bizonyittyák, a melly két ítélei Istennek többnyire mindenkor edgyütt járnak, s a vér-ontó hadakozásokat leg-gyakraban utól szokták követni, s néha pedig a népnek bűneiért mind az három edgyüvé-járul.; [az 1604-es szupernóváról:] (7) Csak a mi Seculumunkban lött példákat említek. Christus Urunk születése után 1604-ben támadott üstökös csillag vallyon micsoda következő szomorú állapatoknak volt mutatója?" [KSZ.]


          1684.

[1] Uj és O KALENDARIUM, Mellyet Christus születése után való 1684: Bissextilis Esztend. Melly mostan-is Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb szomszéd Tartományokra alkolmaztatott, NEUBARTH JÁNOS Theol. és Astr. által. Es az eddig ki hagyattatott, nevezetes viselt dolgok, a’ Crónikában bé tétettének. Cum gratia et Privilegio Celsissimi Principis Transylv. Nyomtattatott Colosvaratt [2] Rövid Astrologiai VIZSGALAS; Christus Urunk születése után valo 1684. Bissext. Esztendöre. A’ Csillagoknak természet szerint való forgásiból eső jelenések ez also világon, Illendö szorgalmatossággal öszve szereztettenek, és le irattatnak NEUBARTH JANOS által. 53+61 számozatlan, összesen 90 nyomtatott oldal. Új-naptár ó-naptárral és prognosztikon. [1] A címlevél hátán az 1684. esztendő jellemző történelmi évszámai és naptárszámítási adatai állnak. A Planéták és Jegyek magyarázattya . Az hét Planéták. Az Égbéli 12. Jegyek. (p. [3.]) után következnek a naptár táblák (pp. [4-51.]).
Az Országoknak és némelly fö Várasoknak hogy ki mellyik Égi Jegy alatt fekszik, rövid le-irása. (p. [52.]). Az Prognosticonban való Czimereknek magyarázattya (p. [53.]). [2] ELSÖ RESZE. Az Esztendö 4. Kántorinak Astronomiai meg-visgálása, A’ TELRÖL (pp. [2-3.]). II. A’ TAVASZROL (pp. [4-5.]). III. A’ NYARROL (pp. [5-7.]). IV. AZ ÖSZRÖL (pp. [7-9.]). MASODIK RESZE. A’ FOGYATKOZASOKROL. "Ebben az 1684-dik Esztendöben négy fogyatkozások lésznek, kettö az Napban, kettő az Hóldban-is. Ezek közül mi csak az elsö Nap-béli fogyatkozást, nem láthatjuk-meg; de a’ többi mind látható lészen. [...] A’ Második Nap-béli fogyatkozás esik 12. Julii, délután 3.órakor és 25, minutakor, [...] ez fogyatkozásnak a’ mint remélem, hogy ha az ég tiszta lészen,igen nagy apparentiája, jelensége lészen. Argoli Calculatioja szerént két óráig tartó leszsz, [...] KÖVETKEZNEK az HOLDBELI fogyatkozások.
AZ elsö Hóldbeli fogyatkozás esik 27. junii, regel 3. órakor,egy fertállyal a’ négyre a’ kezdeti 2. fertállyal lészen a’ 3-romra, a’ vége 4. órakor, egészszen más-fél óráig tart. [...] A’ második fogyatkozás a Hóldban lészen, 21. Decembr. sz. Tamás napján, 12. órakor éjfélkor, annak kezdeti lesz 2. fértállyal a’ 10-re. Közepi, 10. órára, vége pedig 1. órakor lészen, ez fogyatkozás egészszen, tart negyed fél óráig, és felénél többire homályosodik-meg az Hóld...".(pp. [7-13.]). HÁRMADIK RESZE. A’ NYARROLROL és MAS VILÁGI Dolgokról (pp. [13-15.]). NEGYEDIK RESZE. A’ BETEGSÉGEKRÖL (pp. [15-18.]). ÖTÖDIK RESZE. A’ FÖLDI TERMESEKRÖL és TERméketlenségröl (pp. [18-20.]). PROGNOSTICA Perpetua (pp. [21-23.]). SOKADALMAK. , Felső és Alsó Magyar Országban, és egész Erdélyben-is (pp. [24-36.]). MAGYAR CRONIKA "1572. II. Rudolphus Magyar Királlyá koronáztatik, új csillag támad. 25 Sept. [...] 1582 Az új Kalendáriom támada, de derekasban 1600-ban vévék-be. [...]
1618. II. Ferdinánd választatik Magyar Kirallyá, öszszel nagy üstökös csillag láttatik. [...] 1680. Decemberben nagy és példa-nélkül való üstökös csillag támadott az égen, a’ mely önnön maga fényes sugárjával majd 60. gradusig nyújtózott, és a’ következendö Esztendöben-is Februariusig nagy álmélkodással láttatott, mely majd 8. egész hetet foglal bé. 1681. Az 18-dik Januarii, Dél tájban a’ Nap mellett két Égi Jegy és több-is láttatott." (pp. [36-61.]). [HAI.]


          1685.

COMENIUS, Johannes Amos: Joh. Amos Comenii Orbis Sensualium Pictus Quadrilinguis. Hoc est Omnium fundamentalium, in mundo rerum, et in vitá actionum, Pictura et Nomenclatura Latina, Germanica, Hungarica, et Bohemica. Cum Titulorum juxtá atque Vocabulorum indice. - Die sichtbare Welt in vier Sprachen - A’ Láthato Világ négyféle nyelven. az az: Minden derekassab ez világon lévő dolgoknak és ez életben való cselekedeteknek le-ábrázolása és Deák, Német, Magyar és Tót, meg-nevezése, a’ fellyülvaló irásoknak és szóknak laystromával. - Swet Wyditedlny. - Leutschoviae, Typis Samuelis Brewer. Anno 1685. [27] 313 [32] p. Csillagászat: pp. 8-9. A Világ.; pp. 10-11. Az Eg.;
pp. 156-157. Ora-Mutatók, (Óra-Mivek). A nap-fénnyel szolgáló (árnyék) óra, meg-mutattya (jelenti) a mutató-istápnak (vasnak), mennyi légyen az óra; akár a falon, akár a compáson.; pp. 160-161. Nézésre (szemnek) szolgáló-üvegek. A meszsze-látó üveg által, (perspectiván) láttatnak (látzanak) a meszsze (távúl) való dolgok.; pp. 208-211. Az Égi Golyóbis.; pp. 212-213. A Bújdosó Csillagoknak Helyheztetések (Egymásra való Nézések).; pp. 214-215. Az Hóldnak Jelenési (Tünési).; pp. 216-217. A Napban és Hóldban-való Fogyatkozások. [KSZ.]


          1711.

[ 1 ] Ujj Kalendariom, Mellyet Christus Urunk születése után való 1711. Esztendőre irt Neubart Janos. És Magyar Országra, Erdélyre, és egyéb Tartományokra-is alkalmaztatott. Komáromban, Töltesi Istvan által. [ 2 ] Rövid astrologiai visgalas Christus Urunk születése utá valo 1711. Esztendőre, Az Csillagoknak Természetszerént való forgásokbol és jelenésekből. Komárom. 56 + 104 számozatlan oldal. Hónaplapok. Évszakokról. Fogyatkozásokról. (ebben az 1711. Esztendőben, mindenestül öt számlaltatik; ugy mint: három a’ Napban; kettő az Holdban: A’ Napbéli fogyatkozások, igen kicsinyek; de az holdbélinek mind az kétszer az föld árnyékának közepette a’ temerdek fekéteségen kölletik által menni. Ezek közül keveset fogunk látni, hanem csak az útolsó Napbéli fogyatkozásnak kezdetét és az útolsó hóldbélinek-is az végét.) Hadakozásokról. Sokadalmak. Magyar Chronika. [KSZ.]

          1734.

PETTHÖ Gergely: A’ Magyar Kronikának a’ mellyet Elsőben meg-irt, s’ ki bocsátott nemzetes Petthö Gergely 373. esztendötül fogva 1626. esztendeig. Nyomtattatott Bécsben 1660. esztendöben. Az után penig. Azon Historiát continuálván újonnan ki nyomtattatta, és szüntelen történt dolgokkal szaporitatta Groff. Kalnoki Samuel, Felséges Cszásár, s’ Koronás Királynak Erdély Udvari Cancellariussa Tanátsa, és Nemes három Székely Székeknek Sepsinek, Kézdinek, és Orbainak Fö Király Birája. A’ Magyar Nemzetnek tanuságára. Nyomtattatott Bécsbe Sirchovics Arvainál 1702. esztendöbe. Tovább való Terjeztése avagy Negyedik, ötödik, és Hatodik resze Foglalván magában száz és hat esztendöt 1627. esztendötül fogva 1732. esztendeig. Iratott, és szép Toldalékokkal szaporittatott Spangar Andras jesuvita űltal. Nyomtattatott Cassan az Academiai betökkel. P. Jesuitáknál. 1734. Hatodik Része.
Foglalmagában Huszonynyólcz esztendőt, mellyekben a Felséges Austriai Házbol szármozandó Ertz-Herczegek I. Josef, és III. Karol egy másnak mint Magyar Országnak Örökös Királyi succedálván azt birták, miket cselekedtek, mint folytatták az Ország Állopottyát. Továbba feltétetik sok fö személyeknek elömenetele, és más mind Magyar, mind más Országoknak és tartományoknak emlékezetre méltó dolgai. p. 98.: "Anno 1719 Karácson havának huszon harmadik napján éjeli rémitö égi jel veres tüz formában éjszak felöl Erdélyen által Magyar és Lengyel Ország felé megyen." A sarki fény jelenség 1719. Dec. 23-án volt.; p. 100.: "Anno 1724 Kis Aszszony havának 23dik napján reggeli 7. és 8. Órakor Erdélyben széllel, és a’ Partiumban egy idöben sok Egi tüzes Meteorum (Draco volans, röpülö sárkány) mint egy röpülve Napkelet felé hol hoszszabban két ölnyire, hol rövidebben szivárvány szinekkel, és szikrázásal láttatnak." A meteor és tűzgömb jelenség 1724. aug. 23-án volt. [SRG.]

          1753.

PETTHÖ Gergely: Rövid Magyar Kronika sok rend-béli fö Historias Könyvekböl nagy szorgalmatossággal: egybe szedettetett és irattatott Petthö Gergelytül. E Magyar Krónikának, Második része. Melly magában foglallya a’ külömb külömb féle idegen Nemzetböl való Magyar Országi Királyokat, mind az Ausztriai avagy Bécs Országi Herczegekből lett Királyokig. Es Azoknak idejekben történt emlekezetre méltó dólgokat. Kassán, 1753. Eszttend. Nyomtattatott az Akademiai betükkel. pp. 48-101.: "Anno 1342 XXVII Lajos, a’ Károl Királynak jó fia, következek, és Coronáztaték az apja halála után Magyar Országi királlyá Székes-Fejér-Várban."
ebben: p. 51.: "Ez fölötte igen jámbor, Isten félö, fő hadakozó, igen bölcs, és tudós Fejedelem vót. Az Egi csillagoknak forgásit, és járásit igen tudta, és azért minden hadakozásit, a’ csillagok forgásinak itéletiböl indétotta..."; p. 128.: "Anno 1583 Gergelly, ezen néven tizen-harmadik Papa, ez idöben reformálá a’ Kalendáriomot, kit Uj Kalendáriomnak hinak, kivel mostan élünk." [SRG.]


          1757.

BERTALANFFI Pál: Világnak Két rend-béli Rövid Ismérete. Előszer A’ mint az Istentől teremtetett. Másodszor A’ mint az Istennek, és a’ természetnek Vezérléséből az emberektől külömbb-külömbb-féle részekre, Országokra, Tartományokra, és kösségekre osztatott. Minden-féle Írókból ki-szedé, és Prédikátori hivatallyának pihenő órái alatt illendő renddel öszve irá azt Bertalanffi Pál, a’ Jesus Társaságából-való Pap: Most pedig Isten jó voltából, ’s-az Elöl-Járóinak kegyes engedelméből Magyar Nemzetének egy mulatságos, és tudós olvasására nyomtatásban ki-adá. Nagy-Szombatban, Az Academiai betökkel, 1757. Esztendőben. 1028 p. Csillagászat: pp. 4-72. Az égnek teremtéséről, Formájáról, és voltáról. Mit vélnek a tudósok az égnek voltáról? A tsillagoknak nagyságáról, és magasságáról? A tsillagoknak külömbbségéről és világosságáról. A tsillagoknak nevéről és számáról.
A világnak a Mathematicusoktól leábrázoltatott golyóbisáról. A tsillagoknak forgásáról. A tsillagok forgásának és a világ minden egyéb dolgai egyenlő, és állhatatos folyamattyának okáról, vagy az Aetherről. A napnak, és más Planétáknak fogyatkozásáról. A tsillagoknak a földiekbe való influxusáról, vagy szivárkodásáról. A földnek teremtéséről, és formájáról. A földnek helyéről. Miből teremté Isten az eget, s-földet? A levegő égről.; Kihajtható mellékletek: p. 7.: Világrendszerek. Holdunk változásai. p. 24.: Világ Golyóbisának Máthézisbéli Ábrázolása.; A könyv első része a továbbiakban általános természetföldrajzi, a második rész leíró gazdaságföldrajzi.
A változócsillagokról: pp. 15-16. "Az ideig-való tsillagok megint három félék, úgy-mint először azok, mellyek a fixa tsillagok között támodván, és bizonyos ideig fel-tetszvén, ismét el-tűnnek; de bizonyos időben megint fel-tetszenek; illyenféle tsillagot emlét Keplerus, melly 1601. eszt. a hatyu mellyen fel-tetszvén, s egész 26 esztendeig világolván, az-után eltűnt; de 1657. eszt. ismét láttatott [a P Cyg].; Másodszor azok, mellyek a fixák között, vagy alatt egyszer fel-tetszvén, s el-tűnvén; azután soha többé meg nem jelennek: Verdries Menyhardnak itéletéből, illyen féle tsillag vólt az, amely a három Aegyptusi királyokat a Született Kristusnak imádására el-vezérli vala.; Harmadszor azok, mellyek … hol üstökkel, hol szakállal, hol farkkal láttatván, ismét elenyésznek." [KSZ.]


          1772.

SARTORI Bernát: Magyar nyelven filosofia. Az az: a’ böltseség’ szeretésének tudománnyából némelly jelesebb kérdések. Mellyeket sok hiteles böltseség’ szeretése’ tudományát tanitóknak irásiból, ’s könyveibol, egybe szedegetett, és tanított: mostanába pedig a’ magyar nemzetnek kedvéert az elö-jarók’ engedelméből nyomtatásban ki-botsátott. P. Sartori Bernárd. Serafikus Szent Ferentz’ szerzetén lévő Magyar Országi T. T. P. P. Minoritak’ provintziájabol böltseség’ szeretése tudománnyanak tanitója. Egerben. Nyomtattatott a’ Püspöki Oskola’ Betűiv. 1772. Esz. 276 p. A kedvesen kegyes Olvasóhoz intézett előszavát írta: "mind-Szent-havában 1770-dik esztendőben".; Eszterházy Károly egri püspök 1772. jan. 16-án kelt engedélyével.
Csillagászat: pp. 174-233.: A’ Világról, ha egygy-é, Lelkes-é, ’s minémű tökélletessége, eredete, és vége légyen?; A’ Világnak golyóbissáról a’ mint a’ Mathematikusoktól bizonyos líneákkal le-ábrázoltatott, a’ Tsillagok forgásának, és más dolgoknak könnyebb isméretére.; Ha a’ Nap, Hold, vagy pedig a’ Föld mozdúlyon-é?; A’ Napnak mozdúlásáról?; A’ Tsillagoknak Forgásairól?; A Tsillagoknak forgásairól, ’s e’ világi dolgok’ álhatatos folyamattyának okáról, melly az ether?; Mitsoda vélekedések légyen a’ Túdósoknak az Egeknek vóltáról, a’ Tsillagoknak magosságairól, és nagyságairól?; A’ Tsillagoknak külömbségeiről, és Világosságairól, úgy az Hóldnak, és a’ Napnak.; A Tsillagoknak neveiről, és számairól.; A’ Holdban, és egyébb Plánétákban vagynak-é Tengerek, szigetek, ’s laknak é Emberek?; A’ Napnak, Hóldnak, és a’ Tsillagoknak a’ földiekbe-való influxussairól, az az, szívárkodásairól.; A’ Napnak, és mas Plánétáknak bizonyos üdőben történhető fogyatkozásairól.
A könyvben 4 kihajtható melléklet van, mind csillagászati: A./ Világ Golyóbisának Mathésisbéli Ábrázolása (p. 177.).; B./ Az Ég ’s Föld állapotyának Ptolemaustól adatott ábrázolása (p. 184.).; [ismét] B./ Kopernikusnak ábrázolása. Tikhónak külömbező ábrázolása (p. 186.).; C./ D./ Holdnak változási. A’ Napnak fogyatkozása (p. 233.).; Batta István 1918-ban adta közre, hogy Sartori munkája kétharmad része Bertalanffi Pál 1757-ben kiadott a "Világnak Két rend-béli Rövid Ismérete" munkájából vett kivonat, egyharmad része pedig fordítás. [KSZ.]


          1774.

SZŐNYI Benjámin: Gyermekek’ Fisikája, avagy olly szép és hasznos tudomány’ ’sengéje, Mellyben Kevés példák által meg-mutattatik, mint kellessék szoktatni a’ gyermekeket, és együgyü embereket, az Istennek sok féle Teremtéseiről való kegyes és kedves elmélkedésekre, és az, azokban nyilván való Isteni böltsességet, hatalmat, jóságot, ’s a’ t. vélek esmértetni és tsudáltatni. Frantziai nyelven irta Rollin Károly, nem régi Tudós Professor, a’ Parisi Királyi Akadémiában, Magyar nyelvre fordította, És azon nemü vagy matériájú maga egynéhány kegyes elmélkedéseivel megszaporitotta. Szönyi Bénjamin, Hóld-Mezö Vásárhelyi Reformata Ekklésiának Predikátora. Posonyban, 1774. Landerer Mihály’ költségével. [XVI.] 191 p. Csillagászat: pp. 87-164. Ezen részeket kifejezetten a fordító Szőnyi Benjámin írta és csatolta (A’ Gyermekek’ Fisikájához adatott ’s azon Nemü egynéhány elmélkedései a’ Forditónak). Nyolcsoros versszakokba szedve adja elő a tudnivalókat. Az Égről. A Kerek Földről. A négy Éltető Állatokról (földről, levegő-égről, vízről, világosságról). [KSZ.]

          1775.

HORVÁTH György: Természetnek és Kegyelemnek Oskolája, Az az: Ollyan hasznos Könyvetske, a’ melly az Isteni Tökélletességeknek, a’ látható, és láthatatlan Teremtéseknek visgálásából, s’ meg-gondolásából, a’ Keresztyén embert az Istennek ditséretire serkenti. A’ melly Hét Részekben, hetven Szakaszotskákban, e’ kisded kézben hordozható formában, az együgyü, de idvességre igyekező, és az Istent ditsöíteni kivánó Keresztyének számára ki-adatott, A’ Kristus Jésusnak egy leg-kisebb, a’ Helv. Conf. követő szolgája H. GY. Ts. P. [Horváth György Tsászári Prédikátor] által. Az Elöl-járóknak engedelméből. Nyomtattatott Győrbe, Strebig Gergely János privil. Könyv-nyomtató által M.DCC.LXXV.dik [1775.] Esztend. 330 p. Elöl-járó beszéd: Készítettem én-is Isten’ segedelme által e Könyvetskét még MDCCLXXII [1772.] Esztendőben, mellyet bizonyos akadályok miatt mind eddig kezedbe nem adhattam. (p. 5.)
Csillagászat: pp. 119-125. (A’ Földnek természetéről, formájáról.); pp. 199-254. (A’ világosító állatokról. A’ világosító állatokról közönségesen. A’ világosító állatoknak természetekről. A’ Ptolomaeus Systemájáról. A’ Kopernikus’ Systémájáról ["Ezen Systemát Karthésius a’ józan okossággal igen meg-egyezőnek állítja lenni"]. Tikhó Systemájáról. A’ Napról. A’ Hóldról. A’ Nap és Hóldbéli Fogyatkozásokról. Az Öt Plánétákról. A’ Természeti Tsillagokról. Az Üstökös-tsillagokról.); Két kihajtható illusztrációval: p. 211. (Ptólémaeus Systémája.), p. 216. (Tycho Systémája.) [KSZ.]


          1777.

MOLNÁR (Keresztelő) János: A’ Fisikának eleji. A’ természetiekröl Nevvton tanitványainak nyomdoka szerént hat könyv. Irá Molnár János. Posonyban, és Kassán, Landerer Mihály’ betüivel. 1777. I. szakasz [20 +] 223 p., 5 t.; II. szakasz 172 p., 2 t. Az I. kötet (szakasz) elején 20 számozatlan oldal [címoldalak 1-4.; ajánlás és bevezető 5-16.; "Az egész munkának tekintete" 17-20.], majd folyamatosan számozva az 1., 2., 3. könyv szövege. Végén I-V. számú táblán 1-38. kép. A II. kötet (szakasz) újra induló oldalszámozással a 4., 5., 6. könyvet tartalmazza. Ennek végén I-II. számú táblán 1-21. kép. A könyvbe kötött, kihajtható lapokon együtt a kiadvány összes ábrája, vonalas rajzokkal. A szerző, aki "Apostoli Felséges Fejedelmünk kegyelmével, Budán, a Tudományok újjúlásakor, a fő, és kissebb Iskoláknak helybéli igazgatójává tétetvén" munkáját
"T. N. N. Farádi Vörös Antal urhoz, az Országos Hely-Tartó Fejedelemnek Királyi Személy viselőjéhez, és a’ Budai nagy megyében, a’ fő és alatson Iskolák’ Királyi fő vezéréhez" ajánlja. "Irám Budán Mártz. 5. Napján 1777." Első könyv: A’ Mozdulókról, ’s Mozditókról. pp. 1-44. (Nem csillagászati. A fizika általánosan. A testekről közönségesen. Az erőkről. Newton vélekedése az erőkről. Mágneses erők. Rugóerők.) Második könyv: A’ Földi Mozdúlásokról. pp. 44-126. (Nem csillagászati. Ütközések. Egyszerű fizikai mozgások. Csigák. Fogaskerekek.) Harmadik könyv: Az égi mozdúlásokról. pp. 126-223. (Csillagászati. Az ég látszó elfordulása. Az égi karikákról. Az álló Tsillagokról. A Napról. A Nap Makuláiról. A Bújdosó Tsillagokól [Kopernikusz és Newton nyomán írja le a Naprendszert]. A bújdosók inasai [a Szaturnusznak öt inasa, a Jupiternek négy inasa van]. Az üstökös Tsillagokról. A közép-ponti erőkről. A járó Tsillagok [bolygók és üstökösök] forgásainak okáról.
A Holdról, s mind ennek, mind a Napnak fogytáról. A Húsvéti Holdról. A Tengernek Áradásáról [árapály].) Negyedik könyv: A’ Testnek közönségesebb egyéb Tulajdoniról, ’s minemüségeiröl. pp. 1-51. (Nem csillagászati. Folyadékok. Víz. Tűz. Meleg. Hideg. Jég.) Ötödik könyv: A’ Földi négy Eredetnek ketteiröl, tudniillik: A’ Vízröl, és Tüzröl. pp. 51-114. (Csillagászat: pp. 73-114. Optika, fénytan. A világosságról. A világossság változásai: hajlás, refrakció, visszaugrás, visszaverődés, válás, diffrakció. A napfény színekre bontása. A színekről. A Látásról. Lencsék. Telescopia ["a’ meszsze-nézető üvegek vagy üveg-tsivék"]. Galilei távcsöve. Newton távcsöve. Tubus Gregorianus vagy Gergely távcsöve.) Hatodik könyv: A’ Földi Eredetnek egyéb ketteiröl, tudniillik: A’ Levegöhöz és a’ Földhöz Tartozandokról. pp. 114-172. (Nem csillagászati. Levegő. Légkör. Hangtan. Mennykő. Villám. Csapadékok. A Földről. Csillagászat: pp. 147-148. Az éjtszaki hajnal [északi fény].)
Az egész könyvben minden témát három ütemben tárgyal meg: ismertetés, kérdések, feleletek. Változócsillagokról: p. 144. "Valának némelly álló’ Tsillagok, mellyek már nem láttatnak. 1572-dikben November elején szemléltetett a Kaszsziopéa nevü Tsillagzatban egy olly Tsillag, melly nagyságával, ’s világa élességével fellyül-halladá a Sziriust, Caniculát, avagy az eb-tsillagot, mellynél az állók közt nem látunk fényesebbet. Azon Tsillag 1574-ben, Dectzember elején kissebbülni kezdett, ’s azon esztendönek Mártziusában a szem elöl el-tünt. [az 1572-es szupernóva volt ez.]"; p. 145. "Maszszahala, Hali, és Albumazár Szeretsen Tsillag-nézök látták a’ Skorpióban olly Tsillagot, mellynek a fénye a Hold negyed részének fényével egyezett. Most annak sem hire, sem hamva. [itt az 1006-os szupernóvára utal?]" [KSZ.]


          1780.

Az idörül valo tanuságok a magyar és vidék tartományok nemzeti iskoláinak számára, és hasznára. Budán, 1780. (MDCCLXXX). Nyomtatott a Kir. Universitas betüivel, 20 p. A címlapon latin felirat: Cum speciali Provol. Sac. Coef. Reg. Apost. Majest., alatta: A’ kötetlennek az árra 2. Krajtzár.; A naptári nap (polgári nap) kapcsán beszél a Nap mozgásáról, majd a hónap kapcsán a Hold mozgásáról, a különböző népek időszámításáról, a napok nevének eredetéről, a Hold fázisairól, a Nap és a Hold járás szerint számított esztendőről, a naptári rendszerekről, az újévről a különböző kultúrákban, a szökőévről, a csillagképekről, a csillagjegyekről, s a bolygókról. Kifejezetten az időmérésre fókuszál, tehát igazából az égitestek fizikai jegyeit nem részletezi, csak a mozgási periódusait, illetve a bolygókat csak említi, jeleiket bemutatja. A kötet szerzőjéről információ nem került elő. [HOR.]

          1781.

Tudománybéli dolgok. = A Magyar Hirmondó 1781. Boldog Asszony havának 6dik napjánn 3dik levél [jan. 6. 3. sz.] pp. 21-22. 1780. dec. 6-án és 25-én Nagy-Bányán és Kassán északi fény volt látható. [SRG.]

Elegyes hazánkbéli. = A Magyar Hirmondó 1781. Kis-Asszony havának 8dik napján 61dik levél [aug. 8. 61. sz.] pp. 483-484. Kishont vármegyében a Göncöl szekere táján sebes villámlás, dörgés volt Szent-Jakab havának 24-dik napján [1781. júl. 24.] éjfélkor. A tűzgolyót Kassán is észlelték ugyanezen a napon. [SRG.]

Elegyes túdósítások. = A Magyar Hirmondó 1781. Kis-Asszony havának 22dik napján 65dik levél [aug. 22. 65. sz.] pp. 517-518. Rendkívüli égi pirosság látszódott Felső Magyarországon. [SRG.]

Hazánk felöl szólló elegyes túdósítások. = A Magyar Hirmondó 1781. Mind-Szent havának 6dik napjánn 77dik levél [okt. 6. 77. sz.] p. 612. "Egerbenn a Néző-torony egészen el-készült." [SRG.]

Elegyes túdósítások. = A Magyar Hirmondó 1781. Karátson havának 8dik napjánn 95dik levél [dec. 8. 95. sz.] pp. 754-755. 1781. nov. közepe táján Erdélyben üstököst láttak, szabadszemmel. [SRG.]

          1782.

Magyar Hazabéli túdósítások. = A Magyar Hirmondó 1782. Böjt-elő havának 8dik napjánn 12. levél [febr. 9. 12. sz.] pp. 93-94. "Budánn és Nagy-Szombatbann is észre vették immár azon tsillagot, mellyről a múlt esztendőbéli levelekbenn néhányszor emlékezet tétetett vala. Még nem lehet bizonyosan meg-határozni, hogy üstökös-é avagy Kerengő tsillag." A 6 rendű tsillag feltehetően nem üstökös. [Az Uránusz első hazai megfigyelései.] [SRG.]

          1784.

Egyéb elegyes hírek. = A Magyar Hirmondó 1784. Böjt-elő havának 18dik napjánn 14dik levél [febr. 18. 14. sz.] p. 112. Szatmáron Szent Pál nap előtti héten (január második hetében) üstökös volt látható az égen. Kisebb mint az 1769 évi. [SRG.]

A’ Hóld és Nap fogyatkozása a’ mint a’ köz nép hiszi. Azutánn a’ mint vagyon valójábann is. = A Magyar Hirmondó 1784. Böjt más havának 10dik napjánn 20dik levél [márc. 10. 20. sz.] pp. 161-169. Nagyon részletes cikk, sok szemléltető rajzzal. [SRG.]

          1785.

Hazánkbéli Történetek. = A Magyar Hirmondó 1785. Pünköst-hava 28dik napjánn 41dik levél [máj. 28. 41. sz.] pp. 324-325. Szathmár [Pünköst-hava] 9-dikbenn, Pünköst-hava 7-8dikán üstökös tsillagot láttak [máj. 7-8-án]. [SRG.]

Hazánkbéli Túdósítások. = A Magyar Hirmondó 1785. János hava 25dik napjánn 49dik levél [jún. 25. 49. sz.] pp. 388-389. Pünkösd-havának 8-dik napján éjjel 11 órakor üstököst láttak Debreczenbenn [máj. 8-án]. [SRG.]

          1789.

HELTAI Gáspár: Magyar krónika. Irta Heltai Gáspár. Nyomtattatott Kolosváratt M. D. LXXIV. [1574.] Most pedig újonnan Nagy-Győrben M. DCC.LXXXIX. [1789.] Első darab. Streibig Jó’sef betűivel. 472 p. "Ezt a’ Krónikát Heltai Gáspár a’ Bonfinius Antalnak Deák nyelven irtt historiás könyvéből Magyarra fordítván nem kevés munkájával írta-meg." p. 135. [Szent István királyról] "Az ö halálának utána nagy tsudák és veszedelmek lönek. Mert sok városok és faluk meg-égének, föld-indúlások-is lönek. Két napot-is látának az égbe.";
p. 281: "Azonközbe egy Cometa, avagy üsteges czillag támada az égen. És nem sok nap múlva meg hala az jámbor Lajos király, kit meg siratá mind az egész ország. ... Lőn Lajos királynak halálla mikoron irnának Christus-Wrunknac halála után mindőn irának, 1382."; p. 452. [Hunyadi Jánosról] "Az ő halálát sok jelek mutatták-meg annak előtte. Mert az elött egy üstökös tsillag támada az égbe, és marada vagy harmintz napig ’s a t. E’ lön a’ vége az jámbor vitéz Hunyadi Jánosnak, Magyar Országnak Gubernátorának." [SRG.]

HELTAI Gáspár: Magyar krónika. Irta Heltai Gáspár. Nyomtattatott Kolosváratt M. D. LXXIV. [1574.] Most pedig újonnan Nagy-Győrben M. DCC. LXXXIX. [1789.] Második darab. Streibig Jó’sef betűivel. 386 p. p. 121. Esztergomi János érsek nagy palotát épített. "Azon palotában az eggyik hoszszú falon renddel szépen mind meg-íratta vala szép és drága festékekkel mind a Magyaroknak Öseket, a’ Scithiai Hertzegeket, annak-utána a’ Királyokat. Nem íratta vala pedig a’ Királyoknak képeit tsak Mátyás Királyig, mikoron ö élt, hanem Mátyás Király uánn-is egynehány ablakot íratott-meg; mellyet valami Prognosztikumból, avagy a’ tsillagoknak járásából vett jövendö-mondásból, és úgy akarta az ö utána valóknak azok a’ képek által jelenteni, mi vólna jövendő ez országban.";
pp. 205-206. [Hunyadi Mátyás királyról] Napfogyatkozás Bécs megszállása évében Klaustronamburg. "És a’ kastély, melly a’ híd’ végén vala, a’ föld felé, a’ sok nyomorgatás utánn meg-adá magát Szent-György havába [1484. ápr.], melly napon olly setét Ecclipsis jön, hogy nappal sok helyen látszanának a’ tsillagok az egeken."; p. 206. "Mikoron pedig Mátyás Király az esztendönek a’ kezdetiben, mikoron írnának Krisztus Urunk születésének utánna 1485 meg-akarná szállani Bétset, elöször meg-láttatá a’ tsillagoknak forgását, és azoknak forgása szerént úgy kezde Bétsnek vítatásához."; pp. 221-224. "És e’képpen akara Mátyás Király Magyar Országból Olasz országot tsinálni, és mindenütt kerestete tudós népeket, kik az égi forgáshoz, és a’ tsillagoknak járásához tudnak vala..."; p. 233. Harcok előtt a csillagnézők véleményét is kikérte. "Annak-utána Mátyás király megkérdvén a’ tsillag nézőket...";
p. 237. [Német Újhely ostroma.] "Harmad napra annak-utána (mert az egeknek szerentsés forgását várta vala-meg) ő maga-is Mátyás Király be-méne Újhelybe."; p. 260. A budai palotában a piac körül "egy-egy faragott oszlopot akara állatni, és az oszlopnak az oldalában akarta az Lektornak székit helyheztetni, holott a’ Doktorokat el-akarta rendelni mind végig, minden oszlop mellett a’ letzkéknek ólvasására, ... az hetedik mellett az hetedik Lektor az Astronomiát." [SRG.]

Újj Esztendői Ajándék a’ Böltseknek. [Vers.] = A’ Mindenes Gyűjtemény’ Első szakaszsza 1789. Bóldog-Aszszony Havának Első Napján [jan. 1.] pp. 1-18. "Az uj esztendő kapcsán a bölcsekhez szól, akik a természetet és a társadalmat vizsgálják, buzditásul a nagy elődökre hivatkozva /Boyle, Neuton, Adisson, Bonnét, Biton/. A lábjegyzetben - jegyzésekben - ismerteti a felsorolt személyek életrajzi adatait, és mivel hivatkozás történik a csillagokra is, leírja a Nap körül keringő bolygók tulajdonságait." 1772-ig 60 üstököst számláltak.; A folyóirat: A’ Fels. Ts. és k. kegyelmes engedelem mellett Irattatott ’s Nyomattatott Rév-Komáromban. Wéber Simon Péter betűjivel." 1789-1792-ben. [SRG.]

A’ Tanúló Emberekhez. = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 1. Negyed Szent Jakab-Havának Első Napján [júl. 1.] Első levele pp. 11-15. A "Tanuló (tanult) Emberekről", életkorukról, a rövid életkor cáfolata Feijóó nevezetű Tudós Szerzetes vizsgálata kapcsán, hivatkozással az ókori filozófusokra, a közelmultból Neuton és Leibnitz munkásságára. Az olvasás szükségessége. - "A tanulás, mikor nem felettébb való, és megegyez az embernek izlésével, inkább gyönyörködtetésére, mint sem fárasztására van néki; és igy az életet nem röviditi."; A folyóirat nem a helyes "A Mindenes Gyűjtemény", hanem ténylegesen "A’ Mindenes Gyűlytemény’" írásmóddal írta címét, sőt a cikkek szövegében is így szerepelt a lap neve. [SRG.]

Mennyi emberek élhetnek most a’ földnek szinén? = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 1. Negyed Szent Jakab-Havának 8-dik Napján [júl. 8.] 3. Levele pp. 33-35. "Eszmefuttatás az isteni gondviselés bölcsességéről, amely vigyáz a világnak igazgatására és az emberi nemzetségnek fenntartására. - A Föld népének meghatározása Halley - a Londoni Tudós Társaság tagjának - " hiteles Táblái" alapján - a Föld lakosainak száma 720 millió ember." [SRG.]

Confiderations sur les Annees Climateriques. A’ Klimaterikus, vagy Hetenként változó Esztendőkről tett Jegyzések. 1757. = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 1. Negyed Szent Jakab-Havának 22-dik Napján [júl. 22.] 7. Levele pp. 108-110. Könyvismertetés. "Ezen munkátskának Irója, éppen nem olly értelemben veszi a’ Klimaterikus esztendőket, mint az Ásztrológusok, vagy Tsillagokból jövendölők... hanem érti ezen az emberi életnek erőtlenedését, a’ melly világos tapasztalásokon alapul. Az Iró követi a’ Braszlói tabellákat, mellyekben a’ születetteknek ’s hóltaknak neveik szorgalmatosan fel-jegyeztettek." [SRG.]

[FÖLDI János]: Találós mese. = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 1. Negyed Kis-Aszszony-Hav. 12. Napján [aug. 12.] 13. Levele pp. 206-207. [SRG.]

A’ Találós Mese vólt Nap. = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 1. Negyed Kis-Aszszony-Havának 15. Napj. [aug. 15.] 14. Levél p. 222. [SRG.]

Találós mese. = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 1. Negyed Sz. Mihály-Havának 2. Napján [szept. 2.] 19. Levél p. 304. [SRG.]

A’ Tsizmadíjákról vagy Vargákról. = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 1. Negyed Sz. Mihály-Havának 5. Napján [szept. 5.] 20. Levél pp. 312-319. "Winkelmann emlékezik egy Dreszdai fóldozó Vargáról, kinek életét Professzor Bernoulli Nouvelles Literaries nevű munkájában le-irta, hogy ennek egykor kedve ereszkedett az Asztronomiához, vagy Ég-vizsgálás’ Tudományának tanúlásához". Ez a varga elutazott Párizsba, hogy de la Hire-t megismerhesse, mivel olvasta Tables Astronomiques című munkáját német nyelven. Senki nem ismerte a csillagászt, mivel már 1718-ban meghalt. "Mi lehet annak az oka, hogy olly sokan talákoznak a’ Vargák között, kik magokat a’ tudományra adják, ’s abban gyakran sokra is mennek?" pp. 312-313.; Franekerben lakott Ejse Ejsinga nevű "gyapjúfűsülő", aki készített egy "makhinát" egy "Systema Planétárum"-ot, "melly a’ plánétáknak ’s tsillagoknak útjokat mutatja," p. 315. [SRG.]

A’ Találós Mese vólt Szivárvány. = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 1. Negyed Sz. Mihály-Havának 5. Napján [szept. 5.] 20. Levél p. 319. [SRG.]

A’ Tudomány’ haszna. Kolumbus Kristóf. = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 1 Negyed Sz. Mihály-Havának 12. Napján [szept. 12.] 22. Levél pp. [337-338.] 345-346. Anekdota. "Kolumbust Jamaika szigetén a bennszülöttek élelem nélkül hagyták. Hogy segitsen magán, a holdfogyatkozást használta fel a primitiv népek megfélemlitésére, akik az istencsapástól való félelmükben mindent odaadtak a spanyoloknak."
Az elbeszélés szerint, Kolumbusz Kristóf Jamaica szigetén vesztegelve (és élelmiszereket nélkülözve) jelezte előre a teljes holdfogyatkozást a bennszülötteknek. A jelenség az 1504. febr. 29-ről márc. 1-re virradó éjjelen volt. [Fred Espenak adatainak felhasználásával Kaposvári Zoltán számításai: U1 még 4 fokkal a horizont alatt volt, azaz a teljes holdfogyatkozás holdkelte előtt kezdődött. 23.11-kor a fogyó telihold kelt fel Jamaicán, ami a helyieknek már eleve félelmetes látványt jelentett. 00.16-ra a Hold teljesen elfogyott, miközben 15 fok magasra emelkedett U2-ig. A totalitás 48 percen át tartott. U3 01.04-kor 25 fok magasan volt, a Hold kezdte visszanyerni fényét. 02.23-ra a fogyatkozás teljes fázisa véget ért (U4-re 45 fok magasan állt a Hold), az újra fényesen ragyogó telihold 05.33-kor delelt. Az időpontok UT-ben.] [KSZ.]

Plutárkus: Historie de Saint Dominque. A’ Tudomány’ haszna. = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 1 Negyed Szent Mihály-Havának 12. Napján [szept. 12.] 22. Levél pp. [338-339.] 346-347. Anekdota. "a nap-fogyatkozást Pericles a révésznek megmagyarázva, eltakarta a szemét egy köpönyeggel, ezzel jelképezve a Nap elé kerülő Holdat." [SRG.]

Geographia Praktica et Astronomica ad Geográphiam et Nauticam applicata. = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 1. Negyed Szent Mihály-Havának 12. Napján [szept. 12.] 22. Levél. pp. [346-348.] 354-356. Kautsch’ Ignátz könyvének ismertetése. "a geografia eredete, helységek földrajzi fekvése, csillagvizsgáló tornyok, a napfogyatkozások előrejelzése 1880-ig,..." [SRG.]

F. G.: Találós Mese. = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 1. Negyed Szent Mihály-Havának 12. Napján [szept. 12.] 22. Levél. p. [350.] 358. "Érzéketlen állat, még-is forog, jár, ’s kél. Esméri Napkelet, Napnyugot, Észak ’s Dél, A’ mit mástól költsön fel-vett, osztogatja, A’ magáét másnak soha nem adhatja. A’ mit két hét alatt gyűjtöt, el fetsérli, Változó, ’s minden nap’ helyét fel-tseréli. E’ mesének az lesz’ meg-fejtő mestere, A’ ki tudja, mi a’ Törökök Czímere." [SRG.]

A’ Találós Mese vólt Hóld. = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 1. Negyed Sz. Mihály-Havának 16. Napján [szept. 16.] 23. Levél p. [367.] 375. [SRG.]

Találós Mese. = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 2. Negyed Mind Sz. Havának 21. Napján [okt. 21.] 6. Levél p. 89. [SRG.]

A’ Találós Mese vólt Saturnus Planéta. = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 2. Negyed Mind Szent Havának 24. Napján [okt. 24.] 7. Levél p. 105. [SRG.]

Találós Mese. = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 2. Negyed Sz. András Havának 7. Napján [nov. 7.] 11. Levél p. 169. [SRG.]

A’ Találós Mese vólt Üstökös tsillag. = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 2. Negyed Sz. András Havának 11. Napján [nov. 11.] 12. Levél p. 186. [SRG.]

FÖLDI János: [Levele a hónapok neveiről.] = A’ Mindenes Gyűlytemény’ 1789. 2. Negyed Karátson Havának 23. Napján [dec. 23.] 24. Levél pp. 369-372. "Az esztendő Hónapjainak Deák nevezeteik a’ mi Nyelvünkben igen alkalmatlanok, a régi magyar nevek - pl. Boldog Asszony Hava, stb. - hosszuak, ezért javaslata az, hogy ... jobb volna a’ tizenkét Hónapokat a’ tizenkét Égi-jegyekről nevezni." pp. 371-372. [SRG.]

          1790.

BARÓTI SZABÓ Dávid: A Hóldhoz. [Vers] = Magyar Museum II-dik Kötet 1790-1792. II-dik Negyed pp. 141-143. [SRG.]

Telescopiumok, meszsze-látó üveg-tsők. = A Mindenes Gyűjtemény III. Negyed 1790. Bóldog Aszszony Havának 20. Napján [jan. 20.] VI. Levél pp. 95-96. "1789-ben, a francia Abbás Rochon által készitett messze-látóról; az angol Herschel 40 lábnyi készülékéről, amelylyel egy ember is tud bánni. Herschel 20 lábnyi messzelátójával 2300 csillagot fedezett már fel." [SRG.]

FÁBCHICH J’ósef Kőszegi: T. Földi János Urnak az hónapok nevezeteikről tett Jegyzéseihez való Tóldalék. = A Mindenes Gyűjtemény III. Negyed 1790. Bóldog Aszszony Havának 27. Napján [jan. 27.] VIII. Levél pp. 117-119. "... meg-előzött minden Nemzeteket T. Rajnis Úr Magyar Virgiliusában az hónapok nevezetiben" Fábrich helyesli az égi jegyekről történő hónap-elnevezést, de javasolja a "Hava" szó hozzátételét. [SRG.]

A’ nappalnak kezdésének ’s számlálásának sok féle módjai. = Mindenes Gyűjtemény IV. Negyed 1790. Pünköst Havának 26. Napján [máj. 26.] XVI. Levél pp. 244-245. Időszámítás a különféle népeknél. A nap 24 órája. [SRG.]

A’ Hetekről. = A Mindenes Gyűjtemény IV. Negyed 1790. Pünköst Havának 26. Napján [máj. 26.] XVI. Levél p. 245. "Már a’ régi Égyiptombélieknél szokásban vólt, a’ Hetet hét napokból számlálni. Hihető alkalmatosságot adott erre a’ hóldnak változása, melly minden hét napban elő-kerül." [SRG.]

A’ Hónapokról, ’s Esztendőkről. = A Mindenes Gyűjtemény IV. Negyed 1790. Pünköst Havának 26. Napján [máj. 26.] XVI. Levél pp. 245-248. Története, kialakulása. [SRG.]

A’ ’Sidók’ Esztendejekről. = A Mindenes Gyűjtemény IV. Negyed 1790. Pünköst Havának 26. Napján [máj. 26.] XVI. Levél pp. 249-250. "A’ ’Sidó esztendő magánossan vétettetvén a’ Hóldhoz szabattatott esztendő, és áll tizen két Hónapokból, mellyek tesznek 354. napokat: de még is a’ magok számlálásokat a’ naphoz szabattatott esztendőhöz intézik." [SRG.]

A’ Törökök’ Esztendejek. = A Mindenes Gyűjtemény IV. Negyed 1790. Pünköst Havának 26. Napján [máj. 26.] XVI. Levél pp. 250-251. "A’ Török-esztendő is a’ Hóldnak járása szerént, áll 354. napokból, ugy mindazonáltal, hogy ők az óráknak ’s minutumoknak kipótolásokról nem gondolkoznak." [SRG.]

          1791.

JENEY György: Természet-könyve. A’ hortobágyi pásztor, és a’ természet-visgálo. A’ Nem-tudósok Kedvekért irta Jeney György. Pesthenn, Pátzko Ferencznek Betűivel. Pest, 1791. 224 p. Egy természetvizsgáló (maga az író) és egy pásztor találkozik a Hortobágyon, és együtt nézik a körülöttük látható természetet, mint egy nagy nyitott könyvet. Hat napon át beszélgetnek, ezért párbeszédes formában tárják az olvasó elé a természettudomány egészét. Témájuk nagyrészt a korabeli csillagászat és a fizika világképe: középen a Nap, azután a bolygók, köztük a Föld és a Hold, azután a külső bolygók és azok holdjai. Tovább a nagyon távoli állócsillagok, a néha feltűnő és visszatérő üstökösök, az északi fény.
Megbeszélik a Nap égen látszó mozgását évszakonként és a hazánkból látható csillagképeket. A szerző a természetvizsgáló bőrébe bújt, és sok téves hiedelmet, babonát cáfolt meg értelmes példáival, a tudományos alapismeretek közérthető magyar nyelvű közlésével. A német forrásokból fordított, vagy német minta alapján írt könyv a magyar viszonyokhoz igazodik. A Szatmárnémetiben élő szerző iskolásoknak, és az érdeklődő egyszerű embereknek szánta munkáját. A szerző forrása jóval korábbi lehetett, mivel a legutóbbi üstökösnek az 1769-est említi. Csak hat bolygóról szól, és nem említi a hetediket: a már 1781-ben felfedezett Uránuszt. A Szaturnusznak csak 5 holdját említi, pedig 1789-ben ismert holdjainak száma 7-re bővült. [KSZ.]

[PÁLÓCZI] HORVÁTH Ádám: Leg-rövidebb nyári éjtszaka, mellyben le-íratik egy ollyan tsillag-vizsgálónak beszélgetése; a’ ki a’ múlt 1787dik Esztendőben nyár-kezdetkor, az égi testeket tsudálkozva nézegeti, azoknak forgásaikat le-írja, és az isméretesebb Tsillagzatok’ Neveit a’ régi Pogányok Költeményjeiből, a’ nagyjából magyarrázza. Írta és most közre bocsátja Horváth Ádám. Pozsonyban, Wéber Simon Péter betűivel. 1791. [XVI +] 92 p. Az irodalmi körökben is jól ismert Pálóczi Horváth Ádámnak (1760-1820) ez a munkája feldolgozza korának csillagászati ismereteit. Egy júniusi éjszaka alatt ismerteti a lemenő Napot, a kelő Holdat, a bolygókat, az üstökösöket és az állócsillagokat.
Ahogy fordul az égbolt, úgy veszi sorra a Magyarországról látható csillagképeket estétől hajnalig. A görög és római mitológián alapuló elnevezéseket és mondákat kiegészíti a magyar nép csillag- és csillagkép-neveivel. A 92 oldalas magyar nyelvű csillagászati tanulmány érdekessége, hogy nem prózában, hanem egyik antik verslábban, trocheusban írta a szerző. Emiatt, nehezen értelmezhető a mai olvasónak. Versbe szedi nemcsak Kopernikusz világképét, és Newton égimechanikáját, hanem az új csillagokat, azaz a szupernóvákat, sőt az 1781-ben felfedezett Uránuszt is. A könyv nagyrészt 1787 júniusában elkészült, de csak 1790-ben fejezte be. Az előszó dátuma: 1790. november 12. Pálóczi Horváth Ádám életében mindvégig: Horváth Ádámnak írta nevét. [KSZ.]

Chronológia, vagy Idő-mérték. = A Mindenes Gyűjtemény V. Negyed 1791. pp. 71-73. "A’ Históriának két Vezérjei közzül eggyik a’ Chronológia, vagy Idő-mérték, mellyek tőle el-válhatatlanok. A’ Római Chronológiában való külömbözés p. o. onnan származik, hogy Róma’ fundaltatásának esztendejét nem tudják a’ Böltsek meg-határozni." [SRG.]

          1792.

Bétsben a’ hoszszas kedvetlen napok után Okt. 13-dikára... = A’ Bétsi Magyar Kurirnak Hatodik Esztendeje 1792. Oktoberben 19. (84.) p. 1313. "...dél tájban az idő fel-tisztulván, estvére kelve a’ leg-szebb Északi-világossággal (Aurora Borealissal) tündököltenek az egek felettünk." [SRG.]

Hell síremléke. = Magyar Kurir 7. 1792. p. 793. [HAD.]

Az Égről és Tsillagokról. = A Mindenes Gyűjtemény VI. Darab 1792. pp. 3-17. "A’ Tsillagok három részekre osztatnak; úgymint, egy helyben állókra, bujdosókra, ’s Üstökös tsillagokra." Egy hivatkozásban a cikket Péczeli Józsefnek tulajdonítják, a folyóiratban szerző nem szerepel, a tartalomjegyzékben sem. [SRG.]

T. Dénis Úr, a’ Királyi Könyv-tár’ Örzője, e’ Versekkel tisztelte-meg halála után Hell Maximiliánt. [Vers.]. = A Mindenes Gyűjtemény VI. Darab 1792. p. 329. Latin nyelven és "Magyarúl. A sár-házt le-vető Hell hogy meg-könnyűle, ’s Mennybe a’ sok ezer tsillag köztt repűle, Elég soká néztem, mond: fel-felé rátok; Már futástok’ lábam alatt folytassátok." [SRG.]

          1794.

A’ Természeti Tudományban gyönyörködöknek kedvekért. = Magyar Kurir Első Fertály Esztendő 1794. Januariusnak 3-dik napján Nro. 1. pp. 3-6. A Napról. A Földről. Tycho Brahe és Copernicus világnézetéről. "Két eggymással ellenkező értelemben vagynak az emberek e’ világnak alkotmánya felöl. Az éggyügyübbek még most is Tycho Braheval tartanak, ’s azt állattyák, hogy a’ nap forog a’ planéták, ’s következésképen, a’ mi földünk körül is. Az értelmesebbek ellenkezőképen gondolkoznak, ’s azt mondják Copernicus Miklós után, hogy sokkal könnyebb a’ földnek, melly 1217420, az az, egy millió két száz tizenhét ezer négy száz husszor kisebb a’ napnál, a’ nap körül forogni, mint ennek a’ föld körül. Ebből a Copernicusnak értelméből lehet az esztendőnek forgását és meg újjúlását is meg magyarázni." Gergely pápa kalendáriumáról. A többi "planétáról" és az 1781. márc. 13-én Hirsch (!) által felfedezett planétáról. [A planéta, az Uránusz. A Hirsch név Herschelt jelenti.] [SRG.]

          1795.

SCHULTZ Kristián: A’ Természetröl valo beszélgetések. A’ gyermekek számára, az ö értelmek’ világosittására, szivek nemesittésére. Német nyelven irta Schultz Kristián, a’ köz Haszonra Magyarra fordittatott. N. Szebenben. Nyomtattatott Hochmeister Márton, Ts. K. priv. Dicaft. Könyv-Nyomtó. 1795. 123 p. A könyv a magyar fordító kétoldalas bevezetőjével kezdődik. A fordító neve nincs feltüntetve. A kötet 14 képzelt beszélgetést ír le, amelyek koruk világnézeti és természettudományos ismereteit vázolják. A párbeszédeket kis gyermekek és felnőttek (szülők, tanítók, papok) folytatják. Három beszélgetés szól csillagászati ismeretekről. 1./ Második beszélgetés: A’ nagy világnak meg-visgálásáról a halhatlanság némely érzéseiröl; az üstökös tsillagokról is valami. (pp. 9-17. Az égbolt látványa, az égitestek látszó mozgása. A Holdon lévő tájak. Az üstökösök látványa, téves hiedelmek róluk és valódi természetük.)
2./ Negyedik beszélgetés: A’ bodorgo Tüzekröl, s’ azokból származo Babonaságrol; a’ Levegöbe esö tüzes Jelenségek természetéröl-is valami. (pp. 27-34. Szent Elmo tüze. Csillaghullások, tűzgömbök és más légköri jelenségek természetes magyarázata.) 3./ Tizenharmadik beszélgetés: A’ Föld Szinének tulajdonságairól, a’ mennyibe az egy Golyobis, és az ezzel egybe köttetett Hasznokról. (pp. 106-114. A földfelszín golyóbis voltáról, a Föld gömbalakjának bizonyítékairól. A többi égitest is hasonló alakú és természetű. A Föld mozgásai. A földi vonzóerő és az égitestek között lévő vonzóerők.) [KSZ.]

[MINDSZENTI Sámuel:] Hell. In: Ladvocat apátúrnak ... historiai dictionariuma, melly-ben ... mindenféle tudományben, mesterségben, állapotban híres embereknek életek, írásaik, munkájuk le-írattatnak. Fordította, magyar vonatkozású adatokkal kiegészítette Mindszenti Sámuel. 3. köt. E-G. Komárom, 1795. p. 73. Hell Miksa. [HAD.]

          1796.

GÖBÖL Gáspár: Újj vélekedés az ó és ujj testámentomi prófétáknál gyakran előforduló Nap, Hold, és Tsillagok meg-setétedésekről, a’ Napnak Gibeonban, a’ Holdnak az Ajjalon völgyében Josue szavára lett meg-állásokról való toldalékkal, mellyeket a tudósoknak itélet-tételek alá-botsát Göböl Gáspár kecskeméti prédikátor és esperest. Pest, 1796. Nyomt. Trattner Mátyás betűivel 112 old. A munka meglehetős alapossággal tekinti át a Biblia csillagászati vonatkozású utalásait, ugyanakkor szemben például Bertalanffi Pállal (Világnak Két rend-béli Rövid Ismérete. 1757.) a csillagászati jelenségeket, így pl. a Nap megállítását nem tekinti valóságos fizikai eseményeknek, hanem rendre szimbolikus jelentést tulajdonít nekik. Ezeket a szimbolikus, s a csillagászattól távol álló, elsősorban az isteni/prófétai üzenetet kifejező értelmezéseket boncolgatja művében a szerző, a tudomány és vallás megközelítéseit ilyen módon szerencsésen elválasztva egymástól. [HOR.]

Magyar Ország. = Magyar Kurir 1796. febr. 19. 15. sz. pp. 234-235. Szatthmár Vármegyében 1796. jan. 28-dikán "Tegnap előtt déli 11 óra tájban egy nagy vékony zsák forma fényesség le esvén Gétzben, egy sáros vízbe, sokféle beszédre adott alkalmatosságot az embereknek." [SRG.]

          1797.

Lipsiai Professor Rüdiger Úr, ... = Magyar Kurir Harmadik Fertály Esztendő 1797. Septembernek 5-dik napján Nro. 19. p. 301. "...August. 15 és 16 ka között való éjtszaka egy újj tsillágot talált-fel, melly is, a’ nagy medvétől fogva, a’ ketskéig egyenesen húzott lineában lenni láttatott, mellyet August. 16-ka estvéjén újjolag visgálván, üstökös tsillagnak lenni találtatott." Traller és Fischer is látta 16-án és 17-én. Elegyes Tudósittások. [SRG.]

"Erdélyből N. Szebenből irjak, hogy a’ közelebb múlt hónap 20-kán, eggy Trapold nevezetü Szász falúban le-találván esni, a’ menkő, abból ollyan nagy tüz támadott, hogy az által az egész szep nagy helység, hammúvá tétettetett." = Magyar Kurir 3. Fertály Esztendő 1797. September 26-dik napján Nro. 29. p. 400. [SRG.]

          1798.

COMENIUS, Johannes Amos: Ioann. Amos Comenii Orbis Pictus, in hungaricum et germanicum translatus, et hic ibive emendatus. A’ Világ Le-festve. Magyarra fordíttatott, és hellyel-hellyel meg-jobbíttatott Sz. J. által S. patakon 1796-dik eszt. Die Welt in Bildern. In die Ungarische und Deutsche Sprache übersetzt und hin und wieder verbessett. Nyomtattatott Pozsonban, Wéber Simon Péter költségével és betüivel. 1798. 167 p. Csillagászat: pp. 6-7. A Világ.; pp. 8-9. Az Ég. [KSZ.]

          1801.

PÁNTZÉL Pál: A’ mathematica geographianak vagy is a’ mérés’ tudományja szerént a föld golyobissának esmeretére vezető tudománynak rövid summája. Kérdések és feleletekben iratott a’ gyengébb ifiak’ számokra Pántzél Pál K. Lonai ref. pap által. Kolo’sváratt. 1801. Nyomt. a’ Réf. Kol. Bet. 55 p. Az Elöl-járó beszéd kelt: Kendi Lónán 1781. Esztend. Májusnak 26-dik napján. [KSZ.]

          1802.

Gothából Jan. 14-ikén. = Magyar Kurir 1802. febr. Nro. 10. p. 156. "A’ Seebergi Herczegi Obsevatoriumnak Direct. Baró Zach, a’ múlt Dec. 8-ikát követett éjjel fel találta azt az új plánétát, a’ mellyet a’ Palermói Kir. Observatoriumnak igazgatója Piazzi Úr Jan. 1-fő napján 1801-ik esztendőben látott vala. Azon időtől fogva minden Európai égvisgaló Tudósók leselkedtek utána, de minden iparkodasok haszontalan vólt, mivel ez az új plánéta, a melly a’ Mars és Jupiter planéták közt való utón megyen keresztül, igen kitsin, és a’ leg jobb telescopiumon is nehéz fel találni. - Jan. 11 ik napján, a’ midőn leg utólszer látta volna azt B. Zach, már 8 grádust hagyott az égen maga után, még is a szűz jegyben állott." [FGF.]

Hamburgból Jan. 20 ikán. = Magyar Kurir 1802. febr. Nro. 11. p. 163. "A’ mi leg hiresebb Német Országi égvisgáló Tudósaink mindnyájan meg eggyeznek már abban, hogy a’ mostanában fel talált új planétának a’ Mars és Jupiter planéták közt van az útja, a’ hol még ekkoráig üres hely vólt, Közönségessen azt lehet mondani, hogy az Uranuson túl, a’ melly minden plánéták közt leg távolabb van a’ naptól, sok olly planéták lehetnék még a’ mellyeknek látásokra vagy soha sem, vagy pedig tsak azután leszen szerentsénk, minekutánna a’ telescopiumok nagyobb tökélletességre vitetödnek. Mi voltunk azok a’ szerentsés teremtések, a’ ik 30 esztendök el forgása alatt a’ tsillagos égnek esméretében igen sokra mentünk." [FGF.]

          1803.

  FÁBIÁN József: Természeti tudomány a’ köznépnek. A’ Babonaságnak orvoslására és a’ Köznép közzül való kiirtására irta és kiadta Fábián Jo’sef a Veres-Berényi Helv. Confessiót tartó eklesiának l. tanitója. Egy Réztábla Rajzolattal. Weszprémben, 1803. Nyomtattatott Számmer Mihály’ Betüivel. 269 p., 1 t. Csillagászat: pp. 118-157. Tizenkettődik rész. A’ Levegői Látszatokról (hajnali és alkonyi fénytünemények, szivárvány, Nap és a Hold udvarai, vaknapok, vakholdak, csillag-szaladások, tüzes golyóbisok, északi hajnal).; pp. 158-192. Tizenharmadik rész. Az Égitestekről (állócsillagok, csillagképek, Nap, Hold, bolygók, fogyatkozások, az égitestek mozgása, üstökösök. Említi a Ceres kisbolygót).; A kihajtható mellékleten együtt a könyv 8 ábrája. [KSZ.]

APÁCZAI CSERE János: Csillagászat: Hatodik rész. Az Égi dolgokról. In: Magyar Encyclopaedia. Az az: Tudománytárkönyv. Avagy Minden igaz, és hasznos Böltseségnek szép rendbe foglalása. Szerzette Apátzai Tsere János. Nyomtattatott hajdan Ultrajektomban 1653 esztendőben Waesberge János’ bötűivel. Most pedig Az az: 1803 esztendőben újonnan ki adatott. Nyomtattatott Győrben Streibig József’ bötűivel. pp. 109-149. E kiadás gondozója és az (eredeti latin) előszó magyar fordítója valószínűleg Kőszegi Rájnis József volt. "Ezt az előbeszédet a Szerző Deákul írta, a Kiadó pedig, a Deák Prefátiót illetlennek tartván illy tiszta Magyar könyvhez, magyarra fordította." [KSZ.]

          1806.

SZ. K. [SZILY Kálmán]: Éjszaki fény. Nagyvárad. = Hazai Tudósítások 1806 1. félesztendő p. 339. Sarki fény 1806. nov. 3-5-én. [SRG.]

RADNÓTI Dezső: Északi fény. Nagyváradról írják: = Hazai Tudósítások 1806 1. félesztendő p. 339. Sarki fény 1806. nov. 3-5-én. [SRG.]

Nagy Várad. = Hazai Tudósítások 1806. Első félesztendő Szent András hava 19. [nov. 19.] 41. sz. p. 339. Sarki fény 1806. nov. 3-4-5-én. [SRG.]

          1808.

VARGA Márton: A’ Gyönyörű Természet’ Tudománnya magyarázta a’ Tüneményekből, és az új feltalálásokból Nemzete’, ’s az Ifjúság’ javára Varga Márton. Ugyan ennek a Tudománynak, a Természet Historiájának, és a’ Mezei Gazdaságnak Királyi rendes Tanítója. 1. Kötet. Nagy Váradon, 1808. Tichy János betűivel. 563 p. Csillagászati vonatkozások: pp. 1-89. [SRG.]

VARGA Márton: A’ Gyönyörű Természet’ Tudománnya magyarázta a’ Tüneményekből, és az új feltalálásokból Nemzete’, ’s az Ifjúság’ javára Varga Márton. Ugyan ennek a Tudománynak, a Természet Historiájának, és a’ Mezei Gazdaságnak Királyi rendes Tanítója. 2. Kötet. Nagy Váradon, 1808. Tichy János betűivel. 239 p., 5 melléklet. Csillagászati vonatkozások: pp. I-XII., 1-117. [SRG.]

Tudománybéli dolgok. = Hazai és külföldi Tudósítások 1808. Második félesztendő Sz-Jakab hava 16. [júl. 16.] 5. sz. p. 39-40. Az új üstökös szept. 19-én volt vagy lesz legközelebb a Naphoz. [SRG.]

Északi fény. Nagyváradról írják. = Hazai s külföldi Tudósítások 1808 2. félesztendő p. 39-40. [SRG.]

          1809.

VARGA Márton: A’ tsillagos égnek és a’ Föld golyóbissának az ő tüneménnyeivel eggyütt való természeti előadása, ’s megesmertetése. Kiadta Varga Márton a’ természet’ tudománnyának, historiájának, és a’ mezei gazdaságnak királyi rendes tanítója. Nagy-Váradon, 1809. Tichy János Ferentz’ betűivel. 272 p., 1 t. A könyvet legalább kétféle kezdőoldallal nyomtatták. Az egyik kezdete: "A’ mesterséges szavaknak deák magyarázattya, és azon előadott dolgoknak mutató táblája, mellyek az ég’, és föld’ természeti leírásában előfordulnak." A szójegyzék első tétele ez: Adriai tenger. A másik kezdete: "A’ természet Tudományának II. Kötettyében előfordúló magyar mesterséges szavak deákul előadva." A szójegyzék első tétele ez: Állandó szín (Color permanens). A második változat kezdő sora értelmezhető úgy, hogy Varga Márton 1808-ben kiadott A’ Gyönyörű Természet’ Tudománnya két kötetének folytatása ez a könyv.; A kihajtható mellékleten együtt van a könyv 25 ábrája.;
Változócsillagok: [az omikron Cet-ről] p. 68. "Vannak továbbá ollyan álló tsillagok is, mellyek változnak, s a mellyek nem régen kezdettek az égen szembetűnni, s azért újaknak neveztetnek. Amazok hol világítnak, hol meg eltűnnek, illyen p. o. az, melly a Tzetnek a nyakában láttatik. Ez mintegy 11. holnap múlva kerületét megteszi, 8. holnapig jobbára nem ragyog, háromig pedig szépen fénylik, de változó nagysággal. Ezekről némellyek azt állíttyák, hogy sok makuláik vannak, mellyek a napét is felül múllyák: ezeket tehát felénk fordítván, sokáig nem láthattyuk őket."; Négy kisbolygót ("kisded bujdosót") említ, még a Vestát is: "Taval (1807) megint maga Olber Úr újjat talált fel, melyyet Vestának neveztek el." [1807. március 29-én Olbers fedezte fel a (4) Vesta kisbolygót.] p. 85. Az 1807-es évet tavalynak említő szerző eszerint 1808-ban írta könyvét. [KSZ.]


          1814.

  KATONA Mihály: A’ Föld’ mathematica leírása a’ Világ’ alkotmányával együtt. Készítette a’ felsőbb oskolákbeli tanulók’ ’s alsóbb oskolákbeli tanítók’ és az e’ félékben gyönyörködök’ számára Katona Mihály, a bútsi helv. confes. valló gyülekezet prédikátora, és a’ komáromi t. egyházi vidék’ esperestje. Négy réztábla rajzolattal. Rév-Komáromban, Özvegy Weinmüllerné’ betüivel. 1814. XXXVI + 436 p., 4. t. Az elöljáró beszéd 1814. márc. 28-án kelt. Ismerteti előre a planéták járását az 1814., 1815., 1816., 1817-dik esztendőkben.
A Vénusz Nap előtti átvonulását említi, Lalande számítása szerint (a’ De la Lande’ Calculusa szerént): 1996. jún. 10-re [tévesen] és 2004. jún. 8-ra [helyesen]. p. 215.; Joseph Jérome Le Francais de Lalande (1732-1807) kétszáz évvel korábban kiszámított és 1996-ra jelzett jelensége nem is nagy tévedés. Akkor a Vénusz alsó együttállásban volt a Nappal, de nem átvonulás történt, hanem a Vénusz a napkorongtól délre haladt el. [Szöllősi Attila számítása szerint 1996. jún. 10-én 15.11 UT-kor volt a két égitest egymáshoz a legközelebb. Geocentrikusan a napkorong közepe a vénuszkorong közepétől 30’ 04"-re volt, mikor is a Nap látszó átmérője: 31’ 30" a Vénusz átmérője: 58". Így a legkisebb megközelítéskor a napkorong peremétől a vénuszkorong pereme 16’ 14"-re volt, PA = 168 irányban geocentrikusan. Miután a Földtől 0,2891 csillagászati egységre lévő Vénusz horizontális parallaxisa 30" körüli volt ekkor, a Föld egyetlen helyéről sem látszhatott Vénusz-átvonulás.]
Változócsillagokról: p. 369.: "A Hattyú orrán lévőnek Albireo a neve, a melytől nem messze van egy kis Tsillag, a mely változattja nagyságát, és Mira a neve." [a khí Cyg mira]; pp. 400-401.: "Némelly álló Tsillagok, a mellyek Tsudálatos vagy változó Tsillagoknak neveztetnek, bizonyos idő szakaszokban, bizonyos változást szenvednek az ő fényekben, úgy, hogy most kisebb, majd nagyobb fénnyel tündökölnek, néha egy ideig egészen eltűnnek. Illyen Algol a Medusa fejében: a mellynek fényében 69 órák alatt, különös változás esik: 62 óráig ugyan-is ez, második Nagyságú Tsillag; 3 1/2 óráig pedig negyedik nagyságúvá válik, és ugyan annyi idő alatt elébbeni nagyságát ismét vissza-veszi. Ilyen van három a Hattyúban; egy a Tzethal nyakán, amely 11 hónapok alatt, harmadik nagyságú Tsillagból egészen elenyészik egy ideig." [utóbbi az omikron Cet.] [KSZ.]


          1815.

NAGY Leopold: A levegőnek rövid ismértetése. Vátzott, 1815. Nyomt. Máramarosi Gotlib Antalnál. 119 p. A’ tizeneg’gyedik Tünemény a’ Szivárvány. pp. 94-97.; A’ tizenkettödik Tünemény a’ Holdnak, és Napnak Udvara. p. 97.; A’ tizenharmadik Tünemény az Éjtzaki Hajnal (Aurora borealis). pp. 97-99.; A’ tizenegyedik Tünemény a’ Villámlás (Fulgur). pp. 99-100.; A’ tizenötödik a’ Villám, vagy Mennykő. pp. 100-107.; A’ tizenhetedik Tünemény a’ hulló Tsillag. p. 111.; A’ tizenkilentzedik Tünemény a’ tüzes golyóbis (Bolis). pp. 113-119. "Nagy Leopold Kegyes Oskolabéli Szerzetes Pap, a Józan Tudományok’, a Böltselkedés’ Oktatója, a’ Vátzi Püspöki Lyceumban a’ Természet Tudományának, és Mezei Gazdaságnak tanitója." [SRG.]

DÖBRENTEI Gábor: Gróf Batthyáni Ignátz. = Erdélyi Muzéum Második Füzet 1815. pp. 1-9. "Mindenek felett, Gróf Batthyáni Ignátznak fő érdemét azon Intézete teszi, mellyet Károly-Fehérváratt felállitott. ...Mártonfi Antalt küldötte-fel a’ Püspök Bécsbe, ott a’ csillagvizsgálás tudományára négy esztendeig a’ maga költségén tanítatta, ’s akkor annak elintézése szerint állította-fel a’ csillagvizsgáló tornyot." [SRG.]

SZABÓ András: Philosophiára vezető értekezések. Első folytatás. = Erdélyi Muzéum Második Füzet 1815. pp. 53-93. "A’ tökélletességröl. ...És ha szabad a’ természetet vizsgáló tudósoknak tapasztalásaikon és tapasztalásaikból vett ’s formált vélekedéseiken valamit épiteni, nem tsak a’ földön találtató minden teremtményeket, hanem magát az egész természetnek országát és a’ tsillagos égnek roppant alkotmányát is egy illyen számtalan egymástól külömböző égi testekből, - holdakból, planetákból, és napokból, - álló tökélletes egységnek lehet nézni." pp. 81-83. [SRG.]

          1816.

BODE, Johann Elert: A’ Világ alkotmánnyának öszveséges vi’sgálása. Szerzette Bóde E. János németül, magyar nyelven ki-adta Papp Jó’sef. Pozsony, 1816. Wéber Simon Péter és fiának betűivel. 136 p., 1 t. A kihajtható melléklet a Naprendszer bolygóinak (Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Ceres, Pallas, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz) és az 1769-diki üstököscsillagnak a pályáját ábrázolja. [KSZ.]

KÖLESY Vincze Károly - MELZER Jakab: Hell. In: Nemzeti Plutarkus vagy a Magyarország s vele egyesült tartományok nevezetes férfiak életleírásaik. 3. köt. Pest, 1816. pp. 124-132. Hell Miksa életrajza. [HAD.]

          1817.

CANNABICH, Johann Günther Friedrich: Közönséges vagy Universalis Geógráphia. a’ Bécsi Kongreszszusban történt változások szerént írta Cannabich I. G. F. Prof. fordította Czövek István. Pesten, 1817. Trattner János Tamás betüivel és költségével. 1-2. köt. 1. köt. 411 [1] p.; 2. köt. 458, [10] p. Csillagászat az 1. kötetben (pp. 4-19.): A földgolyóbisa gömbölyű. Hanem a föld nem tökélletes gömbölyű. A földkerekségnek kerülete 5400 mérföld. A mi földünk golyóbisának két forgása van. Ezt a kajács útat vagy Ekliptikát…. A nap egy esztendőben mind által futja ezen égijegyeket. A mi földünk golyóbisa planéta. A főplanéták: Merkúrius, Vénus, Föld, Márs, Veszta, Júnó, Céres, Pallás, Jupiter, Szaturnus, Uranus. Nem minden főpalétának vannak holdjai vagy darabantjai, hanem csak az Uranusnak van 6, Szaturnusnak van 7, Jupiternek 4, és a mi földünknek egy.
A csillagászati földrajz alapvető fogalmait ismerteti: földrajzi hosszúság, szélesség, a föld tengelye, sarkai, egyenlítő, meridián, pólusmagasság, naptérítők, horizontkör, égtájak, zenit, nadír, klímaövek, egyes légköri tünemények (tüzi jelenések vagy meteórák, szivárvány, napmássa vagy fattyúnap, holdmássa vagy fattyúhold, szürkület, hajnalhasadás, esthajnal, bolygó tűz vagy lidércz, tüzes levegőgolóbisok, csillagtisztúlás, Északi és Déli fény. [KSZ.]

DÖBRENTEI Gábor: Hell Maximilián’ élete. = Erdélyi Muzéum Nyolczadik Füzet 1817. pp. 88-95. [SRG.]

Bolyongó világosság. = Hasznos Mulatságok 1817. Második Félesztendő (6.) pp. 45-48. Zellerfelden a Harc hegységben, 1783. szept. 4-én Trebna 9 órától éjfélig éjszaki fényt látott. pp. 46-48. [SRG.]

Természeti ritkaság. = Hasznos Mulatságok 1817. Második Félesztendő (43.) p. 344. 1817. nov. 1-én 7 óra 14 perckor "Olberts Bremában egy üstökös tsillagot födözött fel a’ kígyó vivőnek nyúgoti vállán." [SRG.]

Y.: Találmányok. = Tudományos Gyűjtemény 1817. I. kötet p. 163. "Thomas, Kovács mesterember, Newport városában (Monmouth shirében) Angliában, olly falórát készített, melly 384 napok által egyszer húzattatik fel." [A Tudományos Gyűjtemény 1817 elején indult. A’ Cs. Kir. Felség’ kegyes Engedelmével. Pesten Trattner Tamás János betűivel, és költségével. Évente 12 kötet jelent meg, Pesten.] [SRG.]

Y: Kihalt Tudósok és Irók. = Tudományos Gyűjtemény 1817. III. kötet pp. 156-157. "E’ folyó eszt. Jan. 29-dikén meghalt Bécsben T. Triesznecker Ferenc, a’ Bécsi Csillagvizsgáló-toronynak gondviselője, az Astronomiának rendszerént való Professora. ... a nagy érdemű Hell Astronomus’ segédje volt 1780. 1793. eszt.ig az Astronomiában, és Alsó Austria felméretésében, halhatatlan nevet szerzett magának." 1745. ápr. 2-án született. "A’ Mathesist Hazánkban Nagy-Szombatban tanúlta." [KSZ.]

KAZINCZI Ferenc: Kazinczynak Erdélyi Levelei közzűl. Károly Fejérvár. Aug. 19 ikén. = Tudományos Gyűjtemény 1817. IV. kötet pp. 33-35. [Gyulafehérváron] "A’ Bibliothéca és a’ Csillagnéző eggy épűletet tesznek az Erőség’ est-éjszaki szögletében...- Gróf Batthyáni Ignátz Püspök a’ szép Intézetet a’ Hazának ajándékozá..." [SRG.]

T.: Horehoviczai Dudics András’ élete. = Tudományos Gyűjtemény 1817. IV. kötet pp. 36-57. "Ez időben (1577) midőn ő Páskovia magányjaiban élne kedves ővéivel jelent meg az égen egy üstökös Csillag;" A jelenségről és annak hatásairól írott könyve 1579-ben jelent meg Krakkóban. p. 51. [SRG.]

B. V. L.: Idő Próféta, vagy Időváltozás Jövendölő Pókok. A’ Quatremer-Disjonval’ értelmei szerént unalmas várakozás közben írta, tulajdon költségén kiadta, Magyar Gazda sorsosinak készen ajánlja K. Sz. Pethe Ferentz, Pesten, 1816. - Trattner János Tamás’ Nyomtató szerivel. 24. rétben 60. old. = Tudományos Gyűjtemény 1817. IV. kötet pp. 104-107. "Béfejezésül egy Toldalék a’ Levegő ég, Nap, Hold, változásaiból ’s a’ Természet három országaiból kitanúlható, természettel következhető idő változásoknak Paraszt Kalendáriomok." [SRG.]

M. J.: Kihalt Tudósok és Irók. E’ folyó April’ 12-dik napján meghalálozott az Egri Feő Káptalan egyik nevezetes, és nagy tudományú tagja, Feő Tisztelendő Madarassy János Úr. = Tudományos Gyűjtemény 1817. V. kötet pp. 150-152. "Született 1741. Kis Aszszony hava 29-dik napján. ... Az Egri Csillag néző Tornyot ő intézte el," A csillagvizsgálóba műszereket szerzett be Angliából. Hell tanítványa volt, és Hell Ephemerisseibe közölte Madarassy "Astronomiai Észrevételeit." [KSZ.]

KMETH Daniel: A’ Tsillag-visgálat’ Szerzeménye Budán. = Tudományos Gyűjtemény 1817. VI. kötet pp. 139-152. Budán, a Vár palotájának tornyában helyezték el a csillagvizsgálót 1780-ban. "A’ Tsillagvisgálat’ Szerzeménye Budán 1780-ban kezdett virágzani. Tudniillik: a’ Tudományok egyeteme Nagy-Szombatból 1777-ben Budára általhozatván, e’ Hazánk anyavárosában állitattandó Tsillagvisgáló házrúl-is kezdettek gondolkozni... Fel épültt tehát nagy munkával, és költséggel a’ Duna Egyenje (libella) fölött mintegy 46 Párisi öl magasságra emelkedő négy szegletű torony erős oldalakon ugyan, de valamennyire ingadozó talajjal (pavimentum),... Elég legyen tehát azoknak tsak neveiket megösmértetni, a’ kik e’ renddel következnek: Weiss, Taucher, Pasquich Tsillagvisgálók, Bogdanich, Huliman, Gröber, Kmeth Segédek."
A mérő eszközök: 1. A’; Délárnyékló (Gnomon); 2. A’ Negyedlő, Falnegyedlő (Quadrans muralis); 3. A’ Szelő (Sector) vagy Tetőponti (Zenithalis); 3. [!] Négy órák; 4. Leveg-mérő (Barometrum); 5. A’ Mágnestő; 6. A’ Vas rúd; 7. A’ széllógó a’ szélvirággal; 8. A’ homály Kamara (Camera obscura). Tudománybeli Jelentések. [KSZ.]

NÉMETH János: Az első Könyvnyomtató-Műhelyről Magyar Országban a’ Mohátsi-Veszedelem után. = Tudományos Gyűjtemény 1817. VIII. kötet pp. 53-73. "Niomtattatot Sarvarat, az Author költsegeuel. Manlius Janos altal, Anno M.D.CII. [1602.] Ezek vagynak az első levélnek első lapján; a’ második levélnek első lapján következik az Epistola Dedicatoria magyarul 8. levélen: ...végre igy fejezi bé ajánló levelét: ... Költ Saruarat karatson hauanac kilentzedik napian, mely nap az holdban nag’ fogyakozas lön, kinec ereiet az Vr Isten rolunc forditsa az poganokra, es az velec egy igat vonokra,..." pp. 60-61. [SRG.]

KMETH Dániel: A’ Tsillag-visgálat’ Szerzeményének (Lásd Tud. Gyűjt. VI. Köt. 139. lapján) folytatása Budán. = Tudományos Gyűjtemény 1817. IX. kötet pp. 114-130. Budán új helyen, a Sz. Gellért-hegy tetején épült fel 1813-tól az új csillagvizsgáló, melybe új műszerek kerültek. 1815. okt. 15-én avatták fel. Budán új helyen, "a’ Sz. Gellért hegyen építtessen, a’ melly is 1813. és 1814. folytán épittetett, és 1815-ben October 15-én Ő Tsászári ’s Királyi Fő-Hertzegsége’ Jósef Nádor-Ispányunk’ jelenlétében, annak szenteltetvén, most már használtatik." Az épületek ismertetése.
Az új eszközök: 1. A’ Déli-tső (tubus meridianus) vagy is Tetőző (Culminatorium); 2. A’ nagy Tetőkör (Circulus verticalis maior); 3. A’ kis Tetőkör (Circulus verticalis minor); 4. Az Egyenlítő-eszköz (Aquatoriale); 5. A’; Déli-kör (Circulus Meridianus); 6. A’; Tet’-Alyponti-Kör (Circulus azimuthalis); 7. A’ Napmérő (Heliometrum); 8. A’ Rézsítő (Refractor); 9. A’; Fal-Negyedlő (Quadrans muralis); 10. Különbféle órák. Az észleletek 1816. eszt. Martius holnapjától kezdődtek. Tudománybeli Jelentések. [KSZ.]

L.: Kihalt Tudósok és Irók. = Tudományos Gyűjtemény 1817. XII. kötet pp. 134-135. "Nagy veszteség érte a’ Magyar Királyi Universitást midőn e’ folyó Esztendei Novemb. 30-dik Napján, egy igen érdemes Tagjától a’ halál által megfosztattatott. ... Tisztelendő Tudós Bruna Xaver Ferentz Urat, ... 73. Esztendős korában a’ gutaütés az élők közzül kiragadta." Előbb csillagda segéd, majd a mathézis professora az egyetemen, ahol oktatta a csillagászatot is. [KSZ.]

          1818.

BONNETT Károly: A’ Természet’ Vizsgálása. Írta Bonnet Károly, a’ Rom. Tsász. Természetvizsgálók’ Társaságának, és a’ Londoni, Parisi, Petersburgi, Göttingai, Lyoni, Montpellieri, Stocholmi, Koppenhágai, Bolognei, Harlemi, Müncheni, Siennei, Casseli Királlyi Academiáknak, ’s Tudós Társaságoknak Tagja. Frantzia Nyelvből Magyar Nyelvre fordította, ’s némely Hozzáadásokkal megbővítve kiadta Tóth Pál Verőtzei Ref. Pred. Első darab. Pesten, Trattner János Tamás betűivel ’s Költségeivel. 1818. 390 p. A szerző műve francia nyelven először 1764-ben, majd 1779-ben jelent meg. Ismét kiadták 1781-ben, és ez volt a magyar fordítás alapja. A fordító az eredeti munka lábjegyzeteit bővítette, ide szúrta be az 1781-1817 között történt természettudományos felfedezéseket. A fordító ajánlása kelt: Verőtzén, Decemb. 20 napján 1817 esztendőben.
Csillagászat: pp. 28-73. "A’ Világ az ő nagy Részeiben gondoltatván. A’ Világok’ sokasága. A’ Valóknak fő elosztása. A’ Világ Alkotmányában való közönséges öszvekötés vagy Megeggyezés." Változócsilagokról: a fordító Tóth Pál által írt lábjegyzet: p. 43. "Különös az az Állótsillagokban, hogy közüllök némellyek néha egésszen eltűnnek, egy darab idő múlva pedig véletlen ismét előjönnek. Kétség kívül talán ezek is Bújdosónapok mellyek a’ mi Napunkhoz hol közelebb, hol messzebb forognak." A könyv ismerteti az Uránuszt és már négy kisbolygóról tud. Üstökösből az 1811-est említi ("A’ mely pedig most legközelebb 1811-ben látszott"). A második darab [kötet] (1818-ban 495 p.) és a harmadik [kötet] darab (1819-ben 401 p.) az állatok és növények világát tárgyalja. [KSZ.]

Az Órás Mesterség - történeti. = Hasznos Mulatságok 1818. Első Félesztendő (4.) pp. 28-30. [SRG.]

Természeti ritkaság. = Hasznos Mulatságok 1818. Első Félesztendő (4.) pp. 30-31. Üstökös 1811-ben Flauguergues 510 évre teszi futását (281, 791, 1301 után 1811-ben tért vissza). [SRG.]

Y: A’ Magyar Útazók. = Tudományos Gyűjtemény 1818. I. kötet pp. 114-115. "Nem különben Astronomiai esméretinek bövítése, ’s tökélletesítése végett N. T. Tudós Tittel Pál... az Egri Csillag-vigyázat’ Igazgatója, és Astronomusa meglátogatta Német Birodalomban, Franczia és Angol Országban a’ legnevezetesebb Csillag-Vigyázatokat... Több mint két esztendei külföldön mulatása közben az egy Greenwichi Csillag-vigyázatot kivévén sehol a’ Budainál külömbet nem talált. Jeles könyv gyüjteménnyel rakodva, múlt December 23-kán érkezett Budára." Volt Bécsben, Münchenben, Gothában, Göttingában, Manheimban, Parisban, Londonban, Oksfordban, Greenwichben. [KSZ.]

Y.: Ontologiai Tudományok’ Encyklopaediája. = Tudományos Gyűjtemény 1818. II. kötet pp. 3-48. III. "Az Astronomia: vagy az égi testeket, és ezek’ részeit kiterjedtségökre nézve veszi számba és mérték alá; ’s ez közönséges Astronomia;..." pp. 11-13., 15-18. Értekezések. [SRG.]

Mathematikai Kérdés. = Tudományos Gyűjtemény 1818. III. kötet pp. 74-77. "Az öszvefoglalt mozdúlás’ Törvényeinek valósága mellett, valamelly közép ponti erők által nógattatott mozdúlóban a’ vezeték fentő rajzol e le az idővel tökélletesen egyarányosságú udvarokat. A’ Newton Systemájának ezen nevezetes talpkövét illy okoskodással szokás megerősíteni:..." [SRG.]

Y.: Kihalt Tudósok és Irók. = Tudományos Gyűjtemény 1818. V. kötet pp. 126-127. "Legközelebb múlt Aprilis 5-kén kimúlt T. T. Varga Márton, Philosophiának Doktora, a’; T. T. Zirczi Apátúrság’ gazdaságának Direktora Nagy Venyingen, Székes Fejérvármegyében, életének 52-dik esztendejében. Született Káliban Szala Vármegyében,... Physikai Astronomiának hazai nyelven kiadásával halhatatlan emlékezetet szerzett magának." [KSZ.]

R. B. - - y.: Nagyság-tudományos Felelet e’ Mathematikai kérdésre. = Tudományos Gyűjtemény 1818. VI. kötet pp. 120-122., 1 t. mell. "Az öszvefoglalt mozdúlás’ Törvényeinek valósága mellett, valamelly közép ponti erők által nógattatott mozdúlóban a’ vezeték fentő rajzol e le az idővel tökélletesen egyarányosságú udvarokat (Lásd Tudom. Gyűjt. 1818. 3. köt. 3. Czik. 74. lap.)." [KSZ.]

NYÍRY [István]: A’ felolvadt Jeges tenger tűneményeiről Ég, Föld ’s Természet’ visgálati Értekezések; - egyszers’-mind ezeknél fogva, a’ múlt és következendő időváltozásokra való Kinézés. = Tudományos Gyűjtemény 1818. VII. kötet pp. 37-63. "Az a’ történet, melly a’ mi Földünk innenső felének sarka körül esett a’ Jegestenger nagy részének felolvasztása figyelemre vonhat bennünket!" Ennek okát vizsgálja csillagászati szempontok alapján. A Napon látható tünemények hatása. A Hold árapály-hatása. A többi bolygó nem okozhatta. Üstökös-csillagok sem. A meteorológiai okok valószínűbbek. Grönlandi és Labradori időváltozások 1790-1801 között. [KSZ.]

FEJÉR György: Értekezések. A’ Magyar Királyi, Pesti Universitás’ Literaturai érdemei. = Tudományos Gyűjtemény 1818. X. kötet pp. 3-38. X. T.T. Pásqwich János Csillag-vigyázó Intézet Praefectusának munkáji. pp. 28-29. [SRG.]

V.: Jelességek. = Tudományos Gyűjtemény 1818. X. kötet pp. 122-123. Zeune’ Földgolyóbisa. [SRG.]

          1819.

Alphonsus (X.) [X. Alfonz]. In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. ELSŐ KÖTET A-C. Pesten, 1819. Trattner János Tamás betűivel és költségével. pp. 74-75. "Astronomus, vagy philosophus nevezettel, Leonnak és Castiliának Királlya, [...] Néki köszönheti Europa az ő neve alatt esméretes, igen jól kidolgozott astronomiai tábblát..." [HAI.]

Anaxagoras [Anaxagorász]. In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. ELSŐ KÖTET A-C. Pesten, 1819. Trattner János Tamás betűivel és költségével. pp. 82-84. "Nagy hírű Joinai philosophus; született Clazonében 500 eszt. a’ Chr. előtt. [...] A’ nap és hóldbeli fogyatkozásoknak, földindulásnak és más efféle phaenomenumoknak megmagyarázások által, azon gyanúságba esett, hogy semmi Istent sem hinne, mellyre nézve az Athénebéliektől halálra itéltetett..." [HAI.]

Aristarchus [Arisztarkhosz]. In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. ELSŐ KÖTET A-C. Pesten, 1819. Trattner János Tamás betűivel és költségével.102-103. "...Ezenkívül vólt még a’ többek között, egy ilyen nevű görög philosophus is. [...] Ő vólt az első a’ mennyire tudhatujk, a’ ki azt állította, hogy a’ föld maga Centruma körül forog, és esztendőnként a’ nap körül línea karikában vagy Circulus formában egyet fordúl..." [HAI.]

Berenice. In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. ELSŐ KÖTET A-C. Pesten, 1819. Trattner János Tamás betűivel és költségével. p. 193. "...Ptolemaeus Evergetes’ Aegyiptomi Királynak feleségét a’ ki férje eránt rendkívűl való esdeklő szerelemmel viseltetvén, a’ midőn annak háborúba kellene menni, fogadást tett, hogy szép haját elvágná és Vénusnak szentelné, ha a’ férje épségben és győzelemmel térne vissza.
[...] szép haját levágá, és azt a’ Venus Zephyritis Isten asszony templomában felfüggeszté. A’ következett első éjjel az isteneknek szenteltetett haj a’ templomból elvitetvén, Samosbeli Astronomus Conon, a’ szép Berenicének megnyuktatására azt a’ hírt terjesztette el, hogy az istenek vitték el, és mint csillag-képet, (Sternbild) az égre helyeztették, a’ holot az tsillagokból álló három szöget (triangulumot) formál. Ezért neveztetnek már az Oroszlány farkához közel lévő hét tsillagok még mind e’ mái napig is Berenice hajának (Comae Berenices)." [HAI.]

Cassini. In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. ELSŐ KÖTET A-C. Pesten, 1819. Trattner János Tamás betűivel és költségével. pp. 359-360. "Ez a’ név a’ tudós Világban több nagy tálentomú emberek által lett nevezetessé, a’ kik magoknak leginkább astronómiai, physikai és geométriai tudománnyaik által szerzettek halhatatlan elékezetet.
A’ legidősebb közzűlök: Cassini (Giovanni Domenico) híres Astronomus volt: született Perinaldoban 1625. [...] Némely Planétáknak Mársnak, Jupiternek és Trabantjaiknak a’ magok tengejek körűl való egyet fordúlásoknak idejét meghatározta és megjobbította. [...] Saturnusnak Trabantjai közzül négyet felfedezett, [...] Cassini (Jacab) az előtt valónak fija; született Párisban 1677-ben. Sok más munkáin kívűl főképpen a’ föld formáját tárgyazó foglalatossági által tettemagát nevezetessé [...] Cassini de Thury (Cesar, Ferencz) a’ feljebb valónak fija; született 1714..." [HAI.]

Chladni (E. F. Fridrik). In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. ELSŐ KÖTET A-C. Pesten, 1819. Trattner János Tamás betűivel és költségével. pp. 386-388. Született Wittenbergben 1756. A’ Nagy-attyának az attya Chladenius Márton (szül. 1669 + 1725.) Magyar Országon Körmötz-Bányai Luteránus Pap vólt, de vallása miatt hazáját elhagyni kénytelenítetvén (1688) Wittenbergbe ment; [...]
legnevezetesebb az Akustikája (kijött Lipsiában 1802 4. képekkel) [...] Még más physikai visgálódásai által is nevezetesen a’ Bolidesek (tüzes golyóbis forma levegői tünemények) és azoknak nagy ágyú forma pukkanással való elpattanások után lehullani szokott kövek’ (meteorolithek’) természetének kitapogatások által nem kissebb érdemeket szerzett magának. Megmutatta hogy ezek nem költemények; hanem valóságos phaenomenumok, és hogy a’ athmosphaeránkon kívül lévő helyekről jöjjenek mi hozzánk,..." [HAI.]

Copernicus (Miklos). In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. ELSŐ KÖTET A-C. Pesten, 1819. Trattner János Tamás betűivel és költségével. pp. 409-410. "Ez a’ róla elnevezett Világ systemának kigondolása által magának halhatatlan emlékezetet szerzett Tudós; született Prussus vagy Burkus Országban Thornban 1473. Eleinte philosophiát és Orvosi tudományt tanult, azután pedig Mathezisre és Astronomiára adta magát,..." [HAI.]

Dollond (János). In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. MÁSODIK KÖTET D-I. Pesten, 1819. Trattner János Tamás betűivel és költségével. p. 54. "Híres Ánglus Optikus, a’ ki a messzelátó-tsőnek megjobbítások által tette magát nevezetessé. Az 1756 hárma objectivüvegből készűlt messzelátó tsőt talált fel; a’ melly két nemű, úgymint Flint- és Kron- üvegből van összetéve, a’ mellre néki a’ híres Eulernek felvetése szolgáltatott alkalmatosságot..." [HAI.]

Flamsted (János). In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. MÁSODIK KÖTET D-I. Pesten, 1819. Trattner János Tamás betűivel és költségével. pp. 167-138. "Híres Ánglus Astronomus született Darbyban Derbyshireben 1644..." [HAI.]

Galilei (Galileo). In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. MÁSODIK KÖTET D-I. Pesten, 1819. Trattner János Tamás betűivel és költségével. pp. 203-233. "Teste állására nézve kitsíny vólt, tömött és egészséges testű; ábrásatjára, valamint társalkodására nézve vidám kellemetes és magát kedveltető. A’ poésist, festés-mesterségét és a muzsikát is szerette. Kevés könyve vólt. Legjobb könyvnek a’ természetet tartotta." [HAI.]

Herschel (Wilhelm). In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. MÁSODIK KÖTET D-I. Pesten, 1819. Trattner János Tamás betűivel és költségével. 320-323. "Ez az Astronomiára nézve magának halhatatlan érdemeket szerzett túdós született Hannoveriában 1738-ban Novembernek 15-ik napján. [...]
13-ik Mártziusnak éltzakáján 1781-ben egy a’ mi Systemánkhoz tartozó planétát talált fel; a’ mellyet akkor Ángliának mostani Királlyáról Georgikum Sidusnak nevezett, most pedig már Uranus nevet visel. [...] Az 1783-ban a’ hóldban egy Vulkánt (tűzokádó hegyet) talált fel; 1787-pedig ismét kettőt; az Uranust szorosabb visgálás alá vévén körülötte hat Drabantokat (Trabanten) fedezett fel és úgy tapasztalta, hogy valamelly gyűrű forma világossággal vólna körülvéve..." [HAI.]

A’ Napórát Holdvilágnál használni. = Hasznos Mulatságok 1819. Első Félesztendő (5.) pp. 34-35. [SRG.]

Szerfelett nagy Hold-tányér. = Hasznos Mulatságok 1819. Első Félesztendő (5.) pp. 37-38. Hullban Yorkshirei grófságban, 1801 Szent Iván havának 20-dikára virradó éjszakáján (12 és 1 óra között), a nagy holdtányérból mintha két Hold lett volna, majd tűzgolyóbisokká váltak és eltűntek. [1801. jún. 19/20-án.] [SRG.]

Idő-Jövendölés. = Hasznos Mulatságok 1819. Első Félesztendő (6.) pp. 44-46. Augusztusban két farkatlan üstökös jelenik meg, amelyek semmi befolyással nem lesznek az időjárásra. p. 45. [SRG.]

Nevezetes Földi-lövés. = Hasznos Mulatságok 1819. Első Félesztendő (12.) pp. 95-96. 1806. máj. 3-án délután 1 órakor erős sugással esett le valami, ami a fákat roncsolta és egy ölnyi mély, két ölnyi széles kráter maradt utána. [SRG.]

A’ Mennykő. = Hasznos Mulatságok 1819. Második Félesztendő (1.) pp. 1-5. Chladni, Biott, Laplace, Vauquelin véleménye a meteoritekről. Chladni 1794-ben kimondta, hogy ezek a testek a Világnak más részéből érkező "Productum"-ok. Említett hullások - Zágráb 1751., Miskolc 1759., Siena és Benaris 1794., Levis 1803. [SRG.]

Mennykőből kard. = Hasznos Mulatságok 1819. Második Félesztendő (2.) p. 13. Barrow hajóskapitány a Jóreménység fokától hozott 10 font Mennykőből [meteoritból] kardot készíttetett. [SRG.]

A’ mostani Üstökös Tsillagnak útja. = Hasznos Mulatságok 1819. Második Félesztendő (9.) pp. 65-67. "A Periheliumon által megy Augustus 2-ik napján 12 órakor éjjel." [SRG.]

Természeti tűnemény. = Hasznos Mulatságok 1819. Második Félesztendő (15.) p. 126. Nürnbergben 1819. aug. 4-én "estve 11 órakor igen szép Szivárvány látszott. Ezt a’ Hold világ okozta." Légköroptikai jelenség. [SRG.]

A’ naptányérnak szörnyű nagysága. = Hasznos Mulatságok 1819. Második Félesztendő (18.) pp. 140-141. 1706. máj. 12. Chandler megfigyelése a Gibraltár melletti szorosból. Légköroptikai jelenség. [SRG.]

Különös jelenések a’ tellyes Napfogyatkozáskor. = Hasznos Mulatságok 1819. Második Félesztendő (18.) pp. 141-143. 1706. máj. 12-dikén történt teljes napfogyatkozáskor látszott a Merkúr, a Vénusz, a Szaturnusz, a Jupiter és más "Planéták". Az 1793-as napfogyatkozásról Rudolphie. [SRG.]

A’ Hold világ öregbíti a’ víz párádzását. = Hasznos Mulatságok 1819. Második Félesztendő (21.) pp. 167-168. Holdvilágnál a víz jobban párolog. [SRG.]

Új találmányok. "Lerebours Párisi Optikus Ujj Nézőtsöt talált fel." = Hasznos Mulatságok 1819. Második Félesztendő (29.) pp. 252-253. "Már három esztendő óta élnek ezen Nézőtsővel a’ Párisi Tsillagvisgaló toronyban, kiváltképpen nagy hasznát vették nem rég a’ Jupiternek és Saturnusnak helyes észrevételekor. Négyszázszor nagyobbnak mutatja a’ Tsillagot, mint szabad szemmel látszhatnék, és mégis igen tisztán tünteti a szembe." [SRG.]

A’ régi Baleári Napóra. = Hasznos Mulatságok 1819. Második Félesztendő (34.) p. 271. Nem igazi napóra, hanem olyan "ami az órákat a Nap forgása szerént veri." [SRG.]

Apróságok. "Egykor épen némely foltokat találtak fel a’ Napban..." = Hasznos Mulatságok 1819. Második Félesztendő (36.) p. 287. [SRG.]

Tsillagokból való jövendölés. (Astrologia.) = Hasznos Mulatságok 1819. Második Félesztendő (40.) pp. 315-320. [SRG.]

Az Üstökös Tsillagok. = Hasznos Mulatságok 1819. Második Félesztendő (42.) pp. 321-322(!)[329-331.] Lytrow előadásának első része. [SRG.]

Üstökös Tsillagok. (Folytatása Lytrow előadásának.) = Hasznos Mulatságok 1819. Második Félesztendő (43.) pp. 329-331. [SRG.]

A’ Hold és az időjárás. = Hasznos Mulatságok 1819. Második Félesztendő (48.) pp. 371-372. [SRG.]

Tudományok és Szép Mesterségek Chinában. = Hasznos Mulatságok 1819. Második Félesztendő (49.) pp. 375-379. "Tsillag-visgállás". p. 378. [SRG.]

T. J. [TRATTNER János]: Travels from Vienna through Lower Hungary with some remarks ont he state of Vienna during the congress int he year 1814. by Richard Bright M. D. (Utazások Bétsből alsó Magyar Országon keresztül, Bétsnek a’ Congressus alkalmatosságával való állapotját illető némelly Jegyzetekkel 1814-be Bright Richard Dr. által) Edinburg 1818. - XVIII. és 642. l. ezen kívül a’ toldalék CII. l. nagy negyed rétben, több metszésekkel és föld abroszokkal. = Tudományos Gyűjtemény 1819. III. kötet 93-107. "Az égvisgáló ujj torony leirását pedig (279.) így fejezi be:... Budáról nemsokára a’ legnevezetesebb égvisgálói felfedezések’ közlését veendjük." p. 105. [SRG.]

Elfelejthetetlen emlékezetű Egri Püspök Galanthai Gróf Eszterházy Károlynak jeles Élete, közhasznú épitési, és különössen az általa szerzett, utána pedig nevekedett, megyebéli Könyv- Gyűjteménynek leírássa. = Tudományos Gyűjtemény 1819. V. kötet pp. kötet 3-32. II. Szakasz. Az Egri Tudományok’ Háza, vagy is Litzeum. "II. Josef Tsászár 1784 esztendőben Mind szent hava’ 18-án Egren keresztül utazván, azt reggeli 9 órától fogva egész 11-ig bámulva nézéltte,... és tetszését főképen a könyvház, ’s a’ tsillag néző torony iránt kinyilatkoztatni méltóztatott." pp. 10-13.; III. Szakasz, Az Egri Megyebeli Könyv-Háznak gyérebb, jelesbb, és nevezetesebb nyomatékai, és Kézíratjai. Magyar Kéz-íratok. pp. 31-32. [SRG.]

T. J. [TRATTNER János]: Jelességek. = Tudományos Gyűjtemény 1819. V. kötet pp. 113-114. "A’ Tudományok Akadémiája Turinba az 1759-diki üstökös tsillag’ viszsza jövetele’ idejenek, és azon változásoknak, melyeket ezen tsillagzatnak forgásában a’ Jupiter, Sáturnus és Uranus eggyesült ráhatásai által szenvednie kell, meghatározását vetvén fel 1812-be jutalom kérdésül,..." Megjelenése 1835 okt. 16-ra várható. [SRG.]

NAGY Imre: Az Idő’ Változásiról. V. A’ Nap’, Hold’, és Tsillagok képe. = Tudományos Gyűjtemény 1819. VIII. kötet pp. 38-41. [SRG.]

Rang Ferd. Orv. Dr. [RANG Ferdinand]: A’ Meteor kövekről. = Tudományos Gyűjtemény 1819. VIII. kötet pp. 66-70. "Már a’ Régiek feljegyzettek eseteket, melyekben az Égből le hulló kövek az emberiséget meg rémitették, ezeket ők Baetyliáknak nevezték,..." [SRG.]

Quaipelaquis: Az ifjú Szószóllók gyűlése a’ nyelvek ügyében Moháts mezején. Egy (?) dramatizált (??) beszélgetés szabad jambusokban, felváltva 24 lantos (???) ódával. Az 1814-ik zavaros időkhöz alkalmaztatva. Irta Czinke Ferentz (????), jádzotta (?????) az Akademiai Ifjúság Pesten, Aug. 8. 1819. = Tudományos Gyűjtemény 1819. VIII. kötet pp. 108-110. "Két futó Nagy Tsillag,..."; A kérdőjeleket valóban így nyomtatták a címbe! [SRG.]

Nyiry [NYIRY István]: Az Időszámlálásnak az Ember’ teremtésétől fogva való Öszveszedése. - Egy, a’ folyó 1819-dik esztendőre nézve igen nevezetes Chronologiai Értekezés. = Tudományos Gyűjtemény 1819. XI kötet. pp. 27-35. "Az a’ Világ’ kezdetétől fogva való Időszámlálás,... Úgy, hogy? A’ mi jelenvaló 1819-diki Esztendőnk, az Ember Teremtetésétől, a’ TEREMTŐ Nagy Szombatjától fogva épen a’ Hatezredik esztendő!" [SRG.]

          1820.

PÁNTZÉL Pál: Mathematica geographia, vagy-is a’ mérés’ tudományja szerént a’ föld golyobissának esmeretére vezető tudománynak summája. Kérdések és feleletekben íratott a’ gyengébb ifiak számokra Pántzél Pál K. Lónai réf. pap által. Kolo’sváratt. Nyomtat. a’ Réf. Koll. betűivel, 1820-ban. 56 p. "Előljáró beszédet írtam Kendi Lónán 1781. Eszt. Májusnak 27-dik napján." Az 1801-es könyv újabb kiadása. [KSZ.]

[FAZEKAS Mihály:] Márs Planétáról. In: Debreczeni magyar kalendáriom Krisztus urunk születése utánn az 1820dik (szökő) esztendőre. Készült a’ két magyar haza hasznára. A’ Kalendáriumi rendes matériákonn kívül, más szükséges és hasznosann gyönyörködtető dolgokkal együtt. Debreczenbenn nyomtatta Tóth Ferencz. Második folytatás. [1819.] pp. [37-38.] A Mars ismertetése. Az évszakok kezdésének csillagászati időpontja. A Nap és Hold fogyatkozásairól. [KSZ.]

Lalande (Jó’sef Jeromos, Ferenc de). In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. HARMADIK KÖTET K-Q. Pesten, 1820. Trattner János Tamás betűivel és költségével. pp. 74-77. "Híres Franczia Ástronómus és Mathematikus, a’ Becsület légiónak, és minden tudós Akadémiáknak Tagjok; született Bourgen Bresseben tisztességes szüléktől 1732-ben Júliusnak 11-ik napján..." [HAI.]

La-Place vagy Laplace [Pierre Simon, marquis de Laplace]. In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. HARMADIK KÖTET K-Q. Pesten, 1820. Trattner János Tamás betűivel és költségével. pp. 79-80. "A’ most élő leghíresebb mathematikusok és Astronómusok közzül való, született Auge (Algia) kis tartománynak Beaumont nevű városában 1749-ben;..." [HAI.]

Newton (I’saak). In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. HARMADIK KÖTET K-Q. Pesten, 1820. Trattner János Tamás betűivel és költségével. pp. 224-227. "Minden e’ világon élt ’s élő, legéleseb bé-látású Mathematikusok és Physikusok közzűl való; született Walstropeban a’ Linkolni Grófságban 1642-ben Decembernek 25-ik napján..." [HAI.]

Olbers (Wilhelm). In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. HARMADIK KÖTET K-Q. Pesten, 1820. Trattner János Tamás betűivel és költségével. p. 248. "Nagy hírű Orvos Doctor; született Arbergenben, a’ Bremai Hertzegségben 1758-ban. [...] Üstökös csillagoknak Viszgálásokra fordította figyelmetességét.
A’ tulajdon visgálódásból valamelly üstökös csillag útjának felvetésére szolgálló, újj és alkalmatos methodusa, [...] Pallás és Vesta Planétáknak általa fogva pedig még sokkal nagyobb ditsösségre tett szert. Ezen kívül sok apró-munkátskákat is irtt; úgy mint: a’ Paralaxisoknak felvetésekről; a’ Levegőből húllott kövekről. ’s a’ t." [HAI.]

Ptolemaeus (Claudius). In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. HARMADIK KÖTET K-Q. Pesten, 1820. Trattner János Tamás betűivel és költségével. pp. 368-369. "Híres égvisgáló, geographus, és mathematikus; született Aegyptomnak Pelusium nevű városában; a keresztény idő számlálásnak 70-ik esztendeje táján,..." [HAI.]

Rittenhouse (Dávin) [! David]. In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. NEGYEDIK KÖTET R.-V. Pesten, 1820. Trattner János Tamás betűivel és költségével. pp. 34-37. "Híres égvisgáló, (Astronomus), és a’ hasznos tudományok előmenetelén munkálkodó Észak Amerikai Társaságnak Előlülője. [...]
Született Pensilvánia Tartományának Germantown nevű kisded városában, Philadelphiától északra tízenhárom mérföldnyire 1732-ben Aprilisnek 8-ik napján. [...] Planetáriumot készített, [...] 1769-ben a’ Montgomery Grófságba Norritonba küldetett, hogy ott Venusnak a’ nap tányéra előtt való nevezetes által menetelét figyelemmel tartsa..." [HAI.]

Zach (Ferentz báró). In: Közönséges Históriai-Biográphiai KÉZI-LEXIKON avagy Rövid Élet-leírások Mind azoknak a’ nevezetesebb személlyeknek, a’ kik magokat talentomaik, virtusaik, találmánnyaik, vitézségeik, mesterségmiveik, és más akármelly jeles, vagy gonosztetteik által esméretesekké tették; a’ legrégibb históriai időktől fogva a’ jelenvaló idökig. A régi és leguijabb nevezetes Kútfejekből készitette, és öszve-szerkesztette MOKRY BENJAMIN Egynéhány külső Országi Tudós-Társaságnak Tagja. NEGYEDIK KÖTET R.-V. Pesten, 1820. Trattner János Tamás betűivel és költségével. pp. 234-236. "Az időnkbeli legnevezetesebb Mathematikusok és Astronomusok közöl való; született Posonyban 1754-ben Juniusnak 4-ik napján..." [HAI.]

Az Üstökös Tsillagok, és a’ földnek legnevezetesebb időszakaszszai. = Hasznos Mulatságok 1820. Első Félesztendő (1.) pp. 5-7. [SRG.]

Históriai Jelességek. (Folytatása Februáriusnak.) = Hasznos Mulatságok 1820. Első Félesztendő (13.) p. 99. "19-ben 1543-ban halt meg Kopernikus Miklós..." [SRG.]

Cisio. = Hasznos Mulatságok 1820. Első Félesztendő (18.) pp. 156-157. Weleslavinus kalendáriumáról. [SRG.]

Az órák feltalálásának ideje. = Hasznos Mulatságok 1820. Első Félesztendő (46.) pp. 363-366. [SRG.]

Alkotó részei néhány Mennyköveknek. = Hasznos Mulatságok 1820. Első Félesztendő (48.) pp. 379-382. Bigot de Morose az 1810. nov. 23-án Charsonvillehez közel hullott meteort vizsgálta. [SRG.]

Paraszt törvények az Időjárásról. = Hasznos Mulatságok 1820. Második Félesztendő (10.) pp. 73-74. A Hold és az időjárás. [SRG.]

Apróságok. = Hasznos Mulatságok 1820. Második Félesztendő (39.) pp. 311-312. Bode berlini csillagász "Kötelessége minden földi Lakosnak, a’ maga Planétája nagyságát, és minemüségét helyessen ismérni" című kötetének ismertetése. [SRG.]

T. J. [TRATTNER János]: Jelességek. = Tudományos Gyűjtemény 1820. I. kötet pp. 132-133. "Báró Zack Úr, égvisgáló Levelezésének hetedik füzetjében azt álitja, hogy a’ muszka Birodalom kiterjedése hihetőleg nagyobb a’ hold egész száraz részénél, feltévén, hogy ezen égitestben mint a’ mi földünken, a’ tenger az egész terület két harmad részét foglalja el." [SRG.]

V. J.: A’ Föld’ minéműségéről, és ehez alkalmaztatott Geographiai Mappák készittésérűl. = Tudományos Gyűjtemény 1820. II. kötet pp. 3-22. "1-ör Hogy a’ Föld gömbölyü (spheroidalis Figurae) a’ tengelye körül a’ világ’ üregében forog. 2-or A’ Föld nehezérűl, (gravitas); Forgásárúl;... 3-or Hasznai az előbbenieknek; készületek; és röviden elő adott módok, miképpen a’ Föld’ részeinek természeti nagyságát az Ég’ hajlatjaihoz alkalmaztatva meg mérni, és errűl Geographiai-mappát készítteni lehessen." Mathematikai Értekezések. [SRG.]

Th [THAISZ András]: Kihalt Tudósok és Írók. = Tudományos Gyűjtemény 1820. II. kötet pp. 123-124. "TT. Palóczi Horváth Ádámnak haláláról is a’ Hazai ’s Külföldi Tudósitásoknak 14-ik Számokban e’ következendők jelentetnek:... Nagy tekintetet érdemel a’ Legrövidebb Nyári Éjszakája is, mellyben ezen Tudós Mathematicus (mert Földmérőnek mondani őtet, a’ ki a’ Mathesisnek minden ágait igazán tudta, megalatsonyíttás volna) az Astronomiai isméreteket kellemetessen előadta." [SRG.]

Újj Találmányok. = Tudományos Gyűjtemény 1820. III. kötet pp. 103-104. Eusebiusnak az idő számlálásról írt megbetsülhetetlen munkája tsak némelly, több Görög és Latány iróknál találtató töredékekben szállott reánk." Eusebii Pamphili Chronicorum Canonum... című művének Mediolan 1818 és Velentze 1819-es kiadása kapcsán. [SRG.]

Jobbitások. = Tudományos Gyűjtemény 1820. III. kötet p. 127. E’ folyó 1820-dik Esztendeji Tudományos Gyűjtemény 2-dik Köttetében levő Mathematikai Értekezéseknél történtt nyomtatásbéli hibák helyre hozása." [SRG.]

VIZER István: Folytatása a’ Mathematikai Értekezéseknek. = Tudományos Gyűjtemény 1820. IV. kötet pp. 56-75. "III-or Hasznai az elöbbenyieknek; készületek, és röviden elő adott módok, miképpen a’ Föld részeinek természeti nagyságát megmérni, ’s a’ Föld közeinek az Éghajlatjaihoz alkalmaztatva, Geographiai-Mappát készitteni lehessen?" Az 1820. 2. kötetében a 3-22. oldalon található cikk folytatása. [SRG.]

KAJDATSI KAJDACSY Therésia: A’ Meteor Kövekről. (Legelső Értekezés, mellyet egy Hazája bóldogságát szerető Magyar Szép a’ Tud. Gyüjt. számára beküldött). = Tudományos Gyűjtemény 1820. V. kötet pp. 33-40. A Tudományos Gyűjtemény 1819. 8. kötetében található cikkre reagál. [SRG.]

T. P. [TITTEL Pál]: Astronomiai értekezés az 1820-dik esztendőbeli nevezetes nap-fogyatkozás alkalmatosságával. Költ az Egri Tsillag néző toronyban T. P. által. = Tudományos Gyűjtemény 1820. IX. kötet pp. 32-40. [SRG.]

Bitnicz S.-P.: Az Égiháborukról. = Tudományos Gyűjtemény 1820. XII. kötet pp. 3-31. [SRG.]

          1821.

FUNKE, Carl Philipp: A’ leg-szükségessebb Tudományoknak Veleje, a’ szép Tudományokat Kedvellőknek számokra. Funke Német Originálissából magyarosíttatott, és némely Tzikkelyeiben meg-bővittetett ’s magyaráztatott Bachich Jó’sef által. Három Réz-táblákkal. Po’sonyban, Wéber Simon Péter és Fijának betűivel. 1821. 331 p., 3 t. Elöljáró-Beszéd szerint: "Irám Sopronban Szent György Havának 13-kán 1821-dik Esztendőben." A könyv nagyobb része Funke könyvéből való, amely az 1807-dik esztendőben német nyelven közvilágosságra jövén. 1807 és 1821 között a tudományok szaporulatát és a megváltozását a fordító kipótolni igyekezett Neumann, Fábri, s mások legújabb munkáiból.
Csillagászat: pp. 3-8. [a Földnek, mint égitestnek a leírása, alakja, mérete, mozgása, körei, övei]; pp. 80-81. [légköri tünemények: hullócsillagok, tűzgömbök, északi fény, szivárvány, Nap és Hold gyűrűi, udvarai]; pp. 163-178. ["Az Astronomia, vagy a’ Tsillagos-Ég’ esmerete". A Nap, a Vándor-Tsillagok (Planeták), az Üstökös Tsillagok (Cometák), Álló-Tsillagok. Fogyatkozások. Csillagképek. Égi körök. Távcsövek. Időszámlálás, naptár.];
p. 170.: "Mind ezen tizenegy Planeták, és 18 Hóldak egy Rend-szerhez (Systhemához) tartozandók, mellyeknek közepette a nap az egyetlen egy álló Tsillag, mintegy közös gyökér-pont helyheztetve vagyon, és e körül a többiek mind forgolódnak. Ezen Rendszer Kopernikus Miklós Úr Burkus Országi Frauenburgi Kanonok által 1543dik Esztendőbe dolgoztatott ki, és hozatott rendbe, melly mostan is valónak lenni el esmértetik, és Kopernikus Rend-szerének vagy Systhemájának neveztetik. Vannak még ezen kívül kétféle Rend szerek, úgymint Ptolomeus, és Ticho Rend-szereik, de ezek a mostani időben minden Tsillag-vizsgálók által roszszaknak, és hibásoknak állítatván, félre vetettek." [KSZ.]

LUKÁTS János: A’ világ’ alkotmányáról, és a’ Nap’ forgásáról irtt munkája Lukáts Jánosnak. Miskólczon, Nyomtatódott N. Szigethy Mihály’ Betüivel. 1821-dik Esztendőben. 22 p. A szerző három különc csillagászati nézetét bizonygatja: 1. A Tejútat az ég boltozatára verődő napfény visszaverődése okozza.; 2. A Sarkcsillag távolsága a Föld felszínétől 4757 mérföldnyi, közelsége okozza 8 foknyi parallaxisát.; 3. Ha a Nap forog, akkor kering is: a Föld körül, utóbbi viszont mozdulatlan. [KSZ.]

Ö. B.: Mathematikai felfödözések. = Hasznos Mulatságok 1821. Első Félesztendő (1.) pp. 7-8. Carezzini Theodór geocentrikus és heliocentrikus táblái, amelynek segítségével a csillagok és más égi objektumok mozgását számolja ki. [SRG.]

Apróságok. "Valamelly Mezővárosban a’ Polgárok a’ Piarczra szép Napórát készítettek." = Hasznos Mulatságok 1821. Első Félesztendő (7.) p. 56. Hogy az aranyozott számok ne sérüljenek, tetőt ácsoltak fölé. [SRG.]

Újj Üstökös Tsillag felfödözése. = Hasznos Mulatságok 1821. Első Félesztendő (14.) pp. 105-106. Pons 1821. jan. 21-én felfedezett egy üstököst. Jan. 22 én is látta. Stark kanonok febr. 2-án észlelte a Pegazusban. [SRG.]

Az új Üstökös Tsillaglátása Budán. = Hasznos Mulatságok 1821. Első Félesztendő (16.) pp. 126-127. "Tisztelendő Kmeth úr, a Kegyes Oskolák papja és a Tsillagvizsgálónak segédje Budán, Tsillag Vadászó Tsőnek segedelmével" látta az üstököst 1821. febr. 18-án és utána. [SRG.]

Bihars. Egyptomi Sultán, a’ Győzedelmek attya (Aboul Fout Occh.) = Hasznos Mulatságok 1821. Első Félesztendő (20.) pp. 155-156. 1277. jún. 30-a előtt történt holdfogyatkozáskor az asztrológusok megjövendölték Bihars bekövetkezett halálát [Espenak szerint 1277. máj. 18-án volt teljes holdfogyatkozás]. [SRG.]

Új Találmányok. = Hasznos Mulatságok 1821. Első Félesztendő (46.) p. 358. Touboulic "olly eszközt készített, melly által éjszakán mind a’ hajónak forgatását, mind a’ tsillagoknak észrevételét igen meghatározottan ellehet intézni. Ezt ő Változás Compasznak nevezi." [SRG.]

Kasztor és Pollux. = Hasznos Mulatságok 1821. Első Félesztendő (49.) pp. 377-378. [SRG.]

Természeti ritkaság. = Hasznos Mulatságok 1821. Második Félesztendő (19.) pp. 149-150. 1821. aug. 17-én a Nap nem ragyogott, olyan volt mint a Hold és szabadszemmel bele lehetett nézni. [SRG.]

Természeti új Tűnemény. = Hasznos Mulatságok 1821. Második Félesztendő (35.) pp. 271-272. Jupiter, Szaturnusz együttállás 1821. dec. elején. [SRG.]

HORVÁT István: Az Év régi Kezdetéről Magyar Országban. = Tudományos Gyűjtemény 1821. I. kötet pp. 68-78. [SRG.]

(B. P.): Intézetek. = Tudományos Gyűjtemény 1821. I. kötet pp. 112-113. "Azon sok és nagy jótétemények közzé,... tartozik különössen ama híres Reichenbach, ... mechanico-astronomica műhelyének, a’ Bécsi Cs. K. Polytechnicum Institutumba való által plántálása. ...A’ legnevezetesebb az ezen műhelyben már tökélletességre ment Instrumentek közzül, egy Astronomiai sokasító kör (Multiplications-kreis) ... Esmeretes dolog, hogy a’ Budai Csillag-vizsgáló toronyban is ezen hires művész készítette a’ legnagyobb instrumenteket, ..." [SRG.]

Jelességek. = Tudományos Gyűjtemény 1821. V. kötet pp. 114-115. "Pons Marsiliai hires Csillagvizsgaló, ki 16. Esztendők lefolyta alatt 22. Üstökös-Csillagot fedezett fel, ez Esztendőben újra nevelte ebéli érdemeit. Azon üstökös Csillag, melyre legközelébb figyelmetesekké tette a’ Csillagvisgálókat, Hazánkban is szemléltetett Febr. 18. estve 6 fél Orakor T. Kmeth Daniel ... által,..." [SRG.]

NAGY Leopold: Institutiones Physicae, quas compendio dedit Adamus Tomtsányi in Regia Scientiarum Vniuersitate Pesthiensi Physicae, et Mechanicae Professor publ. ord. Pestini. Typis, et Sumptibus N. Joannis Thomae Trattner, 1820. A Természet Tudományának Ismértetése, Tomtsányi Ádám által. = Tudományos Gyűjtemény 1821. VI. kötet pp. 73-100. "A’ harmadik Rész két Szakaszokból áll: az első Szakasz hét Tzikkelyeket foglal magában. Az első Tzikkelyben az égi testek elrendeltetését, vagy is a’ tsillag-visgálás tudományát, Astronomiát ismérteti meg vélünk." pp. 96-97. Literatura. Hazai Literatura. Könyv-esmértetés. [SRG.]

Thaisz [THAISZ András]: Observationes Astronomicae Distantiarum a Vertice, et Adscensionum rectarum Stellarum quarumdam inerrantium (,) Solis item, et Planetarum, quas in Specula Budensi Montis Blocksberg et instituit, et in calculum revocavit Daniel Kmeth e S. P. AA. LL. et Philosophiae Doctor, Instituti Astronomici Adjunctus, et Commembrum Facultatis Philosophicae Regiae (Hungaricae) Scientiarum Universitatis Pesthiensis. Budae Typis Regiae Universitatis Hungaricae 1821. Lap 81. 4-drét. = Tudományos Gyűjtemény 1821. IX. kötet pp. 88-90. [SRG.]

          1822.

KARAP Péter: A’ Régi és Újabb Kalendáriumokról, a’ Nap forgása, és Hóld járása szerént való esztendőkről, a’ húsvét és egyéb innepeknek, és a’ Hóld változásai idejének is, időről időre, a’ 4100-dik esztendőig való kicalculálása, vagy megtudása módjáról készült rövid jegyzések. Írta Karap Péter, a’ Nemes Hajdú Kerületnek Tábla-Bírája. Debreczenbenn nyomtattatott Tóth Ferencz által 1822. 100 p., 10 t. A könyvet 1816-ban írta és ezért az 1816-dik esztendő mindenütt úgy hozódik elő, mint éppen folyó esztendő. Az elöljáró beszédet: "Írtam Hajdú Böszörménybenn, Szent Jakab Havának 24-dik napánn az 1821-dik Esztendőbenn."
A könyv végéhez csatolva 10 kihajtható táblázat: 1., 2.: Ekklésiai, vagy ezutánn való időkre nézve, perpetuum, vagy örökös Kalendárium, 1582-dik Esztendőtől fogva.; 3., 4., 5., 6.: Nap Cyclusai Táblája.; 7., 8.: Aranyszámok, melyek a Vasárnapot jegyző betűk segítségével a Húsvét idejét a 4100-dik Esztendőig megmutatják. 9.: Minden lehető Epactáknak Mutató Táblája. 10.: Arany Számok. Húsvéti Hóld tölte ideje. A napok Betűi a perpetum Kalendárium szerént. [KSZ.]

[FAZEKAS Mihály:] Vénus Planétáról. In: Debreczeni magyar kalendáriom Krisztus urunk születése utánn az 1822dik közönséges esztendőre. Készült a’ két magyar haza hasznára. Némely hasznos Toldalékokkal, és Debreczen Várossának régi és igen emlékezetre méltó Történeteivel együtt. Debreczenbenn nyomtatta Tóth Ferencz. [1821.] p. [18.] A Vénusz ismertetése. Az évszakok kezdésének csillagászati időpontja. A Nap és Hold fogyatkozásairól. [KSZ.]

Kildin Szigetén a’ Nap. = Hasznos Mulatságok 1822. Első Félesztendő (3.) pp. 22-23. Az északi szélesség 69-dik fokán lévő szigeten két hónapig nem megy le a Nap. Ilyenkor éjszaka szabadszemmel lehet nézni a Napot. [SRG.]

Nevezetes Idő-tűnemények. = Hasznos Mulatságok 1822. Első Félesztendő (4.) p. 28. 1821. dec. 28-án este 6 óra után Augsburgban, az 1811. évi üstökös farkához hasonló tűzgömb volt látható 2 és fél percig. [SRG.]

Az égi testeknek világossága. = Hasznos Mulatságok 1822. Első Félesztendő (5.) p. 38. A csillagok fénye 1000 esztendő múlva látható a Földön. [SRG.]

Meteorológiai Jegyzetek. = Hasznos Mulatságok 1822. Első Félesztendő (9.) pp. 65-66. A "Levegőégi kövekről." [SRG.]

Hol üt ki a’ tudatlanság. = Hasznos Mulatságok 1822. Első Félesztendő (16.) p. 127. Adoma a Tejútról. [SRG.]

Természeti ritkaságok. = Hasznos Mulatságok 1822. Első Félesztendő (26.) p. 206. Cadix városában 1822. febr. közepe táján déltájban a Napot igen különös fényességű csillag követte. [Nappali Vénusz észlelés.] [SRG.]

Időjárás Jegyzéke. (Folytatás). = Hasznos Mulatságok 1822. Első Félesztendő (28.) pp. 217-220. Északi fény 1591 decemberében. p. 219. [SRG.]

Újj Tsillagvisgáló Tornyok. = Hasznos Mulatságok 1822. Első Félesztendő (33.) p. 264. 1821-ben csillagvizsgálók épültek Nikolajevben, a "Jó reménység fokán" és "újj Déll Wallisban." [SRG.]

V. I. MONORI L.: A’ Nap tavasszal. [Vers] = Hasznos Mulatságok 1822. Első Félesztendő (38.) p. 299. [SRG.]

Tsillagzatbeli nevezetesség. = Hasznos Mulatságok 1822. Első Félesztendő (45.) pp. 358-359. A Mars-fedés 1822. okt. 19-én. [SRG.]

Az Időjárásunk Jegyzéke. = Hasznos Mulatságok 1822. Első Félesztendő (50.) pp. 397-398. 1773. dec. 21-én szivárvány látszott. 1774-ben Hell Miksa a bécsi Tsillagvisgálló Toronyban -18-19 C fok hideget mért. [SRG.]

Benaresz vagy Bhanaresz. = Hasznos Mulatságok 1822. Második Félesztendő (10.) pp. 78-80. "Benaresz fő helye az Indus böltsességnek is, hol a Bramák a’ Szankszrit nyelvben, Tsillag-visgálásban (melly végett Tsillag-vi’sgáló Torony is vagyon) ’s más tudományokban rendesen oktattak." p. 79. [SRG.]

Visgálódások. Az Ég kékségének, és a Tenger színének okairól. = Hasznos Mulatságok 1822. Második Félesztendő (13.) pp. 97-100. [SRG.]

Természeti Ritkaságok. = Hasznos Mulatságok 1822. Második Félesztendő (14.) p. 111. 1822. júl. 13-án Marliában Pons új üstököst fedezett fel a Cassiopeia csillagképben. [SRG.]

A’ Rakéták felemelkedéséről, és azoknak levegő égi pályájáról. = Hasznos Mulatságok 1822. Második Félesztendő (19.) pp. 148-149. F. W. v. Mauvillon, Militärische Blätter-ben közölt cikkének kivonata. [SRG.]

Rendkívül való Levegő égi kő. = Hasznos Mulatságok 1822. Második Félesztendő (26.) pp. 103-104. A Revue Encyclopedique 1820. okt. kötetében írnak az 1686. jan. 3-án lehullott meteorról, amely a Grotthuss Múzeumban található. [SRG.]

Természeti Ritkaságok. = Hasznos Mulatságok 1822. Második Félesztendő (32.) pp. 253-254. Carlstadban 1822. szept. 10-én éjjel fél 12-kor meteorhullás volt. Sok helyen találtak köveket. [SRG.]

Török babonás szokás Holdfogytakor. = Hasznos Mulatságok 1822. Második Félesztendő (32.) pp. 254-255. 1822. Kis Asszony Hava (aug.) 2-án Szmirnában holdfogyatkozás volt. Puskákkal, ágyúval lőttek, hogy a "sárkányt" elüldözzék. (Spectateur Oriental, Szmirnából aug. 16-án 1822.) [Espenak szerint 1822. aug. 2-ről 3-ra virradó éjjel volt a csaknem teljes holdfogyatkozás.] [SRG.]

A’ szerentsés’ vagy szerentsétlen Napok. = Hasznos Mulatságok 1822. Második Félesztendő (34.) pp. 265-268. [SRG.]

A’ szerentsés’ vagy szerentsétlen Napok. (Berekesztés). = Hasznos Mulatságok 1822. Második Félesztendő (35.) pp. 273-275. [SRG.]

J. H. G.: Horváth Ádám’ Élete. = Tudományos Gyűjtemény 1822. II. köt. pp. 68-73. Földmérőként is végzett. Legrövidebb Nyári Éjtszaka 1791., Astronomia Physica... nincs kinyomtatva. [SRG.]

PERETSENYI NAGY László: Lutza Kalendárioma, az 1822-dikre. = Tudományos Gyűjtemény 1822. II. köt. pp. 116-117. [SRG.]

Külföldi Literatura. Werner Ferentz Úr’ Der Comet in seiner Natur- und Welt Historischen Bedeutung nevű Értekezésének rövidre vont foglalatja némelly észrevételekkel. Irta Horváth Ádám: halála után közre bocsátja barátja Cseresnyés Sándor. = Tudományos Gyűjtemény 1822. IV. köt. pp. 81-119. Észre-vételek. Horváth Ádámtól. pp. 89-119. [SRG.]

Tudományos Egyvelegek. (Folytatása a’ tavalyi esztendőről.) Mezzofante. = Tudományos Gyűjtemény 1822. VI. köt. pp. 118-119. A cikk Mezzofontane abbéról ("tudós Professora a’ Görög és napkeleti nyelveknek a’ Bolognai Universitásban ’s egyszersmind Könyvtárőrzője az Universitásnak") egy bámulatos emlékezőtehetségű és 32 nyelven beszélő tudósról szól Zách Úr ("érdemes hazánkfia, most Genuában lakó híres Csillagvizsgáló") francia nyelven írt értekezése (Correspondance Astronomique) alapján. Zách a szept. 7-i gyűrűs napfogyatkozás megfigyelésére ment Bolognába és az ottani csillagvizsgáló tornyában az angol Smith hajóskapitány, az orosz Wolkonski herceg és Mezzofante társaságában tartózkodott.
[Kaposvári Zoltán számítása szerint 1820. szept. 7-én a napfogyatkozás Genovában csak részleges volt, 91,5 %-os maximális fázisú kifli maradt a Napból 14:15:44 UT-kor. Bolognában sem volt teljes, a maximális fázis 94,1 %-os volt, de ott 3 perc 50 másodpercen át gyűrű alakú napkorong látszott. A napfogyatkozás 12:49:59-kor kezdődött 46 fok magasan. A gyűrűs fogyatkozás 14:15:52 és 14:19:42 között állt be 34 fok magasan. A jelenség 15:37:25-kor ért véget 21 fokos horizont feletti magasságban.] Zách János Ferenc 1816-1827-ig élt Genovában és ez alatt csak ezért az egy jelenségért hagyta ott rövid időre a várost és utazott a gyűrűsség tengelyére. [KSZ.]

Tudományos Egyvelegek. (Folytatása a’ tavalyi esztendőről.) Henry Andrews. = Tudományos Gyűjtemény 1822. VI. köt. pp. 119-120. 6 éves kora óta érdekelte a csillagászat, 10 éves korától már teleszkóppal vizsgálta a csillagokat. 23 éves korában telepedett le Roystonban, ahol iskolamester volt és kis könyvesboltot tartott fenn. 40 évig számította a Nautical Ephemeris csillagászati táblázatait. Neves csillagászokkal levelezett. Andrews a múlt esztendőben jan. 26-án halt meg 76 éves korában. [KSZ.]

Tudományos Egyvelegek. (Folytatása a’ tavalyi esztendőről.) Settele. = Tudományos Gyűjtemény 1822. VI. köt. pp. 121-123. "Ezen tudós, a’ ki közönséges tanítója az Astronomiának Romában, az Academia della Sapienziánál, Praelectióinak kéziratját (Elementi di Astronomia) a’ tisztviselői szék elibe tette a’ múlt esztendőben nyomtatás szabadságának engedése végett. Ezt azomban a’ mint az újságlevelekből is tudva van nem csak hogy meg nem nyerte, hanem a’ Padre Maestro del Sacro Palazzo, egyenesen meg tiltotta a ’ munka ki adását, azon szempontból, mivel abban, és pedig nem hypothetice, hanem positive, a’ föld mozgása, és a’ Nap mozdúlhatatlansága tanittatik". Prof. Settele úr azonban fellebbezett a Sz. Inquisitió Congregatiójához, akik azt az ítéletet hozták, hogy a kézirat kinyomtatható és így Kopernikusz rendszere közönségesen is tanítható. "A’ mult Novemberi tudósítások szerént, Settele munkája már sajtó alatt vólt" [KSZ.]

(B. P.): Tudományos Egyvelegek. (Bérekesztése.) = Tudományos Gyűjtemény 1822. VII. köt. p. 124. Különös eset az utóbbi Napfogyatkozáskor. Cole János vak Essexben, visszanyerte látását. [SRG.]

Th [THAISZ András]: Előlépések és Megtiszteltetések. = Tudományos Gyűjtemény 1822. VIII. köt. pp. 123-124. Delambre. m. k. a francia Királyi Akadémia titoknoka 1821. okt. 8-án kelt levele Kmeth Dánielhez: "Uram! az Akademia a’ legnagyobb részvétellel fogadta azon munkát, mellyel az Úr neki kedveskede, ’s mellynek tzimje: Observationes Astronomicae distantiarum vertice ’s a’ t. Reám bizá hogy nevében köszönném meg ezen betses ajándékot," Dr. Bayer József német tudós a következőket írta: "Ha megengedtetik, hogy az Astronomiai munkákat bírálhassam, kéntelen vagyok nyilván megvallani, hogy kétségeskedem, ha vallyon a’ vizsgáló és számító szorgalmát tsudáljam e’ ezen munkában, vagy a’ vizsgálat pontosságát, vagy azon eszközöket mellyeknek illyen resultátumi lehettek,..." [SRG.]

SZENT GYÖRGYI Gellért: Thales Életének rövid Leírása. = Tudományos Gyűjtemény 1822. IX. köt. pp. 89-97. "Ő az, a’ ki a’ Nap és Hold fogyatkozásit legelső mondá meg előre, ’s észrevételeket tett e’ két csillagzatnak külömböző mozdúlásiról. ... Ő ismértette meg s’ kis Medve csillagzatot,..." pp. 94-95. [SRG.]

SEBESTYÉN Gábor: Literatura. Hazai Literatura. Könyv-visgálat. Praecipuum atque fundamentalem in Neutoniana motuum Planetariorum theoria errorem pluribus demonstrat argumentis Georgius Juranits. Pesthini. Typis Joannis Thomae Trattner. 1818. = Tudományos Gyűjtemény 1822. IX. köt. pp. 97-114. [SRG.]

KOVÁCS Sámuel: Az Isten’ Mindenhatóságának szembe tűnő nyomai a’ Természetben. = Tudományos Gyűjtemény 1822. X. köt. pp. 56-72. "Nem lehet az Égi Testek’ nagyságát és számát szorosan meghatározni, kivált azokét, a’ mellyek tőlünk iszonyú meszszeségre vagynak;... A’ mi Napunk, a’ 11 Planéták, a’ földnek 1, Jupiternek 4, Saturnusunk 7, Uranusnak 8, Holdjaival; és több üstökös Csillagok, mellyeknek számok még nincs meghatározva." [SRG.]

Jelességek. Jó emlékezetünket méltán meg-érdemlő Scytha, és Magyar régi-Tndósok(!). = Tudományos Gyűjtemény 1822. XII. köt. pp. 121-122. Frölich Dávid Magyar Mathematicus. "Pannonia Chronologiáját is el-készitette,..." [SRG.]

          1823.

LUKÁTS János: A’ világ’ alkotmányáról, és a’ Nap’ forgásáról irtt munkája Lukáts Jánosnak. Pesten, Nyomtattatott Petrózai Trattner János Tamás’ betűivel 1823. 20 p. Az 1821-es könyv újabb kiadása. [KSZ.*]

[FAZEKAS Mihály:] Merkúrius Planétáról. In: Debreczeni magyar kalendáriom Krisztus urunk születése utánn az 1823dik közönséges esztendőre. Készült a’ két magyar haza hasznára. Némely hasznos Toldalékokkal, és Debreczen Várossának régi és igen emlékezetre méltó Történeteivel együtt. Debreczenbenn nyomtatta Tóth Ferencz. [1822.] p. [54.] A Merkúr ismertetése. Az évszakok kezdésének csillagászati időpontja. A Nap és Hold fogyatkozásairól. [KSZ.]

Vizsgálódások a Napfényéről, és melegéről. = Hasznos Mulatságok 1823. Első Félesztendő (17.) pp. 133-136. [SRG.]

Galilei. = Hasznos Mulatságok 1823. Első Félesztendő (20.) pp. 155-156. Galilei elfogadta Kopernikus állítását, hogy a Nap áll. A Szentszék 1633-ban ezt a nézetét visszavonatta, pedig a Szent Irásban Josue így szóll: "Nap állj meg, s’ ne ereszkedj le Jozsafát völgye felé." [SRG.]

Az egyiptomi Pyramisok czéljáról. = Hasznos Mulatságok 1823. Első Félesztendő (21.) pp. 162-164. Csillagászati vonatkozások. p. 164. [SRG.]

Természeti tűnemény. Egy érdemes Hazánkfia ezt beszélli: = Hasznos Mulatságok 1823. Első Félesztendő (31.) pp. 247-248. Miglécz 1809. jan. 1-én tűzgömb. Egy házat felgyújtott. [SRG.]

A Bétsi órák. = Hasznos Mulatságok 1823. Első Félesztendő (45.) pp. 359-360. Lytrov azt javasolta, hogy az igazi délben "a’tsillag-visgáló Toronyban teendő jeladásra határoztassék meg, annyival is inkább, mivel meg a’ függő órák is az igazi időtől el térnek." A jeladás márc. 1-én kezdődött és a puskapor lángjával jelet adott a budai csillagvizsgáló toronynak. [SRG.]

A’ Prágai mennykő tsapások. = Hasznos Mulatságok 1823. Második Félesztendő (9.) pp. 67-68. 1823. júl. 14-én a csillagász toronyba belecsapott a villám. Csak a villámhárítónak köszönhető, hogy nem gyulladt ki, mondta Watzel Antal a csillagvizsgáló munkatársa. [SRG.]

A’ tizenkét Égi-jegyekről. = Hasznos Mulatságok 1823. Második Félesztendő (28.) pp. 220-222. [SRG.]

A’ Szent Elmus tüzéről. = Hasznos Mulatságok 1823. Második Félesztendő (31.) pp. 246-248. Csillagászati vonatkozások. p. 247. [SRG.]

A’ bujdosó Tsillagok. = Hasznos Mulatságok 1823. Második Félesztendő (35.) pp. 276-279. A bolygókról, amelyeknek nincs önálló fényük, "következésképpen nem a’ magok, hanem a Naptól költsönzött világossággal fénylenek." [SRG.]

Newton. = Hasznos Mulatságok 1823. Második Félesztendő (39.) p. 312. Adoma Newtonról és a kutyájáról. [SRG.]

Newton gazdagsága és Koporsó-írása. = Hasznos Mulatságok 1823. Második Félesztendő (40.) p. 320. Pope Sándor Koporsó felirata: Isaacus Newtonus. Qvem immortalem Testatur tempus, natura, coelum: Mortalem Hoc marmor fatetur. [Alexander Pope költő ezen sorainak Csaba György Gábor szerinti fordítása: "Akinek halhatatlanságát az idő, a természet, az égbolt bizonyítja: (azt) e márvány halandónak vallja."] [SRG.]

Természeti Ritkaság. = Hasznos Mulatságok 1823. Második Félesztendő (41.) pp. 327-328. Tangermündében okt. 22-én reggel 5 és negyed hat között a Hold körül 14 világító karikát láttak, amely a szivárvány színeiben pompázott. Okt. 23-án újra látták, csak sokkal gyengébben. Légköroptikai jelenség. [SRG.]

Az Órák feltalálásáról. = Tudományos Gyűjtemény 1823. VI. köt. pp. 20-31. "A’ nap’ feljötte és lemenetele voltak a’ nappalok első természeti határai." [SRG.]

[KMETH Dániel]: Az Üstökös-tsillagok’visgálatjának új módjáról. Kmeth Dániel a’ Budai Királyi Tsillag-visgálónak Segédje Budán Szent Iván Hava 13-dik napján 1823. = Tudományos Gyűjtemény 1823. VI. köt. pp. 98-111. [SRG.]

Thaisz [THAISZ András]: Astronomia Popularis in eorum usum, qui sine graviore Calculo hac scientia delectantur secundum probatissimos Auctores in modum historiae adornata per Danielem Kmeth c. S. P. AA. LL. et philosophae Doctorem, Instituti Astronomici Budensis Adjunctum, et Facultatis philosophicae Regiae Scientiarium Universitatis Hungaricae Commembrum. Cum Tabula Figurarum Budae Typis Regiae Universitatis Hungaricae 1823. (XIV. és 383 lap. nagy 8-rétben.) = Tudományos Gyűjtemény 1823. VI. köt. pp. 111-117. Literatura. Hazai Literatura. Könyv-esmertetés. [SRG.]

Különös Ragaszték a’ Tudományos Gyüjteményhez. Schönfeld Muzeuma. = Tudományos Gyűjtemény 1823. VI. köt. p. [133.] A Múzeumban található "Tycho Brahénak mathematika szerszámai ’s egyéb ’e féle tartozik, ...Még az ámbár idősebb Regiomontanus János gyújtó tűkre is érdemel említést." [SRG.]

          1824.

KATONA Mihály: Közönséges természeti földleírás. Pest, 1824. Petrózai Trattner János Tamás betűivel s költségével. X + 519 p. Az alapvetően természetföldrajzi munka a sarki fénnyel és az időjárás csillagászati vonatkozásaival is foglalkozik. pp. 350-355., 371-406. [HOR.]

[FAZEKAS Mihály:] A’ Hóldról. In: Debreczeni magyar kalendáriom Krisztus urunk születése utánn az 1824dik szökő esztendőre. Készült a’ két magyar haza hasznára. Némely hasznos Toldalékokkal, és Debreczen Várossának régi és igen emlékezetre méltó Történeteivel együtt. Debreczenbenn nyomtatta Tóth Ferencz. [1823.] p. [30.] A Hold ismertetése. Az évszakok kezdésének csillagászati időpontja. A Nap és Hold fogyatkozásairól. [KSZ.]

Természeti Tűnemény. = Hasznos Mulatságok 1824. Első Félesztendő (2.) p. 16. Theisz és társai üstököst észleltek Pesten, 1824. jan. 5-én hajnali negyed hatkor. [SRG.]

Természeti Ritkaság. = Hasznos Mulatságok 1824. Első Félesztendő (4.) pp. 31-32. A Biela által Prágában felfedezett üstököst, amit Pesten már 5-én észleltek, 1824. jan. 6-án megpróbálják megfigyelni Bécsben. [SRG.]

A’ mostani Üstökös-Tsillag. = Hasznos Mulatságok 1824. Első Félesztendő (5.) pp. 39-40. Üstökös látszott 1823. dec. végétől 1824. jan. 25-ig. Boros-Jenőn Nagy László már 1823. dec. végén látta, Egerben Tittel Pál 1824. jan. 7-én észlelte. [SRG.]

Az Üstökös Tsillagoknak tulajdonságai. = Hasznos Mulatságok 1824. Első Félesztendő (7.) pp. 49-51. [SRG.]

Az Újesztendő tájban feltűnt Üstökös-tsillagnak további menetele. = Hasznos Mulatságok 1824. Első Félesztendő (9.) pp. 65-66. Üstökös 1823. dec. vége - 1824. jan. 25-ig. Balthazár János Pesten jan. 4-én vette észre. [SRG.]

Newton Emlék alkotmánnyának felírása. = Hasznos Mulatságok 1824. Első Félesztendő (12.) pp. 91-92. [109-110.] [SRG.]

A’ mostani Üstökös-Tsillag’ különösségei. = Hasznos Mulatságok 1824. Első Félesztendő (15.) pp. 118-119. [SRG.]

Természeti Ritkaságok. = Hasznos Mulatságok 1824. Első Félesztendő (21.) pp. 163-164. Bioschi a nápolyi csillagvizsgálóban napfoltokat észlelt. p. 163.; 1824. febr. 6 előtt néhány nappal Arezzonál meteorhullás volt. [SRG.]

Mellyik a’ jó Óra. = Hasznos Mulatságok 1824. Első Félesztendő (30.) pp. 233-236. [SRG.]

A’ Hold-lakosiról. = Hasznos Mulatságok 1824. Második Félesztendő (7.) pp. 49-51. Gruithuisen és Schröter szerint a Holdon emberek, állatok és növények élnek. [SRG.]

Természeti ritkaság. (Nap oszlopa). = Hasznos Mulatságok 1824. Második Félesztendő (14.) pp. 111-112. Naposzlop 1824. jún. 8-án. Dávid és Bittner megfigyelése a prágai csillagvizsgálóból. [SRG.]

Természeti Ritkaság. = Hasznos Mulatságok 1824. Második Félesztendő (24.) pp. 190-191. A toscanai hercegség Pietro in Bagno település környékén földrengés előtt augusztusban, a Nap bágyadt fényű volt és éjjel tűzgolyót észleltek. [SRG.]

Természeti Tünemény. = Hasznos Mulatságok 1824. Második Félesztendő (28.) pp. 218-222. Az 1824. aug. 11-iki tűzgömbről. Egri, ibrányi, szatmári, marcali és kolozsvári beszámolók. [SRG.]

Bolis, vagyis a’ futó Tsillag. = Hasznos Mulatságok 1824. Második Félesztendő (32.) pp. 249-251. Tomtsányi Ádám Physicájában ír a meteorokról.; A Hasznos Mulatságok 1824. Második Félesztendejében két különböző 32-es szám van ugyanazzal az oldalszámmal. [SRG.]

Futó Tsillagok. = Hasznos Mulatságok 1824. Második Félesztendő (38.) pp. 297-301. Johann Elert Bode, német csillagász könyvéből a meteorokról. [SRG.]

A’ Holdról újabb észrevételek. = Hasznos Mulatságok 1824. Második Félesztendő (48.) pp. 378-380. Gruithuisen a Holdról. [SRG.]

A’ Szobában mesterséges éjszaki fényt tsinálni (Aurora borealis). = Hasznos Mulatságok 1824. Második Félesztendő (49.) pp. 389-390. Meteorok hullása 1799. nov. 11-én. Némelyek csóvát is húztak. [SRG.]

Tüzes Golyóbis. = Hasznos Mulatságok 1824. Második Félesztendő (49.) pp. 391-392. 1799. nov. 11-én folyamatos meteorhullás volt éjjel 1 és 5 óra között Kumanában (Dél-Amerika). Humboldt és Bonpland megfigyelése. 1766-ban földrengés előtt láttak utoljára ilyet a környéken élő idős emberek. [SRG.]

A’ Böltsek. = Hasznos Mulatságok 1824. Második Félesztendő (50.) pp. 395-398. Görögország Böltsei egykor egybegyűltek, hogy megállapítsák mit tekintenek a "Világ legnagyobb tsudájának." p. 395. [SRG.]

Peterka [PETERKA József Sebestyén]: A’ Kertészkedésről való Elmefuttatás, tudniillik: hogy a’ Veteményezésbe, a’ plántátskáknak által ültetésébe, legfőképen pedig a’ Virágokra nézve mire kelletik vígyázni. = Tudományos Gyűjtemény 1824. III. köt. pp. 30-40. "Már a’ régibb megőszült időkben, sokat tartottak a’ Planétáknak befolyásáról mind a’ szántás vetés, mind pedig a’ veteményezés ’ s más egyéb alkalmatosságával elé fordúlt munkákban;..." [SRG.]

PETERKA József Sebestyén: A’ közönséges Levegőről (Athmosphaera), annak mivoltáról, tulajdonságáról, külömbféle levegő fajták’ kavarékjáról, az első állatokba való befolyásáról, hasznáról, vagy káráról. [1.] = Tudományos Gyűjtemény 1824. X. köt. pp. 3-28. Értekezések. [SRG.]

OBERNYIK László: Az el múlt 1822-dik meleg Télről, és forró Nyárról. = Tudományos Gyűjtemény 1824. X. köt. pp. 84-98. "Az ember a’ bujdosó Csillagok járásait, a’ Holdnak megtelését, el fogyását, a’ Napnak útját, és innen az esztendő négy szakasszainak folyvást való elkövetkezését eszébe veheti, kitanúlhatja, ’s meghatározhatja ugyan; de hogy valamelly esztendőnek négy szakasszai szárazok lesznek e vagy nedvesek, hidegek-e vagy melegek? és a’ levegő-égből mitsoda változások érdekeljék földünket? azt az idők változásait hatalmasan igazgató Isten tőlünk böltsen eltitkolta." [SRG.]

PETERKA József Sebestyén: A’ Levegőről. (Folytatás.) = Tudományos Gyűjtemény 1824. XI. köt. pp. 3-23. Értekezések. [SRG.]

Peterka Jósef [PETERKA József Sebestyén]: A’ Levegőről. (Bérekesztés.) A’ Barometrumról. = Tudományos Gyűjtemény 1824. XII. köt. pp. 3-19. Értekezések. [SRG.]

Cseremiszky: Előlépések, és Megtiszteltetések. = Tudományos Gyűjtemény 1824. XII. köt. p. 112. "Ő Császári Királyi Felsége... - a’ Magyar Királyi Universitásnál Tsillag-vizsgálás Tanítójának, és a’ Budai Tsillagvizsgáló Torony Praefectusának és Astronomusnak pedig Nagy Tiszteletű és Tudós Tittel Pál Urat, ... méltóztatott kinevezni." [SRG.]

          1825.

LUKÁTS János: A’ világ’ alkotmányáról, és a’ Nap’ forgásáról irtt munkája Lukáts Jánosnak. Pesten, Nyomtattatott Petrózai Trattner János Tamás’ betűivel 1825. 20 p. Az 1821-es könyv újabb kiadása. A szerző három különc csillagászati nézetét bizonygatja: 1. A Tejútat az ég boltozatára verődő napfény visszaverődése okozza.; 2. A Sarkcsillag távolsága a Föld felszínétől 4757 mérföldnyi, közelsége okozza 8 foknyi parallaxisát.; 3. Ha a Nap forog, akkor kering is: a Föld körül, utóbbi viszont mozdulatlan. [KSZ.]

[FAZEKAS Mihály:] Saturnusról. In: Debreczeni magyar kalendáriom Krisztus urunk születése utánn az 1825dik közönséges esztendőre. Készült a’ két magyar haza hasznára. Némely hasznos Toldalékokkal, és Debreczen Várossának régi és igen emlékezetre méltó Történeteivel együtt. Debreczenbenn nyomtatta Tóth Ferencz. [1824.] p. [30.] A Szaturnusz ismertetése. Az évszakok kezdésének csillagászati időpontja. A Nap és Hold fogyatkozásairól. [KSZ.]

DÓHOVITS Basilius: A’ világ’ alkotmányáról egy lépéssel feljebb, mint Cartész, és Neuton. (Eredeti Gondolat.) = Felső Magyar Országi Minerva 1825. 4dik Negyed November Tizeneggyedik Kötet pp. 451-460. "Egy 24 óra alatt megfordúl körültünk a’ nap, hóld, és az egész csillagos Ég. Hogy ez a’ körűl-fordulás csak tünemény, ’s oly szem-játék, mint mikor a’ hajóban evedző vándornak nem az ő hajója, hanem a’ parton lévő fák futni látszanak, és hogy inkább a’ mi főldünk jár több bujdosó csillagokkal eggyütt a’ nap körűl: azt tartotta még a’ Keresztény világ előtt 430 évvel élt Philolaus Pythagoricus nevű tudós, valamint Aristarchus és Nicetas - híres régi Philosophusok." "Először a’ forgás’ és kerengés dolgát fejtem; azután egész világ’ systemáját írom-le; végtére, az ég’, föld’ tüneményeit (az emlitett magyarázandókat) adom elő." [SRG.]

16,000 font nehézségű Levegőégi vas darab. = Hasznos Mulatságok 1825. Első Félesztendő (3.) pp. 21-23. Spix és Martius bajor utazó tudósok nyilatkozata a brazíliai meteorról. [SRG.]

Newton. = Hasznos Mulatságok 1825. Első Félesztendő (6.) p. 48. Adoma. [SRG.]

Tudományos ritkaságok. = Hasznos Mulatságok 1825. Első Félesztendő (10.) pp. 77-78. Új tudósítások a Holdról. Gruithuisen óriási várforma épületen kívül, "Fraunhoferi nagyító tsöveken valóságos rendes útszákat, mesterséges sánczokat, és árkokat lát". [SRG.]

Finom Drót. = Hasznos Mulatságok 1825. Első Félesztendő (14.) p. 107. A távcsövek szálkeresztjéről. [SRG.]

A’ Straszburgi Fő Templom’ hires órája. = Hasznos Mulatságok 1825. Első Félesztendő (15.) pp. 119-120. A csillagászati óraszerkezet hét égitestet (Apollo, Luna, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus és Saturnus) jelenít meg. [SRG.]

Epigramák. A’ Hold. = Hasznos Mulatságok 1825. Első Félesztendő (33) p. 257. Adoma. [SRG.]

Apróságok. = Hasznos Mulatságok 1825. Második Félesztendő (11.) p. 88. 1764. márc. 5-én Lissabonban szörnyű éjszaki fény látszott. Az emberek a templomba vonultak. [SRG.]

Természeti Tűnemény. = Hasznos Mulatságok 1825. Második Félesztendő (25.) pp. 193-194. Az üstököst 1825. szept. 18-án Albert Ferenc távcsöves észlelés közben látta meg Budán, 19-én Sántha Ferenc Félegyházán. [SRG.]

Meteorológiai Jegyzések. = Hasznos Mulatságok 1825. Második Félesztendő (28.) pp. 222-224. Összefüggés a "Planéták állása" és a "Barometrum" mély, közép vagy magas állása között. [SRG.]

Különös Éjszaki fény. = Hasznos Mulatságok 1825. Második Félesztendő (41.) pp. 327-328. Scoresby a Jeges tengeren utazva éjszaki fényt észlelt. [SRG.]

Észrevételek az idei Üstökös tsillagról. = Hasznos Mulatságok 1825. Második Félesztendő (46.) p. 364. 1825. júl. 19-én Budán. [SRG.]

Újabb Üstökös Tsillag. = Hasznos Mulatságok 1825. Második Félesztendő (47.) pp. 374-375. 1824. nov. 7-én Pons az Eridanus csillagzatban új üstököst fedezett fel. Stark Augsburgban nov. 29-én észlelte. Ez volt 1825-ben az ötödik üstökös. [SRG.]

SÁRVÁRY Pál: A’ Leeső Csillagformákról. = Tudományos Gyűjtemény 1825. II. köt. pp. 24-28. Meteorjelenségekről. Értekezések. [SRG.]

RAISZ Károly: A’ Hold nem gömbölyű. = Tudományos Gyűjtemény 1825. IV. köt. pp. 84-85. [SRG.]

B. F.: Külföldi Literatura. Tudományos Egyvelegek. A’ meteór kövekről új felfedezés. = Tudományos Gyűjtemény 1825. XI. köt. pp. 111-112. "Az égből esett köveknek analysise sok ideig foglalatoskodtatta a’ tudósokat, ’s úgy találtatott, hogy az aerolitheknek állató részeik kevés külömbséggel minden tartományokban ugyan azok. ..." [SRG.]

          1826.

FAZEKAS Mihály: Tsillag óra, melyből, a’ ki a jelesebb álló tsillagokat esmeri, az esztendőnek minden tiszta éjjelénn, és annak minden részeibenn, megtudhatja, hány óra és fertály légyen. Debreczenbenn. Nyomtatta Tóth Ferentz. 1826. [16] p. [KSZ.]

[FAZEKAS Mihály:] A’ Debreceni Kalendáriom Tiszteltt Kedvellőjihez. In: Debreczeni magyar kalendáriom Krisztus urunk születése utánn az 1826dik közönséges esztendőre. Készült a’ két magyar haza hasznára. Némely hasznos Toldalékokkal, és Debreczen Várossának régi és igen emlékezetre méltó Történeteivel együtt. Debreczenbenn nyomtatta Tóth Ferencz. [1825.] pp. 54-55. A kalendárium 1819-es indulásakor az uralkodó planéta a Jupiter volt és azt akkor ismertették, amint hét éven keresztül minden év bolygóját, de nem mint uralkodót, hanem mint égitestet. Most ismét a Jupiter következne, ám ezt a szokást elhagyják.; Az évszakok kezdésének csillagászati időpontja. A Nap és Hold fogyatkozásairól. [KSZ.]

F. M. [FAZEKAS Mihály]: Esmerkedés a’ Tsillagos Éggel. In: Debreczeni magyar kalendáriom Krisztus urunk születése utánn az 1826dik közönséges esztendőre. Készült a’ két magyar haza hasznára. Némely hasznos Toldalékokkal, és Debreczen Várossának régi és igen emlékezetre méltó Történeteivel együtt. Debreczenbenn nyomtatta Tóth Ferencz. [1825.] pp. [55-60.] A csillagos ég ismertetése általánosan. A Sarkcsillagtól a Kis Göncölön és a nagy Göncölön kezdve. Majd a Kos, a Bika, az Orion, a Sirius, a Procyon, az Ikrek, a Rák, az Oroszlán, az Arcturus, a Szűz csillagok és csillagképek részletesebb ismertetése. [KSZ.]

DÓHOVITS Basilius: A’ Világ’ alkotmányáról egy lépéssel feljebb, mint Cartész, és Neuton. (Folytatás.) = Felső Magyar-Országi Minerva 1826. 1ső Negyed Februáriusz Második Kötet pp. 577-582. "A’ csillagok’ forgásáról ’s kerengéséről, magában." [SRG.]

K. P.: Egy futó tekintet a’ Tudományok’ állapotjára. = Felső Magyar Országi Minerva 1826. 2dik Negyed Aprilisz Negyedik Kötet pp. 649-651. "Kérdezd-meg, a’ leghíresebb Astronomusokat hogy azon sok millió csillagokról, a’ mellyekkel a’ felettünk lévő kék ég boltozatja, mintegy behintve látszik, mit tudnak? mondják-meg, hogy számszerint hányan vagynak azok? mitsoda távolságra esnek mi hozzánk? ’s miből áll az ő azokról való tudományok’ sommája?..." [SRG.]

DÓHOVITS [Basilius]: A’ Világ’ alkotmányáról egy lépéssel feljebb, mint Cartész, és Neuton. (Folytatás.) = Felső Magyar-Országi Minerva 1826. 2dik Negyed Aprilisz Negyedik Kötet pp. 667-676. "A’ csillagok’ forgásáról ’s kerengéséről egymáshoz-képpest." [SRG.]

Gruithuisennek a’ Holdról, és annak állatairól való véleményei. = Hasznos Mulatságok 1826. Első Félesztendő (3.) p. 19. "A’ Holdnak lakosai eszes állatok és Troglodyták, melyek az emberi nemhez tartoznak." [SRG.]

Természet históriai ritkaságok. = Hasznos Mulatságok 1826. Első Félesztendő (19.) p. 152. "Angliában újonnan figyelmessé lettek, a’ Magnesnek az Időmérőkre (Choronometer: az az Astronomiai észrevételekre szolgáló órák) valo béfolyása eránt." [SRG.]

Új Üstökös Tsillag. = Hasznos Mulatságok 1826. Első Félesztendő (25.) p. 200. Biela 1826. febr. 27-én Josephstadtban felfedezett egy üstököst a Kos csillagképben. [SRG.]

A Hóldnak befolyása az állatokra, és növényekre. = Hasznos Mulatságok 1826. Első Félesztendő (28.) pp. 222-223. Biela 1826. febr. 27-én Josephstadtban felfedezett egy üstököst a Kos csillagképben. [SRG.]

Üstökös Tsillag. = Hasznos Mulatságok 1826. Első Félesztendő (39.) pp. 314-315. 1825. júliusától október közepéig Európából észlelt üstökös újra visszatért. Csak távcsővel látható, 1826. máj. 2-től. [SRG.]

Jegyzések az új Üstökös Tsillagról. = Hasznos Mulatságok 1826. Első Félesztendő (43.) pp. 342-343. W. Olbers és Schumacher megfigyelései az 1826. febr. 27-én felfedezett Biela üstökösről. [SRG.]

1825-dik Esztendei Üstökös Tsillagok. = Hasznos Mulatságok 1826. Második Félesztendő (11.) pp. 84-85. Seneca ezt írja: "kell egy Napnak jönni, mellyben az emberek az Üstökös Tsillagok természetét, és nagyságát, valamint pályájoknak körét, nagyságát, ’s a Planétáktól való különbözését kitanúlhatják." A cikkben említett üstökösök: 1825. máj. 19-én, júl 13-án., aug. 9-én, szeptember 19-én, nov. 7-én jelentek meg. A hatodik üstökös a Föld déli részén látszott 1682 és 1759 után tért vissza. [SRG.]

A’ Hold súgárainak melegsége. = Hasznos Mulatságok 1826. Második Félesztendő (15.) p. 119. Howard marylandi egyetemi professzor (horpadt tükörrel történő) kísérletéről, amit Prevost megismételt és megállapította, hogy a Hold fényét összegyűjtve nincs meleg hatása. [SRG.]

Jegyzések az üstökös Tsillagról. = Hasznos Mulatságok 1826. Második Félesztendő (22.) p. 176. 1826. aug. 7-én Pons üstököst fedezett fel az "Eridanus 11. tsillagának szomszédságában." [SRG.]

Apróságok. = Hasznos Mulatságok 1826. Második Félesztendő (28.) p. 222. "Augustus 14-dikén estve, Rigában igen ritka tűnemény: tudniillik Hold-szivárvány látszatott." Légköroptikai jelenség. [SRG.]

Astronomiai felszámlálás. = Hasznos Mulatságok 1826. Második Félesztendő (30.) pp. 234-235. Olbers üstökös-elméletéről. Megállapította, hogy az 1786, 1795, 1801, 1805, 1818, 1825-ben megjelent üstökös ugyanaz volt. [SRG.]

Astronomiai jelességek. = Hasznos Mulatságok 1826. Második Félesztendő (41.) pp. 324-325. Holdfogyatkozás 1826. nov. 14-én délután 4 óra 34 perckor. Részleges napfogyatkozás nov. 29-én 12 óra 34 perckor. Pons üstököst fedezett fel 1826. okt. 12-én(!), ezt okt. 23-án a "Kegyes Oskolabeli Tsillag-vi’sgálók észlelték is." [SRG.]

Apróság. = Hasznos Mulatságok 1826. Második Félesztendő (41.) p. 326. P. csillagász és inasa üstökös észlelési kísérlete. Adoma. [SRG.]

Tsillag-vizsgálói Jelességek. = Hasznos Mulatságok 1826. Második Félesztendő (49.) pp. 384-386. Az 1826. okt. 22-én felfedezett Pons üstökösről, Gambart, Olbers és Schumacher csillagászok. [SRG.]

A’ Nap-foltok. = Hasznos Mulatságok 1826. Második Félesztendő (50.) pp. 393-395. Gruithuisen müncheni csillagász a napfoltokról. [SRG.]

Bode Berlini híres’ tsillag-vizsgáló. = Hasznos Mulatságok 1826. Második Félesztendő (50.) pp. 396-398. Bode (1747. jan. 19. - 1826. nov. 24.) nekrológja. [SRG.]

Tudománybeli Jelentések. Kihalt Tudósok és Irók. = Tudományos Gyűjtemény 1826. III. köt. pp. 124-125. "A’ Kassai Királyi Akademia Junius’ 20-dikán érzékeny kárt vallott, midőn Nagy Tiszteletű Tudós Kmeth Dániel,... forró nyavalyájában meghalt munkás életének, ’s a’ köz jóra törekedő buzgó igyekezetének 42-dik esztendejében. ..." Brezno Bányán született 1783. jan. 15-én, meghalt Kassán 1825. jún. 20. [SRG.]

PODHRADCZKY Jó’sef: A’ Budai Palotáról. = Tudományos Gyűjtemény 1826. XII. köt. pp. 74-87. "1777. a’ Magyar Mindenség Nagy-Szombatból ebbe a’ Palotába helyheztődött, ’s ekkor a’ tsillag-visgáló Torony épűlt,... Egyébaránt ebben a’ két emeletű és kilentzven négy ölnyi hoszú Palotában vannak; földszínt 66. első emeletében 47. a’ másodikban 78. tsillag-visgáló Toronyban 12. öszvesen 203. szobák." p. 85. [SRG.]

          1827.

FORSTNER, Alexander: Vizsgálódások a’ Világ’ alkotmánya felett. Báró Forstner Sándor után kiadta Lánghy István. Pesten, 1827. Petrózai Trattner Mátyásnál. 80 p., 1 t. Forstner előszavával, melyet Berlinben 1825-ik Esztendő Tavaszán írt. A magyar kötetet "Nemes, Nemzetes, és Vitézlő Hertelendy Dávid Úrnak, nem külömben Hitestársának, született N. Lánghy Czeczilia Aszszonyságnak, Nevök halhatatlanítására szenteli a Kiadó." [KSZ.]

[FAZEKAS Mihály:] Folytatása a’ tsillagos Éggel való esmerkedésnek. In: Debreczeni magyar kalendáriom Krisztus urunk születése utánn az 1827dik közönséges esztendőre. Készült a’ két magyar haza hasznára. Némely hasznos és szükséges Toldalékokkal együtt. Debreczenbenn nyomtatta Tóth Ferencz. [1826.] pp. [54-65.] Az égtájak meghatározása, főként a Déllő (meridianus) ismerése. Ez után a fényesebb csillagok és nevezetesebb csillagképek ismertetése havonként januártól decemberig, azaz újra az egész égboltot leírja. Még egy Tsillag-Óra is készült, amely nagyobb terjedelmű, de ugyanott vásárolható, ahol a kalendárium. [KSZ.]

DÓHOVICS [Basilius]: Az egész látható Világ’ Rende tudományosan elő-adva, a’ legujjabb Felfogások szerént. (Tiszta eredeti Munka.) = Felső Magyar-Országi Minerva Harmadik Esztendei Folyamat 1827. 2-ik Negyed Májusz Ötödik Kötet pp. 1185-1207. "Most leakarom írni a’ Világ’ systemáját - az e’ látható roppant nagy Mindenség’ alkotmányát - azt, mellynek Isten tudná, hány ezredik parányi részetskéje (de tán egy szem-pora sem) ez a’ mi Földünk: mellyet mi mégis, minthogy kimondhatatlan kicsinyek vagyunk, hozzánk képpest nagyításból Világnak szoktunk nevezni -...A’ Világ, külső formája szerént." [SRG.]

1826-dikban felfödözött negyedik üstökös-csillag. = Hasznos Mulatságok 1827. Első Félesztendő (7.) pp. 51-52. A Pons által 1826. dec. 27-én felfedezett üstököst, Gambert is 27-én látta meg. Ez volt 1826-ban a negyedik üstökös. [SRG.]

Herschel. = Hasznos Mulatságok 1827. Első Félesztendő (11.) pp. 84-86. Herschel önmagáról. [SRG.]

1826-ikban meghalt jeles Személyek. = Hasznos Mulatságok 1827. Első Félesztendő (11.) p. 87. Nov. 24-én halt meg Bode. [SRG.]

S. Cs. S-R.: Hajdan, és Ma. Az égi tizenkét Jegyek’ során. [Vers.] = Hasznos Mulatságok 1827. Első Félesztendő (39.) pp. 305-307. [SRG.]

Tudomány, és Mesterségbeli Jelentés. = Hasznos Mulatságok 1827. Első Félesztendő (43.) pp. 341-342. Jeszner József bécsi órás által készített óra pontosságát a bécsi csillagvizsgálóban vizsgálják. [SRG.]

Természeti, és Mathematikai új felfödözés. = Hasznos Mulatságok 1827. Második Félesztendő (1.) pp. 7-8. Gruithuisen felfedezése a mozgásban lévő testekről. [SRG.]

Új Üstökös Tsillag. = Hasznos Mulatságok 1827. Második Félesztendő (4.) p. 28. Gambart Marzellyben 1827. jún. 21-én, Nicolet Párizsban üstököst fedezett fel. [SRG.]

Új Tsillag-vizsgáló torony. = Hasznos Mulatságok 1827. Második Félesztendő (2.) pp. 15-16. Pitrat csillagvizsgálója Lyonban. 1830-ra készül el. [SRG.]

Kettős Tsillagról. = Hasznos Mulatságok 1827. Második Félesztendő (39.) pp. 307-308. William Herschel fiának 1827. okt. 15-i előadásáról. [SRG.]

A’ Hold. = Hasznos Mulatságok 1827. Második Félesztendő (50.) pp. 398-399. Gruithuisen, Schwab, Frauenhofer, Runowsky felfedezései a Holdról. [SRG.]

Astronomiai Óra. = Hasznos Mulatságok 1827. Második Félesztendő (50.) pp. 399-400. Lepardos órája. [SRG.]

"Pesten az essős..." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [22.] 1827. Első Félesztendő Boldog Asszony-Hava’ 13-dik napján [jan. 13.] (4.) p. 26. Folyó hónap 11-én déltájban a Duna felett szivárvány látszott, "’s ugyan ez időben a’ Budai várban havas esső esett." [SRG.]

lassú [LASSÚ István]: Külföldi Literatura. Kotzebue Móritz, Orosz Császári Kapitány, a’ Wladimir és Persiai Nap és Oroszlány Rendek’ Vitézze’ Persiai útazásának kivonata. = Tudományos Gyűjtemény 1827. V. köt. pp. 102-120. "Astronomiai esmereteik a’ Persáknak: Kotzebue e’ tárgyat következendő módon adja elő: a’ Követ engemet Astronomusnak (csillag-vi’sgáló) adván ki a’ Minister a’ ki maga is gyönyörködött ezen tudományban, meghívott magához, ... A’ Persák sokat tartanak a’ csillag-magyarázatokra,... " pp. 116-120. [SRG.]

Barátságos Tudósitások külföldről. Prága Május 30-dikán 1825. = Tudományos Gyűjtemény 1827. VII. köt. pp. 68-87. "A’ Physikum Múzeum, az egykori Jé’suiták’, most Seminárium’ roppant nagyságú, és kiterjedésű épületében van,... A’ magas csillagvis’gálótorony is, mellyet még a’ Jé’suiták emeltek, ’s mellyet Prof Dávid, ... szivességgel megmutogatott." p. 82. [SRG.]

          1828.

ESCHENBURG, Joachim: Encyclopaedia vagy is a’ tudományok’ esmeretére tanító könyv. Talprajzolat a’ tudományok öszves előterjesztésére. Eschenburg Joachim János udvari tanátsos, kanonok, és braunsvajgi tanító úr által német nyelven készíttetett harmadik kiadás szerént magyarúl közli Lánghy István. Pesten, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi Istvánnál [nyomtatva]. 1828. XXII, 516 p. Az 1792-dik évi első, a második és az 1808-dik évi harmadik német kiadás előszavaival. Az 1808-as munka alapján készült a magyar fordítás: "A mi a Fordítást illeti, az tsupán tsak az eredeti szerént adódik-elő, s azért ahoz igen kevés, vagy semmisem járult."
Lánghy István írja: "Adná a magyarok Istene, hogy olly hasznos következéseket szülne Nemzetünkben is, a minőt tett és szült a Tudós Német Nemzetben." És még: "A Magyarok Istene lelkesítse nemzetünket mindenkor Hazafiúi egyetértéssel, a Nemzeti tsinosodás és Tudományosság terjesztése eránt való buzgósággal, s a mi igen jó és legkegyelmesebb fejedelmünk eránt való tántoríthatatlan hűséggel, s élessze mindenkor azon tűzzel, mellyel a fejedelemért, hazáért, és Nemzetért élni halni mindenkor kész volt." - írja a fordító. Csillagászat: pp. 221-231. (csillagvizsgálás, időmérés, naptár, földleírás, napóratudomány, csillagászati optika, égleírás, gömbi csillagászat, világrendszerek, csillagászattörténet, a Föld formája és nagysága, helymeghatározás); pp. 299-302. (fizikai csillagászat, égitestek mozgásai, geofizika, légköri fénytünemények) Rövid leírásokkal és bőséges (külföldi) ajánlott irodalommal. [KSZ.]

[FAZEKAS Mihály:] Esmerkedés az Égi testekkel. In: Debreczeni magyar kalendáriom Krisztus urunk születése utánn az 1828dik (szökő) esztendőre. Készült a’ két magyar haza hasznára. Némely hasznos és szükséges Toldalékokkal, és Debreczen Várossának régi és igen emlékezetre méltó Történeteivel együtt. Debreczenbenn nyomtatta Tóth Ferencz. [1827.] pp. [56-61.] Különféle régi vélekedések a Föld helyzetéről és a körülötte látszó világ mozgásairól. A tudomány ismerete szerinti földalak, a Föld forgása, a Föld keringése a Nap körüli. A Hold, a Nap valódi mérete. A bolygók távolsága. A méretviszonyok szemléltetése. [KSZ.]

DÓHOVICS Basil[ius]: Az egész látható Világ’ Rende. (Folytatás.) = Felső Magyar-Országi Minerva Negyedik Esztendei Folyamat 1828. IIdik Negyed Májusz Ötödik Kötet pp. 1681-1694. "A’ Világ belső-képpen." [SRG.]

ÚJFALVY Sámuel: Siciliai Levelek, Döbrentei Gáborhoz. = Felső Magyar-Országi Minerva Negyedik Esztendei Folyamat 1828. IIdik Negyed Májusz Ötödik Kötet pp. 1699-1717. Palermo, Május’ 12-dikén 1825. "A’ Csillag-vizsgáló toronyban hires csillag néző műszer van nappal és éjjel használható, ’s a’ halhatatlan Herscheltől." p. 1701.; Gearra, Május’ 25-kén. "Soha nem láttam olly’ tisztán és világosan az Ég-boltozatját mint ezen az éjjel az Aetnán." p. 1712. [SRG.]

DÓHOVICS Bas[ilius]: Az egész látható Világ’ Rende. (Folytatás.) III. Resultatumok. = Felső Magyar-Országi Minerva Negyedik Esztendei Folyamat 1828. IIIdik Negyed Augusztusz Nyolczadik Kötet pp. 1812-1824. [SRG.]

DÓHOVICS Bas[ilius]: Az egész látható Világ’ Rendje. (Bérekesztés.) = Felső Magyar-Országi Minerva Negyedik Esztendei Folyamat 1828. IVdik Negyed Október Tizedik Kötet pp. 1897-1907. "És ezzel én is véget vetek a’ Systemátizálásnak. Ki-merítettem, a’ mi a’ theoriához tartozandó volt. A’ természet’ nagy fogású tüneménykedésének vi’sgálásában Isten nélkűl indúltam ugyan-ki, de reá jutottam a’ resultátumokban; és ezt, mint principiumot felvévén, megfuttattam a’ gondolkodás’ rendjét viszsza-felé applicatura gyanánt, próbára, hogy mint esik-ki hát ezzel a’ theoria? Nékem úgy tetszik, hogy jól. - E’ lenne tehát s’ világ’ Systemája az én gondolkozásom szerént,..." [SRG.]

Levegői tünemények. = Hasznos Mulatságok 1828. Első Félesztendő (17.) pp. 131-133. Prágai Tsillagvisgálóban 1828. febr. 11-én naposzlopot észleltek. Már láttak 1824. jún. 8-án is. Légköroptikai jelenség. [SRG.]

Apróság. = Hasznos Mulatságok 1828. Első Félesztendő (28.) p. 224. A katona, a csillagász és a meteorhullás. Adoma. [SRG.]

Levegői tűnemény. = Hasznos Mulatságok 1828. Első Félesztendő (29.) p. 231. Böjt elő hava [márc.] 20-ától Rocaasban éjszaki fény látszott, minden nap 24-éig. [SRG.]

Természeti ritkaság. = Hasznos Mulatságok 1828. Első Félesztendő (32.) p. 256. Kínában Kuet-Schen tartományban 1827. augusztusában meteor hullott le. 10 napig égett és kénszagot árasztott. A tudós Mandarinok a Merkur salakjának tartották. [SRG.]

Jeles természeti tünemény. = Hasznos Mulatságok 1828. Első Félesztendő (36.) pp. 286-287. 1828. Szent György hava [ápr.] 3-án naphaló és álnapok látszottak. Légköroptikai jelenség. [SRG.]

SZEKRÉNYESY András: A’ lenyugvó Naphoz. [Vers.] = Hasznos Mulatságok 1828. Második Félesztendő (8.) p. 57. [SRG.]

Levegői Tűnemény. = Hasznos Mulatságok 1828. Második Félesztendő (16.) p. 125. 1828. júl. 30-án Bajorországban tűzgolyót láttak délután 4 órakor. [SRG.]

Kopernik hires Tsillag visgálónak újonnan felfedezett kéziratja. = Hasznos Mulatságok 1828. Második Félesztendő (18.) pp. 141-142. Stockholmban egy fűszerboltosnál találták meg Kepler üstökösök hatásáról írt kéziratát. Néhány évvel ezelőtt egy szabónál a Magna Charta kéziratát találták meg. [SRG.]

Jeles égi tűnemény. = Hasznos Mulatságok 1828. Második Félesztendő (21.) p. 163. Szibériában Kiachtában 1828. jan. 23.-án melléknapot és naphalót láttak. Légköroptikai jelenség. [SRG.]

Levegői tűnemény. = Hasznos Mulatságok 1828. Második Félesztendő (28.) pp. 220-221. Éjszaki fény 1828. szept. 9-én Chelmsfordban (Essex grófság). Említi az 1827. szept. 25-i északi fényt, amely Borehamból látszott. Szept. 10-én meteorhullás volt. [SRG.]

Új Üstökös Tsillag. = Hasznos Mulatságok 1828. Második Félesztendő (29.) pp. 230-231. Encke-üstököst 1828. szept. 4-én észlelték Glasgowban. [SRG.]

Encke’ Üstökös Tsillaga. = Hasznos Mulatságok 1828. Második Félesztendő (42.) p. 309. 1828. nov. 5-én látta az üstököst a bécsi csillagvizsgálóból Mayer adjunktus. Marseillesben 1818. nov. 26-án fedezte fel Pons. Hetedszer jelent meg az üstökös. [SRG.]

Tittel. [TITTEL Pál]: Buda, Sz. Gellért Dec. 2. 1828. = Hasznos Mulatságok 1828. Második Félesztendő (45.) pp. 327-328. Üstökösről. [SRG.]

[GOROVÉ László]: Eger Várossa történeteinek 5-dik folytatása. = Tudományos Gyűjtemény 12. 1828. VII. köt. pp. 3-24. Eszterházy Károlyról "... megörökösödött az ő neve, a’ Lyceumnak felállítása által,... napkeletre hajló részét a’ Csillag visgáló Torony, a’ nem kémellett költséggel, a’ külföldről megszerzett nagy néző csővekkel diszesiti,... A’ Déliléniát vagy meridiánust a’ hires Csillag visgáló Hell magyar hazánk fia nagy pontossággal húzta a’ Toronynak egyik szakaszában; tsak azt lehet sajnállani, hogy nintsen mindenkor a’ toronynak Csillag vizsgálója, vagy observatora,..." p. 14. Értekezések. [SRG.]

          1829.

Áhítatosság’ óráji, a’ valódi kereszténységnek és a’ házi isteni tiszteletnek előmozdítására. Ötödik rész: Az Isten a természetben. Budán, 1829. A Magyar Királyi Univers. Betűivel. 1-640 + III p. Heinrich Zschokke (1771-1848) hitbuzgalmi munkája alapján, de névtelenül, nyolc kötetben 1828-tól 1830-ig Budán megjelent kiadvány V. kötete. Ez számos csillagászati vonatkozást tartalmaz. Míg az írás alapvetően Isten dicsőségét hirdeti, számos, a kor tudásának megfelelő csillagászati ismeretet is tartalmaz. A IV. és az V. kötetet fordítását Lassú István (1797-1852) készítette. A csillagászati vonatkozású részek: II. A’ tsillagos Ég. pp. 15-25.; VII. A’ Hóld. pp. 77-89.; VIII. Az üstökös Tsillag. pp. 90-99.; XL- XLIII. A’ tsillagos égre való fel tekintés (négy részben). pp. 481-533. [HOR.]

A’ hóldban lévő hegyek. = Hasznos Mulatságok 1829. Első Félesztendő (7.) pp. 50-51. Schrötter a Clavius és Tycho kráterekről. [SRG.]

Jelek, mellyekről az időjárását előre meg lehet esmérni. = Hasznos Mulatságok 1829. Második Félesztendő (7.) pp. 53-55. Szivárványról. Légköroptikai jelenség. [SRG.]

Doktor Nantini észrevételei a’ holdról. = Hasznos Mulatságok 1829. Második Félesztendő (12.) pp. 93-94. A Menton-i csillagvizsgáló vezetője 1829. máj. 18-án éjjel 27 angol lábnyi távcsövén keresztül hegyeket, városokat, folyókat látott. [SRG.]

Uj találmány. = Hasznos Mulatságok 1829. Második Félesztendő (18.) p. 140. Egy csillagász Providence városában, 7 angol lábnyi távcsövén keresztül a Napot sötét kamrába (Camera Obscura) vetítette, és napfoltokat észlelt. Ugyanezzel a távcsővel a Holdat is vizsgálta és azt állítja "ezen égitest örökös hóval, és jégdarabokkal van fedve." [SRG.]

Hóldfény’ szivárványa. = Hasznos Mulatságok 1829. Második Félesztendő (25.) p. 199. 1829. aug. 16-án Börnike és Staffelde településeken. Légköroptikai jelenség. [SRG.]

Természeti Tűnemény. = Hasznos Mulatságok 1829. Második Félesztendő (35.) p. 276. Holdszivárvány Erdélyben 1829. aug. 16-án. Okt. 10-én Károlyfehérváron és Kolozsváran láttak holdszivárványt. Légköroptikai jelenségek. [SRG.]

Apróság. = Hasznos Mulatságok 1829. Második Félesztendő (42.) p. 366. 1829. okt. 23-án Krakkóban délután 4 óra tájban tűzgolyót látott, "melynek farka füstölt." A golyóbis szétpattanása után tompa mennydörgés hallatszott. [SRG.]

Magyar és Erdély Ország. Egerből, Jul. 4. = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [24.] 1829. Második Félesztendő Sz. Jakab Hava’ 8-dik napján [júl. 8.] Nro. 3. p. 17. 1829. júl. 1-én "városunkban ... földindúlás tapasztaltatott,... a’ Tsillag-Visgáló Toronyban a’ másod perczenetre járó óra,... megállott,..." [SRG.]

HORVÁT Endre: Kőszögi Fabrich József. = Tudományos Gyűjtemény 13. 1829. I. köt. pp. 54-68. "Tudományos foglalatosságinak három főága volt: A’ csillagvizsgálás;... Hell Maximiliánt (ő Miksának nevezte,) a’ Magyar hazafiat, hires csillagvizsgálót majdnem imádta. A’ második Nemeai dalt néki ajánlotta illy czimmel: Istenben boldogult Hell Miksának, Bécsi Csillagvártásnak. Pindar. 92. l. Mellyképét, Lappóniai öltözetben, megszerezte, és iró asztala előtt függesztette föl, hogy szemei mindenkor rajta mulathassanak." p. 61. [SRG.]

E. I. P. [EDVI Illés Pál]: Egyházi kalendáriombeli kérdés. = Tudományos Gyűjtemény 13. 1829. I. köt. pp. 123-124. [124-125.] [SRG.]

EDVI Illés Pál: Kalendáriom’ magyarázatja, és még valami a’ honni Kalendáriumokról 1824. = Tudományos Gyűjtemény 13. 1829. V. köt. pp. 63-96. [SRG.]

EDVI Illés Pál: A’ Hétközi Napoknak elnevezéséről. Toldalékul a’ folyó évi Tud. Gyüjt. V. Köt. 75-dik lapjához. = Tudományos Gyűjtemény 13. 1829. VIII. köt. pp. 123-124. [SRG.]

E. J. P. [EDVI Illés Pál]: Felelet. Az Egyházi kalendariombeli kérdésre, melly a’ f. e. Tudományos Gyüjtemény I-ső Kötetének 123-dik és 124-dik lapján foglaltatik, ezen szavakkal: = Tudományos Gyűjtemény 13. 1829. IX. köt. p. 111. [SRG.]

W. L.: Felelet. Az Egyházi kalendariombeli kérdésre, melly a’ f. e. Tudományos Gyüjtemény I-ső Kötetének 123-dik és 124-dik lapján foglaltatik, ... = Tudományos Gyűjtemény 13. 1829. IX. köt. pp. 112-124. [SRG.]

Dóhovits B.: Az 1832 évi üstökös csillagról. Az "Extra-Beilage zur allg. Handl. Zeit v. u. f. Ungarn" nevezetű német Folyó-irás’ tóldalékjában, "Der Spiegel"-ben, 1828-diki Augustus’ 23-dikára, 8. szám alatt akadtam egy szomorú prognosticonra, mellyet Dieznam Úr hirdet az 1832-dik évben megjelenendő (??) Üstökösröl. = Tudományos Gyűjtemény 13. 1829. X. köt. pp. 96-101. Külföldi Literatura. [SRG.]

J.: Kalendariomok ujjabb készitését ’s használását Europának virágzó Nemzetei a’ Magyaroktól költsönözvén, ennek tudatlanságával Schwartner Királyi Professortól Hazafiaink ok nélkül vádoltattak. = Tudományos Gyűjtemény 13. 1829. XII. köt. pp. 72-97. [SRG.]

-r-y.: Kihalt Tudósok, és Irók. = Tudományos Gyűjtemény 13. 1829. XII. köt. p. 111. 1829. "November’ 15d. Bécsben, Pasquich János,. ... nagy nevű Astronomus,... 76d. évében." elhunyt. [SRG.]

          1830.

T. P. [TITTEL Pál]: Rövid tudósítás a’ Buda-Pesti torony órák regulázása végett adandó jelek idejéről ’s módjáról, négy közhasznú tábla toldalékkal. Irta a’ Magyar Királyi Universitáshoz tartozó Szent Gellért hegyi tsillag őr torony’ előljárója. Ugyan azon k. fő oskola’ fél százados innepe’ alkalmával. Budán, 1830. A’ Magyar Kir. Egyetem betűivel. 35 p. "Írtam 10dik Juniusban 1830. a’ szent Gellért hegyén" írja a szerző. A könyvecske 40 oldalas (a 35-dik oldalig számozott), melyből 15 oldal az időméréssel kapcsolatos szöveg. A további 25 oldalon táblázatok vannak, amelyek 1830-1899-ig minden év minden napjára közli az időegyenlet illetve a dél időpontját óra, perc és egy tized másodperc pontossággal "a’ sz. Gellért hegyi torony déli körére" kiszámítva.
"A toronyórák egységes idejének érdekében: 1830. jún. 27-től kezdve, minden délben a Gellért-hegyi csillagvizsgálónál elhelyezett harang egy hangos ütéssel jelzi a közép delet. Erre fél perccel korábban, szapora harangütésekkel hívják fel a figyelmet." A tanulmány ismerteti a "valóságos dél" és a "közép dél" fogalmát és azt, hogy a mechanikus órák miért az utóbbi szerint járnak, melyek igazításához ad segítséget a budai időjelzés. [KSZ.]

DÓHOVICS B[asilius]: Lidércz, sárkány, tüzes-golyóbis, lámpás, ugró kecske - az égen: Meteorok’, futó- ’s szakállas csillagok’ tünetjei új magyarázat szerént. = Felső Magyar-Országi Minerva Hatodik évi Folyamat 1830. IIdik Negyed Májusz Ötödik Kötet pp. 81-101. "Az én felosztásom szerént e’ képen három félék a’ csillagok:
1-ször: Ollyanok mellyek körűl mások járnak, és ezek székes rangúaknak (sydera centralia); a’ más körűljárók pedig bújdosó, vagy bolygó csillagoknak (planétáknak) neveztetnek. Igy a főld a’ hóldhoz képest székes rangú, mert maga körűl járatja a’ holdat; de a’ naphoz képest bolygó csillag, mert maga is jár a’ nap körűl, mint a’ hold ő körűlötte. - 2-szor: Ollyanok, mellyek más csillag körűl járnak ugyan, de más körűlettek semmi sem jár, és ezeket Holdaknak, vagy Drabantoknak (satellites v. lunae) nevezük. - 3-szor: Ollyanok, mellyek sem magok más körűl, se körűlettek más nem jár, hanem minden szövetség nélkül szabadon járnak a’ világ’ térségeiben. Ezek hát neutrálisták." [SRG.]

Természeti Tűnemény. = Hasznos Mulatságok 1830. Első Félesztendő (1.) p. 5. 1829. nov. 5-én naphaló Baskisetben. Légköroptikai jelenség. [SRG.]

Apróságok. = Hasznos Mulatságok 1830. Első Félesztendő (1.) p. 8. Berlinben, 1829. dec. 23-án 3 naposzlopot láttak 7.45-től 9 óráig. Légköroptikai jelenség. [SRG.]

Venus Tsillag. = Hasznos Mulatságok 1830. Első Félesztendő (5.) pp. 39-40. Legnagyobb keleti eltérése 1829. dec. 24-én volt 7 óra 12 perckor volt, legfényesebb 1830. jan. 13-án. A Földhöz legközelebb márc. 7-én lesz, a legtávolabb dec. 21-én. [SRG.]

Új üstököstsillag. = Hasznos Mulatságok 1830. Első Félesztendő (40.) pp. 313-314. Gambart 1829. ápr. 21-én üstököst fedezett fel Marseillesben. [SRG.]

Chronoglobion. = Hasznos Mulatságok 1830. Első Félesztendő (44.) pp. 347-349. Ziebermayr Mátyás bécsi műszerész találmánya. [SRG.]

Az 1832dik esztendőben megjelenő üstökös-tsillag. = Hasznos Mulatságok 1830. Második Félesztendő (18.) pp. 142-143. Gruthuisen az üstökösökről. [SRG.]

Apróságok. = Hasznos Mulatságok 1830. Második Félesztendő (27.) pp. 215-216. "Egy hold-fogyatkozásból már fel tudják vetni, ’s megmutatni, hogy mostani időszámlálásunk hibás, és 3 esztendővel rövidebb, mint kellene." [SRG.]

Apróságok. = Hasznos Mulatságok 1830. Második Félesztendő (27.) p. 216. "Az első holdfogyatkozás, mellyet az írások emlékezetül fenntartottak, tapasztaltatott Chinában 2169 esztendővel a’ mi idővetésünk előtt." Hi és Ho csillagászok életébe került, hogy a kalendáriumokban nem jelezték a holdfogyatkozást és a népet előre nem készítették fel az eseményre. [SRG.]

Ég-vizsgálás. = Hasznos Mulatságok, a’ Hazai ’s Külföldi Tudósitásokhoz Toldalékúl 1830. Második Félesztendőre Nro. 45. pp. 354-357. A Müncheni Ujság nov. 15-i számában a csillagok közötti levegőről az "aether-"ről, az atmoszféráról, az Encke-üstökösről, oscillációról és más égi eseményekről ír. "Tsak 1811-ben találkozott illyen, midőn Gruithuisen ezen állitást tette fel: az üstökös-tsillagok farka ugy áll a’ nap’ atmosphaerájában, mint nálunk a gyertya lángja, és amannak meggörbülése nyilván az aether ellentállásától vagyon; s ezen utolsó környülállás Brandesnek az illyen tsillagok’ üstökeiröl tett vizsgálódásai által megvalósodott..." [SRG.]

Apróságok. = Hasznos Mulatságok 1830. Második Félesztendő (50.) p. 400. 1830. nov. 30-án a londoni királyi tudományos akadémia "Előlülőjének választása" zajlott. Az egyik jelölt Dr. Herschel volt, de a címet nem ő kapta meg. [SRG.]

A. B. P.: Tudósítások a’ Külföldről. (Folytatás.) Berlin Augusztus 29ikén 1825. = Tudományos Gyűjtemény 14. 1830. VI. köt. pp. 50-67. "Professor Mitscherlích-el egy házban lakik a’ hires Astronóm Bode. ... ’s 78 esztendők terhe alatt meggörbült komoly ember. ... A’ csillagnéző torony, melly egy régi épület, az Universzitás háta megett van, ’s 84 lábnyi magas." p. 66. [SRG.]

          1831.

ZÁDOR Elek: Mathematikai geographia. In: Geographiai kézikönyv vagy a’ világ mathematikai, physikai, kiváltképen pedig politikai leirása, a’ legújabb határozások szerint. Felsőbb oskolai intézetek pallérozott olvasók számára Stein, Volger és Cannabich után készítette Zádor Elek. Első szakasz: Európa. Pesten, 1831. Wigand Ottónál. pp. 1-13. "A’ föld bújdosó csillag, melly maga körül ’s egyszer ’smind a’ nap körül is mozog. A’ földön kivül még 10 bújdosó csillag vagyon, mellyek közül négynek még apró mellyek planétáji (holdjai, hajduji; nevezetesen Uránusnak 8, Szaturnusnak 7, Jupiternek 4, a’ földnek 1 ) is vagynak, mellyek valamint a’ fő bújdosó csillagok , a naptól veszik világosságokat. Ezek azon távolság szerint , mellyben a nap körül mozognak , így következnek egymás után : Merkúrius , Vénus , Föld , Mars , Veszta , Juno , Czéres , Pallas , Jupiter , Szaturnus és Uránus. ..."
Kulcsszavak: esztendő részei, éghajat, ekliptika, csillagtudományi (astronómiai) naphónap, tavaszi jegyek, nyári jegyek, őszi jegyek, téli jegyek, éjnapegyenlőség, bak vagy a rák jegy, leghosszabb nap, legrövidebb nap, naptértte, térítő kör, a’ föld’ formája , ellenlábasok, antipódák, földtengely, földátmérő, északi földsark, déli földsark, éjnapegyenlítő, déllinea, meridiánus, délkör, geographiai szélesség, szélesség éjszaki vagy déli, földsarki magasság, keleti és nyugoti hosszaság, tavaszi pont, tavaszi éjnapegyenlőség, paralélla körök, térítő körök, rák’ térítő, nyári térítő, bak’ térítő, téli térítő, sarkkör, éjnapegyenlőség csonka köre, Zenith, agypont, Nadir, lábpont, láthatár, látás-kör, valódi láthatár, világtájékok, szelek, szélrózsa, szélmutató, kompasz, a’ föld’ éjnapegyenlítőjének kerülete, a’ föld’ átmérőjének nagysága, geográphiai mértföld, négyszegű mértföld, koczka mértföld. [HAI.]

ORMÓS József: A’ nap veszteg-állásának első erős megmutatása. = Felső Magyar-Országi Minerva Hetedik évi Folyamat 1831. Iső Negyed Mártziusz Harmadik Kötet pp. 222-224. "Igen-is, a’ nap veszteg marad mindenkor, mivel saját fényével ragyog; már pedig minden saját fénnyel biró testek állanak, eleven példák reá az úgy nevezett álló-csillagok, mellyeknek számok sok ezerre telik,... Ellenben a’ földet mozgásban állitom lenni: mivel saját fényével nem bir; már pedig minden kölcsön sugárokkal ragyogó testek örökké útban vagynak, mellyre kész bizonyságok az úgy nevezett bújdosók, és a több százakra felmenő, már eddig ösmeretes üstökösöknok állhatatlan tévelygései." [SRG.]

KÖRMENDY Camill: Eszmélkedés a’ Világról. = Felső Magyar-Országi Minerva Hetedik évi Folyamat 1831. IIIdik Negyed Juliusz Hetedik Kötet pp. 545-554. "A’ szüntelenül munkálkodó emberi észnek nem lehet gyönyörüebb, és felségesebb foglalatossága, mintha a’ mindenségnek legcsudállatosabb titkaiban elmerülve eszmélkedik; gyengék ugyan testi érzékeink, de ha a’ csillagos égre vetjük szemeinket, lelkünk elbájolva csudálja azon véghetetlen tábort,..." [SRG.]

BALAJTHY Jó’sef: Találmányok és felfedezések. = Felső Magyar-Országi Minerva Hetedik évi Folyamat 1831. IVdik Negyed Deczember Tizenkettedik Kötet pp. 909-944. "...ég-vi’sgálás (Astronomia) p. 912.; 420-ban Pármenides vólt a’ legelső, a’ ki a’ földet golyóbis formának vagy gömbölyűnek állította lenni. 360-ban Pytheas (Marsíliai) adta ki az Ekliptika görbeségéről való legelső fundamentomos észrevételeket. p. 915.; 45-ben Julius Caesar osztotta az esztendőt, Sosigenesnek egy Egyiptomi Mathematicusnak segedelmével 365 napokra, p. 916.; 135-ben az Astrolabiumot, mellynek feltalálója nincs tudva, már Ptolemaeus esmerte. 250-ben egy Armoricumi vagy Bretagnei Szerzetes, Gvinclan, a’ Nap’ és Hóld’ járásáról irt esztendőnkint egy kis könyvet ezen czim alatt: Diago non al Manach Gvinclan, az az: Gvinclan Szerzetes’ jövendölései. Ezen időtől fogva élnek, a’ Kalendáriom név helyett, az Almanach névvel. p. 917.;
1472-ben a’ legelső Csillag-vi’sgáló torony, Magyar-országban állitatott fel. A’ Párisi 1664-1672-ben a’ Greenwicki 1672-ben p. 929.; 1570-ben Tycho de Brahe készítette a’ legelső Sextánst. p. 934.; 1582-ben jobbította-meg XIII. Gergely pápa a’ Kalendáriomot... p. 935.; 1590-ben Jansen Zachariás Middelburgi pápaszemtsináló találta-fel a’ Telescopimot. p. 935.; 1600-ben Gvido Ubaldi, a’ ki előtt Dürer Albrecht ezen tekintetben nevezetessé tette magát, mélyebben ereszkedett a’ meszszelátó-cső (perspectiva) alapja’ vi’sgálásába,... A’ legrégibb meszszelátócső-festő a’ Görögök köztt Agatharchus vólt, a’ ki egy időben élt Aeschilussal. A’ meszszelátó-csőt Anaxagoras (Aeginai) irta-le legelőször." pp. 935-936. [SRG.]

Apróságok. = Hasznos Mulatságok 1831. Első Félesztendő Nro. 6. p. 47. Bécsben jan. 7-én este 6 órakor éjszaki fény látszott. 7 óra tájban volt a legerősebb, 10 órakor elenyészett. Pozsonyban is látták. [SRG.]

Apróságok. = Hasznos Mulatságok 1831. Első Félesztendő Nro. 7. p. 55. Bahnban (Pomeránia) 1830. dec. 11-én este 10 órakor éjszaki fény láttak, reggel 2 óráig. [SRG.]

Természeti tűnemények. = Hasznos Mulatságok 1831. Első Félesztendő Nro. 8. p. 63. Üstökös 1831 elején.; Sarki fény "Orosz, Lengyel, Német és Tscehországokban, Magyarország felső részein és Pest-Budán" 1831. jan. 7-én. [SRG.]

Berenice’ haja. = Hasznos Mulatságok 1831. Első Félesztendő Nro. 15. pp. 118-119. "Berenice, Evergetes Ptolomaeus’ felesége, azt fogadta volt, hogy szép haját az Isteneknek fogja áldozni, ha azt a szerentsét megadják neki, hogy táborozásban lévő férjét ismét megláthassa." Berenice levágatta a haját és elküldte a templomba. Ptolemaeus hazatérve mérges lett ezért és kereste felesége haját, ami eltűnt a templomból. Conon udvari csillagász, hogy mentse a helyzetet, felmutatott az égre az Oroszlán csillagképben megmutatott 7 csillagot, hogy ott a királyné haja. A csillagászok ezen csillagzatot azóta is "Berenice’ hajának nevezik". [SRG.]

Kő-esső. = Hasznos Mulatságok 1831. Első Félesztendő Nro. 17. p. 133. 1803. ápr. 25-én nagy területen tüzes és kénkő-bűzt árasztó kövek hullottak Franciaországban 1 óra tájban. Ágyúlövéshez, puskalövéshez, doboláshoz hasonló hangok kísérték. Biot beszámolt az eseményről a Párisi Akadémiának. [SRG.]

Apróságok. = Hasznos Mulatságok 1831. Első Félesztendő Nro. 19. p. 151. A berlini Voss szerint az éjszaki fény nem jelent háborút. [SRG.]

Apróságok. = Hasznos Mulatságok 1831. Első Félesztendő Nro. 22. p. 176. 1831. febr. 26-án este 6 óra után igen nagy holdfogyatkozás volt Pesten, "melly a’ Kalendáriomokban nints feljegyezve". [SRG.]

Tudományos dolgok. Tudományos Gyűjtemény 1831. VII. kötet, 15-dik esztendő Folyamat. = Hasznos Mulatságok 1831. Második Félesztendő szept. 3. Nro. 19. pp. 147-148. Holéczy Mihály értekezése az üstökösökről. [SRG.]

Levegői tűnetek. = Hasznos Mulatságok 1831. Második Félesztendő szept. 14. Nro. 22. pp. 171-172. "Aug. 7-ikéig tartott száraz idő alatt, különös világosságnak szemmel látó tanúi valánk éjtszakánként? Melly éjszak-nyugotról látszott eredetét venni. Aug. 4. ’s 5-ike között olly nagy volt a’ világosság, és olly tartós, hogy éjfélkor még olvashatni lehetett a’ közönséges betüket." Az Odesszai Kurirban írták ezt. Madridból aug. 13-án megerősítették a napok hosszabbodását és az éjszakai szokatlan világosság tényét. Szept. 9-én napfoltot észleltek. [SRG.]

Tudományos dolgok. = Hasznos Mulatságok 1831. Második Félesztendő szept. 24. Nro. 25. pp. 194-195. Tittel haláhíre. [SRG.]

V. [VÖRÖSMARTY Mihály]: Tittel halálára. [Vers.] = Hasznos Mulatságok 1831. Második Félesztendő szept. 24. Nro. 25. p. 195. [ZSE.]

Ritka tünet a’ természetben. = Hasznos Mulatságok 1831. Második Félesztendő szept. 28. Nro. 26. pp. 206-207. Sarki fény 1831. szept. 26-án Buda-pesten. 26-án naplemente után egy órával nagyon világos volt, ami a levegőnek nagy tisztaságától van. [SRG.]

Természeti különösségek. = Hasznos Mulatságok 1831. Második Félesztendő nov. 9. Nro. 38. p. 301. Palermóban 1831. aug. 21-én sarkifényt (?) láttak. Tűzgyulladáshoz hasonló fényeket észleltek, gomolyogtak a levegőben mintha forgószél kergette volna őket. [SRG.]

Mese. A’ nap és hold. = Hasznos Mulatságok 1831. Második Félesztendő nov. 23. Nro. 42. pp. 335-336. [SRG.]

Föld feletti számítgatás. = Hasznos Mulatságok 1831. Második Félesztendő dec. 24. Nro. 47. pp. 374-375. A Föld és a Jupiter összehasonlítása. [SRG.]

HABERLE [Károly:] Időjárásbeli Észrevételek. Januárius, 1831. 2. jegyzés. = Orvosi Tár 1. 1831. 1. köt. 1-3. füz. pp. 94-95. 1831. jan. 7-én este 10 órától éjfélig Pestről igen ragyogó éjszaki fényt láttak. A jan. 7-i sarki fényt Flittner János Liptó-vármegyei főorvos este 6 órától éjfél után 3-ig látta, részletes leírása szerint a fény legragyogóbb 9 óra fele volt. Levele szerint, amint mondják, jan. 12-én megint mutatkozott egy gyengébb éjszaki fény, s jan. 20-a reggel 4 és 5 óra között az éjszak-nyugoti ég több percig igen világlott. Ezeket többen látták. [KSZ.]

Az Üstökös Csillagról. = Tudományos Gyűjtemény 15. 1831. II. köt. pp. 24-42. "Az Üstökös-csillag nem valami Meteor, vagy Gőztünemény, mint Aristoteles után sokan hitték a’, hanem valóságos Égitest és Planéta, noha a’ több planétáktól futására és természetére külömböző,... világosságot a’ Naptól költsönöz;..." [SRG.]

E. I. P. [EDVI Illés Pál]: Mesés vagy csudás születésű Emberek’ példáji. = Tudományos Gyűjtemény 15. 1831. IV. köt. pp. 62-73. "Ha a’ Világ’ történeteinek mesés korába vissza megyünk, mindenegy nemzet’ történetében akadunk csudálatos esetekre, származásmódokra, rendkivüli tehetséggel felruházott emberekre, kik mindjárt fogantatásoknak vagy születésöknek csudás voltával is tették magokat tekintetbe a’ köznép előtt, magokat Csillagok’, Nap’, Istenek, folyók, hegyek és Ég’ fiainak adván ki,..." [SRG.]

HOLÉCZY Mihály: Egy gondolat az Üstökösökről. = Tudományos Gyűjtemény 15. 1831. VII. köt. pp. 81-90. "Diezmann azokkal tart, a’ kik az üstökösök által majd teremtenek, majd rontanak világokat. ... ki volna tehát, a’ ki csalhatatlanúl előre megmerné határozni, hogy a’ jövő év pusztító üstököst hoz földönkre? nem vagyunk-e keresztények? nem tudjuk-e, hogy egykor ugyan bizonyosan vége lesz-e világnak, de mikor, azt senki sem értheti?" [SRG.]

Kihalt Tudósok ’s Írók. = Tudományos Gyűjtemény 15. 1831. VIII. köt. p. 121. 1831. "Aug. 26. meghalt N. TT. Tittel Pál,... a’ M. K. Egyetemnél az Astronomia Professora, ... életének 47. esztendejében." [SRG.]

Előlépés. = Tudományos Gyűjtemény 15. 1831. X. köt. p. 122. "Tisztelendő Edvi Illés Pál Ev. Prédikátor Úr,... Vanyolán Viselt Prédikátori hivatalt, mostan a’ Nemes-Dömölki Gyülekezettől választatott ugyan azon hivatalra,...mult Oct. 2. napján... be is állítatott." [SRG.]

V.: Tessedik Ferencz útazása Franczia ország déli részeiben. - Pesten Trattner és Károlyi könyvnyomtató intézetében 1831. = Tudományos Gyűjtemény 15. 1831. XI. köt. pp. 105-115. A Pic-du-Midi de Bigorre csúcs megmászása során írja: "Nyugodtunk egynehány pillanatig, egy kis lapos helyen ülve. Plantade, múlt századbeli csillag-vizsgáló, midőn e’ csucsra menne vizsgálatokat tenni (1741ben) eddig hatott elő. ... így kiáltott fel, "Istenem, be szép ez!" ’s szél ütötte meg, szörnyet halva rogyott le a’ földre." p. 108. Literatura. Hazai Literatura. Könyv-esmértetés. [SRG.]

Külföldi Literatura. A’ Hinduk’ drámai Literaturája. = Tudományos Gyűjtemény 15. 1831. XI. köt. pp. 115-120. A drámában "A’ hold a’ csésze, mellyben Amrita, az istenek ambroziája tartatik. A’ nevekedés 14 napjai alatt a’ nap tölti meg, töltekor egy éjjel tisztelik az istenek a’ planétát, ’s a’ fogyásnak első napjától kezdve mindenik iszik belőle naponként egy kalát, mig a’ csésze végkép ki nem ürűl." p. 117. [SRG.]

Külföldi Literatura. A’ Hinduk’ drámai Literaturája. (Folytatás.) = Tudományos Gyűjtemény 15. 1831. XII. köt. pp. 99-105. A drámában holdfogyatkozásról ír "Mint Rahu’ torkából a’ hold kivétetett." pp. 102-103. [SRG.]

          1832.

DÖBRENTEI Gábor: Tittel Pál. In: Névkönyv a’ Magyar Tudós Társaságról 1832re. Szerk.: Döbrentei Gábor. Pesten, 1832. Nyomt. Trattner és Károlyi. pp. 42-45. "Életrajzok a’ Társaság kiholt tagjairól. [...] a’ mathesis osztályában volt helybeli első rendes tag. Szül. Június 29d. 1784ben Pásztó mező városában, hol atyja becsületes Bodnár mester volt, Heves Várm. Alsóbb iskolába ott járt, a’ grammatikán kezdve Gyöngyösön és Kecskeméten tanult 1801ig, mellynek végével egri megyebeli papnak öltözött..." [HAI.]

Levegői kő. = Hasznos Mulatságok 1832. Első Félesztendő jan. 21. 6. sz. pp. 43-44. Meteorhullás 1751-ben, 1753-ban, 1808-ban, 1831. szept. 9-én Wessely Morvaországban. [SRG.]

DÁVID Lajos: Legújabb tudósítás az 1832-ben megjelenendő üstökös tsillagról. = Hasznos Mulatságok 1832. Első Félesztendő febr. 8. 11. sz. pp. 83-84. [ZSE.]

Caëni kő-eső Frantzia Országban. = Hasznos Mulatságok 1832. Első Félesztendő febr. 25. 16. sz. pp. 127-128. Meteorzápor 1803. ápr. 25-én délután egy órakor. A kövek melegek voltak és kénszagot árasztottak. Biot szerint 2-3000 a leesett kövek száma. [SRG.]

Csillagvisgállási közlések. = Hasznos Mulatságok 1832. Első Félesztendő márc. 31. 26. sz. pp. 205-206. A bujdosó és üstökös csillagokról. [SRG.]

Hóldszivárvány. = Hasznos Mulatságok 1832. Első Félesztendő máj. 9. 37. sz. pp. 293-294. 1710. dec. 21-én., 1799. máj. 6-án., 1804. ápr. 29-én., 1806-ban., 1819. aug. 4-én. Légköroptikai jelenség. [SRG.]

Csillaghullás. = Hasznos Mulatságok 1832. Első Félesztendő máj. 19. 40. sz. pp. 317-318. Meteorhullás 1793-ban. [SRG.]

VIZER István: A világ teremtésének nagyságáról. = Hasznos Mulatságok 1832. Második Félesztendő júl. 4. 1. sz. pp. 3-5. [SRG.]

A’ hóldfogyatkozás. (Lander testvérek afrikai útazásokból.) = Hasznos Mulatságok 1832. Második Félesztendő júl. 7. 2. sz. pp. 9-14. [SRG.]

VIZER István: A’ 4 esméretes utú üstökös tsillagokról. = Hasznos Mulatságok 1832. Második Félesztendő aug. 8. 11. sz. pp. 86-87. Halley, Olbers, Encke és Biela üstökösökről. [SRG.]

VIZER István: A’ 4 esméretes utú üstökös tsillagokról. (Folytatás ’s vége.) = Hasznos Mulatságok 1832. Második Félesztendő aug. 11. 12. sz. pp. 94-96. Halley, Olbers, Encke és Biela üstökösökről. [SRG.]

Csillag képek. = Hasznos Mulatságok 1832. Második Félesztendő szept. 1. 18. sz. pp. 141-142. Bode égabroszaiban 17.240 csillag található. [SRG.]

A’ Föld. = Hasznos Mulatságok 1832. Második Félesztendő szept. 26. 25. sz. pp. 196-200. Csillagászati vonatkozásokkal. [SRG.]

Apróságok. = Hasznos Mulatságok 1832. Második Félesztendő nov. 7. 37. sz. p. 296. Egy holland matematikus könyve az 1832 évi üstökösökről. A kötet záró mondata: "egy szóval megmutatom, hogy az egen tulajdonképpen semmi revolutio nints; ott csak rendületlen egység és rend uralkodik." [SRG.]

Természet tünemény. = Hasznos Mulatságok 1832. Második Félesztendő dec. 8. 46. sz. pp. 363-364. Meteorzápor 1832. nov. 13-án Budán. [SRG.]

Elegyes Dolgok. = Magyar Kurir 1832. Első Fél Esztendő jan. 13. Nr. 4. p. 32. "Morva Országnak Vessely nevű helységében a’ mult eszt. Sept. 9dikén kemény szél fujván, midőn az egyszerre eltsendesedett, menydörgés támadt, és az alatt süvöltő zúgással egy darab kő esett le a’ levegőből,..."; Bétsi Magyar Újság ezen nevezet alatt: Magyar Kurir. 1832-dik esztendöre. szerkeztete és kiadja Márton Jó’sef. [SRG.]

Elegyes Dolgok. = Magyar Kurir 1832. Első Fél Esztendő jan. 17. Nr. 5. p. 40. "Az a’ levegői kő, mellyről a’ legközelébb kiadódott Magyar Kurír már emlékezett, az Ásványok tudománya regulái szerént megvizsgáltatván és több más országokból kerűlt ’s az itt lévő Ásványok gyűjteményében tartott vele egy eredetű kövekkel öszvehasonlíttatván, úgy találtatik, hogy a’ levegői kövekkel általjában tulajdon semmi esmertető jegyek nélkül nem szükölködik. ...legtöbb hasonlatossága van a’ Lissaioz." [SRG.]

Frantzia Ország. = Magyar Kurir 1832. Második Fél Esztendő szept. 21. Nr. 24. p. 190. "Zach Bárót azt a’ híres tsillagvizsgálót Sept. 2-kán a’ Cholera elragadta." [báró Zach Ferenc Xavér János 1754-1832.] [SRG.]

Magyar Ország. = Magyar Kurir 1832. Második Fél Esztendő dec. 4. Nr. 45. pp. 367-368. "Debretzen, Nov. 25-kén 1832. Ezen hónap 12 és 13-dik napjai közt eső éjtszaka, igen különös és szokatlan természeti Tünemény lepett meg bennünket: ugyan is éjtszaki 2 órától fogva, reggeli 5 óráig olly sűrűen látszottak Levegő egünkben az úgy nevezett Tsillag szaladások, hogy Athmosphaeránkat egészszen megvilágosította, tíz ’s tizenkét illyen Levegői gyúladások sűltek el egyszerre. ...Ugyan ekkor, dél és Napkelet közt, tőlünk 4 magyar mértföldnyire eső Vantsod nevű Helység felett (Bihar Vármegyében) olly kemény menydörgések és tsattogások vóltak, hogy a’ rázás miatt az ablakok üvegjei öszve repedeztek." [SRG.]

Magyar Ország. = Magyar Kurir 1832. Második Fél Esztendő dec. 18. Nr. 49. p. 399. "Debretzen, Dec. 10-kén 1832. A’ múlt Nov. Hónap 13-kára virradó éjjel reggeli 2 órától fogva szinte viradtig sokan látták nálunk is a’ rendkivül való nagy és sok Tsillag szaladásokat, és egész első rendű pertzekig tartott nagy fényű világosságokat, mellyek a’ szép Hóld világát is meghaladták. - Ugyan azon időben Tordán Bihar Vármegyében azt mondják nagy égi háború vólt." [SRG.]

Üstökös tsillagok. = Sokféle. A’ bétsi magyar újság mellé toldalékul. Béts. 1832. máj. 4. 2. sz. pp. 12-13. "A’ folyó 1832-dik esztendőben - a’ tsillagvizsgálók jelentése szerént - két nevezetes üstökös tsillag fog megjelenni. Az egyik Május elején, a’ másik Szeptemberben. Felfedezőinek nevéről amazt Enke, emezt Biela névvel nevezik..." [HAI.]

Herschel Wilhelm. = Sokféle. A’ bétsi magyar újság mellé toldalékul. Béts. 1832. aug. 10. 19. sz. pp. 225-229. Littrow után. [HAI.]

A’ tsillagok, ’s béfolyások az emberekre. = Sokféle. A’ bétsi magyar újság mellé toldalékul. Béts. 1832. dec. 11. 64. sz. pp. 516-517. [HAI.]

Az 1835-ben megjelenő üstökös tsillag. = Sokféle. A’ bétsi magyar Újság mellé toldalékul. Béts. 1832. dec. 18. 66. sz. p. 536. A Halley üstökösről szóló mindössze 10 soros, de információban gazdag cikkecske. [HAI.]

NAGY Károly: Encke üstökös-csillaga. = Társalkodó 1. 1832. Első Fele Január’ 25kén 7. sz. pp. 26-27. Bécs, 1832. jan. 17-i beszámoló. [ZSE.]

Makáry: A’ csillagokhoz. [Vers.] = Társalkodó 1. 1832. Első Fele Február’ 15kén 13. sz. p. 49. [SRG.]

N. [NAGY Károly]: A’ Cometák. = Társalkodó 1. 1832. Első Fele Február’ 18kán 14. sz. pp. 53-56. "Ezen különös ’s majdnem rendkivüli égi tünemények, annál inkább gerjesztik figyelmünket, mennél több nehézséget találunk természetök vizsgálatinál, mozgási törvényök felfedezésinél." [ZSE.]

N. [NAGY Károly]: A’ Cometák. (Folytatás.) = Társalkodó 1. 1832. Első Fele Február’ 22kén 15. sz. pp. 57-59. [ ZSE.]

NAGY Károly: A’ Cometák. (Vége.) = Társalkodó 1. 1832. Első Fele Február’ 25kén 16. sz. pp. 61-63. [ ZSE.]

NAGY Károly: A Föld’ dimensiói. = Társalkodó 1. 1832. Első Fele April’ 25kén 33. sz. pp. 129-131. "Földünk planetai létét vagy is astronomiai tulajdonit, nagyságát, formáját, mozgását olly tökéllyel ismérjük, hogy itt alig gondolható isméreteink tetemes vagy csak nevezetes változása is." [ZSE.]

N. K. [NAGY Károly]: Vesta Planeta. = Társalkodó 1. 1832. Első Fele Május’ 3kán 41. sz. pp. 161-163. "Legkisebbike azon phoenix módra, egy boldogtalan üstökösből származott négyesnek, ki három testvérével együtt nem rég állott be katonának a’ nap ezredébe. ... Vestát körűl nézém. Atmosphaerája könnyü, ’s noha ő a’ naptól egy kicsit távol van, massája tömötsége ’s lassu járása által a’ meleg rajta igen kellemes. Áltmérője 59, ’s így kerűlete 134 geogr. mérföld;..." [ZSE.]

Természettudományi nevezetességek. = Társalkodó 1. 1832. Első Fele Junius’ 23kán 50. sz. p. 199. "Azon különös tűnemény, mellyen a’ régi világ’ physikusai megegyezni nem tudtak, hogy t. i. az égből meteor-tömegek (Meteormassen) húllanak, az újabb időkben Amerikában is mutatkozott." 1807-ben Connecticutban tűzgolyóbis, hasonlóképp 1828-ban is ágyúdörgéshez hasonló hanggal kísért meteor hullott. [SRG.]

Az éjszaki fény. (Ampére utazási képeiből.) = Társalkodó 1. 1832. Második Fele Julius’ 4kén 53. sz. p. 209. "Midőn Stockholmba visszatértem, - mond az utazó - az éjszaki fénynek egy rendkivűl felséges nézőjátéka lepett meg. A’ hold tisztán világított, és én utazó társommal éjfél’ táján épen hazatértem, midőn hirtelen az egész látkört egy fejéres fény öntötte el. ... több óráig tartott, és igen soktól hallám, hogy 30 év óta nem látának szebbet Stockholmban." [SRG.]

Jeles férfiak’ gyöngeségei. = Társalkodó 1. 1832. Második Fele Julius’ 11kén 55. sz. p. 217. "A’ nagy Newton, ez a’ csillagtudomány’ hőse annyira elfeledkezék, hogy többször fejtegetné születése’ csillagállásából jövendőjét." [SRG.]

Humboldt’ napórája Cumanában. = Társalkodó 1. 1832. Második Fele November’ 3kán 88. sz. p. 351. "Midőn Humboldt úr 1800dik esztendőben Cumanában vala - mond Lavaysse - ott egy igen szép napórát készített." [SRG.]

E. G.: Ujdon látvány az égen. = Társalkodó 1. 1832. Második Fele december’ 15kén 100. sz. p. 400. "Gyula dec. 3kán 1832. - A’ nov. 13ra viradólag látszott égi tünemény, ...itt Gyulán is mutatkozott. ...valamelly futó csillagok repdeztek a’ levegőben, ’s a’ földre lehullani tetszettek." Nagyváradon is látták a meteorhullást. "Mi okozta ezt? Valjon nem a’ biala üstököse?" [ZSE.]

Utazási töredékek Éjszak-Amerikából. Egy magy. tudós társasági tagtól. Testvéréhez. = Társalkodó 1. 1832. Második Fele december’ 19kén 101. sz. pp. 401-404. p. 402. "October 8 kán. ... estve 8 és fél óra után egy csuda-szépségü aurora borealis mutatkozott ’s egy egész óráig gyönyörködtetés szemeinket." New York 1832. okt. 14. A beszámoló írója feltehetően Nagy Károly. [SRG.]

Utazási töredékek Éjszak-Amerikából. Egy magy. tudós társasági tagtól. Testvéréhez. = Társalkodó 1. 1832. Második Fele december’ 29kén 103-104. sz. pp. 409-410. A beszámoló írója feltehetően Nagy Károly. [SRG.]

GÁLVÁCSY László: Chronologiai utmutató, vagy korszerénti rövid átnézése a’ Világ történeteinek az időszámlálás kezdetétől a’ mai napokig. = Tudományos Gyűjtemény 16. 1832. IV. köt. pp. 64-97. [SRG.]

NAGY Károly: A’ Természet-tudományok koraibb tanítása szükségéről. = Tudományos Gyűjtemény 16. 1832. VIII. köt. pp. 65-71. [SRG.]

VIZER István: Cosmologiai Értekezés a’ Nap’ országáról. = Tudományos Gyűjtemény 16. 1832. X. köt. pp. 38-45. A Napról. A Halley üstökösről. Az Olbers üstökösről amelyet 1815. márc. 6-án fedezett fel a névadó. Az Encke üstökösről, amelyet Pons 1818. nov. 26-án Marseillesben fedezett fel. A Biela üstököse 1826. febr. 28-án Josephstadtban fedeztek fel. [SRG.]

HORVÁTH ’Sigmond: A’ Vesta Szűzekről. = Tudományos Gyűjtemény 16. 1832. X. köt. pp. 55-64. "a’ Jupiter’ égi tanácsát formáló 12. Istenségek, kiket Ennius igy foglalt egybe: Juno, Vesta, Minerva, Ceres, Diana, Venus, Mars, Mercnrius(!), Jovi’, Neptunus, Vulcanus, Apollo." [SRG.]

          1833.

VÁLLAS Antal: Vállas A. phil. dr. és volt gymna. prof. Rövid értekezése a’ napórakészítésrűl. Egy kőtáblával. Pesten, 1833. Nyomtatta Fűskúti Landerer. 24 p., 1 t. Ajánlás: "Méltóságos Vásáros-Náményi Eötvös József Báró Ő Nagyságának". Az előszó kelt: "Budapesten, April 20-dikán, 1833." Az egyenlítőóra. A vízirányóra. A délóra. A haránt tetőponti órák. A reggeli és estvéli órák. A kihajtható mellékleten együtt van a könyv 9 ábrája. [KSZ.]

GYŐRI Sándor: Báró Zach Ferencz. In: Magyar Tudós Társasági Névkönyv 1833ra. Szerk.: Döbrentei Gábor. Pesten, [1833.] Trattner-Károlyi nyomtatása. pp. 45-48. "Életrajzok a’ Társaság kiholt tagjairól. [...] levelező tag. Zách János, Ferencz, Vitus, Fridrik, született Pesten 1754ben Junius 16án. Édes atyja volt Zách Jósef, philosophia ’s orvosi tudomány Doctora Pesten és az Invalidusok’ házának physicusa..." [HAI.]

Elegyes dolgok. Burkus Ország. = Bétsi Magyar Kurir 1833. Első Fél Esztendő jan. 15. Nr. 5. p. 40. 1832. "Dec. 30-kán estveli ötödfélórakor, Bounban Napkelet felé, az égen, egy tüzes golyóbist vettek észre. ... Az egész jelenés alatt semmi menydörgés sem hallatszott." [SRG.]

Nagy Britannia. = Bétsi Magyar Kurir 1833. Első Fél Esztendő febr. 22. Nr. 16. p. 124. "Herschel, híres tsillagvisgáló, munkáját a’ kettős tsillagok körűl bévégezte, ’s most a’ Jóreménység fokához szándékozik, ott akarván végezni vizsgálódásait." [SRG.]

Nagy Britannia. = Bétsi Magyar Kurir 1833. Első Fél Esztendő márc. 12. Nr. 21. p. 165. "Delhiben a’ múlt esztendő Jan. 23kán, egy különös - 3 tüzes golyóbisból álló, és keletről jövő meteort vettek észre. Később a’ 3 golyóbis egyesülvén, hóldnyi nagyságra nőtt, ..." [SRG.]

TERELMES Kálmán: Hegedű szó, és nembirálat a’ Holdnapokról. = Hasznos Mulatságok 1833. Első Félesztendő jan. 16. 5. sz. pp. 36-39. [SRG.]

VIZER István: Egy hazai tudományos munkáról. = Hasznos Mulatságok 1833. Első Félesztendő jan. 19. 6. sz. pp. 42-45. Lypsky János térképészeti, geográfiai művének alapján készült kiadásra váró mű, csillagászati vonatkozású elemzése. [SRG.]

VIZER István: Egy hazai tudományos munkáról. (Folytatás.) = Hasznos Mulatságok 1833. Első Félesztendő jan. 23. 7. sz. pp. 53-55. [SRG.]

Különbfélék. = Hasznos Mulatságok 1833. Első Félesztendő jan. 26. 8. sz. p. 63. Z. M. L. Nagy Kállóban 1832. nov. 14-én. meteorhullást figyelt meg. [SRG.]

RUMY Károly: Még egy vélemény a’ hónapok magyar neveiről. = Hasznos Mulatságok 1833. Első Félesztendő jan. 30. 9. sz. pp. 65-67. [SRG.]

S. József: Ujabb vélemény a’ Hónapok magyar neveiről. = Hasznos Mulatságok 1833. Első Félesztendő febr. 16. 14. sz. pp. 110-111. [SRG.]

RUMY Károly: Még egy szó a’ hóld- és a hét napok uj nagyar neveiről. = Hasznos Mulatságok 1833. Második Félesztendő aug. 28. 17. sz. pp. 129-130. [SRG.]

RUMY Károly: Még egy szó a’ hóld- és a hét napok uj nagyar neveiről. (Folytatása ’s vége.) = Hasznos Mulatságok 1833. Második Félesztendő aug. 31. 18. sz. pp. 137-139. [SRG.]

Uj óriási messzelátócső. = Hasznos Mulatságok 1833. Második Félesztendő szept. 25. 25. sz. pp. 199-200. A Münchenben készült Frauenhofer-féle távcső "gyújtó távolsága, 15 párisi láb, nyilása pedig 10,5 hüvelyk átméröjű." [SRG.]

Jutalomhirdetése a’ londoni királyi tudományos academiának. = Hasznos Mulatságok 1833. Második Félesztendő okt. 23. 33. sz. pp. 257-258. Herschel F. W. János kapta az egyik jutalmat, a mozgó kettőscsillagok pályájának megfigyeléséért. [SRG.]

Régiségek. = Hasznos Mulatságok 1833. Második Félesztendő okt. 23. 33. sz. pp. 263-264. Egyiptomi csillagászati emlékekről. [SRG.]

Magyar- és Erdélyország. Rév-Komáromban Júl. 3dikán... = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [28.] 1833. Második Félesztendő Szent Jakab’ Hava 27dik napján [júl. 27.] 8. sz. p. 58. "Ez rakéta alakú futó tüz volt." Tűzgömb este 9 óra tájban. Sz. feljegyzése. [SRG.]

Magyar- és Erdélyország. Pest. = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [28.] 1833. Második Félesztendő Szent András’ Hava 13dik napján [nov. 13.] 39. sz. p. 305. A magyar tudós Társaság nov. 10-iki közülésén Döbrentey Gábor titoknok, Imre János és Tittel Pál rendes tagok felett két emlékbeszédet tartott. [SRG.]

Kivonás az 1832 dec. időjárást illető budai csillagász intézetbeli vizsgálatokból. = Jelenkor Második évi folyamat első fele 1833. Januar 9dikén 3. sz. p. 24. A "csillagász-intézeti naplókönyv" adatai alapján. [SRG.]

Ujabb látvány az égen. = Társalkodó 2. 1833. Első Fél-év január’ 23dikán 7. sz. pp. 27-28. 1832. nov. 17-én két álnap (fattyúnap) volt látható Erdélyben. [ZSE.]

M. D.: Csillámok vagy röpfények. = Társalkodó 2. 1833. Első Fél-év január’ 30dikán 9. sz. pp. 35-36. "Midőn estve a’ borútlan égre fordítjuk szemeinket, gyakran olly fényláncz tünik előnkbe, melly akként, mintha csillag röpülne, támad a’ légben ’s ismét elmulik; köznyelven csillag-tisztulásnak szoktuk ezt nevezni;..." Meteorhullásról. [SRG.]

Utazási töredékek Éjszak-Amerikából. Egy magy. tudós társasági tagtól. Testvéréhez. = Társalkodó 2. 1833. első Fele febr’ 6kén 103-104. sz. pp. 41-42. A beszámoló írója feltehetően Nagy Károly. [SRG.]

VIHARY Elek: A’ Holdhoz. [Vers.] = Társalkodó 2. 1833. Első Fél-év martzius 13dikán 21. sz. p. 81. [SRG.]

SIPOS Sándor: Venus’ csillaga. [Vers.] = Társalkodó 2. 1833. Első Fél-év martzius 20dikán 23. sz. p. 89. [SRG.]

A’ délszaki éghajlat. = Társalkodó 2. 1833. Első Fél-év majus 11dikén 38. sz. pp. 151-152. "A’ nagy csillagok’ csoportozati, az itt ’s amott elszórt fellegek, mellyek fejéres fényökkel tejuthoz hasonlítnak, végre az égüreg, hol a’ legmélyebb sötétség uralkodik, minden egyesül, hogy a’ délszaki égnek egy különös, egészen saját természetet ’s alakot adjon, a’ mi még azokra is hatalmas befolyást gyakorol, kik a’ csillagtudományban járatlanok levén, az égbolton szemöket mint valamelly szép mezei virányon legeltetik." [SRG.]

N. K. [NAGY Károly]: Plössel’ optikai új találmánya. = Társalkodó 2. 1833. Második Fél-év julius’ 27dikén 60. sz. pp. 238-239. "Plössel ezen találmányára privilegiumot nem vesz, mert azt titkolni ’s így az előmenetnek gátot vetni nem akar;..." [SRG.]

Berenice’ hajának csillagképe. = Társalkodó 2. 1833. Második Fél-év october’ 2dikán 79. sz. p. 315. "Ptolomaeus Evergetes’ nője, Berenice fogadást tőn, hogy ékes hajfürteit az isteneknek áldozza, ha őt azon szerencsére méltatják, hogy csatában küzdő férjét viszont meglássa." [A Bereniké haja csillagkép legendája egy történelmi személyhez köthető, éspedig II. Berenicehez, Egyiptom királynőjéhez. Férje III. Ptolemaiosz Euergetes király i. e. 246-tól i. e. 221-ig uralkodott.] [SRG.]

VIHARY Elek: Csillagom. [Vers.] = Társalkodó 2. 1833. Második Fél-év october’ 19dikén 84. sz. p. 333. [SRG.]

JANKOVICH Miklós W. Idősb: A’ Veteristákról, vagy is a’ Római Catholicusok között volt üldözésről az Új Kalendáriom béhozatásakor Magyar Országban. = Tudományos Gyűjtemény 17. 1833. IIdik köt. pp. 3-25. Értekezések. [SRG.]

HORVÁT István: A’ Tekéletes Magyar Szóról. = Tudományos Gyűjtemény 17. 1833. IIdik köt. pp. 102-105. Teke, deákul globus, gombolyűséget jelentő szó magyarázata. p. 105. [SRG.]

HORVÁTH Sigmond: A’ Világ Rendszere, vagy is: Az égi testek az Isten ditsőségének harsány tolmátsai. = Tudományos Gyűjtemény 17. 1833. 4dik köt. pp. 3-52. Az álló-tsillagok, A’ Napalkotmány, A’ bujdosó Tsillagok, Plánéták (Mercurius, Venus, Földgömbünk, A’ Hold, Mars, Vesta, Juno, Ceres, Pallas, Jupiter, Saturnus, Uranus), Az Üstökös Tsillagok, A’ Világok lakosai, Az égi Testek élete. Értekezések. [SRG.]

VIZER István: Észrevételek egy hazai tudományos munkáról, néhány más észrevétellel együtt. = Tudományos Gyűjtemény 17. 1833. 4dik köt. pp. 101-106. Schedius Lajos és Blaschnek Sámuel Magyar Ország, ’s a’ hozzá kaptsolt Tartományok kiadandó Geographiai Abroszát, "Lipszky Ezredes Földabroszának alapja szerént" készítik el, javításokkal. "Azon elmés, ’s szigorúbb Astronomiai vizsgálatjai, mellyeken munkája alapúl; bámulható ügyességgel készitett,... Így történt a’ tőle felvett Lisganig Astronomus határozásával Varasdra nézvest." Lisganig hosszúsági és szélességi mérése hibás volt, s ezt használta fel Lipszky Földabroszában. Értekezések. [SRG.]

BENE Ferentz ifj.: Annuaire du bureau des longitudes, 1833. Egy azon legjobb és a’ mi még több legkisebb könyvek közül, mellyek esztendőnként közöltetnek; értelmes és felvilágosodott férjfiak írják ezen almanachot. Benne minden találtatik, a’ mi a’ tsillagvizsgáló tudomány által előre látható, a’ mi az előitéletek és a’ községben elterjedt hibák eloszlatására szolgálható. ... jeles tudományos értekezések Arago úrtól... = Tudományos Gyűjtemény 17. 1833. IVdik köt. pp. 111-116. "A következő értekezés ezen esztendőből, mint Kivonat, közöltetik: A’ Holdnak befolyása az emberre." [SRG.]

HOLÉCZY Mihály: A’ Havi ’s Héti napok Magyar nevezetéről. = Tudományos Gyűjtemény 17. 1833. VIdik köt. pp. 23-50. [SRG.]

A’ Magyar Tudós Társaság’ második köz ülésének tárgyai. Pesten a’ nemes Vármegye’ nagyobb teremében 1833. Nov. 10kén délelőtti 10 órakor. = Tudományos Gyűjtemény 17. 1833. Xdik köt. p. 123. "Emlékbeszéd Tittel Pál felett,..." [SRG.]

HORVÁTH Sigmond: A’ 12 égi Jegyek magyarázata. = Tudományos Gyűjtemény 17. 1833. 11dik köt. pp. 47-57. "...Nevöket ezen itt következő tsillagképektől költsönözik, mellyekhez a’ nap ez előtt mintegy 2,000 évekkel közel esett. Éjszak felől rendeznek: Kos, Bika, Kettős, Rák, Oroszlány, Szűz; Dél felé látszanak: Mérték, Scorpio, Nyilas, Bak, Vízöntő, Halak. ..." [HAI.]

BIANCOVICH János: Az Üstökös Tsillagokról. = Tudományos Gyűjtemény 17. 1833. XIIdik köt. pp. 65-76. "Az üstökös Tsillagok megjelennek tsak néha néha, és közönségesen egészlen váratlanúl. Eleinte igen kitsinyek, nagyobbító üvegek által láthatók, mozdúlások meglehetős lassúságú, hanem tsak hamar azután nagyságok nevekedik,..." [SRG.]

N. J.: Chinai Angol Kalendáriom, Krisztus születése után 1833-ik évre. = Tudományos Gyűjtemény 17. 1833. XIIdik köt. pp. 97-100. "Chinai Angoly Kalendáriom kezdetét veszi némelly bévezető jegyzetekkel a’ Chinai esztendő felett, melly holdnapi az az: a’ hold forgása által intéztetik,..." "Julius 5-dik napja az 5-dik holnapnak 18-dika lévén, a’ nagy tsillagász Changnak születése napja,... Ezen férjfi, ki hajdan a’ Chinai Kalendáriom készítésére felügyelt, maiglan életben lenni, ’s a’ nap ’s hold fogyatkozásokat ’s egyébb astronomiai, vagy astrologiai tűneményeket jövendölni tartatik." [SRG.]

          1834.

  BRASSAI Sámuel: Bévezetés A’ Világ’, Főld’ és Státusok’ esmeretére. Brassai Sámuel által. Kolozsváratt Tilsch és fia tulajdona. 1834. Az Evang. Reform. Kollégyom betűivel. 232 p. Csillagászat: pp. 1-31.; Első rész. Világleírás vagy cosmographia. (pp. 1-20.). 1. Világ vagy Egyetem. 2. Csillagleírás (Uranographia vagy Astrographia). 3. 12 égijegyek. 4. A napi vagy plánétai-alkotmány (A napi-alkotmányban van 1 Nap, 7 Plánéta, 18 hold, 4 Asteroida). 5. A plánéták. 6. Az asteroidák. 7. Holdleírás vagy Selenographia. 8. Az üstökös csillagok (Cometographia). 9. Vélemények a világalkotmányáról.; Második rész. Földleírás vagy geográphia. (pp. 20-31.) 10. A földleírás vagy geográphia. 11. Mathematica geográphia. 12. A föld fordulásából származó línéak és karikák. 13. A föld keringéséből származó pontok, karikák és zónák.; A fenti földrajztankönyv igen röviden, a Csillagleírás (Uranographia vagy Astrographia) cím alatt, két oldalon (pp. 5-7.) ismerteti a csillagképeket, azután a legfényesebb 15 állócsillagot, majd a tejútat. Legvégén (p. 7.) ezt írja: "Vannak változó fényű csillagok is, mint p. o. Mira a’ Czethalban." Vagyis: a szerző több változócsillagról is tudhatott, de itt, a helyszűke miatt csak egyet, nyilván a legfontosabbat említi meg. [KSZ.]

Világalkotmányának összeséges vi’sgálata. [1.] In: A’ magyar házi-barát. Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 1834 közönséges évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, ’s mindenféle rendű ’s rangú Olvasói számára; némelly dolgok sikeres használására készült, a ’ történetírás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a’ házi ’s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló ’s egyszersmind mulattató kézikönyve.
Szerkezté Staut Jó’sef. Első év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató. pp. 17-27. A csillagászat ismertetése: A Világalkotmányról általánosan. A Nap. Napunk országához tartozó Bujdosók. Merkúrius. Vénus. Földünk az ő Holdjával. Márs. Czéres. Pallás. Jupiter négy Holddal. Szaturnusz hét Holdjával. Uránus hat Holddal. Üstökösök. Ezen égi testek mozgásának alapos törvényei. Hold minéműsége. Különféle tulajdonságoknak a Bujdosókon való észrevétele. Bújdosókbani lakhatás.; "A magyar házi-barát"-ot Staut József szerkesztette 1834-től. Nagy valószínűséggel ő írta a szerző feltüntetése nélküli cikkeket, így a csillagászati témájúakat is. Annál inkább, mert csillagászati érdeklődése más forrásból is kiderül. Staut életéről keveset tudunk, Szinnyei József szerint 1829-1847-ig publikált, ám még 1849-ben is ő a szerkesztője A magyar házi-barátnak. [KSZ.]

SZIGETHI Gy. Mihály: Philosophiai ertekezés a’ Mathésis vagy mennyiség Tudományának fontos és könnyű voltárol. = Felső Magyar-Országi Minerva Kilenczedik évi Folyamat 1834. Harmadik Kötet pp. 469-482. Csillagászati utalásokkal. [SRG.]

FOGARASY János: Sétálás a’ Holdvilágon. = Felső Magyar-Országi Minerva Kilenczedik évi Folyamat 1834. Harmadik Kötet pp. 617-619. Elbeszélés. [SRG.]

Legfőbb megbizonyitása a’ Nap’ veszteg-állásának. = Felső Magyar-Országi Minerva Kilenczedik évi Folyamat 1834. Negyedik Kötet pp. 676-677. "A’ Nap tehát, csalhatatlanul áll az érzékenységre nézve: az a’ mozgás melly a’ Napénak látszik, tagadhatatlanul bujdosóé lévén, és homályos testé; és igy nem a’ Napé, hanem csalhatatlanul a’ mi földünké." Többfélék. [SRG.]

[ÓRMOS József:] Kérdés? = Felső Magyar-Országi Minerva Kilenczedik évi Folyamat 1834. Negyedik Kötet pp. 677-678. "Vallyon lehetne é valaha megfogyatkozott, és tökéletesen is megfogyatkozott holdat látni, ha azon másod rendű csillagzat csekélyebb, még pedig sokkal csekélyebb gyorsasággal lenne felkészülve annál, mellyel a’ mi földünket forgatja valamelly örökre megfoghatatlan erő?" Többfélék. [SRG.]

Newton Izsák. = Fillértár Első évi folyamat 1834. [Aprilis’ 12-kén] 7. pp. 50-51. [SRG.]

Szivárvány. = Fillértár Első évi folyamat 1834. [Junius’ 7-kén] 15. pp. 117-119. "Ki nem ismeri a’ természetnek ezen felséges látmányát, melly színes iv-alakkal az esőző fellegekben látszik, mikor azokra a’ nap süt, ’s a’ néző, háttal fordulva a’ napnak, tekintetét azon felhőkre irányozza." "Hasonló körülmények közt a’ hold’ fénye is származtat szivárványt, melly holdszivárványnak neveztetik;..." [SRG.]

Hold. = Fillértár Első évi folyamat 1834. [Julius’ 5-kén] 19. pp. 145-147., 1 t. "A’ nyájas hold világitja setét éjeinket, szeliden hinti le fényét elnyugodott mezeinkre; ő földünknek szomszédja, mellyet évenkénti száz husz millio mérföldnyinél nagyobb utjában kisérget." [SRG.]

A’ római kalendáriom. = Fillértár Első évi folyamat 1834. [Julius’ 26-kán] 22. pp. 171-172. "A’ római kalendáriomot Romulus hozta be, Róma alapitója K. e. 754 esztendővel; ez tiz hónapra osztotta volt az esztendőt. ... Ez a’ római julianum kalendáriom a’ keresztényeknél is elfogadott." [SRG.]

Herschel és messzelátója. = Fillértár Első évi folyamat 1834. [October’ 4-kén] 32. pp. 251-252., 1 t. "Különösen hires 40 lábu óriás messzelátója, melly itt képünkön ábrázoltatik, és különféle alkattyuk által, mellyek mind egy tengelyen forognak, minden irányba fordítathatik." [SRG.]

Naprendszer. = Fillértár Első évi folyamat 1834. [October’ 11-kén] 33. pp. 261-263., 1 t. "A’ nap, körülötte pályázó planéták, ezeknek holdjaik, üstökösök, mellyek mérhetetlen utat elvándorolván, ezen mindent megvilágitó ’s melegitő égi test’ közelébe vissza-vissza jönnek, teszik együtt a’ naprendszert." [SRG.]

Enke és Halley üstökös csillagaiknak 1835-ben leendő visszatérésekről. = Hasznos Mulatságok 1834. Első Félesztendő febr. 15. 14. sz. pp. 105-106. A prágai csillagvizsgáló toronyból "januárius 30dikán 1834". [ZSE.]

AGNELLY Ferencz: Levegői tűnemény. = Hasznos Mulatságok 1834. Első Félesztendő márc. 1. 18. sz. p. 137. Szolnok 1834. febr. 7-én este 9 óra után meteorhullás. [SRG.]

NOVÁK Dániel: Cométák’. = Hasznos Mulatságok 1834. Első Félesztendő márc. 8. 20. sz. pp. 152-156. [ZSE.]

NOVÁK Dániel: Cométák’. (Vége.) = Hasznos Mulatságok 1834. Első Félesztendő márc. 12. 21. sz. pp. 161-164. [ZSE.]

Herschel útazása. = Hasznos Mulatságok 1834. Első Félesztendő márc. 19. 23. sz. p. 179. A Déli- égboltot figyelte a Jóreménység fokánál. [ZSE.]

F. L.: Húsvét és a’ változó ünnepek. = Hasznos Mulatságok 1834. Első Félesztendő márc. 29. 26. sz. pp. 206-207. [SRG.]

Halley’ üstököscsillagáról. = Hasznos Mulatságok 1834. Második Félesztendő nov. 26. 43. sz. pp. 337-339. [ZSE.]

A’ folyó 1834dik esztendei időjárás a’ "száz esztendőre szólló kalendáriom" után. = Hasznos Mulatságok 1834. nov. 26. 43. sz. pp. 341-344. [ZSE.]

Napfoltok. = Hasznos Mulatságok 1834. dec. 24. 51. sz. pp. 406-407. Boguslawski Boroszlóból 20-án küldte beszámolóját arról, hogy szept. közepétől apróbb foltokat észlelt. Nov. 14-től nagy napfolt látszott, amelyik 19-én volt a legnagyobb. Stark pedig Augsburgból dec. 5-éről küldött észlelést, de nov. 21-én és nov. 28-án is látott foltokat a Napon. [ZSE.]

Messzelátók. = Hasznos Mulatságok 1834. dec. 27. 52. sz. p. 412. [ZSE.]

"Tudva van, hogy az üstököscsillagos esztendők majd mindég jó bort teremnek..." = Hasznos Mulatságok 1834. dec. 27. 52. sz. p. 415. [ZSE.]

Egyvelgeshír. = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [29.] 1834. Második Félesztendő Mind-Szenthó’ 8dik napján [okt. 8.] 29. sz. p. 232. "Boguslawski úr a’ boroszlói újságban arra figyelmezteti a’ közönséget, minő balgatagság lenne az idei nyár időjárását az 1835dik eszt. November elején megjelenendő Halley üstökös csillagának tulajdonítni,..." [SRG.]

P. A.: Mulattató. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Másod-évi folyamat. 1834-ki első negyed. februárius 20kán. 15. sz. p. 128. A’ budapesti csillagász-torony, minthogy abban már majd egy pár hónaptól fogva a’ két testvér-város órájira nézve kormány-szünés tapasztaltatik lenni, a’ jó rendhez szokott közönségnek figyelmét igen kezdi elfoglalni, és több mindenféle vélekedésekre, magyarázatokra, és tréfákra is nyújt bőven alkalmat. Nevezetesen a’ napokban dél felé a’ Duna partján sétálván két tisztes úri ember, illy formán dialogisált e’ tárgyról. "Mi az oka - úgy mond az egyik, hogy már jó darab időtől óta nem üt délre a’ csillag-vizsgáló torony órája?" - Mire a’ másik: "mert megnémult sz. Gellert (hegye), le ragadt a’ nyelve, ’s nincs orvos, ki rajta segítsen." -
"Hát tartassák felette consilium" viszonozá nevetve az előbbeni. - "De barátom ! - szavába vágván emez - nem tanács, hanem pénz kívántatik itt; ez okból nem csak tanácsos, hanem pénzes orvosra is van itt szükség; azért Recipe: egy uncia tanács, és 1000 grán cui obediunt omnia." - "No hát ha igy van, vitessék az Isten adta némája - felele amaz - a’ város kórházába, és operáltassák ott collecta által a’ két város lakosainak költségein; hiszen csak nem lehet az ország fő városa e’ féle hasznos és szükséges rendelkezésben hátrább más holmi országocskák fő városainál!" Ez a teljes szöveg. [HAI.]

P...... Károly: Napsetétség. (Seidl után). = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Másod-évi folyamat. 1834-ki második negyed. 45. sz. p. 367. "Csillagászati vers" Johann Gabriel Seidl (1804. jún. 21.- 1875. júl. 18.) osztrák költő versének fordítása. [HAI.]

NOVÁK Dániel: Tűz-gömb. = Társalkodó 3. 1834. első fele február’ 1sőjén 10. sz. pp. 37-39. "Tűz-meteor nevezet alatt azon légtüneményket érthetjük, mellyeknek szülő-oka különösen a’ megégésben látszik rejtezni. Ezekhez számítatnak a’ tűzgömbök (Feuerkugeln), csillagfutás (Sternschuppen) ’s bolygófények (Irrlichter)." [ZSE.]

Reichenbach dr.: Nyilvános kérelem. = Társalkodó 3. 1834. első fele február’ 5kén 11. sz. pp. 43-44. "Azon meteori tünemény felöl - melly tavaly nov. 25kén Blansko mellett (Morvaországban) aërolith-eséssel végződött ’s mellynek közelebbi körülményiről a’ Közönség egy tőlem fensőbb helyen adott ’s nyilványos hirlapokba iktatott tudosítványból értesítve lőn - már több hét óta fáradoztam vizsgálati adatokat gyüjteni, hogy azokból ezen még szintolly rejtélyes mint a’ tudományok’ külön ágaira nézve érdekes tüneménynek, lehetségig hű képét állítsam-össze." [ZSE.]

Halley’ üstökös-csillaga. = Társalkodó 3. 1834. első fele február’ 12kén 13. sz. p. 52. Boguslawski professzor értékelése a Halleyről, amely 1835. aug. vége felé fog megjelenni. [ZSE.]

N. K. [NAGY Károly]: A’ Mindenség ’s teremtője. [1.] = Társalkodó 3. 1834. első fele február’ 15kén 14. sz. pp. 53-55. "A’ többszöri megfontolt és számos geologiai vizsgálatok, az astronomok ’s mathematikák’ egyesült munkái’ következtetése nem maradhatnak csupa mulató eszközei azoknak, kik éltüket tudományápolgatásra áldozák."[ZSE.]

N. K. [NAGY Károly]: A’ Mindenség ’s teremtője. (Vége.) = Társalkodó 3. 1834. első fele február’ 19kén 15. sz. pp. 57-59. [ZSE.]

Legujabb légtünemény. = Társalkodó 3. 1834. első fele február’ 22kén 16. sz. pp. 63-64. "Agnelli Ferencz, gyógyszertárnok ur, febr. 10k. 1834. Szolnokrul e’ következőt közli: Folyó hónap 7kén estve 9 óra ’s 11 perczkor embereim a’ házból kihíttak, hogy nézője lennék egy világító tömegnek, ... a ’ meteor mintegy 250 ölnyire bocsátkozott alá ’s világossága folyvást meglepőbb leve." [ZSE.]

Elegy. = Társalkodó 3. 1834. második fele julius’ 9dikén 55. sz. p. 220. "Sir J. Herschel, ki a’ jó remény fokához utazott égvizsgai tapasztalás végett, szerencsésen oda ért, csillagászi eszközeivel is szerencsésen kirakodott, ..." [SRG.]

HORVÁT István: Igazítások. = Tudományos Gyűjtemény 18. 1834. Iső köt. p. 123. "Nagytiszteletű Dávid Alajos,... a’ Prágai Tsillagvizsgáló Toronynak Igazgatója,... köz hírré tette, hogy 1834-dikben semmi Üstökös Tsillag sem fog az Ég boltozatán megjelenni. Ellenben 1835-dikben két Üstökös Tsillag fog föltünni." [SRG.]

Biancovich [BIANCOVICH János]: Értekezés a’ tüzes Levegői Tüneményekről. = Tudományos Gyűjtemény 18. 1834. IVdik köt. pp. 80-102. "A’ Tsillaghamvaknak nagyobb részét meleg, tiszta és tsendes éjtszaka idején vizsgálhatjuk meg, főképen Őszszel, és Tavaszszal. ... Még a’ Tsillaghamvak is Chladni tanítása szerént Kozmikus eredetűek." [SRG.]

HORVÁT István: P. Hell’s Reise nach Wardoe bei Lappland und seine Beobachtung des Venus-Durchganges im Jahre 1769. Aus den aufgefundenen Tagebüchern geschöpft und mit Erläuterungen begleitet von Carl Ludwig Littrow, Assistenten der k. k. Wiener Sternwarte. Wien. Gedruckt und im Verlage bei Carl Gerold 1835. 8-o SS. I-XVI, 1-166. (Ajánlva Encke János Fridriknek, a’ Berlini Királyi Astronomusnak). = Tudományos Gyűjtemény 18. 1834. XIdik köt. pp. 128-130. Literatura. Külföldi Literatura. Könyvesmértetés. Az ifj. C. L. Littrow által kiadott könyvismertetése. [SRG.]

CZAMBERT János: Zamboni’ örökmozgója. = Tudománytár 1834. I. köt. pp. 139-144. Giuseppe Zamboni. "Zamboni József úr, Veronában physica’ professora, gyulámoszlopai’ erejével szüntelen járó órájáról a’ következő tudósítást külde be a’ franczia academiának 1831ben: "1830 Nov. 29d. tartatott ülésében méltóztatott a’ kir. academia az én oszlopomról, és azoknak gyulámereje által eszközlött mozgalmáról, melly szüntelen éltének 19d. esztendejét (tudnillik 1831ben) számolja, említést tenni, egyszersmind kinyilatkoztatni, hogy ollyan óra’ készítése, mellyhez ezen szűn nélküli mozgalom alkalmaztatnék, megfejthetné legkielégítőbben a’ szüntelen mozgony’ feladását." [SRG.]

SCHEDEL Ferencz: A’ Föld’ theoriája Ampére szerint. = Tudománytár 1834. I. köt. pp. 182-198. Csillagászati vonatkozásokkal. Értekezések. [SRG.]

[STETTNER György]: Magyar nyomtatott kalendáriom 1571ből. = Tudománytár 1834. II. köt. pp. 224-229. "Az 1571diki bécsi magyar kalendáriom ... ’s áll két részből ... A’ főczím ... ’s így szól: "Kalendarivm. Az Égnek Forgassabul meg ismert es el rendelt praktikaiual eggietembe, e mastani Vrunk Iesus születesse vtan MDLXXI esztendőre Curelouiai Szanizlo Iacobeius mester Crakkai academianak Astrolog. iudícioma szel rent E. G. altal magiarra fordetatoth."... ’S alul a’ nyomtatás’ helye: "Stainhofer Gaspar altal Beczben niomtatot, az felseges Rom. Chászar kegielmes engedelmebeől." Vegyes közlések. [SRG.]

Elegy hirek. A’ franczia király költséget rendelt Aboul-Ilassannak "az arabok’ csillagászi műszereikről" irt munkája’ franczia fordításának kinyomtatására, mellyet Sédillot úr készített, ’s melly még 1810ban nyert nagy tízévi jutalmat az academiától. = Tudománytár 1834. III. köt. p. 251. [SRG.]

SCHEDEL Ferencz: A’ világegyetem’ alkotása, ’a mathematicai mozgása. = Tudománytár 1834. Negyedik Kötet. pp. 3-27. "Az égnek studiuma - kétség kivűl a’ legrendkivülibb, legfenségesebb, melly az emberi értelemnek kinálkozik - évről évre nagyobb világosságot, terjedelmesebb irányt nyer, mellytől végre a’ legrészvétlenebb képzelet is elragadtatik." Értekezések. [SRG.]

GYŐRY Sándor: Babbage’ számoló mozgonya. = Tudománytár 1834. Negyedik kötet pp. 150-228. "Hanem főképen az astronomia azon tudomány, mellyben a’ legpontosabb ’s kiterjedtebb táblák múlhatatlanul szükségesek, mellyek’ tökéletesítésével ’s előmozdításával, elválaszthatalanul van a’ mai tudományosan intézett hajósmesterség összekötve. ... A’ hajózásra egyenesen szükséges táblák közül valók azok, mellyek a’ nap’ középpontjának hollétét óráról órára előre kimutatják. ... Hasonlóképpen szükségesek a’ hold’ helyét megmutató táblák, ... A’ planéták’ helyzetének meghatározására kivántató táblák, nem kevésbé szükségesek mint a’ nap, hold, és csillagokéi. ..." Értekezések. [SRG.]

          1835.

STAUT József: A’ Halley nevü szép üstökösrül, melynek feltünését, 1835ben ismét várhatjuk. Egy érdekes ’s mindenkit érthetőleg oktató előadással az Üstökösökrül (Cometae) átaljában. Magyarázza Staut József. Három rajzolattal. Kassán, 1835. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly cs. kir. pr. akad. könyvnyomtató. 67 p., 3 t. Az előszóból kiderül, hogy Hecht Henrik veitszbergi lelkész népszerű munkája alapján készült a magyar kiadás. Egy kihajtható mellékleten van a könyv három ábrája: 1./ A bolygók, a holdak és az üstökösök pályái.; 2./ Herschel rajza az 1811-iki üstökösről.; 3./ Az 1759 évi üstökös csillag pályája. [KSZ.]

Az 1835dik évnek Főuralkodójáról. In: A’ magyar házi-barát. Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 1835 közönséges évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, ’s mindenféle rendű ’s rangú Olvasói számára; némelly dolgok sikeres használására készült, a ’ történetírás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a’ házi ’s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló ’s egyszersmind mulattató kézikönyve. Szerkezté Staut Jó’sef. Második év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató. pp. 17-19. A Napról. [KSZ.]

Az 1835dik évben előjövő Halley’ üstököséről. In: A’ magyar házi-barát. Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 1835 közönséges évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, ’s mindenféle rendű ’s rangú Olvasói számára; némelly dolgok sikeres használására készült, a ’ történetírás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a’ házi ’s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló ’s egyszersmind mulattató kézikönyve. Szerkezté Staut Jó’sef. Második év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató. p. 19. [KSZ.]

Világalkotmányának összeséges vi’sgálata. [2.] In: A’ magyar házi-barát. Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 1835 közönséges évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, ’s mindenféle rendű ’s rangú Olvasói számára; némelly dolgok sikeres használására készült, a ’ történetírás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a’ házi ’s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló ’s egyszersmind mulattató kézikönyve.
Szerkezté Staut Jó’sef. Második év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató. pp. 20-24. A csillagászat ismertetése: Földünknek tekintete más égitestekből nézve. A holdaknak, vagy is másod rangú bujdosóknak és üstökösöknek is vannak lakosai. A Napnak is lehetnek lakosai. Állócsillagok. Azoknak földünktőli távolságok. Az állócsillagok ollyan napok mint a miénk. Az állócsillagok sokasága. Az állócsillagok is Napok-szabott rendjeit képezik. [KSZ.]

BITNITZ Lajos: Emlékbeszédek. I. Tittel Pál, rendes tag felett. In: A’ Magyar Tudós Társaság’ évkönyvei. Második kötet. 1832-1834. Budán. 1835. Magyar Királyi Egyetem nyomtatása. Második osztály. Köz ülést megnyitott beszédek, emlékbeszédek, értekezések. 1833 - 1834. pp. 8-13. Hét oldalas nekrológ. Életrajza és csillagászati tevékenysége. p. 14.: "ő az első magyar csillagász, ki forrón szeretett nemzetének hazai nyelven adta elő szívvidámító ’s lélekébresztő tudományát. De a’ kímélni semmit nem tudó halál keleti mirígy’ jeleivel kezdődött inláz által kioltá világát Aug. 26dikán 1831." [KSZ.]

A. H.: "A’ hóldnak világossága, ... [Halley üstökösről]" = Erdélyi Híradó 1835. szept. 19. 23. sz. p. 182. [ZSE.]

"A’ kolozsvári csillag vizsgáló toronyban híres Halley üstökös csillaga..." = Erdélyi Híradó 1835. okt. 6. 28. sz. p. 222. [ZSE.]

H. A.: Erdély és Magyarország. "Kolozsvártt: Halley üstököse oct. 15dikétül,... talán addig legnagyobb fénynyel ragyogni látszott..." = Erdélyi Híradó 1835. oct. 27dik napján 34. sz. pp. 263-264. [SRG.]

H. A.: "Kolozsvártt Halley üstököse nov. 6kán..." = Erdélyi Híradó 1835. nov. 7. 37. sz. p. 286. [ZSE.]

Eszmélkedés a’ világ’ alkotmányáról. = Fillértár Első évi folyamat 1835. [Januar’ 3-kán] 45. pp. 356-357. "Miképen akarjuk észrevenni, hogy az egész égmenyezet mozog, mikor még azt sem érezzük, hogy a’ föld forog." [ZSE.]

Az éjszaki gönczöl. = Fillértár Első évi folyamat 1835. [Januar’ 31-kén] 49. pp. 390-392. "Ross kapitány az ujabb időben nevezetes felfedezéseket tett az éjszaki gönczölnél, melylyek főképen Éjszakamerika’ geographiai isméretére sokat használnak. A’ XVI-dik század’ elején kezdett utazásoknak a’ gönczöli tengereken az vala czéljok, hogy éjszak felöl valami út találtassék Chinába. De lehet e ottan út? és ha van, alkalmatos e arra, hogy az ipar használatba vegye? [SRG.]

Égi testek távolsága. = Fillértár Második évi folyamat 1835. [Aprilis’ 18-kán] 7. p. 54. "Oly messzire vagynak tőlünk az álló csillagok, hogy a’ legjobb messzelátók csak pontoknak mutatják, a’ helyett, hogy nagyítnák, mint a’ mérhető távolságbeli minden tárgyakat szokták." [ZSE.]

Égi tünet. = Fillértár Második évi folyamat 1835. [Május’ 2-kán] 10. p. 54. "1833. november 13 napján reggel igen felséges tünemény láttatott Neu-Yorkban. Milliónyi tüzes golyók’ hullottak lefelé mindenféle irányban, vakitó fényel töltvén el az atmosphérát,..." [Leonida-meteorzápor] Egyveleg. [SRG.]

Az égnek kéksége és az estveli veresség. = Fillértár Második évi folyamat 1835. [Május’ 9-kén] 11. p. 82. "Légkörünk igen egyenetlen és változó idomban van levegőbül sé vizgőzbül egyveledve." Légköroptikai jelenség. [ZSE.]

Herschel’ véleménye a’ világ’ alkotmányáról. = Fillértár Második évi folyamat 1835. [Julius’ 22-kén] 24. pp. 188-189. "Minthogy a’ legerősebb messzelátóban oly tárgyakat veszünk észre, mellyeknek kétséges miségök, ’s nem mint egyes csillagok, sem nem mint csillagcsoportok ismerszenek, hanem épen úgy látszanak, mint az erős messzelátóban világosan megismerhető csillagcsoportok a’ gyenge messzelátóban szemléltetnek, nem ok nélkül mondhatjuk, hogy ama’ kétséges tárgyak, mellyek majd mint köddel körülvett csillagok, majd mint igen halavány csillagok, nagyobb és homályosabb átmérővel, majd üstököshöz hasonlítólag mutatkoznak, nem egyebek lehetnek csillagcsoportnál, 20, vagy 30,000 sirius - messzességre tőlünk a’ legerősebb látszernek is homályosan tetszvén, ’s azért csak a’ távolságot jobban átható eszközök’ tökéletesbüléseivel lesznek majd megismerhetők." [ZSE.]

Csillagászat. = Fillértár Második évi folyamat 1835. [Augustus’ 1-jén] 26. p. 208. "Minden tudományok közt, melylyek az emberi elmét nagy méltóságában mutatják, legfelségesebb a csillagászat." Egyveleg. [SRG.]

A’ holdlakók. = Fillértár Második évi folyamat 1835. [Augustus’ 8-kán] 27. pp. 212-213. "Mielőtt a’ hold’ lakóival közelebbi ismeretséget tennénk, látnunk kell, ha valyon általában laknak e a’ holdban? Ezen kérdésre legjobban felel az ember egy másik kérdéssel t. i. ’s valyon miért nem laknának?" [ZSE.]

A’ holdlakók. (Folytatás.) = Fillértár Második évi folyamat 1835. [Augustus’ 15-kén] 28. p. 222. "A’ mennyire ily nagy távolságról vizsgálhatjuk a’ holdat, kétség kívül egészen máskép van ott minden. Vize ’s levegője nincs a’ holdnak; éje ’s napja mindig egyenlő." [SRG.]

FISCHER dr.: Miért kellene az idén feltünendő üstököscsillagot Appianus’ nem pedig Halley’ üstökösének nevezni? = Hasznos Mulatságok 1835. Első Félesztendő jan. 3. 2. sz. pp. 14-15. [ZSE.]

FISCHER dr.: Miért kellene az idén feltünendő üstököscsillagot Appianus’ nem pedig Halley’ üstökösének nevezni? (Vége.) = Hasznos Mulatságok 1835. Első Félesztendő jan. 7. 3. sz. pp. 22-24. [ZSE.]

F.: Sir John Herschel a’ Jóreménység-Fokon. = Hasznos Mulatságok 1835. Első Félesztendő jan. 21. 7. sz. pp. 51-54. [ZSE.]

TERELMES [Mihály]: Újság járatás haszna. = Hasznos Mulatságok 1835. Első Félesztendő febr. 14. 14. sz. pp. 107-109. [ZSE.]

NOVÁK Dániel: Délvonal, és refractio. = Hasznos Mulatságok 1835. Második Félesztendő szept. 2. 19. sz. pp. 147-149. [ZSE.]

Halley üstököscsillaga. = Hasznos Mulatságok 1835. Második Félesztendő szept. 2. 19. sz. p. 151. Littrow aug. 22-én látta meg. [ZSE.]

Halley üstököscsillaga. = Hasznos Mulatságok 1835. Második Félesztendő szept. 5. 20. sz. pp. 158-159. Aug. 23-án ismét látták. [ZSE.]

BALLA Károly: Halley’ üstököséről. = Hasznos Mulatságok 1835. Második Félesztendő dec. 16. 49. sz. pp. 390-391. [ZSE.]

Magyar- és Erdélyország. "Debreczenben nevezetes égi tünemény látszott December 16. estveli 6 óra után mintegy félórával." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [30.] 1835. Első Félesztendő Boldog-Asszonyhó’ 3dik napján [jan. 3.] 2. sz. p. 10. Tűzgömb "magábul szüntelen szikrákat hányt mint a’ rakéta; ’s utoljára minden hang vagy csattanás nélkül szétoszlott megszámlálhatatlan apró csillag formákban." [SRG.]

Egyvelgeshír. "Bécsi levél az All. Zeitungban azon hírt terjeszté, mintha Litrow úr Herschel angol csillagvizsgálótól a’ jó reménység fokáról olly tudósítást vett volna: hogy Halley üstököse új pálya útat választott magának, ’s következés képen látható nem lészen." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [30.] 1835. Első Félesztendő Pünkösdhó’ 2dik napján [máj. 2.] 36. sz. p. 288. "Litrow úr azonban mind ezekről semmit sem tud." [SRG.]

Egyvelgeshír. "Boguslawski úr, a’ Boroszlói csillagvizsgáló őrje Apr. 20-21 éjelén új cometát fedezett-föl." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [30.] 1835. Első Félesztendő Pünkösdhó’ 6dik napján [máj. 6.] 37. sz. p. 296. Nem a Halley-üstököst látta. "Ezen üstökös a’ Bécsi csillagőrtoronyból először Apr. 28dikán vétetett-észre." [SRG.]

Egyvelgeshír. "Halley régenvárt üstököse..." = Hazai ’s Külföldi Tudósitások [30.] 1835. Második Félesztendő Kis-Asszonyhó’ 26dik napján [aug. 26.] 17. sz. p. 136. Rómában aug. 5-én észlelték, Bécsben aug. 22-én Littrow Károly látta távcsővel. [ZSE.]

Egyvelgeshír. "A’ Budai csillagvizsgáló intézetből Mayer Lambert úr Aug. 30dikán találta-fel Halley üstökösét,..." = Hazai ’s Külföldi Tudósitások 1835. Második Félesztendő Szent-Mihályhó’ 9dik napján [szept. 9.] 21. sz. p. 168. [SRG.]

Magyar- és Erdélyország. "A’ hóldnak világossága, ’s a’ felleges és esős idő miatt csak mái nap u. m. September 19kén reggeli 1 és 3 óra között lehetett észrevenni a’ kolozsvári csillagvizsgáló toronyban az úgy nevezett Halley üstököscsillagát,..." = Hazai ’s Külföldi Tudósitások Második Félesztendő [30.] 1835. Szent-Mihályhó’ 30dik napján [szept. 30.] 27. sz. p. 211. [SRG.]

Magyar- és Erdélyország. "K. Fejérvár:" = Hazai ’s Külföldi Tudósitások [30.] 1835. Második Félesztendő Mind-Szenthó’ 7dik napján [okt. 7.] 29. sz. p. 226. "E’ folyó september 23-ika éjji 11óráján ’s 45 perczenetjén vétethetett észre a’ K. fejérvári csillagász toronyban is a’ Halley üstökös csillaga,..." [Károlyfejérvár = Gyulafehérvár] [SRG.]

Magyar- és Erdélyország. "A’ kolozsvári csilag vizsgáló toronyban híres Halley üstökös csillaga utoljára october 3kán estvéli két fertálykor tizenegyre, ..." volt látható. = Hazai ’s Külföldi Tudósitások [30.] 1835. Második Félesztendő Mind-Szenthó’ 14dik napján [okt. 14.] 31. sz. p. 243. [ZSE.]

Magyar- és Erdélyország. "Pest. Halley rég várt üstököse nálunk Oct. 13dikán estve puszta szemmel vala látható." = Hazai ’s Külföldi Tudósitások [30.] 1835. Második Félesztendő Mind-Szenthó’ 14dik napján [okt. 14.] 31. sz. p. 243. [ZSE.]

Magyar- és Erdélyország. "Zágráb. Oct. 17dikén. Folyó hónap 12dike óta látjuk itt szabad szemmel Halley üstökösét." = Hazai ’s Külföldi Tudósitások [30.] 1835. Második Félesztendő Mind-Szenthó’ 14dik napján [okt. 24.] 34. sz. p. 266. [ZSE.]

Egyvelgeshír. "Struve professor (Dorpatban Oroszországban) állítja, hogy Halley üstökösének nagyobb átmérőjü kemény magva nincs;..." = Hazai ’s Külföldi Tudósitások [30.] 1835. Második Félesztendő Mind-Szenthó’ 31dik napján [okt. 31.] 36. sz. p. 288. [ZSE.]

Magyar- és Erdélyország. "Kolozsvártt: Halley üstököse Oct. 15dikétül, midőn éjszaki Korona, és Herkules csillagzatok közt, talán addig legnagyobb fénnyel ragyogni látszott." = Hazai ’s Külföldi Tudósitások [30.] 1835. Második Félesztendő Szent-Andráshó’ 7dik napján [nov. 7.] 38. sz. p. 298. [SRG.]

Francziaország. "Halley üstökösének physikai alkotásáról Arago úr, a’ Moniteur szerint, vizsgálatokat közlött a’ franczia akademiával." = Hazai ’s Külföldi Tudósitások [30.] 1835. Második Félesztendő Szent-Andráshó’ 14dik napján [nov. 14.] 40. sz. pp. 317-318. [ZSE.]

Magyar- és Erdélyország. "Kolozsvártt Halley üstököse Novemb 6ikán... még szabad szemmel, ámbár gyengén látható volt..." = Hazai ’s Külföldi Tudósitások [30.] 1835. Második Félesztendő Szent-Andráshó’ 18dik napján [nov. 18.] 41. sz. p. 322. [ZSE.]

Francziaország. "A’ tudományok akademiájának Oct. 26diki űlésében Arago úr újabb vizsgálatokat közlött Halley üstököséről." = Hazai ’s Külföldi Tudósitások [30.] 1835. Második Félesztendő Szent-Andráshó’ 21dik napján [nov. 21.] 42. sz. p. 333. [ZSE.]

Egyvelgeshír. "Halley üstököse már puszta szemmel sőt erős messzecsőkön sem látható;..." = Hazai ’s Külföldi Tudósitások [30.] 1835. Második Félesztendő Karácsonhó’ 2dik [dec. 2.] 45. sz. p. 360. [ZSE.]

Egyvelgeshír. "Oldenburgban nov. 18dikán nagy szélvészkor az észak-keleti egen hirtelen nappali világosság látszatott,... A’ tünemény éjszaki fényhez volt némileg hasonló." = Hazai ’s Külföldi Tudósitások [30.] 1835. Második Félesztendő Karácsonhó’ 9dik [dec. 9.] 47. sz. p. 376. [SRG.]

Elegyhirek. = Jelenkor Negyedik évi folyamat első fele 1835. majus 2kán 35. sz. p. 288. "A’ boroszlai (breslaui) egyetembeli csillagász-torony fölügyelője Boguslawsky kapitány úr, april. 20 ’s 21-ke. közti éjjel egy uj üstököst fedeze föl,..." [SRG.]

Elegyhirek. = Jelenkor Negyedik évi folyamat’ első fele 1835. majus 2kán 35. sz. p. 288. "April 13kán pedig Krakóban Weisz úr astronomiai professor, Saturnusnak a’ hold által okozott sötétültét (fogyatkozását) vette észre." [SRG.]

Elegyhirek. = Jelenkor Negyedik évi folyamat’ második fele 1835. augustus 26án 68. sz. p. 542. "Az eddig várva várt üstökösrül következő tudósitást ad egy berlini lap: Halley üstököse... aug. 6án korán napkelte előtt lépett-elő a’ föld látkörén,... " Rómában aug. 6-án észlelték a Collegio Románo csillagvizsgáló munkatársai. Bécsben aug. 22-én látta meg Litrow Károly, a csillagásztorony segédje. [ZSE.]

Elegyhirek. = Jelenkor Negyedik évi folyamat’ második fele 1835. septemb. 26kán 77. sz. p. 616. "Bécs. A’ Halley hires üstökös hibátlan kiszámolás szerint csakugyan elérkezett, ’s uj ünnepet szerze azon fölséges theoriának, melly űt 76 év alatt, mióta t. i. emberi szemnek láthatatlanul, az ég méretlen ürén bolyonga, lépésről lépésre hiven követte, ’s az időt mellyre elérkezendik, előre pontosan kiszámolta." [ZSE.]

Különféle. = Jelenkor Negyedik évi folyamat’ második fele 1835. septemb. 30kán 78. sz. p. 626. "A’ holdunk világossága ’s a’ felleges és esős idő miatt csak sept. 19ikén reggeli 1 és 3 óra közt lehetett észrevenni a’ kolozsvári csillagász-toronybul Halley üstökösét,..." [SRG.]

Schweiz. = Jelenkor Negyedik évi folyamat’ második fele 1835. november 7kén 89. sz. p. 712. "A’ mailandi csillagásztoronyban oct. 7kén éjfél előtt 0 órával 32 percczel a’ csillagidő szerint, vizsgálták Halley üstökösét,..." [ZSE.]

Elegyhirek. = Jelenkor Negyedik évi folyamat’ második fele 1835. november 11kén 90. sz. p. 720. "Arago úr Párisban a’ fr. akademiának uj fölvilágositásokat adott a’ Halley-üstökös legutóbbi napokban észrevett physikai tulajdonságairól." [ZSE.]

Elegyhirek. = Jelenkor Negyedik évi folyamat’ második fele 1835. november 21kén 93. sz. p. 744. "A’ párisi tud. Akademia’ ülésében oct. 26án Arago úr uj nézeteit nyilvánitá’ a’ Halleyi üstökösről;..." [ZSE.]

Az 1835ben látható nevezetes üstökös. = Nemzeti Társalkodó 1835. ápr. 28. 17. sz. pp. 257-261. [ZSE.]

"Egy külföldi csillagász..." = Rajzolatok 1835. nov. 21. 41. sz. p. 256. [ZSE.]

S. Karolina: Kolumbus Kristóf... = Regélő Harmadik évi folyamat 1835. Első kötet januarius 15kén 5. pp. 39-40. Kolumbus Jamaikában élelem beszerzésére használta fel a holdfogyatkozást. "Rossz embereidet nem sok idő mulva megfogja büntetni a’ Spanyoloknak ama nagy Istene, kit én imádok, és kit ellenök embertelenségök miatt teljes szivem szerint segitségül hivtam. Ő ezen népet bizonyosan megfogja ostorozni. Hogy pedig én igazságot mondok, az lesz szavamnak valódi bizonysága, hogy még ma vér-szinbe öltözik a’ hold, és szemeitek láttára elsetétedik. A’ holdnak fogyatkozása voltaképpen azon estve megesett." Különféle.;
A "Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat" 1833. ápr. 4-ei első számtól az 1841. jún. 27-ei utolsó számáig jelent meg. Asztalos Éva szerint: Az első magyar szépművészeti folyóiratot 1841-ben érte utol a korszerűtlenség végzete: "Midőn alulirott ez uttal tulajdonos szerkesztői munkámat bevégzem?" írta az utolsó szám végén Mátray, és kérte az elmaradt előfizetési díjakat. A Regélő 1842-től megújult formában Regélő Pesti Divatlapként élt tovább. A megtekintett kötetekből úgy tűnik, hogy 1833-1834-ben negyedévenként, 1835-1841-ig fél évenként rendezték kötetbe az újság füzeteit. A kötetekhez csatolt tartalomjegyzékek is ezt a felosztást mutatják. [SRG.]

Meteor-kövek. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Harmadik évi folyamat. 1835. Első kötet februárius 8án 12. p. 95. "Kandahar nevű városban Indiában nem régiben meteor-kövek olly mennyiségben ’s olly nagyságúak estek a’ levegőből, hogy számos háztetőt keresztül zúztak ’s nehányt egészen össze is tördeltek. Ezen természeti jelenet után három napig folyvást tartó olysűrű köd következék, hogy - mi azon tartományban hallatlan dolog - a’ nap sugarai rajta keresztül nem hathatnak." Ez a Természet-tudomány ’s történet című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

NOVÁK Dániel: Arnold és Laland. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Harmadik évi folyamat. 1835. Első kötet. februárius 19án 15. sz. pp. 118-119. "Arnold Kristóf, egy elhirült paraszt, Sommerfeld nevű helységben közel Lipcséhez, született 1646-ban, ’s a’ földi pályáról lelépett 1695-ben. Ezen nevezetes férjfiú úgy annyira ismeretessé tette magát astronomiai vizsgálatai által, ’s e’ tárgyban szerzett tapasztalatai végett, hogy az akkorbeli leghiresb tudósokkal levelezésben állana. [...] Fáradhatlan leven a’ vizsgálatokban, előbb vett ő észre nehány égi tüneményt más csillagászoknál; jelesül ő tette figyelmetesekké a’ lipcsei astronomusokat az 1683. és 1686-iki üstökösökre, melly időben Halley cometája is, az az: 1682- ben megjelent, mellynek legközelebbi feltűnését Damoiseau legpontosabban meghatározta, kinek kiszámítása szerint az november 16-ikán 1835-ben a’ periheliumban lesz, avagy a’nap közelében.
Arnold hírneve különösen nevekedett Mercur átmeneteiének szoros megvizsgálása által a’ napon 1690-ben. [...] Ezen jeles férjfiú vizsgálatai olly pontosak voltak, hogy azok "ad acta eruditorum" felvetettek. Ó maga következő czímű munkát bocsáta közre: "isteni kegy-jel napcsudában, szemléletül felterjesztve" rajzzal 1692. Hogy ezen csudálatos férjfiúnak emlékét fenntartsák, Schröter hires csillagász a’ holdban 3 völgyet nevezett nevéről. Arnold siremléke a’ sommerfeldi temetőben van; levelezései a’ lipcsei tanács könyvtárában tartatnak, hol szép festett képét egyszersmind olajban is szemlélhetni.
Laland hires franczia tudós volt, kinek a’ miveit világ a’mathesis és csillagászat körében sokat köszönhet a’ legbecsesb feltalálások közül. Ezen nagy érdemű férjfiú a’ tudományos akadémia tagja volt, ’s a’ csillagászat tanítója’Parisban, hol is, április 4-ikén 1807-ben jobb életre szenderült. ..." Élet-történet. [Christoph Arnold-ról 1935-ben krátert neveztek el a Holdon az északkeleti kvadránsban a pólus közelében. [Megjegyzendő, hogy az 1999. január 18-án felfedezett 1999 BW3 ideiglenes megjelöléssel ellátott főövbeli kisbolygó 2012-től a (121016) Christopharnold nevet viseli. Joseph-Jérôme Lefrançais de Lalande-ról is elneveztek egy krátert a Holdon.] [HAI.]

Nap hossza és rövidsége. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Harmadik évi folyamat. 1835. Első kötet martius 22én 24. p. 190. "Dr. Tenzel a müncheni királyi tudományos akadémiának értekezést nyujtott-be, mellyben a’ napokat hosszaságukra és rövidségökre nézve előadja, miképpen azok Europa főpontjain találtatnak..."A Természet-tudomány ’s történet című rovat rövid híre. [HAI.]

NOVÁK Dániel: Halley. = Regélő Harmadik évi folyamat 1835. Első kötet aprilis 2kán 27. sz. pp. 214-215. "Halley czimeres mathematikus és csillagász volt, ki sz. Lenhárd egyházi megyében született Londonhoz közel 1656-ban. Ezen lángeszű férfiú már korán a’ mathematikai tanulmányoknak szentelte magát, de jelesül a’ csillagászatnak, ’s ezen belső ösztön által lett ő azon kor legjelesebb astronomusainak egyike." Élet-történet. [ZSE.]

Kő eső. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Harmadik évi folyamat. 1835. Első kötet. aprilis 19én 32. sz. p. 254. "Egyik nápolyi ujságlap januar 25-kéról írja, hogy Marsala városában Siciliában dec. 15-16 köztti éjjel a’ holdsetétség után sűrű fellegek tornyosultak egybe, mellyek nem sokára iszonyú szélvészszel, dörgéssel, villámlással és kőesővel végződtek. Tornyokat és háztetőket gondoltak összeroskadni; az egész varos halálos félelemben volt. Reggel láták, hogy az utszák és ház-tetők tele valának meteor-kövekkel (Aerolithen), mellyek felette kemények s néhol diónyi nagyságúak voltak, szinök sárga vala. Számos madarak, és sok márhák, mellyeket künn értek, általok agyon üttettek; de emberhalál nem történt." Ez a Természet-tudomány ’s történet című rovatban lévő hír teljes szövege. [HAI.]

Geographiai nevezetesség. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Harmadik évi folyamat. 1835. Első kötet. majus 7én 37. sz. p. 293. Londonban a’ múlt évben bizonyos Woodley Vilmos lépett-fel, ki a’ Copernicusok, Pithagorasok, Ptolomeusok, Tycho de Brahek, és Gallileik rendszereit összerontani fenyegetődzik, ’s vitatja, hogy előtte senki sem ismerte a’ természetet és a’ csillagzatoknak valódi állás-pontját. Állításának fő pontjai, mellyeket, mint komolyan vitatja, neki maga az Isten jelentett-ki, következők: "Nincs az egész világegyetemben egyéb népesített csillagzat mint földünk. Nincs több, mint a’ nap, melly földünk körül kering. A’ nap 8-szor kisebb földünknél, a’ hold pedig 12-szer. A’ nap és föld között rendkívüli hidegség uralkodik, mellyen a’ nap sugarai semmi esetre se hathatnának keresztül, ha, mint eddig (szerinte) nevetségesen álliták, az egy percz alatt 1133 mértföldet haladna.
A’ hold ’s minden csillagok nem egyebek jég daraboknál, mellyek csak arra rendeltettek, hogy a’ napvilágnak egy részét visszatükrözzék, ’s ez által a’ föld lakójinak világítsanak. A’ nap egy nagy darab megsimitott ércz, egyenetlen, csak nem tojásdad gömbölyűségű, ’s egyik oldalán szélesebb mint a’ másikon. Legszélesebb odala mindig előre fordul, ’s arra van rendelve, hogy a’ levegő ellentállását legyőzze. Forró sugarai nem képesek a’ jégdarabokat, mellyeket mi csillagoknak nevezünk, elolvasztani. A’ bujdosó csillagok nem egyebek szövétnekeknél; formájok, anyaguk, és ösvényük különbözők, ’s a’ levegőt minden bizonyos ösvény nélkül keresztül futják, mig végre egymást tulajdon erejek által megsemmisítik. Vannak vulcani, folyó, hideg, átlátszó, és keresztülhathatlanok." Ezek nyilatkozásai a’ csillagászat legújabb reformátorának ... Risum teneatis amici?....." Ez a Természet-tudomány ’s történet című rovatban lévő hír teljes szövege. [HAI.]

NOVÁK Dániel: Herschel. = Regélő 1835. máj. 21. 41. sz. pp. 325-327. [ZSE.]

NOVÁK Dániel: Encke. = Regélő Harmadik évi folyamat 1835. Első kötet junius 4kén 45. sz. p. 358. "Encke Ferencz a’ mostan kori mathematikusok és csillagászok egyike,... Hirt nevet szerze magának az 1822 és 1825-ben pontosan visszatért üstökösnek kiszámitása által, melly munkáról rendesen meg is felet, ’s okait adá Bode évkönyveiben." Élet-történet. [ZSE.]

Newton jóslata. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Harmadik évi folyamat. 1835. Második kötet. augustus 30án 70. sz. p. 558. "Burke Károly, ki sokat foglalatoskodik csillagászi vizsgálatokkal, egyik londoni hírlapban azt jegyzi-meg, hogy tévedés azt állítani, mintha Halley volt volna az első, ki az üstökös csillagnak bizonyos visszajövetelét előre mondta volna. Az 1736-ban megjelent üstökös előtt t. i. nehány évvel beszélte-el már Guise ezredes Whiston urnák, hogy Sir Isaak Newton többek jelenlétében, noha bizonyosan nem állítja, ’s nyomtatás alá sem adja véleményét, de még is fontos okainál fogva hiszi 1736-ban egy üstökösnek vissza jöttét. Howard ur is hallá, midőn Sir lsaak egykor ebéd alatt mondotta, hogy ő 1736-ban vagy legalább ezen időtájban egy üstökös megjelenését várja.
"Newton 1726-ban halt-meg, tehát tiz esztendővel korábban. Karolina királynénak marcziusban (1736) beszéllék-el Newtonnak ezen állítását, ’s valóban ugyanazon év végével meg is jelent az üstökös, ’s egész 1737. marczius 20-káig volt látható. Az okok, mellyekre Newton véleményét épité, nem ismertetnek, hanem Whiston ur ezt mondja : "a’ mennyiben tudjuk, Sir lsaak Newton az első ember, ’s ez az első példa, hogy egy üstökösnek megjelenése előre mondatott, melly valóban be is teljesedett." Kétség kívül azon üstökös volt ez, mellyet Sartorius Madrasban, Vanbrugh pedig Lissabonban vett észre." Ez a Természet-tudomány ’s történet című rovatban lévő hír teljes szövege. [ZSE.]

Nagyithatások a’ természetben = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Harmadik évi folyamat. 1835. Második kötet. october 8án 81. sz. p. 646. "... valóban csudálatosak. Legújabban bizonyos Hauletown nevű opticus Londonban valamelly készületet gondolt-ki nagyitó üvegekből, mellynek segedelmével a’ tárgyakat végtelenségig lehet nagyítani. Minél több üveg állittatik öszsze, annál nagyobb lesz a’ nézendő tárgy. Illy formán a’ csillagzatok egyes részeit legpontosabban lehet meghatározni, ’s utánrajzolni. Ezen találmány által egyszersmind alkalom adatott némelly egészen uj, még eddig nem ismert, csillagok felfedezésére." Ez a Természet-tudomány ’s történet című rovatban lévő hír teljes szövege. [HAI.]

Hold befolyása ügyeinkre. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Harmadik évi folyamat. 1835. Második kötet. october 22kén 85. sz. p. 678. Mindig az előítéletek ’s babona köze tartozott előttünk, ha itt ott egy aggodalmas ember a’ holdjárása után kérdezősködék, midőn ültetni, vetni, szántani ’s a’t. akart. De az újabb, szorosb tapasztalások szerint, úgy látszik, csakugyan van valami a’ dologban, ’s ennek valósága leginkább a’ naptéritői vidékekben látszik bebizonyodni. így p. o. férjfikar vastagságú hambus-karók, ha ujholdban vágattatnak, tiz tizenkét esztendeig is eltartanak: ellenben, ha hold töltén vágják őket, alig tartanak-ki két évet, már is rothadni kezdenek. Az állatok országa is ad ebbeli bizonyítványokat: p.o. a’ halak, bár milly fris vízből vonattassanak-ki, ha a’ telehold sugaraitól megérintetnek, legott megdöglenek, és semmiféle só nem mentheti-meg húsaikat a’ rothadástól." Ez a Természet-tudomány ’s történet című rovatban lévő cikk teljes szövege. [HAI.]

Bujdosó csillagok. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Harmadik évi folyamat. 1835. Második kötet. october 22kén 85. sz. p. 678. Arago ur a’ bujdosó csillagok számáról értekezvén azon következménjre juta, hogy naprendszerünk körében 60-80000 bujdosó csillagoknak kell létezni." Ez a Természet-tudomány ’s történet című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [ZSE.]

Halley üstökös csillagát Pesten... = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Harmadik évi folyamat. 1835. Második kötet. october 22kén 85. sz. p. 678. ...oct. 13-kán (miután egünk kiderült volna a’ borús napok után) láttuk előszer szabad szemmel közönséges csillag-nagyságban; üstöke igen gyenge halavány világban mutatkozék." Ez a Természet-tudomány ’s történet című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [ZSE.]

NAGY Károly: A’ mindenség ’s teremtője. = Társalkodó 4. 1835. febr. 15. 14. sz. pp. 53-55.; febr. 19. 15. sz. pp. 57-59. [ZSE.]

L. Pál [LUKÁCS Pál]: Üstökös hazánkban. = Társalkodó 4. 1835. második fele november 4kén 88. sz. pp. 350-351. Halley üstökös 1835. okt. elején. [ZSE.]

EDVI Illés Pál: Öszveirása Hazánkból származott néhány jeles férfiaknak és familiáknak a’ Külfölden. = Tudományos Gyűjtemény 19. 1835. Xdik köt. pp. 97-104. Német Országban. Chladni, német természet-tudós. pp. 97-98.; Portugáliában. Szentmártonyi Igácz, Királyi Udvari Tsillagász, Lisabonban. pp. 100-101. [SRG.]

KUNOSS Endre: A’ fénylő és tüzes levegői tüneményekrül. = Tudományos Gyűjtemény 19. 1835. XIIdik köt. pp. 21-46. Fénylő légtünemények: álnap, álhold, nap- és holdudvar, szivárvány, légtükrözet (délibáb).; Tüzes légtünemények: Ilona-tűz, éjszaki, vagyis sark-fény, bolygó tűz, futó láng, vagy csillagesés, lidértz, tűzgömbök. [SRG.]

GARAY [János]: Az éjszaki magnesi földsark. = Tudománytár 1835. Ötödik Kötet. pp. 254-255. Vegyes közlések. Természettudományi nevezetességek. "A’ londoni kir. társaság’ gyűlésében m. évi december’ 28dikán Roos kapitánynak egy emlékirata olvastatott fel az éjszaki magnesi földsark’ fölfedeztetéséről." [SRG.]

GARAY [János]: Magnesi tünemények Magnesiában. = Tudománytár 1835. Ötödik Kötet. pp. 255-256. Vegyes közlések. Természettudományi nevezetességek. [SRG.]

NYÍRY István: A’ Halley-üstökös’ eloszolhatása. = Tudománytár 2. 1835. Hatodik kötet 2. sz. pp. 250-268. p. 250.: "A’ mi régen várt vendégünk, a’ Halley’ üstököse többé el nem érkezik. - Ezen hírrel, ezen elenyészés’ hirével leptek meg minket az újságok, a’ Littrow úr’ jelentéséből,..." Ismerteti a Halley-üstökös eddigi megjelenéseit és cáfolja, hogy most nem lesz látható. p. 268.: "Jóformán bizonyosnak tartható, hogy Halley’ üstököse augusztus végén vagy szeptember elején Europa’ minden részeiben látható lesz, vagyis több mint két hónappal előbb, hogy sem azon pontot érné el, mellyen a’ naphoz legközelebb áland. ’S helyzete igen kedvező lesz feltűnésének. Hihetőleg puszta szemmel is rá fogunk ismerhetni." Égtudomány. [KSZ.]

Toldalék. = Tudománytár 2. 1835. Hatodik kötet 2. sz. p. 268. Nem rég Londonban, a’ "Royal institution"-ban Dr Lardner, a’ Halley’ üstököséről tartott leczkéiben többi közt igy szóla: "Jóformány bizonyosnak tarthatni, hogy Halley’ üstököse augustus’ végén vagy september’ elején Europa’ minden részeiben látható lesz,..." [SRG.]

GYŐRY Sándor: Észrevételek a’ Tud. Gyűjt. 1835. Vd. kötetében L. 111 álló ezen sorokra: = Tudománytár 2. 1835. Hetedik kötet 3. sz. pp. VI-X. "Vélekedésem szerint jobb volna a’ látlagosan (horizontaliter) melly inkább láthatárlagosan lenne szó szerint forditva, mivel látlagosan semmit sem jelent - ’s a’ merőlegesen (perpendiculariter) helyett, melly inkább ezt teszi: Steif, a’ régi vizarányosan és függőlegesen szavakat megtartani; ’s ezt a’ szót tevet (factum) tettnek vagy tételnek vagy téteménynek mondani. A’ külzíteni (differentiare) különbözítő, nem külzítő számítás." Anticriticai Függelék A’ Tudománytárhoz. 1. sz. A’ VII. kötethez. [SRG.]

"A’ ki az Istennek mindenhatóságáról akar elmélkedni..." = Vasárnapi Ujság 1835. febr. 8. 13. sz. p. 357. [ZSE.]

Üstököscsillag. = Vasárnapi Ujság 1835. okt. 11. pp. 693-696. [ZSE.]

"Velenczéből írják..." = Vasárnapi Ujság 1835. okt. 11. p. 698. [ZSE.]

          1836.

BUGÁT Pál: Tapasztalati természettudomány Tscharner Boldogbul. I-II. Budán, 1836. A Magyar Kir. Egyetem betűivel. 2 + 457 + 2 p. A két kötet folyamatos számozással, de külön címlappal. Bugát fordítása kiterjedt csillagászati részeket is tartalmaz. A második kötet tizenegyedik szakasz tartalmaz csillagászati vonatkozásokat a "A Lebtanrúl (Meteorologia)". pp. 318-344.; A második kötet tizenkettedik szakasz "A Világalkatrúl" c. fejezet tisztán csillagászati vonatkozású. pp. 345-410. A fejezet részei: Az égi testek látszólagos tüneményeiről és mozgásairól általában, és a csillagászságnak legnevezetesebb rendszereiről.; A világ rendszerérül Copernic észképe szerint, és az újabb azon alapúló fölfedezésekről: föld, nap, bolygók, mellékbolygók, csapongók, vagy üstökösek, álló csillagok.; A világtestek távcsőn által tapasztalt tulajdonairól, és a világalkatnak nagyságárúl: a holdrúl, a naprúl, a bolygókrúl, csapongókrúl, álló csillagokrúl.; A világalkatnak nagysága.
A szerző kiemelten foglakozik a megfigyelések, felfedezések időpontjával, a felfedezők személyével, a csillagászattörténettel. A fordító Bugát Pál a természettudományos szakszavak nyelvújítója (lásd Bugát: Természettudományos szóhalmaz), így a csillagászati szaknyelvben is sok érdekes újítással állt elő. (például a bolygók neve). A könyvhöz tartozó táblák egyike csak csillagászattal foglalkozik. 92dik idomtul 95-ikig. [HOR.]

GYÖRGY József [Károly Krisztián]: A’ természeti testeknek lépcsőnkénti kifejlődéséről. Pest, 1836. Trattner-Károly. 27 p. Csillagászat: (pp. 9-11.). "...Levegővel körülvett földünk egy a’ nap, és ön tengelye körül forgó bujdosó csillag. Csak több különböző időközben egymásra következett képződési szakaszokon keresztül történt lassankénti kifejlődés által jutott azon tökéletességre melyben most szemléljük. Eredetileg Buffon szerént a napnak egy része volt, mellyet egy vele öszveütközött üstökös csillag, tőle elszakasztott. Leibnitz egy kiégett napnak lenni állította. Whiston végre és a’ legtöbb ujabb csillagvizsgálók egy tökéletesebb lépcsőü kifejlődésre jutott üstökös csillagnak tartják, mely idővel még nagyobb foku tökéletességet érvén el, nappá, álló csillaggá leend. [...]
Hogy uj égi testek erednek, ’s a’ régiek szétbontakoznak, annak a’ mai csillagtudomány több példáit adja. Több csillagvizsgálók vettek észre az égen apró világító csillagnemü testeket, melyek előbb nem voltak ott, most elfoglaltr helybket rendesen meg: tartják; mig mások ujra, néha nagy robajjal, hirtelen elenyésznek, és vagy egészen, vagy részenként egyik vagy másik égi testhez, melynek légkörébe jutnak, ragadtatnak, így eredhetnek a’ levegőn keresztül földünkre eső, néha temérdek nagyságú leginkább mágneses vasból álló légkövek (aërolithi), melyeknek meg magyarázásán a’ régiek hasztalanul izzadoztak. ..." Az értekezés latin címlappal is és a 28-29. számozatlan oldalon latinnyelvű 16 pontos "Theses"-sel van ellátva. [HAI.]

HORVÁT Antal: Örökös kalendáriom. Irta Horvát Antal kalocsai fő megyebéli pap. Pesten. Esztergami k. Beimel József’ tulajdona. 1836. 172 p. Előszó (pp. III-IV.).; Első Rész, melly az álló Ünnepeket foglalja magában (pp. 1-50.).; Második Rész, melly e’ Kalendáriom’ tökélyére megkivántató Táblákat foglalja magában (pp. 51-118.).; Harmadik Rész. E’ Kalendáriom’ használásában megkivántató szabályokról, és Táblák’ használásáról (pp. 119-172.). Általa 1832-ben kiszámított naptári táblákat és ezek magyarázatát közli az álló és a mozgó ünnepekre vonatkozóan, alapos csillagászati és kronológiai ismereteket mutatva. [KSZ.]

A’ Világ alkotmánnyának összes vizsgálata. [3.] In: A’ magyar házi-barát. Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 1836 szökő-évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, ’s mindenféle rendű ’s rangú Olvasók’ számára; némelly dolgok sikeres használására készült, a ’ történetírás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a’ házi ’s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló ’s egyszersmind mulattató kézikönyve.
Szerkezteté Staut Jó’sef. III. év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató. pp. 17-24. A csillagászat ismertetése: Az Országutja (Tejút) Napok szabott rendjének szabott rendje. Minden napok szabottrendjének az országutban, vagy az Állócsillagoknak bujdosóikkal együtt egy közönséges Nap körüli mozgásuk. A Napok szabottrendeinek a kellőközépi nagy Nap körüli mozgása azon törvények szerint esik, mellyek szerint a bujdosók forognak a Nap körül. Minden Napszabottrendeknek lakhatósága. A Napok szabottrendjeiben lévő lakosoknak lépcsőkinti következése. Ködfoltok, hihetőleg igen távullévő Országutak.
A Világok alkotmányának iszonyatos tére, a ködfoltok és országutaknak sokaságábul ítélve. Az Országutak is, ugy látszik, egy egyetemes kög (centrum) körül mozognak. A Világok régisége. A Világok kölcsönös származása és elmulása. Azoknak romlása. Más életre való kinézések és visgálódások. [KSZ.]

H. A.: "Május 15ke, mely éppen jövő vasárnapra esik, nevezetes nap lészen, mert ezen történik századunk legnagyobb nap fogyatkozása..." = Erdélyi Híradó 1836. máj. 10. 38. sz. p. 314. Espenak szerint 1836. máj. 15-én 14.09 UT-kor volt újhold, és a gyűrűs-napfogyatkozás közepe. [ZSE.]

"Az uj-Yorkban megjelenő Journal of Commerce Sir John Herschelnek..." = Erdélyi Híradó 1836. máj. 31. 44. sz. p. 364. [ZSE.]

A’ csillagos ég, és az erkölcsi törvény. = Felső Magyar-Országi Minerva Tizedik évi Folyamat 1836. Első Kötet p. 233. Külömbfélék. [SRG.]

Hadi földképekről és tervrajzokról. (Heller Fridrik, Cs. Kir. tábornok Főhadnagy’ irásaból.) = Felső Magyar-Országi Minerva Tizedik évi Folyamat 1836. Negyedik Kötet pp. 16-47. Közli: Kiss Károly. "A földabroszi történetet egyéberánt három korszakra lehet osztanunk. 1-ső: A’ kezdet’ első gyenge lépéseitől, mellyek közé Anaximanderé is - élt 500 évvel Krisztus előtt - tartozik, egész Agathodämonig, ki 500-ikban Krisztus után Ptolomeus földirásához abroszokat adott, ez időszak tehát 1000 évet foglal magában, - 2. Agathodämon korától nürenbergi Behaim Mártonig, és a’ veronai Hieromosig, kik 1000 év előtt az első földképet készítették, - 3. Behaim Mártontól mostani korig." [SRG.]

RUMY Károly: A’ híres csillagvizsgáló báró Zach Ferencz’ hazaszeretete. = Hasznos Mulatságok 1836. Első Félesztendő márc. 2. 18. sz. pp. 142-143. [ZSE.]

Különféle. = Hasznos Mulatságok 1836. Első Félesztendő máj. 21. 41. sz. p. 328. Purbach György matematikus Bécsben 1500-ban találta fel a csillagászati célokra használatos másodpercet mutató órát. [SRG.]

AMONYI János: Északi esthajnal. = Hasznos Mulatságok 1836. Második Félesztendő okt. 29. 35. sz. pp. 277-280. Északifény Gyöngyösön 1836. okt. 21-én. [SRG.]

VIZER István: A’ futó csillagokról. = Hasznos Mulatságok 1836. Második Félesztendő dec. 10. 47. sz. pp. 369-372. Meteorokról. [SRG.]

VIZER István: A’ futó csillagokról. (Folytatás és vége.) = Hasznos Mulatságok 1836. dec. 14. 48. sz. pp. 377-382. Meteorokról. [ZSE.]

Magyarország- és Erdély. Levegőtünemény a’ Bakony szélén. = Hazai s Külföldi Tudósítások [31.] 1836. Első Félesztendő Boldogasszonyhó’ 13dikán [jan. 13.] 4. sz. p. 26. Tűzgömb 1835. dec. 13-án reggel fél hétkor. "a’ holdtól délfelé egy kis csillag támada, fehér fényű, melly mintegy két másod perczig sebesen forogván mint nap tengelye körül, és szikrákat hányván ide ’s tova, végre olly nagy’ gömbölyeg lőn, mint a hold. ... Ehhez hasonlót 1826ban is láttunk de azon különséggel, hogy az akkori a ma pillanatban, mellyben támadt, el is mult: emez pedig egész kifejlésével mintegy 7-8 másod perczig tarthatott." (Reg.) [SRG.]

Egyvelgeshír. "Május 15dike csillagászi tekintetben legnevezetesebb napja 1836nak; mert ezen történik századunk legnagyobb napfogyatkozása Éppen vasárnap leszen." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [31.] 1836. Első Félesztendő Boldogasszonyhó’ 23dikán [jan. 23.] 7. sz. p. 56. [ZSE.]

Egyvelgeshír. "A’ mintegy egy hónap óta nem látott Halley üstököse Milano csillagőr tornyából is ismét feltaláltatott december 30dikán." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [31.] 1836. Első Félesztendő Boldogasszonyhó’ 23dikán [jan. 23.] 7. sz. p. 56. "Münchenben is láták ez üstököst január 14dikén, de nagyon gyenge fényben." [ZSE.]

Magyarország- és Erdély. "A’ Tudományos Gyűjtemény’ 1835d. évi 12dik kötete, ... éppen most jelent-meg..." = Hazai s Külföldi Tudósítások [31.] 1836. Első Félesztendő Boldogasszonyhó’30dikán [jan. 30.] 9. sz. p. 65. "A’ különféle hasznos tárgyakkal töltött kötet foglalata imez: Kunoss Endre: A’ fénylő és tüzes levegői tüneményekről." [SRG.]

Francziaország. "A’ tudományok akademiájának apr. 11diki ülésében tudósítások olvastattak Herschel úrtól, ..." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások. [31.] 1836. Első Félesztendő Pünkösthó’ 7dikén [máj. 7.] 37. sz. p. 293. [ZSE.]

Magyarország- és Erdély. "Pesten a’ mult vasárnapi nevezetes napfogyatkozás a’ felleges idő miatt csak igen kevéssé vala látható." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások. [31.] 1836. Első Félesztendő Pünkösthó’ 18dikán [máj. 18.] 40. sz. p. 314. Napfogyatkozás 1836. máj. 15-én. [SRG.]

Amerika. "A’ Journal of Commerce levelet közöl sir. J. Herscheltől Caldwell amerikai hajókapitányhoz,..." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [31.] 1836. Első Félesztendő Pünkösthó’ 28dikán [máj. 28.] 43. sz. p. 341. [ZSE.]

Németország. "Münchenből maj. 16dikán ezeket írják: A’ tegnapi nagy napfogyatkozás majdnem észrevétlen múlt-el..." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [31.] 1836. Első Félesztendő Pünkösthó’ 28dikán [máj. 28.] 43. sz. p. 341. "Délután király ’s királyné ő Felségök, koronaherczeg ő k. magassága... is megjelentek a’ k. csillagász-toronyban az új óriási refraktoron nézni a’ napfogyatkozást; ..., ott mulattak egész 5 óráig, a’ mikor egy vastag felhő elborítá az eget, ’s a’ nap többé látható nem vala." [ZSE.]

Magyarország. Magyar Tudós Társaság. = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [31.] 1836. Második Félesztendő Kis-Asszonyhó’ 20dikán [aug. 20.] 15. sz. p. 113. "A’ könyvtár számára a’ britt admiralitas lordbiztosai a’ kir. astronomiai társaság legújabb (VIId.) kötetét küldték-be, ’s a’ greenwichi csillagász Richardson William legújabb, ... munkáját." [SRG.]

Magyarország. "Pesten... Ő cs. k. Felsége julius 30dikán költ legfelsőbb határozatában... a’ budai csillagvizsgáló-intézet eddigi praetikánsát Albert Ferencz urat ugyanott csillagászi-segéddé nevezni;..." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [31.] 1836. Második Félesztendő Kis-Asszonyhó’ 24dikén [aug. 24.] 16. sz. p. 121. [SRG.]

Magyarország és Erdély. "Pesten oct. 18dikán csendes szép tiszta egü estvén 9 és fél órakor éjszak felé két helyen olly nagy veresség volt az égen, ..." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [31.] 1836. Második Félesztendő Mind-Szenthó’ 22dikén [aug. 22.] 33. sz. p. 259. Aurora borealis éjszaki fény volt látható. "Illyet láttunk legközelébb 1830-dik évben is." [SRG.]

Magyarország és Erdély. "Veszprémből oct. 19kén. Tegnap este épen 9 óra ’s három fertálykor... tűzi lárma támadt;... azonban senki tüzet nem talált,..." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [31.] 1836. Második Félesztendő Mind-Szenthó’ 22dikén [aug. 22.] 33. sz. p. 259. "Ez is éjszaki fény vala." [SRG.]

Nagybritannia. "Az északi fény Londonban..." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [31.] 1836. Második Félesztendő Szent-Andráshó’ 9dikén [nov. 9.] 38. sz. p. 298. [SRG.]

Magyarország és Erdély. "A’ magyar tudós társaság két hónapi szünidő után november 21-dikén tartott kis gyülésével kezdé-meg academiai újévét. A’ titoknok bemutatá... a’ társaság használatára készült, 1837-re szóló Névkönyvet, mellyet ez évre Nagy Károly rendes tag egy astronomiai kalendáriommal bővitett." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [31.] 1836. Második Félesztendő Karátsonhó’ 3dikán [dec. 3.] 45. sz. p. 354. [SRG.]

Óriási remekmű. = Honművész 4. 1836. 2. köt. okt. 23. 85. sz. p. 682. "Egy brüsseli órás, Raingo úr, falórát készitett, melly Kopernikus rendszere szerint a’ kosmographia minden elemét és a’ természetnek különféle tüneményeit mutatja, t. i. a’ földnek napi és évi forgását maga körül." [SRG.]

Pótlék a’ Holdról. = Nemzeti Társalkodó 1836. ápr. 12. 15. sz. p. 240. [ZSE.]

HERSCHEL, J. F. W.: Herschel levele. = Nemzeti Társalkodó 1836. máj. 10. 19. sz. pp. 291-295. [ZSE.]

Felfödezések a’ Holdban. = Rajzolatok 1836. márc. 9. 20. sz. pp. 153-154. [ZSE.]

A’ Hold. = Rajzolatok 1836. aug. 13. 65. sz. pp. 516-517. [ZSE.]

Látszatos bebizonyitása Herschel felfödezéseinek a’ Holdban. = Rajzolatok 1836. aug. 17. 66. sz. pp. 523-525. [ZSE.]

B. F-L.: Levegőtünemény a’ Bakony szélén. = Regélő Negyedik évi folyamat 1836. Első kötet januar 10kén 3. p. 22. "December 13-kán reggel fél hétkor. a’ holdtól délfelé egy kis csillag támada, fehér fényű, melly mintegy két másod perczig sebesen forogván mint nap tengelye körül, és szikrákat hányván ide ’s tova, végre olly nagy ’s gömbölyeg lön, mint a’ hold. Ekkor megindulván kelet felé valóságos hébért képeze, mellynek feje keletnek, csője pedig nyugotnak esék, míg a’ légben minden pattanás nélkül elvesze. Ehhez hasonlót 1826ban is láttunk de azon különséggel, hogy az akkori a ma pillanatban, mellyben támadt, el is mult: emez pedig egész kifejlésével mintegy 7-8 másod perczig tarthatott." Természet-történet ’s Tudomány. [SRG.]

Tavaszi gondolatok. (Egy természetbarátné számára.) = Regélő Negyedik évi folyamat 1836. Első kötet aprilis 24kén 33. pp. 263-264. "Gyenge pehelyként, de biztosan, lebeg földgolyónk a’ világ mérhetetlen körében a’ távul sugárzó napcsillag körül, melly sugároczeant önt-ki a’ mérhetetlenségbe." S. E-nek K. S. Különféle. [SRG.]

Levegői kövek (meteorok) lehetősége. = Regélő Negyedik évi folyamat 1836. Első kötet május 5kén 36. pp. 286-288. "A’ meteorkövek némellyek szerint a’ föld légkörében keletkeznek; mások állitják, hogy a’ világ ürességében képződnek." Természet-történet ’s Tudomány. [ZSE.]

Levegői kövek (meteorok) lehetősége. (Végzet.) = Regélő Negyedik évi folyamat 1836. Első kötet május 8kán 37. pp. 295-296. "Már, hogy a’ szabad világüregségben keletkezett vagy létező illy kis testek minden egyéb ok nélkül leeshessenek, azt csak a’ vastagabb empiria állithatja." Természeti történet ’s Tudomány. [ZSE.]

Napfogyatkozás. = Regélő Negyedik évi folyamat 1836. Első kötet május 15kén 39. p. 310. "Ama nevezetes nagy napfogyatkozás, melly maj. 15-kén leend, Budapesten 3 óra 42’ 40’’-kor kezdődik,..." Pesti vizsgáló. [SRG.]

Meteorok. = Regélő Negyedik évi folyamat 1836. Első kötet május 21kén 41. pp. 325-326. "Tudva van, hogy némelly Amerikaiak több év óta rendkivüli égi tünményekről tudósitottak, mellyek minden évi november közepe táján közönségesen ugyan azon napon jelentkeztek. ... Legnevezetesebb itt az, hogy a’ tünemény a’ hónapnak ugyan azon napján, t. i. 14-kén mutatkozott, mi a’ meteoroknak is iránya. Ez sokakat azon véleményre hozott, hogy e’ tünemények földünk körül keringő testek volnának." Természeti történet ’s Tudomány. [ZSE.]

Napfogyatkozás. = Regélő 1836. jún. 26. 51. sz. pp. 407-408. [ZSE.]

Természeti történet ’s tudomány. Éjszaki fény april végén. = Regélő Negyedik évi folyamat. 1836. Második Kötet jul. 31kén 61..pp. 486-487. Angliában 1836. ápr. 22-én. [SRG.]

Hold befolyása az esőre. = Regélő Negyedik évi folyamat 1836. Második kötet september 11kén 73. p. 582. Természeti történet ’s tudomány. [SRG.]

E. I. P. [EDVI Illés Pál]: Jól számláljuk-é az ujesztendőt kr. u. szül. u. 1836nak? = Társalkodó 5. 1836. első fele január’ 2. 1. sz. p. 3. [SRG.]

A’ csillagfutásról. = Társalkodó 5. 1836. első fele január’ 13. 4. sz. pp. 14-15. "Arago úr Párisban a’ tudományok’ akademiájának utóbbi üléseben azon ohajtását fejezé-ki, hogy a’ "Bonite" hajó, földkörüli utazásában, többek közt a’ csillagfutásról is vizsgálatokat tegyen." A "Bonite" tisztjeit felkérték, hogy 1835. ápr. 10-15 (feltehetően sajtóhiba, helyesen november) között végezzen megfigyelést. Meteorok: 1799. nov. 12/13.; 1831. nov. 13.; 1832. nov. 13.; 1833. nov. 12/13.; 1834. nov. 12-13. [ZSE.]

Föld smértetés.(!) Ross’ utazása. = Társalkodó 5. 1836. első fele martzius’ 2. 18. sz. pp. 70-72. "John Ross kapitány’ második nevezetes fölfedezőutjának, - mellyet az éjszaki gönczöl’ (Nordpol) vidékire tőn - ’s 1829től 1833ig ott tartózkodtának tudományos resultatumait a’ hirlapok, mihelyt ezen út be vala végezve, a’ világnak tudomásul adák." [SRG.]

Földismértetés. Ross’ utazása. (Vége.) = Társalkodó 5. 1836. első fele martzius’ 5. 19. sz. p. 76. [SRG.]

NAGY Gábor: A’ két legrégibb Magyar Halotti beszédről. = Tudományos Gyűjtemény 20. 1836. Iső köt. pp. 125-127. "A’ Bódvamellyéki Monostor ... Misekönyv mellé ragasztott Kalendráiom-"ról. 1170-1173-ból? 1210-es is követi pergamentre írva. [SRG.]

EDVI Illés Pál: Énoch könyvének felfödezett régi kéz-iratja. = Tudományos Gyűjtemény 20. 1836. IVdik köt. pp. 111-127. "Ezen kívül nyujtja Enoch könyve sok asztronómiai esméreteknek ’s köznépi véleményeknek nyomdokait,..." [SRG.]

HORVÁTH Sigmond: Hoszszu élet’ példái. = Tudományos Gyűjtemény 20. 1836. VIIIdik köt. pp. 88-89. Herschel 84 éves, Zach 78 éves, Bode 80 éves, Newton 85 éves korában halt meg. [SRG.]

PODHRADCZKY Jó’sef: Angliában levő Kúnhalmokról. = Tudományos Gyűjtemény 20. 1836. XIIdik köt. pp. 74-77. "Már tekéntetes Tudós Horvát István Úr "Rajzolatok a’ Magyar Nemzet leg régiebb Történeteiből" tzímü könyvében megmutatta, hogy a’ világ szerte található óriási Kúnhalmok nemzeti régi maradványok. ... a’ Stonehengei Romladékokrúl..." Német nyelvű írás az Allgemeine Zeitung júl. 31-i írása. [SRG.]

SZELLE Beniámin: A’ földnek formájáról és fordulásának okairól. = Tudományos Gyűjtemény 1836. Xdik köt. pp. 108-114. "A’ mi földünk formájáról különböző a’ vélekedés; ki egész gömbölyűnek; ki két végén behorpatnak; ki tojás formájunak tartja. ... Én pedig mind a’ két vélekedésen ki adok, és azokkal tartok, a’ kik a’ Földet egészszen gömbölyűnek, tökélletes kereknek, vagy golyóbis formának állitják." [SRG.]

"Több újságokban kihirdeték Herrsel nevü égvizsgálónak..." = Vasárnapi Ujság 1836. márc. 27. p. 104. [ZSE.]

A’ napbeli foltokról. = Vasárnapi Ujság 1836. okt. 23. pp. 340-342.; nov. 6. pp. 353-354. [ZSE.]

          1837.

Kalendáriomi Meghatározások. 1. Micsodák az Epakták? 2. Évi összehasonlítás. Nevezetességek az égen. In: A’ magyar házi-barát. Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 1837 közönséges évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, ’s mindenféle rendű ’s rangú Olvasók’ számára; némely dolgok sikeres használására készült, a ’ történetírás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a’ házi ’s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló ’s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkeszté Staut Jó’sef. IV. év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató. pp. 17-19. [KSZ.]

EDVI ILLÉS Pál: Az idő-számlálás’ tudománya. In: Első oktatásra szolgáló kézikönyv, vagyis a’ legszükségesebb tudományok’ öszevesége vallási különbség nélkül minden néptanítók’ ’s tanulók’ számára készült, ’s a’ Magyar Tudós Társaság által, első rendű Marczibányi Lajos-jutalommal koszoruzott pályamunka. Irta Edvi Illés Pál, Nemes-Dömölki evang. prédikátor, esperesti oskola-ügyelő, a’ dunántuli ev. superintendentia’ levéltárnoka, ’s a’ Magyar Tudós Társaság’ levelező tagja. Magyar- és Erdélyország földképével, ’s némelly mérges plánták és gombák’ színelt rajzaival. Budán, 1837. A’ Magyar Királyi Egyetem’ betűivel, A’ Magyar Tudós Társaság’ költsegén. pp. 270-279. "...Az esztendő is pedig sokféle. Van név szerint: a.) Csillag-vizsgálói esztendő, melly mindenkor Márcziusban kezdődik. b.) Katonai esztendő, mellynek kezdete Nov. 1. c.) Egyházi esztendő, melly Advent’ első vasárnapjával, Dec. elejével kezdődik.
d.) Nap-esztendő, Ján. 1. - Dec. 31. e.) Hód-esztendő, melly annyi időt tesz, a’ mennyi alatt a’ hód földünket tizenkétszer körül-kerüli. Ez tehát néhány nappal rövidebb, mint a’ nap-esztendő. Végre f.) Polgári esztendő’, melly egyez a’ nap-esztendővel. Ezt kell érteni mindenkor, valamikor köz-beszédben van szó esztendőről. E’ szerint számlálnak minden keresztyén népek. Ezt értjük e’ kézi-könyvünkben is. - A’ Zsidók’ új-esztendeje Szeptember’ vége felé kezdődik..." [HAI.]

EDVI ILLÉS Pál: A’ világ’ alkotványáról. In: Első oktatásra szolgáló kézikönyv, vagyis a’ legszükségesebb tudományok’ öszevesége vallási különbség nélkül minden néptanítók’ ’s tanulók’ számára készült, ’s a’ Magyar Tudós Társaság által, első rendű Marczibányi Lajos-jutalommal koszoruzott pályamunka. Irta Edvi Illés Pál, Nemes-Dömölki evang. prédikátor, esperesti oskola-ügyelő, a’ dunántuli ev. superintendentia’ levéltárnoka, ’s a’ Magyar Tudós Társaság’ levelező tagja. Magyar- és Erdélyország földképével, ’s némelly mérges plánták és gombák’ színelt rajzaival. Budán, 1837. A’ Magyar Királyi Egyetem’ betűivel, A’ Magyar Tudós Társaság’ költsegén. pp. 280-285. "...23. Valljon mire valók az égen azok a’ sok számtalan ragyogó testek? Azt ember nem tudhatja elgondolni bizonyosan. Minden esetre az Istennek hatalmát és dicsőségét hirdetik minekünk, és a’ világ’ minden egyéb okos lakosinak.
Mert hogy a’ többi csillagoknak is vannak lakosaik, az semmi kétséget sem szenved. 24. Mióta áll ez az ég, Föld, és az egész világ’ alkotványa illy szép renddel? Tudtunkra legalább is hat-ezer esztendő óta. De ezt tökéletesen kiszámolni nem lehet! valamint azt sem, hogy mikor lesz vége a’ világnak. Ezek az Istennek, titkai közé tartozandók..." [HAI.]

NAGY Károly: Kalendáriom 1837 közönséges évre. In: M. Tudós Társasági névkönyv 1837-re. Budán, [1836.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. pp. 2-27. Év’ részei., Fogyatkozások (p. [3.]).; Nap kelte, lemenete. Középidő délben. Hold felkölte, lemenete. Égi jelenetek. (pp. [4-27.]). [HAI.]

  NAGY Károly: M. Tudós Társasági névkönyv 1837-re. Budán, [1836.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. 100. p. [HAI.]

Rövid és megérthető utmutatás, minden nemű órákat a’ Nap után igazitani ’s igaz járásban megtartani. In: A’ magyar házi-barát. Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 1837 közönséges évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, ’s mindenféle rendű ’s rangú Olvasók’ számára; némely dolgok sikeres használására készült, a ’ történetírás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a’ házi ’s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló ’s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkeszté Staut Jó’sef. IV. év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató. pp. 19-22. [KSZ.]

BUGÁT Pál: A’ világalkat’ nagysága. = Athenaeum [1.] 1837. Első félév Aprilis’ 9-kén 29. sz. pp. 224-228. A naprendszerről. "Már naprendszerünk’ nagysága is olly mélységbe meriti lelkünket, mellynek fenekét alig érhetjük képzeletünkkel." [SRG.]

VÁLLAS Antal: A’ hulló csillagokról. = Athenaeum [1.] 1837. Első félév Aprilis’ 27-kén 34. sz. pp. 265-268. Novemberi csillaghullásokról. "A’ csillagesés’ tüneménye, mindennapisága’ daczára is, mindeddig fejtetlen maradt. ...Újabb időkben némi vonakodással lépett föl Chladni, megmutatandó, miképen hulló csillagok és repülő sárkányok (bolis ignea) lényegesen ugyan azok, mindketten nem földi eredetűek, de hogy a’ földön közös hagyományuk hihetőleg a’ légkő (Meteorstein),..." [SRG.]

Egyveleg. = Athenaeum [1.] 1837. Második félév julius’ 9-kén 3. sz. c. 47. "Arago’ feljegyzései a’ légmérséklet’ mostani állapotjáról." A napfoltok és az időjárás összefüggéséről. [SRG.]

KATONA Gejza: A’ világ’ alkotmánya’ változásairól. = Athenaeum [1.] 1837. Második félév julius’ 27. 8. sz. cc. 113-119. Üstökösökről. "Ha feltekintünk porszemnyi földtekénkről a’ nagy világ’ rendszerébe, örökös változandóságot szemlélünk." Az üstökösökről és "bujdosó csillagokról", egymásrahatásukról. [SRG.]

KATONA Gejza: A’ világ’ alkotmánya’ változásairól. (Folytatás.) = Athenaeum [1.] 1837. Második félév julius’ 30. 9. sz. cc. 129-136. [SRG.]

VÁLLAS Antal: Hulló csillagok november’ 12, 13. s’ 14dikén. = Athenaeum [1.] 1837. Második félév november’ 5. 37. sz. cc. 577-584. "Minekelőtte a’ hulló csillagok’ csak az imént észrevett periodicitásáról értekezném, nem tartom érdektelennek a’ következő, e’ periodicitás’ észrevételét megelőző, adatokat egyberakni." Erősebb jelentkezés: 1684. nov. 13., 1761. nov. 12., 1791. nov. 12., 1799. nov. 12., 1803. nov. 13., 1818. nov. 13., 1819., nov. 13., 1820. nov. 12., 1822., nov. 12-13., 1824. nov. 13., 1825. nov. 14. 1831. nov. 13., 1832. nov. 12-13., 1833., nov. 12-13., 1834. nov. 13-14., 1835. nov. 13-14., 1836. nov. 12-13. [SRG.]

VÁLLAS Antal: A’ hulló csillagok’ ügyében. = Athenaeum [1.] 1837. Második félév december’ 14. 48. sz. cc. 761-763. "Nálunk az ég’ borús léte miatt nov. 12., 13 ’s 14-dikén észrevételek nem tétethettek." [SRG.]

Német Literatura. Égtudomány. = Figyelmező [1.] 1837. Második Félév július’ 18. 3. sz. cc. 42-48. Jahrbuch für 1837, herausgegeben von H. C. Schumacher, mit Beiträgen von Bessel, Hansen, A. v. Humboldt, Moser, Olbers und Paucker. Mit einer Lithographie. Stuttgart und Tübingen, J. G. Cottasche Buchhandlung, 1837. "Benne foglaltatik az astronomiai ephemerida 1837re; azután egy tanulságos értekezés a’ hulló csillagokról Olberstől; a’ naprendszer’ általános átnézése Hansentől, melly legrövidebben de világosan adja a’ legfontosabbat; tudósítás azon tüneményekről, mellyeket Halley’ üstököse mutatott, Besseltől;..." Könyvismertetés. [SRG.]

Német Literatura. Történet- és életirás. = Figyelmező [1.] 1837. Második Félév october’. 3. 14. sz. cc. 209-214. Martin Luhers Leben, Von Gustav Pfizer, Stuttgart, Liesching, 1836. 8. 911. lap. "Minap két csodát láttam; első, mikor ablakomon kinézvén a’ csillagokat az égen ’s isten’ egész szép boltozatát szemlélvén, mégis sehol oszlopokat nem láték, ... ’s az ég még sem szakadt le, ’s azon bolt ma is erősen áll. ... Másik: nagy sűrü felhőket is láttam fölöttünk úszni ...Mikor elmentek, előtünt a’ fenék ’s a’ boltozat, melly őket tartá, a’ szivárvány. Igen gyönge, csekély és vékony volt az, hogy a’ felhőkben is eltünt ’s inkább árnyékképnek tetszett,..." c. 214. Könyvismertetés. [SRG.]

Magyar Literatura. Encyclopaediai munkák. = Figyelmező [1.] 1837. Második Félév november’ 14. 20. sz. cc. 313-316. Tudománytár. Közrebocsátja a’ m. tudós társaság. Új folyam első év. Első kötet, második füzet. 1837. Budán a’ m. k. egyetem’ betüivel. "Természettudomány. Néhai Pfaff prof. könyve: Der Mensch und die Sterne, Fragmente zur Geschichte der Weltseele (Nürnberg, Campe 1834.) a’ csillagászat és magasb természettan’ egyes tárgyairól szóló egyes értekezéseket foglal magában; ’s hasonló egy csillagászteremhez, mellyben folytonos fonal nélkül, érdekes és tanító beszélgetés tartatik." c. 314. Könyvismertetés. [SRG.]

BENCZUR János: Newton. [Vers.] = Hasznos Mulatságok 1837. Első Félesztendő ápr. 26. 34. sz. p. 271. [SRG.]

NOVÁK Dániel: Budai várkastély. (Folytatás ’s vége.) = Hasznos Mulatságok 1837. Második Félesztendő júl. 26. 8. sz. pp. 57-60. Eredeti terv szerint a palota középrészében a Duna felől lett volna egy "astronomiai torony". 1828-29-től fogva nincsen csillagászati torony, áthelyezték a Sz.-Gellért hegyre. p. 57. A várkastélyban található óráról. pp. 57-58. [SRG.]

NÉMETHY József: Légtünemény. = Hasznos Mulatságok 1837. Második Félesztendő szept. 20. 24. sz. p. 187. Északifény Budapesten 1837. aug. 23-án. [SRG.]

NÉMETHY [József]: Levegői tünemény. = Hasznos Mulatságok 1837. Második Félesztendő nov. 11. 39. sz. p. 312. Északifény, fonyasztó (október?) hó 4-én hajnalban és este. [SRG.]

NÉMETHY [József]: Levegői tünemény. = Hasznos Mulatságok 1837. Második Félesztendő nov. 15. 40. sz. p. 319. Az északi fényről. [SRG.]

NÉMETHY József: Isméti légtünemény. = Hasznos Mulatságok 1837. Második Félesztendő nov. 18. 41. sz. p. 327. Északifény 1837. nov. 14-én este 10 órakor. [SRG.]

Magyarország és Erdély. "A’ lefolyt 1836 esztendőben Kolozsvártt... A’ nevezetes napfogyatkozást, melly mult esztendőben majus 15kén történt, ...felleges és esős idő miatt, látni nem lehetett. Hanem az északi fény (aurora borealis) october 18kán estve, valamint sok más helyeken, úgy Kolozsvártt is látszott..." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [32.] 1837. Első Félesztendő Boldogasszonyhó 18kán [jan. 18.] 6. sz. p. 43. Hornyi Ambr. [SRG.]

Magyarország és Erdély. "Fiume, ... Február’ 18kán, gyönyörű látványt nyujta lakosinknak az éjszakifény, melly mintegy esti 8 órakor kezdődve, majd két óranegyedig tartott, ..." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [32.] 1837. Első Félesztendő Böjtmáshó 22kén [márc. 22.] 24. sz. p. 186. [SRG.]

A’ futó csillagokról." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [32.] 1837. Első Félesztendő Szentivánhó’ 24kén [jún. 24.] 51. sz. p. 408. "Az újabb korban igen figyelmesekké lettek a’ természetvizsgálók a’ futó csillagokra,..." [SRG.]

Magyarország és Erdély. = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [32.] 1837. Második Félesztendő Szent-Jakabhó’ 1jén [júl. 1.] 1. sz. p. 4. "Az 1837d. évi Tudományos Gyűjtemény’ IV. kötetének,... foglalata következő: I. Értekezések. 1. Horváth Zsigmond. A’ csillagok esmértetése (Folytatása ’s vége)." [SRG.]

Magyarország és Erdély. "F. évi julius hónap’ végével tek. n. Trencsén vmegyében kebelezett Budetin’ környékén egy levegői kő esett-le, mellyet tek. Lottner plebánus úr a’ helységbe hozott, hol most is vagyon." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [32.] 1837. Második Félesztendő Kisasszonyhó’ 16kán [aug. 16.] 14. sz. pp. 106-107. Meteor. Hirnök C. K. [A meteorithullás 1837. júl. 24-én történt a Trencsén megyei Nagydivina és Budetin települések között.] [SRG.]

Magyarország és Erdély. "Mihályfáról (Zala vegyéből [!]) írják, hogy ott julius 19kén éjjel 2 fert. 11kor egy tüzes oszlop húzodott-át nagy morajjal és sústorgással az égen nyugottrol keletnek..." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [32.] 1837. Második Félesztendő Kisasszonyhó’ 30kán [aug. 30.] 18. sz. p. 138. "Hasonlított ez azon tüneményhez, mellyet idei január’ 5dikén ugyan Mihályfán Stayer felé láttak." [SRG.]

Magyarország és Erdély. "Esztergom, nov. 20dikán. Folyó hónap’ 14dikén 11 órakor éjjel itt sokan nagy veres fényt vettek észre... Ezen égi tünemény, melly a’ következő éjszakán is látszatott, az úgy nevezett éjszakifény (aurora borealis, Nordlicht) volt." = Hazai ’s Külföldi Tudósítások [32.] 1837. Második Félesztendő Szent-Andráshó’ 25kén [nov. 25.] 43. sz. p. 338. Dr. Rumy. [SRG.]

Elegyhir. = Jelenkor Hatodik évi folyamat 1837. Február 11. 12. sz. p. 52. "26án reggeli kettedfélkor Stuttgartban némi éjszakifény-félét láttak, melly azonban csak egy óraig tartott." [SRG.]

Elegyhir. = Jelenkor Hatodik évi folyamat 1837. Martzius 8. 19. sz. p. 76. "Azon tüneményt, melly febr. 18án Európa nagy részében látható vala, ’s melyet közönségesen éjszaki fénynek gondoltak, hihetőleg Mars planéta visszavert vörös fénye okozá, midőn ez ugyan azon nap estén a’ hold mögött elment." [SRG.]

Elegyhir. = Jelenkor Hatodik évi folyamat 1837. Aprilis 5. 27. sz. p. 108. "Boroszlóban egy Bernstein nevü zsidó óracsináló, azon tilalom következtében, melly szerint zsidó gyermekeknek nem szabad keresztyén neveket adni, leányát Bernstein Vesta, Juno, ’s Ceresnek nevezé." [SRG.]

Magyarország és Erdély. = Jelenkor Hatodik évi folyamat 1837. Aprilis 12. 29. sz. p. 113. "Folyó hónap 20dikán egy igen ritka égtüneménynek leendünk szemtanuji, ha attul a’ borongó idő meg nem fosztand, ugyanis egy részről látkörünkön a’ sötétülő holdat előbujni látandjuk, a’ másik részen pedig még szemlélhető lesz a’ naptányérja, mellynek egyébiránt már láthatatlannak kellene lenni,..." [SRG.]

Németország. = Jelenkor Hatodik évi folyamat 1837. Junius 24. 50. sz. p. 200. "A’ boroszlai ujság f. h. 11ről ezt irja: "Ma délután 6 óra 20 percztől 7 óra ’s 7 perczig két melléknap (álnap) gyönyörű szemléletében részesülénk,"..." [SRG.]

Magyaror- és Erdélyország. = Jelenkor Hatodik évi folyamat 1837. júl. 26. 59. sz. p. 233. "Zalavármegye. Sz. Grott mvárosában f. h. 19kén különös légtünemény mutatkozék. ...különös fényü szép csillag ereszkedett a’ földre, mellynek lebukta után mind ez mind az említett tüzes rud, mind pedig azon különös szép világosság eltünt. E’ rendkivüli tüneményt 9percz mulva nagy durranás, az álgyudurranáshoz hasonló, ezt pedig ismét 4-5 percz után tompa morgásu rázkodás követé,..." "Ugyan ez nap, ...Budapesten is kellemes légtünemény vala látható, melly délkeleti irányban mintegy 8 öl kiterjedtségü volt ’s némileg az éjszaki fényhez hasonlíta,..." [SRG.]

Magyaror- és Erdélyország. = Jelenkor Hatodik évi folyamat 1837. aug. 19. 66. sz. p. 261. "Budetin (Trencsény megyében): Jul. fogyta felé igen ritka vendégünk érkezék, még pedig messsze utról, ’s ez - egy jókora nagyságu légkő, mellyett Lottner lelkész talált, ’s hoza ide hozzánk, hol az még most is látható." [SRG.]

Elegyhir. = Jelenkor Hatodik évi folyamat 1837. nov. 18. 92. sz. p. 368. "Parisban f. év. sept. 21kén, esti 7 óra 48 perczkor, olly tündöklő égitünemény vala látható, mellynek világa a’ testekre igazi árnyékot vete; 5-7 másodperczig tartott." [SRG.]

Magyarország. = Jelenkor Hatodik évi folyamat 1837. nov. 25. 94. sz. p. 373. "Köröskény, nov. 13án. ...valamelly közel falubeli tüzvészt gyanittat az égen látszó vörösség. Látvágytul ingerlett magam is a’ többiekkel kimentem megtekinteni azt; de csakhamar észre véve a’ természet szép csaljátékát, az "éjszaki fény" valoságárul iparkodám meggyőzni a’ töprenkedőket,..." Az éjszaki fényt Prágában és Bécsben is látták. [SRG.]

Meteor-tüz. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Ötödik évi folyamat. 1837. Első kötet martius 12én 21. p. 166. "A mult évi szeptemberben egy a levegöbül leereszkedett tűzgolyó Monte Oliveto nevű templom tornyán szétpattant, ’s annak párkányzatát letörte. Továbbá 300 fontnyi nehézségű vas keresztjét helyébül kiemelvén, azt egy közel fekvő mezőre lökte. Szétpattanása után több apró golyókra oszlott, mellyek a’ templom és kolostor belsejébe jutottak, ’s ott tetemes pusztitásokon kivül több személynek megsebesítésére adott alkalmat ezen ritka levegői tünemény." Ez a Természeti történet ’s tudomány című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

A’ nap még is megy. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Ötödik évi folyamat. 1837. Második kötet oktober 15én 83. p. 663. "Mit Lalande gyanított, mit Herschel mint lehetségest megfejteni igyekezett, t. i. a’ napnak ’s egész csillagrendszernek a’ teremtés nagy ürege körül mozgását, az most Argelander és Helsingfors tanitók által megbizonyosodott, és egyszersmind a’ helyet is, hova jelenleg mozgásunk intézve van, olly biztonsággal határozták-meg, melly hihetöleg csak három foknyi hibát hagy magaután. Mindjárt kivilágosodott, hogy napunk a’ sebesebben mozgó csillagok sorába tartozik." Ez a Természeti történet ’s tudomány című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

Figyeltetés a’ holdra nézve. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Ötödik évi folyamat. 1837. Második kötet november 2án 88. p. 703. "A’ holdat sarló alakban, csak esténként láthatjuk nőni, és reggelenként fogyni. A’ csillagászat barátai tán kedvesen veendik, ha figyeltetjük, hogy a’ hold mostani pályája miatt egy pár év óta őszi estéken is láthatjuk e’ különös tüneményt, az az, fogyó sarlóját a holdnak." Ez a Természeti történet ’s tudomány című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

Északi fény; időjárat. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Ötödik évi folyamat. 1837. Második kötet november 26kán 95. p. 758. "...Az északi fények, ugy látszik, egypár évtől fogva szaporábbak nálunk mint az előtt. A’ folyó hónap első napjaiban, valamint ismételve 14-kén 9 óra utánegész éjfélig szép északi fények mutatkoztak budapest észak-keleti részén..." Ez a Pesti vizsgáló című rovatban lévő rövid hír csillagászati vonatkozású részének teljes szövege. [HAI.]

Nap pályájának viszonya különbozö éghajlat alatt. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Ötödik évi folyamat. 1837. Második kötet november 30kán 96. p. 766. A leghosszab és a legrövidebb nappalok összevetése néhány európai város tekintetében. A Természeti történet ’s tudomány című rovat rövid cikke. [HAI.]

HETYEI János: Legujabb lég-tünemény. = Társalkodó 6. 1837. első fele Január’ 14. 4. sz. p. 16. "Folyó január’ 5kén igen szép égi tüneményt láttunk itt Mihályfán, ... Esti 5 órakor ’s 7 [fél] perczkor t. i. ... a kertben valék, ’s délrül éjszaknak ballagtam, midőn egyszerre balra nyugatfelé egy, az égen lefutó fény véteté magát észre velem,..." Tűzgömb és maradandó nyoma. [SRG.]

HETYEI János: A’ csillagi-rendszer (Systema Stellare) felfödöztetik. = Társalkodó 6. 1837. első fele junius’ 7. 45. sz. pp. 177-179. "A’ tej-út nem egyéb, mint minden csillagnak, ’s így napunknak is ecclypticája, vagy is periodicus forgási pályaköre, melly pályakörben bizonyos zoidacalis szélességben minden csillag valamelly központi erő körül, kisebb nagyobb körökben, nyugatról kelet-felé forog, ’s ezen periodicus forgásuk által bizonyos szélességü, henger-alaku, legnagyobb körű csillag-övet képeznek; melly övnek közepén a’ mi napunk is a Skorpió és Nyilak köztti legnagyobb nyilásban a’ henger’ magassági tengelyének 2/3 résznyi mélyében (a’ domború felülettől alá) azon nyilás’ közepén a’ Hattyu, Cassiopeia, Perseus, ’s a’ t. felé forog." [SRG.]

[HETYEI János]: A’ csillagi-rendszer felfödöztetik. (Folytatása.) = Társalkodó 6. 1837. első fele junius’ 10. 46. sz. pp. 181-183. [SRG.]

[HETYEI János]: A’ csillagi-rendszer felfödöztetik. (Vége.) = Társalkodó 6. 1837. első fele junius’ 17. 48. sz. pp. 189-191. [SRG.]

A’ csillagjós. = Társalkodó 6. 1837. második fele julius’ 5. 53. sz. pp. 211-212. "A’ tisztes ősz Khalfad, ... Ő félig orvos, félig csillagjós vala, vagy is: olly férfi, ki az égi testekből jövendölt, ... Ispahan’ egyik legszorosb utczájában még ma is láthatni egy kis egyszerü házikót, mellynek fő ismértető jelei: egy kicsucsorodó erkély ’s egy kis torony. ... ’s e házat még most is "csillagjós’ tornyának" nevezik." [SRG.]

Fontos uj munka. = Társalkodó 6. 1837. második fele julius’ 15. 56. sz. p. 224. "E’ czim alatt: "A’ naprendszer’ saját mozgásáról, a’ csillagok’ saját mozgásából kihozva." Argelander úr, a’ csillagászat’ tanítója a’ helsingforsi egyetemnél, nagy fontosságu munkát küldött be a’ tudományok pétervári akademiájának, ..." [SRG.]

E. i.: A’ házaló Hetevény. = Társalkodó 6. 1837. második fele julius’ 29. 60. sz. pp. 239-240. A nép nevén Hetevény: azaz Fiastyúk, hétcsillag (Plejadea). A Vácon élő szerző képzelt elbeszélése a Fiastyúkról. A Földre szépen sorban leküldte a Fiastyúk hét csillagát Jupiter az égi uralkodó ezzel: "Egyik tehát közületek vigye az észt; másik az erényt, harmadik az egészséget; negyedik a’ hosszú életet; ötödik a’ becsületet; hatodik a’ gyönyört, ’s hetedik a’ pénzt. Ezekkel menjetek házalni, ’s adjátok-el az embereknek, kivánságuk ’s akaratjok szerint." A csillagok nagyrészt pórul jártak ezért: "Látván Jupiter, milly kiváncsiak az emberek pénz és gyönyör után, elhatározta, ezután e’ két dolgot csak azoknak adni, kik észszel ’s erénynyel bírnak." [SRG.]

Elegytár. = Társalkodó 6. 1837. második fele augusztus’ 9. 63. sz. p. 252. "Júl. 19én este 10 1 óra után Brünnben a’ sötét föllegek közül délkelet irányban rögtön ragyogó légtünemény bukkant elő." 1837. júl 19-én tűzgömb, júl. 28-án szintén Brünnben éjszaki fény, és holdszivárvány volt látható. [SRG.]

HORVÁTH Zsigmond: A’ csillagok esmértetése. A’ csillagok általában ’s azoknak nemeik. = Tudományos Gyűjtemény 21. 1837. IIdik köt. pp. 3-53. "Az eszmélő emberre nézve nincs egyben nemesb gyönyör ’s mulattatóbb és egyszersmind halhatalan lelkéhez illendőbb foglalatoskodás annal, mellyel neki egy derült éj’ idején a’ csillagos ég’ vizsgálata kinálkozik."Értekezések. [ZSE.]

HORVÁTH Zsigmond: A’ csillagok esmértetése. (Folytatása ’s vége.) A’ csillagzatok vagy csillagképek. = Tudományos Gyűjtemény 21. 1837. IVdik köt. pp. 3-63. Értekezések. [ZSE.]

VIZER István: Kozmologiai eszmélkedés. Mindenhatóság. Nagy természet. Parányi ember. = Tudományos Gyűjtemény 21. 1837. Vdik köt. pp. 91-101. [ZSE.]

L. I.: Esmérkedés a’ holddal vagyis Értekezés a’ hold physicai tulajdonságairól. = Tudományos Gyűjtemény 21. 1837. VIIdik köt. pp. 79-108. Littrow után. Értekezések. [ZSE.]

KULIFAI ’Sigmond: Észrevételek Edvi Illés Pál illy czímű könyvére: Első oktatásra szolgáló kézikönyv. = Tudományos Gyűjtemény 21. 1837. VIIdik köt. pp. 114-120. Könyvében ír a Holdról, napról, Földről. Literatura. Hazai Literatura. Könyvesmértetés. [SRG.]

NAGY Leopold: Értekezés Némelly levegői tüneményekről. Villámlás, jégeső, zivatar. = Tudományos Gyüjtemény 21. 1837. VIIIdik köt. pp. 84-90. [SRG.]

Töredék jegyzetek az üstökösökről. = Tudományos Gyűjtemény 21. 1837. XIdik köt. pp. 35-59. "Mivel a’ mi régi jámbor eleink az üstökösök tulajdonságáról még kevesebbet tudtak, mint mi, nem csuda ha véleményeik azokról még idétlenebbek voltak, mint némelly újabb tudósoké." [ZSE.]

BERTHA Sándor: Ross kapitány’ éjszaksarki fölfedezései. = Tudománytár. Értekezések Új folyam I. Kötet 1837. I. Füz. pp. 24-58. "A’ hold körül is tettek figyeleteket, és sok szép éjszakifényröl jegyzeteket,..." Csillagászati vonatkozások. pp. 26-27., 52-53. ; A "Tudománytár" folyóirat egyes cikkeit 1837-től kezdve a "Tudománytár. Értekezések" és a "Tudománytár. Literatura" társlapokban is megjelentették. [SRG.]

MOCSI Mihály: A’ természettudományok’ becséről, és befolyásáról a’ józanabb philosophiára. = Tudománytár. Értekezések Uj Folyam I. Kötet. 1837. I. Füz. pp. 68-95. Csillagászati vonatkozásokkal. SRG.]

Sz. D.: Der Mensch und die Sterne. Fragmente zur Geschichte der Weltseele, von W. Pfaff. Nürnberg, Campe. 1834. 8-adr. = Tudománytár. Értekezések Első kötet 1837. 2. F. pp. 200-205. "Az egész könyv hasonló egy csillagászteremhez, mellyben folytonos fonal nélkül, érdekes és tanító beszélgetés tartatik. Az ember és csillagok közti viszonyról... A könyvet Herschel’ végső értekezése nyitja meg." Criticai vázlatok, a’ külföldi literatura’ legújabb ’s kitünőbb termékeiről. A második oldalszám. [SRG.]

P. J.: Franczia Tudós Társaság’ ülései. 1836. = Tudománytár. Értekezések Első kötet 1837. 2. F. p. 208. "5-dik Septemberi ülés. Biot úr olvas egy értekezést a’ csillagászati visszaverődésekről..." [SRG.]

P. J.: Franczia Tudós Társaság’ ülései. 1836. = Tudománytár. Értekezések Első kötet 1837. 2. F. p. 215. "30-dik Octoberi ülés. Arago úr közöl egy levelet a’ jó reménység fokárol Herschell úrtól, a’ ki újonnan tagadja a’ neki tulajdonított új föltalálásokat a’ holdban. Ugyan ő megösmerteti észrevételeit a Halley’ üstököséről; az látszott 24-dik januariustol 5-dik májusig. ..." [SRG.]

P. J.: Franczia Tudós Társaság’ ülései. 1836. = Tudománytár. Értekezések Első kötet 1837. 2. F. p. 217. "18-dik Novemberi ülés. Matteucci... és Wartmann a’ 18-dik octoberi éjszaki fényröl, melly Forliban (római tartomány) és Genevában vétetett észre, tudósítanak." [SRG.]

A. B. P.: Franczia Tudós Társaság’ ülései. 1837. = Tudománytár. Értekezések Második kötet 1837. 2. F. p. 439. "27-dik februariusi ülés. Arago u. némelly környűlményeket ád a’ 18-dik februariusi éjszaki fényről." [SRG.]

A. B. P.: Biographia. = Tudománytár. Értekezések Második kötet 1837. 2. F. p. 456. "Pond (John.) királyi csillagász, ... Megh. Sept. 7-d. 1836." [SRG.]

          1838.

  NAGY Károly: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai napkönyvvel és kalendáriommal 1838-ra. Budán, [1837.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. p. [HAI.]

RAJCSÁNYI János: Világegyetem, vagy is az egész földnek képe, különös tekintettel az országok és népek miveltségének állapotjára és történetére. A’ mathematicai és természeti földrajz vázlatával együtt. Irta Rajcsányi János. Aczél- és fametszetekkel. Pesten, Hartleben Konrád Ádolf tulajdona. 1838. Budán, a’ magyar királyi Egyetem betűivel. 336 p. Csillagászat: pp. 1-16. A’ föld mint égitest. Világ. Napország. Égi tünemények. A’ föld alakja. A’ föld vonalai. Láthatár. Tájékozás. Agy-és lábpont. A’ föld forgása. A’ föld megvilágításából származó körök. Nap és éjhosszabbúlás. Világégal. Melegségégal. Földövek. (A Napországban a Vestát, a Junot, a Cerest, a Pallast beleszámítva 11 bujdosót ismer, és 18 mellékbujdosót, vagy holdat, vagy más néven hajdut említ. A Földnek 1, a Jupiternek 4, a Szaturnusznak 7, az Uránusznak 6 hajduja van. A könyv ezen része 8 ábrával, 4 táblázattal illusztrált. [KSZ.]

TARCZY Lajos: Népszerű égrajz. (Astronomia popularis.) Irta Tarczy Lajos, magyar t. t. lev. tag, ’s a’ pápai ref. főiskolában természettan’ ’s természetrajz’ professora. Egy kőmetszetű táblával. Pápán, 1838. A’ ref. főiskola’ betüivel, Sziládi Károl által. 80 p., 1. t. A szerzői előszó kelt: Pápán, télelő’ 29. 1838. Ebben leírja, hogy könyvének alapját Mayer ("jelenleg budai csillagász") tanításaiból 1832-ben készített kézirata jelentette. Ezt Littrow, Brandes, Gelpke és Frankenheim idegennyelvű csillagászati munkáit használva tett teljessé. A kihajtható mellékleten együtt van a könyv 43 ábrája.
Változócsillagokról: "Vannak olyan csillagok is, mellyek nem mindig ugyan azon fénnyel világolnak, egyszer váratlanul megjelennek, egyes körszakokban fénylenek, majd eltűnnek, s némelyek örökre. E csillagokat csodacsillagoknak nevezhetjük. ... A Cassiopeiában 1572. év őszutó 11-én egy ily csillag jelent meg rendkívüli fénnyel, úgy hogy nappal is látható volt; - mindég sápadtabb lett, majd narancs színű, végre szürkés fehér, s 16 hónap múlva újra egészen elenyészett. Így mult el 1604-ben egy másik a Kigyósban. Ezeknek lényegéről teljes bizonyossággal semmit nem tudunk. " [az 1572-ben és 1604-ben feltűnt szupernóvákat ismerteti] [KSZ.]

  TARCZY Lajos: Természettan, az alkalmazott Mathesissel egyesülve a haladás jelen lépcsője szerint nyilvános tanításra szintugy mint magányos tanulásra kézikönyvül dolgozta Tarczy Lajos a magyar t. t. levelező tagja ’s a’ pápai ref. Főiskolában természettan’ ’s természetrajz’ professzora. Pápán, 1838. A’ Ref. Főiskola’ betűivel, Sziládi Károl által. VIII + 1 + 370 p. (1. kötet), IV + I + 301 p. (2. kötet) + foglalat + szómagyarázat + 3 tábla. Rendkívül részletes természettan könyv (a korának talán legjobb magyar nyelvű kiadványa) két kötetben, melyek azonos évben jelentek meg.
Csillagászat: az első kötetben pp. 179-213. Látszó égrajz (astronomia sphaerica).; pp. 213-256. Való égrajz (astronomia theorica). A Természettan ezen két csillagászati fejezete ugyanebben az évben önálló kiadványként is megjelent, "Népszerű égrajz" címmel. [HOR.]

WARGA János: Égi földleírás. In: Az elemi tanulmányok’ alapvonatjai. Irta Warga János, prof., ’s a’ Magyar Tudós Társaság’ levelező tagja. Magyarország’ földképével ’s irási mintákkal. Budán, A’ Magyar Királyi Egyetem’ betűivel. A’ Magyar Tudós Társaság költségén. 1838. pp. 77-87. Belső címlap változat: Vezérkönyv az elemi nevelés- és tanításra, vallási különbség nélkül minden tanítók’ ’s tanulók számára készült, ’s a’ Magyar Tudós Társaság által másod rendű Marczibányi Lajos-jutalommal koszorúzott pályamunka. Irta Warga János, prof., ’s a’ Magyar Tudós Társaság’ levelező tagja. Második kötet. Az elemi tanulmányok’ alapvonatjai. Budán, A’ Magyar Királyi Egyetem’ betűivel. A’ Magyar Tudós Társaság költségén. 1838. ;
"Minthogy már a’ földabroszon, két fél föld-gömböt láttunk; továbbá a’ nap és éj, tavasz, nyár, ősz és tél felváltásaiknak okát is szeretnők tudni; szükséges földünkről úgy is mint égi testről szólani, melly az említett ’s más változásoknak ismeretére vezet. És ezt teszi az égi földleirás, melly következik..." [p. 76.]. [HAI.]

NAGY Károly: Astronomiai napkönyv és kalendáriom 1838-ra. Szerkeszté Nagy Károly, R. T. In: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai napkönyvvel és kalendáriommal 1838-ra. Budán, A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. [1837.] pp. 1-50. Jegyek és rövidítések. Fogyatkozások. Nap belépte különböző állatkör-jegyekbe. A hold változásai. Időszakok. Számok és ünnepek. Zsidó kalendáriom. Török kalendáriom. Keresztyén kalendáriom. A napirendszer elemei. A főcsillagok helyei 1838-ra Bessel szerint. Observatoriumok. Föld pontjai, mellyeken égvizsgálatok tétettek és tétetnek. [KSZ.]

GYŐRY Sándor: Báró Zach Ferencz, külf. levelező tag. In: A’ Magyar Tudós Társaság’ évkönyvei. Harmadik kötet. 1834-1836. Budán. 1838. A’ Magyar Kir. Egyetem betűivel. pp. 210-212. Életrajzi toldalék a’ M. T. T. történeteihez. Két oldal terjedelmű nekrológ. Rövid életrajz, csillagászati munkásság és műveinek felsorolása. "”Zach János, Ferencz, Vitus, Fridrik, született Pesten 1754ben jun. 16án, Édes atyja volt Zach József, philosophia s orvosi tudomány doctora Pesten, és az invalidusok házának physicusa.
A lipcsei Conversations Lexicon Pozsonyt említi születése helyének. De hogy Pesten születtet, arról Schedius Lajos tiszt. tagnál hiteles tanúirat van."…"... 1787-ben minekutána már azelőtt testvér bátyjával Zach Antal cs. k. tábori szertár- és general quartélymesterrel, ki magának Therésia rendje’ keresztét érdemlette, bárói rangra emeltetett volna, a’ fejedelem által az akkor még berezegi palotában lévő csillagnéző-torony igazgatójává nevezteték ’s a’ herczeget azon esztendei provencei utazásaiban kisérte, honnét juliusban tért vissza. Ő vitte II. Erneszt’ kivánatára Gotha mellett a’ seebergí gazdagon felkészült csillagnéző-intézet’ építetését, ..." [HAI.]

Földünknek napiránti állása az év’ 12 hónapjaiban. In: A’ magyar házi-barát. Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 1838 közönséges évre, Földesurak’, Cameralisták’, Ügyészek’, uradalmi Tisztviselők’, Házigazdák’ és Gazdaasszonyok’, Házmesterek’, Kereskedők’, Gyárnokok’, ’s mindenféle rendű ’s rangú Olvasók’ számára; némely dolgok sikeres használására készült, a ’ történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a’ házi ’s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló ’s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. V. év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet’ tulajdonosa. pp. 17-18., 1 t. [KSZ.]

Legújabb tudósitások a’ Jó-remény’-fokából Herschel János úr’ igen nevezetes csillagászi felfödözéseiről, a’ holdra és lakosaira nézve Hamburgban 1836. In: A’ magyar házi-barát. Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 1838 közönséges évre, Földesurak’, Cameralisták’, Ügyészek’, uradalmi Tisztviselők’, Házigazdák’ és Gazdaasszonyok’, Házmesterek’, Kereskedők’, Gyárnokok’, ’s mindenféle rendű ’s rangú Olvasók’ számára; némely dolgok sikeres használására készült, a ’ történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a’ házi ’s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló ’s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. V. év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet’ tulajdonosa. pp. 71-76. [ZSE.]

GÁTY István: A’ táv- és látcsők’ rövid története a’ jelenkorig. = Athenaeum Második év 1838. Első félév januárius’ 11. 3. sz. col. 33-41. "Middelburgban, Jánsen vagy Lippersheim 1608. mások szerin 1590ben szemüveg-művész, kész szemüvegeit rendiben egy fogasra feleggatva lógni hagyá, gyermekei azok körül játszadozva, egy némellyiken keresztül kandikálva, a’ közelében levő torony’ kakasát sokkal nagyobb idomzatban magok előtt láták, mellyet atyjoknak megmutatván, ez két hasonló szemüveget egy tokba foglalva, készité a’ legelső látcsövet,..." [SRG.]

GÁTY István: A’ táv- és látcsők’ rövid történetei a’ jelenkorig. (Vége.) = Athenaeum Második év 1838. Első félév januárius’ 14. 4. sz. col. 49-55. [SRG.]

VACHOTT Sándor: A’ futó csillag. [Vers.] = Athenaeum Második év 1838. Első félév februárius’ 1. 9. sz. col. 134-135. [SRG.]

S. F.: A’ november’ 14-dikei éjszaki fény. = Athenaeum Második év 1838. Első félév februárius’ 8. 11. sz. col. 176. Az Egyesült-Országokban. Sarki fény 1837. nov. 14-én este Philadelphiában. Egyveleg. [SRG.]

Légkövek. = Athenaeum Második év 1838. Első félév februárius’ 11. 12. sz. c. 192. "Braziliai tudósitások szerint ott egy rendkivül ragyogó ’s léghajó nagyságu tüneményt láttak." Egyveleg. [SRG.]

A’ Bonite’ utazása. = Athenaeum Második év 1838. Első félév martius’ 1. 17. sz. c. 268. "Ezen, a’ juliusi forradalom óta első hajónak, melly a’ földet körülutazta, visszatérése olly fontos eset, hogy a’ következő adatok nem lehetnek érdek nélkül. Tonchardra a’ csillagászat bizaték;... [SRG.]

A’ tudományok haladása. 1. A’ hulló csillagok. = Athenaeum Második év 1838. Első félév martius’ 25. 21. sz. cc. 328-330. "Mióta Olmsted az éjszakamerikai egyesűletekben fölfedezé, hogy november’ 13-ka körül évenként sok hullócsillag szokott mutatkozni, azon időtől fogva az előbb alig méltánylott tünemény másutt, és nálunk is D. Vállas’ emlékeztetései után, figyelem’ tárgyává lett, ’s a’ hulló csillagok tanulmány’ és tudomány’ tárgyává váltak." Nagy Károlynak tulajdonítják a cikket, de név nincs feltüntetve. [SRG.]

VÁSÁRHELYI Pál: Kérdés. = Athenaeum Második év 1838. Első félév martius’ 25. 21. sz. c. 336. Gáty István A táv- és látcsők ... cikkével kapcsolatos kérdés az acromaticus távcsövekről. Egyveleg. [SRG.]

Photometer. = Athenaeum Második év 1838. Második félév julius’ 6. 4. sz. c. 71. "Egy Capocci nevezetű úr új eszközt talála föl, ’s photometernek nevezé, mellyel képesnek vallja magát az üstökös csillagokat az előbbieket meghaladó legjobb módon megvizsgálni ’s a’ csillagok’ arányos nagyságát meghatárzani." Egyveleg. [SRG.]

NAGY Károly: Pons’ cométájának megjelenése 1838-ban. = Athenaeum Második év 1838. Második félév september’ 6. 20. sz. cc. 313-316. "Ezen kis cometának folyó évbeni előfordulta azért tartozik a’ legnevezetesebbek közé, mert olly közel jön a’ földhöz, mint a’ pálya’ terjedsége és állása szerint átaljában lehetséges,..." [SRG.]

ZÁMORY: Encke’ üstököse. = Athenaeum Második év 1838. Második félév september’ 20. 24. sz. c. 392. "Ezen cometa, melly pályáját 1200 nap alatt végzi, ezen őszön ismét látható lesz. Dec. 15. a’ nap’ közelében álland és ekkor a’ földhöz legközelebb is jő." Egyveleg. [SRG.]

SPETYKÓ Gáspár: Hajnalcsillag. [Vers.] = Athenaeum Második év 1838. Második félév october’ 11. 30. sz. c. 481. [SRG.]

Literaturai mozgalmak. = Figyelmező [2.] 1838. Első Félév Januárius’ 2. 1. sz. c. 16. Értesítés a "Magyar tudós társasági névkönyvet, astronomiai napkönyvvel és kalendáriommal 1838-ra" megjelenéséről. Könyvismertetés. [SRG.]

V. A. [VÁLLAS Antal]: M. tudós társasági névkönyv, astronomiai napkönyvvel és kalendáriommal 1838-ra. Budán, a’ m. kir. egyetem’ betűivel. IV. és 120 l. 8-rétben. = Figyelmező [2.] 1838. Első Félév Januárius’ 9. 2. sz. cc. 17-28. "Hátra van még az itt előrebocsátott astronomiai napkönyv és kalendáriom 1838-ra, Nagy Károlytól. Ennek tartalma röviden a’ következő: jegyek és rövidítések; az állat-kör’ jegyei; a nap’, hold’ és planéták’ jegyei; fogyatkozások;..." cc. 27-28. Hazai Literatura. Magyar tudós társaság. Könyvismertetés. [SRG.]

Hazai Literatura. Időtan. Örökös kalendáriom. Irta Horváth Antal, kalocsai főmegyebeli pap. Pesten, esztergami k(önyvnyomtató) Beimel József’ tulajdona. 1836. 16r. 172 lap. Pest, 1836. = Figyelmező [2.] 1838. Januárius’30. 5. sz. cc. 77-82. "A kalendáriom, mint tudatik, vagy astronomiai vagy egyházi. Az astronomiai rész elmellőzhetetlen alapja az egyházinak, miután ünnepeink és szertartásaink az égi jelenésekkel olly közel összeköttetésben vannak;..." Könyvismertetés. [SRG.]

Hazai Literatura. Természettan. = Figyelmező [2.] 1838. Első Félév Aprilis’ 3. 14. sz. cc. 217-223. Tapasztalati természettudomány (Physica). Tscharner Boldogbúl fordítva Bugát Pál által. II. kötet. Budán, a’ m. kir. egyetem’ betűivel. 1837. 8rétben 188-460 l. Könyvismertetés. [SRG.]

Hazai Literatura. Encyclopaediai munka. Tudományos Gyűjtemény 1837. 21-d esztendei folyamat. 12. kötet. Pesten, Trattner-Károly’ tulajdona. 8r. Természeti tudományok. = Figyelmező [2.] 1838. Első Félév Junius’ 19. 25. sz. c. 398. A’ csillagok’ esmértetése. Horváth Zsigmond. II. 3-53, és IV. 3-63. [SRG.]

Encyclopaediai munka. Tudományos Gyűjtemény 1837. 21-d esztendei folyamat. 12. kötet. Pesten, Trattner-Károly’ tulajdona. 8r. Természeti tudományok. = Figyelmező [2.] 1838. Első Félév Junius’ 19. 25. sz. c. 398. Esmérkedés a’ holddal, vagy is értekezés a’ hold’ physicai tulajdonságairól, Littrow után L. I. VII. 79-108. [SRG.]

Encyclopaediai munka. Tudományos Gyűjtemény 1837. 21-d esztendei folyamat. 12. kötet. Pesten, Trattner-Károly’ tulajdona. 8r. Természeti tudományok. = Figyelmező [2.] 1838. Első Félév Junius’ 19. 25. sz. cc. 398-399. Töredék jegyzetek ’az üstökösökről, XI. 35-59. [SRG.]

SCHEDEL Ferencz D.: A’ titoknok’ előadása, a’ társaságnak 1837/8 beli dolgairól. = Figyelmező [2.] 1838. Második Félév September’ 11. 37. sz. cc. 610-618. Névkönyv 1838ra, astronomiai napkönyvvel és kalendáriommal Nagy Károly rtagtól 8r.; Továbbá: Névkönyv 1839re, astronomiai napkönyvvel, ’s értekezésekkel, Nagy Károlytól. c. 612. Magyar Tudós Társaság. [SRG.]

Literaturai mozgalmak. = Figyelmező [2.] 1838. Második Félév October 23. 43. sz. c. 747. Elkészült a Magyar tudós társasági névkönyv astronomiai napkönyvvel és kalendáriommal 1839-re Öszvesen 170 lap. [SRG.]

Encyclopaediai munka. Tudományos Gyűjtemény 1837. 21-d esztendei folyamat. 12. kötet. Pesten, Trattner-Károly’ tulajdona. 8r. Természeti tudományok. = Figyelmező [2.] 1838. Első Félév jún. 19. 25. sz. c. 398. A’ csillagok’ esmértetése. Horváth Zsigmond. II. 3-53, és IV. 3-63. [SRG.]

Encyclopaediai munka. Tudományos Gyűjtemény 1837. 21-d esztendei folyamat. 12. kötet. Pesten, Trattner-Károly’ tulajdona. 8r. Természeti tudományok. = Figyelmező [2.] 1838. Első Félév jún. 19. 25. sz. c. 398. Esmérkedés a’ holddal, vagy is értekezés a’ hold’ physicai tulajdonságairól, Littrow után L. I. VII. 79-108. [SRG.]

Encyclopaediai munka. Tudományos Gyűjtemény 1837. 21-d esztendei folyamat. 12. kötet. Pesten, Trattner-Károly’ tulajdona. 8r. Természeti tudományok. = Figyelmező [2.] 1838. Első Félév jún. 19. 25. sz. cc. 398-399. Töredék jegyzetek ’az üstökösökről, XI. 35-59. [SRG.]

Magyar Tudós Társaság. A’ titoknok’ előadása, a’ társaságnak 1837/8 beli dolgairól. = Figyelmező [2.] 1838. Második Félév szept. 11. 37. sz. c. 612. Névkönyv 1838ra, astronomiai napkönyvvel és kalendáriommal Nagy Károly rtagtól 8r.; Továbbá: Névkönyv 1839re, astronomiai napkönyvvel, ’s értekezésekkel, Nagy Károlytól. [SRG.]

Literaturai mozgalmak. = Figyelmező [2.] 1838. Második Félév okt. 23. 43. sz. c. 747. Magyar tudós társasági névkönyv astronomiai napkönyvvel és kalendáriommal 1839re. [SRG.]

Herchel vizsgálatai a’ jóremény fokánál. (Kutfő: Allgemeine Zeitung.) = Hasznos Mulatságok 1838. Második Félesztendő júl. 28. 8. sz. pp. 63-64. A Déli égbolton ködöket, kettőscsillagokat figyelt meg. [SRG.]

Mesék. A’ hold. = Hasznos Mulatságok 1838. Második Félesztendő okt. 13. 30. sz. p. 240. [SRG.]

G. B.: Oroszország fő csillagász tornya jövedelmezési tekintetben. = Hasznos Mulatságok 1838. Második Félesztendő nov. 7. 37. sz. pp. 294-295. A pulkovói csillagvizsgáló anyagi helyzetéről. [SRG.]

Magyarorország és Erdély. Magyar tudóstársaság. = Jelenkor Hetedik évi folyamat 1838. január 10. 3. sz. p. 9. Magyar tudós társasági Névkönyv, astronomiai napkönyvvel és kalendáriommal 1838ra, Nagy Károly r. tagtól . Budán, 8 r. öszvesen 124 lap. Eggenberger József, és fia academiai könyvtárosok ’s általok a’ két haza’ minden hiteles könyvkereskedőinél kapható. Rövid ismertetés. [SRG.]

Hold behatása a’ fákra. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Hatodik évi folyamat. 1838. Első kötet martius 1jén 17. p. 135. "...Ez olly szembetünő, hogy mely fa holdtöltén vágatik-le, az azonnal meghasad, mintha külső erő repesztené meg. - E rögtöni hasadás - mond Edmonstone ur - véleményem szerint, azon tömérdek nedvnek következése, melly hold töltekor a’ fákban van..." A Természeti történet ’s tudomány című rovat rövid híre. [HAI.]

Meteor. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Hatodik évi folyamat. 1838. Első kötet martius 4kén 18. p. 143. "Braziliai hirek szerint Ceara tartományban Macao falu mellett az Assu folyam torkolatinál mult év végén szokatlan fényes ’s léggömb nagyságú meteor szállott-le. Dörgéshez hasonló morajjal hasitá szálltában a’ levegőt, és iszonyú recsegés köztt szétpattanva a’ belőle kiömlő kövek 10 lieu-nyi tért fedtek-be. Mélyen furták ez aerolitok magukat a’ homokba; embert többet megsebeztek ugyan, de egy sem halt-meg; marha azonban számtalan hullott-el sulyjok alatt. A’ köveknek némelyike kiásatván 80 fontot is nyomott." Ez a Természeti történet ’s tudomány című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

Téli szivárvány. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Hatodik évi folyamat. 1838. Első kötet martius 8án 19. p. 149. "Posenban mult 1837-ki december24-kén egy erős havazás alkalmával szép szivárványt láttak. A’ hévmérő e’ napon 14. fokon állott fagypont alatt." Ez a Természeti történet ’s tudomány című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

Chinai csillagászat. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Hatodik évi folyamat. 1838. Első kötet április 8án 28. p. 214. "A’ legrégibb napfogyatkozás, mellyre az emberi nem emlékezik, Krisztus születése előtt 2128 évvel számoltatott-ki, ’s így azon időben, midőn az évrajzokban Europáról még csak távulróli említés sincs." Ez a Természeti történet ’s tudomány című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

Természeti történet ’s tudomány. Természeti tünemény. = Regélő Hatodik évi folyamat. 1838. Második Kötet. sept. 9kén 72..p. 566. "Pontianak-ból (Borneo) irják, hogy ott a’ hold sarlója nem függőleges vonalban jelenik meg, mint Európában, hanem vizirányosban..." [SRG.]

HETYEI János: A’ feltalált csillagi-rendszer’ alkalmazása. = Társalkodó 7. 1838. első fele martzius’ 24. 24. sz. pp. 90-91. "Argelander, a’ helsingforsi egyetemnél csillagászat’ tanitója, egy a’ pétervári tudós társaságnak benyujtott munkájában már kétségtelenül bebizonyította, hogy a’ nap’ bujdosóinak rendszerével ’s a többi csillaggal együtt csakugyan forog,..." [SRG.]

HETYEI János: A’ feltalált csillagi-rendszer’ alkalmazása. (Vége.) = Társalkodó 7. 1838. első fele martzius’ 28. 25. sz. pp. 93-96. [SRG.]

  KUNOSS [Endre]: Légtünemény. = Természet 1838. Tavaszhó 3-ikán 1. sz. p. 4. "A legpompásb levegői tünemények egyike, a szivárvány. Ez a természettudósok eddigi tanításai szerint, rendesen csak tavasztul őszig szokott keletkezni, a nap sugarainak az átellenes fölhő csöppjeiben megtörése és onnan visszaveretése által. Hogy azonban az átellenesség, mi szerint t. i. a nézőnek a nap és a szivárvány közt kelljen állnia (a felé háttal - e felé pedig arczczal fordulva) nem mulhatatlan föltétel: bizonyítá a f. e. télutó (február) 21-kén délutáni 4 1/2 s 5 óra között nyúgaton megjelent szivárvány, melly a budai hegyek mögé nyugodni készült nap déli s éjszaki oldalán szakaszosan mutatkozék, ugy hogy a napot szemlélő, egyszersmind a szivárványnak kétfelül élénk színben mutatkozó darabjait is láthatá."
[Ezen 1838. febr. 21-i jelenség leírása a Naptól jobbra és balra feltűnő halók észlelésére mutat.]; A "Természet" című lapot Kunoss Endre szerkesztette és adta ki Pesten. Budán nyomták a Magyar. Kir. Egyetem betűivel, hetente kétszer jelent meg. Az olvasmányos természettudományos és gazdasági folyóirat 1838-ban, fél éven keresztül, 52 számával jelent meg: Tavaszhó 3-ikától Őszelő 28-ikáig, azaz ápr. 3-tól szept. 28-ig.] [KSZ.]

  Levegői jégdarab. = Természet 1838. Tavaszhó 27ikén 8. sz. p. 32. "Levegői jégdarab. Hiteles írok tanusitása kezeskedik egy ritka jelenetrül, melly Tippo Saib országlása alatt Seringapatamban, Keletindiában történt., t. i. hogy akkora jégdarab esett légyen le a felhőkbül, mint egy elefánt. (Murrays observations on the Phenomena of the thunder storm.)" [Talán jégmeteorit?] [KSZ.]

  A’ Nap’ átmérőjének látszólagos kisebbülése 4000 év óta. = Természet 1838. Tavaszutó 4ikén 10. sz. p. 40. A Nap látszó átmérőjének (állítólagos) csökkenése 140 (Ptolemaiosz) és 1820 (Piarri) között. Ez 5 évente 1 ívmásodperc, azaz 6000 év alatt a Nap átmérője a harmadára, felülete nyolcadrészére zsugorodik. A különös jelenség csak látszat, azt a földi légkör sűrűsödése okozza. [KSZ.]

  [SEMSEY:] Ég és föld. 1. = Természet 1838. Nyárhó 10ikén 29. sz. pp. 113-114. A régi korok népeinek vélekedése a Földről és az égről. [KSZ.]

  SEMSEY: Ég és föld. 2. = Természet 1838. Nyárhó 13ikán 30. sz. p. 117. Nevesebb ókori gondolkodók vélekedése a Földről és az égről. [KSZ.]

  Csillagászat. = Természet 1838. Nyárhó 20ikán 32. sz. p. 128. Encke jelenti: A Pons-üstökös 1838. augusztus közepétől látható lesz nagyobb fénytérítőkben (refractorokban). Gyengébb messzelátó csövekkel vizsgálható lesz október közepe táján. Nov. 7-én közelíti meg földünket és dec. 19-én lesz legközelebb a Naphoz. [KSZ.]

N. K. [NAGY Károly]: A’ tudományok’ ’s különösen a’ Mathesis tanításáról. = Tudományos Gyűjtemény 22. 1838. 1ső köt. pp. 3-19. [SRG.]

SZ. S. L.: Rövid Észrevételek ama’ Puchói Martzibányi Lajos Úr, és a’ Tudós Társaság által is meg jutalmaztatott Első oktatásra szolgáló Kézi-Könyvre, mellyet Edvi Illés Pál Ev. Prédikátor Úr, minden vallási különbség nélkül, minden néptanítók, és tanulók számára készített, és nyomtattatott Budán 1837. = Tudományos Gyűjtemény 22. 1838. IIIdik köt. pp. 79-98. Égitestekről. pp. 85-86. Literatura. Hazai Literatura. Könyvesmértetés. [SRG.]

L.: A’ kis Geometra, a’ Terjedtség-Tudomány’ Alap-Elvei. Magyar Gyermekek Kézikönyve. Irta Nagy Károly. Második Nyomtatás, XXVIII kőre metszett táblával. Bécs, 1838. Rohrmann Udvari Könyvárosnál. 269. szám. = Tudományos Gyűjtemény 22. 1838. IVdik köt. pp. 117-119. Literatura. Hazai Literatura. Könyvesmértetés. [SRG.]

[VIZER István]: Tudományos figyelmeztetés előfizetés mellett kiadandó 2 munkáról: I. Kosmologia érdekes elemiben Világ’ vi’sgálata a’ nagy teremtés’ remek műveinek, ’s rendszerének isméretéről. Nagy tudományú ég-’s természet-vizsgálók’ fenséges munkálatai és századok’ felfedezései után, irta Vizer István több tek. ns vármegye táblabirája. = Tudományos Gyűjtemény 22. 1838. IXdik köt. pp. 126-127. A tervezett csillagászati könyvek megjelenésére nincs adat. [SRG.]

WALTHERR László: Kalendáriomi magyar régiségek. = Tudománytár. Értekezések Uj Folyam. III. Kötet 1838. II. Füz. pp. 328-344. "Herczeg Ferencznek, Helmeczről, András után hétfőn az új kalendáriom szerint 1588-dik évben, vagy is karácson hava 5-dik napján Károlyi Mihályhoz irott levele, ..." a kalendáriumokról. [SRG.]

WALTHERR László: Kalendáriomi magyar régiségek. = Tudománytár. Értekezések Uj Folyam IV. Kötet. 1838. II. Füz. pp. 274-294. "Midőn a’ Tudománytár új folyamatu IIIdik kötetének IIdik füzetében a’ 328-344. lapon olvasható "Kalendáriomi magyar régiségek" czímü értekezésem nyomatnék, akadtam az eléadattakon kivül több oklevélre is, mellyek az ó és új kalendáriomnak, még az 1588-ki törvény 28dik ágazatának alkottatása után is vegyesen használtatását megbizonyítják, de nem lehetvén többé azokat értekezésem közé szönöm, pótoló toldalék gyanánt íme itt közlöm:" [SRG.]

          1839.

Közhasznú ismeretek oskolája. Kézi könyv szülők’, tanítók’ és tanítványok’ hasznára nyilvános és privát oktatásnál, valamint azok számára is, akik oktató nélkül akarnak tanúlni. Első kötet. Grammatika és levelező-könyv. Számvető-könyv. Physika. Természet-história. Új kiadás. Pesten, 1839. Heckenast Gusztáv sajátja. III + 90 + 80 + 95 + 102 p. + CIII + CVII + mutató tábla. Minden fejezet újrakezdődő lapszámozással. Csillagászat: a "Physika" rész 2. szakasza "A világalkotmányról általjában, ’s különösen a’ földről" címmel.
Ebben: Első osztály - A világi testekről általjában (bolygók elhelyezkedése, csillagászat történet). pp. 45-50.; Harmadik osztály (sic.) - A Nap és planeták (a Nap és a bolygók mozgása, tulajdonságaik). pp. 50-54.; Harmadik osztály - A kometákról (üstökösökről). pp. 54-55.; Negyedik osztály - Álló, vagy veszteglő csillagokról. pp. 55-56.; Ötödik osztály - A földről. pp. 57-61.; Hatodik osztály - Meteorokról vagy levegői tüneményekről - levegős, vizes, tüzes és fénylős tünemények négy fejezetben (részben a meteorokkal (pl. tüzes meteor), részben az időjárással (pl. nedves meteor) foglalkozik). pp. 62-76.; A könyv szerzője nincs feltüntetve. [HOR.]

  NAGY Károly: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai napkönyvvel és kalendáriommal 1839-re. Budán, [1838.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. 166 p. [KSZ.]

Az uralkodó plánéta (Saturnus). In: Erdélyi házi-segéd 1839dik évre. pp. 15-16. [ZSE.]

Átnézete az égen mindennap szemlélhető mozgásnak. In: Erdélyi házi-segéd 1839dik évre. pp. 17-19. [ZSE.]

Csillagászati töredék. Futócsillag. (Bolis. Sternschnuppe.) In: A’ magyar házi-barát. Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 1839 közönséges évre, Földesurak’, Cameralisták’, Ügyészek’, uradalmi Tisztviselők’, Házigazdák’ és Gazdaasszonyok’, Házmesterek’, Kereskedők’, Gyárnokok’, ’s mindenféle rendű ’s rangú Olvasók’ számára; némely dolgok sikeres használására készült, a ’ történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a’ házi ’s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló ’s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. VI. év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet’ tulajdonosa. pp. 17-19. A meteorokról, tűzgömbökről. Meteorzáporok világszerte 1799. nov. 11-12-én éjjel, 1831. nov. 13-án hajnalban, 1832. nov. 12-13-án éjjel, 1833. nov. 12-13-án éjjel. [Leonidák meteorzáporai.] [ZSE.]

NAGY Károly: Astronomiai napkönyv és kalendáriom, 1839-re. Szerkeszté Nagy Károly, r. t. In: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai napkönyvvel és kalendáriommal 1839-re. Budán, [1838.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. pp. 1-65. Fogyatkozások 1839-re. Nap’ belépte különböző állatkör-jegyekbe. Hold’ változásai. Havonkénti táblázatok (napok, nevek és ünnepek, középidő délben, Nap’ és Hold’ felkelte, lemente, csillagidő délben, égi jelenetek, planeták felkelte, lemente, delelése). Az ecliptica’ ferdesége 10 naponta. A’ főcsillagok közép helyei Bessel szerint. A’ budai observatorium’ állandó számai. Másodpercz-inga’ hossza. Magyar- Erdély- és Horvátország’ némely pontjai (25 település koordinátái). [KSZ.]

Földteke’ kora. = Athenaeum Harmadik év 1839. Első félév januarius’ 3. 1. sz. c. 16. "Gruithuisen igen nagy munkával kiszámítá, hogy a’ földteke már 1, 440, 701 éves és még 1, 050,000 évig fog a’ nap körül forogni. De akkor a’ jövendő emberiség naplakóvá válik,..." Egyveleg. [SRG.]

NAGY Károly: A’ magyarországi mértékek. = Athenaeum Harmadik év 1839. Első félév januarius’ 17. 5. sz. cc. 65-71. [SRG.]

A’ délszaki csillagos ég. = Athenaeum Harmadik év 1839. Első félév februarius’ 17. 14. sz. c. 224. "Erről a’ hires csillagász John Herschel égképet készíte, ’s ahhoz legérdekesebb jegyzeteket csatolt." Egyveleg. [SRG.]

A januarius 6dikai vihar. = Athenaeum 1839. Első félév febr. 28. 17. sz. c. 272. Dublinban éjszaki fény volt. [SRG.]

A föld elveszése. = Athenaeum 1839. Első félév márc. 28. 25. sz. c. 400. Buffon szerint 90.000 év múlva megfagy a Föld, Gruithuisen szerint 50.000 év múlva a Föld beleesik a Napba, Olbers szerint 220 millió év múlva egy üstökös "vízbefojtja" a földet. [SRG.]

Legújabb csillagászati felfödözések. = Athenaeum Harmadik év 1839. Első félév junius’ 23. 50. sz. c. 832. "Rövid idő alatt három illynemű nevezetes felfödözések tétettek." Beszel "kiszámítá t. i. az állócsillagok’ földünktőli távolságát." "A’ második fontos felfödözés több saturnus-körmozgásnak feltalálásában áll." "A’ harmadik felfödözés a’ napfoltokat tárgyazza." Egyveleg. [SRG.]

A világtér iszonyú nagysága. = Athenaeum 3. 1839. Második félév okt. 10. 29. sz. cc. 464. Egyveleg. [SRG.]

Holdudvar. = Athenaeum 3. 1839. Második félév dec. 15. 48. sz. cc. 768. Felsőbányán 1839. nov. 23-án. Egyveleg. Légköroptikai jelenség. [SRG.]

Hazai Literatura. Kalendáriomok. = Figyelmező 3. 1839. Januárius’ 22. 4. sz. cc. 49-51. Magyar Hazai Vándor 1839., Közhasznú Honi Vezér 1839., A’ Magyar Házi-Barát 1839 közönséges évre, Új oktató és mulattató Fillér-kalendáriom, Erdélyi Házi-Segéd 1839dik évre. [SRG.]

Hazai Literatura. Kalendáriomok. (Folytatás.) = Figyelmező 3. 1839. Januárius’ 29. 5. sz. cc. 75-79. Honi Vezér 1839., Házi-Barát, Oktató és mulattató Fillér-kalendáriom című kiadványok ismertetése. [SRG.]

Hazai Literatura. Kalendáriomok. (Vége.) = Figyelmező 3. 1839. Februárius’ 5. 6. sz. cc. 85-88. Erdélyi Házi-Segéd 1839dik évre című kalendáriom ismertetése. [SRG.]

Hazai Literatura. Kalendáriomok. = Figyelmező 3. 1839. Februárius’ 5. 6. sz. cc. 88-92. Magyar tudós társasági névkönyv, egy astronomiai napkönyvvel és kalendáriommal 1839re Budán, a’ m. kir. egyetem’ bet. 8r. Öszvesen 170 lap. Ismertetés. [SRG.]

M. tudós társaság. M. tudós társasági névkönyv. 1839re stb. (Vége.) = Figyelmező 3. 1839. febr. 19. 8. sz. cc. 126-127. [SRG.]

Literaturai mozgalmak. = Figyelmező 3. 1839. nov. 5. 44. sz. cc. 726-727. Budán a Gazdasági Egyesület’ költségén megjelent: Mezei Naptár, gazdasági kalendáriom, 1840 (szökő) évre. Szerkeszti Kacskovics Lajos. Kalendáriomi, természettani rész összeállítója Tarczy Lajos. [SRG.]

Literaturai mozgalmak. = Figyelmező 3. 1839. nov. 12. 45. sz. c. 744. Kolozsvárt Tilschnél megjelent: az Erdélyi Házi-Segéd, kalendáriom 1840. szökő évre Szilágyi Ferenctől. [SRG.]

Erdély. = Jelenkor Nyolczadik évi folyamat 1839. dec. 21. 102ik sz. p. 405. Magyar tudós társaság könyvei: "Astronomiai napló és kalendáriom 1840-re. Szerkeszté Nagy Károly rtag. Bécsben Sollinger bet. 8r. 132 l." [SRG.]

Napfogyatkozás 1839-ki martius 15-kén. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Hetedik évi folyamat. 1839. Első kötet februar 28kán 17. p. 134. "Mädler professor, a’ berlini Voss-féle hirlapban erről következőleg ir. E’ nálunk csekély napfogyatkozás más vidékeken a’ legnagyobbak egyike; minthogy a’ hold látszatos átmérője a’ napét jóval meghaladja. - E’ fogyatkozás a’ déli tengeren, Chili partjaitól nyugotnak mintegy 300 mérföldre kezdődik, ’s északkeleti Afrikában végződik. ...Európában egy vidék sem látja tovább, mint félig elhomályosulva..." A Természeti történet ’s tudomány című rovat híre. [HAI.]

Északi fények zaja. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Hetedik évi folyamat. 1839. Második kötet augusztus 4kén 62. pp. 494-495. "...Jüngerson erőművész, ki mult évi őszelő végén egy északi-fényt látott, mellyről Parrot professornak egy levélben körülményesen ir, az északi fény zajáról is említést tesz. - E tompa zaj - mond a’ többi között - mindanyiszor megujult, valahányszor uj oszlop nyult-fel, ’s ha egyszerre több oszlop keletkezett, a’ zaj észrevehetőleg erősebb volt." A Természeti történet ’s tudomány című rovat rövid híre. [HAI.]

LIGETFY Andor: Nevezetes északi fény. = Regélő. Szépművészeti Első Magyar Folyóirat. Hetedik évi folyamat. 1839. Második kötet szeptember 22kén 76. pp. 607-608. "Lloyd prof. febr. 19-kén Dublinban nevezetes éjszaki fényt vett észre, mellyre már azelőtt figyelmessé tette a’ mágnestűnek elhajlása a dublini csillagásztoronyban..." A Természeti történet ’s tudomány című rovat híre. [HAI.]

Éghajlati változások. (Mihályfa, Zalában jan. 24én.) = Társalkodó 8. 1839. első fele februar’ 9. 12. sz. p. 48. "... január 12ikén épen - ... éjszak-keleten gyönyörű szivárvány látszott, febr. 9dikén pedig Zala-Egerszegen ugyanarra." [SRG.]

HETYEI János: A’ Hold’ nagy udvarának nemzőoka a’ gőzdagály és apály. = Társalkodó 8. 1839. első fele martius’ 6. 19. sz. pp. 73-74. "... január 12ikén épen - ... éjszak-keleten gyönyörű szivárvány látszott, febr. 9dikén pedig Zala-Egerszegen ugyanarra." [SRG.]

KISS Antal: Ritka égtünemény. = Társalkodó 8. 1839. september’ 11. 73. sz. p. 292. Bicskén 1839. szept. 3-án éjszaki fény látszott. "...A’ nép szemeit égre függesztve, éber figyelemmel bámulá a’ tüznek vélt természet’ játékát, melly bibor sugárral nyugatrul délnek vonulva, ’s az egész láthatárt zöldpiros fénynyel környezve - ritka szépségü tündér-udvart képezett,... Mult hó’ 20kán Pannonhegyén esti 10 1 órakor éjszakon ehez hasonló tünemény mutatkozott,.. " [SRG.]

(A-r): (Ujabb theoria a’ nap, hold és földrül.) = Társalkodó 8. 1839. november’ 20. 93. sz. p. 372. "Angliában egy munka jelent-meg,... Szerzője...; neve Francis Eagle. Ő egész komolysággal azt ügyekszik megmutatni, hogy a’ Koperniktól felállított világrendszernek semmi alapja nincs, ’s hogy valósággal a’ nap forog a’ föld körül. Ezen irat’ szerzője tehát Galileitől kezdve egész Herschelig valamennyi csillagász ellen csatasíkra kel,..." Elegytár. [SRG.]

...i: A’ természetről ’s a’ természeti tudományok hasznos befolyásáról az életre ’s az emberi társaság jóllétére és haladására. = Tudományos Gyűjtemény 23. 1839. XIdik kötet pp. 3-39. "A’ csillagászatban ellenben az előadás vagy elbeszélés folyvást tartó, a’ vizsgálódásra szüntelen van alkalom, ’s ezen körülmény némileg kipótolja azon lehetetlenséget miszerint nézésünk pontját megváltóztatni, ’s azon pillanatban, mellyben épen szükségünk volna rá tanúságot eszközölni nem vagyunk képesek. Innen a’ csillagászat, mint csupán vizsgálati tudomány bár igen lassú lépésekkel is, még is nagy fokára jutott az érettségnek." [SRG.]

K. E.: Mezei Naptár, (.) gazdasági kalendáriom. A’ nép’ használatául 1840-dik szökő évre. Kiadja a’ H. Gazdasági egyesület, szerkeszti Kacskovics Lajos egyesületi titoknok. = Tudományos Gyűjtemény 23. 1839. XIIdik kötet pp. 116-124. "De tekintsük a’ naptár tartalmát. Mintegy bevezetés gyanánt egy értekezés nyitja meg azt az uralkodó planétáról ’s időjövendölésről. Igen értelmesen ’s népszerüleg adja elő ezeknek alaptalanságát, de csakhamar kiemelkedik alantas köréből a’ czikkely’ irója, ’s magyar csillagász lesz, ki a pogány nevü égi testeket magyarokká kereszteli, de olly fonák magyar neveket ád nekik, mellyek a’ magyar csillagászatnak alig szolgálandnak talpkövül. E’ nevek a következők: Mercur = Hirnök," Venus = Hölgy, Mars = Hős, Jupiter = Égur, Saturnus = Övöncz, Uranus = Végőr. Literatura. Hazai Literatura. Könyv-ismertetés. (A’ Posonyi "Századunkból" 1839. Decemb. 2. 96. számából.) [SRG.]

V. A. [VÁLLAS Antal]: Die Wunder des Himmels, oder gemeinfassliche Darstellung des Weltsystems. Von J. J. Littrow, Director der k. k. Sternwarte zu Wien. 3 Thle gr8. mit dem Bildnisse des Verfassers, u. astronomisehen Abbildungen. Stuttgard, Hoffmann, 1836. Második kiadás: 1 kötetben, 1837. = Tudománytár. Literatura. Harmadik kötet 1839. 1. pp. 27-28. Criticai Szemle című rovatban lévő könyvismertetés. [HAI.]

A. B. P.: Sur l’origine grecqve des Zodiaques etc. (az egyiptomiaknak tartott zodiacusok’ görög eredetéről); M. Letronne által. Paris, Fournier, 1837. 31 lap, n8-adr. = Tudománytár. Literatura. Harmadik kötet 1839. 1. p. 29. "Letronne ur megmarad azon véleményében, hogy a’ zodiacusokat nem lehet feljebb vinni Egyiptomban, mint a’ két utolsó századig K.e., hogy azok görög eredetűek ’s hogy magában Görögországban is nem igen régiek..." Bibliographia című rovatban lévő könyvismertetés. [HAI.]

A. B. P.: Annuaire de l’Observatoire de Bruxelles. (A’ brüsseli csillagásztorony’ évkönyve 1838-ra); M. Quetelet által. Bruxelles. Tircher. = Tudománytár Új folyam Harmadik kötet 1839. febr. 2. sz. p. 67. Könyvismertetés. [SRG.]

A. B. P.: Graphische Darstellung des scheinbaren Laufes der Planeten auf das J. 1838. Für Freunde der Astronomie, und als Zugabe zu jedem Kalender. ...Rudolstadt. 1837. = Tudománytár Új folyam Harmadik kötet 1839. márc. 3. sz. pp. 101-102. "Ismét egy munka, mellynek rendeltetése, a’ tudományt népszerűvé tenni ’s mindenek’ értelméhez alkalmaztatni." Könyvismertetés. [SRG.]

V. A. [VÁLLAS Antal]: Der Mond, oder allgemeine vergleichende Selenographie, von Wilhelm Beer und Dr. J. H. Mädler. Berlin, 1837. bei Simon Schropp et Comp. XVIII u. 412 S. = Tudománytár Új folyam Harmadik kötet 1839. aug. 8. sz. pp. 273-280. "A’ könyv két részre oszlik: Mathematicai és természettudományi holdleirásra, és a’ látható holdfelűlet helyirására (topographia)." Criticai Szemle. [SRG.]

V. A. [VÁLLAS Antal]: Stellarum duplicium et multiplicium mensurae micrometricae in Specula Dorpatensi institutae. Auctore F. G. W. Struve. Petropoli, 1837. CLXXX és 331 l. nfol. = Tudománytár Új folyam Harmadik kötet 1839. aug. 8. sz. pp. 281-288. "A’ jelen iromány azon nagyszerű dolgozatok közé tartozik, ... Tárgya az álló csillagok’ ismeretének egyik lényeges és igen nevezetes részét illeti." Criticai Szemle. [SRG.]

B. T.: Unterhaltungen aus dem Gebiete der Naturkunde, von Dr. Fr. Arago, Aus dem Franzős. űbers. von Karl v. Remy. Stuttgart, 1827. Hofmannsche Verlags-Buchh. Erster Theil, VI. u. 273. S. = Tudománytár Új folyam Harmadik kötet 1839. dec. 12. sz. pp. 426-428. "Földtestünk’ melegségi állásáról. ... A’ fogyatkozó hóldról." [SRG.]

A. B. P.: Annuaire de l’Observatoire de Bruxelles. (A’ brüsseli csillagásztorony’ évkönyve 1838-ra); M. Quetelet által. Bruxelles. Tircher. = Tudománytár. Literatura Harmadik kötet 1839. 2. p. 67. Könyvismertetés. [SRG.]

A. B. P.: Graphische Darstellung des scheinbaren Laufes der Planeten auf das J. 1838. Für Freunde der Astronomie, und als Zugabe zu jedem Kalender. ...Rudolstadt. 1837. = Tudománytár. Literatura Harmadik kötet 1839. 3. pp. 101-102. "Ismét egy munka, mellynek rendeltetése, a’ tudományt népszerűvé tenni ’s mindenek’ értelméhez alkalmaztatni." Könyvismertetés. [SRG.]

V. A. [VÁLLAS Antal]: Der Mond, oder allgemeine vergleichende Selenographie, von Wilhelm Beer und Dr. J. H. Mädler. Berlin, 1837. bei Simon Schropp et Comp. XVIII u. 412 S. = Tudománytár. Literatura Harmadik kötet 1839. 8. pp. 273-280. "A’ könyv két részre oszlik: Mathematicai és természettudományi holdleirásra, és a’ látható holdfelűlet helyirására (topographia)." Criticai Szemle. [SRG.]

V. A. [VÁLLAS Antal]: Stellarum duplicium et multiplicium mensurae micrometricae in Specula Dorpatensi institutae. Auctore F. G. W. Struve. Petropoli, 1837. CLXXX és 331 l. nfol. = Tudománytár. Literatura Harmadik kötet 1839. 8. pp. 281-288. "A’ jelen iromány azon nagyszerű dolgozatok közé tartozik, ... Tárgya az álló csillagok’ ismeretének egyik lényeges és igen nevezetes részét illeti." Criticai Szemle. [SRG.]

B. T.: Unterhaltungen aus dem Gebiete der Naturkunde, von Dr. Fr. Arago, Aus dem Franzős. űbers. von Karl v. Remy. Stuttgart, 1827. Hofmannsche Verlags-Buchh. Erster Theil, VI. u. 273. S. = Tudománytár. Literatura Harmadik kötet 1839. 12. pp. 426-428. "Földtestünk’ melegségi állásáról. ... A’ fogyatkozó hóldról." [SRG.]

          1840.

  NAGY Károly: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai naplóval és kalendáriommal 1840-re. Szerkeszté Nagy Károly, rt. Budán, [1839.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. 210 p. [KSZ.]

VÁLLAS Antal: Az égi és földtekék’ használata. Előre bocsátatik a’ világegyetem’ és a’ Főld’ ismerete. Három tábla rajzzal. Mellékletűl az első magyar földtekéhez. Bécsben, 1840. Sollinger J. P. betüivel. [XXIV.] 252 p. Nagy Károly 1840. nov. 1-én kelt előszavával. Alapos bevezetés a csillagászatba. Főként a csillagászati földrajz tárgyalása, számpéldákkal. Csillagképek nevezetességeinek ismertetése: pp. 2-19.; Csillagkatalógus a legfényesebb 565 csillagról: pp. 185-203. A csillagképek ismertetésben sok kettőscsillag, ködfolt és néhány változócsillag van. p. 4. "Cepheus: egy változó delta, Cepheus koronáján, mely 24 nap alatt változását, a III nagyíságból a IV-be menvén által és viszont, elvégzi."[delta Cep]; p. 5. "Perseus: Algol avvagy béta változásairól nevezetes. Ugyan is, mi után 61 óráig II nagyságú volt 4 óra alatt a IV nagyságig kisebbűl, mely kisebb volta azonban csak 18 percig tart, melly után 4 óra és 40 percz alatt ismét II nagyságúra emelkedik."[béta Per];
p. 7. "Lant: Béta négyes csillag, azaz tulajdonképpen két kettősből áll, s ezen felül változó."[béta Lyr]; p. 8. "Éjszaki Korona: Van benne…egy változó."[R CrB]; p. 16. "Czethal: II. nagyságú az omikron (Mira) is. Mira változó (egyszersmint kettős) mellly 332 nap alatt az elenyészésig kisebbűl."[omikron Cet]; p. 16. "A Vízi kígyó: Van benne … egy változó: U, melly 494 nap alatt a III nagyságtól az elenyészésig kisebbűl. (a nyomtatásban U Hya van, de a fényváltozás periódusa és amplitúdója miatt helyesen: az R Hya mira változó.]"; A könyv csillagkatalógusa (A legnevezetesebb álló csillagoknak közép helyei, 1840 kezdetén) 565 csillagot tartalmaz: a csillagok neve, nagysága, koordinátái mellett a fényességet fél magnitúdós ugrásokkal adja, néhány esetben kihúzva, nyilván a változó fényűeket. Ezek: p. 186.: Mira (variab), p. 187.: 26 béta Persei (var), p. 194.: lambda Lupi. [KSZ.]

Az urakodó plánéta (Jupiter). In: Erdélyi házi-segéd 1840dik szökő évre. pp. 15-17. [ZSE.]

Az álló csillagok sokaságárúl. In: Erdélyi házi-segéd 1840dik szökő évre. p. 18. [ZSE.]

A’ csillagok’ ösmeretéről. In: Erdélyi házi-segéd 1840dik szökő évre. pp. 19-22. [ZSE.]

Néhány jószándékú szavak a’ kalendáriomi babonás hitről. In: A’ magyar házi-barát. Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 1840 szökő évre, Földesurak’, Cameralisták’, Ügyészek’, uradalmi Tisztviselők’, Házigazdák’ és Gazdaasszonyok’, Házmesterek’, Kereskedők’, Gyárnokok’, ’s mindenféle rendű ’s rangú Olvasók’ számára; némely dolgok sikeres használására készült, a ’ történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a’ házi ’s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló ’s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. VII. év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet’ tulajdonosa. pp. 17-18. Asztrológia kritika. [KSZ.]

Földünk alakulásának theoriája. In: A’ magyar házi-barát. Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 1840 szökő évre, Földesurak’, Cameralisták’, Ügyészek’, uradalmi Tisztviselők’, Házigazdák’ és Gazdaasszonyok’, Házmesterek’, Kereskedők’, Gyárnokok’, ’s mindenféle rendű ’s rangú Olvasók’ számára; némely dolgok sikeres használására készült, a ’ történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a’ házi ’s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló ’s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. VII. év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet’ tulajdonosa. pp. 18-25. A Föld kialakulása. Csillagászati kapcsolódásokkal. [KSZ.]

NAGY Károly: Astronomiai napló és kalendáriom 1840-re. In: Nagy Károly: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai naplóval és kalendáriommal 1840-re. Szerkeszté Nagy Károly, rt. Budán, [1839.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. pp. 1-79. A csillagászati jelenségek táblázatai. [KSZ.]

NAGY Károly: Az astronomiai napló’ elrendelése. In: Nagy Károly: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai naplóval és kalendáriommal 1840-re. Szerkeszté Nagy Károly, rt. Budán, [1839.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. pp. 118-132. A táblázatok csillagászati értelmezése. [KSZ.]

V. Megjelentek pedig a kis gyülések folyamatja alatt: 11. M. Tudós társasági Névkönyv astronomiai napkönyvvel és kalendáriumommal 1838-ra. Budán. 8r 120l, velínen, fűzve 35 kr. cp. VI. Elnöki megbízásból, beküldvén Nagy Károly r. tag az általa 1839-re készített astronómiai naplót némely hozzáadásokkal; az ülés az említett tagot ennek illy terjedelemben további folytatására is felszólította. In: A’ Magyar Tudós Társaság’ évkönyvei. Negyedik kötet. 1836-1838. Budán, 1840. A’ Magyar Kir. Egyetem’ betüivel. Kis gyülések 1837. nov. 20-tól, 1838. szept. 10-ig. pp. 55-56. [KSZ.]

TARCZY Lajos: A’ Mezei Naptár" ügyében. = Figyelmező Negyedik Év 1840. Januárius’ 28. 4. sz. cc. 62-64. "Orosz’ Századában K. E. szives volt a’ mezei naptárra kiterjeszteni figyelmét,... K. E. a’ naptár’ tartalmát illetőleg az uralkodó planétáról ’s időjövendölésröli értekezést értelmesnek ’s népszerű előadásunak méltóztatik elismerni." Visszaigazítások. 4. [SRG.]

WARGA János: Természettan. = Figyelmező Negyedik Év 1840. Aprilis’ 14. 15. sz. cc. 229-234. Természettan az alkalmazott mathesissel egyesülve, a’ haladás’ jelen lépcsője szerint, nyilványos tanításaira szintúgy, mint magányos tanulásra kézikönyvül dolgozta Tarczy Lajos, magyar t. t. lev tag ’s a’ pápai ref. főiskolában a’ Természettan és Természetrajz’ professora. I. kötet. Három tábla rajzzal. Pápán, 1838. n.8r. 370 l. II. kötet, Veszprémben, 1838. n8r. 301 l. Népszerű égrajz. (Astronomi popularis.) Irta Tarczy Lajos stb. Egy kőmetszetü táblával. Pápán, a ref. Főiskola’ betüivel Szilády Károly által. Pápán, 1838. n8r. 80 l. Hazai Literatura. Könyvismertetés. [SRG.]

WARGA János: Természettan. (Folytatás.) = Figyelmező Negyedik Év 1840. Május’ 5. 18. sz. cc. 278-285. Népszerű égrajz. (Astronomi popularis.) Irta Tarczy Lajos stb. Egy kőmetszetü táblával. Pápán, a ref. Főiskola’ betüivel Szilády Károly által. Pápán, 1838. n8r. 80 l. Hazai Literatura. Könyvismertetés. [SRG.]

WARGA János: Természettan. (Folytatás.) = Figyelmező Negyedik Év 1840. Május’ 19. 20. sz. cc. 315-319. Természettan az alkalmazott mathesissel egyesülve, a’ haladás’ jelen lépcsője szerint, nyilványos tanításaira szintúgy, mint magányos tanulásra kézikönyvül dolgozta Tarczy Lajos, magyar t. t. lev tag ’s a’ pápai ref. főiskolában a’ Természettan és Természetrajz’ professora. I. kötet. Három tábla rajzzal. Pápán, 1838. n.8r. 370 l. II. kötet, Veszprémben, 1838. n8r. 301 l. Csillagászati rész. Hazai Literatura. Könyvismertetés. [SRG.]

Hazai Literatura. Ifjusági iratok. A’ csillagász. [Vers.] = Figyelmező Negyedik Év 1840. Junius’16. 24. sz. c. 372. [SRG.]

WALTHERR László: Némelly észrevételek a’ Mezei Naptárra. = Figyelmező Negyedik Év 1840. October’ 13. 41. sz. cc. 667-672. Azon idő, mellynek lefolyta alatt földünk nap körötti pályáját egyszer bevégzi, esztendőnek, helyesebben évnek neveztetik. Egy év ismét négyfelé osztatik, és ezen negyed részek az úgy nevezett évnegyedek. Illyen a’ téli, tavaszi, nyári és őszi évnegyed, különben évszakoknak is hivatnak, ’s azok egyenként: tél, tavasz, nyár ősz." [SRG.]

WALTHERR László: Némelly észrevételek a’ Mezei Naptárra. (Folytatás.) = Figyelmező Negyedik Év 1840. October’ 27. 43. sz. cc. 699-702. [SRG.]

WALTHERR László: Némelly észrevételek a’ Mezei Naptárra. (Folytatás.) = Figyelmező Negyedik Év 1840. November’ 3. 44. sz. cc. 711-713. [SRG.]

WALTHERR László: Némelly észrevételek a’ Mezei Naptárra. (Folytatás.) = Figyelmező Negyedik Év 1840. November’ 10. 45. sz. cc. 729-735. [SRG.]

WALTHERR László: Némelly észrevételek a’ Mezei Naptárra. (Vége.) = Figyelmező Negyedik Év 1840. November’ 24. 47. sz. cc. 759-762. "Fáradságos és több hónapi munkám’ gyümölcse e’ vizsgálat, és talán el is késtem vele, de hamarább nem bocsáthattam közre, hivatalbeli és cselédes ember létemre többekkel is elfoglalva lévén; reménylem mindazonáltal: hogy valamit az csak fog használni a’ köz jóra, ha nem is a’ jelenben, jövendőre bizonyosan;..." [SRG.]

Hazai Literatura. Földirat és országismeret. = Figyelmező 4. 1840. dec. 1. 48. sz. cc. 769-773. Első magyar földteke a’ legújabb kútfők után. Bécs, 1840. Metszette Biller. Az égi és földtekéknek használata. Előre bocsáttatik a’ világegyetem’ és a’ föld’ ismerete (Mellékletül az első magyar földtekéhez). Három tábla rajzzal. Bécsben, Sollinger J. P. betüivel 1840 8r. XXIV és 252 l. A földtekéket az iskolákba mozgalom megindítója, kivitelezője Nagy Károly volt, Gróf Batthyány Kázmér anyagi segítségével. A földteke használatát segítő kötetet Vállas Antal írta. [SRG.]

D. [JANKOVICH]: Medizinische Topograhie der königl. Freistaedte Pesth und Ofen. Eine von der löbl. medicinischen Facultaet zu Pesth gekrönte Preisschrift. Verfasst von J Schlesinger, D. d. med. Facultaet zu Pesth. N8r. VIII és 173 l. = Figyelmező 4. 1840. dec. 15. 50. sz. c. 810. Negyedik szakasz. Égal. Orvosi helyleírás. A két város időjárásának leírásánál Albert Ferenc csillagászsegédre hivatkozik, aki elmondása szerint nem ismerte Schlesingert. Könyvismertés. [SRG.]

D. SCHLESINGER, [J.]: D Schlesinger’ észrevételei Budapesti Helyirata birálatára. = Figyelmező 4. 1840. dec. 29. 52. sz. c. 84. Itt hivatkozik arra, hogy az idő-táblákat Albert Ferenctől kapta. [SRG.]

NAGY Károly: Magyar földtekék. = Hírnök 4. 1840. szept. 24. 77. sz. p. [1.] Gróf Batthyány Kázmér jóvoltából az ország összes iskolája kap ajándékba egy földgömböt. Vállas Antal "A tekék’ használata" című könyve már nyomdában van. [SRG.]

[NAGY Károly]: Magyar földtekék. = Hírnök 4. 1840. okt. 15. 83. sz. p. [3.] A földtekét a felsorolt települések iskolái átvehetik. [SRG.]

Felszólítás a földtekék tárgyában. = Hírnök 4. 1840. okt. 22. 85. sz. p. [3.] A földtekék a szerkesztőségben átvehetők. [SRG.]

Kis gyülés, Febr. 15. 1841. A’ titoknok felolvasta Nagy Károly rt’ emlékiratát…= Magyar Academiai Értesítő 1. 1840. Nov-Dec. 1. sz. pp. 22-23. [SRG.]

Magyarország. "Mád, (Zemplénmegye) jan 6kán itt délnek nagy szivárványt láttunk, a’ nap alatt először egy sárga oszlopot, később felette ugyan olly veres oszlopot szemléltünk, ez volt mintegy négy óra tájban, ’s a’ nap igen nagy mozgásban volt, és lenyugtakor vérveres, - mit igen kemény hideg követett. Hasonló tüneményt ir az Erd. Hiradó, Brassó északkeleti részén jan. 7re viradó éjjeli egy órakor szélesen terjedett ’s nyári villám tündöklésű északifény vala látható, melly 7 óra percz után elenyészett, ’s mély setétséget hagyott maga után." = Nemzeti Ujság Hazai ’s Külföldi Tudósításokból 35. 1840. jan. 29. 9. sz. p. 34.
Nemzeti Ujság, mellyet Hazai ’s Külföldi Tudósításokból a’ magyar nemzetnek köz javára alapított néhai táblabíró T. T. Kultsár István úr, folytatva kiadja annak özvegye, született Perger Anna Mária. Szerkezteti Galvácsy László. Pesten, Nyomtatja Petrózai Trattner J. M. és Károly István cs. kir. priv. Könyvnyomtató-Intézete Urak’ utczája 612. 1840-tól 1842-ig szerkeszti Nagy Pál, 1843-tól 1844-ig Kovacsóczy Mihály. [SRG.]

Magyarország és Erdély."Maros-Vásárhely, (Erdélyben.) apr. 9. 7-kén sajátságos égitünemény mutatkozott városunk fölött reggeli 9 és 10 óra között." = Nemzeti Ujság Hazai ’s Külföldi Tudósításokból 35. 1840. ápr. 22. 33. sz. pp. 129-130. Hármas szivárvány és négy melléknap látszott. Légköroptikai jelenség. [SRG.]

Magyarország. "A’ m. tud. társaság nagygyülési jelentése. B. Tudományos munkálatok és kiadott munkákról. ...Vállas Antal a’ napfogyatkozásokról; Nagy Károly 1840re astronomiai naplót dolgozott ki;...M. t. társasági névkönyv astronomiai naplóval és kalendáriommal 1840re, szerkeszté Nagy Károly rt." = Nemzeti Ujság Hazai ’s Külföldi Tudósításokból 35. 1840. szept. 12. 74. sz. p. 294. [SRG.]

Magyarország. "Pest. A’ legközelebb mult hó 25ke estéjén kevés perczzel féltized előtt láthatárunkon egy tüzgolyó (bolis, globus ardens) mutatkozék,... Legszembeszökőbb volt ’s marad e’ tüneményen a’ világos ’s majdnem vakitó fény, melly a szétpattanása pillanatában kifejlett. Budán nov. 27. 1840. Dr, Albert-Monte-Dego Fer. s. k. a’ kir. csillagásztoronynál csillagvizsgálósegéd." = Nemzeti Ujság Hazai ’s Külföldi Tudósításokból 35. 1840. dec. 2. 97. sz. p. 386. [SRG.]

Magyarország és Erdély."B.-Komlós, dec. 26. Tegnap esteli 6 és 7 óra között szinte itt egy égi tünemény dél felül nagy tüzoszlopkint pattanás nélkül leereszkedvén, a’ lakosság nagy részét rémülésbe ejtette, a’ vakitó fény szomszédja házát tüzbeborultnak kápráztatván elő." = Nemzeti Ujság Hazai ’s Külföldi Tudósításokból 35. 1840. dec. 30. 104. sz. p. 413. Tűzgolyó, tűzgömb. [SRG.]

[PUSZTAY Ignácz]: Egy nap a Pluto-planétán. Elbeszélés. = Regélő Nyolczadik évi folyamat 1840. Első kötet martius 12kén 21. pp. 163-167. "Pluto planétán? - kérdik az olvasók. - Mi nem tudunk a Pluto planétáról. - Csak lassan édes uraim ’s dámáim! Mert Pluto planéta csakugyan van. Hát nem tudják önök, mit mondanak felőle a’ nagy Halley és Steinhaüser tannok?" [SRG.]

PUSZTAY Ignácz: Egy nap a Pluto-planétán. (Vége.) Elbeszélés. = Regélő Nyolczadik évi folyamat 1840. Első kötet martius 15kén 22. pp. 174-176. [SRG.]

Természeti történet ’s tudomány. Meteor-hullás Bokkenvelden. = Regélő Nyolczadik évi folyamat. 1840. Első Kötet april. 3kén 28. p. 224. "A "London and Edinb. Philos Magaz." szerint 1838-ki őszutó 13-án nem egyes meteortömeg hullott-le Bokkenvelden, mint eleinte beszélték, hanem tömérdek kő, melyek 150 angolmérföldnyi területen elég sürűen szétszórva hevertek. A’ szétpattant meteor durranása erősebb volt, a legkeményebben tüzelő álgyútelepénél, és a’ levegőt több mint 80 mérföldnyire mindenirányban megrendité." Ez a Természeti történet ’s tudomány című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

ERCSEY Farkas: Az időjárásról. = Társalkodó 9. 1840. január’ 25. 8. sz. p. 29. "Fenebbi tanulmányom szerint bizalmatlanul ugyan, de néha fűhöz-fához kapkodva forgatám a’ kalendáriomot, ’s abban a’ holdujulás’, holdnegyedek’ ’s holdtelte okozatait a’ folyvásit megcsalatás’ elégületlenségével. Milly balga eszme! a’ holdnak földünkre-hatását kölcsönvett világába kisebb nagyobb merülésének, ’s nem testi tömegének, ’s annak földünk feletti helyzete’ viszonyinak nyilványitani." [SRG.]

GÉCZY Péter: Stone-henge Salisbury mellett. = Társalkodó 9. 1840. majus’ 8. 37. sz. p. 148. "Azon imahelyek közt, mellyek a’ hajdani kelta-világból, Brittanniában maig fenállnak, mind nagyszerüségére, mind épségére nézve, az utazók’ figyelmét főleg magára vonja Stonehenge (olvasd: Sztónehendzs)." [SRG.]

NAGY Károly: Magyar földtekék. (Beküldött czikk.) = Társalkodó 9. 1840. september’ 30. 79. sz. p. 316. Az iskolák számára készült földgömbről és könyvről. "Egy könyvecske: A’ tekék’ használata, mellyet kérésemre d. Vállás (!) Antal úr volt szives irni, sajtó alatt van ’s mihelyt ezt elhagyja, mint szükséges függelék egyegy példányban fog minden földtekéhez csatoltatni ’s vele elküldetni. Bécs, sept. 17. 1840." [SRG.]

KÁLLAY Ferencz: Mithra’ Tiszteletéről ’s Mithra emlékekről a’ Magyar Honban. Egy (magyar) Szófűzérrel a’ nap imádók’ nyelvéböl. I. Rész. = Tudományos Gyűjtemény 24. 1840. IV. kötet pp. 3-78. "Mithra a’ zend, Mitra a’ sanskrit nyelvben Burnouf Eugen szerint napot jelent." Értekezések. [SRG.]

KÁLLAY Ferencz: Mithra’ tiszteletéről ’s Mithra emlékekről a’ magyar honban. Második Rész vagy a’ Szó Füzér. = Tudományos Gyűjtemény 24. 1840. IX. kötet pp. 33-86. [SRG.]

WALTHERR László: Némelly észrevételek a’ Mezei Naptárra. = Tudományos Gyűjtemény 24. 1840. XI. kötet pp. 36-67. "Fáradságos, és több hónapi munkám gyümölcse e’ vizsgálat, és talán el is késtem vele;...reménylem mindazonáltal: hogy valamit azt csak fog használni a’ köz jóra, ha nem is jelenben, jövendőre bizonyosan; felébrednek talán mások is a’ fogyatkozásoknak kitüntetésére, és jobb részét a’ Gazdasági névnaptárnak, mellyek eszméje felséges, alkalmaztatasa czélirányos, sértetlenül hagyván, figyelmet fognak gerjeszteni - azokban: kiket ezen tárgy közelebbről illet;..." Értekezések. [SRG.]

BENCZÚR János: Meteorologiai töredék. 2. A’ melegség’ és világosság’ eloszlása a’ légkörben, ’s ennek következményei. = Tudománytár Új folyam Negyedik kötet 1840. márc. 3. sz. pp. 157-169. Csillagászati vonatkozások: pp. 161-165. Értekezések. [SRG.]

A. B. P.: Franczia Academia’ ülései januarius 16dik és 27dikén. = Tudománytár Új folyam Negyedik kötet 1840. ápr. 4. sz. p. 152. "Arago kivonatot közöl, az academia’ értekezéseiben legközelebb nyomtatásban megjelenendő emlékirásából, a’ csillagok’ pislogásának tüneményéről." [SRG.]

BENCZÚR János: Meteorológiai töredék. 4. A’ villany ’s a’ légköri gőz köztti viszonyok. Az éjszaki fény... = Tudománytár Negyedik kötet 1840. ápr. 4. sz. pp. 246-248. "... olly tünemény, mellyről gyaníttatik, hogy az a’ villanynyal némi összeköttetésben áll, ámbár saját természete még igen nagy homályban van." [SRG.]

A. B. P.: Franczia Academia’ ülései februariusban. = Tudománytár Új folyam Negyedik kötet 1840. máj. 5. sz. pp. 193-194. "Donné a’ napmicroscop’... használatának meglehetős kedvező eredményét közlé az academiával. ...előáll a’ camera obscurában a’ világkép ’s akkor a’ fentebbi bánásmód következik." [SRG.]

BENCZÚR János: Meteorologiai töredék. 2. A’ melegség’ és világosság’ eloszlása a’ légkörben, ’s ennek következményei. = Tudománytár. Értekezések Hetedik kötet 1840. III. pp. 161-165. [SRG.]

BENCZÚR János: Meteorológiai töredék. 4. A’ villany ’s a’ légköri gőz köztti viszonyok. Az éjszaki fény... = Tudománytár. Értekezések Hetedik kötet 1840. 4. pp. 246-248. "... olly tünemény, mellyről gyaníttatik, hogy az a’ villanynyal némi összeköttetésben áll, ámbár saját természete még igen nagy homályban van." [SRG.]

LUGOSSY József: Az újabb csillagképek. = Tudománytár. Értekezések Hetedik kötet 1840. 6. pp. 350-373. Ideler Lajos után. [SRG.]

VÁLLAS Antal: A’ napfogyatkozások. = Tudománytár. Értekezések Nyolczadik kötet 1840. 8. pp. 93-108. "A’ nap- és holdfogyatkozások’ kiszámítása, midőn önállólag, azaz astronomiai napló’ (ephemerides) hozzá járulta nélkül kell végbe mennie, a’ sok argumentum’ és egyenlet’ kifejtésénél fogva, felette unalmas és fárasztó." [SRG.]

VÁLLAS Antal: A’ napfogyatkozások. = Tudománytár. Értekezések Nyolczadik kötet 1840. 9. pp. 150-166. [SRG.]

VÁLLAS Antal: A’ napfogyatkozások. = Tudománytár. Értekezések Nyolczadik kötet 1840. 10. pp. 210-226. [SRG.]

A. B. P.: Franczia Academia’ ülései januarius 16dik és 27dikén. = Tudománytár. Literatura Negyedik kötet 1840. 4. p. 152. "Arago kivonatot közöl, az academia’ értekezéseiben legközelebb nyomtatásban megjelenendő emlékirásából, a’ csillagok’ pislogásának tüneményéről." [SRG.]

A. B. P.: Franczia Academia’ ülései februariusban. = Tudománytár. Literatura Negyedik kötet 1840. 5. pp. 193-194. "Donné a’ napmicroscop’... használatának meglehetős kedvező eredményét közlé az academiával. ...előáll a’ camera obscurában a’ világkép ’s akkor a’ fentebbi bánásmód következik." [SRG.]

A. B. P.: Franczia Academia’ ülései martiusban. = Tudománytár. Literatura Negyedik kötet 1840. 6. p. 234. "Minden módositások közt, mellyek azóta a’ Daguerréotyppal történtek, csak Gaudin’ bánásmódja a’ világképeket minden dörzsölödés ellen megóvni, " [SRG.]

          1841.

  NAGY Károly: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai naplóval és kalendáriommal 1841-re. Szerkeszté Nagy Károly, rt. Budán, [1840.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. 192 p. [KSZ.]

Csillagászati töredék. A’ Légkövekről. (Aerolithus, Meteorstein). In: A’ magyar házi-barát. Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 1841 közönséges évre, Földesurak’, Cameralisták’, Ügyészek’, uradalmi Tisztviselők’, Házigazdák’ és Gazdaasszonyok’, Házmesterek’, Kereskedők’, Gyárnokok’, ’s mindenféle rendű ’s rangú Olvasók’ számára; némely dolgok sikeres használására készült, a ’ történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a’ házi ’s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló ’s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. VIII. év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet’ tulajdonosa. pp. 17-22. [ZSE.]

A’ csillagok lakhatóságáról és lakosaikról. In: A’ magyar házi-barát. Egy közhasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 1841 közönséges évre, Földesurak’, Cameralisták’, Ügyészek’, uradalmi Tisztviselők’, Házigazdák’ és Gazdaasszonyok’, Házmesterek’, Kereskedők’, Gyárnokok’, ’s mindenféle rendű ’s rangú Olvasók’ számára; némely dolgok sikeres használására készült, a ’ történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a’ házi ’s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló ’s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. VIII. év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet’ tulajdonosa. pp. 127-130. Más csillagok mellett kétségkívül keringenek bolygók, melyeken lakosok élhetnek. [ZSE.]

NAGY Károly: Astronomiai napló és kalendáriom 1841re. In: Nagy Károly: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai naplóval és kalendáriommal 1841-re. Szerkeszté Nagy Károly, rt. Budán, [1840.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. pp. 1-76. A csillagászati jelenségek táblázatai. [KSZ.]

NAGY Károly: Az astronomiai napló’ elrendelése. In: Nagy Károly: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai naplóval és kalendáriommal 1841-re. Szerkeszté Nagy Károly, rt. Budán, [1840.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. pp. 177-192. A táblázatok csillagászati értelmezése. [KSZ.]

NAGY Károly: Magyar égteke. (Olvastatott az academia’ kis gyülésében febr. 15. 1841.) = Athenaeum Ötödik év 1841. Első félév martius’ 4. 27. sz. cc. 425-428. "Az égteke is megvan, ’s átmérője szinte 316.5 millimetre - körülbelől egy bécsi láb - mint mennyi a földtekéé." Nagy Károly utóiratával. [SRG.]

Kis gyülés, febr. 15. 1841. Gr. Teleki József úr Ő Exja’ elnöksége alatt. = Magyar Academiai Értesítő 1. 1841. jan. febr. 2. sz. pp. 22-23. "A’ titoknok felolvasta Nagy Károly rt’ emlékiratát az általa szerkesztett, és saját költségein és felügyelése alatt Párizsban Dien Károly által készült első magyar égtekéről, mellyet egy uttal az academiának be is mutatott. ...A’ társaság, munkás tagja’ ez újabb fáradozásaiért, valamint a’ becses ajándékért, köszönetet szavazott." [SRG.]

Kis gyülés, Mart. 29. 1841. = Magyar Academiai Értesítő 1. 1841. Mart-April. 3. sz. p. 45. A Tudománytár számára a Holdfogyatkozásokról szóló értekezést nyújtottak be. [SRG.]

Természeti történet ’s tudomány. Égés meteori testek által. = Regélő Kilenczedik évi folyamat. 1841. Első Kötet május. 2kán 35. pp. 279-280. "A’ franczia tud. akademiának egyik hiteles kutfője jelenti, miként folyó évi [1841.] februar 25-kén egy meteori tűzgolyó egy alma-must-sajtóra ütött-be..., Cherbourgnál, Chanteloup faluban, és pedig ugy, hogy az épület azon pillanatban meggyulladt..." [SRG.]

Természeti történet ’s tudomány. A’ távcső feltalálása. = Regélő Kilenczedik évi folyamat. 1841. Első Kötet május 13kán 38. p. 304. "Galilei egy ólomcső két végére két szemüveget alkalmazott, mellyek egyik felükön simák valának, míg az egyiknek fele domború, a’ másik kivájott vala. Egy szemmel átnézvén azt tapasztalá, hogy a’ tárgyak meglehetősen nagyobbaknak tetszenek, s’ jóval közelednek is. ... Eme kis látszer, melly a’ tárgyakat csupán háromszorosan nagyobbitá, diadalt vitt Velencébe,..." A Különféle című rovat rövid cikke. " [HAI.]

Természeti történet ’s tudomány. Csillagesések összefüggése az éjszaki fénynyel. = Regélő Kilenczedik évi folyamat. 1841. Első Kötet május 16kán 39. pp. 310-311. "E’ tárgyról Hind J. R. közleményt adott a Litterary Gazetteban, mellyből a következőket emelünk-ki. ...Az utóbbi 10 év alatt a’ csillagesés, úgy látszik, őszutó 12-eki ’s nyárutó 9 ’s 10-kei éjeken történt; de sokszor megesett, hogy e’ légtünemények helyett szép éjszaki fényt láttak, ’s midőn e’ légtünemények leggyakoribbak valának, sok vizsgáló csakugyan állitja, hogy az ég több részén egyszersmind éjszaki fényt tapasztaltak különféle időben. ... 1837. őszutó 12-én egész Angliában északi fényt láttak, a meteorhullás pedig igen csekély volt. Egy idegen csillagász által felállított vélemény... hogy a’ meteorok valami ködös testhez tartoztatnak, melly a nap körül mintegy 182 1/2 nap alatt megfordul ’s évi forgásában a’ föld e’ testhez közel jő..." A Természeti történet ’s tudomány című rovat rövid cikke. [HAI.]

NAGY Károly: Magyar égteke. = Társalkodó 10. 1841. mártzius 10. 20. sz. pp. 79-80. "Midőn az első magyar földteke, egyik hazánkfia’ szives részvétel által, létre jött, kivánatos lett egy hasonló nagyságu égteke is, mint annak párja; meglevén irva, hogy - nem jó magányosan lenni a’ földön." Az iskolák számára készített éggömbről. [SRG.]

(A’ holdba-utazás’ veszélyei.) = Társalkodó 10. 1841. majus’ 5. 36. sz. p. 144. C párisi akadémikus balul sikerült távcsöves holdnézése Pont-neuf-ban. Pótléktár. Néha veszélyessé válhat a járdacsillagászat (régi nevén: távcsöves bemutató az utcán). Ilyen esemény keretében egy csillagász vagy amatőrcsillagász a nagyközönségnek, az odahívottaknak, az utcán járkálóknak mutatja meg meg a Holdat vagy más égitestet távcsövén keresztül. Vannak, akik ingyen teszik ezt, mások önkéntes adományra hívják fel a figyelmet, megint mások belépődíjat szednek. A Társalkodó c. folyóirat egyik száma arról számol be, hogy egy "vándorcsillagász" Párizs egyik forgalmas helyén állította fel a távcsövét járdacsillagászat céljából, ahol 10 centime-ért (ejtsd kb. szántim, a frank váltópénze) mutogatta a Holdat. Eközben viszont alaposan meglopták. Észrevétlenül elvitték zsebkendőjét, óráját, pénztárcáját. [SRG.]

A’ hegyek’ régiségéről. = Tudományos Gyűjtemény 25. 1841. 10. okt. köt. pp. 49-57. "Littrow után" aki főként Elias Beaumont geológiai vizsgálódásait ismerteti. Így annak ellenére hogy, Littrow csillagász volt e cikknek nem sok csillagászati vonatkozása van. [HAI.]

Newton emlékezete. = Tudományos Gyűjtemény 25. 1841. 11. nov. köt. pp. 89-112. Newton élete és munkássága 1686-ig, a Principia megjelenéséig. [HAI.]

KÁROLYI Sámuel: Eszmék az emberiség történetphilosophiájához. = Tudományos Gyűjtemény 25. 1841. III. kötet pp. 17-80. "Ha az emberiség sorsát a’ teremtés könyvéből szándoklunk olvasni: szükség hogy föld-lakunkon köz átpillantást tegyünk, az életműségeket mellyek alattunk vagy velünk élvezik a’ napvilágot rendre fölszedjük. ... A’ föld alatt két bolygók vagynak a’ Merkur és Venus, fölötte pedig Mars (és ha netalán e’ fölött még egy rejteznék) Jupiter, Saturnus, Uranus, ’s a’ mellyek még ott lehetnek, míg a’ nap szabályszerű hatásköre eltűnik, ’s ez utolsó bolygónak központkűli útja az üstökösök körkörös pályájába belevág. ... Mivel tehát földünk az egésznek csillagászi átpillantására nézve minden más bolygóknál alkalmasb helyen áll: szép volna ha mi e’ fölséges csillagviszonynak csak néhány tagjait is közelebbről ösmernénk. pp. 17-24., 68-71. Herder után. Értekezések. [SRG.]

[Sz. S. L.]: Az emberi miveltség története. = Tudományos Gyűjtemény 25. 1841. V. kötet pp. 58-104. "Az emberi esméreteknek ezen ágában, legfelül áll, a’ csillagászat vagy astronomia, mint ollyan tudomány, melly a világ életműszerességének vagy rendszerének törvényeit magában foglalja." pp. 71-84., 98-104. Értekezés. [SRG.]

A’; hegyek’; régiségéről. = Tudományos Gyűjtemény 25. 1841. 10. okt. köt. pp. 49-57. "Littrow után" aki főként Elias Beaumont geológiai vizsgálódásait ismerteti. Így annak ellenére hogy, Littrow csillagász volt e cikknek nem sok csillagászati vonatkozása van. [HAI.]

Z.: Napoleon von Alexander Dumas. Deutsch von Dr. Heinrich Elsner. Stuttgart, 1841. Hallberger’sche Verlagshandlung. = Tudományos Gyűjtemény 25. 1841. VIII. kötet pp. 98-113. "Egy este, egy inas azt beszélte hogy üstököst látott. Napoleon meghallá azt történetből, ’s ezen előjel mély benyomást tett rá. Üstökös felkiálta ez volt a’ Caesar halálának előjele. - Aprilis 11-én lábai rendkivül kezdtek hidegedni." p. 111. Külföldi Literatura. Könyvvizsgálat. [SRG.]

Newton emlékezete. = Tudományos Gyűjtemény 25. 1841. XI. kötet pp. 89-112. Newton élete és munkássága 1687-ig, a "Philosophiae naturalis principia mathematica" megjelenéséig. Értekezés. [HAI.]

Newton’ emlékezete. (Folytatás.) = Tudományos Gyűjtemény 25. 1841. XI. kötet pp. 66-78. Newton élete és munkássága 1688-tól. [HAI.]

A. B. P.: Bibliographia. = Tudománytár Új folyam Ötödik kötet 1841. febr. 2. sz. p. 86. "Nouveau manuel de géographie physique etc. (A physicai földleirás’ új kézikönyve, vagy bevezetés a’ földtan studiumába); J. J. N. Huot által. - Paris, 1839. 8-adr. Ezen kis munka, a’ cosmographia’, meteorologia’, és természethistoria’ minden esmereteit magában foglalja,..." [SRG.]

A. B. P.: Bibliographia. = Tudománytár Új folyam Ötödik kötet 1841. dec. 12. sz. pp. 487-488. "Catalogue des principales apparitions d’ etoiles filantes. (A’ nevezetesb futócsillag jelenetek’ lajstroma.) A. Quetelet által. Bruxelles, M. Hayer, 1839." Meteorhullások: 179. nov. 11/12.; 1823. aug. 10.; 1832. nov. 11/12. [SRG.]

A. B. P.: Bibliographia. = Tudománytár. Literatura Ötödik kötet 1841. 2. p. 86. "Nouveau manuel de géographie physique etc. (A physicai földleirás’ új kézikönyve, vagy bevezetés a’ földtan studiumába); J. J. N. Huot által. - Paris, 1839. 8-adr. Ezen kis munka, a’ cosmographia’, meteorologia’, és természethistoria’ minden esmereteit magában foglalja,..." [SRG.]

A. B. P.: Bibliographia. = Tudománytár. Literatura Ötödik kötet 1841. 12. pp. 487-488. "Catalogue des principales apparitions d’ etoiles filantes. (A’ nevezetesb futócsillag jelenetek’ lajstroma.) A. Quetelet által. Bruxelles, M. Hayer, 1839." Meteorhullások: 179. nov. 11/12.; 1823. aug. 10.; 1832. nov. 11/12. [SRG.]

          1842.

BÉKEFY Károly: A’ földtan’ alaprajza, az az: a’ földnek mathematikai, physikai, és a’ világ’ öt részeinek igen rövid politikai leirása. Irta Bigelbauer Károly kegyes rendi oktató. Budán, A’ magy. kir. Egyetem betűivel. 1842. 84 p. Csillagászat: 1-32., 56-58. Eredeti Bigelbauer családnevét később változtatta Békefyre. [TZS.]

CSÉCSI (Nagy) Imre: Földünk’ ’s néhány nevezetesb ásvány’ rövid természetrajza, különös tekintettel a’ felsőbb polgári, ’s közép tudós iskolák’ szükségeire. Készítette Csécsi Imre. Debreczenben, 1842. Nyomatta Tóth Lajos. VIII + 160 p. A szerző előszava 1842. aug. 18-án kelt Debrecenben. A könyvnek rajzos mellékletei nincsenek (eltérően a későbbi kiadásoktól). Ennek magyarázata: "A ... több czikkeket felvilágosító rajzok a tanítók kezébe adatnak, kik azokat tanítványaikkal utánrajzoltatják, s itt csak azért maradtak el, hogy a könyv árát ne növeljék." Csillagászat: pp. 1-28. Fejezetcímek: Nap, és föld. Régiek véleménye a napról. Nap ismerete. Nap, és hajnalcsillag. Földünk. A földről mint égi testről. Régiek mesés véleménye a földről. Utazások a föld körül. Föld formája. A föld nem tökéletes gömbölyű. A föld nagysága. Föld forgása saját tengelye körül. Föld forgása a nap körül. Föld pályájának eltérése a nap egyenlítőjétől. Napfordítók; sarki körvonalak; égalj. [KSZ.]

  NAGY Károly: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai naplóval és kalendáriommal 1842-re. Szerkeszté Nagy Károly, rt. Budán, [1841.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. 132 p. [KSZ.]

WARGA János: Természettan. A protestáns felső real és gymnasialis iskolák számára írta Warga János prof. Magyar Acad. l. tag, nemes Abaúj megyei táblabíró. Pesten, 1842. Eggenberger József és Fia könyvárusok’ tulajdona. Nyomatott Kecskeméten, Szilády Károly betűivel. VII + 176 p. Csillagászat: pp. 161-176. Tizenharmadik Szakasz. Az égi testekről. Fejezetcímek: Földünk gömbalakja. Földünk mozgása. A hold mozgása. A föld útja. Naptárak (Kalendárium). A bujdosók (bojgócok). Az álló csillagok. Üstökösök. [KSZ.]

Idegen égitestek befolyása földünk időjárására. In: A’ magyar házi-barát. Közhasznú házi ’s gazdasági kalendáriom 1842 közönséges évre, Földesurak’, Cameralisták’, Ügyészek’, uradalmi Tisztviselők’, Házigazdák’ és Gazdaasszonyok’, Házmesterek’, Kereskedők’, Gyárnokok’, ’s mindenféle rendű ’s rangú Olvasók’ számára; némely dolgok sikeres használására készült, a ’ történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a’ házi ’s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló ’s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. IX. év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet’ tulajdonosa. pp. 17-19. A Holdnak a vonzása, a Napnak a világossága által hatása van. A bolygóknak a földünkre való befolyása, kivált a légkörre hatása nincs, vagy elenyésző az előbbi két égitesthez képest. [KSZ.]

ALBERT Ferenc, [montedegoi]: Kettős csillagok. In: Magyar orvosok és természetvizsgálók Pesten tartott második nagy gyűlésének munkálatai. A gyülés megbizásából kiadták: Bugát Pál és Flór Ferencz. Pesten, 1842. Nyomt. Trattner-Károlyi betüivel. pp. 54-58. A jelenvolt tagok neveinek saját kézvonat utáni lenyomatásával. A kötet végén a 7. oldal közepén [p. 85.] a kézírás másolat szövege: Albert Ferencz úr Budáról. [HAI.]

NAGY Károly: Astronomiai napló és kalendáriom 1842re. In: Nagy Károly: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai naplóval és kalendáriommal 1842-re. Szerkeszté Nagy Károly, rt. Budán, [1841.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. pp. 1-99. A csillagászati jelenségek táblázatai. Közli (pp. 65-67.) az 1842. julius 7-diki [azaz a júl. 7-én délben kezdődő és júl. 8-án délben befejeződő napra, az akkori értelmezés szerinti] napsötétedés általános adatait, azon zóna határait melly között a sötétedés teljes. Ez Portugált, Spanyolországot, déli Francziaországot, éjszaki Itáliát, Austriát, Magyarországot, Oroszországot vágja keresztül. Táblázatban közli 30 európai város időadatait, köztük Brassó, Buda, Debreczen, Eger, Fejérvár, Kassa, Kolosvár, N. Szombat, Pozsony, Szeged, Temesvár, Zágráb is szerepel. [KSZ.]

NAGY Károly: Jegyzetek a’ Naprendszer’ elemeihez. In: Nagy Károly: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai naplóval és kalendáriommal 1842-re. Szerkeszté Nagy Károly, rt. Budán, [1841.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. pp. 100-109. [KSZ.]

NAGY Károly: Az astronomiai napló’ elrendelése. In: Nagy Károly: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai naplóval és kalendáriommal 1842-re. Szerkeszté Nagy Károly, rt. Budán, [1841.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ betűivel. pp. 114-132. A táblázatok csillagászati értelmezése. [KSZ.]

VI. Nagy Károly’ magyar nyelven szerkesztett földtekéje. In: A’ Magyar Tudós Társaság’ évkönyvei. Ötödik kötet. 1838-1840. Budán, 1842. A’ Magyar Királyi Egyetem’ betűivel. p. 17. Örvendetesen lepte meg a’ társaságot az april’15. 1839. tartott ülésben az elnök azon jelentéssel, hogy Nagy Károly rt. egy, magyar nyelven szerkesztett földtekének - mellynek példányai az academia’ utján lennének a hazai közoktató intézetek közt kiosztandók, ’s rezei azután az acadeniának átengedendők - kiadását, több buzgó hazafiak’ segedelmével czélba vette, ohajtván egyszersmind, hogy az illető földirati műnyelv’ magyarra fordítását a’ társaság eszközölné. [KSZ.]

VÁLLAS Antal: Ez évi napfogyatkozás julius’ 8-dikán. = Athenaeum Hatodik év 1842. Első félév junius’ 21. 74. sz. cc. 1169-1174. "Az idei jul. 8-dikai napfogyatkozás azon égi jelenetek közé tartozik, mellyeket szemlélni a’ miveltebb világ’ egy részének, úgy magyar honunknak is, a’ jelen században csak egyszer engedtetett." Napfogyatkozások említése: 1816. nov. 19., 1820. szept. 7., 1836. máj. 15., 1847. okt. 9., 1851. júl. 28., 1861. dec. 31., 1867. márc. 6., 1870. dec. 22., 1887. aug. 19. [SRG.]

ADORJÁN B[oldizsár]: Holdsugár [Vers.] = Athenaeum Hatodik év 1842. Második félév julius’ 26. 11. sz. c. 86. A szerző pesti ügyvéd, író és költő, Petőfi barátja. :Versét talán az 1842-es teljes napfogyatkozás élménye ihlette. [SRG.]

SZALAI István: Új csillagtan. = Athenaeum Hatodik év 1842. Második félév september’ 4. 28. sz. cc. 217-219. "Németországi tudós Wirth, illy czimű munkájában: Fragmente zur Culturgeschichte. Kaiserslautern 1836., az emberi nem’ mivelődése’ történetét fejtegetni akarván, erre legbiztosabb kalaúznak állitja a’ csillagtant (astronomia), és földismeretet (geognosia)." [SRG.]

SZALAI István: Új csillagtan.(Vége.) = Athenaeum Hatodik év 1842. Második félév september’ 6. 29. sz. cc. 225-228. [SRG.]

V-i Barna: Holdhozi rokonszenv. = Athenaeum Hatodik év 1842. Második félév december’ 11. 70. sz. c. 558. "Miért a’ rokonszenv a’ szeretők’ szívében a’ holdhoz? Mert az eszök mint a hold telni és fogyni szokott." [SRG.]

A julius 8kai napfogyatkozás pontjai hazánkban. = Hírnök 6. 1842. jún. 30. 51. sz. p. [3.] [SRG.]

A jul. 8kai napfogyatkozás. (Leírva Littrow cs. kir. csillagász által a bécsi cs. kir. Csillagvizsgáló toronyból.) = Hírnök 6. 1842. júl. 25. 58. sz. p. [4.] [SRG.]

Eszmék és gondolatok egy földleirási bévezetésből. = Magyar Gyermekbarát Próbalap [1842. pp. 3-4.] "A’ föld, a’ felettünk ragyogó áldott nap, hold, és ezernyi ezer csillagok együtt teszik a’ roppant kiterjedésü, a’ mellett szép rendet mutató világot, mely a’ végtelen jóságu, és bölcsességü Isten bámulást érdemlő munkája, ki azt teremtette, és hatalmával fenntartja." Bekötve a Mult és Jelen 1842. évi évfolyama végére. [SRG.]

Napalkotmánnya. = Magyar Gyermekbarát Próbalap [1842. pp. 5-6.] "A’ napot, a’ körülötte forgó tizenegy planetát, és tizennyolcz holdat, mindöszve tehát harmincz égitestet, a bizonytalan számu üstökös csillagokkal együtt a’ napalkotmánnyának, vagy planeták rendszerének hivják." Bekötve a Mult és Jelen 1842. évi évfolyama végére. [SRG.]

Elegyes tudósitások. = Múlt és Jelen 2. 1842. Első Félév jún. 28. 51. sz. p. 407. "Folyó 1842-d esztendő juliussa 8-k. pénteken, teljes napfogyatkozás leend, melyet szinte egész Europa ilyennek fog látni; ..." [SRG.]

Honi tudósitások. = Múlt és Jelen 2. 1842. Második Félév júl. 12. 55. sz. p. 432. "Kolozsvártt a’ jul 8-diki nagy napfogyatkozás látását a’ komor és felleges idő meggátolá:..." [SRG.]

Magyarország és Erdély. "(Időjárás 1842ben.) A Herschel által fölfedezett s isméretes valószinüségi számitás szabályi szerint köv. időjárásunk lesz a folyó évben:..." = Nemzeti Ujság Hazai s Külföldi Tudósításokból 37. 1842. Első Félesztendő Boldogasszonyhava 25kén [jan. 25.] 5. sz. p. 18. [SRG.]

Hazai Napló. "Ikervárosi hirnök. Fővárosainkban jelenleg közbeszéd tárgya majd kizárólag a napsötétedés." = Nemzeti Ujság Hazai s Külföldi Tudósításokból 37. 1842. Második Félesztendő sz. Jakab hava 9kén [júl. 9.] 55. sz. p. 218. "A heti vásárra betódult pórsereg jajveszékelve futkosott; mert - ugymond: elvesztünk! vége a világnak!" Gellérthegy, Svábhegy tájékán sokan nézték a napfogyatkozást. [SRG.]

Hazai Napló. "Nógrádból. - Verőcze, julius 9kén. Feszült figyelemmel vártuk tegnap reggel ama hazánkra nézve több tekintetben nevezetes s kitűnő égi jelenetet "a napsötétedést." = Nemzeti Ujság Hazai s Külföldi Tudósításokból 37. 1842. Második Félesztendő sz. Jakab hava 13kán [júl. 13.] 56. sz. p. 225. [SRG.]

Hazai Napló. "Fehérből. Vajtán a jul. 8kai napfogyatkozás teljes derületben vala látható reggel 6 és 8 óra között." = Nemzeti Ujság Hazai s Külföldi Tudósításokból 37. 1842. Második Félesztendő sz. Jakab hava 16kán [júl. 16.] 57. sz. p. 227. "Egyébiránt a lég és állatokban semmi változást sem vevénk észre. A köznép előitéletből, a szerte hulló méreg elől a kútakat mind befödé. Lászik hogy az égtant nem tanulták." [SRG.]

N. K. [NAGY Károly]: Napsötétedés Julius 8-kan 1842. = Pesti Hirlap 1842. Első Félév jún. 26. 155. sz. p. 454. Értekező. [SRG.]

TARCZY Lajos: Napfogyatkozás 1842. julius 8-kán. = Pesti Hirlap 1842. Második Félév júl. 21. 162. sz. pp. 516-517. [SRG.]

Napfogyatkozás 1842. julius 8-kán. = Pesti Hirlap 1842. Második Félév júl. 28. 164. sz. pp. 534-535. Megfigyelések: Margitay Sámuel Fehértóról (Szabolcs megye), Losonnczról Tóth Mihály, Verőczéről (Nógrád megye) Árvay, Erdélyi József Liptó-Rózsahegyről küldött beszámolót. [SRG.]

A’ Regélő’ Tárczája, Társas élet. Pesti posta. Julius’ 10-kén. Éljenek a’ csillagászok! = Regélő. Pesti Divatlap. [Uj folyam első év] Második félév. 1842. Julius’ 10. 55. sz. pp. 456-457. "...éljen az égkémitudomány! csakugyan pontosan bekövetkezett az általok megjósolt napfogyatkozás olly pompásan és teljesen, mint mondva volt, olly pontosan és a’ perczig híven, mint kiszámíttaték.
A’ 7-kén uralkodott szeles és borongos idő majdnem kétségbe ejté már fővárasinkat, hogy mit sem látandnak; a’ készületek azonban mégis megtétettek: társaságok alakultak, a’ kocsik megrendeltettek, ki a’ hová szándékozék, a’ várfokra, a’ Gellértre, a’ budai hegyekre, vagy a’ dunapartokra ’stb. a’ megkivántató fegyvérek, azaz kék, sárga, zöldüvegű látcsővecskék vagy, kitől más nem telt, gyertya’ hamván kormosított üvegdarabok híven beszereztettek - és volt sürgés és forgás beszéd és határozat, meglátni a’ különös és ritka tüneményt, melly csillagászaink’ állítása szerint hat emberkor múlva leszen csak ismét a’ teljesség’ illy fokán látható. ..." [HAI.]

[Erdélyi]: Eger a’ mint van. 3. Februar... 184... = Regélő. Pesti Divatlap. [Uj folyam első év] Második félév. 1842. Julius’ 17. 57. sz. pp. 486-487. "Kedves Gyulám! A’ lyceumot 1765-ben kezdve 20 év alatt gróf Eszterházy Károly utolsó egri püspök épiteté; roppant négyszegű épület ez két emeletre ’s olly óriási nagyságú, hogy midőn a’ palócz rá ’s főkép csillagász tornyára, felkacsint, bizony bizony kétségbe jő, ha vájjon itt csinálták-e? Alulról megyek föl nevezetességei’ elösorolásával. [...] Most a’ csillagásztoronyba .......de ah! mióta Tittelt az egek ’s csillagkoronák’ éjféli barátját A’ föld’ fellegein túl rideg ormi lakót Egerből Budára vivék ’s onnan öt a’ csillagok’ ősura óhajtásai’ tűzseregéhez emelé, utána gyász maradott. Most megy az utas ’S nem leli, mellyet várt, lelke, az égi gyönyört, a’ roppant költséggel épült torony elhagyatott, ’S néma jegy a’ csillag, melly megyen orma fölött. ..." A szövegben idézetek találhatók Vörösmarty Mihály: Tittel halálára című költeményéből. [HAI.]

A’ Regélő’ Tárcája. Társas élet. Gyors kocsi. Testvérhaza. Kolozsvár, jul. 17-kén. = Regélő. Pesti Divatlap. [Uj folyam első év] Második félév. 1842. Augustus’ 4. 62. sz. pp. 572-573. "Várva várók a’ hiresztelt napsötétség’ másnaponi megjelenését ’s bár egész délután föllegek födék a’ láthatárt, mégis éleszte a’ remény, hogy reggelre kitisztuland, mibe a’ csak nem föllegtelen est meg is erösite.
Más nap jókor kele föl városunkban minden; a’ tudósok látcsőveikkel sietének a’ csillagvizsgáló toronyba ’s a’ szomszéd hegyekre; sokan üvegdarabokkal, víztele cseberrel fölkészülve várának: szóval az égitüneményt e’ nemzedéktől többé nem látandót, mindenki vágya látni, látni mint képes egy gyöngébb fény egy erősbet meghomályositani, mire ez életben majd minden nap példa van. Az ég azonban erősen vastag felhővel vala béboritva, ’s csak azt láttuk a’ napfogyatkozásból, hogy abban az időben, mellyben bekövetkeznie kellett volna, a’ szokottnál sokkal sötétebb volt. Az égi tünemény’ meg nem látását mindenki fájlalva dolgai után ment;" [HAI.]

Uti emlékek. Olmücz. = Regélő. Pesti Divatlap. [Uj folyam első év] Második félév. 1842. Augustus’ 21. 67. sz. pp. 645-646. A’ világhoz tartozó polgári osztály is mutathat itt némi nevezetességet. - A’ vározház’ oldalrészén egy, falba szorult, kápolna-forma czifraság tűnik az idegen’ szemébe. De közelebb hozzá, azt veszszük észre, hogy valami régi idomú, csillag- hold-’s időjárást, évet, hónapot, hetet, napot, órái, negyedet és perezeket mutatni akaró astrologiai műalkotmány áll előttünk, mozdulatlanul és némán, de az angyalfaragványok’ mindenféle hangszerrel ellátott zenekara azt látszik hirdetni, hogy e’ mű valaha még muzsikált is. A’ két oldalt feltűnő festmények’ egyike régi német viseletű kézművest és egy inast képez, illy felírással: Meister Hans Pohl, Uhrmacher von Oels, sőt a’ versek közöl a’ legolvashalóbbat ekként jegyzőm föl: Das Tadeln ist gar leicht in einnes andern Sachen, Doch kanns’ gemeiniglich der Tadler nicht nachmachen. [...]
A’ XVII-ik századbeli remekműnek alkotója mint már észre lehetett vennünk, Póhl János óracsináló vala, ki a’ mathematicai tanok’ ’s főleg az astronomia’ titkaiba mélyebben lévén avatva, tehetsége’ érzetében föltette magába , hogy kortársait ’s a’ késő világot olly jeles művel ajándékozza meg , melly mindenekben csodáló figyelmet gerjesztend. ’S e’ nagy czélja valóban sikerült is nekie, mert különösen a’ belföldiek, prágaiak és bécsiek’ bámulatára, csak hamar elkészité az eleven csoda-kalendáriomot, ’s Olmiicz’ polgárait ez által meg- becsülhetlen kincs’ birtokába juttatá. ..." [HAI.]

Omnibus. Róma. = Regélő. Pesti Divatlap. [Uj folyam első év] Második félév. 1842. Octóber’ 23. 85. sz. p. 943. "Sgr Rondoni, jelenleg Rómában tartózkodó olasz művész, legújabb időkben tartós stúdiumot fordított egy daguerreotypre, melly egy afrikai fához hasonlít; míg egyik ága a’ legszebben gyümölcsöz, már a’ másik a’ legkellemesebben virágzik; Sgr Rondoni tehát ez’ uj művészetet, nevezetesen a’ csillagzati pothographiát olly tökélyre vitte, melly bámulatra gerjeszt - ha különben igaz az, mit róla írnak. Mondják, t. i. hogy öncsinálta photographai rajzát azonnal kőre metszi ’s nyomtatja. Illy módon adta lithographiáját minap Orion’ ködföltjainak is." [HAI.]

Omnibus. Straszburg. = Regélő. Pesti Divatlap. [Uj folyam első év] Második félév. 1842. December’ 4. 97. sz. p. 1136. A’ hires Straszburgi órának September’ 28-kán természet vizsgálók’ jelenlétében ismét megkellett volna indulnia, miután egy ügyes órás négy évig foglalkodott javításával. Ez óra’ műve - mint tudatik - egyike a’ legnevezetesbeknek egész Európában; tudományos pontossággal adja az egész csillag-rendszert a’ nap körül elő. Hét alak a’ hét’ napjait képezi, ’s mindegyik rendelt napján megjelenik. A’ négy évszak előjön, ’s üti a’ négy fertályt, a’ halál ellenben az órákat üti. 12 órakor a’ 12 apostol sorban előjő, meghajolva idvezítőnk előtt, ki őket megáldja. E’ pillanatban szárnyait csattogtatja a’ kakas ’s háromszor kiált." [HAI.]

A-n.: A’ teljes napfogyatkozás júl. 8kán 1842. = Társalkodó 11. 1842. junius’ 18. 49. sz. pp. 195-196. "Nem lesz érdektelen egyet kettőt olly égi tüneményről szólni, mellyet lakhelyén ritka ember látott ’s láthatott: illy égi tünemény pedig minden bizonynyal a’ teljes napfogyatkozás, melly azért is érdekes, mivel igen ritka ’s nem teljes napfogyatkozásoktul anyira különbözik, hogy ezekről amarra nem is következtethetni." [SRG.]

KUBINYI Ágoston: Napfogyatkozás 1842diki jul. 8kán Surányban, Nógrádmegyében. = Társalkodó 11. 1842. julius’ 16. 57. sz. pp. 227-228. "Egyébiránt czélszerünek vélném, ha csillagászink ’s mindazok, kik a’ csillagászatban nálamnál jártasbak, e’ tünemény körüli tapasztalataikat közlenék ’s illy közleményekből valaki a’ magyar orvosak ’s természetvizsgálók Beszterczén, jövő aug. 4kén tartandó gyülésén általányos átnézetét ’s képét adná ezen érdekes tüneménynek." [SRG.]

A-n.: A’ napfogyatkozás jul. 8án tekintve sz. János hegyéről. = Társalkodó 11. 1842. julius’ 16. 57. sz. p. 228. "Öt és fél óra alig volt midőn már az ugynevezett sz. János hegyen voltam, melly a’ budai csillagásztoronytul mintegy 2500 ölre éjszak felé esik, és melly a legéjszakibb pont volt, mellyet körülményim választani hagytak. A’ várakozás-teljes kiváncsiság öszszecsőditett, a’ különben nem igen kényelmes följárásu hegyre vagy 150 embert, ellátva mindenféle alaku, szinü ’s öszszeállitásu előkészülettel." [SRG.]

HETYEY János: A’ jul. 8ki napfogyatkozásról. = Társalkodó 11. 1842. julius’ 20. 58. sz. p. 231. "A’ napfogyatkozás nálunk Zala-Egerszegen, Zalamegyében teljes nem volt; magamnak két közönséges látcsőt készítettem, egyiknek tárgyilagos üvegét beszinezvén, másikat a’ teljes elfogyásra használandót nem. ... U. i. Káloczfán nyugotra 4 csillag is látszott teljes elsötétüléskor; én dél és kelet-délfelé nézettem, de velem együtt mind csak a’ napot nézték." [SRG.]

TAUBNER Károly: Miként találák ki földünk’ nagyságát. = Tudománytár Új folyam Hatodik kötet 1842. márc. 3. sz. pp. 147-162. "Mekkora legyen földünk, okvetlen sokan tudják, ’s a’ ki csak némileges oktatásban részesűlt, képes legalább megmondani, hogy körülete 5400, átmérője 1720 német vagy földirati mérföldet tesz." Csillagászati vonatkozásokkal. Értekezések. [SRG.]

TAUBNER Károly: Miként találák ki földünk’ nagyságát. = Tudománytár. Értekezések Tizenegyedik kötet 1842. 3. pp. 147-162. "Mekkora legyen földünk, okvetlen sokan tudják, ’s a’ ki csak némileges oktatásban részesűlt, képes legalább megmondani, hogy körülete 5400, átmérője 1720 német vagy földirati mérföldet tesz." Csillagászati vonatkozásokkal. [SRG.]

[VÁLLAS Antal]: A’ holdfogyatkozások. = Tudománytár. Értekezések Tizenketedik kötet 1842. 10. pp. 230-248. Számítások táblázata. [SRG.]

VÁLLAS Antal: A’ holdfogyatkozások. = Tudománytár. Értekezések Tizenketedik kötet 1842. 11. pp. 278-292. [SRG.]

Természettudomány. Unterhaltungen aus dem Gebiete der Naturkunde. Von Dr.Fr. Arago. Aus dem Französischen v. Carl v. Remy. II és III köt. Stuttgart, Hoffmann, 1837, 1838. = Tudománytár. Literatura Hatodik kötet 1842. 6. pp. 231-232. "A harmadik részt igen érdekes czikellyel kezdi meg a’ szerző az ikercsillagokról, mellyekre nézve Herschel legközelébb ismét új észrevételeket közölt." Könyvismertetés. [SRG.]

          1843.

CSÉCSI (Nagy) Imre: Földünk’ ’s néhány nevezetesb ásvány’ rövid természetrajza, különös tekintettel a’ felsőbb polgári, ’s közép tudós iskolák’ szükségeire. Készítette Csécsi Imre (orvos dr. a debr. coll. prof.). Második javított kiadás, egy tábla rajzolattal. Kecskeméten, 1843. Nyomatott Szilády Károly’ betűivel. VI + 147 p. + 1 kihajtható tábla. A szerző bevezetője 1843. júl. 20-án kelt Debrecenben. Csillagászat: pp. 1-25. Fejezetcímek: Nap, és föld. Nap. Régiek véleménye a napról. Nap ismerete. Nap, és hajnalcsillag. Földünk. A földről mint égi testről. Régiek mesés véleménye a földről. Utazások a föld körül. Föld formája. A föld nem tökéletes gömbölyű. A föld nagysága. Föld forgása saját tengelye körül. Föld forgása a nap körül. Föld pályájának eltérése a nap egyenlítőjétől. Napfordítók; sarki körvonalak; égalj. [KSZ.]

Közhasznu és Mulattató Nemzeti vagy Hazai Kalendáriom, magyarországi és erdélyi katholikusok’ evangelikusok’ és ó hitüek számára, Krisztus urunk’ születese után 1843dik közönséges azaz 365 napból álló esztendőre. A’ Mezei Gazdával szaporítva. Szerkesztették és kiadták Trattner és Károlyi. Huszonkilenczedik esztendei folytatás. Pesten. A’ kiadók’ könyvnyomtató-intézetének tulajdona, Urak’ utczája 4531. szám. Benne számozatlan oldalakon: A’ 1842. esztendei Jul. 8-ki teljes Napfogyatkozásról. A’ napfogyatkozás Jul. 7-én reggel történt. Ez a cikk részletes észlelési leírást közöl a teljes napfogyatkozás jelenségéről, a totalitás alatt a rózsapiros és őszibaraczk pirosságú protuberenciák látványáról, a hőmérséklet változásáról, az élővilág viselkedéséről. [KGY.]

LUKÁCS Pál: Dunántuli kis magyar. Pesten, 1843. Eggenberg Jósef és fia’ tulajdona. 108 p., 2 ábra, 3 t. A mű egy hazafias indíttatású - versbetétekkel, mondókákkal, kis történetekkel megszakított - tandialógus, a Bácsi és a 6 éves Ákos között. Csillagászat: pp. 14-87. (A naprendszer szerkezete pp. 14-30.)."Ákos. Ejnye be szép ez a nap ország!... Hanem a mint látom elhibázta kegyed; mert nincs több nyolc karikánál, pedig tizenegynek kéne lenni? Bácsi. Igaz, hogy a mennyi a bolygó? körnek is annyinak kellene lenni. De minthogy a negyedik körre négy bolygót tevénk: van e szükség nyolc körnél töbre?"
Az ismert bolygók: Hirnök - [Merkúr], Hölgy - Vénus , Föld, Hős - Mars, Mennyur - Jupiter, Övönc - [Szaturnusz], Végőr - Uránus és az akkor még bolygónak tekintett 4 égitest a Mars és a Jupiter között: Céres, Pallás, Junó, Vesta.; (Üstökös csillag pp. 30-32.).; (Teleologikus érvelés a Földön kívüli élet lehetősége mellett pp. 32-35.).; (Éjszakai égbolt, szcintilláció pp. 38-42.); (A Föld alakja, nagysága, forgása, tengelyferdesége pp. 44-57.).; (A Hold keringése a Föld körül, fázisai, távolsága a Földtől, holdfogyatkozás pp. 60-72.).; (A "nyárhó 8-án"[1842. július. 8.] bekövetkezett teljes napfogyatkozás leírása pp. 76-78.).; (Éghajlati övek és az évszakok váltakozásának csillagászati okai pp. 81-87). [HAI.]

  NAGY Károly: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai naplóval és kalendáriommal 1843-ra. Szerkeszté Nagy Károly, rt. Budán, [1842.] A’ Magyar Kir. Egyetem’ betüivel. 235 p. [KSZ.]

TARCZY Lajos: Népszerű természettan. Tanulni szerető mesteremberek s iskolatanítók számára, a földművelésre és a nép közt uralkodó babonákra különös tekintettel írta Tarczy Lajos a Pápai Ref. Főiskolán természeti tudományok professora, s a Magyar Akadémia rendes tagja. A Népkönyvkiadó egyesület által jutalmazott pályamunka. Pápán, 1843. a Ref. Főiskola betűivel. 1 + 261 p. + tartalomjegyzék. A könyv végéhez van kötve folyamatos lapszámozással "Pótlékul" egy "Ötödik füzet: Az égi testek mozgását, s a Mozgás akadályait magában foglaló." Ennek kiadási éve 1844. Az égi testek mozgását taglaló rész (pp. 221-253.) csillagászati témájú. A kiadvány érdekessége, hogy Tarczy külön kitér a tévképzetekre, a Biblia szószerinti értelmezéséből származó hibákra. [HOR.]

Legjelesebb feltünések csillagos egünkön a kassai délkörhez alkalmazva. In: A magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági kalendáriom 1843 közönséges évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. Xdik. év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet’ tulajdonosa. p. 17. Az évszakok kezdő időpontjai. A Hold földközeli és földtávoli idejei. Hold és bolygók közelségei. A bolygók együttállásai, szembenállásai, legnagyobb kitérései. Fogyatkozások. [KSZ.]

Égúr (Jupiter) holdjainak Kassán látható fogyatkozások. In: A magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági kalendáriom 1843 közönséges évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. Xdik. év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet’ tulajdonosa. p. 18. Táblázatban az első hold, a második hold és a harmadik hold fogyatkozásának ideje (kezdete és vége) percnyi pontossággal. [KSZ.]

Időjárást mutató tábla. Herschel híres csillagásztul. In: A magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági kalendáriom 1843 közönséges évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. Xdik. év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet’ tulajdonosa. pp. 19-20. A holdfázisok és az időjárás állítólagos összefüggése. [KSZ.]

Mutatótáblája a holdvilág tartósságának. In: A magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági kalendáriom 1843 közönséges évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. Xdik. év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet’ tulajdonosa. p. 20. Táblázat mely a Hold korát (az újholdtól eltelt napok számát) és a Hold horizont feletti idejének hosszát mutatja. [KSZ.]

Mi világít a Napon? In: A magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági kalendáriom 1843 közönséges évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. Xdik. év. Kassán. Nyomtatta ’s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet’ tulajdonosa. pp. 21-22. [KSZ.]

1842-ik évi Julius 8-án a napfogyatkozás körül Zipser András és Kubinyi Ferencz által tett tapasztalatok. In: A magyar orvosok és természetvizsgálók Beszterczebányán tartott harmadik nagy-gyűlésének munkálatai. A gyülés megbizásából kiadták: Bugát Pál és Flór Ferencz. Egy kőmetszettel. Pesten, 1843. Nyomt. Trattner-Károlyi betüivel. pp. 100-101. "Öt óra s 59 perczkor vette kezdetét a napfogyatkozás; közepe volt 7 óra 58 perczkor, vége 8 óra s 2 perczkor: a valóságos vagy is egész napfogyatkozás tartott két perczig és 40 másod perczig." [HAI.]

INTZE Ferencz: Természetes dolgok, babonák és balvélemények. In: Mentor. Erdélyi népkönyv. Közhasznú ismeretek tára. A’ honi szorgalom ’s értelmesedés előmozdítására. [2. kötet.] Szerk.: Nagy Ferencz. Kolozsvár, 1843. A’ Királyi Lyceum betüivel. pp. 121-156. A szerző főként a tűzzel kapcsolatos tévhiteket veszi sorra és a kor színvonalán álló természettudományos magyarázatokkal cáfolja azokat. Köztük csillagászattal kapcsolatosak is vannak: (Csillagok pp. 122-123.).;
(Hullócsillagok, légikövek pp. 123-127.) "A’ légből illy módon hullott kövek, ’s néha vasdarabok, mint nevezetes természeti tárgyak ismeretesek a’ természet vizsgálók előtt, és lehet ilyeket látni a’ nevezetesebb ásvány-gyüjteményekben, melyeket a’ természet vizsgálók äerolyt-nek légikőnek neveznek…”; (A Föld alakja, nagysága. Naprendszer pp. 132-134.) "...e’ mi lakó földgömbünk, melynek területét temérdek tengerek borítják, hasonló a többi gömbölyű bujdosó csillagokhoz, és ez is egy azok közül, mellyek szám és név szerint tizeneggyen ismerve vannak,..." ; (Fogyatkozások pp. 135-137.). [HAI.]

NAGY Károly: Astronomiai napló és kalendáriom 1843-ra. In: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai naplóval és kalendáriommal 1843-ra. Szerkeszté Nagy Károly, rt. Budán, (1842.) A’ Magyar Kir. Egyetem’ betüivel. pp. 1-129. [KSZ.]

NAGY Károly: Az astronomiai napló’ elrendelése. In: M. Tudós Társasági névkönyv, astronomiai naplóval és kalendáriommal 1843-ra. Szerkeszté Nagy Károly, rt. Budán, (1842.) A’ Magyar Kir. Egyetem’ betüivel. pp. 130-147. [KSZ.]

AJTAY Gyula: Holdas románcz. [Vers.] = Athenaeum Új folyam II. kötet 1843. 16. pp. 238-241. [SRG.]

Ausztria. = Mult és Jelen 3. 1843. Első Félév martzius 31-k 26-dik sz. p. 103. "A’ bécsi csillagvizsgáló torony igazgatója Littrow Károly tudósitása szerint, a’ délnyugoti egen látszó jelenség, miután mártz. 20-k annak alakja és mozgása teljesen megismerhető volt, egy oriási üstökös." [= C/1843 D1 Nagy Márciusi Üstökös.] [SRG.]

Ausztria. = Mult és Jelen 3. 1843. Első Félév aprilis 7-k 28-dik sz. p. 111. "Csillagász Littrow számitása szerint az uj kometa mártz. 22-k, a’ földtől mintegy 17 millio, a’ naptól 16 millio mértföld távolságra állott, de mind a’ kettőtől észerevehető gyorsasággal távozott" Athénben márc. 5-én, Valenciában márc. 8-án vagy 9-én szemlélték. [SRG.]

Elegytár. = Mult és Jelen 3. 1843. Első Félév aprilis 11-k 29-dik sz. p. 116. "A’ közelebbi üstökösre valamint annak gyors-utazására nézve bécsi csillagász Littrow megjegyzi, hogy ... mártz. 5-én volt legközelebb a’ földhöz,..." [SRG.]

Hazai Napló. "Rövid közlések. Baranyából. Pécs. Január 26. az idén nevezetes nap vala nálunk, mert népünk alsó osztályánál nagy hitelt talált ama hír, hogy éjjeli 11 óra után vége leendett a világnak,..." = Nemzeti Ujság Hazai és Külföldi Tudósításokból 38. 1843. Böjtelő hava 11kén [febr. 11.] 12. sz. p. 92. Híre volt, hogy két csillag az egyik Istené, a másik az ördögé, város melletti szőlőhegyen össze fog ütközni. [SRG.]

Hazai Napló. "Rövid közlések. Pozsonyból. F. hó 27. délelőtti 10 órakor teljes épségű szivárványt látánk." = Nemzeti Ujság Hazai és Külföldi Tudósításokból 38. 1843. Böjtelő hava 18kán [febr. 18.] 14. sz. p. 109. Közli: S. Béla. [SRG.]

Aprólékok. "Gruithuisen tanár Münchenben jan. 8kán délutáni 3 órakor a felhőkön át a napon egy igen nagy foltot látott, millyen mult évi augustus óta nem volt látható,..." = Nemzeti Ujság Hazai és Külföldi Tudósításokból 38. 1843. Böjtelő hava 18kán [febr. 18.] 14. sz. p. 112. [SRG.]

Aprólékok. "Vassyban (Francziaország) több helyen ütött ki egyszerre tűz, minek okaul meteor köveket hoznak föl, mellyek az időben estek; - s Arago úr a hires csillagász ezt elhinni épen nem vonakodik." = Nemzeti Ujság Hazai és Külföldi Tudósításokból 38. 1843. Böjtelő hava 25kén [febr. 25.] 16. sz. p. 127. [SRG.]

Aprólékok. "Nem csupán az üstökös uralkodik jelenleg az égen; Bolognában febr. 28dikán Venus csillag nappal fegyvertelen szemmel is látható vala s minthogy udvara is volt, sokan üstökösnek tarták." = Nemzeti Ujság Hazai és Külföldi Tudósításokból 38. 1843. Sz. György hava 15kén [ápr. 15.] 30. sz. p. 342. [242.] [SRG.]

Aprólékok. "Immel hadamari meteorolog az üstökösnek ismert égi tüneményt szélfarknak tartja, melly a naptól Arion csillagig terjed; s 10-12 nap utáni szelet jelent; azonban hihető, hogy e szél tovább, sőt hónapokig tartand." = Nemzeti Ujság Hazai és Külföldi Tudósításokból 38. 1843. Pünköst hava 3kán [máj. 3.] 36. sz. p. 280. [SRG.]

Aprólékok. "Olvasóink emlékeznek még Herschel állitólagos fölfödözéseire a holdban." = Nemzeti Ujság Hazai és Külföldi Tudósításokból 38. 1843. szent András hava 25kén [nov. 25.] 154. sz. p. 764. "Ezen mystificationak melly sokaknál hitelre talált, szerzője Nicollet franczia csillagász septemberben Washingtonban meghalt." [SRG.]

Tárcza. Főváros. - Igen nevezetes égi jelenet… = Regélő. Pesti Divatlap. Második év’ - első fele. 1843. mart. 23. 24. sz. c. 754. …"tűnt fel fővárosunk felett mart. 17-kén esti 8 óratáján. Egy világos fényvonal közel a’ láthatárnak nyugoti pontjától (a’ budai csillagász-segéd Albert ur’ mérése szerint hatvan öt fok hosszaságban) dél felé vonult fel, a’ sz. Gellérthegye’ tájékán. Mi a’ tüneményt sok másokkal az Angol királyné’ vendégállójából néztük, hova egy barátságos vacsora gyüjte bennünket a’ mai dalünnep’ befejezésére. Mi is azonnal azt gyanítok, mit most már Albert ur tudományosan kieszközlött, hogy az semmi egyéb, mint egy hatalmas üstökösnek farka, mellynek magva azonban még a’ láthatár alatt áll. A’ nevezett csillagász ur azt állítja, hogy, farkáról ítélve, ez üstökös egyike lehet a’ legnagyobbaknak, mellyek régóta feltűntek, mert hozzá hasonló tüneményt csak az 1580., 1652., és 1769-iki üstökösök mutattak.
"Hihetőleg már e’ napok’ folytában lesz szerencsénk e’ nevezetes jövevényhez - úgymond, noha nem lehetetlen, hogy maga a’ csillag’ széke mégis láthatlan marad előttünk, ha t. i. az üstökös igen gyorsan szállna alá délnek az egyenlítő alá, mint az p. o. Keppler’ idejében is megtörtént egygyel, mellynek Németországban csak farkát, déli Olaszországban ellenben magát a’ csillagot is láták." - További alakulásairól mi is szólandunk még." [HAI.]

Omnibus. Köln. Az 1843-ki év üstökös... = Regélő. Pesti Divatlap. Második év’ - első fele. 1843. máj. 4. 36. sz. cc. 1151-1152. … testvérével, az 1811-ki évvel versenyezni látszik. Kölnben április’ elején a’ szőlővenyegén olly tökéletesen kifejlett virágokat találtak, millyeneket 1811 óta nem láttak." [Utalás arra a hiedelemre, hogy üstökösjárta esztendőben igen kiváló szőlő- és bortermés várható.] [HAI.]

Stancsics [Táncsics Mihály]: Irodalom. Új naptár. = Regélő. Pesti Divatlap. Második év’ - első fele. 1843. jun. 1. 44. sz. cc. 1397-1400. ...Grünn János ur szegedi könyvnyomtató felszólított, hogy egy uj naptár’ szerkesztését vállaljam magamra, mellyet ő a’ jövő 1844-dik évre ezen czim alatt: "Iparűzők, kézművesek, és földmivelők’ naptára" szándékozik kiadni. Én készséggel ajánlkoztam, de nem csupán mint szerkesztő, hanem azon ígérettel, hogy a’ szorosan vett vörös betűs részen kívül, mellyet a’ csillagvizsgáló szokott esztendőnként megküldeni, az egésznek tartalmát leginkább magam írom." [HAI.]

Mozaik. Természettan. (A’napsugár’ gyorsasága). = Regélő. Pesti Divatlap. Második év’ - első fele. 1843. jun. 11. 47. sz. c. 1502. "A’ napsugár egy hatvanadperezben 192,500 (angol) mérföldet szökik, ’s a’ napból a’ földre 7 és fél percz alatt ér el. Egy hatvanadpercz’ nyolezad része alatt akkora tért halad meg, mint földtekénk’ terjedelme, mihez a’ leggyorsabb madárnak is három hét kellene." [HAI.]

KÖVÁRY László: Levelek az éden fájáról. 2. = Regélő, Pesti Divatlap. Második év’ második fele. 1843 dec. 14. 48. sz. cc. 1507-1514. "...Jelen levelem a’ világ-egyetem’ tág űrét kalandozza besz él’ szárnyain, hogy sejdithesd, mi messze van tőlünk menny és pokol. [...] Emlékezel, mi sokszor emelkedett lelkünk a’ világ’ véghetlen űrébe elpillantva? ’s mit látánk mi, a’ nagy mindenségből? egy nap’ rendszerét, csillagaival, mellynek nagysága a’ nagy mindenséghez, alig ha nagyobb, mint szobád’ nagysága a’ földhöz képest, sőt meglehet, hogy zenithje és nadirja, vagy is általunk képzelt tető- és lábpontja alig nagyobb az egészhez mérve, mint kötőtűd, a’ föld’ 1720 mérföldnyi átmérőjéhez. Mert ki mondja meg, hány napot és hány naprendszert teremte istenünk? És hol az űr’ véghalára? Tizenegy planéta forog körüle, mellyek tizenegy apostolként hirdetik ez egyetemi világosság’ dicsőségét, evangéliumát.
Bár tizenegyen maradnának, mig a’Jézus’vallása köztünk él, hogy az árulónak üres helye örökre intőül szolgáljon. De nem marad ez ennyi számban, mert ötöt a’ hét régi planétához, csak azóta fedeztenek fel, mióta Amerika a’ szabadság’ uj világává kezde fejlődni. És a’ planéták a’ napközi közelségben illy rendben állanak: Merkur, Venus, Földünk, Mars, Vesta, Juno, Ceres, Pallás, Jupiter, Saturn és Uran. [...] ’s a’ tizenegy planétának van 18 drabantja; ’s mi a’ föld’ illy mellékplanetáját holdnak nevezzük. [...] Már a’ csillagokról és csillagodról valamit. Mikor az emberfia a’ csillagos égre tekint, azt hinné, hogy minden embernek jutna egy csillaga. Az emberek’ számát földünkön, mintegy 1000 millióra teszik: a’ látható csillagok’ számát 2000 körül; megjegyezvén, hogy látcsővel milliókat láthatni, főleg a’ mostaninál tökéletesbekkel. - Vannak, kik azt hiszik, hogy van olly csillag, mellynek fénye megteremtetésétöl fogva hozzánk még nem érkezett. ..." [HAI.]

TÁRKÁNYI Béla: Uj csillag. (Három királyok’ ünnepére.) [Vers.] = Religio és Nevelés 1843. Első félév Januarius’ 1jén 1ső sz. cc. 8-12. [SRG.]

HETYEY János: Gönczöli fény, ’s udvar. = Társalkodó 12. 1843. aprilis 30kán 34. sz. pp. 137-138. "Mit állatköri fénynek (lumen zodiacale) hivnak, az mutatta az idén több tüneményeivel együtt magát leginkább mart. 17. ’s 18kán;..." [SRG.]

LUTSKAY Mihály: Az ó és uj kalendarium Uniójáról. = Társalkodó 12. 1843. julius 2kán 52. sz. pp. 207-209. "A’ nagymélt. m. helytartó tanács még febr. 13kán 1816dik évben 3526. szám alatt parancsolá a’ megyés püspököknek: jelölnének ki elveket és módokat, miként lehessen a’ két kalendáriumot öszszeegyeztetni. A’ munkácsi megyéből semmi felírás nem történt. 1826. septemb. 12kén 22982. szám alatt meg sürgettetett a’ munkácsi megye, és alulirtra volt bizva ezen terv kidolgozása. Eredvénye ezen munkálatnak kövekező:..." [SRG.]

A. B. S.: Criticai Szemle. Régiségtudomány. = Tudománytár Új folyam Hetedik kötet 1843. júl. 7. pp. 251-271. "Ueber die Zeitrechnung der Chinesen. Eine in der kön. Preussischen Academie der Wissenschaften gelesene und nachmahls weiter ausgeführte Abhandlung von Ludwig Ideler. Berlin, 1939. Druckerei d. kön. Acad. d. Wiss, 172 l. 4-edr. ... Nagyobb részét annak, mit kevéssel ez előtt a’ chinai állapotokról tudtunk, köztudomás szerint a’ jézsuiták’ fáradságos nyomozásinak köszönjük, kik csak hamar ezen országbani letelepedésük után politicai tapintatuk ’s kivált terjedelmes ismereteik által megtudták nyerni a’ közép birodalom’ lakosinak bizalmukat. Mikor a’ birodalmi naptár’ készítése reájuk bízatott, kitűnőleg kelle figyelmüket a’ chinai astronomiára és chronologiára intézniök ’s valóban ők e’ tárgyban a’ chinaiak’ régibb és újabb munkáiból tettdolgok’ nagy kincsét gyűjtötték és közlötték." Könyvismertetés. [SRG.]

A. B. P.: Bibliographia. = Tudománytár. Literatura Hetedik kötet 1843. 5. p. 199. "Traité élémentaire d’ astronomie physique, par M. Biot, membre de l’ Institut etc. Troisieme edition corrigée et augmentée. Paris, Bachelier. 1841. ...ezen harmadik kiadás’...a’ csillagászatra nézve lényeges physicai theoriákba behozott fontos módositások találtatnak,..." Könyvismertetés. [SRG.]

A. B. S.: Criticai Szemle. Régiségtudomány. = Tudománytár. Literatura Hetedik kötet 1843. 7. pp. 251-271. "Ueber die Zeitrechnung der Chinesen. Eine in der kön. Preussischen Academie der Wissenschaften gelesene und nachmahls weiter ausgeführte Abhandlung von Ludwig Ideler. Berlin, 1939. Druckerei d. kön. Acad. d. Wiss, 172 l. 4-edr. ... Nagyobb részét annak, mit kevéssel ez előtt a’ chinai állpotokról tudtunk, köztudomás szerint a’ jézsuiták’ fáradságos nyomozásinak köszönjük, kik csak hamar ezen országbani letelepedésük után politicai tapintatuk ’s kivált terjedelmes ismereteik által megtudták nyerni a’ közép birodalom’ lakosinak bizalmukat. Mikor a’ birodalmi naptár’ készítése reájuk bízatott, kitűnőleg kelle figyelmüket a’ chinai astronomiára és chronologiára intézniök ’s valóban ők e’ tárgyban a’ chinaiak’ régibb és újabb munkáiból tettdolgok’ nagy kincsét gyűjtötték és közlötték." Könyvismertetés. [SRG.]

          1844.

BÉKEFY Károly: Elemi földleirás. Azaz: a’ földnek mathematikai, physikai, és a’ világ’ öt részeinek igen rövid politikai leirása. Irta Bigelbauer Károly, kegyes rendi oktató. Második kiadás. Budán, A magyar k. Egyetem’ betűivel. 1844. 92 p., 1 t. Csillagászat: pp. 9-41., 64-66. (csillagászati földrajz, égi fényjelenségek). Eredeti Bigelbauer családnevét később változtatta Békefyre. [KSZ.]

BÉKEFY Károly: A’ földtan’ alaprajza, az az: a’ földnek mathematikai, physikai, és a’ világ’ öt részeinek igen rövid politikai leirása. Irta Bigelbauer Károly kegyes rendi oktató. Második kiadás. Budán, A’ magy. kir. Egyetem betűivel. 1844. 84 p. Csillagászat: 1-32., 56-58. Eredeti Bigelbauer családnevét később változtatta Békefyre. [KSZ.]

  EDVI ILLÉS Pál: Népszerű számvetéstan és időszámlálás’ tudománya. Irta Edvi Illés Pál, M. Tudós Társasági l. tag, Vas és Sopron v.megyék’ táblabírája. Harmadik javított kiadás. Pesten, Eggenberger és fia Academiai könyvárusoknál. 1844. 88 p. Csillagászat: pp. 76-88. Időszámlálástan (chronologia). Az idő felosztásáról, számlálásáról, méréséről, kalendáriumokról, ünnepekről szóló tankönyv. [KSZ.]

EDVI ILLÉS Pál: A’ világ’ alkotványáról. In: Népszerű természet és egészségtan. Irta Edvi Illés Pál, M. Tudós Társasági l. tag, Vas és Sopron v.megyék’ táblabírája. A’ Magyar Tudós Társaság által koszorúzott néptanító könyv’ második kötetéből. Harmadik javított kiadás. Pesten, 1844. Eggenberger és fia Academiai könyvárusoknál. pp. 5-9. "... 34. Valljon mire valók az égen azok a’ sok számtalan ragyogó testek? Azt ember nem tudja elgondolni bizonyosan. Minden esetre az Istennek hatalmát és dicsőségét hirdetik minekünk, és a’ világ’ minden egyéb okos lakosinak. Mert hogy a’ többi csillagoknak is vannak lakosaik, az semmi kétséget sem szenved.
35. Tudhatni-e a’ csillagoknak számát? Nem tudhatni; mert annyi csillag van az égen, mint fővényszem a’ tengerben. A’ csillagászok, álló csillagok közül is csak puszta szemmel tízezeret ismernek; néző üvegesükön mintegy 50 ezerig. Vannak pedig készítve a’ csillagos ég esmértetésére is csillag-abroszok, valamint föld-abroszok. 36. Mióta áll ez az ég, Föld, és az egész világ’ alkotványa illy szép renddel? Tudtunkra legalább is hat-ezer esztendő óta. De ezt tökéletesen kiszámolni nem lehet, valamint azt sem, hogy mikor lesz vége a’ világnak. Ezek az Istennek, titkai közé tartozandók." [HAI.]

SCHIRKHUBER Móricz: Az elméleti s tapasztalati természettan alaprajza, mellyet közhasználatra készített Schirkhuber Móricz, kegyes szerzetbeli áldozó pap, és a Váczi Püspöki Lyceumban természettani oktató. Első kötet. A sulyos anyagokrúl. Második kötet. A sulytalanokrúl, és a nagyban mutatkozó tüneményekrűl. 180 idommal. Pesten, 1844. Esztergami Beimel Jósef betűivel. Első köt. 229 p.; Második köt. 356 p. 4. t. Csillagászat: 2. köt. pp. 234-343.; p. 237.: "Némellyek a bolygók közül magyar nevezetekkel is megtiszteltettek természettaníróinktól, így: Merkur = hírnök, Venus = hölgy, Mars = hadúr, Jupiter = égúr, Saturn = övöncz, Uran = végőr. - Mi a diák neveket tartandjuk meg.";
Változócsillagokról: p. 306. "Nevezetesek azon változások, mellyeket némely csillagokon észreveszünk. Vannak tudniillik ollyanok, mellyek időszaki fényváltozattal bírnak: illyen Algol Perseusban, melly 69. óra lefolyta alatt fényében fogy, és azt ismét visszanyeri; illyen a czetben egy csillag, mellynek időszaka tesz 332.-, és egyé a vizikigyóban 494. napot. Ezekrűl; a vélemény az, hogy a csillag tenelykörűli forgással, és kölönböző világú fölülettel bír, következőleg már fényesb, már homályosb részét fordítja felénk." [béta Per, omikron Cet, R Hya.] [KSZ.]

TARCZY Lajos: Természettan. Írta Tarczy Lajos a Dunántúli Reformált Egyházkerület Főiskolájában természeti tudományok tanára, s Magyar Akademiai r. tag. Második teljesen átdolgozott s javított kiadás. II. kötet a természeti hatványok tanát, u. m. fény-, hő-, delej- és villámtant magában foglaló. Két rézmetszetű táblával. Pápán, 1844. A reformált főiskola betűivel. 267 p. Ez a kötet nagyrészt fizikai tárgyú, azon belül van az optikai (fénytani) rész (pp. 4-106.) és ezen belül a kevés csillagászat: Homorú tükrök. Dombtükrök. Színkép (spectrum). Galilaei-féle távcső. Égi, vagy Kepler-féle távcső. Tükrös távcsövek. [KSZ.]

Jeles tünemények a csillagos égen e folyó 1844-dik szökő évben. In: Magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági kalendáriom 1844 szökő évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. XIdik. év. Kassán. Nyomtatta s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet tulajdonosa. pp. 18-19. Az évszakok kezdő időpontjai. A Hold földközeli és földtávoli idejei.
Hold és bolygók közelségei. A bolygók együttállásai, szembenállásai, legnagyobb kitérései. Egyes kisbolygók (Veszta, Júnó, Ceres, Pallás) együttállása más égitestekkel. Fogyatkozások. [KSZ.]

Nagyobb Csillagoknak Hold általi látható födözéseik. A kijelölt idő Kassai Napidő. In: Magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági kalendáriom 1844 szökő évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. XIdik. év. Kassán. Nyomtatta s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet tulajdonosa. p. 19. Tíz (4,5 magnitúdós vagy fényesebb) csillag belépése és kilépése perc pontossággal megadva. Egy ritka jelenség: Tavaszhó (április) 20. Mars fedése a Hold által. Belépése 5 óra. Kilépése 6 óra 30 percz. [KSZ.]

Nap és Holdforgásáról, Holdnegyedekről, Nap- és Holdfogyatkozásokról. In: Magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági kalendáriom 1844 szökő évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. XIdik. év. Kassán. Nyomtatta s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet tulajdonosa. pp. 20-25. [KSZ.]

Természettani töredékek. 1. Világegyetem. Naprendszer. In: Magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági kalendáriom 1844 szökő évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. XIdik. év. Kassán. Nyomtatta s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet tulajdonosa. pp. 65-66. Már 12 milliónál több napokat vagy állócsillagokat ismerünk. A Naprendszer áll 1./ a napból. 2./ 11 bujdosóból (A hírnök. Hölgy. Földünk. Hős. Vesta. Júnó, Ceres. Pallas. Égőr. Övöncz. Végőr.) 3./ 18 mellékbujdosókból vagy holdakból. [KSZ.]

EDVI ILLÉS Pál: A’ világ’ alkotványáról. In: Népszerű természet és egészségtan. Irta Edvi Illés Pál, M. Tudós Társasági l. tag, Vas és Sopron v.megyék’ táblabírája. A’ Magyar Tudós Társaság által koszorúzott néptanító könyv’ második kötetéből. Harmadik javított kiadás. Pesten, 1844. Eggenberger és fia Academiai könyvárusoknál. pp. 5-9. ... 34. Valljon mire valók az égen azok a’ sok számtalan ragyogó testek? Azt ember nem tudja elgondolni bizonyosan. Minden esetre az Istennek hatalmát és dicsőségét hirdetik minekünk, és a’ világ’ minden egyéb okos lakosinak. Mert hogy a’ többi csillagoknak is vannak lakosaik, az semmi kétséget sem szenved.
35. Tudhatni-e a’ csillagoknak számát? Nem tudhatni; mert annyi csillag van az égen, mint fővényszem a’ tengerben. A’ csillagászok, álló csillagok közül is csak puszta szemmel tízezeret ismernek; néző üvegesükön mintegy 50 ezerig. Vannak pedig készítve a’ csillagos ég esmértetésére is csillag-abroszok, valamint föld-abroszok. 36. Mióta áll ez az ég, Föld, és az egész világ’ alkotványa illy szép renddel? Tudtunkra legalább is hat-ezer esztendő óta. De ezt tökéletesen kiszámolni nem lehet, valamint azt sem, hogy mikor lesz vége a’ világnak. Ezek az Istennek, titkai közé tartozandók." [HAI.]

Új világrendszer. = Hírnök 8. 1844. dec. 17. 100. sz. p. 595. Leska Károly premontrei szerzetes kanonok Csornán felállított egy új gépet, amelynek a címe "Kopernik és Newton elleni világrendszer." A gép két ölnyi szobában fér csak el és évente hatszor kell felhúzni, egy év alatt járja meg körét. Egy lakatos, egy órás és egy kerékgyártó készítette el a Leska világrendszert. [SRG.]

Pótléktár. = Mult és Jelen 4. 1844. Második Félév oct. 25-n 86. p. 344. "A’ königsbergi hirlap irja, hogy a’ pruszsziai kalendáriomokban a’ jövő 1845-dik évben húsvét innepe roszszul van feltéve, egy héttel t. i. hamarább, mint kellene." [SRG.]

Erdély és Magyarország. Naptár-per. = Mult és Jelen 4. 1844. Második Félév oct. 29-n 87. p. 345. A következő számban nyilatkozik a hibás königsbergi naptárról Hornyai Amrus és Salamon József naptár-szerkesztő professzorok. [SRG.]

HORNYAI Amrus: Szózatok a naptár-perben. = Mult és Jelen 4. 1844. Második Félév nov. 1-n 88. p. 349. Kolozsvár octob. 27-n. "Hogy a’ jövő az az 1845-k évben nemcsak a pruszsziai, hanem magyar és erdélyi nevezetesen kolozsvári kalendáriomban is húsvét innepe martz. 23-ra helyesen van feltéve, a következendőkből megtetszik:..." A szerkesztő kiegészítésével. [SRG.]

SALAMON József: Szózatok a naptár-perben. = Mult és Jelen 4. 1844. Második Félév nov. 1-n 88. p. 349. Kolozsvártt octob. 27-n. A’ "Mult és Jelen 86-d száma egy königsbergi hirlap után rossszalást mondva-ki a’ porosz kalendáriomokra, nyugtalan egyszersmind a’ magyar és erdélyi kalendáriomok sorsa felől ’s jelesen az iránt, ha valjon a’ kolozsvári kalendáriomnak készitesében az illető csillagászok e’ szarvas hibát kikerülték-é?" A szerkesztő kiegészítésével. [SRG.]

KÁLLAY Ferenc: Egyetemekről és egyetemi intézetekről. (Vége.) = Nemzeti Ujság 39. 1844. Második félév Sz. Jakab hó 12én [júl. 12.] 7. sz. p. 25. Szükség van jól felszerelt csillagvizsgáló tornyokra: (nem olyan rossz állapotúra mint az utrechti), Péterváron az akadémia felügyelete alatt működik a csillagvizsgáló. A moszkvai, kazáni, dorpati egyetemeken jól felszerelt csillagvizsgálók működnek. [SRG.]

A tudós társaságok körül, különös tekintettel a magyar tudós társaság reformkérdéseire. (Folytatás.) = Nemzeti Ujság 39. 1844. Második félév Sz. Jakab hó 16án [júl. 16.] 9. sz. pp. 33-35. Az egyetemmel való kapcsolatról, szükséges lenne, hogy a társaság is használhassa az egyetem csillagásztornyát. p. 33. [SRG.]

Uj világrendszer. = Nemzeti Ujság 39. 1844. Második félév Kis-Assz. hó 7én [aug. 7.] 22. sz. p. 95. Leska Csornán felállított gépe, amellyel végzett kísérleteinek címe: "Kopernik és Newton elleni világrendszer" Systema Anti-Copernico-Newtonianum. [SRG.]

Bel- és külföldi telegraph. "Sept. 6án Hamburgban egy üstököst födöztek föl éjfélkor, s ugyanazt több éjjel egymásután látták. Üstöke világos de rövid, magva sugárzó." = Nemzeti Ujság 39. 1844. Második félév September hó 25én 50. sz. p. 213. [SRG.]

Rosse gróf óriás tácsöve. = Nemzeti Ujság 39. 1844. Második félév November hó 16án 80. sz. p. 332. "A távcső (reflecting Telescope) hosszasága 54 láb, átmérője pedig hat lábon fölül:... Rosse távcsövének fölsőbbsége olly nagy, hogy több csillagzatok, melyeket Herschel mellékfoltokul jelele ki, ennek segedelmével első rendű csillagoknak látszanak." [SRG.]

Legujabb légkő. = Nemzeti Ujság 39. 1844. Második félév December hó 14én 96. sz. p. 396. "Egy légkő esett le f. e. oct. 21kén Laissac mellett (Aveyron megyében)..." [SRG.]

Húsvét’ napja 1845-ben. = Religio és Nevelés Uj folyam’ II. éve 1844. Második félév nov. 7. 37. pp. 289-292. "Egyike azoknak, kik mindenben, mi a’ hitet és egyházat, ’s ennek gyakorlatát illeti, örömest találnak gáncsolásra okot, a’ husvét napjának egyházilag történni szokott eddigi meghatározásában is, mint állitólag hibás- és zavart szülőben, megbotránkozott: alkalmat érzelmeinek nyilvánitására a’ jövő 1845-iki mart. 23-dikára eső húsvét nyujtván." A königsbergi hirlap cikkéről: "Valóban - ezzel fejezi be a’ tudósitó czikkét - ideje volna egyszer, minden vasárnapi-betük, haszontalan (?) aranyszámok’ ’stb. kikerülésére, a’ húsvét’ ünnepét valamelly állandó napra áttenni." [SRG.]

Egy két szó a’ csillagászat’ fennséges voltáról. = Soproni estvék 1844. Ötödik füz. pp. 35-38. [ZSE.]

(A’ holdba-utazás’ veszélyei.) = Társalkodó 10. 1844. maj. 5. 36. sz. p. 144. Egy vándorló csillagász mutatta be holdat távcsövében, ebbe nézett bele C párisi akadémikus. Eközben egy tolvaj ellopta a zsebkendőjét, óráját és erszényét. SRG.]

(Egy uj üstökös csillag.) = Társalkodó 13. 1844. august. 8kán 63. sz. p. 256. "Párisban jul. 7kén uj üstököst fedeztek fel a Herkules csillagzatban. ...Ujabb hirek szerint már az angolok is látták ez uj üstököst, névszerint Forster csillagász Brüggeben." Tárcza. [SRG.]

Koperuik (!)- és Newton-elleni világrendszer. = Társalkodó 13. 1844. sept. 12kén 73. sz. p. 293. "(Systema Anti-Copernico-Newtonianum.) Igy nevezi Leska Károly premonstrati szerzetes-kanonok úr egy általa feltalált gépet, mellyet nem rég nagy műgonddal hat évi fáradozás után ’s nem csekély pénzáldozattal Csornán (Győr megyében) állitott fel, vele ’s általa egy az eddigitől egészen eltérő uj világrendszert egyekezvén bebizonyitani. ... Logikai következetességgel állíthatni tehát, hogy az égi testek is t. i. nap, hold, ugy a’ föld e’ gépen látható rend és körök szerint folytatják pályajokat:..." . Készítette Ekker János asztalos, Schleiter György lakatos, Überall Ferencz órás, Zsoldos István kerékgyártó. [SRG.]

Physica. = Tudománytár. Literatura Nyolczadik kötet 1844. 1. pp. 30-35. "A’ csillagászat- és természettudományi földleirásnak legtágas értelemben mindenha saját sorsuk volt. Mivel azon tünemények’ nagy része, mellyekkel ezen tudományok foglalkoznak, olly világosan ötlik fel, hogy azokat minden ember, gyakran akaratlanul, észreveheti, - azt gondolja egyszersmind mindenki, hogy azokról beszélhet, vagy lagalabb is kíváncsi tudni, valljon ezen tünemények honnan származnak ’s mit jelentenek?" [SRG.]

          1845.

CSURGAI HORVÁTH Ferenc: Szem’ erénye az égitestek körül, melly az égitestekre emelt szemnek a’ közönséges megtekintésnél többet érő alapos nézésében áll. Nép értelmi ’s erkölcsi nevelőül népszerűen előadva. Szerkezte Csurgai H. Ferencz, Predikátor. Ára 12 p. kr. Miskolczon, nyomtatta Csöglei Tóth Lajos. 1845. 46 p. Csillagászati ismeretterjesztő munka egészében. Ismerteti a csillagos eget, hogy azt éjszaka időmérésre használhassuk. A főbb látni- és tudnivalók: Országútja, Kassiopéa, Nagy-Gönczöl, Kis-Gönczöl, Tengely-csillag. Az ég forgása. A Nap járásának köre. 12 csapat csillagzatok. Napfordulók, évszakok. A Hold keringése. Planéták keringése. Évszakonként a csillagképek és a mezőgazdasági teendők. [KSZ.]

FUCHS Albert: Természettan elemei. Írta Fuchs Albert, az eperjesi ker. főtanodának a’ Mathesis és Természettan rendes oktatója. Négy kőremetszett táblával. Kassán. Nyomtatta Werfer Károly, cs. kir. priv. acad. Könyvnyomó. 1845. 221 p., 4 t. Csillagászat: pp. 108-138. (Fénytan. A fény tulajdonságai. Lencsék, tükrök. Távcsők.); pp. 181-203. (Csillagtan. Égitestek a Naprendszerben. Látszó égrajz. Csillagrajz.); pp. 204-219. (Léghéjtünemények. Éjszakfény. Fénytünemények: udvarok, vaknap, vakhold, állatköri fény, futócsillagok, tűzgömbök.); p. 200.: Jelzi a Vénusz Nap előtti elvonulását: 2004. jún. 7-re. [azaz a jún. 7-én délben kezdődő és jún. 8-án délben befejeződő napra, az akkori értelmezés szerint.] [KSZ.]

Naptár 1845-dik közévre, a róm. catholica egyház használatára, új és ó időszámítás szerint. Ő cs. és apost. kir. Felsége kiváltságával ’s engedelmével, Budán, [1844.] A Magyar Kir. Tudományegyetem’ betűivel és költségén. XVI.+[45.] p. összesen 46 nyomtatott oldal. Krisztus születésétöl számítva 1845dik év (p. 3.).; A dicsőségesen uralkodó ausztriai ház származásrende (pp. 3-14.).; Jegyek, és megrövidítések magyarázatja. Nap és a bujdosók. Az állatkör 12 jegyei. Bújdosók állása. Más különféle röviditések.; A Nap- és Holdfogyatkozásokról. "Folyó 1845-dik évben két nap- ’s két holdfogyatkozás lesz, mellyak közül azonban mi tájainkon csak kettő, t. i. az első nap- ’s a’ második holdfogyatkozás látható leend. A’ fogyatkozások elseje egy napfogyatkozás Május ,6-án délelőtt. A’ budai délvonalon leend : Kezdete: reggeli 10 óra 18 perckor Vége délutáni 0 [óra] 16 [perckor] Nagysága 2. 46 hüvelyk. budai közép napidőben.
Második lesz egy holdfogyatkozás, melly is Majus 21-én délután béálland. E tünemény, mellyből Európában mitsem láthatni, Újhollandiában , Asiának ’s keleti Afrikának egyik részében látszandik. Harmadik egy napfogyatkozás Október 30-án, míg Europa tájai éjtől fedetnek. Negyedik egy holdfogyatkozás November 14-én, melly majdnem egész Európában látható. A’ budai délvonalon lesz: Kezdete: regg. 0 óra 27 pkor. Közepe: regg. 2 óra 6 pkor reggel. Vége: regg. 3 óra 44 pkor. Nagysága 10 8 hüvelyk." (p. 15.).; Merkúr planétának naptárcsa előtti elhaladása Május 8-án. "Azon napon Merkúr bujdosó homályos folt gyanánt fog a’ Nap tányérja előtt elhaladni.
Mi tájainkon azonban a’ tűneménny egész folyama nem fog látszani, hanem csak kezdete, mivel Merkúr már lemegy minekelötte egészen végig haladt volna a’ naptányéron. A’ budai délvonalon leend. Belépte a’ naptányérba: Külső érintés: délutáni: 5 ór. 33 p. 59 mpkor. Benső [érintés: délutáni]: 5 [or.] 37 p. 41 [mpkor.]".; Évszakok. Korszámok. Változó ünnepek. Négy Kántor (p. 16.).; Hónaplapok. Benne: Csillagászati fő jelenetek ’s kortani fő adatok. A Napnak Kelt[e] Ny[ugta]. stb. (pp. [19-40.]).; Hold fényváltozatai (pp. [43-44.]).; Magyarországon, a’ hozzá kapcsolt részekben, és Erdélyben tartatni szokott országos vásárok betűrendes jegyzéke (pp. [45-61].). [HAI.]

NEUMANN Salamon: Első oktatás a földleírásban, különös tekintettel Magyar Országra, magyar és német nyelven, kérdéses feleletekben, az elemi iskolák növendékeinek felfogó erejéhez képest röviden előadta Neumann S., az ó budai normális iskola nyilvános oktatója. Budán, 1845. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. Pest, Geibel Károly. 147 p. A könyv oldalain két nyelven fut párhuzamosan a szöveg, a bal oldalakon magyar, a jobb oldalakon német nyelven (gót betűsen). Tartalom: Bevezetés. Az égitestektől. A földről. Általános földleírás. Európa. Osztrák birodalom (benne: Magyarország különösen). A magyarországi tartományok. Az orosz császárság. Török császárság. Ázsia. Afrika. Amerika. Ausztrália.
Csillagászat: pp. 4-12.: KI a világ teremtője? Az égitestekről. A napról. A holdról. A csillagokról. Az állócsillagokról. A bujdosó csillagokról vagy Planétákról. Az üstökös csillagokról. A földről. Mi a föld? Minő formája van a földnek? Honnan tudjuk, hogy a föld gömbölyű? Milyen nagy a föld? Milyen távol lehet földünk a naptól? Mi okozza a napot és az éjet? Minő sebes lehet ezen napkörüli forgása? Miből álla föld felülete? [KSZ.]

PALKOVICS Antal: Az emberi mívelödés’ története. Első rész. Hajdan v. gyermekkor. S. Patakon, 1845. Nyomtatta Nádaskay András. 252. p. A csillagászathoz szorosabban kötődő fejezetek: További fejlődése a’ vallásnak. - Csillagimádás. (pp. 55-56.); Csillagászat. (pp. 165-167.); Az idő’ felosztása. (pp. 167-169.); A’ csillagászat Ásiában. (pp. 169-171.); Folytatás. - Időfelosztás az ó korban. (pp. 171-173.). [HAI.]

SZEREMLEY Gábor: Geographiai kézikönyv VI. folyamban. A’ gymnasialis iskolák’ számára készítette Szeremley Gábor, a’ Tiszáninneni Főtiszteletű Egyházkerület rendeletére. S. Patakon, 1845. Nyomtatta Nádaskay András. 351. p. A Föld alakja, koordinátarendszerek: pp. 13-18.; éghajlat és csillagászati okai: pp. 22-27.; több helyen csillagászati földrajzi vonatkozások. [IBQ.]

SADLER József: A Horvátországban 1842. ápril 26-án délután 3 órakor történt meteorkőesésről. In: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyvei. Szerk.: Török József. 1. kötet 1841-1845. Pesten, [1845.] Nyomatott Beimel Józsefnél. pp. 33-41. "Jóllehet ezen értekezés pusztán a honunkban - névszerint Horvátországban - legközelebb történt meteorköesésnek, s ezen kő vizsgálatának van szentelve, mindazáltal azthiszi szerző, hogy vázlatos rövidséggel az elébbi, Magyarországban helyt talált meteoresések történeteit is elő kell terjesztenie, hogy bebizonyítsa, miként hazánkat, melly a természeti kincsek számát és ritkaságát illetőleg Europa egyetlen egy tartományának sem enged elsőséget,
e tekintetben is a hullott meteorok számára nézve csak Frankhon, a kövek természetét s az esésöknél helyt talált következménydús jeleneteket tekintve pedig egyetlen egy tartomány sem haladja fölül. [...] Az’ utolsó meteorkőesés hazánkban Horvátországban Varasdmegye Pusinsko Selo nevű faluja mellett történt Milyánához délre egy mértföldnyire. Ezen esés történetét illetőleg a Dr. Kocevar Windisch-landsbergi orvos tudósitását használom kivonatban,..." [HAI.]

NENDTVICH Károly: A Horvátországban 1842. évben leesett meteorkő vegybontása. In: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyvei. Szerk.: Török József. 1. kötet 1841-1845. Pesten, [1845.] Nyomatott Beimel Józsefnél. pp. 42-49. [HAI.]

MIKECZ András: Az Árva-megyéből beküldött állitólag meteorvasdarabok vizsgálatára kinevezett bizottság véleménye. In: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyvei. Szerk.: Török József. 1. kötet 1841-1845. Pesten, [1845.] Nyomatott Beimel Józsefnél. pp. 50-52. [HAI.]

PETZ Vilmos: Ásványtani leirata az Árva-megyében talált meteor-vasdaraboknak. In: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyvei. Szerk.: Török József. 1. kötet 1841-1845. Pesten, [1845.] Nyomatott Beimel Józsefnél. pp. 53-54. [HAI.]

BOOR Károly: Az Árva-megyében talált meteorvas minőleges vegybontása. In: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyvei. Szerk.: Török József. 1. kötet 1841-1845. Pesten, [1845.] Nyomatott Beimel Józsefnél. pp. 55-64. [HAI.]

NENDTVICH Károly: Tudósítás a Sopron-megyében Iván helysége körül 1841 augustus 10-én hullott kőesőről. In: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyvei . Szerk.: Török József. 1. kötet 1841-1845. Pesten, [1845.] Nyomatott Beimel Józsefnél. pp. 65-77. "...Az iváni jelenetről B. Reichenbach által kimondott vélemény ellen a csillagászok , mineralogusok és geologusok legnagyobb része kikelt, kik azon állitás helytelenségét törekedtek bebizonyítani, hogy az iváni raj s a közönséges üstökösök ugyanazonosok, kik továbbá az iváni kövek cosmicus eredetét átalában és kereken tagadták, [...] Tökéletes meggyözödéssel nyilvánitjuk tehát, hogy az iváni határban talált kövek földi eredetüek, s a mocsárércz azon fajával,melly babércz nevezet alatt ismeretes, ugyanazonosak s bátorkodunk azon okokat, mellyekre véleményünket alapitjuk rövideden még egyszer következőkben előadni..." [HAI.]

Csillagászati töredékek. A napfoltoknak uj magyarázata. In: Magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági kalendáriom 1845 közönséges évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. XIIdik. év. Kassán. Nyomtatta s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet tulajdonosa. p. 17. [ZSE.]

Csillagászati töredékek. Elmélkedések az üstökösökről és lakosaikról. In: Magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági kalendáriom 1845 közönséges évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. XIIdik. év. Kassán. Nyomtatta s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet tulajdonosa. pp. 17-19. [ZSE.]

ZIPSER András: A’ szlaniczai meteor-vasakról. In: A’ magyar orvosok és természetvizsgálók Kolozsvártt tartott ötödik nagy-gyűlésének munkálatai. A’ gyülés megbizásából kiadták: Szőcs József és Brassai Samu. Egy Arczképpel és két kőmetszettel. Kolozsvártt, 1845. Nyomatta az Ev. Ref. Főiskola Könyv- és Kőnyomó Intézetében Ifj Tilsch János. pp. 79-80. [HAI.]

JURANITS [György]: Fölvilágosító észrevételek a Leska-féle világrendszer iránt. = Hírnök 9. 1845. jan. 10. 3. sz. pp. 11-12. Leska Károly premonstráti szerzetes kanonokúr a természetet utánozva, egy a napot, a földet s holdat bizonyos pályákon körforgató gépet talált fel. [SRG.]

L. K. [LESKA Károly]: Dr. Juranits urnak a "Leska-féle világrendszer iránti fölvilágosító észrevételeire." = Hírnök 9. 1845. febr. 14. 13. sz. pp. 51-52. [SRG.]

JURANITS [György]: További fölvilágosító észrevételek a Leska-féle világrendszert, s ennek föltalálóját főt. Leska Károly, premonstrati szerzetes kanonok urat illetőleg. = Hírnök 9. 1845. márc. 4. 18. sz. pp. 71-72. [SRG.]

JURANITS [György]: További fölvilágosító észrevételek a Leska-féle világrendszert, s ennek föltalálóját főt. Leska Károly, premonstrati szerzetes kanonok urat illetőleg. Vége. = Hírnök 9. 1845. márc. 14. 21. sz. pp. 83-84. Szükséges válaszolnia mert Leska cikkét, "mellyet a physikai elméleti csillagászatra nézve valódi torzképnek tekintek, s azért e fenséges tudományág érdeke s becsülete így kívánván, isméti fölvilágosítás és szerény megróvás nélkül nem hagyhatom." [SRG.]

L. K. [LESKA Károly]: Végválasz dr. Juranics úrnak további fölvilágosító észrevételeire. = Hírnök 9. 1845. ápr. 15. 30. sz. pp. 117-118. Nézetét megvédve, kioktatja Juranits Györgyöt, a peresznyei plébánost, kiváló matematikust. [SRG.]

Érdekes égi jelenetek folyó május hónapban. = Hírnök 9. 1845. máj. 6. 36. sz. p. 142. Napfogyatkozás 1845. máj. 6-án., Merkur átvonulás máj. 8-án. [SRG.]

JURANITS [György]: Férfias és komoly felszólítás s illetőleg kihívás Leska Károly premonstráti szerzetes úrhoz. = Hírnök 9. 1845. máj. 16. 38-39. sz. pp. 151-152. A szerző ellenvéleménye Leska kanonok úr Kepler-Newton világrendszeréről. [SRG.]

JURANITS [György]: Férfias és komoly felszólítás s illetőleg kihívás Leska Károly premonstráti szerzetes úrhoz. Vége. = Hírnök 9. 1845. máj. 20. 40. sz. p. 156. A szerző ellenvéleménye Leska kanonok úr Kepler-Newton világrendszeréről. [SRG.]

Hivatalos tudósítás a kir. Magy. Természettudományi társulat folyó évi junius 7-ik és 10-én tartott közgyűléséről. = Hírnök 9. 1845. jún. 27. 51-52. sz. p. 200. Sadler József bemutatta a horvátországi meteorköveket. Rosenfeld József az árvamegyei lebvasvizsgálatra kiküldött bizottság munkájáról számolt be. [SRG.]

SOLTÉSZ József: Az ó- és uj-naptárnak a’ belföldi oroszoknál történhető kiegyenlitéséről. = Religio és Nevelés Uj folyam’ III. éve 1845. Második félév sept. 28. 26. pp. 201-203. "Az ó- és uj-naptár’ kiegyenlitése, fölfogásom szerint, e’ két lényeges alkatrészből állana: A’ diák szertartásu katholicusokkal közös ünnepeknek azon egy napra eséséből; a’ nem-közösöknek pedig vasárnapokrai áttételéből: mivel a’ szentek iránti kegyelet bár egyiket is a’ néppel elfeledtetni borzad." [SRG.]

V. J.: Óhitűek naptára. = Társalkodó 14. 1845. január 12kén 4. sz. p. 13. "Az óhitüek naptára hiányai nem olly parányiak, hogy azok nagyitóüveg nélkül fel nem födözhetők lennének, sőt inkább a’ g. vallás gyakorlati életébe vágók, ’s mind annyi botránykövek." [SRG.]

          1846.

Naptár 1846-dik közévre, a róm. catholica egyház használatára, új és ó időszámítás szerint. Ő cs. és apost. kir. Felsége kiváltságával ’s engedelmével, Budán, [1845.] A Magyar Kir. Tudományegyetem’ betűivel és költségén. XVI. + [46.] p. összesen 47 nyomtatott oldal. Krisztus születésétöl számítva 1846dik év (p. 3.); A dicsőségesen uralkodó ausztriai ház származásrende (pp. 3-14.).; Jegyek, és megrövidítések magyarázatja. Nap és a bujdosók. Az állatkör 12 jegyei. Bújdosók állása. Más különféle röviditések. (p. 15.).; A Nap- és Holdfogyatkozásokról. "A folyó 1846-dik esztendőben egyedűl, két napfogyatkozás álland bé, mellyeknek elseje a mi tajainkon is részben látható leend. A’ Holdban ez évben nem lesz fogyatkozás I Napfogyatkozás Apilis 25-én délután. Kezdet a földön átalában: délútani 3 óra 20 pkor, 258° 3’ keleti hosszban Ferrótól ’s 6°14’ déli sarkmagasságban.
Középponti, és gyűrűidomú elsötétedés kezdete; délutáni 4 ór. 22perck. 241° 52’ keleti hosszban ’s 2° 12’ déli sarkmagasságban. Középponti elsötétedés délben; délutani 6 ór 14pkor, 303° 9’ kel hosszban ’s 25° 11’ déli sarkmagasságban. Középponti elsötétedésnek vége esti 7óra 56pkor; 13° 54’ keleti hosszban Ferrotól ’s 24° 46’ éjszaki szélességben. Vége egyátalában a földön esti 8 óra 56pkor; 357° 33’ keleti hosszban Ferrotól ’s 20° 35’ éjszaki sarkmagasságban. Ezen fogyatkozás látszandik Europa-, Afrika-, ’s Amerikának egyes részeiben , és különben főkép a tengeren. Éuropának főleg nyugati része fogja e tüneményt látni, névszerint Német-, Frank-, Spanyolhon, Portúgál, Olaszhon nagyobb része, Britthon, és Skandinávia déli része,Egyébiránt az elősorolt országok és tartományokban sem fog e jelenet egész folyamában látszani, mert legtöbb helyeken még bevégezte előtt szálland le a nap.
Igy lesz a dolog honunkban is. Budán lesz: Kezdete: Aprilis 25-én esti 6 óra 50 pkor, budai közép napidőben. Vége: [Aprilis 25-én esti] 8 óra 17 pkor Nagysága: [Aprilis 25-én] 2,5 hüvelyk. - A nap akkor Budán esti 7 órakor száll le a láthatár alá, tehát már 10 perczczel a fogyatkozás kezdete után. II. Napfogyatkozás October 20-án délelött. Látható Afrika legnagyobb, valamint Ásiának egy kicsi részében; tovább Újhollandia nyugati tájaiban. Europában e tüneményből mitsem látni. Kezdete egyébiránt regg. 6óra 18 pkor, vége délutáni 0 óra 15 pkor." (pp. 15-16.).; Évszakok. Korszámok. Változó ünnepek. Négy Kántor (p. 16.). Hónaplapok. Benne: Csillagászati fő jelenetek ’s kortani fő adatok. A Napnak Kelt[e,] Ny[ugta]. stb. (pp. [19-40.]).; Hold fényváltozatai (pp. [43-44.]).; Magyarországon, a’ hozzá kapcsolt részekben, és Erdélyben tartatni szokott országos vásárok betűrendes jegyzéke (pp. [45-62.]). [HAI.]

PUKY Simon: Időjárás jövendölése. Mezei gazdálkodást rendező és mindenkit érdeklő tanlagos tapasztalatokbóli időjárás jövendölése két részre osztva készítette Puky Simon. Budán, 1846. nyomatott Gyurián és Bagó betűivel. X + 328 p. A szerző munkájában a csillagászati jelenségek és az időjárás szoros kapcsolatát is taglalja.
A nagy messzeségben lévő égi golyóbisok által okoztatni szokott gőz hajlati mineműségek változásáról című fejezetben: a bolygó együttállások, a Hold, a napfogyatkozás, a napfoltok, az üstökösök és tűzi golyóbisok (például meteorok) természetét, s a időjárásra gyakorolt hatásukat mutatja be. pp. 62-75.; Külön paragrafus szól a szerző Herschel Williám angol csilllagásznak a nap fóltjai által okozott gőzhajlati változás mineműsége iránti véleményéről. p. 70.; Hosszan értekezik A nap golyóbisa súlyerejéből származó időváltozásról: pp. 270-297., valamint Herschel Williám angol csilllagász közlött hóld negyedjei kezdeteibőli időjárása jövendölésének szabályairól pp. 298-328. Összességében elmondható, hogy az időjárási jelenségeket nagymértékben csillagászati jelenségek következményeként értelmezi Puky. [HOR.]

RAJCSÁNYI János: Világegyetem, vagy is az egész földnek képe, különös tekintettel az országok és népek miveltségi állapotjára és történetére, a’ mathematicai és természeti földrajz vázlatával együtt. Irta Rajcsányi János. Aczél- és fametszetekkel. [2. kiad.] Pesten, 1846. Hartleben Konrád Ádolf tulajdona. Budán, a’ magyar királyi Egyetem betűivel. 336 p. Az ajánlásból: "Méltóságos báró Podmaniczky Ilka és Rózsa kisasszonyoknak ajánlja a szerző. Nagyságotoknak ajánlom ezen munkát emlékezetére azon néhány éveknek, mellyeket sok szép örömben és az édes honi nyelv tanúlásában együtt tölténk. A’ jó isten adjon önöknek még több örömórát és továbbra is forró ragaszkodást a honhoz, hogy annak drága nyelvét mindenkor szeressék, s mások által is, kiket isten körükbe rendelt vagy rendelni fog, szerettessék."
Csillagászat: pp. 1-16. A’ föld mint égitest. Értelmezés. Világ. Napország. Égi tünemények. A föld alakja. A föld vonalai. Láthatár. Tájékozás. Agy-, és lábpont. A’ föld forgása. A’ föld megvilágításából származó körök. Nap és éjhosszabbúlás. Világégal. Melegségégal. Földövek. [KSZ.]

TATAI András: Kis természettan. Tanuló gyermekek’ ’s olvasni kivánó köznép’ számára készítette Tatai András, a’ Kecskeméti Ref. Főiskolában természet- és mértan’ ny. r. professora. Első darab. Kecskeméten, nyomatott Szilády Károly betűivel. 1846. 191 p. Csillagászat: pp. 22-35. Nehézségi erő, a Föld forgása, égitestek, az állócsillagok, a bolygók, az üstökösök, az égitestek mérete, mozgásuk, ár-apály hatás. [KSZ.]

Az időszámolásnak és naptárunknak néhány magyarázatai. In: Magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági kalendáriom 1846 közönséges évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Tisztviselők, Házigazdák és Gazdaasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történetirás, statistika, csillagászat, természet és építés tudományban, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef. XIIIdik. év. Kassán. Nyomtatta s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet tulajdonosa. pp. 18-21. [KSZ.]

JEDLIK Ányos: A világsugarak tüneményéről általánosan és a sugárhajlásról különösen. In: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Pécsett tartott hatodik nagygyülésének történeti vázlata és munkálatai. A nagygyülés megbizásából kiadá Hölbling Miksa. Pécsett, 1846. A püsp. Lyceum könyvnyomó intézetében. pp. 209-209. [SRG.]

TÓTH Endre: Figyelmeztetés. = Debreczen-Nagyváradi Értesítő 4. 1846. Első félév jan. 1. 1. p. [2.] "A’ Kalendáriomot olvasó, ’s az időjóslatban búvárkodó t. cz. Közönség figyelmeztetik, hogy sz. kir. Debreczen városa könyvnyomdájában az 1846-ik évre kijött Kalendáriom, - melly egyéb tárgyak között a’ bécsi nagy hírű csillagász Herschel’ időjóslati útmutatását is magában foglalja,..." [SRG.]

TÓTH Endre: Figyelmeztetés. = Debreczen-Nagyváradi Értesítő 4. 1846. Első félév jan. 5. 2. p. [2.] [SRG.]

Új planéta. = Mult és Jelen Hatodik Esztendő Második félév 1846. oct. 15-n 83. p. 488. "Mint tudva van, a’ mult 1845-dik esztendő decemberében egy új bujdosó csillag fedeztetett-fel a’ Mars és Jupiter köztt..." [az 1845. dec. 8-án felfedezett (5) Astraea kisbolygó] [SRG.]

A’ tőlünk már emlitette új planeta... = Mult és Jelen Hatodik Esztendő Második félév 1846. oct. 25-n 86. p. 504. "...a’ naptól 36-szor van távolabb mint a’ föld,..." [az 1846. szept. 23-án felfedezett Neptunusz bolygó.] [SRG.]

"(Párisban jelenleg egy jegecz fedelü) tanulószobát épitetnek a csillagásztoronyba. Már innét Arago csakugyan kényelmesen vizsgálhatja a csillagokat." = Nemzeti Ujság 41. 1846. jún. 18. 300. sz. pp. 379-380. [SRG.]

"(A nap magasságának borús időbeni meghatározása) Hain angol legujabban felfedezett módja által már lehetséges. Ezen találmány felette korszerü, s a hajókázásra nézve igen nagy fontosságu." = Nemzeti Ujság 41. 1846. jún. 21. 302. sz. p. 386. [SRG.]

"(Az idő nálunk valóban) tavaszi változékonyságban szeszélyeskedik. Tegnapelőtt reggel meleg nyári eső, - délfelé pedig a legszebb szivárvánnyal jelentkezett." = Nemzeti Ujság 41. 1846. dec. 1. 395. sz. p. 760. Légköroptikai jelenség. [SRG.]

V. J.: Észrevételek az ó-hitüek’ naptára körül. = Religio és Nevelés Uj folyam’ III. éve 1846. Első félév majus 7. 36. pp. 291-294. "Míg mások az ó-naptárnak az ujjali egyesitéséről honunkban, közlelkesedéssel fogadott észrevételeket irtak: azalatt én, amazok’ gyümölcsének a’ jövő’ méhébeni megérlelődését teljes reménynyel várván, igénytelen figyelmemet az ó-hitüek hibásan kezelt naptárára forditám: évről-évre sovárogván annak tökéletesb alakbani birhatása után." [SRG.]

VIZER István: Astraea. (Naprendszerünk rendes pályáju, ujan felfödözött, uj égi vándora v. planetája). = Társalkodó 15. 1846. február 8kán 11. sz. pp. 42-43. "Hencke csillagász úr Brandenburgban Drieszenben mult évi december 8án estve Vesta planetát a’ bika csillagzatban, annak dec. 1jén történt oppositiója viszszatértéből vizsgálván, azt tapasztalta: hogy egy 9ed nagyságu csillag Vesta pályája alatt majd 3 foknyi távolságban létezik, mellyet még e’ helyen soha eddig nem tapasztalt." [SRG.]

Csillagrendszeres óra, (mellyet cajetani Dávid, bécsi udv. ágostonzárdai szerzetes sajátkezüleg készitett ’s 1769ki mart. 12kén bevégzett). = Társalkodó 15. 1846. november 15kén 91. sz. pp. 362-363. "Mielőtt a’ mű leirásába bocsátkoznánk, méltónak tartjuk megjegyezni, miszerint annak készitője, első hivatására nézve asztalos, csak az alkotó szellem sugalma által lelkesitve ’s mathematikai könyvek éj-nappali forgatása után teremté nagyszerü remekét, mihez tudtunkra hasonlót a’ világ eddig nem birt,..." [SRG.]

Mutatványok "Nogel István utazása keleten" czimü munkából. = Társalkodó 15. 1846. december 13kán 99. sz. p. 393. "Az 1843ban megjelent üstökös csillagot ők isteni nyilatkozványnak tekintvén, ennek következtében magokat a’ pusztába vándorlásra határozták el." [SRG.]

LABORFALVI Vince: A hold s béfolyása földünkre. 1. = Természetbarát 1. 1846. szept. 10. 11. sz. cc. 161-169. Természetbarát. Alcíme is jelzi: természettudományi folyóirat. Az I. évfolyam 1. száma félévkor (1846. július 2-án) jelent meg Kolozsvárott. Hetenként jelentkezett. Erdélyben és Magyarországban is előfizethető volt. Szerkesztette Berde Áron a kolozsvári unitárius főiskolán a természet- és vegytan rendes tanára, és Takács János a kolozsvári evangélikus ref. főiskolán a természet-, vegy- és számtan rendes tanára. 1848. július 2-től Ipar- és Természetbarát címen folytatódott, ám abban már sem csillagászati, sem természettudományi cikk nem volt, és 1848. november 5-én ez a lap is megszűnt. [KSZ.]

LABORFALVI Vince: A hold s béfolyása földünkre. 2. = Természetbarát 1. 1846. szept. 17. 12. sz. cc. 182-191. A Hold ismertetése. Kimutatható hatása nincs a Holdnak a földi élővilágra. [KSZ.]

B.: Mikor és mi módon lesz világ vége? 1. = Természetbarát 1. 1846. dec. 17. 25. sz. cc. 383-391. [KSZ.]

B.: Mikor és mi módon lesz világ vége? 2. = Természetbarát 1. 1846. dec. 24. 26. sz. cc. 399-406. A tudomány nem jelez a földi életre veszélyes változást. A nap vagy az év a csillagászok szerint nem rövidül. A légkör összetétele állandó. A Föld jelentősebb hőmérsékletváltozása nem mutatható ki. [KSZ.]

G. J.: Közelebbi adatok az új bolygóról. = Természetbarát 1. 1846. dec. 31. 27. sz. cc. 423-426. Több csillagvizsgálóból észlelték az új nagybolygót. Viták a bolygó nevéről: a franciák Leverrier-nek, vagy Gaea-nak, az angolok Oceanos-nak, a berliniek és a poroszok Neptunus-nak nevezték el. [KSZ.]

          1847.

DANILOVICS Mihály: A’ csillagos égnek népszerű ismertetése, egy csillagóra-melléklettel. Tanuságos, és mulattató foglalkozás minden tárgykedvelő’ jelesen az ifjúság’ számára. A’ legjobb források után szerkeszté Danilovics Mihály nevelő. Pesten, Emich Gusztáv’ könyvkereskedésében. 1847. Nyomtatott Beimel Józsefnél. 47 p., 1 t. Az előszó kelt Pesten, őszhó 14-én 1846. Sorra veszi a hazánkból látható csillagképeket, röviden leírva helyüket, látványukat, a fényes csillagok neveit. Részletesen leírja a csillagképek görög-római mítoszait, történetét. Az 1847-es évre vonatkozóan közli a bolygók helyzetét, láthatóságát, fontosabb jelenségeiket. Egy forgatható csillagtérképet mellékeltek a könyvhöz, mely 5-öd rendű csillagokig mutatja az eget.
p. 46. Nehány jegyzetek a csillagos ég nevezetesb jeleneteiből. [Ez 12 objektumot jelent: 8 ködfoltot, 2 kettőst, 2 változót.] A két változócsillag: "Algol. Medusa fejében másodrendü csillag, gyakran változtatja fényét annyira, hogy 4. rendü csillagnak is tekinthető. Mira, a Czethalban időnkint változik." [béta Per, omikron Cet.] [KSZ.]

Oktatás légtüneményekről. Adalékul naptárunkhoz. In: Magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági naptár 1847 közönséges évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Hivatalnokok, Házigazdák és Gazdasszonyok, Házmesterek, Kereskedők, Gyárnokok, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történészet, államtan, csillagászat, természettan s építészetben, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató Kézikönyv. Szerkezé Staut Jó’sef főhadnagy. XIVdik. év. Kassán. Nyomtatta s kiadta Werfer Károly, Csász. kir. priv. acad. könyvnyomtató és egy. priv. kőmetsző intézet tulajdonosa. pp. 17-31.
Harmat. Dér. Köd. Felhők. Eső. Hó. Rivacs [Jégeső]. Vízforgatag. Égiháború. Zivatarfények. Látköri villámlás. Futócsillagok. Tűzgömbök. Lidércz, vagy repülő sárkány. Égőpárázat, vagy bolygótűz. Éjszakfény. Szivárvány. A nap és hold körüli udvarok. Melléknapok és mellékholdak. Egészen rövid magyarázatai még néhány más természeti tüneményeknek. [KSZ.]

Könyvhirdetés. = Egyházi Literaturai Lap IV. évi folyam Religio és Nevelés függeléke 1847. Első félév mart.’ 14. 11. sz. p. 44. "A’ csillagos égnek népszerű ismertetése, egy csillagóra melléklettel. Tanuságos és mulattató foglalkozás, minden tárgykedvelő, jelesen az ifjuság’ számára. A’ legjobb források után szerkeszté Danilovics Mihály nevelő." [SRG.]

Kis gyülés, Mart. 8. 1847. Győry Sándor…. elnöklete alatt Monte-Degoi Albert Ferencz jelentése a Leverrier-által a mult évben - 1846. szept. 23-án - felfedezett (Neptun) bolygóról. = Magyar Academiai Értesítő 7. 1847. Mart. 3. sz. pp. 51-67. [SRG.]

Kis Gyülés, Júl. 5. 1847. (A’ mathematicai osztály részére.) Döbrentei Gábor…. elnöklete alatt. Vállas Antal: Az idei napfogyatkozásról értekezett… = Magyar Academiai Értesítő 7. 1847. Júl. 7. sz. pp. 187-189., 1 t. Gyűrűs napfogyatkozás okt. 9-én lesz. Előadás kivonat. [SRG.]

"(Egy külföldi híres) csillagász jövő esztendőre egy igen nagy üstökösnek megjelenését jósolja. Ha valóban meg fog jelenni, nem késünk a gellérthegyieket ezen égi tüneményre figyelmeztetni. Jó, ha ők is tudnak valamit az illy dolgokról." = Nemzeti Ujság 42. 1847. júl. 18. 523. sz. p. 450. [SRG.]

"(Éjszaki Csehországban) folyó év julius 4-én reggel 4 óra tájban lég-kő esett, mellyek közül az egyik 42 font s 6 lat nehézségü vala, s Braunau környékén találtatott,..." = Nemzeti Ujság 42. 1847. aug. 19. 541. sz. p. 523. [SRG.]

"(Egy napfogyatkozásra) figyelmeztetjük t. olvasóinkat, melly f. évi october 9kén fog megtörténni." = Nemzeti Ujság 42. 1847. okt. 1. 566. sz. p. 623. "...e nemben, Középeuropára nézve jelen századunkban ez leend a legutolsó napfogyatkozás." [SRG.]

"(Mult szombaton reggel) nagyszerü napfogyatkozásnak kellett volna történni, mi csakugyan meg is történt,... hogy azonban Budapesten nem láthattuk, annak csak az az egyszerü oka volt, mivel akkor irgalmatlanul szakadt az eső." = Nemzeti Ujság 42. 1847. okt. 12. 572. sz. p. 448. [648.] [SRG.]

Budapesti Szemle. = Pesti Divatlap 1847. jan. 17. 3. sz. p. 94. (A kir. magyar természettudományi társulat) Névkönyve és Naptára, a f. 1847-ik évre, Montedégoi Albert Ferencz és dr. Török József szerkesztése mellett, érdekes tartalommal s csinos alakban jelent meg. - "A társulat e naptár közrebocsátása által a müveltebb s tudományos, kivált pedig a csillag-, természet- és lebtant (meteorologia) kedvelő közönség kivánatainak kielégitését tüzte ki feladatáúl. E naptárban különösen Albert Ferencz jövő évi october 9-kén feltünendő nevezetes gyürűalaku napfogyatkozás kezdetét, nagyságát, alakját és végét pontosan kiszámítá,..." [SRG.]

VAS Gereben: Csillagvizsgálás. = Pesti Divatlap 1847. júl. 22. 30. sz. pp. 931-936. Gunyoros politikai írás csillagászati felhanggal. [SRG.]

x.: Könyvismertetés. Királyi magyar természettudom. Társulat névkönyve és naptára 1847re. Szerkeszték Montedegoi Albert Ferencz és dr Török József. = Társalkodó 16. 1847. február 25kén 17. sz. p. 62. "Jelentjük pedig különösen azok számára, kik aféle győri, komáromi és isten tudja miféle időjósló, de csak ritkán találó, babonát ápoló kalendáriomokkal meg nem elégedvén, kissé többet akarnak tudni annál, ma p. o. mellyik hónapnak mellyik napja vagyon?" [SRG.]

[KOVÁCS Elek]: Időjóslat és meteorológia. = Társalkodó 16. 1847. martius 18kán 22. sz. pp. 81-82. "A’ csillagok, különösen pedig a’ holdszinről tett észrevételek is időjárati jelenetre vonatnak. ...Ezenkül az időjárat égi jegyekből is itéltetik,...". [SRG.]

KOVÁCS Elek: Időjóslat és meteorológia. = Társalkodó 16. 1847. martius 21kén 23. sz. pp. 87-88. [SRG.]

L. V.: A hullócsillagok s meteorkövek. = Természetbarát 2. 1847. ápr. 22. 43. sz. cc. 675-680. A hullócsillagok és a tűzgömbök általában. Az 1799. és 1833. novemberének nagy meteorzáporai. Hullócsillag jelentkezések az év más időszakaiban. [KSZ.]

Légkő-hullás Mindelthalban. = Természetbarát 3. 1847. júl. 8. 54. sz. c. 857. 1846. dec. 25-én délután 2 órakor, Bajorországban, Schwaben kerületben, Mindenthal völgyében, Schönenberg falu egyik kertjében hullott és megtalált meteoritról. [KSZ.]

G.: Még egy új bolygó. = Természetbarát 3. 1847. júl. 29. 57. sz. cc. 902-903. A bejelentés a 6. kisbolygó, 1847. júl. 1-én Driesenben, Hencke csillagász által tett felfedezéséről szól. A berlini csillagdából Encke 1847. júl. 6-án tett közlése alapján. [KSZ.]

G.: Az új bolygó. = Természetbarát 3. 1847. aug. 5. 58. sz. c. 921. A Berlinből érkezett második körlevél szerint az 1847. júl. 1-én felfedezett mozgó csillag: bizonyosan kisbolygó. Galle és d’Arrest észlelései és pályaszámításai szerint pályája a Vestáéhoz hasonlít. A felfedező megkereste "az öreg Gausst, göttingeni tanárt, korunk legelső matematikusát" a névadásra, aki azt Hebe-nek keresztelte el. [(6) Hebe kisbolygó.] [KSZ.]

Mekkora a világ? = Természetbarát 3. 1847. aug. 12. 59. sz. cc. 923-928. A csillagok számáról és távolságáról. A mi naprendszerünk egy csillagrendszerben van, amelyet tejútként látunk. A miénken kívül még más csillagrendszerek is láthatók nagy távcsövekkel. Ezek leghalványabbikán túl is, hihetően van folytatása a világnak. [KSZ.]

Légkő-hullás északi Csehhonban. = Természetbarát 3. 1847. aug. 12. 59. sz. c. 937. 1847. júl. 14-én reggel 4 órakor történt meteorithullásról Braunau környékén (königgratzi kerületben). Egyik darab házakra esve gerendákat tört össze, a másik (ettől félórányi járásra) a szabadban félölnyi mélységre fúrta magát. [KSZ.]

Rosse lord óriás távcsöve és az Orionbeli ködfolt. = Természetbarát 3. 1847. aug. 19. 60. sz. cc. 951-952. A Mechanics Magazine alapján: "Hónapokon és sok éjen át észlelték az óriástávcsővel az Orion-csillagzatbeli ismeretes ködfoltot, de nem tudták a ködöt alkotó csillagokat megpillantani: míg végtére egyik éjjeli tisztább légkörny megjutalmazá a vizsgálók vastürelmét." [ ! ] [KSZ.]

Neptunus körül gyűrű és hold. = Természetbarát 3. 1847. aug. 19. 60. sz. c. 952. Egy Lassel Vilmos nevű liverpooli csillagász húszlábnyi és 567-szor nagyító távcsővel egy holdat talált a Neptunusz mellett 1846. október 10-én. A gyűrűt [ ! ] mások is látni vélték. [KSZ.]

G.: Megint egy új bolygó. = Természetbarát 3. 1847. szept. 9. 63. sz. c. 1022. 1847. aug. 13-án Hind angol csillagász Londonban egy kisbolygót fedezett fel. A felfedező John Herschelt kérte meg az új égtest elnevezésére, aki annak az Iris nevet adta. [(7) Iris kisbolygó.] [KSZ.]

Újabb adatok a braunaui meteorkőhullásról Csehhonban. = Természetbarát 3. 1847. okt. 14. 68. sz. cc. 1078-1079. Egy 30 font súlyú darab egy szegény téglavető-család házába, a gyerekek szobájába csapódott, de bennük kárt nem tett. Egy 42 fontos darab a várostól 1200 lépésre északkeletre fúródott be, és még 6 órával a hullás után is olyan forró volt, hogy kézzel nem lehetett megfogni. Mindkét darab termésvasból állt, és némi nikkelt is tartalmazott. [KSZ.]

Az october 9-kei napfogyatkozás Kolozsvártt. = Természetbarát 3. 1847. okt. 21. 69. sz. cc. 1097-1098. A 7 óra 55 perckor kezdődő és 10 óra 56 perckor végződő maximálisan 87 %-os részleges napfogyatkozáskor Kolozsvár felett: sötét komor fellegek borították az eget. A fogyatkozás tetőpontján a komor látkör még észrevehetőbb gyászmezet öltött. 10 óra után a vonuló felhőzet egy-egy másodpercre megpillanthatóvá tette a jelenség végét. [KSZ.]

Új üstökös-csillag. = Természetbarát 3. 1847. nov. 4. 71. sz. c. 1130. 1847. okt. 11-én este új üstököst fedezett fel a hamburgi hajóstanoda igazgatójának, Rümkernek a neje, azaz egy hölgy. Utóbbira 1794 (Carolina Herschel) óta nem volt példa. [KSZ.]

G.: Ismét új bolygó. = Természetbarát 3. 1847. nov. 11. 72. sz. c. 1141. Hind angol csillagász Londonban 1847. okt. 18-án újabb kisbolygót talált [a (8) Flora kisbolygót]. [KSZ.]

Muzsikusból lett csillagász. = Természetbarát 3. 1847. nov. 11. 72. sz. cc. 1141-1142. W. Herschel életéről. [KSZ.]

Északi fény Moskwában. = Természetbarát 3. 1847. nov. 11. 72. sz. c. 1144. Kiterjedt sarki fény látszott 1847. szept. 24-én este. A telehold ellenére is erősen látszott, és a zeniten túl, a déli égre is átnyúlt. [KSZ.]

ROIDEL József: Egy napi nyereség vagy veszteség a föld körülhajózásánál. = Természetbarát 3. 1847. dec. 30. 79. sz. cc. 1241-1244. [KSZ.]

          1848.

  MÁRKOVICS Jakab: Mértani földrajz elemei. Iskolai használatul. Márkovics Jakab kir. tanító által. Marosvásárhely, 1848. nyomatott az ev. ref. főtanoda betűivel. 27 p. Tartalom: Bevezetés. Mértani földrajz (geographica mathematica). A földnek más világtestekhez viszonyai u. m. alakja, nagysága, mozgása. Gyakorlatok a műgolyón. [HAI.]

TATAI András: Kis természettan. Tanuló ifjak’ számára készítette Tatai András, a’ Kecskeméti Ref. Főiskolában természet’ és mértan’ ny. r. professora. Második darab. Öt idomtáblával. Kecskeméten, nyomatott Sziládi Károly betűivel. 1848. 283 p., 5 t. Csillagászat: pp. 180-274. Az égitestekről. Égtan, astronomia. A csillagászat részletesen: látszó égtan, való égtan, a fogyatkozásokról, az égi testekről különösen, a Napról, a Földről, a Holdról, a bolygókról, az álló csillagokról.; A változócsillagokról: p. 184.: "végre a csoda csillagok, mellyek nem mindig ugyanazon fénnyel világolnak, egyszer fénylenek, másszor eltűnnek, s némelyek örökre."; p. 269. A csillányokról (planetoid), csak annyit, hogy ezek közül 4-et 1801-től 1807-ig fedeztek fel. A legközelebbi két év alatt ezekhez még négyet fedeztek fel, u. m. Astraeát, Irist, Florrát és Hebét. [KSZ.]

A bujdosó csillagoknak egymás elleni állásaik (Constellatio). In: Magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági naptár 1848dik szökő évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Hivatalnokok, Házigazdák és Gazdasszonyok, Kereskedők, Gyárnokok, Házmesterek, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történészet, államtan, csillagászat, természettan s építészetben, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató Kézikönyv. Szerkezé Staut Jósef Főhadnagy. XVdik. év. Kassán. Nyomtatta s kiadta Werfer Károly, cs. kir. kiválts. acad. könyv- és kőnyomda intézet tulajdonosa. p. 17. A belső bolygók alsó és felső együttállásai, valamint legnagyobb kitérései. A külső bolygók együttállása, szembenállása a Nappal.
A bolygók együttállása egymással. "A Saturnus gyűrűje elenyészik 1848. ápr. 22-én 9 óra 44 perckor. Ismét látható lesz május 5-én 3 óra 55 perckor. Ismét elenyészik szept. 13-án 1 óra 22 perckor." [KSZ.]

Nagyobb csillagoknak hold általi befödése. In: Magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági naptár 1848dik szökő évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Hivatalnokok, Házigazdák és Gazdasszonyok, Kereskedők, Gyárnokok, Házmesterek, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történészet, államtan, csillagászat, természettan s építészetben, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató Kézikönyv. Szerkezé Staut Jósef Főhadnagy. XVdik. év. Kassán. Nyomtatta s kiadta Werfer Károly, cs. kir. kiválts. acad. könyv- és kőnyomda intézet tulajdonosa. p. 17. A 13 legfényesebb csillagfedés az év során. Belépések és kilépések ideje percre megadva. [KSZ.]

Az Éjszakfény természete és talántáni okai. In: Magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági naptár 1848dik szökő évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Hivatalnokok, Házigazdák és Gazdasszonyok, Kereskedők, Gyárnokok, Házmesterek, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történészet, államtan, csillagászat, természettan s építészetben, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató Kézikönyv. Szerkezé Staut Jósef Főhadnagy. XVdik. év. Kassán. Nyomtatta s kiadta Werfer Károly, cs. kir. kiválts. acad. könyv- és kőnyomda intézet tulajdonosa. pp. 18-21. [KSZ.]

A föld és a világ-űr melege. In: Magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági naptár 1848dik szökő évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Hivatalnokok, Házigazdák és Gazdasszonyok, Kereskedők, Gyárnokok, Házmesterek, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történészet, államtan, csillagászat, természettan s építészetben, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató Kézikönyv. Szerkezé Staut Jósef Főhadnagy. XVdik. év. Kassán. Nyomtatta s kiadta Werfer Károly, cs. kir. kiválts. acad. könyv- és kőnyomda intézet tulajdonosa. pp. 21-22. [KSZ.]

Mindenféle. A világűrnek bámulatos nagysága. In: Magyar házi-barát. Közhasznú házi s gazdasági naptár 1848dik szökő évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Hivatalnokok, Házigazdák és Gazdasszonyok, Kereskedők, Gyárnokok, Házmesterek, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történészet, államtan, csillagászat, természettan s építészetben, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató Kézikönyv. Szerkezé Staut Jósef Főhadnagy. XVdik. év. Kassán. Nyomtatta s kiadta Werfer Károly, cs. kir. kiválts. acad. könyv- és kőnyomda intézet tulajdonosa. pp. 82-83. "A világosság egy másodpercz alatt 40,000 mérföldnyi útat tesz; menjünk a világosság szárnyán oda, hová minket Herschelnek 40 láb hosszú távcsöve egy pillantással elvisz, tehát ahoz 611,692 évre lesz szükségünk." [KSZ.]

(Jacobs): A’ hold és az ember. = Religio és Nevelés Uj folyam’ V. éve 1848. Első félév mart. 5. 19. pp. 148-149. Elbeszélés. [SRG.]

Hirfüzér. = Religio és Nevelés Uj folyam’ VI. éve 1848. Második félév dec. 28. 77. p. 608. "A’ "Mercure de Liverpool" a’ hires jezsuita atya, Vico-ról következő tudósitást közöl: a’ hires csillagász Vico atya, bizonyos igen érdekes tudományos megbizás’ következtében Bostonba érkezett." [SRG.]

L.: (Északi fény). Debrecen. = Természetbarát 3. 1848. jan. 1. 1. sz. c. 16. A lap debreceni tudósítójának jelentése 1847. dec. 19-én: Tegnapelőtt, december 17-én esti 8-9 órakor a legpompásabb északi fény tűnt fel. Gyönyörű színeivel, az éjszaki láthatárt szintén a tetőzetig elárasztott piros mozgékony ködalakjával el és visszaelevenülő fényküllőivel. Egy óránál tovább tartott. A teléshez közelő hold fényénél is nagyobb volt. Némelyek szerint éjjel 1 órakor ismét megújult a látvány. [KSZ.]

SZÁSZ Károly, ifj.: Milyen nehéz a föld? = Természetbarát 3. 1848. jan. 27. 4. sz. cc. 56-62. [KSZ.]

ROIDEL József: Micsoda véletlen eset által támadott a földalakróli mai képzet. = Természetbarát 3. 1848. febr. 3. 5. sz. cc. 65-72. [KSZ.]

(Északi fény). = Természetbarát 3. 1848. febr. 3. 5. sz. cc. 78-79. Azon szép északi fényt, melyet mult év decemb. 17-kén esti 8-9 órakor Debrecenben észleltek - Középeurópa több táján is láttak. Jelesül Karlsruhéban, Botzenben. [KSZ.]

G.: Csillagászati ujdonságok. = Természetbarát 3. 1848. febr. 10. 6. sz. cc. 94-96. 1.) A legújabb bolygó nem Hora (mint nevét közöltük), hanem Flora.; 2.) Vico üstököse. Everett cambridgei elnök Északámerikában írja, hogy a Vico által 1847. okt. 3-án Romában felfedezett üstökös egy északámerikai nő, Mitchels Mari kisasszony által már okt. 1-én fölfedezve volt.; 3.) Második hold Neptunus körül, orioni ködfolt, új kettős csillag. Még egy holdat felfedeztek a Neptunus körül, Bond egy 15 hüvelyk nyílású óriás refraktorral 1847 okt. 25., 27., 28-án. Ugyanezzel felbontotta apró csillagokra az Orion-ködöt [ ! ]. Struve hatodik csillagát kettősnek találta. [KSZ.]

A plánéták uralkodása a kalendáriumokban. = Természetbarát 3. 1848. febr. 17. 7. sz. cc. 105-109. [KSZ.]

KORONKA József: Az isteni és emberi értelem terjedelme a világ és természet fölfogásában. = Természetbarát 3. 1848. márc. 9. 10. sz. cc. 145-151. [KSZ.]

G.: Csillagászati ujdonságok. = Természetbarát 3. 1848. márc. 9. 1. sz. cc. 156-158. 4.) A Mars és Jupiter közti nyolcz kis bolygó: Vesta, Flora, Iris, Hebe, Astraea, Ceres, Juno és Pallas.; 5.) Az 1264 és 1556-iki üstököscsillag ez évre várandó [ugyanis Alexandre Guy Pingré (1711-1796) francia csillagász szerint az 1264-es és az 1556-os üstökös egyazon égitest lehetett, s a keringési ideje 292 év. 1783-ban Pingré megjósolta, hogy a kométa 1848/1849 között fog visszatérni. Ez később tévesnek bizonyult, de Jókai Mór és Jules Verne is innen vehette a 300 évenként visszatérő üstökös motívumát. Lásd például Jókai Mór: Az üstökös útja (1848) című művét és Jules Verne: Hector Servadac (1877) című művét]. [KSZ.]

Csillagászati ujdonságok. = Természetbarát 3. 1848. ápr. 27. 17. sz. cc. 267-269. 6.) Herschel Károlina és Dr. Nürnberger József emléke. Carolina Herschel január 9-én hunyt el 97 3/4 évében. Nagyhírű unokaöccse Herschel János báró most 58 éves.; Nürnberger József 1779-ben született Magdeburgban. 50 évesen a porosz király főpostaigazgatónak nevezte ki. Sok csillagászat könyvet írt és fordított. [KSZ.]

G.: Csillagászati ujdonságok. = Természetbarát 3. 1848. jún. 1. 22. sz. cc. 349-350. 7.) Új bolygó. Április 25-kén Graham angol csillagász a Markree csillagdájában egy kis bolygót födözött fel. Hind is észlelte 30-án. A bolygó kilencz-tizedik nagyságú csillagnak látszik s most a mérleg csillagzatban vándorol. Az asteroidák közt a kilenczedik. [(9) Metis kisbolygó.] [KSZ.]

          1849.

Millyen nagy a világ? In: Magyar házi-barát. Közhasznu házi s gazdasági naptár 1849dik közönséges évre, Földesurak, Cameralisták, Ügyészek, uradalmi Hivatalnokok, Házigazdák és Gazdasszonyok, Kereskedők, Gyárnokok, Házmesterek, s mindenféle rendű s rangú Olvasók számára; némely dolgok sikeres használására készült, a történészet, államtan, csillagászat, természettan s építészetben, valamint a házi s mezei gazdálkodásban oktatva kalauzoló s egyszersmind mulattató Kézikönyv. Szerkezé Staut Jósef Főhadnagy. XVIdik. év. Kassán. Nyomtatta s kiadta Werfer Károly, acad. könyv- és kőnyomda intézet tulajdonosa. pp. 17-24. [KSZ.]

          1850.

WARGA János: Természettan. Az alsó és fölső gymnasiumok s reál iskolák számára. Második, egészen újra dolgozott kiadás. Pesten, 1850. Eggenberger J. és fia, Magyar Académiai Könyvárusok tulajdona. 1 + 323 p. + VIII kihajtható tábla. A meglehetősen részletes fénytani részben (pp. 276-315.) külön paragrafusokban taglalja az árnyékjelenségeket, ezen belül a fogyatkozásokat (p. 279.), a távcsövek típusait "A fénytani eszközök közől a távcsövek" (pp. 303-304.), Fénylégtünetek: Nap- és holdudvarok; Mellék- vagy vaknapok és holdak (p. 313-314.), Tűzlégtünetek: Lidérczek vagy bolygótüzek; Tűzgömbök vagy repülő sárkányok, és légkövek; Futó csillagok (pp. 314-315.). A függelék a Föld mint bolygó alakjával és nagyságával foglalkozik (pp. 316-317.). [HOR.]

R. T.: Arago. In: Ujabb kori Ismeretek Tára. Tudományok és politikai társas élet Encyclopaediája. Első kötet. Pesten, 1850. Heckenast Gusztáv sajátja, Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten. pp. 168-170. [HAI.]

B.: Biot (Ker. János). In: Ujabb kori Ismeretek Tára. Tudományok és politikai társas élet Encyclopaediája. Első kötet. Pesten, 1850. Heckenast Gusztáv sajátja, Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten. pp. 572-573. [HAI.]

B.: Bolygócsillag-rendszer. In: Ujabb kori Ismeretek Tára. Tudományok és politikai társas élet Encyclopaediája. Első kötet. Pesten, 1850. Heckenast Gusztáv sajátja, Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten. pp. 592-594. [HAI.]

Vegyes hirek. = Debreczen-N.Váradi Értesítő 8. 1850. 2-ik félév szept. 1. 35. p. [4.] "Pest aug. 22-én, esti 9 és 10 óra közt sokan látták, hogy egy futócsillag forma tünemény mutatkozott az égen. Azonban jóval nagyobb vólt mint a’ futócsillag." [SRG.]

Magyar academia. Öszves kis gyülés, jun. 10. 1850. Titoknoki jelentés az Akademiának 1848 és 49-diki működéseiről. = Új Magyar Muzeum A’ Magyar Tudományos Intézetek Hivatalos Közlönye Első folyam Második kötet 1850. p. V. "A’ természettudományi osztályba ... Kiss Ferencz az általa 1832. nov. 13. Budán észlelt csillagfutásról közlötte észleletét." [SRG.]

          1851.

N-n.: Csillagászat haladásai. In: Ujabb kori Ismeretek Tára. Tudományok és a politikai ’s társas élet Encyclopaediája. Második kötet. Pesten, 1850. Heckenast Gusztáv sajátja, [Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten]. pp. 267-269. [HAI.]

N.: Dipleidoscop. In: Ujabb kori Ismeretek Tára. Tudományok és a politikai ’s társas élet Encyclopaediája. Második kötet. Pesten, 1850. Heckenast Gusztáv sajátja, [Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten]. p. 390. "Dent londoni művész találmánya, három oldallapból álló, mintegy egy hüvelknyi hoszszu üvegprisma, melylynek tükör-, vagy sugárelvetési tulajdonsága a’ déli idő meghatározására alkalmaztatott..." [HAI.]

[REGULY Antal:] Reguly Antal lt. tudósítása Hell Miksa’ historiai kéziratai’ azon részéről, melly a’ magyar-finn kérdést tárgyalja. = Magyar Akademiai Értesítő 11. 1851. 3. sz. pp. 151-156. Olvastatott az Akadémia történettudományi osztályának kis gyűlésén 1851 máj. 24-én. [HAI.]

[WENZEL Gusztáv:] Wenzel Gusztáv előadta következő tudósítását Hell Miksa’ historiai kéziratai’ azon részeiről, melyek Anonymust ’s a’ régi magyar földiratot tárgyalják. = Magyar Akademiai Értesítő 11. 1851. 3. sz. pp. 161-170. Elhangzott az Akadémia történettudományi osztályának kis gyűlésén 1851 máj. 26-án. [HAI.]

NENDTVICH Károly: A föld jövője geologiai szempontból tekintve. = Új Magyar Muzeum Első folyam Első kötet 1851. júl. 1. 10. füz. pp. 525-544. A szerző csillagászati szempontokat is figyelembe vesz a jövőkép felvázolásakor pl.: "...mit mathematikusok és csillagászok mint elvitázhatlan bizonyosságot állítnak: t. i. hogy azon ellentállás következtében, melyet a véghetetlen mindenséget kitöltő aether a föld, valamint minden más égi test mozgásaira gyakorol, a föld, valamint a többi bujdosók közép távolságának a naptól mindinkább csökkennie, középmozgása sebességének pedig szaporodnia kell...;
Azon állítás, mely szerint a nap szünet nélkül annyi meleget teremt, mint a mennyit kisugárzás által veszt, helytelen, s nemcsak a theoriának meg nem felel, hanem a gyakorlatnak is ellenmond. A nap fehérizzó olvasztott gömb, milyenek a föld, a hold s a többi bujdosók valaha valának. Miriád évek alatt, melyekben szakadatlanul a nap körül forgának, azon fokig kihűltek, miként azokat jelenleg találjuk; s valószínű, miszerint még sok miriád év kívántatik még ahoz, míg a nap azon fokig kihűlt, mint a föld, vagy általában addig, hogy magán világító tehetségét elvesztette légyen..." [HAI.]

A juliusi teljes napfogyatkozás. = Új Magyar Muzeum Első folyam Első kötet 1851. júl. 1. 10. füz. pp. 586-588. "A julius 28-dikán leendő napfogyatkozás fél árnyéka 1 ór. 13. 3-kor [bécsi középidőt vévén fel] érinti először a földet a ferrói keleti hossz, 271° 17’g az éjszaki szélesség 33° 47’ alatt. A teljes árnyék középpontja 2. 24. 8-kor érinti a földet először a keleti hossz 240° 3’ s az éjsz. szélesség 33° 27’ alatt, s elhagyja azt 4. 59. 2-kor, a kel. h. 70° 22’ s az éjsz. szél. 38° 48’ alatt. A Sötétedés teljes vége akkor leszen, midőn a fél árnyék a földet elhagyja, a mi 5. 30. 7-kor leszen a kel. h. 43° 42’ s az éjsz. szélesség 20° 18’ alatt. A teljes árnyék tehát 2 óráig, 14 percig s 4 másodpercig múlat a földön, a fél árnyék pedig 4 ór., 37 első percig, 4 mp." [HAI.]

          1852.

SCHOEDLER, Friedrich: A természet könyve, magában foglaló: természettant, csillagászatot, vegy-, ásvány-, föld-, életmü-, növény és állattanokat. A természet-ismeret minden barátainak, különösen a gymnasiumok s feltanodák növendékeinek ajánlva. Ford.: Jánosi Ferenc, Mentovich Ferenc és ifj. Szász Károly. 1. és 2. köt. Pest, 1852. Geibel Ármin nyomda. 714 p. Csillagászat: 1. köt. pp. 149-241. [KSZ.]

a.: Herschel (sir John Frédéric William). In: Ujabb kori Ismeretek Tára. Tudományok és a politikai ’s társas élet Encyclopaediája. Negyedik kötet. Pesten, 1852. Heckenast Gusztáv sajátja, [Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten]. pp. 278-279. "...csillagász és természettudós, egyetlen fia a’ nagyhírű angol csillagásznak H. Vilmosnak, ki 1822-ben halt meg 84 éves korában..." [HAI.]

a.: Herschel Lukretia Karolina. In: Ujabb kori Ismeretek Tára. Tudományok és a politikai ’s társas élet Encyclopaediája. Negyedik kötet. Pesten, 1852. Heckenast Gusztáv sajátja, [Nyomatott Landerer és Heckenastnál Pesten]. p. 279. "...a’ nagy csillagásznak, H. Vilmosnak nővére, nevezetes részt vett bátyja csillagászi munkálataiban, szül. 1750. Hanoverben..." [HAI.]

KOCZÁNYI Ferenc: Napéj-egyenlőség. (Párbeszéd az atya és a fia között.) = Családi Lapok 1. 1852. [1. félév.] pp. 274-277. Ifjusági olvasó-csarnok. [SRG.]

M. Gy.: A csillag. = Családi Lapok 1. 1852. [1. félév.] pp. 277-279. Ifjusági olvasó-csarnok. [SRG.]

Fábián: A futócsillag. (Példázat.) = Családi Lapok 1. 1852. 2. félév. nov. 30. 10. sz. p. 498. [SRG.]

SZARKA József: Rövid értekezlet Jordán nyomán a’ föld jelen állapota -, leendő változása - ’s átalakulásáról. (Pesti Napló után.) = Debreczen-N.Váradi Értesítő 10. 1852. 2-ik félév aug. 28. 38. p. [4.] "A’ bolygók, melyek a’ hajnalcsillag forgásának törvényei szerint keringenek a’ nap körül, 1845 előtt ezek voltak: Mercurius, Venus, Föld, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Ceres, Pallas, Juno, Vesta; ..." [SRG.]

Magyar academia. Kis gyülés, máj. 24. 1851. (A’ történettudományi osztály’ részére). = Új Magyar Muzeum A’ Magyar Tudományos Intézetek Hivatalos Közlönye Második folyam Második kötet 1852. pp. 37-42. "Regulyi Antal lt. tudósitása Hell Miksa’ historiai kéziratai’ azon részéről, melly a’ magyar-finn kérdést tárgyalja;..." [SRG.]

Magyar academia. Öszves kis gyülés, máj. 26. 1851. = Új Magyar Muzeum A’ Magyar Tudományos Intézetek Hivatalos Közlönye Második folyam Második kötet 1852. pp. 47-56. "Venczel Gusztáv lt. előadta következő tudósitását Hell Miksa’ historiai kéziratai’ azon részeiről, mellyek Anonymust ’s a’ régi magyar földiratot tárgyalják." [SRG.]

          1853.

DESDOUITS, M.: Az ember és a’ teremtés, avagy a’ végokok’ elmélete a’ mindenségben. Irta M. Desdouits, a Szaniszlo-Collegiumban természettanár. Franczia eredetiből forditotta Gyurits Antal. Kiad. a’ jó és olcsó könyv-kiadó társulat. Pesten, 1853. Lukács L. nyomdájából. 331 p. Somogyi Károly 1853. jan. 12-én kelt előszavával. [KSZ.]

GUTHY Károly: Lég-Tünemények alsóbb tanulók számára röviden kivonta és vers alaku sorokban kiadta Guthy Károly ref. tanár Pesten. Második, megbővített kiadás. Pesten, 1853. Müller Emil könyvnyomdája, Servitatér 1. sz. 36 p. 36 lapos füzetecske, a címlap és hátlap beszámozva. Benne 29 különböző "levegői tünemény" nyer verses (rímes) magyarázatot. Leginkább csillagászatinak tekinthető témák: 16. Mi a’ Nap- és hold-udvara? 17. Mik a’ Vaknapok és a Vakholdak? 18. Mi a’ reggeli és estveli Hajnal? 20. Mik a’ Csillánylobogások? 25. Mi a’ Csillagszaladás? 27. Mik a’ Tüzes golyóbisak? 29. Mik az Éjszaki- vagy Gönczölfények? [HOR.]

LUTTER Ferdinánd: A természettan alaprajza. Az ifjúság használatára készítette Lutter Ferdinánd, kegyesrendi tag szép m. m. és bölcsészeti tudor. Második javított és bővített kiadás. Pesten, 1853. Hartleben K. A. tulajdona. VIII + 1 +196 + I p. + hét alaktábla. A szövegen belül egy kihajtható csillagászati táblázat a bolygókról. Önálló csillagászati fejezettel: pp. 117-138., a hagyományos csillagászati témák mellett röviden kitér a szerző a csillagászat történetére is. (Szinnyei József az 1-ső 1848-as (abban nincs csillagászat), a 2. jav. és bőv. kiad. 1853-as, a 3-dik 1862-es, a 4-dik 1866-os, [más az 5-dik 1868-as] és a 6-dik 1870-es kiadást említi) [HOR.]

THÜRINGER Ambró: Elméleti és tapasztalati természettan. mellyet felsőbb tanosztályok számára a magán használatra az új tanszervezet terve szerint készített Thüringer Ambró bölcsészeti tudor. Hatodik rész. Alkalmazott természettan. Pest, 1853. Heckenast Gusztáv sajátja, nyomatott Landerer és Heckenastnál. XVI + 644 p. Csillagászat: Ég, Világtájak, Körök, Némelly meghatározások, Látköz, Világrendszerek, Naprendszer, Nap, A nap tetsző mozgása, A bolygók általában, Merkur, Venus, Föld, Földünk kettős mozgása, Időszámolás, A föld lapultsága s nagysága, Hold, Nap- és holdfogyatkozás, Mars, A kis bolygók, Jupiter, Saturn, Urán, Neptun, Üstökösök, Futó csillagok, Tüzes golyók, Álló csillagok, Kettős csillagok, Tejút, Ködfoltok, Tejút, Egyetemes nehézkedés, Árapály. pp. 577-620.; Tünettan: Légkör, Légmozgás, Szivárvány, Az ég szine, Nap-és hold-udvarok, Melléknapok, mellékholdak, Sarki fény. pp. 621-628. [HOR.]

THÜRINGER Ambró: Természettani ismeretek al-gymnáziumok reál- s elemi iskolák számára és magánhasználatra az új tanszervezet terve szerint írta Thüringer Ambró, bölcsészeti tudor. Kiadja Heckenast Gusztáv. Pest, 1853. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. VIII + 242 + 1 p. A csillagászati rész: pp. 192-219. [HOR.]

Egy régi napóra fölirata. In: Magyarország és Erdély képekben. Kiadják és szerkesztik: Kubinyi Ferencz és Vahot Imre. Pest, 1853. Emich Gusztáv Könyvnyomdája. p. 127. Keletről: Fölkél meg leáldozik a nap, Ember, gondold meg ezt mindennap. Nyugatról: Ez árnyékóra is utat, A halandóságra mutat. Délről: Csak az erény ez az egy kincs, Melynek halandósága nincs. Éjszakról: E napomat elvesztettem, Mert senkivel jót nem tettem. Isten áldd meg a magyart, Míg óránk, míg napunk tart. [SRG.]

Kis Gyülés, Febr. 28. 1853. (A’ math. és természettud. osztályok’ részére. Mátray Gábor lt. "előadása a’ magyar naptárakról..." = Magyar Academiai Értesítő 13. 1853. Jan. Febr. Mart. 1. sz. pp. 26-37. XV. századtól a XVIII. sz-ig a naptárokról. [SRG.]

TOLDY Ferencz: [Hozzászólása, kiegészítése] Mátray Gábor előadásának. = Magyar Academiai Értesítő 13. 1853. Jan. Febr. Mart. 1. sz. pp. 37-40. [SRG.]

MÁTRAY Gábor: Mátray Gábor lt. előadása a’ magyar naptárakról a’ közelebb lefolyt négy század alatt, mellyet némely ritkább és nevezetesebb példányok’ előmutatásával kisért, ’s mellyet itt egész terjedelmében közlünk. = A’ Magyar Tudományos Intézetek’ Hivatalos Közlönye. Magyar Academia. [1853.] pp. 177-190. Kis gyűlés a nyelv-és széptudományi osztály részére 1853. márc. 7-én. Toldy Ferenc hozzászólásával. [KSZ.]

TOLDY Ferenc: Egri szűnnapok. = Új Magyar Muzeum Harmadik folyam Első kötet 1853. okt. 10. füz. pp. 515-534. "...a gróf Eszterházy Károly egri püspök által királyi fénynyel épített lyceumi palotában van felállítva, ... Magyarországnak ez idő szerint egyetlen csillagdája vannak elhelyezve. E csillagda,... 1786-ban szereltetett fel Hell Miksa intézkedései mellett." pp. 515-516. [SRG.]

Magyar academia. Kis gyülés, mart. 7. 1853. (A’ nyelv- és széptud. osztálya’ részére). = Új Magyar Muzeum A’ Magyar Tudományos Intézetek Hivatalos Közlönye Harmadik folyam Második kötet 1853. pp. 177-190. "Mátray Gábor lt. előadása a’ magyar naptárakról a’ közelebb lefolyt négy század alatt, mellyet némelly ritkább és nevezetesebb példányok’ előmutatásával kísért, ’s mellyet itt egész terjedelmében közlünk." Toldy Ferencz titoknok hozzászólásával. pp. 188-190. [SRG.]

Magyar academia. Kis gyülés, jun. 18. 1853. (A’ philosophiai és tarsodalmi tudd. osztályai’ részére). = Új Magyar Muzeum A’ Magyar Tudományos Intézetek Hivatalos Közlönye Harmadik folyam Második kötet 1853. pp. 322-353. "Befejezése Hetényi János rt. értekezésének "A’ magyar Parthenon’ előcsarnokai": második fő rész: az ész’ tiszteletének nagy eredményeiről. ... A’ világban létező sőt tündöklő harmonia elvitázhatatlan: létezik ez az égi seregekben, mellyek együl-egyig gömbalakúak, az egyetemes súlyerőnek alávetvék, és körforgásúak; minélfogva úgy tekinthetők, mint egy isteni művésznek egy perczet sem késő vagy siető óraművei." p. 327. [SRG.]

          1854.

IPOLYI Arnold: Magyar Mythologia. Pest, 1854. Kiad. Hackenast Gusztáv. Nyomat. Pozsonyban, előbb Schmid-féle könyvnyomdában. [LVI.] 600 p. Csillagászat: pp. 255-333. [KSZ.]

BRASSAI Sámuel: Az 1854-ben látott üstökös csillagról. In: A magyar nép könyve. Szerk.: Csengery Antal, Kemény Zsigmond. Pest, 1854. pp. 21-39. [ZSE.]

NÉMETI Imre: Nap ünnepe az inkáknál. 1. = Családi Lapok 3. 1854. 1. félév. jún. 30. 12. sz. pp. 578-584. Elbeszélés. [SRG.]

Az égitestek keletkezése, s enyészése. = Családi Lapok 3. 1854. 2. félév. júl. 15. 1. sz. pp. 33-36. Schmitz J. W. Die Religion und die Naturforschung című munkájából. [SRG.]

Annyi uj csillagot födöznek korszakunkban föl,... = Hölgyfutár 5. 1854. I. félév. ápr. 12. 70. p. 288. "... a csillagtalálás csak olly esemény, mint mikor valaki egy tárcát lel; - most már - hogy e nemben is ujat adhassanak - egy másik holdat igyekeznek kisütni,még pedig nem a tudósok, hanem a közönséges mindennapi emberek. Többen ugyanis mult vasárnap a valóságos hold mellett egy árnyholdat láttak, mely egy óra hosszan tisztán kivehetőleg ragyogott." [SRG.]

  HEGEDŰS: A hulló csillagokról. = Vasárnapi Ujság 1. 1854. máj. 28. 13. sz. pp. 102-103. Ismertetés a meteorokról és a meteorrajokról.; "A Vasárnapi Ujság, az 1854. márc. 5-én megindított képes hetilap több lapműfajt egyesített magában. Joggal nevezték enciklopédiai hetilapnak, ám az első magyar képes hírmagazin szerepét is betöltötte. Nagyszerű szerkesztői mellett főmunkatársa volt Jókai Mór, majd Mikszáth Kálmán, s főként a 19. század második felében szellemi és irodalmi életünk szinte összes jeles alakja megjelent lapjain. Gazdag képanyag ma is forrásértékű. 1921 karácsonyáig jelent meg." [KSZ.]

  MOLNÁR István: Közhasznú beszélgetések. 3. = Vasárnapi Ujság 1. 1854. jul. 30. 22. sz. p. 186. Beszélgetés a csillagokról és a hullócsillagokról. [KSZ.]

  MOLNÁR István: Közhasznú beszélgetések. 4. = Vasárnapi Ujság 1. 1854. aug. 27. 26. sz. p. 222. Beszélgetés a Föld méretéről, gömb alakjának bizonyítékairól. [KSZ.]

  BRASSAI [Sámuel]: Egy pár szó a naptárakról. = Vasárnapi Ujság 1. 1854. dec. 3. 40. sz. pp. 356-357. [KSZ.]

          1855.

SCHABUS, Jacob: Könnyen érthető alapelemei a természettannak alsó real és gymnasiumi iskolák használatára Schabus Jakabtól. Németből forditá Hollósy Jusztinian, pannonhegyi Szent Bene rendü áldozópap, bölcseleti tudor s a soproni fő gymnasiumban természettani tanár. Szöveg közé iktatott 183 fametszettel. Sopron, 1855. Seyring & Hennicke tulajdona. Nyomatott Reichard Ádolfnál Sopronban. 202 p. A könyv nagyrészt a fizikát ismerteti, de benne sok kapcsolódása van a csillagászathoz. Két fejezete csillagászati: pp. 132-160.: VI. fejezet. A fényről. A fény terjedése, visszaverődése és göncölitése. A fény törése-, hajlása- és találkozlatáról. A lencsék- és a láttani műszerekről.; pp. 168-202. VIII. fejezet. A természet tüneményeiről nagyban. Csillagtan. Természettani földrajz. Légtünettan (Szent Illés tüze, éjszakfény, légtükrözés, az ég színe, szivárvány, udvarok és melléknapok). [KSZ.]

A csillagzat nagysága. In: A nagy világ képekben. Közhasznu házikönyv a magyar nemzet anyagi, szellemi javára. Első folyam. Kiadja és szerkeszti Vahot Imre. (200 képpel.) Pest, 1855. Emich Gusztáv könyvnyomdája. cc. 37-39. "...De vessük pillanatunkat egy szűkebb térre, a tejútra, - melynek egy csillagüresebb helyén forog naprendszerünk; - annyi bizonyos, hogy a tejut millió napok több gyűrűiből áll, melyek közül két gyűrűt tisztán meg lehet különböztetni. E gyűrűk mintegy összeköttetési híddal, világosabb és homályosabb helyekkel birnak és 18 millió, a legjobb távcsövekkel látható (pusztaszemmel csak 5000-et láthatni) napot - melyeknek azonban bolygóit és üstököseit nem lehet kivenni - foglalnak magukban. Mivel még ezen kivül 2 millió elkülönítve álló naprendszer van, úgy az emberi műszerekkel megkülönböztethető napok száma 20 millióra megy.
Ha e tejutgyűrü átmérőjét számítjuk, úgy 8000 sugárév valószínű távolság tűnik ki. Azaz, mivel napunk a tejut középpontjához közel áll, úgy tejútrendszerünk messzebb napjai világosságának 4000 év kell, míg hozzánk ér, és azon csillag, melyből az kifoly, általunk látható lesz. De a tejút ismét csak egyike azon csillagszigeteknek, melyek a végtelenben keringenek. Idáig 4023 ily tejutat számlálunk, melyek némelyike sajátos alakkal bír. Éles távcsövekkel sikerüli némelyeknek egyes csillagait megkülönböztetni, mások ellenben csak halvány csillám-, úszó fényfoltként tűnnek szemünkbe, melyek tán több százezer milliónyi sugárév-távolban vannak tőlünk..." [HAI.]

J. F.: Az üstökösök. In: A nagy világ képekben. Közhasznu házikönyv a magyar nemzet anyagi, szellemi javára. Első folyam. Kiadja és szerkeszti Vahot Imre. (200 képpel.) Pest, 1855. Emich Gusztáv könyvnyomdája. cc. 118-125. (4 ábrával). "Minden vizsgálható égitest közt az üstökös a legtitokteljesebb; pályájuk alakja, s formájuk legváltozatosabb. Először vizsgáljuk pályájukat és formájukat. Pályájuk, mint minden testé naprendszerünkben, kerekdék (ellipsis) egy góczban álló középponti test körül, de e pályának különbsége az egyes üstökösöknél rendkívül nagy..." [HAI.]

A csillagok ragyogása. (Cotta Bernh. után). In: A nagy világ képekben. Közhasznu házikönyv a magyar nemzet anyagi, szellemi javára. Első folyam. Kiadja és szerkeszti Vahot Imre. (200 képpel.) Pest, 1855. Emich Gusztáv könyvnyomdája. cc. 193-195. "A csillagos égnek mindenik barátja bizonyosan vette már észre, hogy azoknak tekintete vagy látványa, nem csak a látható csillagok számára és azon magasságra nézve, melyben egyesek koronkint feltűnnek, hanem világításuk módja szerint is, igen egyenlőtlen. Néha úgy tűn fel nekünk mindenik csillag, mint csendesen világitó pont, máskor pedig mintha fénye erősen mozogna avagy változnék- Ez utóbbi állapotra nincs illőbb nevezet a csillagok ragyogása - vagy tündöklésénél, mi egyébiránt a bujdosókon sohasem mutatkozik oly erősen, mint az állócsillagokon..." [HAI.]

KÖRNYEI [János]: A föld, mint világtest. Környeitől. In: A nagy világ képekben. Közhasznu házikönyv a magyar nemzet anyagi, szellemi javára. Első folyam. Kiadja és szerkeszti Vahot Imre. (200 képpel.) Pest, 1855. Emich Gusztáv könyvnyomdája. cc. 256-267. (11 ábrával). "Hogy a földet kellően ismerni tanuljuk, kétféle szempontból kell azt tekintenünk. Az egyik szempont az, melyben a földet, mint a nagy világegység tagját tekintjük; itt tehát először azon összefüggést kell figyelembe venni, melyben a föld az éggel, a nappal és a szomszéd csillagokkal létezik,..." [HAI.]

J. L.: A déli kereszt. Humboldt Sándor után J. L. In: A nagy világ képekben. Közhasznu házikönyv a magyar nemzet anyagi, szellemi javára. Első folyam. Kiadja és szerkeszti Vahot Imre. (200 képpel.) Pest, 1855. Emich Gusztáv könyvnyomdája. cc. 267-268. "...Mivel mindkét nagy csillag, melyek a kereszt csúcsát és alsó végét jelölik, körülbelül ugyanazon egyenes emelkedéssel bírnak, úgy a keresztnek azon pillanatban, midőn a délvonalon keresztülmegy, csaknem függélyesen kell állnia. A körülményt ismerik mindazok, kik a térítőkön túl vagy a déli félgömbön laknak. Kipuhatolták, hogy a déli kereszt különböző évszakok éjeinek mely óráiban áll egyenesen vagy hajlottan..." [HAI.]

Legnagyobb csillagászati távcsövek. = Család könyve 1. 1855. p. 37. Lord Rosses, Herschel, a dorpati, South Jakab, a cincinati és cambridgei távcsövekről. Lord Rosses távcsöve 53 s 4/100 bécsi lábnyi, Herschel távcsöve 36 s 63/100 bécsi lábnyi. Egyveleg. [SRG.]

HUNFALY János: A melegnek eloszlása földünkön. = Család könyve 1. 1855. pp. 46-60. "A nap mindazon égi testekre, mellyek rendszeréhez tartoznak, fényt és meleget áraszt. De az égen a mi napunkhoz hasonló számtalan, úgynevezett állócsillagok fénylenek, s minthogy a fénynyel együtt meleg is jár, ezért következtethetjük, hogy azon állócsillagok is árasztanak meleget." [SRG.]

HUNFALY Pál: A finn lappföld és lakosai. = Család könyve 1. 1855. pp. 83-93. A nap és éjszak különböző hosszáról. pp. 83-84. [SRG.]

A világegyetem képzelt parányképben. = Család könyve 1. 1855. p. 109. "Egy külföldi tudós, hogy szembetünőbbé tegye a világ végtelenségét, némelly ismeretes égitestek nagyságát és távolságát parányi képben és mérvben állitotta egybe. Képzeljük magunknak, hogy egész földgömbünk egy szem lencse, mellynek átmérője 1 1/2 vonal." Egyveleg. [SRG.]

HUNFALY János: Földünk delejessége. = Család könyve 1. 1855. pp. 124-132. Az iránytűről. "Az iránytűt a sinaiak legalább 700 évvel elébb ismerték és használták mint az európaiak. Mindenki tudja, hogy azon tájt, hol az égi testek láthatárunkon megjelennek vagy fölkelnek, keletnek; azt pedig, hol eltűnnek vagy lenyugosznak, nyugatnak nevezzük." [SRG.]

GREGUSS Gyula: A szivárvány. = Család könyve 1. 1855. pp. 164-169. Légköroptikai jelenség. [SRG.]

HUNFALY János: Földünk mozgása. = Család könyve 1. 1855. pp. 190-203. "Midőn földünk pályáját futja, a nap mindig azon jegybe látszik lépni, melly épen átellenben van azzal, mellybe a föld kerül." "Földünknek tehát (eltekintve többféle apróbb mozgásaitól, mellyeket háborgásoknak neveznek) háromféle fő mozgása van: saját maga körül forog, s nap körül kering, s a nappal együtt még ismeretlen távolságban levő más középpont körül is kering." [SRG.]

A bolygók száma. = Család könyve 1. 1855. p. 208. "A napunk rendszeréhez tartozó járócsillagok vagy bolygók összes száma most már 43-ra rúg." Egyveleg. [SRG.]

HUNFALY János: Arago Ferencz. = Család könyve 1. 1855. pp. 220-226. " Számos új felfedezésekkel gazdagította meg a csillagászatot, fénytant, a villanyról és delejességról szóló tant, a légkörny- és légtüneménytant, a természeti földrajzot stb." [SRG.]

HUNFALY János: Tájékozás földünkön. = Család könyve 1. 1855. pp. 262-270. "Hogy földünk kerekségén kellően tájékozhassunk, szokássá lett azt bizonyos mennyiségtani felosztásnak alávetni, melly felosztás több rendbeli körök, vonalak és pontoktól függ. Ugyane felosztást átviszik az éggömbre is. A körök, vonalak és pontok, mellyeket a föld és éggömbön egyaránt képzelnek, földünk forgásán és keringésén alapszanak, mellyet látszólag a csillagos ég végez a nyugvó föld körül. E körök vagy nagyok vagy kicsinyek." [SRG.]

BENEDEK József: Szél és vihar. = Család Könyve 1. 1855. pp. 315-333. [SRG.]

KÖRNYEI: Vázlatok nép- és természetismeretből. 2. Égalji különféleségek. Éjszak. Éjszaki utazások. = Családi Lapok 4. 1855. 1. félév. febr. 14. 3. sz. pp. 111-124. Sarkköri utazások. Parry 1819-ben tett utazása. "Sabine egy csillagdát is épített, honnan csillagászi eszközök segitségével, észleléseket tehettek. Illy intézkedések által az idő hamar eltelt." p. 124. [SRG.]

A viharokról. = Családi Lapok 4. 1855. 1. félév. ápr. 15. 7. sz. pp. 333-336. Meteorhullás Barbadoson 1831. aug. 11-én Reid ezredes észlelése. "Tüzes légkövek hullottak az égről, különösen feltünő volt egy golyó-alaku sötétveres s tetemes magasságból függőlegesen aláesett meteor..." p. 334. [SRG.]

Az ausztráliaiak természetnézletei. = Családi Lapok 4. 1855. 2. félév. szept. 30. 6. sz. pp. 277-278. "Gerstäker úr utazásának negyedik kötetében, egy Meier nevü német missionáriusnak Ausztráliában megjelent müve után, az ausztráliai természetnézletekről néhány érdekes adatot közöl... Mint hajdan ... élt görögök, úgy az ausztráliai fekete ember is a csiilagokat(!) emberiesitettekül tekinti..." [SRG.]

HUNFALVY Pál: A’ török, magyar és finn szók’ egybehasonlítása. Olvastatott az academiában december’ 11. 1854. II. fejezet. = Magyar Academiai Értesítő 15. 1855. 2. sz. p. 102. Hell Miksa és Sajnovics János Keresztély dán király meghívására "Wardoehusba" érkezett Vénusz átvonulás megfigyelésére. [SRG.]

PODHRADCZKY József: Mythusi hitágazat a’ világ’ alkotásáról. = Magyar Academiai Értesítő 15. 1855. 7. sz. pp. 437-449. A világ keletkezése az ősi pogány hit szerint. [SRG.]

Levelezések. Esztergom, nov. 19. = Pesti Napló 6. 1855. nov. 23. 129-1712. sz. p. [2.] Tűzgömb 1855. júliusában és "nov. 11-én 2-3 óra tájban hold nagyságú tűzgömb erős fényű Kövesd felé haladva irtózatos dörrenettel szerte pattant." [SRG.]

Vegyes hirek. = Politikai ujdonságok Első évi folyam 1855. dec. 5. 48. sz. p. 381. "Egy berlini csillagász nov. 14-kén reggeli 31/4 órakor egy új üstököst fedezett fel közel a regulus csillaghoz az oroszlán jegyben." [SRG.]

LUGOSSY József: Ösmagyar csillagismei közlemény. [1.] = Új Magyar Muzeum Ötödik folyam Első kötet 1855. jan. 1. füz. pp. 54-75. Tejkör, Hadakuta, Hiring, Phaethon, Eridanos, Sellő. "...a haza különböző vidékeiről hozzám intézett serkentő levelei, melyek egyhangulag hívnak fel, hitregészetünk körűli nyomozásim eredményének, különösen az ősmagyar csillagisme érdekes alkotmányának mielébbi közrebocsátására." [TZS.]

LUGOSSY József: Ösmagyar csillagismei közlemény. (Folytatás.) [2.] = Új Magyar Muzeum Ötödik folyam Első kötet 1855. febr. 2. füz. pp. 113-146. [TZS.]

LUGOSSY József: Ösmagyar csillagismei közlemény. (Folytatás.) [3.] = Új Magyar Muzeum Ötödik folyam Első kötet 1855. máj. 5. füz. pp. 250-260. [TZS.]

LUGOSSY József: Ősmagyar csillagismei közlemény. IV. = Új Magyar Muzeum Ötödik folyam Első kötet 1855. nov. 11. füz. pp. 549-564. [TZS.]

PODHRADCZKY József: Mythusi hitágazat a’ világ’ alkotásáról. = Új Magyar Muzeum Ötödik folyam Második kötet 1855. pp. 437-449. Olvastatott oct. 23. 1854. Magyar Academiai Értesítő 15. 1855. 7. sz. pp. 437-449. [SRG.]

  BRASSAI [Sámuel]: A nap keltéről és nyugtáról, naptári tekintetben. = Vasárnapi Ujság 2. 1855. márc. 4. 9. sz. pp. 67-69. [KSZ.]

  EDVI ILLÉS Pál: Léghajózás lehet-e a csillagokig? = Vasárnapi Ujság 2. 1855. ápr. 8. 14. sz. pp. 110-111. A csillagászat hazai állapotáról (p. 110.): "De csillagászok igen igen kevesen vagyunk. Hazánkban is hivatalosan csak egy honfitársunk őrködik ily állomáson, az előtt a szent Gellért hegyen épült csillagász toronyban, s most annak elpusztulása után Egerben; e tudósunk neve Montedegói Albert Ferencz. ... Vannak helylyel-közzel dilettans csillagászok, azaz e tudományt kedves szenvedélyből gyakorló privát tudósok; millyenek p. Brassai Samu, Lugossy József, Wimmer Ágoston, a nemrég elhunyt soproni lelkész Gamauf, stb." [KSZ.]

  SZEBERÉNYI Lajos: A hold. = Vasárnapi Ujság 2. 1855. jun. 3. 22. sz. pp. 170-172. Részletes csillagászati ismertetés a Holdról. [KSZ.]

  Természeti tünemények. = Vasárnapi Ujság 2. 1855. szept. 9. 36. sz. p. 286. A Jupiter bolygó látható fényes csillagként naplemente után, sőt gyakran már akkor is látható midőn a Nap fenn van az égen.; Esztergomban az elmúlt hetekben egy rendkívüli szépségű futócsillag jelent meg az égen. [KSZ.]

          1856.

SCHABUS, Jacob: Könnyen érthető alapelemei a természettannak. Alsó reál és gymnasiumi iskolák használatára Schabus Jakabtól. Németből fordítá Hollósy Jusztinián Szent Benedek rendbeli áldozár, bölcsészeti tudor s a soproni fő-gymnasiumban természettani tanár. Második, javított kiadás. Sopron, 1856. Seyring & Hennicke tulajdona. IV + 203 p. Csillagászat: VIII. fejezet - Természettüneményekről nagyban. A: Csillagtan. pp. 168-183. [HOR.]

HUNFALY János: Humboldt Sándor. = Család könyve 2. 1856. pp. 1-12. Némi csillagászati vonatkozással. [SRG.]

GREGUSS Gyula: Az éjszaki fény. = Család könyve 2. 1856. pp. 39-42. "Az éjszaki fény feltüntét mocskos borulat hirdeti, melly este felé füstgomolyhoz hasonlóan vonja be az égboltozat alját az éjszaki láthatáron. A borulat nemsokára barna vagy violaszínt ölt, mindamellett olly átlátszó, hogy mögötte a csillagok kivehetők." "Herschel is, delejes viharnak keresztelte..." 1726. okt. 19. Egész Európában, 1769. jan. 5-én Pensylvániában, 1831. jan. 7-én Európában, 1848. nov. 17-én Pízában, 1851. szept. Pozsony környékén volt látható többek között éjszaki fény. Cook kapitány írt először a déli fényekről. [SRG.]

A legnevezetesebb találmányok évsora. = Család könyve 2. 1856. p. 64. Krisztus előtti találmányok felfedezesek: delejes tájékoztató Sinában 2600-ban, gnomont Sinában 1109-ben, napórát a milétoszi Anaximenesz 520-ban, az éjnapegyenlőségek előhaladását Hipparkhosz 142-ben. Ptoleméusz csillagászi rendszere 140, Kopernik csillagászati rendszere 1500, távcső 1609, A világrendszer igazi törvényei vagyis Kepler törvényei 1610, a két domborüvegű látcső 1611, az egyetemes nehézkedés törvényei (Newton) 1666. [SRG.]

BENEDEK József: Hulló csillagok. = Család könyve 2. 1856. pp. 115-120. "...nevezetes eseményt már több század óta tapasztalták. Igy a 901. év októberében Ibrahim ben Ahmed király halála éjén tüzesőhöz hasonló roppant csillaghullást láttak, miért is ez évet "csillagok évének" nevezék. 1202-diki okt. 19-én szintén egész éjjel annyi csillag hullott, hogy az arabok "sáska sereg"-hez hasonliták." [SRG.]

BENEDEK József: Tűzgolyók és légkövek. = Család könyve 2. 1856. pp. 211-221. "A tűzgolyó néha eleinte szintén ugy tünik föl, mint kis világló pont, vagy közönséges hulló csillag, melly a mint utjában földünkhöz közelebb jön, nagy és fényes tekeidomu testté gömbölyödik össze." [SRG.]

PÁUR Iván: [Tűzgolyók és légkövek]. = Család könyve 2. 1856. pp. 221-223. Meteorokról. Benedek József cikkének kiegészítése. A földünket megszálló ama jövevényeket, a légköveket, a vallás- és honvédelem is hatáskörébe húzta. [SRG.]

Az órák. = Család könyve 2. 1856. pp. 301-304. Óratörténet a napóráktól, csillagászati vonatkozásokkal. "Első időmérő s legrégibb óra az égboltozata volt, felkelő és leáldozó napjával és csillagainak ezereivel. ...Elsőben árnyék- vagy napórákat használtak, az időt a naptól megvilágitott test árnyékának változó hossza és rövidsége szerint mérték meg." [SRG.]

Mikép lehet a villám tartamát meghatározni. = Család könyve 2. 1856. pp. 306-309. Arago Ferenc nyomán. Meteorokról. Légköroptikai jelenségek. [SRG.]

"A f. évi január 7-iki nagyszerü légtünemény esti 5 óra tájban csillagformában volt legelőször látható..." = Családi Lapok 5. 1856. 1. félév. máj. 15. 10. sz. pp. 435-436. Angliában a tengerparton közel Franciaországhoz meteorhullás. [SRG.]

"Scott nevü hajókapitány, Wisconsin’ amerikai hajón Havreból New-Yorkba utazván, különös légtüneménynek volt tanuja,..." = Családi Lapok 5. 1856. 1. félév. jún. 5. 13. sz. p. 508. A sűrű esőben egy nagy tüzes gömb esett az árbócra majd a fedélzetre, 2 perc múlva újabb tüzes gömb esett a vízbe, ahol nagy robajjal pattant szét. [SRG.]

"A "Messager du Morbihan" october 12-éről igen érdekes égi tüneményről értesit, melly Vannes városában látható volt. Kedden este..." = Családi Lapok 5. 1856. 2. félév. nov. 27. 38. sz. pp. 1107-1108. Holdszivárvány. [SRG.]

"Tyrol. Az ottani lapok nem rég azon hirt hozták, hogy oct. 29. Mühlbach városában esti 7 órakor igen szép égi tünemény (meteor) vonta magára a közfigyelmet." = Családi Lapok 5. 1856. 2. félév. dec. 25. 42. sz. p. 1202. "Rodeneck fölött néhány perczig mozdulatlanul állva maradt, aztán mintegy négy ölnyi hosszu C alakban foszlott szét, melly aztán ködös derengéskép még sokáig volt látható. Az egész tünemény egy óranegyednél tartott tovább."[SRG.]

  HEGEDŰS: Nap- és holdfogyatkozás. = Vasárnapi Ujság 3. 1856. máj. 25. 21. sz. pp. 179-181. Schmetzer nyomán. [KSZ.]

  FALVAY István: Látható holdfogyatkozás october 13. és 14-ike közti éjjel 1856. = Vasárnapi Ujság 3. 1856. okt. 12. 41. sz. pp. 362-363. [KSZ.]

  HEGEDŰS: Az 1556-ik évi üstökös csillag visszatérte. = Vasárnapi Ujság 3. 1856. dec. 14. 50. sz. pp. 436-438. Jahn nyomán. [KSZ.]

          1857.

BULA Theophil: A természettan alapvonalai. A cs. k. iskolakönyvek kiadásában. 1. és 2. köt. Bécs, (1857.) Mechitharisták nyomda. 317 p. Csillagászat: pp. 125-131., 192-242., 276-280. [KSZ.*]

EMSMANN, Ágost Hugó: Hány hét a világ? vagy mily körülmények okozhatnák földünk végpusztulását? Toldalékul: Miképpen ütközhetik az üstökös össze földünkkel? Emsmann tanár értekezése és Mädler csillagásznak az üstökösrül szóló munkája után. Pest, 1857. Hackenast, Landerer nyomda. 31 p. [KSZ.*]

[GALLETTI, Johann Georg August]: Galletti J. G. A. egyetemi világrajza vagy földirati, államtani és történelmi ismerettár, minden ország földirati, államismei és történelmi rajzával, mellyben fekvése, nagysága, népessége, miveltség, legnevezetesebb városai, alkotmánya és nemzeti hatalma, továbbá régibb és újabb történelmének vázlata foglaltatik. Második, teljesen átdolgozott és tetemesen bővített kiadás. Tartalma I. Csillagászati földrajz vagy a föld mint égi test. II. Természeti földrajz vagy a föld mint természeti test. III. Politikai földrajz vagy a föld mint az ember lakhelye. Az első (dr. Vállas Antal tollából folyt) magyar kiadás felhasználása mellett, az utolsó (tizenegyedik) eredeti kiadás nyomán s a legujabb források szerint átdolgozta Dr. Falk Miksa. 40 fametszvénynyel és 21 színezett térképpel. Pesten, 1857. Hartleben Konrad Ádolf sajátja, Sommer Nyomda. 851 p.
Dr. Falk előszava 1857. jan. 31-én kelt. Csillagászat: pp. 2-30. (A föld mint égi test, vagy: csillagászati földrajz)> pp. 47-52. (Légtünemények: felhők, eső, hó, zivatar, melléknapok, északi fény, délibáb, szelek) [KSZ.]

HUMBOLDT, Alexander: Koszmosz. A világ egyetemes természeti leírása. Írta Humboldt Sándor, magyarul Miksits Imre. Első füzet. Pest, 1857. A fordító sajátja. Ráth Mór könyvárus bizománya. Emich Gusztáv könyvnyomdája. 64 p. A fordító Miksits Imre 1857. szept. 10-iki előszavával az első és a hátsó belső borítón. [KSZ.]

HUMBOLDT, Alexander: Koszmosz. A világ egyetemes természeti leírása. Írta Humboldt Sándor, magyarul Miksits Imre. Második füzet. Pest, 1857. A fordító sajátja. Ráth Mór könyvárus bizománya. Emich Gusztáv könyvnyomdája. pp. 65-128. Miksits Imre 1858. márciusi levelével az első és a hátsó belső borítón, melyet Hunfalvy János úrnak és társainak címzett. Az egész művet körülbelül 30 füzetben kívánta kiadni. Tervezett munkája csonka maradt: halála miatt csak ezen két füzet jelent meg. Ezek fejezetcímei: A világ egyetemes természeti tünemények terén tett észlelések részletes eredményei (pp. 3-39.).; A természettani világleírásnak csillagvilágtani részében tett észlelések eredményei (pp. 40-44.).; A világtér; és az afelőli észlelések, mi a világtért a csillagok közt kitölteni látszik (pp. 45-68.).; A természetes és a távcsöves látás. - A csillagok ragyogása. - A világosság gyorsasága. - Fénymérési eredmények. (pp. 69-128.). [KSZ.]

KÖRNYEI János: Mikor lesz vége a világnak? Népszerű előadása azon viszonyoknak, melyek között Földünk elenyészhetnék, vagy oly változást szenvedhetne, hogy rajta a mostani élő lények nem élhetnének. Pest, 1857. Vahot Imre kiadása, Wodianer nyomda. 39 p. Emsmann, Ágost Hugó: Hány hét a világ? című könyvének fordítása. [KSZ.]

NYULASSY Antal: Jelenből nézek... Vers. = Családi Lapok 6. 1857. 1. félév. jan. 8. 2. sz. p. 24. Newton, Herschel, csillagok említése a versben. [SRG.]

"Smyrnából irják november 17-kéről, hogy ott éjjeli 11 óra tájban nagyszerü légtünemény vala látható." = Családi Lapok 6. 1857. 1. félév. jan. 8. 2. sz. p. 28. Tűzgolyó, ágyúlövéshez hasonló hanggal kísérve. [SRG.]

PÁJER Antal: Orgona virágok XV. Vers. = Családi Lapok 6. 1857. 1. félév. ápr. 23. 17. sz. p. 230. Tejút, Fiastyúk, gönczöl szekere, csillagok. [SRG.]

"Simánd táján Arad mellett, f. h. 8-án igen nevezetes tünemény volt..." = Családi Lapok 6. 1857. 1. félév. ápr. 23. 17. sz. p. 240. Mintegy 35 percig reggel igen világos volt. Sokan azt mondták, hogy eze a júniusban bekövetkező világpusztulás előhírnöke. [SRG.]

ASCHNER Tivadar: Az üstökösökről. = Családi Lapok 6. 1857. 1. félév. jún. 18. 25. sz. pp. 341-343. [SRG.]

ASCHNER Tivadar: Az üstökösökről. (Vége.) = Családi Lapok 6. 1857. 1. félév. jún. 25. 26. sz. pp. 353-355. [SRG.]

MORVA Miklós: Fővárosi séták. Pest, juniushóban. = Családi Lapok 6. 1857. 1. félév. jún. 25. 26. sz. pp. 360-362. "E hó fatalis tizenharmadik napján szerencsésen átestünk; a várt üstökös sokak vigasztalására elkésett, vagy eltéveszté utját, s közellétének jeleit még a rettegéssel fegyverzett szem sem láthatá..." Az üstökös és a társadalom. [SRG.]

"Drüsseldorf.(!) Azon bolygócsillagot, mellyet dr. Luther, a bilki (Düsseldorf mellett) csillagásztorony igazgatója e hó 19-én fölfedezett, a bécsi csillagászok is észrevették. Ezen égi test fölfedezése által a Mars és Jupiter közti csoportban ismeretes bolygók száma 50-re megy." = Családi Lapok 6. 1857. 2. félév. nov. 12. 20. sz. p. 267. (50) Virginia kisbolyó felfedezése. [SRG.]

Sajnovics János két ismeretlen levele. = Új Magyar Muzeum Hetedik folyam Első kötet 1857. márc. 3. füz. pp. 136-146. Latin nyelvű. Vardoë, 6-ta Junii, 1769. Közli: Vass József. Hell és a csillagászat említése: pp. 136-137. [SRG.]

  BRASSAI [Sámuel]: Az idő felosztásáról és az órák szabályozásáról. [1.] = Vasárnapi Ujság 4. 1857. jan. 4. 1. sz. pp. 10-12. [KSZ.]

  BRASSAI [Sámuel]: Az idő felosztásáról és az órák szabályozásáról. [2.] = Vasárnapi Ujság 4. 1857. jan. 18. 3. sz. pp. 23-26. [KSZ.]

  Egyveleg. Az idei üstökös. = Vasárnapi Ujság 4. 1857. ápr. 12. 15. sz. pp. 123-124. Június 13-ára várják. [KSZ.]

  BONYHAY József: Meteor-kő. = Vasárnapi Ujság 4. 1857. máj. 3. 18. sz. p. 152. April 15-én naplemente tájban Kaba város határán (Biharmegyében) közel a városhoz, a mezőröl hazatérő több mezei munkás szemeláttára sajátszerű zúgó dörgés közt egy 6 fontos leb-kő (meteor) esett le, a szemtanúk állítása szerint égve a levegőből. A lakosok csak másnap reggel ásták ki a földből, mellybe fél lábnyira lenyomult. A helybeli elöljáróság a debreceni iskolai múzeum számára határozta elküldetni. [KSZ.]

  FÜZESI.: A légkövek- s tűzgömbökről. = Vasárnapi Ujság 4. 1857. máj. 31. 22. sz. pp. 191-192. A meteorithullásokról. Rasch nyomán. [KSZ.]

          1858.

FÁY András: A Halmay család. Erkölcsi és tudományos olvasmány. Növendékek és nem növendékek számára. 2. köt. Pest, 1858. Kiadja Heckenast Gusztáv, Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 287 p. A csillagászathoz kapcsolódó fejezetek a 23-27. terjedő "előadási szakaszok": Az ég. Égi testek (pp. 162-167.). A nap (pp. 167-173.).; A bolygók (pp. 173-181.).; A holdakról (pp. 182-187.).; Az üstökösök (pp. 187-193.).; Az állócsillagok (pp. 193-201.). [HAI.]

CSENGERI Antal: Képek az emberi mivelődés történetéből. 2. Egyiptom miveltsége. 2. Egyiptom vallása és tudománya. = Budapesti Szemle 4. köt. 1858. 12-13. füzet. pp. 242-286. Csillagászat: pp. 265-266., 271., 276-279. [HAI.]

SZONTAGH Dániel: Valjon mit jelent a most uralkodó Donati-üstökös? = Delejtű 1. 1858. nov. 2. 18. sz. pp. 141-142. [SRG.]

TÖRÖK József: Értesités a Kaba-debreceni lebkőről. Olvasta az akademiában junius 7. 1858. = Magyar Academiai Értesítő 18. 1858. 6. sz. pp. 313-318. Az 1857. ápr. 15-én a Debrecen közelében lévő Kaba község melletti meteorithullás látványa és ásványtani leírása. A képtáblán a meteorit rajza három nézetből. A kő vegyelemzését Dr. Nendtvich úr vállalta magára. [KSZ.]

1857. ápr. 15-én lebkő (meteorit). Debrecen vidékén Kaba helység mellett zuhant le. = Magyar Academiai Értesítő 18. 1858. 6. sz. p. 322. [SRG.]

TÖRÖK József: Adalék a kaba-debreczeni lebkőröli értesítéshez. = Magyar Academiai Értesítő 18. 1858. 10. sz. pp. 622-624. Szenet és szerves anyagot találtak a kabai meteoritban. [KSZ.]

SZÁSZ Károly: Egy pillantás a holdba. = Szépirodalmi Közlöny 1. 1858. febr. 14. 39-13. sz. pp. 917-920. A Szépirodalmi Közlöny első évfolyama a címlap tanúsága szerint 1857 okt. 1-től 1858 június végéig tartott. 1858 jan. 3-tól az egyes lapszámok kettős sorszámozásúak voltak (27-1. szám.). Mint hogy hetente két szám jelent meg, így az 1858. febr. 14-ei lapszám sorszáma már 39-13. sz. volt. Ez így ment egészen az 1858. június 27-ei utolsó számig (77-51. szám). [HAI.]

SZÁSZ Károly: Egy pillantás a holdba. (Vége). = Szépirodalmi Közlöny 1. 1858. febr. 18. 40-14. sz. pp. 941-945. [HAI.]

A természettan 1857-ben. = Szépirodalmi Közlöny 1. 1858. mart. 7. 45-19. sz. pp. 1078-1080. Babinet, [Jacques] francia fizikus, csillagász nyomán. "... az 1857-iki évben pedig mindössze csak két [nap]fogyatkozás volt, és nem vala holdfogyatkozás. ... 8 [kisbolygó] fedeztetett fel s így számuk az előbbiekkel 50-re megy fel. ... [1857] igen gazdag volt üstökös csillagokban; mert hat fedeztetett fel." [HAI.]

A természettan 1857-ben. (Vége). = Szépirodalmi Közlöny 1. 1858. mart. 7. 46-20. sz. pp. 1097-1100. Babinet, [Jacques] francia fizikus, csillagász nyomán. [HAI.]

TÖRÖK József: Értesítés a kaba-debreceni lebköről. = Új Magyar Muzeum Hetedik [Nyolczadik] folyam Második kötet 1858. pp. 313-318., 1 t. Magyar Academiai Értesítő 18. 1858. VI. sz. pp. 313-318., 1 t. Olvasta az akademiában junius 7. 1858."Köztudomásu dolog a hirlapi közlemények után, miként a mult évi april 15-kén Debrecen vidékén Kaba helység mellett egy lebkő (meteorit) esett le, melyet a debreceni főiskola iránt kegyelettel viseltető községi előljáróság a nevezett főiskola természetrajzi gyűjteményének ajándékozott, s mely ennélfogva véleményem szerint kaba-debreceni lebkőnek jogosan neveztetik." Vegytani elemzését Nendtvich Károly vállalta el. [SRG.]

TÖRÖK József: Adalék a kaba-debreceni lebkörőli értesítéshez. = Új Magyar Muzeum Hetedik [Nyolczadik] folyam Második kötet 1858. pp. 622-624. Magyar Akademiai Értesítő 18. 1858. 10. sz. pp. 622-624. A meteor elemzését Wöhler göttingai vegyész végezte el, Hörnes Mór a bécsi cs. kir. udvari ásványgyűjtemény igazgatója felkérésére. [SRG.]

  BRASSAI [Sámuel]: Uralkodó planéta és időjárási jóslatok. = Vasárnapi Ujság 5. 1858. jan. 17. 3. sz. pp. 31-32. [SRG.]

  BRASSAI [Sámuel]: Uralkodó planéta és időjárási jóslatok. = Vasárnapi Ujság 5. 1858. jan. 24. 4. sz. pp. 44-45. [SRG.]

  Meteorkő. = Vasárnapi Ujság 5. 1858. jan. 24. 4. sz. p. 47. 1857. okt. 11-én Erdélyben Veresegyházán 29 font súlyú meteorkő hullott. [SRG.]

  Napfogyatkozások. = Vasárnapi Ujság 5. 1858. jan. 24. 4. sz. p. 47. Egyike 1858. márc. 15-én lesz. [SRG.]

  Ismét üstökös. = Vasárnapi Ujság 5. 1858. jan. 24. 4. sz. p. 47. Babinet akadémikus szerint a nagy üstökös, amelyik V. Károly idején rémítgette a népet az idén újra visszatér. [SRG.]

  BRASSAI [Sámuel]: Uralkodó planéta és időjárási jóslatok. = Vasárnapi Ujság 5. 1858. jan. 31. 5. sz. pp. 55-56. [SRG.]

  Természeti tünemények. = Vasárnapi Ujság 5. 1858. febr. 21. 8. sz. p. 94. 1857-ben 7 üstököst fedeztek fel.; Napfogyatkozás előrejelzése 1858. márc. 15-ére. [SRG.]

  BRASSAI Sámuel: A márczius 15-i nagy napfogyatkozásról. = Vasárnapi Ujság 5. 1858. febr. 28. 9. sz. pp. 102-104. [KSZ.]

  K.: Természeti tünemények. = Vasárnapi Ujság 5. 1858. febr. 28. 9. sz. p. 105. Baros-Sebesen 1858. jan. 22-én két álnap volt. 1858. jan. 23-án, este 8 órakor egy fényes tűzgömb tűnt fel, mely végén 10-12 részre szökkent szét. A tüneményt Löfflere József erdőmester látta Boros-Sebes és Ó-Dézna között a radnai hegyek feletti égrészen. Rajzát közli a lap. [KSZ.]

  BRASSAI [Sámuel]: Pótlék-jegyzetek a mártius 15-diki napfogyatkozásról szóló cikkhez. = Vasárnapi Ujság 5. 1858. márc. 7. 10. sz. p. 115. [KSZ.]

  Napfogyatkozás. = Vasárnapi Ujság 5. 1858. márc. 21. 12. sz. p. 142. Napfogyatkozás 1858. márc. 15-én. [SRG.]

  A Donátiféle üstökös. = Vasárnapi Ujság 5. 1858. okt. 3. 40. sz. pp. 474-475. Donati üstökös 1858. jún. 2-án. Rajzzal. Két hét óta puszta szemmel is látható egünkön. Legnagyobb fénye okt. 9-én lesz, üstöke is akkor nyeri el legnagyobb kifejlését és hosszát. [KSZ.]

  Az üstökösök. = Vasárnapi Ujság 5. 1858. okt. 10. 41. sz. pp. 483-485. [SRG.]

  Uj vendég-e a Donáti-féle üstökös, vagy régi? = Vasárnapi Ujság 5. 1858. okt. 17. 42. sz. pp. 499-500. Kérdések Emődről Sz. J. ref. lelkésztől és Mezőtúrról Pinkoczy Lajos segédlelkésztől. [KSZ.]

  Br. [BRASSAI Sámuel]: Felelet a Vasárnapi Ujság 42. számabeli csillagászati kérdésre (Vajjon uj vendég-e a Donáti-üstökös?) = Vasárnapi Ujság 5. 1858. okt. 24. 43. sz. p. 511. [KSZ.]

  VASS József: Jegyzetek az üstökösök krónikájából. = Vasárnapi Ujság 5. 1858. dec. 5. 49. sz. p. 583. 1530-ban nagy üstökös.; Két üstökös 1531-ben.; Egy nagy üstökös 1538-ban.; Homályos üstökös 1559-ben.; Új csillag 1572. szept. 28-tól.; Üstökös 1577-ben., Üstökös 1607. szept. 25. - okt. 20.; Üstökös 1618. nov. 30. - dec. elejéig. [SRG.]

          1859.

Ismerettár. Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érdekes tárgyat és egyéniséget betűsorozatos rendben megismertet. 1. kötet. A - Besztercebánya. Pest, 1859. Kiadja Heckenast Gusztáv, Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 992. c. Csillagászat: Anaxagoras cc. 248-249.; Anaximander c. 249.; Anaximenes c. 249.; Arago Domokos Ferenc cc. 377-379.; Arany szám c. 399.; Asteoridek c. 499.; Atlas c. 513.; Bernouilli 1.) Jakab, született 1654-ben, meghalt 1705-ben. [...] 2.) János, az előbbinek testvére, született 1667 julius 27-én [...] 7.) János e néven 3-ik, szül. 1744 november 4-én. [...] cc. 949-954.; Bessel (Frigyes) cc. 977-978. [HAI.]

Ismerettár. Nélkülözhetlen segédkönyv, mely a történelem, természet s egyéb tudományok és művészet köréből lehetőleg minél több érdekes tárgyat és egyéniséget betűsorozatos rendben megismertet. 2. kötet. Betábtázás - Choliambus. Pest, 1859. Kiadja Heckenast Gusztáv, Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 860. c. Csillagászat: Biot (János) (cc. 64-65.).; Bolygócsillag-rendszer (cc. 143-147.).; Bootes (c. 205.).; Borda (János) (c. 214.).; Borelli (János Alfonsz) (cc. 217-218.).; Boskovich (Roger József) (cc. 249-250.).; Bouguer (olv. Bugé Péter) (c. 266.).; Bradley (olv. Bredli Jakab) (c. 310.).; Brahe (Ticho de) (c. 312.).; Bruno (Giordano) (cc. 403-404.).; Buczy (Emil) "m. akad. lev. tag, a károlyfejérvári [! más néven Gyulafehérvár] csillagásztorony őre, született 1784. [! 1782] május 16. Kolosvártt, ..." (cc. 423-424.).; Bugge (Tamás) (cc. 443-444.).; Burckhardt (János Károly) "jeles csillagász született 1773-ben Lipcsében.
1799-ben franczia polgárrá, 1807-ben pedig a franczia katonaiskola csillagásza lett. ..." (c. 469.).; Caillé (olv. Kaljé Lajos) "franczia csillagász a mult századból, ki a déli félgömbön 9800 ismeretlen csillagot ismertetett meg." (c. 543.).; Calendae. "Az Ókori rómaiaknak nem levén irott naptáraik, a hónapok első napjai kikiáltattak, s ezeket népgyülésekkel, áldozatokkal és mulatságokkal szokták megünnepelni. ..." (c. 555.).; Calendarium v. Kalendarium (cc. 555-556.).; Calendariographia. "Naptárkészités tudománya." (c. 556.).; Callisto. "Lycaon, arkadiai király leánya, kit, mivel Jupiter megszeretett, - a féltékeny Juno medvévé változtatott, s Jupiter a csillagzatok közé fölvitt." (c. 564.).; Capella (Kecske). "Alhajot néven elsőnagyságu csillag az ugynevezett fuvaros csillagzatban." (c. 618.).; Cassini. Nevezetes olasz család, melynek törzsatyja, ennek fia, unokája s másod unokája mind jeles természetbuvárok s a Párisi csillagásztorony igazgatói valónak; és pedig a) C. János Domonkos [...]
b) Fia C. Jakab, [...] c) C. de Thury, Caesar Ferencz, fia az előbbinek. [...] d) C. János Domonkos gróf, [...] Ennek fia e) C. Sándor Henrik algróf, született 1781-ben; eleintén szintén csillagász volt, később azonban jogtudós lett, s mint pairkamrai tag halt meg 1832." (cc. 684-685.).; Cassiope v. Cassiopéa, "Cepheus aethiopiai király neje, Andromeda anyja, ki miután Jupitertől Atymniust nemzette, a csillagok közé fölvétetett." (c. 686.).; Castor és Pollux (cc. 692-693.).; Celsius. Nagyhirü tudós család Svédországban. Több tagjai közt nevezetesbek C. Magnus (1621-1679) csillagász-tanár. [...] C. Anders (1701-1744) hires mennyiség- és csillagásztanár. Az upsalai csillagásztorony leginkább neki köszönheti alapitását. Nevéről hivják a 100 foku hévmérőt is. ..." (c. 723.).; Ceres (cc. 734-735.).; Chiron. A hitrege szerint a Centaurok egyike, Kronos és Philyra fia, Aeskulap, Achilles s több nevezetes férfiak tanitója. [...]
A centauroknak Herculessel vívott csatájában ez által halálosan megsebesittetvén, holta után Jupiter által a csillagzatok közé vétetett föl. ..." (cc. 842-843.).; Chladni (Ernő Flórián Frigyes). Német természetbuvár (1756-1827). Ő volt a hallástannak (Acustica) mint külön tudománynak alapitója. [...] nevezetes fölfedezéseket tett a légkövekre nézve is. ..." (c. 844.). [HAI.]

HUNFALVY János: Egy pillantás a külföld tudományos mozgalmaira a közelebbi években. = Budapesti Szemle 5. köt. 1859. 15. füz. pp. 66-89. Csillagászat: pp. 67-72. "A brit társulat 1857-ik évi gyűlésének elnöke, dr. Lloyd Humphrey, a csillagászaton kezdé jelentését. Századunk elején kezdődött az addig ismeretlen járócsillagok fölfedezése, 1845-ben újra föléledt s azóta folyvást tart; 1846 óta egy esztendő sem telt el, a nélkül, hogy az úgynevezett bolygókák (planetoidák) száma egygyel vagy többel ne növekedett volna; 1852-ben nyolcz, 1856-ban öt, végre 1857-ben három új bolygókát fedeztek föl... A földünk alakját s a tenger apályát és dagályát illető vizsgálatok szoros kapcsolatban vannak a csillagászattal... A dagály-apály tüneményével a földdelejesség tüneményei nem egy hasonlatosságot mutatnak..." [HAI.]

BRASSAI Sámuel: A természettan szelleme és iránya. = Budapesti Szemle 7. köt. 1859. 22-23. füzet. pp. 301-324. Csillagászat: pp. 311-317. [HAI.]

PODHRACZKY József: Pogány magyarok idővetéséről. [1.] = Delejtű 2. 1859. jan. 11. 2. sz. pp. 9-11. [SRG.]

PODHRACZKY József: Pogány magyarok idővetéséről. (Vége.) = Delejtű 2. 1859. jan. 18. 3. sz. p. 19. [SRG.]

TÖRÖK József: A kaba-debreceni lebkőben Wöhler Göttingai tanár által fölfedezett szerves anyagról. = Magyar Akademiai Értesítő Mathematikai és természettudományi Osztályok Közlönye [1. köt.] 1859. [1.] sz. pp. 71-78. Közlötte mart. 14. 1859-ben. [KSZ.]

TÖRÖK József: A kaba-debreczeni lebkőben Wöhler göttingai tanár által fölfedezett szerves anyagról. = Magyar Akademiai Értesítő Mathematikai és természettudományi Osztályok Közlönye 19. 1859. 2. sz. pp. 129-131. Közlötte 1859. márc. 14. [KSZ.]

BRASSAI Sámuel: Az árnyékóráról. = Magyar Akademiai Értesítő Mathematikai és Természettudományi Osztályok Közlönye 2. 19. 1859. 5. sz. pp. 447-471. Napórák szerkesztésének geometriai módszerei. Képletek és táblázatok fali napórák rajzolásához. Többféle földrajzi szélességre (45, 46, 47, 48 fokra), többféle szögelfordulású falakra (45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, éppen délre néző), minden negyedórára adja az osztásokat. [KSZ.]

HUNFALVY János: Strabón és Ptolemaiosz, Büsching és Ritter Károly nézeteik a földiratról, vagyis a földirat tárgya és feladata. = Új Magyar Muzeum Kilencedik folyam Második kötet 1859. pp. 812-836. Magyar Akademiai Értesítő 19. 1859. IX. sz. pp. 812-836. Székét foglalva olvasta az Akademiában junius 6. 1859. Csillagászati vonatkozásokkal. [SRG.]

  A nap és fénye. = Vasárnapi Ujság 6. 1859. febr. 6. 6. sz. pp. 66-67. A napfoltokról, amelyet 1610-ben Fabricius János frisiai csillagász fedezett fel. [SRG.]

  A múlt évi időjárás. = Vasárnapi Ujság 6. 1859. febr. 6. 6. sz. p. 70. Egy bécsi csillagász szerint 1858-ban csak kilencszer volt az ég teljesen derült. 305-ször borongó. [SRG.]

  (A műveletlen népeknek igen furcsa fogalmaik vannak) az égboltról, a csillagokról, természeti tüneményekről és a földről. = Vasárnapi Ujság 6. 1859. febr. 13. 7. sz. p. 83. [SRG.]

  Az északifény. = Vasárnapi Ujság 6. 1859. maj. 29. 22. sz. pp. 259-260. Kowalsky kazani orosz tanár adott eddig legkimerítőbb leírást a jelenségről. [SRG.]

  A csillagos ég. = Vasárnapi Ujság 6. 1859. jun. 19. 25. sz. pp. 291-292. [SRG.]

          1860.

[RÓNAY Jáczint János:] A tűzimádó bölcs az ős-világok emlékeiről. Pest, 1860. Kilinán György egyetemi könyárus tulajdona. 180 p. + 14 t. Csillagászat: pp. 13-46. Mindenség (pp. 13-20., Elemezavar. pp. 15-20.); Naprendszer (pp. 21-31. Napunk világai. pp. 23-28., A bujdosó tűzimádók. pp. 28-31.); Földkeletkezés (pp. 32-46. Föld (Gőztenger. Kőtenger. Tűztenger). pp. 34-41., Álatakulási kőzetek. pp. 42. 46.); A további rész biológiai. [KSZ.]

SZABÓ József: Az új bujdosó a Nap és a Merkur között. In: A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye (folytatása az eddigi évkönyveknek) I. köt. 1860. Szerk.: Szabó József. Pest, Trattner Károly ny. 1861. pp. 50-55. Már nevet is kapott: Vulkán. [PIR.]

SZABÓ József: Fölfedezések és találmányok. 2. Az új bujdosó a Nap és a Merkur közt. = Budapesti Szemle 8. köt. 1860. pp. 246-251. [HAI.]

ALMÁSI BALOGH Pál: Humboldt Sándor és művei. Első közlemény. = Budapesti Szemle 8. köt. 1860. 26-27. füzet. pp. 389-439. Csillagászat: pp. 411-413. "... (jun. 22 dikén 1799.), több mint 1800 ölnyi magasságon a tenger fölött. Keleten t. i. a látóhatár fölött álló csillagokat csudálatos ingó mozgásban látták lenni mind puszta szemmel mind távcsövön. ... 7-8 perczig tartott. Kérdi Humboldt, ha vajjon a csillagok ezen helyváltoztatása nem az oly sokat vitatott oldalvásti sugártörésnek (réfraction latérale) eredménye-e." Majd Humboldt 11000 lábnyi magasságról kiméri a napfelkeltét. [HAI.]

ALMÁSI BALOGH Pál: Humboldt Sándor és művei. Második közlemény. = Budapesti Szemle 9. köt. 1860. 28-29. füzet. pp. 155-180. Csillagászat: pp. 160-171. "Cumanában, ... [1799.] október 28-dikán a napfogyatkozást észlelték... Éjjeleinek egy részét a déli ég boltján ragyogó szép csillagok világerejének összehasonlítására használta fel Humboldt... November 11-éről 12-dikére... Reggel felé harmadfél órától kezdve a legrendkivülibb világló meteorok látszottak kelet felé." [a Leonidák meteorraj záporát látták] A szerző ismerteti ennek kapcsán a korabeli elméleteket a "futó csillagok, tűzgolyók és meteorkövek" rokonságáról, kozmikus eredetéről. [HAI.]

ALMÁSI BALOGH Pál: Humboldt Sándor és művei. Harmadik közlemény. = Budapesti Szemle 10. köt. 1860. 31-32. füzet. pp. 71-109. Csillagászat: pp. 93-99. "A Tuy és Aragua völgyekben, majd minden éjjel feltűnt Humboldt ott mulatása alatt az állatkörfény..." A szerző ismerteti ennek kapcsán a korabeli elméleteket az állatövi fény jelenségéről. [HAI.]

K. F.: Egy két szó a naptárok szerkesztése körűl. = Delejtű 3. 1860. ápr. 3. 14. sz. pp. 108-109. [SRG.]

SZABÓ József: Az új bujdosó a Nap és Merkur közt. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye. 1860. (Folytatása az eddigi Évkönyveknek.) Első kötet. Szerk.: Szabó József. Pesten, 1861. Nyomatott Trattner-Károlyinál. pp. 50-55. " Azóta nevet is kapott ez új bujdosó, s az: Vulkán." [HAI.]

  FALVAY István: Látható holdsötétülés február 7-én 1860. = Vasárnapi Ujság 7. 1860. jan. 15. 3. sz. p. 31. [SRG.]

  BRASSAI: Az időjárásról, jelesen Herschell szabályairól. = Vasárnapi Ujság 7. 1860. febr. 19. 8. sz. pp. 89-90. A Hold hatása az időjárásra. [SRG.]

  BRASSAI: Az időjárásról, jelesen Herschell szabályairól. = Vasárnapi Ujság 7. 1860. febr. 26. 9. sz. pp. 99-100. A Hold hatása az időjárásra. [SRG.]

  BRASSAI: Az időjárásról, jelesen Herschell szabályairól. = Vasárnapi Ujság 7. 1860. márcz. 4. 10. sz. p. 115. A Hold hatása az időjárásra. [SRG.]

  BRASSAI: Az időjárásról, jelesen Herschell szabályairól. = Vasárnapi Ujság 7. 1860. márcz. 11. 11. sz. pp. 126-127. A Hold hatása az időjárásra. [SRG.]

  E hó 18-án beállandó nagy napfogyatkozás. = Vasárnapi Ujság 7. 1860. jul. 11. 29. sz. p. 353. Budapesten 3 óra 23 perczkor kezdődik és 5 óra 21 perczkor végződik. [KSZ.]

  Azon üstökösnek mely jelenleg az est első óráiban észak-nyugatra volt szemlélhető. = Vasárnapi Ujság 7. 1860. jul. 11. 29. sz. p. 353. A bécsi csillagda tudósítása szerint helye és mozgása sokban hasonlít az 1556-osra. [KSZ.]

  Új magyar lap Egerben. = Vasárnapi Ujság 7. 1860. aug. 14. 34. sz. p. 411. Egernek is lesz saját magyar közlönye... Ezen új lap "Egri Értesítő" czím alatt sept. 1-től kezdve hetenkint kétszer fog megjelenni. Tulajdonos kiadója Zeisler Lajos, szerkesztője pedig az ismert tudós dr. Montedegoi Albert Ferencz, az érseki csillagda igazgatója s a lyceum könyvtárnoka és rendes tanára leend. [KSZ.]

  b. -: Pesten északi fény volt látható. = Vasárnapi Ujság 7. 1860. aug. 14. 34. sz. p. 412. Aug. 9-én, este féltíz óra tájban azoknak, kik ekkor épen az utcán jártak. Mondják, hogy a láthatár széles íve sötét színben lángolt, amelynek alján tömör felhők sötétedtek, a felhők közől időről időre világos sugárcsomók löveltek elő. Háromnegyed tízre azonban már minden eltűnt, s az ég tiszta és csillagos volt. [KSZ.]

          1861.

CSÉCSI (Nagy) Imre: Földünk’ ’s néhány nevezetesb ásvány rövid természetrajza, különös tekintettel a felsőbb polgári ’s közép tudós iskolák’ szükségeire. Készítette Csécsi Imre (orvos dr. a debr. Coll. Prof.). III. javított kiadás. Debreczen, 1861. kiadja telegdi K. Lajos. VIII + 1 + 95 p. + 1 kihajtható tábla. A bevezetésben a szerző a Nappal foglalkozik részletesen (A Napról, mint önálló égitestről; ezen belül: Régiek véleménye a Napról, a Nap ismertetése.; A Napról mint középpontról mely körül más égitest forog; ezen belül: Nap és hajnalcsillag). pp. 1-6. Az első fejezet első szakasza "A’ földről, mint égi testről" (a Föld alakja, nagysága, mozgásai, környezte). pp. 7-16. [HOR.]

  Magyar Tudom. Akademiai Almanach M.DCCCLXI-re [1861-re]. Az Akademia rendeletéből kiadta Toldy Ferenc titoknok. Pest, 1861. Emich Gusztáv Magyar Akademiai nyomdász. 222 p. Csillagászat: pp. [3-14.] Naptároldalak havonként (napok, névnapok, ünnepek, akademiai naptár). [KSZ.]

SZABÓ József: Nitrogen a lénártói meteorvasban. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye. 1861. (Folytatása az eddigi Évkönyveknek.) Második kötet. 1. füzet. Szerk.: Szabó József. Pesten, 1862. Nyomatott Trattner-Károlyinál. pp. 141-144. [HAI.]

KÁLMÁN Ferencz: A naptár készítése. = Vasárnapi Ujság 8. 1861. márc. 24. 12. sz. pp. 138-139. [SRG.]

BERKY Gusztáv: Hogyan támadt és miből áll a mi földünk? 1. = Vasárnapi Ujság 8. 1861. jul. 7. 27. sz. pp. 318-319. [KSZ.]

Üstökös. = Vasárnapi Ujság 8. 1861. jul. 7. 27. sz. p. 322. A múlt hét elején egy fényes üstökös tűnt fel a nyugati láthatáron, a nagy medve csillagzat alatt jobbra. [KSZ.]

BERKY Gusztáv: Hogyan támadt és miből áll a mi földünk? 2. = Vasárnapi Ujság 8. 1861. jul. 14. 28. sz. pp. 330-331. [KSZ.]

BARDOCZ Lajos: Az üstökösökről. 1. = Vasárnapi Ujság 8. 1861. jul. 21. 29. sz. pp. 342-344. A cikket az 1819-es, az 1811-es, az 1744-es és az 1807-es üstökösről készített metszet illusztrálja. [KSZ.]

BARDOCZ Lajos: Az üstökösökről. 2. = Vasárnapi Ujság 8. 1861. jul. 28. 30. sz. pp. 354-355. [KSZ.]

BARDOCZ Lajos: Az üstökösökről. 3. = Vasárnapi Ujság 8. 1861. aug. 4. 31. sz. pp. 366-367. [KSZ.]

Az idei üstökösről. = Vasárnapi Ujság 8. 1861. aug. 4. 31. sz. p. 371. La Verrier a franczia tudományos akadémiában egész őszinteséggel kijelentette, hogy a napjainkban feltűnt üstökös előtte teljesen ismeretlen, most először jelent meg. Az üstökös gyorsan távozott, a 10-én már csak a csillagász-csöveken volt látható. [KSZ.]

BARDOCZ Lajos: Az üstökösökről. 4. = Vasárnapi Ujság 8. 1861. aug. 11. 32. sz. pp. 378-379. [KSZ.]

BARDOCZ Lajos: Az üstökösökről. 5. = Vasárnapi Ujság 8. 1861. aug. 18. 33. sz. pp. 388., 390-391. A cikket metszetek illusztrálják. Az 1556-iki és a Halley-üstökös útja. A Halley-, Encke- és Biela-üstökösök útja útja. A Donáti-üstökös útja. [KSZ.]

BARDOCZ Lajos: Az üstökösökről. 6. = Vasárnapi Ujság 8. 1861. aug. 25. 34. sz. pp. 402-404. Illusztrációk: Az üstök magyarázatául. A Donáti üstökös feje. [KSZ.]

Az északifény. = Vasárnapi Ujság 8. 1861. szept. 22. 38. sz. p. 451. "Az északifényt eleinte, főleg midőn a villanyosságot meg kezdték ismerni, a túláradt villanyfolyam kiömléséből származtatták, s azt álliták, hogy a tüneménynél hallható ropogás nem egyéb, mint a villanyszikrák nagyobb mérvű kipattogása. Ujabb nézetek szerint azonban az északifény nem annyira a villanyossággal, mint inkább a föld delejességével van összeköttetésben , s azért e tüneményt delejes zivatarnak tekintik..." [HAI.]

Légtünemény. = Vasárnapi Ujság nyolczadik évi folyam 1861. dec. 15. 50-ik sz. p. 599. "Gyula-Fehérvártt nov. 30-án este ritka szép légtünemény volt látható. Az eget néhány másodperczig tartó villámszerű világosság özönlé el, mely után ágyudörgést fölülmúló csattanás hallatszott. Valószínűleg a közel hegyek közt meteor pattant szét." [SRG.]

          1862.

SUBIC Simon: Természettan felgymnasiumok és reáltanodák számára. Fordította Kruesz Krizosztom és Kühn Rajmund. Kiadja Heckenast Gusztáv. Pest, 1862. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. XVI + 336 +208 p. Csillagászat: Második osztály tizennegyedik szakasz. A csillagászat alaptanai. Elsősorban a csillagok mozgását leíró gömbi koordinátákkal, valamint a föld, Nap és Hold mozgásával foglalkozik. pp. 165-192. A második osztály, újrakezdődő számozással. [HOR.]

TOLDY Ferencz: Jelentés az 1859-ben hölgyek díjára kihirdetett csillagaszati pályázatról. In: A Magyar Tudományos Akadémia 1861. dec. 22. tartott közülésének hivatalos tárgyai. A M. Tud. Akademia évkönyvei X. kötetének II. darabja. Pest, Eggenberger Ferdinánd Magyar Akademiai Könyvkereskedésében. MDCCCLXII., Pest. 1862. Emich Gusztáv akademiai nyomdája. p. 19. "A női díjra négy csillagászati pályamű küldetett be, a kitűzött határnapig, [...] Az I. és IV-ik számú pályaművek a mellett, hogy a helyesen választott tárgyakról szakavatottan értekeznek, azokat egyszersmind jó rendszerben, könnyen érthetően többnyire szabatos nyelven adják elő, miért is mind kettő érdemesnek itéltetetik arra, hogy kinyomaasék. Minthogy azonban az I. számú munka melynek jeligéje: "A csillagászati kérdemények egyszerűbb természetüek" [...] versenytársát felülhaladja; ez okból a jutalom ennek itéltetett oda.
Felbontatván a jeligés levél, az HOLLOSY JUSZTINIÁN pannonhegyi Bencze-rendi áldort és soproni-gymnásiumi tanárt hirdette a koszorúzott mű szerzőjének. E mű mellett azonban a IV. szám alatti pályairat is dicsérettel említtetni határoztatott. Költ Pesten, a M. Tudom. Akademia XXIII. nagygyüléséböl, dec. 18. 1861. Toldy Ferencz, m. k. titoknok." [HAI.]

SZABÓ József: Legújabb fölfedezések és találmányok. 4. A színképi elemzés. = Budapesti Szemle 14. köt. 1862. pp. 188-191. A Nap színképének elemzése. "A nap sötét s a lángok fényes és színes sugarai azok, melyeket Bunsen és Kirchhof úgy a csillagokban, mint a lángokban az elemek jelenlétéhez vagy hiányához kötvén, alkalmaznak a vegyelemzésre." [HAI.]

SZABÓ József: Legújabb fölfedezések és találmányok. 5. A meteoritek vegyelemei. = Budapesti Szemle 14. köt. 1862. pp. 192-195. "...mert a kaba-debreczeni és a lénártói meteoriteink nyomán látjuk, hogy azon elemek közől, melyek földünkön a természet élő tárgyait képezik, egy sem nélkülöztetik a meteoritek eredeti honában, meg van ott az oxygen , a hydrogen, a carbon és a nitrogen, mint a szervképzés lényeges elemei. Az elemeken tehát nem múlik, hogy ott élő testek létezzenek." [HAI.]

TAKÁCS János: A Nap világának vegytani hatása. = Budapesti Szemle 16. köt. 1862. 51-52. füz. pp. 160-185. Csillagászati vonatkozásokkal. [HAI.]

KONDOR Gusztáv: Csillagászati közlemények. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye. 1862. (Folytatása az előbbi Évkönyveknek.) Harmadik kötet. Első rész. Szerk.: Tóth Sándor. Pesten, 1862. Nyomatott Trattner-Károlyinál. pp. 133-143. 1. Winnecke üstököséről és az üstökösök felfedezési, és észlelési módjáról szól az első cím nélküli közlemény: "...az uj üstökösöknél meg lehet elégedni azon pontos, és fáradságos számítás helyett egy előleges közelítő számítással, ha feltesszük, hogy az üstökös pályája hajtalék. Lehet ugyanis a hajtalékot oly kerüléknek tekinteni, melynek nagyobbik tengelye végtelen nagy."; 2. A merkurnak átmenete a Nap előtt, észlelve a páduai csillagdán 1861-dik év nov. 11-én.; 3. A csillagok viszonylagos fényük meghatározására Kayser E. (Dansingban) egy fénymérőt (Photometer) talált fel, mely a következőkben áll. [HAI.]

KONDOR Gusztáv: Nagy Károly Considération sur les cométes sat. czímű műve ismertetése. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye. 1862. (Folytatása az előbbi Évkönyveknek.) Harmadik kötet. Első rész. Szerk.: Tóth Sándor. Pesten, 1862. Nyomatott Trattner-Károlyinál. pp. 144-148. [HAI.]

M-R.: A hold és csillagok behatása a föld melegségére. = Magyar Tudományos Értekező 1. 1862. 1. köt. 1. füz. pp. 31-40. "...Azonban legyenek bár a hold némely behatásai tények avagy előítéletek, folyvást meg kell engednünk, miszerint a hold vonzereje, világa, melegsége előttünk ismeretlen befolyást gyakorolhatnak. Épen a finom és tartós hatások játszanak a természetben legnagyobb szerepet. Az sem lehetetlen, hogy a csillagok is gyakorolnak melegítő befolyást a földre. ...Ha a világür teljesen átlátszó volna, az ég tekintete ritka gyönyörű látvány volna. Egyetlen pont se volna az égen, a melyen csillag ne függene, ha bár távolabbra is lenne tőlünk, mint látható szomszédai. És ha minden csillagok, a melyekből az égbolt áll, saját fénynyel birnának, az égbolt világossága mindenütt ugyanaz s a napvilágosságához hasonló volna." Olbers paradoxon! [HAI.]

Krónikai jegyzetek 1861-ből. = Magyar Tudományos Értekező 1. 1862. 1. köt. 1. füz. pp. 78-79. "Junius 8-án Újvidéken esti 9 órakor egy szép légtünemény volt látható. Állt egy tüzes golyóból, mely északfelé nyult s 4 másod perczig tartott; 7-én csíkja volt és vörös kék világban látszott." Ez a cikk csillagászati vonatkozású részének teljes szövege. Az Értekező tárczája. [HAI.]

Halálozások 1862. évben. = Magyar Tudományos Értekező 1. 1862. 1. köt. 2. füz. p. 188. "Februárban [3-án] Biot a híres csillagász, vegyész és természettudós, Aragonak dolgozótársa, Párisban 88. évében." Ez a cikk csillagászati vonatkozású részének teljes szövege. Az Értekező tárczája. [HAI.]

TÓTH Sándor: A kir. m. természet-tudományi társulat. = Magyar Tudományos Értekező 1. 1862. 1. köt. 3. füz. pp. 276. "Febr. 26-iki gyűlésén Kondor Gusztáv csillagászati közleményeit azzal kezdte meg, hogy dr, Winnecke csillagász a sz. péteri csillagdán f. év január 8. egy új távcsői üstököst fedezett fel, mely üstökös világos, 3’-4’-nyi nagy, meghatározott mag nélküli, közepe felé erősen sűrűsödött. Továbbá előadá mikint lehet az üstökös-kémlővel az üstökösöket feltalálni, azok pályáit meghatározni és évkönyveit elkészíteni, melyet egy példával, t. i. az 1861-ik évben III. szám alatt Amerikában fölfedezett új üstökössel világosított fel.
Azután előadá a Merkurnak a napelőtti elvonulását, mint az a paduai csillagdán 1861. nov. 11-én észleltetett, ennek, de különösen a Venusnak átvonulását a nap korongja előtt; kiemelvén ez utolsónak, mint ritka égi tüneménynek fontosságát. Végre egy fénymérőt ismertetett, melyet Kayser (Danczingban) talált fel, és mely a csillagok viszonylagos fénye meghatározására szolgál." Ez a cikk csillagászati vonatkozású részének teljes szövege. Az Értekező tárczája. [HAI.]

TÓTH Sándor: Magyar kir. természet-tudományi társulat julius 25-kén tartott szakgyűlésében. = Magyar Tudományos Értekező 1. 1862. 2. köt. 1. füz. pp. 67-69. "...Than Károly, multkori előadását folytatólag, röviden leirta azon szinkép készletet melylyel Kirchoff a nap szinképében előforduló sötét vonalak viszonyos helyzetét az eddigieknél nagyobb szabatossággal határozta meg. ...Kirchoff... nézete szerint a nap belső magva cseppfolyó és szilárd tömegből áll, mely végtelen magas hőmérsékkel bír és ennélfogva mindenféle sugarakat lövell ki; a nap ezen belső izzó magva körül van véve alacsonyabb hőfokú gőzalakú fénykörrel (photosphata) melyen belső mag fénysugarai keresztülhatolnak.
E keresztüljövetelnél egyes fénysugarak elnyelés által a fénykörben megsemmisítetvén; a nap szinképében a hiányzó sugarak helyei fekete vonalokként tünnek elő, mint a föntebbi kisérleteknél. ...mindazon fémek, melynek fényes vonalai egy-egy Frauenhoffer-féle vonala helyére esnek, szükségképpen benne foglaltatnak a nap fénykörében és pedig gőz alakban. Ilyen fém mindenek előtt a vas,... ...van a nap fénykörében még mészeny (calcium) magnesium és natrium, továbbá kevesebb menyiségben nickel, baryum, réz és cink... " Az Értekező tárczája. [HAI.]

Krónikai jegyzetek. = Magyar Tudományos Értekező 1. 1862. 2. köt. 2. füz. pp. 177-178. "Marseilleben Temple Vilmos uj üstököst fedezett fel, mely a "kis medve" csillagzat közelében szabad szemmel látható." Ez a cikk csillagászati vonatkozású részének teljes szövege. Az Értekező tárczája. [HAI.]

(Természettudományi fölfedezés.) = Vasárnapi Ujság 9. 1862. febr. 9. 6. sz. p. 71. "Bunsen és Kirchhoff heidelbergai tanárok csodálatraméltó fölfedezést tettek napunk vegytani elemeit illetőleg. Dumas, Francziaország legelső vegytanára e fölfedezésről ugy nyilatkozott, hogy azt mint jelen századunk legfontosb tudományi kisérletét és sikerét kell tekintenünk, s hogy az emberiségre abból beláthatlan jótétemények származandnak. A nevezett két vegytanár Napoleon császártól a becsületrend lovagkeresztjét nyerte." Ez a Mi ujság? című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

(A híres csillagász Biot) = Vasárnapi Ujság 9. 1862. febr. 16. 7. sz. p. 83. "Parisban 88 éves korában meghalt. Halála által ismét egy hely ürült meg a franczia akadémiában." Ez a Mi ujság? című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

(Légtünemény.) = Vasárnapi Ujság 9. 1862. ápr. 27. 17. sz. p. 203. "Eszéken e napokban esti 7 óra után igen szép meteort láttak, melynek három láb hosszú s hét láb széles uszályu ágyúgolyó alakja volt, s pompás színekben tündökölve, zajtalanul repült keletről nyugatra, hol a felhők közt eltűnt." Ez a Mi ujság? című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

(A Nagy Károly-féle csillagászati eszközöket), = Vasárnapi Ujság 9. 1862. ápr. 27. 17. sz. p. 203. "...mint Bécsből irják, az államminisztérium a bécsi műegyetemnek adatni javasolta, és pedig azon oknál fogva, "mert Magyarországon nincsen oly ember, ki azokhoz értene." Azonban a magyar udv. kanczellária értesülvén a dologról, sietett Ő Felsége előtt kimutatni, hogy Magyarországon is értenek az efféle szerszámokhoz, s igy lőn visszavíva a becses gyűjtemény a magyar nemzet részére." Ez a Mi ujság? című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

(A magyar Akadémia) mult hó 28-iki ülésében... = Vasárnapi Ujság 9. 1862. máj. 4. 18. sz. p. 214. "A helytartótanács felszólítja az Akadémiát, hogy egy tagját máj. 12-re küldje Bicskére ki az ottani, Nagy Károly által hagyományozott csillagászati intézet ingó és ingatlan vagyonának átvételénél jelenlegyen. Mivel e csillagászati és természettani eszközök a magyarországi tanintézetek közt lennének felosztandók, a kiküldött akad. tag egyuttal véleményező is lesz e felosztás tervezeténél. Minthogy az emlitett szerek egy tudományos egészet képeznek, az Akadémia az általa kiküldött Jedlik tanárnak utasításul adta, hogy működjék oda, hogy e kincset az Akadémia nyerje meg." A Közintézetek, egyletek című rovatban. [HAI.]

(A Nagy Károly-féle csillagászintézet) = Vasárnapi Ujság 9. 1862. jun. 8. 23. sz. p. 275. "...a hozzátartozó épületekkel, telekkel, csillagászati, természettani és felsőbb földmérési műszerekkel és könyvekkel együtt, a helyszínén múlt hó 28-án a helytartótanács részéről kiküldött titkár Somossy Lajos által, a m. tud. Akadémia, a m. k. egyetem s a k. műegyetem egy-egy tagjának, valamint a törvényes bizonyságnak jelenlétében a helyszinén a magyarországi tanulmányi alap javára átvétetett. - A nagybecsü műszerek s könyvek, daczára annak, hogy azok tizenkét éven át használatlanul hevertek, az idő viszontagságai befolyásától megvédve, a legjobb állapotban találtattak. A kérdéses műszereknek a magyarországi tanintézetek és növeldék közti felosztása, azok szükségletei és hiányainak tekintetbe vétele mellett, most már rövid időn eszközöltetni fog." A Közintézetek, egyletek című rovat rövid híre. [HAI.]

(A Nagy Károly-féle csillagda műszereit) = Vasárnapi Ujság 9. 1862. jun. 15. 24. sz. p. 287. "...csakugyan elosztják a tanintézetek közt. Helyesen jegyzi meg a "Sajtó" hogy ez hasonló azon esethez, midőn három paraszt órát talált, s azon ugy osztozkodtak meg, hogy egyik a küllapját, másik a kerekeit, harmadik a köveit kapta." A Mi ujság? című rovatban. [HAI.]

(A magyar tud. Akadémia) jul. 1-én tartott ülésében... = Vasárnapi Ujság 9. 1862. jul. 6. 27. sz. p. 322. "...Balla Károly levelező tag értekezett az északi fényről, mint az időtan alapjáról. Jedlik Ányos fölolvasta azon jelentést, melyet a bicskei csillagászati gyűjteményről az illető bizottmány a helytartóságnak benyújtott. A gyűjtemény hovaforditását illetőleg a vegyes bizottmány azt határozta, hogy a csillagászati eszközök a felállítandó budapesti csillagda számára tartassanak meg, a többi eszközök pedig osztassanak fel az Akadémia, egyetem és József-műipartanoda közt; néhány fölös csillagászati eszköz az erdélyi múzeumnak ajánltatik fel, ezenkívül a sárospataki ref. tanoda s a budai főreáltanoda is részesülnek néhány példányban." A Közintézetek, egyletek című rovatban. [HAI.]

(Meteor.) = Vasárnapi Ujság 9. 1862. aug. 31. 35. sz. p. 419. "Temesvárott e hó 19-én gyönyörű meteor volt látható, mely 3-szor akkora volt, mint egy elsőrangú csillag, s a várost 4-5 másodperczig teljesen megvilágította." Ez a Mi ujság? című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

(Az északi-fény hatása.) = Vasárnapi Ujság 9. 1862. dec. 28. 52. sz. p. 623. "A drezdai királyi távirdában e hó 14-én esti 10 órakor az északi-fény villanyfolyamainak ereje a közlekedést megszakasztotta. E hatás éjfél után két óráig tartott. Lipcsében és Berlinben a távirda sodronyokon hasonlót tapasztaltak." Ez a Mi ujság? című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

          1863.

KERESZTYÉN János: Vázlatok a természet köréből 4. A hold. In: A magyar ember könyvtára. Második kötet. Pest, 1863. Kiadja Heckenast Gusztáv, Nyomatott Landerer és Heckenastnál. pp. 100-107. "...A tudni vágyó ember a holdon tanulta ismerni a nehézség és vonzerő törvényeit. - Innen következtette hosszas tapogatózás után, hogy a hold nem egyéb, mint végetlen idő előtt, midőn még földünk gáz alakban lebegett, a végetlen Aetherben földünktől elszakadt egy darab, mely ugyanoly de kisebb gázgömbbé kavarodott össze, föld és hold roppant évezredek előtt az idők mérhetlen hosszu során keresztül roppant kiterjedésű gázalakban lebegtek az izzó nap körül, - s viszont körültök a többi bolygók szintén gázalakban..." [HAI.]

KERESZTYÉN János: Vázlatok a természet köréből 5. Az inga. In: A magyar ember könyvtára. Második kötet. Pest, 1863. Kiadja Heckenast Gusztáv, Nyomatott Landerer és Heckenastnál. pp. 107-113. "...Huygenes volt első, ki az órák menetét ingák által tanitá szabályozni, - mily szolgálatot tesznek ily órák a csillagásznak; - csak azóta tudják ők az időt pontosan meghatározni, azóta haladt elő a csillagászat, s valóban csodákat teremtett az inga, midőn azt Arago, Humboldt, Borda vette kezébe, - mert nemcsak alakját, tömöttségét, s különféle magaslatait mutatá meg e földnek, hanem a nap és bujdosók tulajdonságait is kikémlelték általa..." [HAI.]

KERESZTYÉN János: Vázlatok a természet köréből 6. A fénysugár. In: A magyar ember könyvtára. Második kötet. Pest, 1863. Kiadja Heckenast Gusztáv, Nyomatott Landerer és Heckenastnál. pp. 113-118. "...a tőlünk 20 millió mérföldre fekvő napról a világosság 8 percz és 13 másod percz alatt ér a földre. Nem merész tett-e az, a roppant sebességgel repülő fénysugárt utközben megmérni és kiszámitani, s a fénysugárt használni mértékül, melylyel a végetlenség megmérhető!" [HAI.]

  Magyar Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral. M.DCCC.LXIII-ra [1863-ra]. Pest, 1862. Eggenberger Ferdinánd M. Akad Könyvárusnál. Nyomatott Emich Gusztáv Magy. Akad. Nyomdásznál. 328 p. Csillagászat: pp. 1-103. Csillagászati és közönséges naptár. Szerk.: Kondor Gusztáv. Jegyek és rövidítések magyarázata (pp. 1-2.). Ünnepszámítás 1863 (p. 3.). Időszámítás 1863 (pp. 4-5.). Gergely-féle naptár. Julius-féle naptár. Zsidó naptár. Török naptár. Időegyenlet. A nap hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A hold hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A bolygók elhajlása, kelte, delelése és lemenete. Égi jelenetek.
Csillagfödések. Nap- és holdfogyatkozások 1863 (pp. 78-80.). Nap és hold sugara a közép délben 1863 (p. 81.). Pályakör ferdesége, nap irányferdülése, nap és hold látköze (pp. 82-83.). Bolygódok (71 sorszámozott kisbolygó adatai táblázatban. pp. 84-89.). Az alap-csillagok közép helyei 1863 (pp. 90-91.). Különböző szemléldék földirati fekvései (pp. 92-94.). Csillagászati naptár elrendezése. (pp. 95-103.).[Az MTA almanach csillagászati részének számítását és szerkesztését Kondor Gusztáv végezte 1863-tól 1891-ig, 29 köteten át.] [HAI.]

THAN Károly: A Nap és az izzó testek színképe. Pest, 1863. 15. p., 1 t. Különlenyomat a Budapesti Szemle LVI. és LVII. füzetéből. A képtáblán színképek színes nyomatú képe. [IBQ.]

NAGY Károly: "Mémoire sur le systéme solaire" czímű értekezése tartalmának lényege. = Budapesti Szemle 17. köt. 1863. 56-57. füzet. pp. 194-197. Sztoczek József által 1863. jan. 5-én az MTA Mathematikai és természettudományi osztályának ülésén felolvasott értekezés kivonata. [HAI.]

THAN Károly: A Nap és az izzó testek színképe. = Budapesti Szemle 17. 1863. 56-57. füz. pp. 327-341. [ZSE.]

SZABÓ József: Tulvilági kép. = Budapesti Szemle 17. 1863. 56-57. füz. pp. 409-419. "... egy Jamaikában leesett aerolithról, melynek esése észleltetett, s a melyet egy lakott bujdosóból származottnak vélnek." 1862. aug. 10-én Dr Hopkins és Ergail lelkész által a Sixtien-Mile-Walk folyócska mentén Port Royal felé lezuhanni látott "tüzes meteor" 6000 fontos, szenet és szerves anyagot tartalmazó különleges összetételű meteorit nem tűnt természetes eredetűnek. Sőt a kő egyik oldalán "...kőbe vésett tájképet láttam magam előtt, a más világ valamely művészének munkáját átküldve kiállításra a földre." - idézi Hopkinst a kétkedő Szabó József. [HAI.]

p. a.: A szatmári s rokontünemények. = Eger 1. 1863. szept. 3. 10. sz. pp. 75-76. Az 1863. aug. 14-i naposzlop leírása. [SRG.]

ALBERT Ferenc: Hullócsillagok, tűzgolyók és meteorkövek. 1. Hullócsillagok. = Eger 1. 1863. szept. 3. 10. sz. pp. 77-78. [SRG.]

ALBERT Ferenc: Hullócsillagok, tűzgolyók és meteorkövek. 2. Tűzgolyók. = Eger 1. 1863. szept. 24. 13. sz. p. 101. Meteorjelenségek: 1719. márc. 13., 1738. júl. 13., 1749., 1758. nov. 16., 1771. júl. 10., 1771. júl. 17., 1803. ápr. 25. [SRG.]

ALBERT Ferenc: Hullócsillagok, tűzgolyók és meteorkövek. 3. Meteorkövek (leb- vagy égkövek). = Eger 1. 1863. okt. 29. 18. sz. pp. 141-143. [SRG.]

REMÉNYI Károly: Ujabb pesti levelek. 12. = Egri Posta 2. 1863. ápr. 30. 18. sz. p. 77. "Hopkins 6.000 franczia font nehézségű légkövéről (aerolyta)".; Pesten csillagdát fognak felállítani, melynek számára a kormány megtartja a Nagy Károly-féle csillagászati könyveket és eszközöket. [SRG.]

KONDOR Gusztáv: "Publications de l’Observatoire d’Athénes I-re Série I. Tome." ismerteti Kondor Gusztáv, tanár. Az Atheni csillagda közleménye. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye. 1863-1864. (Folytatása az előbbi Évkönyveknek.) Negyedik kötet. Első rész. Szerk.: Vész János Armin. Pesten, 1864. Nyomatott Trattner-Károlyinál. pp. 125-133. "Egy csillagászati közleményre kérem fel a tisztelt ülés figyelmét, mely multévben Athénben jelent meg, és mely az ottani szemlélde igazgatójának Schmidt Gyulának csillagászati észleleteit (az 1858-dik évi Donati-féle, 1860. III., 1861. II., 1862. I. és II. számu üstökös-csillagok felett) foglalja magában." [HAI.]

KONDOR Gusztáv: A déllő kör, különösen mint déllő távcső használva. = Magyar Akademiai Értesítő Mathematikai és Természettudományi Osztályok Közlönye 3. 1863. 3. sz. pp. 312-342. Borítón: Pest, 1864. Harmadik Füzet. Székfoglaló értekezés. Olvastatott Apr. 20-kán 1863. A csillagok delelésének megfigyelésre szolgáló meridiántávcső változó és állandó hibái. A budai (gellérthegyi) csillagvizsgálóban álló, a müncheni Reichenbach és Ertel műhelyében készült műszer példáján mutatja be ezen hibák meghatározását és elemzését. A méréseket korábban: 1843. nov. 16-19-ig végezte. [KSZ.]

Dr. B. L.: A természet köréből. = Vasárnapi Ujság 10. 1863. márt. 8. 10. sz. pp. 89-90. A napfogyatkozás befolyása a növényekre. Hoffmann Giessenben és Meyer tanár königsbergi tapasztalatai. [SRG.]

MAURITZ Rezső: A föld képződéséről. = Vasárnapi Ujság 10. 1863. márt. 22. 12. sz. pp. 103-104. A Föld kozmikus történetéről és a naprendszerről. [SRG.]

B. L.: A bolygótűz. = Vasárnapi Ujság 10. 1863. márt. 29. 13. sz. pp. 113-114. [SRG.]

S. J.: Ujabb adatok a föld tengelyforgására. = Vasárnapi Ujság 10. 1863. apr. 19. 16. sz. p. 139. A kopernikuszi rendszerről. [SRG.]

A csillagoknak is vannak lakói. = Vasárnapi Ujság 10. 1863. ápr. 26. 17. sz. pp. 149-150. A Jamaikában 1862. aug. 10/11-én hullott meteor vizsgálata. [SRG.]

          1864.

HOLLÓSY Jusztinián: Népszerű csillagászat. A mívelt rendek szükségeihez alkalmazva. A Magyar Tudományos Akademia által a magyar hölgyek díjával koszorúzott pályamű. Írta Hollósy Jusztinián benedekrendi áldozár, a sz. mm. és bölcselem tudora, a pannonhegyi papnöveldében a természettan tanára, a Magyar Tudományos Akademia levelező tagja. Eszközli s kiadja a Magyar Tudományos Akademia. Pest, 1864. Emich Gusztáv nyomda. 333 p., 3 t. /Tudományok csarnoka. 3./ Akadémiai jutalomdíjat nyert 1861. dec. 18-án. Kihajtható táblák vannak a szöveg között (pp. 12-13., 22., 69., 86., 115., 186., 228.) és a kötet végén (Az 1851-dik évi julius 28-dikán észlelt napfogyatkozás.; A hold ábrája.; Az éjszaki félgömb csillagabrosza).;
Messier nevének egyik legkorábbi említése. p. 42.: "Az első ködfoltot födözé föl Marius Simon 1612-dik évben, tudniillik azt, mely Andromedának nü csillaga mellé esik; 1656-ban födözé föl Huygens az igen szabálytalan alakú ködfoltot Orionban; 1716-dik évben Halley összesen csak 6 ködfoltot ismert, de Lacaille és Messier kilencvenet ismertettek meg, az idős Herschel egymaga 2500 ködfoltot födözött föl, s jelenleg már 3600-nál is több ködfoltnak elhajlása és egyenes emelkedése határoztatott meg." [KSZ.]

  Magyar Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral. M.DCCC.LXIV-re [1864-re]. Pest, 1863. Eggenberger Ferdinánd M. Akad Könyvárusnál. Nyomatott Emich Gusztáv M. Akad. Nyomdásznál. 302 p. Csillagászat: pp. 1-124. Csillagászati és közönséges naptár. Szerk.: Kondor Gusztáv. Jegyek és rövidítések magyarázata (pp. 1-2.). Ünnepszámítás 1864 (p. 3.). Időszámítás 1864 (pp. 4-5.). Gergely-féle naptár. Julius-féle naptár. Zsidó naptár. Török naptár. Időegyenlet. A nap hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A hold hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A bolygók egyenes emelkedése, elhajlása, kelte, delelése és lemenete. Égi jelenetek.
Csillagfödések. Nap-fogyatkozások 1864 (pp. 78-79.). Pályakör ferdesége, napirányferdülése, nap és hold látköze 1864 (pp. 80-81.). Nap és hold sugara a közép délben 1864 (p. 82.). Bolygódok "1862-ik év elejétől fogva mostanáig (1863. aug.) hét új bolygód födöztetett fel..." (pp. 83-90.). Bolygódok jegyzéke felfödözésök ideje szerint (pp. 91-93.). A régibb bolygódok szembenállás-évkönyvei 1864-re (p. 94.). Újabb bolygódok. (pp. 95-97.). Bolygódok pálya-elemrendszerei (pp. 98-103.). Üstökösök (pp. 104-110.). Az alap-csillagok közép helyei 1864 (pp. 111-112.). Különböző szemléldék földirati fekvései (pp. 113-115.). Csillagászati naptár elrendezése. (pp. 116-124.). [HAI.]

PISKO, Franz Josef: Természettan. Algymnasiumok számára Pisko Ferencz József után magyarítá Kühn Rajmund Lajos a pannonhegyi szent benedekiek tagja s az esztergomi felgymnasiumban ny. r. tanár. Második, változatlan kiadás. Pest, 1864. kiadta Heckenast Gusztáv. IV + 1 + 248 p. Csillagászat: pp. 233-248. A könyv XII. fejezete "A csillagászat alaptana" címmel tárgyalja a legfontosabb csillagászati alapismereteket. [HOR.]

ALBERT Ferenc: A napfoltok s azok befolyása az évi középhőmérsékletre. = Eger 2. 1864. jan. 21. 3. sz. p. 21. [SRG.]

ALBERT Ferenc: Az üstökösökről. = Eger 2. 1864. dec. 8. 49. sz. pp. 405-406. [SRG.]

ALBERT Ferenc: Az üstökösökről. = Eger 2. 1864. dec. 15. 50. sz. pp. 415-416. [SRG.]

ALBERT Ferenc: Az üstökösökről. = Eger 2. 1864. dec. 22. 51. sz. pp. 425-426. [SRG.]

ALBERT Ferenc: Az üstökösökről. = Eger 2. 1864. dec. 29. 52. sz. pp. 434-435. [SRG.]

HOLLÓSY Jusztinián: A távcsők történelmének vázlata. = Magyar Akadémiai Értesítő Mathematikai és Természettudományi Osztályok Közlönye 5. 1864. 1. sz. pp. 21-65. Borítón: Pest, 1865. Első Füzet. Székfoglaló értekezés. Olvastatott oct. 19-én 1863. A távcső fejlődéstörténete az ókortól napjainkig. A távcsövek története, típusainak és képalkotásának fejlődése. Csillagászati fényképezés távcsövekkel 1851-től. [KSZ.]

MURMANN Auguszt: Az 1860. II. üstökös definitiv pályaszámítása. = Magyar Akademiai Értesítő Mathematikai és Természettudományi Osztályok Közlönye 5. 1864. 2. sz. pp. 187-224. Borítón: Pest, 1865. Második Füzet. Beadatott jan. 8-án 1864. Az üstököst 1860. ápr. 17-én fedezték fel és jún. 11-ig tudták észlelni. Murmann Ágost összegyűjtötte az összes külföldi megfigyelést és a 70 észlelés égi koordinátáit kiértékelte. Az adatok elemzésével meghatározta az üstökös pályaelemeit. [KSZ.]

A "világ vége." = Regélő Első évfolyam 1864. 9. p. 576. "...czim alatt Párisban egy röpirat jelen meg, mely a bibliából vett idézetekkel sokféle számitásokkal és következtetésekkel bebizonyitani igyekszik, hogy a "világ vége" 1828-tól számitandó 117 év mulva fog bekövetkezni." Apróságok. [SRG.]

Galileo Galilei (1564-1642). = Vasárnapi Ujság 11. 1864. márc. 6. 10. sz. pp. 89-90. Születése 300. évfordulójára. Életrajza és csillagászati felfedezései. [KSZ.]

B. L.: A világépület miniaturképe. = Vasárnapi Ujság 11. 1864. aug. 21. p. 347. A Naprendszer és a világegyetem méreteinek szemléltetése. A Föld mérete egy jókora kendermag, azaz 1 1/2 vonal átmérőjű. A Nap 14 hüvelyk átmérőjű [mai mértékegységgel a Föld 3,3 mm, a Nap 368,8 mm átmérőjű, arányuk 112-szeres.]. [KSZ.]

          1865.

  Magyar Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral. M.DCCC.LXV-re [1865-re]. Pest, 1864. Eggenberger Ferdinánd M. Akad Könyvárusnál. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. nyomdásznál. 290 p. Csillagászat: pp. 1-120. Csillagászati és közönséges naptár. Szerk.: Kondor Gusztáv. Jegyek és rövidítések magyarázata (pp. 5-6.). Ünnepszámítás 1865 (p. 7.). Időszámítás 1865 (pp. 8-9.). Gergely-féle naptár. Julius-féle naptár. Zsidó naptár. Török naptár. Időegyenlet. A nap hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A hold hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A bolygók egyenes emelkedése, elhajlása, kelte, delelése és lemenete. Égi jelenetek.
Csillagfödések. Nap- és hold-fogyatkozások 1865 (pp. 82-84.). Pályakör ferdesége, nap irányferdülése, látköze és sugara, hold látköze és sugara 1865 (pp. 84-85.). Bolygódok "1863-ik évnek augusztus havától számítva jelen ideig (1864. aug.) csak egyetlen egy új bolygód fedeztetett föl..." (pp. 86-88.). Bolygódok jegyzéke felfödözésök ideje szerint (79 sorszámozott kisbolygó adatai táblázatban. pp. 89-91.). A régibb bolygódok szembenállás-naplói 1865-re (p. 92.). Újabb bolygódok szembenállás-naplói 1865-re. (pp. 93-95.). Bolygódok pálya-elemrendszerei (pp. 96-101.). Üstökösök (pp. 102-106.). Az alap-csillagok közép helyei 1865 (pp. 107-108.). Különböző szemléldék földirati fekvései (pp. 109-111.). Csillagászati naptár elrendezése. (pp. 112-120.). [HAI.]

MOLNÁR József: Népszerű csillagászat. Magyar Tud. Akadémiai dicséretet nyert pályamű. Szerzé Molnár József, pécsmegyei áldozár, volt főgymnasiumi természettan-tanár a pécsi Szepessy-lyceumban. 105 ábrával s 2 aczélmetszetű csillagabroszszal. Pécsett, a Lyceum nyomdájában. 1865. 258 p., 2 t. [KSZ.]

ALBERT Ferenc, Montedegoi: Naptár, Krisztus születése utáni 1865-dik évre, mely 365 napból álló közönséges év. Katholikusok és görög nem egyesült hitvallásuak valamint zsidók számára, a nap, hold és bolygók járásával és a nevezetesb csillagászati jelenségekkel. Eger városa földrajzi fekvése szerint kiszámítva: Dr. Monte-Dégoi Albert Ferencz egri érsek-lyceumi csillagda-igazgató, tanár és könyvtárnok által. In: Egri képes naptár. 1865-ik évre. Első évi folyam. Szerkeszti Stephanovszky Sándor. Eger, 1864. Kiadja az egri érseki. lyceumi. könyvnyomda, Nyomatott az egri érs. lyc. könyv- és kőnyomdájában. pp. [1-28.] Időszámítás 1865-dik évre.; Ünnepek számítása 1865-re.; A négy kántor (p. [2.]).; Görög böjtök.; Rövid zsidó naptár.; Évszakok.; Fogyatkozások. "Fogyatkozás a folyó évben 4-lesz, t. i. 2 a napon és ugyanannyi a holdon melyek közül azonban a mi vidékeinken egyedül a holdfogyatkozások lesznek láthatók, sőt az elsőnek pusztán kezdetét látjuk.
E fogyatkozások sorrendje a következő: Holdfogyatkozás april 11-én reggel, látható részben Europában, egész folyamában Afrikában és Amerikában, Egerben lészen: kezdete 5 óra 7 pkor reggel, midőn a hold lealkonyodik. - II. Napfogyatkozás: aprilis 25-én délutáni 1 óra 1 perckor, melynek láthatósága egyedűl déli Afrikára és déli Amerikára terjeszkedik. III. Holdfogyatkozás: oktober 4-ik és 5 közti éjjel, melynek egész folyamát Europában s Afrikában, kezdetét Ázsiában, végét Amerikában látják. Nagysága 4 1/10 új. Egerben lesz: kezdete: 4-én 11 óra 1 percz este - közepe 5 én 0 óra 2 percz reggel; - vége 5-én óra 3 perczkor reggel. IV. Napfogyatkozás: october 19-én 3 óra 1 perczk. délután; láthatósága Észak-Amerikára, Dél-Amerika északi részére és Afrika még Europa nyugati vidékeire terjed.
Europában e fogyatkozást csak Portugal, Spanyol és Franciaországban fogják látni, más tartományokban nem." (p. [3.]).; Naptár lapok (pp. [4-27.]).; Uralkodó bolygó. "...Most már ugyan régóta tudjuk, hogy a nap nem bolygó, a hold csak a föld csatlósa, a bolygók száma pedig nem 7 hanem már 88; továbbá Üdvözitőnk mennyei tana nyomán azt is tudjuk már, hogy nem a bármily fényes csillagok, hanem a mindenható mennyei atya határozza a föld-és az emberiségnek úgy, mint az egész természetnek sorsát: de az uralkodó bolygóbani hit a népnél s a hasonnevü czikk a naptárakban, mint ősrégi hagyomány, mind a mellett mégis főnmaradt és sokember a naptárt hiányosnak tartaná, ha az uralkodó bolygó benne megnevezve nem volna. Mi is tehát, figyelmeztetvén egyébiránt a t. olvasót, a fönnebb elmondottakra, megtartjuk a régi szokást és megemlitjük miként e folyó évben Merkur az év uralkodója. ..." (p. [28.]). [HAI.]

SCHWARZ Gyula: A cosmikus ismeretkör vívmányairól. = Budapesti Szemle Új folyam 1. köt. 3. füzet. 1865. pp. 499-503. "...a naprendszer belső felbomolhatatlanságát csak úgy taníthatjuk, hogy a tért Newtonnal még mindig vacuumnak hirdetjük. A legutóbbi évek óta azonban a csillagászok mindinkább és inkább kezdenek hinni egy cosmikus ellenálló közeg lételében." A Magyar Tudományos Akadémia mathematikai és természettudományi osztályülésén 1865. febr. 27-én elhangzott előadás kivonata. [HAI.]

Galilei élete s tudományos küldetése újabb kutatások nyomán. = Budapesti Szemle Új folyam 1. köt. 4. füzet. 1865. pp. 603-616. [HAI.]

BOROSTYÁNI Nándor: A csillagászat csudái. = Fővárosi Lapok 2. 1865. dec. 21. 292. sz. pp. 1158-1159. [ZSE.]

K. BEDŐ Albert: A hold befolyása a növényekre. = Fővárosi Lapok 2. 1865. okt. 24. 244. sz. okt. 24. p. 966. [ZSE.]

K. BEDŐ Albert: A hold befolyása a növényekre. = Fővárosi Lapok 2. 1865. okt. 25. 245. sz. pp. 970-971. [ZSE.]

LITTROW, Johann Joseph von: A nap. = Fővárosi Lapok 2. 1865. jún. 8. 130. sz. p. 519. Littrownak "Wunder des Himmels" című munkája után. [ZSE.]

LITTROW, Johann Joseph von: A nap. = Fővárosi Lapok 2. 1865. jún. 9. 131. sz. p. 522. Littrownak "Wunder des Himmels" című munkája után. [ZSE.]

-y-d: Élet a csillagokon. Flammarion könyvéről. = Fővárosi Lapok 2. 1865. márc. 4. 52. sz. p. 203. [ZSE.]

-y-d: Élet a csillagokon. Flammarion könyvéről. = Fővárosi Lapok 2. 1865. márc. 5. 53. sz. pp. 206-207. [ZSE.]

-y-d: Élet a csillagokon. Flammarion könyvéről. = Fővárosi Lapok 2. 1865. márc. 7. 54. sz. p. 211. [ZSE.]

-y-d: Élet a csillagokon. Flammarion könyvéről. = Fővárosi Lapok 2. 1865. márc. 8. 55. sz. pp. 214-215. [ZSE.]

-y-d: Élet a csillagokon. Flammarion könyvéről. = Fővárosi Lapok 2. 1865. márc. 9. 56. sz. pp. 218-219. [ZSE.]

-y-d: Élet a csillagokon. Flammarion könyvéről. = Fővárosi Lapok 2. 1865. márc. 10. 57. sz. p. 222. [ZSE.]

KONDOR Gusztáv: Indítvány a mostani naptárak javítása ügyében. = Hon 3. 1865. mart. 4. 52 sz. p. 3. [SRG.]

KONDOR Gusztáv: A fokmérésről általában, és különösen a közép európai fokmérésnek egyik előmunkálatról. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye. 1865. (Folytatása az előbbi Évkönyveknek.) Ötödik kötet. Szerk.: Kátai Gábor. Pesten, 1866. Nyomatott Trattner-Károlyinál. pp. 41-54. [HAI.]

KONDOR Gusztáv: Az Encke és a Faye-féle üstökösökről. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye. 1865. (Folytatása az előbbi Évkönyveknek.) Ötödik kötet. Szerk.: Kátai Gábor. Pesten, 1866. Nyomatott Trattner-Károlyinál. pp. 55-62. [HAI.]

PAPP Márton: A természettudományok ó-kori története. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye. 1865. (Folytatása az előbbi Évkönyveknek.) Ötödik kötet. Szerk.: Kátai Gábor. Pesten, 1866. Nyomatott Trattner-Károlyinál. pp. 120-169. A csillagászat ókori története (pp. 120-147.).; Csillagjóslat (astrologia) története (pp. 147- 149.). [HAI.]

S. E. A.: Merkur, az 1865. évi planéta. = Vasárnapi Ujság 12. 1865. jan. 1. 1. sz. pp. 6-7. A görög római mitológiában elfoglalt szerepe után a Merkurt mint "bolygó csillagot" is bemutatja a cikk. [HAI.]

B. L.: A fényképészet a csillagászat szolgálatában. = Vasárnapi Ujság 12. 1865. aug. 27. 35. sz. p. 438. Warren de la Rue és Secchi ez irányú tevékenységéről. [HAI.]

BERKY Gusztáv: A holdban. = Vasárnapi Ujság 12. 1865. dec. 17. 51. sz. p. 647. [HAI.]

BERKY Gusztáv: A holdban. (Folytatás.) = Vasárnapi Ujság 12. 1865. dec. 24. 52. sz. p. 659. [HAI.]

BERKY Gusztáv: A holdban. (Vége.) = Vasárnapi Ujság 12. 1865. dec. 31. 53. sz. p. 675. [HAI.]

          1866.

  Magyar Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral. M.DCCC.LXVI-ra [1866-ra]. Pest, 1865. Eggenberger Ferdinánd M. Akad Könyvárusnál. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. nyomdásznál. 256 p. Csillagászat: pp. 1-105. Csillagászati és közönséges naptár. Szerk.: Kondor Gusztáv. Ünnepszámítás 1866-ra (p. 5.). Időszámítás 1866-ra (pp. 6-7.). Gergely-féle naptár. Julius-féle naptár. Zsidó naptár. Török naptár. Időegyenlet. A nap hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A hold hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A bolygók egyenes emelkedése, elhajlása, kelte, delelése és lemenete. Égi jelenetek.
Csillagfödések. Nap- és hold-fogyatkozások 1866-ra (pp. 80-81.). Pályakör ferdesége, nap irányferdülése, látköze és sugara, hold látköze és sugara 1866 (pp. 82-83.). A régibb bolygódok szembenállás-naplói 1866-ra (p. 84.). Bolygódok. "Az 1865. évi Almanach megjelenése óta három új bolygód fedeztetett föl..." (pp. 85-86.). Üstökösök (pp. 87-88). Az alap-csillagok közép helyei 1866 (pp. 89-90.). Különböző szemléldék földirati fekvései (pp. 91-93.). Jegyek és rövidítések magyarázata (pp. 94-95.). Csillagászati naptár elrendezése. (pp. 96-105.). [HAI.]

SZEKCSŐ Tamás: A földirati fokmérések ismertetése. Pozsony, 1866. Wigand Károly. 21 p. [TZS.]

SZEKCSŐ Tamás: A középeurópai fokmérések. In: A magyar orvosok és természetvizsgálók 1865. aug. 28-tól sept. 2-ig Pozsonyban tartott 11. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Rózsay József közreműködésével szerk.: Kanka Károly és Rómer Flóris. (Bugát Pál és Endlicher István arczképeivel, számos fa-, kő- és rézmetszettel.) Pozsony, 1866. Nyomatott Wigand Károly Frigyesnél. pp. 312-332. "...szükségesnek tartom már a tárgy érthetősége, nem különben érdekessége miatt, jelen értekezésemet a fokmérések általános ismertetésére is kiterjeszteni, s igy előrebocsátván: 1. a fokmérések alapelveit, 2. közöltetni fog a fokméréseknek rövid története, 3. összeállítjuk az eddigi fokmérések eredményeit, és 4. közöljük az új közép-európai fokmérés tervezetét és czélját." [HAI.]

SCHENZL Guido - KRUSPÉR István: Magnetikai hely meghatározások Magyar és Erdélyországban. Véghez vitték Dr. Schenzl Guido és Kruspér István 1864. In: Mathematikai és Természettudományi Közlemények. Vonatkozólag a hazai viszonyokra. 4. kötet 1865-1866. Szerk: Szabó József. Pest, 1866. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Mathematikai és Természettudományi Állandó Bizottsága. Nyomatott Emich Gusztáv, magy. akad. nyomdásznál. pp. 13-78. Bevezetés (pp 13-21).; Csillagászati észleletek (pp 22-48.).; Delejességi észleletek (pp 49-78.). "...A munkát már itthon úgy osztottuk meg egymás közt, hogy Kruspér a csillagászati, Schenzl pedig a delejes észleleteket vállalta magára. [...] Az expeditió tartama alatt tett csillagászati észleletek 3 részre oszlanak, ú. m. idő,- helymeghatározási, és azimut-mérésekre..."[HAI.]

ALMÁSSY Benő: Földünk. = Fővárosi Lapok 3. 1866. márc. 17. 62. sz. p. 247. [ZSE.]

ALMÁSSY Benő: Földünk. = Fővárosi Lapok 3. 1866. márc. 29. 72. sz. p. 287. [ZSE.]

ALMÁSSY Benő: A hold. = Fővárosi Lapok 3. 1866. ápr. 24. 93. sz. pp. 378-379. [ZSE.]

ALMÁSSY y Benő: A nap. = Fővárosi Lapok 3. 1866. máj. 2. 100. sz. pp. 406-407. [ZSE.]

ALMÁSSY Benő: A bolygók. = Fővárosi Lapok 3. 1866. jún. 7. 128. sz. pp. 508-519. [ZSE.]

ALMÁSSY Benő: Az aprócsillagok. = Fővárosi Lapok 3. 1866. jún. 15. 135. sz. p. 547. [ZSE.]

MOLNÁR Antal: Körut naprendszerünkben. = Hazánk s a külföld 2. 1866. Apr. 29. 17. sz. pp. 267-268. Bolygókról. [SRG.]

TAR Gábor: Mit hittek és mit hiszünk a földről? = Hazánk s a külföld 2. 1866. Szept. 30. 39. sz. pp. 617-620. Nézetek a Föld helyzetéről a világegyetemben. [SRG.]

KONDOR Gusztáv: Az égi testek színképelemzéseinek újabb eredményeiről. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye. 1866. (Folytatása az előbbi Évkönyveknek.) Hatodik kötet. Második füzet. Szerk.: Kátai Gábor. Pesten, 1866. Nyomatott Trattner-Károlyinál. pp. 135-143. [HAI.]

SZILY Kálmán: A november 13-14-iki csillagfutásról. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye. 1866. (Folytatása az előbbi Évkönyveknek.) Hatodik kötet. Harmadik füzet. Szerk.: Kátai Gábor. Pesten, 1867. Nyomatott Trattner-Károlyinál. pp. 196-198. [HAI.]

Z-i.: Egy ráfogás köde tisztul. = Magyar Sion Negyedik évfolyam 1866. 6. füz. pp. 462-472. "Akár hány regény- vagy beszélyben olvastuk immár a hős rajzának olyatén bevégzését, hogy Galileihőz hasonlítja az író, ki miután a ...képzelhetetlen üldőzések kinzások folytán lélekben meggörnyedett és rendszerét eltagadta, az abjuratio kimondása után felkiáltott: e pur si mouve (és mégis mozog.) ... Galilei pöre jóformán elcsépelt ügy, azért mi páratlan rövidséggel végezzük el. ... A napjainkban gyakran előforduló adoma, miszerint Galilei, térdeiről felemelkedve azt mondta volna: e pur si mouve, merőben költött." Vegyes közlemények. [SRG.]

BUCZKÓ János: A természettudományok használnak a vallásnak. = Magyar Sion Negyedik évfolyam 1866. 9. füz. pp. 700-708. "És ki nem ismeri az uj csillagászat három atyját, Copernicust, Newtont és Kepplert? Ezek mindhárman vallásos emberek voltak." pp. 706-708. [SRG.]

-i.: A világ létesítő oka. = Magyar Sion Negyedik évfolyam 1866. 11. füz. pp. 866-878. "Mindaz, ami bennünk jó, végtelen irányokra nyujtva s egybeszögelve: az Isten. ...Mily fényes a csillagok tábora! Oly sürűen hemzsegnek az égen, mintha egymás körül gurulnának; amint megszámíthatlan a tenger fövénye, épen olyan a csillagok sokasága. ...A csillagok nagyobb része pedig oly távol van, hogy némelyik világossága csak 100 év alatt ér földünkre." p. 875. Vegyes közlemények. [SRG.]

Huszonkettedik ülés 1866 junius 11-én. A mathem. és természettudományok részére... = A Magyar Tudományos Akadémia jegyzőkönyvei 1866. A M. Tud. Akadémia rendeletéböl közzéteszi Csengery Antal Akad. jegyző. Negyedik kötet. Pest, 1866. Nyomatott Emich Gusztáv M. Akad. Nyomdásznál. pp. 101-102. Csillagászat (p. 102.): "Bemutatja a titoknok Mihályházi Tóth Adolf mérnök úrnak még a megboldogúlt elnökhöz beküldött s az akadémiához csak most jutott csillagászati értekezését." A jegyzőkönyvből nem derül ki az értekezés címe, témája. További részleteket tudhatunk meg például a Vasárnapi Ujság 1866. jun. 17-ei számából. [HAI.]

Huszonnegyedik ülés 1866. jun. 25-én. = A Magyar Tudományos Akadémia jegyzőkönyvei 1866. A M. Tud. Akadémia rendeletéböl közzéteszi Csengery Antal Akad. jegyző. Negyedik kötet. Pest, 1866. Nyomatott Emich Gusztáv M. Akad. Nyomdásznál. pp. 104-108. Csillagászat (pp. 106-107.): "Szabó József lev. tag említésbe hozván a f. hó 9-én felső Magyarország némely vidékein látott tüzes meteort, indítványozza : kéressék meg az akadémia részéröl a nm. m. k. Helytartótanács, hogy Szepes, Abauj, Sáros, Zemplén megyék hatóságai által azon községekben, melyek határa fölött a tünemény elvonúlt, a szemtanuk vallomásait vétesse föl. Kérdöpontokul indítványozó ezeket ajánlja : 1) Látta-e (illetö) a tüzmeteort, és milyen alaku volt ? 2) Minő irányban (melyik falu felé) haladt ? 3) Hallott-e dörgést, és milyet ? 4) A dörgés után látott-e valamit leesni ? Mely pontokhoz Kubínyi Agoston t. tag még egyet adván : 5) Minö volt akkor az idö, tiszta, csendes, vagy borús ?" [HAI.]

Huszonötödik ülés 1866 julius 2-án. A mathem. és természettudományi osztályok részére... = A Magyar Tudományos Akadémia jegyzőkönyvei 1866. A M. Tud. Akadémia rendeletéböl közzéteszi Csengery Antal Akad. jegyző. Negyedik kötet. Pest, 1866. Nyomatott Emich Gusztáv M. Akad. Nyomdásznál. p. 109. "Szabó József lev. tag pótlólagos jelentést tön a felső magyarországi megyékben folyó évi junius 9-én látott tüzes meteort illetőleg, melynek elpattanása után Zemplén és Ung megyék határában Knahinya nevü falu vidékén vastartalmú, fénytelen mázu meteorkövek hullottak, melyek a mezőmadarasi meteorkőhöz állnak legközelebb. A legnagyobb darab, mely e kövekből eddig beküldetett, tizenhét fontot nyom." [HAI.]

Huszonhetedik ülés 1866 junius 16-án. A mathem. és természettudományi osztályok részére... = A Magyar Tudományos Akadémia jegyzőkönyvei 1866. A M. Tud. Akadémia rendeletéböl közzéteszi Csengery Antal Akad. jegyző. Negyedik kötet. Pest, 1866. Nyomatott Emich Gusztáv M. Akad. Nyomdásznál. pp. 110-112. Csillagászat (pp. 110-111.): "...Szabó József lev. tag jelenté, hogy az ungmegyei knyahinyai meteorköböl Duma György gymnasiumi h. tanár Ungvárról küldött be az akadémiának 27 példányt, melyek között a legnagyobb, de egészen ép darab hét (7) fontnál többet nyom. A tanulmányozást Szabó és Than lev. tagok viszik véghez. A beküldött meteorkövek közöl mintegy 13 darabnak rendeltetése meg van szabva ; a többire nézve az Akadémia rendelkezhetik.
Jelentö lev. tag indítványozza, hogy a legnagyobb példány legyen a nemzeti muzeumé. A többi példányokból, miután Bécs gyüjteményei már el vannak látva, a következö tudományos intézeteknek küldessenek ajándék - példányok : Párisba a Jardin des plantes-nak ; Londunba a Brittish Museumnak, Eszakamérikába a Smithson-intézetnek Washingtonba, az akademy of natural sciences-nek Philadelphiába, és a neworleansi akadémiának, mint oly intézeteknek, melyek bökezüleg ellátják a M. Tud. Akadémiát nyomtatványaikkal. A mi a tanulmányozás után fenmarad, szintén a nemzeti Muzeumé lesz. Elöadja továbbá a nevezett lev. tag, hogy az érintett meteorködarabokon kivül Hazslinszky lev. tag is küldött be egyet.
A legnagyobb darab azonban, noha hirlapilag és levélben a Muzeumnak volt igérve, Pesten egy ásványkereskedö kezére került. Mintegy kétszer akkora az, mint a melyet az Akadémia kapott, csakhogy nem oly érdekes, mint amaz, miután két harmadában körül le van törve. Elöadó egy példány meteorkövet csiszolt állapotban is mutatott be, mely állapotban a vastartalom sokkal jobban kivehetö, mind alakra mind mennyiségre nézve. A lehullott kövek összes számát nem tudhatni, de az ötvenet valószinüleg meghaladja az. Az Akadémia Duma György úrnak köszönetet mond a beküldött meteorkövekért, s jelentö lev. tag indítványa folytán, ötven osztr. ért. forintnyi költségei utalványoztattak. Jelentö lev. tag indítványa egyszersmind a beküldött meteorkövek iránti rendelkezésre nézve is elfogadtatott." [HAI.]

(Népszerű előadások a természettudományok köréből.) A magyar természettudományi társulat elhatározta, hogy... = Vasárnapi Ujság 13. 1866. febr. 18. 7. sz. p. 80. "...estélyt rendez,... Az előadások sorozata következő: ...Február 24-ikén: 1) Az égből hulló kövek, mutatványokkal. Előadja Szabó József, egyetemi tanár..." A Mi ujság? című rovatban lévő rövid hír. [HAI.]

(A magyar tudományos akadémia) mathematikai és természettudományi osztályának jún. 11-kén tartott ülésében... = Vasárnapi Ujság 13. 1866. jun. 17. 24. sz. p. 292. "...élénk vitára nyujtott alkalmat Tóth Adolf mérnöknek egy német nyelven benyujtott értekezése "az üstökösök üstökeinek mivoltáról." Miután az akadémiának czélja "a tudományokat magyar nyelven művelni," e német értekezés ellen többen fölszólaltak. ...hosszabb vita után az elnök, Kubinyi Ágoston kimondta a határozatot, hogy az értekezés magyarra fordítás végett visszaküldendő." A Közintézetek, egyletek című rovatban lévő rövid hír. [HAI.]

(A magyar tudományos akadémia)... jún. 25-én tartott ülésében... = Vasárnapi Ujság 13. 1866. jul. 1. 26. sz. p. 316. "Szabó József l. tag jelenti, hogy a felvidéken lehullt meteor fölötti nyomozások tárgyában Eperjesre utazott, de egész Sárost bejárván, sőt Zemplénbe is áthatolván, semmi biztos adatot sem nyert. Inditványozza tehát, hogy keresné meg az akadémia a helyt, tanácsot, hogy ez a hatóságok által tétetne nyomozásokat, miközben az illető községekben a szemtanukhoz némi megállapitott kérdéseket kellene tenni. Az akadémia elfogadta az inditványt s az indítványozót bizta meg, hogy az illető kérdéseket dolgozza ki." A Közintézetek, egyletek című rovatban lévő rövid hír. [HAI.]

(A magyar tudományos akadémia) mathematikai és természettudományi osztályának jul. 2-ikán tartott ülésében... = Vasárnapi Ujság 13. 1866. jul. 8. 27. sz. p. 328. "...Szabó József l. tag tett jelentést a közelebbi felvidéki hires lebkőhullásról. Teljes világosság máig sincs ez ügyben. Tudósítások nyomán csupán annyit mondhat, hogy a kérdéses két lebkő Zemplén- és Ungmegye közös határán esett le, és az ott fekvő helységről náhinyának (! Knyahinya vagy Knyahina) fog neveztetni. Azon lebkövek közé sorozzák, melyek fénytelen mázzal bevonvák, és vas létrészeket gyanittatnak, és hasonló ahhoz, mely 1859-ben erdélyi Mező-Madaras falu határán leesett.
A kisebb darab egészen ép, és egy izraelita azt állítja, hogy leestekor közel állván hozzá, felvette és hidegnek találta. E körülményt hihetővé tenné az, ha a vizsgálat e kövön nem találna olvadványt, mely az eredeti izzóságnak volna jele. S ez esetben a dolog igen nevezetes volna, mert lebkő csupán egyetlenszer esett még le hideg állapotban, mikor is a közel álló indiánok keze megfagyott rajta. Egy a tudósitóhoz érkezett levélben azt mondják, hogy a lebkő nagy területen hullott, és számát nem tudják. Egy ügyvéd egy 17 fontos darabot vett fel. Az illető helyeken tanúkihallgatásokat rendeztek, és kilátás van rá, hogy ezeket néhány lebkődarabbal együtt beküldik." A Közintézetek, egyletek című rovatban lévő rövid hír. [HAI.]

(A magyar tudományos akadémia) menynyiségtani és természettudományi osztályárnak jul. 16-án tartott ülésében... = Vasárnapi Ujság 13. 1866. jul. 22. 29. sz. p. 352. "Szabó József ...a felvidéki lebköhullásról is szólt s több példányt mutatott be, melyeket Duma György ungvári tanár küldött. A példányok nagy része töredék, köztök a legnagyobb 7 fontos. Volt egy 35 fontos is, de ezt gazdája, noha előbb a múzeumnak ígérte, később egy ásványkereskedőnek adta el. A beküldött kövek közül a legnagyobb a múzeumnak van szánva." A Közintézetek, egyletek című rovatban lévő rövid hír. [HAI.]

(Azon meteorkövekröl),... = Vasárnapi Ujság 13. 1866. aug. 19. 33. sz. p. 400. "(Azon meteorkövekröl), melyek jun. 9-én hullottak le Ungmegye felvidékén, s melyekről annak idejében e lapokban is szó volt, most a "P. Hirnök" bővebb tudósítást közöl. Ungvári levelezője többi között ezeket irja: A tünemény, melyet a szomszéd megyékben is észleltek, Ungmegye felvidékén N. Bereznától nem messze eső Knyahina nevű falu határában érte a földet ugy, hogy az ottani kocsmáros háza mellett is esett le egy több fontnyi kő. A Ricko ügyvéd ur által Ungvárra hozott mintegy 17 fontos példány a tünemény valóságáról mindenkit meggyőzött; azonban daczára annak, hogy szemtanuk állítása szerint valóságos mennykő-eső volt, melyből itt is, ott is forogtak már kézen egyes darabok, nálunk senki sem mozdult, mígnem a tárnok ő excjától jött a megyéhez abbeli meghagyás, hogy minden található és megkapható darabot gyűjtsenek öszsze és küldjék fel.
Azonban a megye kiküldöttét megelőzte a helybeli főgymnázium terményrajzi tanára Duma György ur. Saját költségén ment a szinhelyre s egy-két napi fáradságát mondhatni fényes eredmény koszoruzta. Sikerült ugyanis neki a nagybereznai kamarai erdész Pokornyi ur segédkezése mellett részint a már megtalált, részint a vezetésök alatt keresett példányokból 27 darab kisebb-nagyobb mennykövet birtokába keritenie. Ha egypár nappal késik, a kincs Egger régiségtárába kerül, ahonnan bizonyosan drágábban juthatott volna valami a hazai intézeteknek. Egger ur ugyanis szintén nem sajnálta a fáradságot Knyahináig, de már elkésett. Duma tanár ur alkalmasint egészen az akadémia rendelkezése alá fogja bocsátani a lebköveket, az akadémia pedig más hazai és világintézetekkel fogja megosztani.
A mi a 27 darabból álló gyűjteményt illeti, megjegyzendő, hogy nagyobbrészt önálló egészet képeznek, némely darabot már a megtalálók törtek ketté, hihető, azon reményben, hogy egy kis arany vagy gyémánt, vagy más efféle töltelékre akadnak bennök. Felületök koromfekete, fénylő zománczczal van bevonva, mely azonban már most némileg rozsdaszinbe megy át. Töretlapjaikon többféle ércz csillámlik; de nagyobbára kőanyag. A legnagyobb 7 font, egy kisebb 4 font is igy leebb 8-10 latig. Az egésznek súlya 27 font. Másik 27 font a fent nevezett erdész ur birtokában van, vagy volt 4-5 darabban." A Mi ujság? című rovatban. [HAI.]

(Ritka tünemény.) = Vasárnapi Ujság 13. 1866. nov. 18. 46. sz. p. 565. "Kolozsvárott mult vasárnap reggel 7 óra és 54 perczkor egy szivárványos mellék nap volt látható négy perczig." Ez a Mi ujság? című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

          1867.

  Magyar Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral. M.DCCC.LXVII-re [1867-re]. Pest, 1866. Eggenberger Ferdinánd M. Akad Könyvárusnál. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. nyomdásznál. 333 p. Csillagászat: pp. 1-172. Csillagászati és közönséges naptár. Szerk.: Kondor Gusztáv. Ünnepszámítás 1867-re (p. 5.). Időszámítás 1867-re (pp. 6-7.). Gergelyféle naptár. Juliusféle naptár. Zsidó naptár. Török naptár. Időegyenlet. A nap hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A hold hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A bolygók egyenes emelkedése, elhajlása, kelte, delelése és lemenete. Égi jelenetek. Csillagfödések. Nap- és holdfogyatkozások 1867-re. (pp. 80-81.). Pályakör ferdesége, nap irányferdülése, látköze és sugara, hold látköze és sugara 1867-re (pp. 82-83.).
Bolygódok. "Az 1866. évi Almanach megjelenése óta három új bolygódot fedeztek föl..." (pp. 84-85.). A bolygók, mellékbolygók és bolygódok rendszereinek áttekintése (pp. 86-89.). A bolygók pálya-elem rendszerei (pp. 90-91.). A mellék bolygók, pálya-elem rendszerei (92-93.). Bolygódok jegyzéke fölfedezésök ideje szerint (pp. 94-96.) A bolygódoknak szembenállásuk a nappal 1866-ban (pp. 97-99.) Bolygódok pálya-elem rendszerei (pp.100-105.) A bolygódok jegyzéke távolságuk szerint rendezve (p. 106.). A bolygódok jegyzéke középkivüliségök szerint rendezve (p. 107.). A bolygódok jegyzéke hajlásuk szerint rendezve (p. 108.). Üstökösök. "Az 1865-ik évben 2 új üstökös fedeztetett föl, és a várt Faye-féle üstökös ismét megjelent." (pp. 109-113.). Üstökösök pálya-elem rendszerei (pp. 114-133.).
Észrevételek az 1865-ik évig kiszámított valamennyi üstökösök pályáinak jegyzékeihez. (pp. 134-154.). Az alap-csillagok közép helyei 1867-re (pp. 155-156.). Különböző szemléldék földirati fekvései (pp. 157-159.). Jegyek és rövidítések magyarázata (pp. 160-161.). Csillagászati és közönséges naptár elrendezése. (pp. 162-172.). [HAI.]

  SCHENZL, Guido: A magnetikus lehajlás (inclinatio) megméréséről. 13. ábrával. Székfoglaló értekezés. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. Az osztály rendeletéből Szerkeszti Greggus Gyula levelező tag. Pest, 1867. Eggenberger Ferdinánd Magy. Akad. Könyvárusnál. Nyomatott Emich Gusztáv magyar akad. nyomdásznál. 26 p. /Értekezések a természettudományi osztály köréből. [1. köt.] 5. sz./ (Olvastatott az 1867. jul. 8-diki ülésben.) A 13 részletrajzot egy oldalon tartalmazó ábralapot "Nyomt. Rohn és Grund Pesten. 1867." [HAI.]

SZABÓ József: Meteorkő-hullás Ung megyében, Knyahinyán 1866. junius 9-dikén. In: A Magyar Tudományos Akadémia 1867. januarius 31. tartott ünnepélyes közülésének hivatalos tárgyai. Pest, MDCCCLXVII. [1867.] MTA. Eggenberger Ferdinánd kiadása, Emich Gusztáv nyomda. pp. 34-50. /M. T. Akadémia évkönyvei. Tizenegyedik köt. 8. darab./ [KSZ.]

HALMAI: A föld és a világegyetem. = Fővárosi Lapok 4. 1867. jan. 1. 1. sz. pp. 2-3. A Halmai álnév lehet. [ZSE.]

HALMAI: A föld és a világegyetem. = Fővárosi Lapok 4. 1867. jan. 2. 2. sz. p. 7. [ZSE.]

SIPOS Soma: Az óraművek fejlődése. = Hazánk s a Külföld 3. 1867. febr. 17. 7. sz. pp. 102-104. Régi időmérők, nap-, fövény és víz órák. Fövény vagy homok-órák. A X. században Hirchau apátról életrajzírója írta, hogy "Horologiumot talált fel, az égi sphaerák mustrája szerint." "A XIII. században emlittetik egy hires óramű, melyet II. Frigyes Császárnak Szaladin szultán ajándékozott. Ezt kerekek és súlyok mozgatták, s nemcsak az órát mutatta, hanem a nap, a hold és a bujdosó csillagoknak az állat-körben járását is." A XVIII. század óráinak legnevezetesebbjei Hahn echtendingeni pap csillagászati órái voltak. [SRG.]

MEISZNER Sándor: A csillagászat. = Hazánk s a külföld 3. 1867. Mart. 21. 12. sz. pp. 186-188. [SRG.]

KRUSPÉR István: Az 1867-ik évi mártius 6-iki napfogyatkozás, különösen a napfogyatkozási számitások ösmertetése. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye. 1867. (Folytatása az előbbi Évkönyveknek.) Hetedik kötet. Első füzet. Szerk.: Kátai Gábor. Pesten, 1867. Nyomatott Bucsánszky Alajosnál. pp. 66-71. [HAI.]

KONDOR Gusztáv: A hullócsillagok és az üstökösök összefüggéséről. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye. 1867. (Folytatása az előbbi Évkönyveknek.) Hetedik kötet. Első füzet. Szerk.: Kátai Gábor. Pesten, 1867. Nyomatott Bucsánszky Alajosnál. pp. 85-87. [HAI.]

PAPP Márton: A természettudományok közép-kori története. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye. 1867. (Folytatása az előbbi Évkönyveknek.) Hetedik kötet. Második füzet. Szerk.: Kátai Gábor. Pesten, 1867. Nyomatott Bucsánszky Alajosnál. pp. 164-260. Az asztrológia középkori története (pp. 169-179.).; A csillagászat története (pp. 179- 187.).; Galileo Galilei (pp. 232-237, 246-251.).; Regiomontanus (pp. 237-238.).; Kopernik (Köpernik) Miklós (pp. 238-242.).; Tycho (Tyge) de Brahe (pp. 243-246.).; Kepler János (pp. 251-256.).; Bayer János (pp. 256-258.). [HAI.]

KONDOR Gusztáv: Csillagászati közlemények. = A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye. 1867. (Folytatása az előbbi Évkönyveknek.) Hetedik kötet. Harmadik füzet. Szerk.: Kátai Gábor. Pesten, 1868. Nyomatott Bucsánszky Alajosnál. pp. 337-343. 1. Az állócsillagok fényének elemzése.; 2. A ködök és csillagcsoportok színkép elemzése.; 3. A holdon "Linné" név alatt ismeretes töbör vagy tűzokádó hegy nyilásáról. [HAI.]

SCHENZEL Guidó: A delejes lehajlás megméréséről. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 1. 1867. 11. sz. pp. 187-188. Székfoglaló értekezés kivonata, amelyet 1867. júl. 8-án olvasott fel. [SRG.]

BARNA Ferdinánd: Észjárati találkozások a magyar és finn nyelvekben. = Nyelvtudományi Közlemények 6. 1867. pp. 70-101. Csillagászati szavak is. [SRG.]

SÁRVÁRY E. [Endre]: Saturnus, az 1867-ik év uralkodó planétája. = Vasárnapi Ujság 14. 1867. jan. 6. 1. sz. p. 3. [HAI.]

FALVAY István: Az 1867. Márczius 6-ki nagy napfogyatkozás. = Vasárnapi Ujság 14. 1867. márc. 3. 9. sz. pp. 102-103. "Hazánkat illetőleg a gyűrűs fogyatkozás középvonala csak Erdély délkeleti szélét vágja keresztül." [HAI.]

DAPSY L. [László]: A ködvilágok. = Vasárnapi Ujság 14. 1867. máj. 26. 21. sz. p. 259. "Lord Ross toronynagyságu távcsőve (Irlandban, Dublinhoz közel Parstontownban) csillagokká oldott fel több oly világködöt, melyeket Herschell még folyós állapotban levő világanyagoknak gondolt. Azonban a győzelem csakis eddig tartott. A ködök legnagyobb része Rossnak is feloszlathatlan maradt..." [HAI.]

DAPSY L. [László]: A csillagvilágok. = Vasárnapi Ujság 14. 1867. jul. 7. 27. sz. pp. 336-338. "E változó csillagokhoz sokban hasonló látványt nyújtanak az u. n. eltünö csillagok." [HAI.]

G.: A színképekről. = Vasárnapi Ujság 14. 1867. aug. 18. 33. sz. pp. 409-410. "Ily módon következtetik azután, miféle elemek vannak a nap gőzkörében (igy p. o. a vas, réz, horgany jelenléte nagyon valószínű); hogy Jupiter, Saturnus, Venus és Mars bolygók gőzköre hasonló a mi gőzkörünkhöz stb." [HAI.]

-á-r-: Petzval Ottó. = Vasárnapi Ujság 14. 1867. szept. 1. 35. sz. pp. 429-430. Az egyébként eléggé részletes életrajzban nem szerepel, hogy csillagász gyakornok volt Tittel Pál mellett a gellérthegyi csillagvizsgálóban, csak annyi hogy a mérnöki tanintézetben az első évben többek között jelesen vizsgázott csillagászatból is. És természetesen még nem szerepelhetett benne hogy, évekkel később 1872-1882 között a Földrajzi tanszék Szemináriumán - amely a megszűnt csillagászati intézetet helyettesítette - a csillagászat helyettes tanára volt (a tanszékvezetői állás nem volt betöltve). Főleg szférikus csillagászatot és az égimechanika elemeit oktatta. [HAI.]

DAPSY L. [László]: Az időszámítás Angliában. = Vasárnapi Ujság 14. 1867. szept. 15. 37. sz. pp. 455-456, 458. A greenwichi csillagda pontos idő szolgáltatásáról. "...Piazzy Smyth urnak a skót kir. csillagásznak tartozom hálával, ki saját jegyét engedte át a csillagda évi megvizsgáltatására 1866. jun. 2-án." Lapaljai jegyzet (p. 458.): "Vajon mikor fog visszaállíttatni a mi királyi intézetünk, a budai csillagda, hogy ne koldulná tovább az időt a nagy Magyarország a német földröl, midőn annak meteorológiai észleléseire is oly szüksége volna földmivelő hazánknak?" [HAI.]

KÖNYVES T. [TÓTH] K. [Kálmán]: A csillaghullásról. = Vasárnapi Ujság 14. 1867. okt. 13. 41. sz. p. 507. "A novemberi "lebvény-bolygódok" - igy nevezik tudományos nyelven a hullócsillagot, - hosszabb időköz után tűnnek elő seregestől. ...Ez évben, minthogy a novemberi sűrű csillaghullás minden 34 évben jő elő, s utoljára 1833-ban volt látható, pompás tüneménynek lehetünk szemlélő tanui november 12-ke táján." [HAI.]

          1868.

BERECZ Antal: A mennyiségtani földrajz alapvonalai. I. kötet. Pest. 1868. Nyomatott Franda és Frohna könyvnyomdájában. 58 p. Borítócím: Berecz Antal - Lutter János: A mennyiség- és természettani földrajz alapvonalai. Két kötet. Pest 1868-1869. [TZS.]

  Magyar Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral. M.DCCC.LXVIII-ra [1868-ra]. Pest, 1867. Eggenberger Ferdinánd M. Akad Könyvárusnál. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. nyomdásznál. 277 p. Csillagászat: pp. 1-103. Csillagászati és közönséges naptár. Szerk.: Kondor Gusztáv. Ünnepszámítás 1868-ra (p. 5.). Időszámítás 1868-ra (pp. 6-7.). Gergely-féle naptár. Julius-féle naptár. Zsidó naptár. Török naptár. Időegyenlet. A nap hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A hold hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A bolygók egyenes emelkedése, elhajlása, kelte, delelése és lemenete. Égi jelenetek.
Csillagfödések. Napfogyatkozások és a Merkur-átvonulása a nap korongja előtt 1868-ban. (pp. 80-81.). Pályakör ferdesége, nap irányferdülése, látköze és sugara, hold látköze és sugara 1868-ra (pp. 82-83.). Bolygódok. "Az 1867. évi Almanach megjelenése óta 5 új bolygódot fedeztek föl..." (pp. 84-85.). Üstökösök (p. 85). Alap-csillagok közép helyei 1868-ra (pp. 86-87.). Pótlék, 25 világos csillag középhelyei 1868-ra (p. 88.). A szemléldék földirati fekvései (pp. 89-91.). Jegyek és rövidítések magyarázata (pp. 92-93.). Csillagászati és közönséges naptár elrendezése. (pp. 94-103.). [HAI.]

  SZABÓ József: Jelentés a London- és Berlinből az Akadémiának küldött meteoritekről. Kiadja a M. Tudományos Akadémia. Az osztály rendeletéből Szerkeszti Greggus Gyula levelező tag. Pest, 1868. Eggenberger Ferdinánd M. Akad Könyvárusnál. Nyomatott Emich Gusztáv magy. akad. nyomdásznál. 10 p. /Értekezések a természettudományi osztály köréből. [1. köt.] 11. sz./ Olvastatott az 1868-diki január 13-dikai ülésben. [HAI.]

ALBERT Ferenc, [montedegoi]: Az állócsillagok távolságainak meghatározásáról. In: A magyar orvosok és természetvizsgálók 1867. aug. 12-től 17-ig Rimaszombatban tartott 12. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Batizfalvy Sámuel és Rózsay József. Bartholomaeidesz László és Wallaszky Pál arczképével, számos fa- és kőmetszettel. Pest, 1868. Nyomatott Emich Gusztáv Magyar Akadémiai Nyomdásznál. pp. 343-360. [HAI.]

SOLTÉSZ János: A világegyetem mint észország. (Természetbölcselet). In: Sárospataki Füzetek. Protestáns tudományos folyóirat. 12. 10. Szállítmány. Szerk.: Heiszler József. Sárospatak, 1868. Kiadja a tiszáninneni ref. egyházkerület. Nyomtatta Steinfeld Béla a ref. főiskola betűivel. pp. 459-499. [HAI.]

ZÁDORI Ev. János: Utivázlatok Olaszországból. 1867. = Magyar Sion Hatodik évfolyam 1868. 7. füz. pp. 536-552. Nápolyi látogatás. "Azután fölvezetett a vidor jezsuita a csillagdába, mely az Ignácz templom főoltára felett emelkedik a magasba. Ezen observatorium hire már régi, hanem első ranguvá növekedett, világhirü csillagásza által, kit mindenütt ünnepelnek. Neve Pater Secchi jezsuita." pp. 545-547. [SRG.]

Z. J. [ZALKA János]: Földünk nem hittani központja a mindenségnek. [1.] = Magyar Sion Hatodik évfolyam 1868. 10. füz. pp. 767-799. A csillagászat vádjai, csillagászati tények, csillagászati megállható gyanitások, az égi testek lakhatósága, az égi testek lakhatóságának minősége, a világok végtelensége, a végtelenség egy másik mezeje. [SRG.]

Z. J. [ZALKA János]: Földünk nem hittani központja a mindenségnek. (Vége.) = Magyar Sion Hatodik évfolyam 1868. 11. füz. pp. 848-863. [SRG.]

KRUSPÉR István: A Schwerdt-féle comparator, egy módosított alkalmazásáról. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 2. 1868. 12. sz. pp. 187-188. [SRG.]

Huszonharmadik (math. És természettudományi osztály) ülés. 1868. junius 15-kén. Horváth Cyrill elnöklete alatt. Murmann Ágoston: Freia bolygó három első ellentéte kiszámítása című értekezésének bírálata. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 2. 1868. 12. sz. pp. 225-226. [SRG.]

Huszonötödik (nyelv- és széptudomány osztály- egyszersmind összes) ülés. 1868. jun. 30-án. Kubinyi Ágoston elnöklete alatt. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 2. 1868. 13. sz. 237-238. Kétli Károly f. é. junius 1-ső napján a fehérmegyei Csóka nevű várrom lejtőjén "meteor-esést látott, melyet néhány percz után mennydörgésszerü moraj követett." [SRG.]

KONDOR Gusztáv: Az 1868. augusztus 18-ki nagyszerű teljes napfogyatkozásról. = Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye 1. 1868. aug-dec. 8-12. füz. pp. 258-298. [SRG.]

KONDOR Gusztáv: Az 1868. augustus 18-iki nagyszerű teljes napfogyatkozásról. = Pesti Napló 19. 1868. aug. 19. 190-5494. sz. p. 2. A "Pesti Napló" tárczája Aug. 19-kén. "Azon nevezetes napfogyatkozás… ma augustus 18-án volt Ázsiában." [SRG.]

KONDOR Gusztáv: Az 1868. augustus 18-iki nagyszerű teljes napfogyatkozásról. (Folyt.) = Pesti Napló 19. 1868. aug. 20. 191-5495. sz. p. 2. A "Pesti Napló" tárczája Aug. 20-kán. [SRG.]

KONDOR Gusztáv: Az 1868. augustus 18-iki nagyszerű teljes napfogyatkozásról. = Pesti Napló 19. 1868. aug. 21. 192-5496. sz. p. 2. A "Pesti Napló" tárczája Aug. 22-kén. [SRG.]

BERECZ Antal: Teljes napfogyatkozás. = Természet 1. 1868. 1. sz. pp. 3-5. [SRG.]

1868. augusztus hóban a bolygók... = Természet 1. 1868. 1. sz. p. 8. [SRG.]

BERECZ Antal: Teljes napfogyatkozás. = Természet 1. 1868. 2. sz. pp. 13-14. [SRG.]

A meteorok eredetéről. = Természet 1. 1868. 2. sz. p. 15. [SRG.]

A bolygók állása 1868. october hóban. = Természet 1. 1868. 2. sz. p. 16. [SRG.]

Érdekes égi tünemény lesz 1868. nov. 5-én. = Természet 1. 1868. 3. sz. p. 23. Merkúr átvonulás. [SRG.]

A bolygók helyzete 1868. november hóban. = Természet 1. 1868. 3. sz. p. 24. [SRG.]

Az 1868. augusztus 18-diki napfogyatkozásról. = Természet 1. 1868. 4. sz. pp. 33-35. [SRG.]

A bolygók helyzete 1868. deczember hóban. = Természet 1. 1868. 5. sz. p. 48. [SRG.]

CSÁSZÁR Károly: Állatövi fény. = Természet 1. 1868. 5. sz. pp. 51-52., 1868. 10. sz. pp. 85-87., 1 t. [SRG.]

SÁRVÁRY Endre: Jupiter, az 1868-ik év uralkodó bolygója. = Vasárnapi Ujság 15. 1868. jan. 5. 1. sz. pp. 6-7. [HAI.]

DAPSY L. [László]: A föld kora. = Vasárnapi Ujság 15. 1868. okt. 18. 42. sz. p. 499. "M. Le Verrier, a párisi csillagda hires igazgatója adta rá magát, hogy a földnek napkörüli forgásából, s jelenlegi excentricitásából kiszámitsa ennek az előbbi korbani excentricitásait 50-50.000 évre (1846-ban)." [HAI.]

          1869.

CSÁSZÁR Károly: A csillagos ég. Népszerű csillagászattani ismeretek a magyar művelt közönség igényeihez alkalmazottan. 104 a szövegbe nyomatott fametszvénynyel. Pest, 1869. Aigner Lajos, Pesti nyomda. 264 p. /Közhasznú Könyvtár 1./ [TZS.]

  Magyar Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral. M.DCCC.LXIX-re [1869-re]. Pest, 1868. Eggenberger Ferdinánd M. Akad Könyvárusnál. Nyomatott az "Athenaeum"-nál. 263 p. Csillagászat: pp. 1-103. Csillagászati és közönséges naptár. Szerk.: Kondor Gusztáv. Ünnepszámítás 1869-re (p. 5.). Időszámítás 1869-re (pp. 6-7.). Gergely-féle naptár. Julius-féle naptár. Zsidó naptár. Török naptár. Időegyenlet. A nap hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A hold hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A bolygók egyenes emelkedése, elhajlása, kelte, delelése és lemenete. Égi jelenetek. Csillagfödések. Nap- és holdfogyatkozások 1869-ben. (p. 80.).
Pályakör ferdesége, nap irányferdülése, látköze és sugara, hold látköze és sugara 1868-ra (pp. 81-82.). Bolygódok. "Az 1868. évi Almanach megjelenése óta 12 új bolygódot fedeztek föl..." (pp. 83-84.). Üstökösök (p. 85). Alap-csillagok közép helyei 1869-re (pp. 86-87.). Pótlék, 25 világos csillag középhelyei 1869-re (p. 88.). A szemléldék földirati fekvései (pp. 89-91.). Jegyek és rövidítések magyarázata (pp. 92-93.). Csillagászati és közönséges naptár elrendezése. (pp. 94-103.). [HAI.]

SÁRVÁRY Endre: A csillagos ég. Kiadja az Esztergomi Irodalmi Egylet. Esztergom, 1869. Horák nyomda. 41 p. /Népirat. 11./ [TZS]

SZABÓ Ignácz: A csillagászati és természettani földrajz rövid tankönyve. Középtanodák használatára. Első rész. A szövegbe nyomott tíz ábrával s a tenger-áramlások abroszával. Pest, 1869. Heckenast Gusztáv. 118 p. Csillagászat: pp. 1-43. [TZS.]

ALBERT Ferenc, [montedegoi]: Tittel Pál. In: A magyar orvosok és természetvizsgálók 1868. aug. 21-től 29-ig Egerben tartott 13. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Rózsay József közreműködésével szerk.: Kátai Gábor és montedédói Albert Ferencz, nagygyűlési titkárok. (Tittel Pál és Balogh Pál könyomatú arczképeivel, két szines és 2 szinezetlen könyomatú táblával, a szöveg közzé nyomott 50 fametszettel, s egy földtani térképpel.) Eger, 1869. Nyomatott az Érseki Lyceum Könyv- és Kőnyomdájában. pp. 1-13. [HAI.]

HORVÁTH Zsigmond: A lebkőhullás történetének rövid vázlata, különös tekintettel a hazánkban, valamint az 1868 jan. 30-án hullottra. In: A magyar orvosok és természetvizsgálók 1868. aug. 21-től 29-ig Egerben tartott 13. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Rózsay József közreműködésével szerk.: Kátai Gábor és montedédói Albert Ferencz, nagygyűlési titkárok. (Tittel Pál és Balogh Pál könyomatú arczképeivel, két szines és 2 szinezetlen könyomatú táblával, a szöveg közzé nyomott 50 fametszettel, s egy földtani térképpel.) Eger, 1869. Nyomatott az Érseki Lyceum Könyv- és Kőnyomdájában. pp. 314-320. [HAI.]

LARBRE, Cecil: Zseb-napóra más hozzátartozókkal. = Anyagi érdekeink 2. 1869. máj. 2. 31. sz. p. 247. "E kis műszer mely itt leiratik, nem szolgálhat ugyan pontossági készülék gyanánt, s alkatrészeinek elhelyezése sem nyugszik új elveken; azonban mint különféle czélokra és közönséges használatra alkalmas zsebkészülék méltánylást igényelhet." [SRG.]

Apróságok. = Havi Szemle (Egyházi Lapok.) 3. 1869. jan. 31. 1. füz. pp. 71-72. "L’Epinois, francia író, Theiner atyának, a pápai levéltárnoknak szivességéből megkapta Galilei elitéltetésének okmányait és ezeken alapult életrajzát..." [SRG.]

Irodalom. Földünk nem hittani központja a mindenségnek. Bölcsészeti adalék minden ker. hittanhoz. Irta: Zádori János, hittudor. Pest, 1868. = Havi Szemle (Egyházi Lapok.) 3. 1869. febr. 28. 2. füz. pp. 129-130. Cusa bíbornok (1401 szül.) tagadta a "föld mozoghatatlan központiságát." [Nicolaus Cusanus 1401-1464.] [SRG.]

(-ri-): A csillagos ég. Irta Dr. Császár Károly, kiadja Aigne és Rantmann Könyvkereskedése. Pesten. 1. füzet. = Havi Szemle (Egyházi Lapok.) 3. 1869. máj. 31. 5. füz. pp. 317-325. A Közhasznú Könyvtár sorozat 2. kötetének ismertetése. [SRG.]

(-ri-): A csillagos ég. Irta Dr. Császár Károly, kiadja Aigne és Rantmann Könyvkereskedése. Pesten. 1. füzet. (Vége.) = Havi Szemle (Egyházi Lapok.) 3. 1869. jún. 30. 6. füz. pp. 356-361. [SRG.]

A Páris fölött april 15-dikén látott északi fény. = Hazánk s a Külföld 5. 1869. jun. 3. 22. sz. pp. 340-342. [SRG.]

SCHENZL Guidó: A nap melegség terjedése a föld mélyébe, az akadémiai observatórium észlelései szerint. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 3. 1869. 15. sz. pp. 223-224. Értekezése kivonata. [SRG.]

KONDOR Gusztáv: Kepler törvényeinek bebizonyitására szolgáló Hagenbach-féle készülék ismertetése. = Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye 2. 1869. júl. 7. füz. pp. 297-300. [SRG.]

KONDOR Gusztáv: A csillagászati és természettani földrajz rövid tankönyve középiskolák használatára irta Szabó Ignác,…Pest,…1869. 118 l. = Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye 4. 1871. szept. 9. füz. pp. 587-589. [SRG.]

TARCZY Lajos: Égtan. = Néptanitók Lapja 2. 1869. febr. 7. sz. pp. 103-108. Tárcza. [SRG.]

TARCZY Lajos: Égtan. (Folytatás.) = Néptanitók Lapja 2. 1869. febr. 25. 8. sz. pp. 123-125. Tárcza. [SRG.]

TARCZY Lajos: Égtan. (Folytatás.) = Néptanitók Lapja 2. 1869. márc. 4. 9. sz. pp. 136-138. Tárcza. [SRG.]

K.: A csillagos ég. Irta: Dr. Császár Károly. A "Közhasznu könyvtár" második füzete. = Néptanitók Lapja 2. 1869. márc. 4. 9. sz. p. 143. Könyvismertetés. [SRG.]

TARCZY Lajos: Égtan. (Folytatás.) = Néptanitók Lapja 2. 1869. márc. 11. 10. sz. pp. 155-158. Tárcza. [SRG.]

TARCZY Lajos: Égtan. (Folytatás.) = Néptanitók Lapja 2. 1869. márc. 18. 11. sz. pp. 169-172. Tárcza. [SRG.]

TARCZY Lajos: Égtan. (Vége.) = Néptanitók Lapja 2. 1869. márc. 25. 12. sz. pp. 188-191. Tárcza. [SRG.]

[HELLER Ágost]: Jelenlegi ismereteink a nap physikai minőségéről. = Néptanitók Lapja 2. 1869. máj. 6. 18. sz. pp. 284-285. [SRG.]

A nagyméltóságú magyar királyi vallás- és közoktatási minisztérium értesitése a már megszerezhető tanszerek ügyében. = Néptanitók Lapja 2. 1869. decz. 16. 50. sz. pp. 785-786. Földgömb délkörrel, féldélkörrel és délkör nélkül. Planetarium 20 ft. [SRG.]

KNAUZ Nándor: A veteristák. = Századok. A Magyar Történelmi Társulat Közlönye 3. 1869. jan. 1. füz. pp. 17-37. A tanulmány a magyar középkorban alkalmazott időszámítást tárgyalja. Azt, hogy az egyházi életben és az okiratok kiállításánál milyen keltezést alkalmaztak. A nevezetes egyházi névünnepekhez képest határozták meg az egyes dátumokat. Alkalmazták az egyes uralkodók és pápák uralkodásnak kezdetéhez képesti évszámlálást. A Krisztus születésétől való évszámlálás legelőször csak IV. Jenő pápa (1431-1447) okmányain fordul elő. Kezdeti próbálkozások a naptárjavításra 1476-tól. XIII. Gergely pápa új, javított naptárának bevezetése egyetemlegesen és Magyarországon. A pápa a tervezetet előzetesen szétküldte az összes keresztény fejedelmeknek, így II. Rudolf királyunknak is 1578. jan. 11-én. Csak ezt követve, 1582. febr. 24-én kelt bullájával hirdette ki az új naptárt, hogy: 1582. okt. 4-e után okt. 15-e következzen.
Mivel ezen időben hazánk területe három részre volt szakítva: más és más módon ment a Gergely-naptár bevezetése a királyi katolikus Magyarországon, mint a protestáns Erdélyben. A magyar országgyűlés az új naptárt 1588-ban fogadta el. Erdély országgyűlése 1590-ben tette ugyanezt. Nemcsak a protestánsok egésze, hanem még a katolikusok között is voltak ellenszegülők. A kalendáriumok sem voltak egyformák, a felekezetek más-más naptárt adtak ki, avagy egyszerre közölték az ó és az új naptárt. Így ment ez 1625-ig. Sőt egészen más esetek történtek az ország középső részén: a török által megszállt területen, például Pécsett és környékén. Itt persze a mohamedán időszámítás volt a hivatalos. A keresztény időszámítást és naptári rendszereket többféle módon értelmezhették és szabadabban is értelmezték a Pécsett élő katolikusok és protestánsok.
Pécs városában a régi naptárt még az 1640-1641-es években is használták magyarok (kálvinisták, áriánusok, katolikusok egyaránt) és magukat veteristáknak nevezték a régi (vetus) naptárról. A régi naptár hívei egyre vadabb vitákat folytattak az új naptár híveivel. Igazságukat keresve és egymást kölcsönösen feljelentve fordultak a török hatóságokhoz. A mohamedán megszállók előbb börtönbe zárással, a karóba húzás kivégzési móddal fenyegetőzve próbáltak igazságot tenni naptárügyben. Majd kegyesen megengedték, hogy pénzfizetéssel mentsék meg életüket a pécsi gyaurok. A régi magyarországi naptárak ismertetése 1474-1531-ig. Székely István 1538-as örökös kalendáriuma "a legrégibb nyomott magyar naptár". Néhány régi magyar naptár, csízió és kalendárium említése (1571, 1572, 1573, 1579, 1580, 1582, 1583, 1584, 1585, 1591, 1592, 1593). [KSZ.]

VOLLY István: A napról. = Természet 1. 1869. 7. sz. pp. 59-61. [SRG.]

A jelen számhoz csatolt melléklet. = Természet 1. 1869. 7. sz. p. 65., 1 t. [SRG.]

A bolygók helyzete 1869. január-hóban. = Természet 1. 1869. 7. sz. p. 68. [SRG.]

VOLLY István: A legközelebbi holdfogyatkozás. = Természet 1. 1869. 8. sz. pp. 72-74., 1 t. [SRG.]

A bolygók helyzete 1869. február-hóban. = Természet 1. 1869. 9. sz. p. 84. [SRG.]

Megjelent "A csillagos ég" első füzete. Irta: Császár Károly. = Természet 1. 1869. 11. sz. p. 103. Ismertetés. [SRG.]

A bolygók helyzete 1869. aprilhóban. = Természet 2. (1.) 1869. 1. sz. p. 8. [SRG.]

A bolygók helyzete 1869. májusban. = Természet 2. (1.) 1869. 3. sz. p. 24. [SRG.]

Winnecke üstököse. = Természet 2. (1.) 1869. 4. sz. p. 32. [SRG.]

BERECZ Antal: Éjszaki fény. = Természet 2. (1.) 1869. 4. sz. p. 32. Buda-Pest 1869. május 13. [SRG.]

BERECZ Antal: Bolygó-fölfedezések. = Természet 2. (1.) 1869. 5. sz. pp. 38-39. [SRG.]

A bolygók helyzete 1869. junius hóban. = Természet 2. (1.) 1869. 5. sz. p. 40. [SRG.]

Teljes napfogyatkozás 1868. augusztus 18-án. = Természet 2. (1.) 1869. 5. sz. 1 t. fotó melléklet. [SRG.]

A bolygók helyzete 1869. juliushóban. = Természet 2. (1.) 1869. 7. sz. p. 60. [SRG.]

A Hold távcsövön nézve. = Természet 2. (1.) 1869. 8. sz. pp. 61-62., 1 t. [SRG.]

A bolygók helyzete 1869. augusztus hóban. = Természet 2. (1.) 1869. 9. sz. p. 76. [SRG.]

LENGYEL Sándor: A fény. = Természet 2. (1.) 1869. 10. sz. pp. 79-82., 16. sz. pp. 138-142. [SRG.]

A bolygók helyzete 1869. szeptember hóban. = Természet 2. (1.) 1869. 11. sz. pp. 95-96. [SRG.]

A bolygók helyzete 1869. október hóban. = Természet 2. (1.) 1869. 13. sz. p. 114. [SRG.]

Littrow Károly csillagász tanár... = Természet 2. (1.) 1869. 14. sz. pp. 121-122. [SRG.]

A bolygók helyzete 1869. november hóban. = Természet 2. (1.) 1869. 15. sz. p. 134. [SRG.]

A bolygók helyzete 1869. deczember hóban. = Természet 2. (1.) 1869. 17. sz. p. 152. [SRG.]

Mennyit költenek más országokban az emberek az "égre"? = Természettudományi Közlöny 1. 1869. 1. füz. pp. 41-42. Egyes országok csillagászati pályadíjai, csillagvizsgálókra és műszereikre költött pénzei. Apróbb közlemények.; "Természettudományi Közlöny" címmel és "Havi folyóirat közérdekű ismeretek terjesztésére" alcímmel indult a lap több évszázados útjára. Kiadta a K. M. Természettudományi Társulat. Szerkesztette: Szily Kálmán, az ő bevezető sorai Budán, 1868. dec. 10-én keltek. A lap 1869-ben indult és az első évben 9 füzete jelent meg, folyamatos oldalszámozással. A szerkesztő főmunkatársai közé a természettanra és csillagászatra Berecz Antal vállalkozott. [KSZ.]

Neptun-e vagy Pluto? = Természettudományi Közlöny 1. 1869. 1. füz. p. 44. Göppert vizsgálata. Apróbb közlemények. [SRG.]

BERECZ Antal: A csillagok élete. = Természettudományi Közlöny 1. 1869. 2. füz. pp. 49-57. [KSZ.]

X. Szakgyülés. = Természettudományi Közlöny 1. 1869. 2. füz. p. 92. 1868. jún. 17-én. "Az első titkár [Szily Kálmán] felolvassa Schmidt Gyula athéni csillagda-igazgató levelét, melyben társulatunk levelező tagjává lett választásáért köszönetét fejezi ki." [KSZ.]

KONDOR Gusztáv: A Merkur átvonulása a nap korongja előtt. (Az 1868-ik november 4-iki szakgyülésen tartott előadás szerint.) = Természettudományi Közlöny 1. 1869. 3. füz. pp. 115-116. "Épen holnap - 1868 november 5-én - is előadja magát ilyen égi jelenet. Csillagászati távcsővel itt Buda-Pesten mindjárt napköltekor, föltéve, hogy az idő kedvez, a napkorong felső részén egy igen élesen határolt, köralakú, fekete foltot fogunk láthatni, mely lassan nyugatról kelet felé huzódik.
E fekete pont lesz a Merkur. Netáni napfoltokkal nem fogjuk összezavarhatni, mert ezek sohasem egészen feketék, s közönségesen rendetlen alakkal bírnak. A Merkur ezen átvonulása buda-pesti középidő szerint, már 12 percczel kezdődik a nap fölkelte előtt azaz 6 óra 42 perczkor, a bolygó középpontja kilép a napból 10 óra 17 perczkor, úgy, hogy az egész tünemény, 3 1/2 óránál tovább tart." [KSZ.]

H. Á. [HELLER Ágost]: A Vénus átvonulásáról. = Természettudományi Közlöny 1. 1869. 3. füz. pp. 134-135. Apróbb közlemények. [PRP.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Az északi fény. = Természettudományi Közlöny 1. 1869. 6. füz. pp. 278-281. "Hat éve hogy a mi földrajzi szélességünk alatt utoljára észlelték e fényes tüneményt. E nálunk oly ritka tüneménnyel a jelen év már több ízben kedveskedett s különösen nagy mértékben aprilis 15-én és május 13-án." Apróbb közlemények. [KSZ.]

PAPP Márton: Hell Miksa. (Felolvastatott az 1869. junius 2-iki szakgyülésen.) = Természettudományi Közlöny 1. 1869. 7. füz. pp. 343-348. [PRP.]

N. J.: Newton - és Pascal. = Természettudományi Közlöny 1. 1869. 8. füz. pp. 377-383. A hét oldal terjedelmű cikk részletesen leír egy hamisítási ügyet, sőt hamisítások sorozatát, amelyek a csillagászat történetét helyezték volna más megvilágításba, ha a felbukkant iratok valódiak lettek volna. 1867. júl. 15-én Chasles francia akadémikus azt a hihetetlen hírt közölte a tudós világgal, hogy Pascal - Newtont évtizedekkel megelőzően - felismerte volna, hogy a Hold földkörüli és a bolygók napkörüli mozgása a földi nehézkedési erővel azonos módon, a gravitáció hatásával történik.
Pascal 1652-ben már leírta a tömegekkel egyenes arányban és a távolság négyzetével fordítottan arányosan szóló törvényt, amelyet nem publikált, de levélben közölt a fiatal, 11 éves Newtonnal. Aztán Newton megvárta Pascal 1662-es halálát, majd e törvényt 1686-ban sajátjaként előadta és 1687-ben publikálta is a maga neve alatt. Így a fizika és a csillagászat történetében olyan fontos általános tömegvonzás törvényét valójában nem Newton-törvénynek, hanem Pascal-törvénynek kell innentől nevezni, az ekkoriban felbukkant levelek alapján.
A francia akadémikus által felmutatott kézirati okmányokról később kiderítették, hogy azokat nem Pascal írta, sőt azokat egy ügyes hamisító gyártotta 1861-től és adta el jó pénzért, eredeti gyanánt, sok más csillagász és fizikus hamis leveleivel és feljegyzéseivel együtt. A szórakoztató cikk szerint akkor fogott gyanút a francia akadémikus, amikor egy olyan levelet is vásárolhatott, amelyben Galilei 1639. nov. 3-án Firenzében kelt levelében írja, hogy észlelte a Szaturnusz holdját (jóval Huygens 1655-ös felfedezése előtt) és meghatározta keringési idejét. Természetesen ez a levél is a hamisító műve volt! [KSZ.]

P. Gy. [PETROVICS Gyula]: A novemberi csillagfutásról. = Természettudományi Közlöny 1. 1869. 8. füz. p. 397. Az 1869. nov. 12-14-iki meteorzáporra tervezett francia észlelési előkészületek. A Sirius folyóirat alapján. Apróbb közlemények. [KSZ.]

J. A. [JAGASICS Aurél]: Az 1868-ik évben elhalt tudósok nekrologja. = Természettudományi Közlöny 1. 1869. 9. füz. p. 436-439. Coulvier-Gravier francia meteorészlelő (1802. febr. 26. - 1868. febr. 11.); Jean Bernard Léon Foucault francia fizikus (1819. szept. 18. - 1868. febr. 11.); August Ferdinand Möbius a lipcsei egyetem csillagász-tanára és a lipcsei csillagda igazgatója (1790. nov. 17. - 1868. szept. 26.); Simon Plöszl bécsi látszerész és optikus (1794. szept. 11. - 1868. jan. 21.). [KSZ.]

D.: A melbourni távcső. = Vasárnapi Ujság 16. 1869. febr. 14. 7. sz. p. 88. "...s az ujabb időben e fémtükörü reflectorokat kezdik inkább késziteni a régebben szokott üveg-lencséjü refractorok helyett, mivel ez utón könnyebben, kevesebb költséggel lehet elérni ugyan olyan nagyítást. A melbourni csőben a fém-tükör átmérője 4, a csőnek magának hossza 7 láb, de felül reá még egy nagy vas rácsozat van illesztve, mely között szabadon járhat a szél." [HAI.]

HELLER [Ágost]: A hold. = Vasárnapi Ujság 16. 1869. aug. 8. 32. sz. pp. 439-340. ..."Ha pedig egy gömb alakú folyékony test gyors forgásba jő, az ki fog dudorodni azon helyeken, melyek legtávolabbra esnek a forgási tengelytől, - azaz: az aequatoron. Ezen tünemény végre a földön is beállott, mindinkább nőtt az egyenlitőnek ezen kiemelkedése, mig ez végre mint teljes gyürű elvált az anyatesttől, és ezzel megszületett a hold, habár azután még sok évig tarthatott is, mig e gyűrű egy helyen elszakadt és gömbbé alakult." [HAI.]

K. T. K. [KÖNYVES TÓTH Kálmán]: Az időjelzésről. = Vasárnapi Ujság 16. 1869. szept. 5. 36. sz. p. 489. "Ticho de Brahe a hires dán csillagász 1560-ban a csillagvizsgáló toronyban egy olyan órát állitott föl, mely a perczeket s másodperczeket is pontosan mutatta;... Az időjelzés tökéletesítésében a legóriásabb lépést Zulichem Hugens tette, fölhasználván a halhatlan Galileo elméletét." [HAI.]

S. L. [SÁMI Lajos]: Az idei északi fények. = Vasárnapi Ujság 16. 1869. okt. 10. 41. sz. p. 563. "Ugyanis a csillagászok azért remélnek az idei őszre annyi szebbnél szebb északi fényt, mivel a jelen évben a nap felénk fordított arczán szokatlanul nagy számmal mutatkoztak az úgynevezett napfoltok." [HAI.]

          1870.

BALLAGI Károly: A földgömb és egy kis csillagászati földrajz. Pesten, 1870. Kiadja Heckenast Gusztáv. 111 p. [SZF.]

BERECZ Antal: A hold befolyása a légköri tünetekre. Pest, 1870. [KSZ.*]

BERECZ Antal: A mennyiségtani földrajz alapvonalai. Írta Berecz Antal, a magyar kegyes tanítórend tagja s u. a rend pesti főgimnáziumában a mennyiség- és természettan tanára. Második javított kiadás. A szöveg közé nyomott 30 ábrával és két képpel. Pest. 1870. A Szerző Sajátja. Nyomatott Franda és Frohna könyvnyomdájában. 63 p. Berecz Antal előszava az első kiadáshoz kelt Pesten, októberben. 1868.; Előszava a második kiadáshoz kelt Pesten, szeptemberben. 1869.; A könyv nagy része csillagászati vagy csillagászati földrajzi. [TZS.]

  GREGGUS Gyula: Hő és nehézkedés. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. A III. osztály rendeletéből szerkeszti Szabó József, osztálytitkár. Pest, 1870. Eggenberger Ferdinánd M. Akad. Könyvkereskedése. (Hoffmann és Molnár). Nyomatott az "Athenaeum" nyomdájában. 1871. 14 p. /Értekezések a természettudományok köréből. [2. köt.] 5. sz./ (Olvastatott az 1870. jan. 10-ki ülésben.) [...] A nehézkedés állandó erő, s a leesö golyóra folyton folyvást hat csak úgy mint a nyugvóra: de ha e golyót kezünkbe tartva, vele együtt ugyanazon gyorsasággal esnénk lefelé, semmi súlyát sem éreznők.
A nehézkedés hatása tehát itt nem feszültségben, mozgásban, hanem az eleven erőnek folytonos gyarapításában nyilatkozik. [...] Mindezek folytán arra az eredményre jutok, melyet természetesen csakis mint hypothesist állíthatok fel, - hogy valahányszor a nehézkedés folytán a kisebb tömeg a nagyobb felé esik, e nagyobb tömegben hő fejlődik, mely a kisebb tömeg mozgása által képviselt munkával egyenértékű. Tegyük föl, hogy ime hypothesisünk egyezik a valósággal, s lássuk, miféle magyarázatokra, következtetésekre nyújt alkalmat a világtestek s különösen naprendszerünk körében. ..." [HAI.]

  Magyar Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral. M.DCCC.LXX-re [1870-re]. Pest, 1870. Eggenberger Ferdinánd M. Akad Könyvárusnál. Nyomatott az "Athenaeum" nyomdájában. 276 p. Csillagászat: pp. 1-108. Csillagászati és közönséges naptár. Szerk.: Kondor Gusztáv. Ünnepszámítás 1870-re (p. 5.). Időszámítás 1870-re (pp. 6-7.). Gergely-féle naptár. Julius-féle naptár. Zsidó naptár. Török naptár. Időegyenlet. A nap hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A hold hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A bolygók egyenes emelkedése, elhajlása, kelte, delelése és lemenete. Égi jelenetek. Csillagfödések. Nap- és holdfogyatkozások. (p. 80-81.).
Pályakör ferdesége, nap irányferdülése, látköze és sugara, hold látköze és sugara 1870-re (pp. 82-83.). Bolygódok. "Az 1868. évben a következő 12 bolygód fedeztetett föl..." (pp. 83-88.). Üstökösök. "Az 1868. évben három üstökös észleltetett, melyek közöl azonban csak a második új üstökös." (pp. 89-90). Alap-csillagok közép helyei 1870-re (pp. 91-892.). Pótlék, 25 világos csillag középhelyei 1870-re (p. 93.). A szemléldék földirati fekvései (pp. 94-96.). Jegyek és rövidítések magyarázata (pp. 97-98.). Csillagászati és közönséges naptár elrendezése. (pp. 99-108.). [HAI.]

[PISKO, Franz Josef:] Természettan alreál-tanodák számára írta Pisko J. L. A 7-ik javított és tetemesen bővített kiadás után magyarítá Aujeszky Lipót a pesti városi főreáltanodánál a természettan rendes tanára. 492 a szöveg közé nyomott fametszettel. Pest, 1870. Kiadja Hackenast Gusztáv, Nyomatott Hackenast Gusztávval. 307 p. A fordító Aujeszky Lipót előszava 1869. okt. 1-én kelt Pesten. Nagyrészt fizika. Csillagászat: pp. 174-176. (Delejes délkör. Csillagászati délkör. Delejes elhajlás. Elhajlásmérő. Delejes lehajlás. Lehajlás mérő. Földdelejesség.); pp. 262-303. (Fénytan. különösen: pp. 297-301. Távcsövek. A csillagászati távcső.) [KSZ.]

SALAMIN Leo - LINKESS Miksa: A mennyiség- és természettani földrajz vezérfonala. Középtanodák használatára. Írták Salamin Leo és Linkess Miksa kir. főgymnasiumi r. tanárok. Első rész. Mennyiségtani földrajz. Második rész. Természettani földrajz. Pest, 1870-1871. Lauffer Vilmos kiadása, Rudnyánszky Béla nyomda. 1. köt. 1870. 72 p.; 2. köt. 1871. 186 p. A nyomdai évszám: 1869. A szerzők előszava 1869. januárban kelt Lőcsén. [KSZ.]

SOOS Mihály: Éghajlattan a természettudományok kedvelőinek. A szöveg közé nyomott 84 részben színezett és 3 színnyomatú táblával. Pest, 1870. Nyomatott az "Athenaeum" nyomdájában. 461 p., 3 színezett tábla. Csillagászat: pp. 1-148. Tárgyalja a Föld világegyetemi viszonyait, részletesen ír a "légköri fénytüneményekről". [TZS.]

TÓTH Ágoston Rafael: Az Európai nemzetközi fokmérés és a körébe tartozó geodaetai munkálatok. Egy térképpel. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Pest, 1870. Eggenberger Ferdinánd kiadása, Athenaeum nyomda. 48 p., 1 t. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 1. köt. 6. sz./ A Föld méretének meghatározása az ókortól. A fokmérések története. Mérések a 19. század közepéig, és ezek összevetése. [KSZ.]

JÓKAI Mór: A láthatatlan csillag. In: Jókai Mór: Délvirágok. Harmadik kiadás. Pest, 1870. Kiadja Heckenast Gusztáv. Nyomatott Heckenast Gusztávnál. pp. 235-278. A szerző későbbi kiadásokhoz fűzött megjegyzése itt még nincsen. [SRG.]

HORVÁTH Zsigmond: Newton Izsák életrajza. In: A magyar orvosok és természetvizsgálók 1869. sept. 6-tól 11-ig Fiuméban tartott 14. nagygyűlésének történeti vázlata és munkálatai. Szerk.: Poor Imre és Rózsay József. (Balassa János arcképével, két szines, három szinezetlen kőnyomatu, s egy fametszetü táblával, egy szines tengeri térképpel és tizenhét a szöveg közé nyomott fametszettel.) Pest, 1870. Nyomatott az "Atheneaum" Nyomdájában. pp. 367-372. [HAI.]

SCHENZL Guido - KONDOR Gusztáv: Magnetikai helymeghatározások Magyarország délnyugati részein. 1869. évben. Véghezvitték és kidolgozták Dr. Schenzl Guido és Kondor Gusztáv l. tagok. In: Mathematikai és Természettudományi Közlemények. Vonatkozólag a hazai viszonyokra. 8. kötet 1870. Szerk: Szabó József. Budapest, 1870. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Mathematikai és Természettudományi Állandó Bizottsága. Nyomatott az Atheneaum nyomdájában. pp. 37-. Csillagászati észleletek 1869. évben. (pp 47-81.).; Delejességi észleletek (pp 82-164.).; Zárszó (pp. 165-168.). "...az expedíció meghiúsult volna ha, Kondor Gusztáv készségét nem nyilvánította volna Kruspér helyét pótolni, és a vizsgálódásoknak csillagászati részét ú. m. az idő, azimuth, geogr. szélesség- és hosszmeghatározás magára nem vállalta volna..." [HAI.]

Óriási óramű. = Anyagi érdekeink 3. 1870. jan. 23. 4. sz. p. 32. A beauvaisi székesegyház órája, 90.000 kerékkel működik, nagymutatója 12 láb hosszú."...mindenek előtt a hét napjait, a hónapokat, az évet, az állatkör jeleit mutatja, melyekbe a föld koronkint lép, a nap- és éjegyent, a bolygók futását, a hold változását, a különböző időket a föld nagyobb városaiban, a változó ünnepeket 100 évre, a szökő napot minden szökő esztendőben stb." [SRG.]

ROLLER Mátyás: A bolygók befolyása az üstökösök járására. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 4. 1870. 4. sz. pp. 48-50. Szily Kálmán előterjesztése. [SRG.]

ROLLER Mátyás: A naprendszer tovamozditásáról, az üstökös pályákból itélve. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 4. 1870. 12. sz. pp. 174-176. Szily Kálmán előterjesztése. [SRG.]

Éjszaki fény 1869. decz. 11. = Természet 3. (2.) 1870. 1. sz. p. 14. [SRG.]

A bolygók állása 1870. jan. hóban. = Természet 3. (2.) 1870. 1. sz. p. 14. [SRG.]

Ritka természeti tünemény. = Természet 3. (2.) 1870. 3. sz. p. 41. Északi fény a poseni nagyhercegségben 1870. jan. 1-én. [SRG.]

Éjszaki fény. = Természet 3. (2.) 1870. 3. sz. p. 41. Gráczban az év elején naponta. [SRG.]

A bolygók állása 1870. febrban. = Természet 3. (2) 1870. 3. sz. p. 42. [SRG.]

Teljes napfogyatkozás 1869. augusztus 7-én. = Természet 3. (2.) 1870. 4. sz. pp. 49-50. [SRG.]

Éjszaki fény. = Természet 3. (2) 1870. 5. sz. p. 64. 1870. febr. 1-én Westfáliában és Angliában. [SRG.]

A bolygók állása 1870. márcz.-ban. = Természet 3. (2.) 1870. 5. sz. p. 64. [SRG.]

A bolygók állása 1870. april. hóban. = Természet 3. (2.) 1870. 7. sz. p. 92. [SRG.]

A bolygók állása 1870. máj. hób. = Természet 3. (2.) 1870. 9. sz. p. 122. [SRG.]

Nagy meteorit. = Természet 3. (2.) 1870. 11. sz. p. 135. [SRG.]

A bolygók állása 1870. junius hóban. = Természet 3. (2.) 1870. 11. sz. p. 150. [SRG.]

BERECZ Antal: A Hold befolyása a légköri tünetekre. = Természet 4. (2.) 1870. 1. sz. pp. 1-10.; 2. sz. pp. 15-17. [SRG.]

A bolygók állása 1870. julius hóban. = Természet 4. (2.) 1870. 1. sz. p. 15. [SRG.]

Óriási Teleskop. = Természet 4. (2.) 1870. 2. sz. p. 150. Tárgylencse átmérője 25 hüvelyk. [SRG.]

A bolygók állása 1870. aug.-ban. = Természet 4. (2.) 1870. 4. sz. p. 56. [SRG.]

Változások Jupiter felületén. = Természet 4. (2.) 1870. 5. sz. p. 69. [SRG.]

A bolygók állása 1870. szeptember-hóban. = Természet 4. (2.) 1870. 5. sz. p. 70. [SRG.]

Éjszaki fény. = Természet 4. (2.) 1870. 7. sz. p. 98. Budapesten 1870. szeptember 24-én. [SRG.]

A bolygók állása 1870. október-hóban. = Természet 4. (2.) 1870. 7. sz. p. 98. [SRG.]

CSÁSZÁR Károly: Mi lehet még (Backhaus szerint) az állatövi fényből. = Természet 4. (2.) 1870. 9. sz. pp. 117-119. [SRG.]

Éjszaki fény. = Természet 4. (2.) 1870. 9. sz. pp. 119-122. Az 1870. október 25-26-iki eseményről beszámoló Pestről, Veszprémből Tóth Antal, Losoncról Poós Gyula. [SRG.]

A nap légköre. = Természet 4. (2.) 1870. 9. sz. pp. 124-125. [SRG.]

Csillagászati ujdonság. = Természet 4. (2.) 1870. 9. sz. p. 125. A Vénusz parallaxisáról. [SRG.]

A bolygók állása 1870. november hóban. = Természet 4. (2.) 1870. 9. sz. p. 126. [SRG.]

Napfogyatkozás 1870. decz. 22-én. = Természet 4. (2.) 1870. 11. sz. p. 153. [SRG.]

A bolygók állása 1870. deczember hóban. = Természet 4. (2.) 1870. 11. sz. p. 154. [SRG.]

A nap természetéről. = Természet 4. (2.) 1870. 12. sz. pp. 162-163., 1 t. [SRG.]

A [1870.] decz. 22-diki napfogyatkozás. = Természet 4. (2.) 1870. 12. sz. p. 163. [SRG.]

  B. B. [BOZÓKY Béla]: Hol kezdődik az új év legelőbb? = Természettudományi Közlöny 2. 1870. 10. füz. pp. 44-45. A Ferro-délkörrel átellenesen. Apróbb közlemények. [KSZ.]

B. A. [BERECZ Antal]: Az 1868-ban fölfedezett bolygókról. = Természettudományi Közlöny 2. 1870. 10. füz. pp. 45-46. 12 új kisbolygót fedeztek fel. Apróbb közlemények. [KSZ.]

  Szily Kálmán l. tag előterjeszti Roller Mátyás, műegyetemi tanársegéd dolgozatát "a bolygók befolyása az üstökösök járására." = Természettudományi Közlöny 2. 1870. 13. füz. pp. 176-177. A M. Tud. Akademiából. A III-ik osztály 1870. febr. 7-én tartott ülésén. [KSZ.]

  B. A. [BERECZ Antal]: Jupiter színét változtatja. = Természettudományi Közlöny 2. 1870. 13. füz. pp. 186-187. Browning észlelése szerint az egyenlítői övben és a bolygó sarkvidékein színváltozások történtek. Apróbb közlemények. [KSZ.]

B. A. [BERECZ Antal]: Csillag-photographiák. = Természettudományi Közlöny 2. 1870. 13. füz. p. 187. Rutheford egy 11 hüvelykes tárgylencsével sikeresen lefényképezte a Plejád-csoport 43 csillagát. A Cosmos folyóirat alapján. Apróbb közlemények. [KSZ.]

B. A. [BERECZ Antal]: Bolygó-fölfedezések 1869-ban. = Természettudományi Közlöny 2. 1870. 13. füz. p. 187. Ebben az évben csak 2 kisbolygót fedeztek fel, ápr. 2-án és okt. 9-én. "A fölfedezés dicsőségében ez évben az ó- és az új-világ szépen megosztozott." Apróbb közlemények. [KSZ.]

P. Gy. [PETHŐ Gyula]: Novemberi csillagfutás. = Természettudományi Közlöny 2. 1870. 13. füz. pp. 187-188. Az 1869 nov. 12-14 közötti meteorészleléseket az időjárás sok helyen meghiúsította, és ahol észlelhettek, ott is kevés meteort láttak. Apróbb közlemények. [KSZ.]

  ÁBEL Károly: A színkép-elemzés. = Természettudományi Közlöny 2. 1870. 16. füz. pp. 311-333., 1 t. Csillagászati színképelemzés is: a Nap és a Hold, a bolygók, és az állócsillagok színképe. A T CrB 1866-os kitörésének színképe, és egyes ködfoltok eltérő színképe. pp. 324-333. [KSZ.]

  Szily Kálmán l. tag ezután Roller Mátyás műegyetemi tanársegéd dolgozatát terjeszti elő: "A nem periodikus üstökösök jöveteli irányáról és perihelium távolságáról." = Természettudományi Közlöny 2. 1870. 16. füz. pp. 347-348. A M. Tud. Akademiából. A III-ik osztály 1870. május 30-án tartott ülésén. [KSZ.]

  XXXVI. Szakgyűlés 1869. június 2-án. = Természettudományi Közlöny 2. 1870. 16. füz. p. 349. Pap Márton "Hell Miksa magyar csillagászról" emlékezik meg annak emlékére, hogy jún. 3-án lesz 100 éve Venus bolygó Nap előtti átvonulásának. [SRG.]

XLIII. Szakülés. 1869. deczember 1-én. Szily Kálmán előadást tartott: az 1868-ik évi teljes napfogyatkozás megfigyelésének eredményeiről. Hír. = Természettudományi Közlöny 2. 1870. 16. füz. p. 351. [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Az északi fényről már szólottunk egyízben e füzetekben s így a jelen alkalommal ama felséges égi tüneménynek, mely október 25-én Buda-pesten is látható volt, csak leírására szorítkozunk. = Természettudományi Közlöny 2. 1870. 17. füz. p. 406. Az 1870. okt. 25-én napnyugtától este 11 óráig látszó - egészen a zenitig felérő - sarki fény leírása. A fényt már 24-én este is látszott és mindkét estén az ország több helyén megfigyelték. Apróbb közlemények. [KSZ.]

  "A nem periodikus üstökösök jöveteli irányáról és perihelium távolságáról." = Természettudományi Közlöny 2. 1870. 18. füz. pp. 444-445. A M. Tud. Akademiából. A III-ik osztály 1870. május 30-án tartott üléséből. Kiegészítés Roller Mátyás dolgozatának két nevezetes megállapításáról. Az "Akad. Értesítő"-ből vett részletek. [SRG.]

(A földtan és a szentirás.) = Uj Magyar Sion Első évi folyam 1870. 1. füz. p. 79. "Tablet angol hetilap, jan. 8. számában egy katholikus tudós ezeket mondja. Nem következik, hogy ki a fossilis, praedamit emberek lételét állitja, legott ellenkezésbe jőjjön a kijelentéssel, névszerint az eredendő bűn tanával. Épen ugy nem, valamint nem dönti meg ezen kijelentett tételt azon igazság, hogy más világokon, napokban, bolygókon szintén eszes lények laknak. Hittanilag szólva, mi történt földünkkel Ádám ősapánk előtt, ez nem tartozik hozzánk. Laktak-e s minő lények a földön, mielőtt ember teremtetett, ez ép oly közömbös, mint azon kétségkivül érdekes kérdés, ha vajjon be van-e népesitve Jupiter?" Vegyesek. [SRG.]

Le monde et l’homme primitif selon la Bible. Par Mgr l’eveque de Chalons. (Meignan.) Páris. 1870. Victor Palmé. = Uj Magyar Sion Első évi folyam 1870. 5. füz. pp. 395-396. "Az óriási léptekkel haladó természettudományok eredményeinek és az évezredek óta változatlan bibliai szent könyvek tanuságainak összevetése az ujabb kor kiváló szellemeinek mindenkor érdekes és tanulságos elmélkedési anyagot nyujtott." Irodalom és művészet. [SRG.]

A szervezetek kezdetei és az ember őstörténete. Baltzer János boroszlói tanár után az egri növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája. Eger, 1870. 147 l. = Uj Magyar Sion Első évi folyam 1870. 5. füz. pp. 396-397. "Érdekesnek tartjuk fölemliteni hogy Németországban Wittemberg tudós theologusai között keletkezett az első lárma, hol a Kopernik elleni oppositio élén Melanchton állott. Téves azon általános vélemény, mintha Kopernik rendszere ellen Rómában támadt volna az első oppositio a Galilei ellen való fellépésben. Ezen dráma későbbi eredetű. ..." Irodalom és művészet. [SRG.]

A hitoktatás a XIX. században. = Uj Magyar Sion Első évi folyam 1870. 7. füz. pp. 498-511. "Minthogy azonban korunk a cosmogonicus rendszerek és a csillagászati titkok népszerüsitésének kora, várható, hogy a "mozgás érve" napjainkban méltányoltassék."[SRG.]

A hitoktatás a XIX. században. (Folytatás.) = Uj Magyar Sion Első évi folyam 1870. 8. füz. pp. 597-616. Csillagászati vonatkozások: pp. 597-599. [SRG.]

Hő és nehézkedés. = Vasárnapi Ujság 17. 1870. jan. 23. 4. sz. p. 47. "Az akadémia természettudományi osztályának legutóbbi ülésen Greguss Gyula nemrég elhunyt fiatal tudósunk hátrahagyott értekezését olvasták föl, melyet legalább kivonatosan, mi is érdekesnek tartunk olvasóinkkal megismertetni. ...Vegyük most számba, hány bolygó, bolygócska, hold, üstökös kering a nap körül, s mindezeknek esése mily rengeteg munkaerőt képvisel, s el kell ismernünk, hogyha e munkával egyenértékű hő fejlődik a nap testén, e hő, ha nem is teljes, de mindenesetre tetemes kárpótlásul szolgálhat azon melegért, melyet a nap szertesugározva elfogyaszt." [HAI.]

Az északi-fény. = Vasárnapi Ujság 17. 1870. nov. 6. 45. sz. p. 579. "Okt. 25-én este hazánk egy ritka kedvezményében részesült a természetnek. Az ég boltozatnak mondhatni majdnem egész északi felét élénk piros fény boritá be." [HAI.]

K. [KÖNYVES] TÓTH K. [Kálmán]: Az északi-fény elmélete. = Vasárnapi Ujság 17. 1870. nov. 13. 46. sz. p. 591. "Az északi fényt az egyesülés folytonos működésének tulajdonithatjuk, mely a delejes sarkok körül szakadatlanul tevékenységben van. Az északi fény tehát az elsülést [villamos kisülés] kisérő világosság; nem áll tehát azon vélemény, mintha az a sarki jegek világosságának visszfénye volna." [HAI.]

S. L. [SÁMI Lajos]: A decz. 22-diki napfogyatkozás. = Vasárnapi Ujság 17. 1870. dec. 25. 52. sz. p. 668. "Hazánkban Temesvár és Kolozsvár s a velők ugyanazon elsötétedési öv alá eső helyek a nap átmérőjének 11/12 részét látták a hold által befödve,..." [HAI.]

          1871.

FÁBIÁN Mihály: Kalauz a földgömb használatában. Néptanítók számára. 3. kiad. Pesten, kiadja Petrik Géza. 1871. 59 p. + 1 ábra (a belső címlapon.) Tartalmazza a földgömbökkel kapcsolatos szférikus csillagászati ismereteket, a "Harmadik szakasz" pp. 49-59. pedig kimondottan csillagászati feladatokat (földrajzi szélesség, pólusmagasság, stb.). [IBQ.]

  Magyar Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral. M.DCCC.LXXI-re [1871-re]. Pest, 1871. Eggenberger Ferdinánd M. Akad Könyvárusnál. Nyomatott az "Athenaeum" nyomdájában. 294 p. Csillagászat: pp. 1-125. Csillagászati és közönséges naptár. Szerk.: Kondor Gusztáv. Ünnepszámítás 1871-re (p. 5.). Időszámítás 1871-re (pp. 6-7.). Gergely-féle naptár. Julius-féle naptár. Zsidó naptár. Török naptár. Időegyenlet. A nap hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A hold hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A bolygók egyenes emelkedése, elhajlása, kelte, delelése és lemenete. Égi jelenetek. Csillagfödések. Nap- és holdfogyatkozások. (p. 80-81.). Pályakör ferdesége, nap irányferdülése, látköze és sugara, hold látköze és sugara 1871-re (pp. 82-83.).
A bolygók, mellékbolygók és bolygódok pályarendszerének áttekintése (pp. 84-85.). A bolygók pályaelem rendszerei (pp. 86-87.) A mellékbolygók pályaelem rendszerei (pp. 88-89.). Bolygódok jegyzéke felfedezésök ideje szerint (pp. 90-93.). Bolygódok pályaelem rendszerei (pp. 94-101.). A bolygódok jegyzéke távolságuk szerint rendezve (pp. 102-103.). A bolygódok jegyzéke középkivüliségük szerint rendezve (pp. 104-1015.). A bolygódok jegyzéke hajlásuk szerint rendezve (pp. 106-107.). Az alap-csillagok közép helyei 1871-re (pp. 108-109.). Pótlék, 25 fényes csillag középhelyei 1871-re (p. 110.). A csillagdák földirati fekvései (pp. 111-113.). Jegyek és rövidítések magyarázata (pp. 114-115.). Csillagászati és közönséges naptár elrendezése. (pp. 116-125.). [HAI.]

  MURMANN Ágost: Európa bolygó elemei annak tiz első észlelt szembenállása szerint. Kiad. a Magyar Tudományos Akadémia, Pest, 1871. Eggenberger Ferdinánd kiadása, Athenaeum nyomda. 36 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 1. köt. 9. sz./ Bemutattatott a III. osztály ülésén 1871. jún. 19-én. Az Europa kisbolygóról. [KSZ.]

  MURMANN Ágost: Freia bolygó feletti értekezés. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia, Pest, 1871. Eggenberger Ferdinánd kiadása, Athenaeum nyomda. 61 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 2. köt. 1. sz./ Bemutattatott a III. osztály ülésén 1871. jún. 19-én. [KSZ.]

ZÁDORI János: Földünk helyzete a mindenségben. Pest, 1871. Kiadja a Szent-István-Társulat. 93 p. [+ 1 tartalomjegyzék.] /Házi könyvtár. 3./ [TZS.]

[HARRACH József: Az égalj hatása a költészetre. = Figyelő 1. 1871. máj. 1. 17. sz. pp. 193-195. [SRG.]

[HARRACH József: Az égalj hatása a költészetre. = Figyelő 1. 1871. máj. 8. 18. sz. pp. 205-207. [SRG.]

[HARRACH József: Az égalj hatása a költészetre. = Figyelő 1. 1871. máj. 16. 19. sz. pp. 217-219. [SRG.]

E.: Kepler. = Fővárosi Lapok 8. 1871. dec. 23. 294. sz. p. 1339. [ZSE.]

FOGLÁR József: A Nap. = Hazánk s a Külföld 7. 1871. nov. 2. 44. sz. pp. 382-383. Littrow után. [SRG.]

FOGLÁR József: A Nap. = Hazánk s a Külföld 7. 1871. nov. 16. 46. sz. pp. 398-399. Littrow után. [SRG.]

FOGLÁR József: A Nap. = Hazánk s a Külföld 7. 1871. nov. 23. 47. sz. p. 407. Littrow után. [SRG.]

FOGLÁR József: A Nap. = Hazánk s a Külföld 7. 1871. nov. 30. 48. sz.p. 415. Littrow után. [SRG.]

FOGLÁR József: A Nap. = Hazánk s a Külföld 7. 1871. dec. 7. 49. sz. p. 423. Littrow után. [SRG.]

FOGLÁR József: A Nap. = Hazánk s a Külföld 7. 1871. dec. 14. 50. sz. p. 433. Littrow után. [SRG.]

SZABÓ József: "A tolucai meteorvas octaëderje és zárványairól" értekezett. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 5. 1871. 14. sz. p. 5. Kivonat. [SRG.]

MURMANN Ágost: 1. Európa bolygó elemei, annak tíz első észlelt szembenállása szerint.; 2. Freia bolygóról.; 3. Az 1861. nagy üstökös pályájának meghatározása. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 5. 1871. 12. sz. pp. 220-221. Szily Kálmán előterjesztése. [SRG.]

A nagy napfogyatkozás 1870. decz. 22-én. = Magyarország és a Nagyvilág 7. 1871. febr. 5. 6. sz. p. 62., 70. [SRG.]

ABT Antal: Bírálat Szabó Ignácz: A csillagászati és természettani földrajz. II. = Az Országos Középtanodai Tanáregylet Közlönye 4. 1871. szept. 9. füz. pp. 589-590. ”… t. i. a csillagászati földrajzhoz a kellő szakismeret hiányzott…”[SRG.]

GYULAI Béla: A csillagok melegsége. = Néptanitók Lapja 4. 1871. szept. 14. 37. sz. pp. 611-613. [SRG.]

BARABÁS György: Az üstökösök. = Néptanitók Lapja 4. 1871. okt. 19. 42. sz. pp. 685-686. [SRG.]

BARABÁS György: Az üstökösök. (Vége.) = Néptanitók Lapja 4. 1871. okt. 26. 43. sz. pp. 703-704. [SRG.]

EÖTVÖS Lajos: Magyar volt-e Horky Márton? = Századok. A Magyar Történelmi Társulat Közlönye 5. 1871. ápr. 4. füz. pp. 285-287. Válasz a Természettudományi Közlöny felszólítására. A Galilei és Kepler ellen támadó Horkyról van szó. Nem magyar, hanem cseh származású asztrológus, matematikus, orvos volt. Hamburgban élt. Naptárakat és asztrológiai jövendöléseket adott ki. Nevét MARTINUM HORKY von LOCHOWITZ-ként írta alá saját műveiben. [KSZ.]

A bolygók állása 1871. január hóban. = Természet 3. 1871. 1. sz. p. 14. [SRG.]

A bolygók állása 1871. február hóban. = Természet 3. 1871. 3. sz. p. 42. [SRG.]

A bolygók állása 1871. márcziushóban. = Természet 3. 1871. 5. sz. p. 70. [SRG.]

SOOS Mihály: Légköri fénytünemények. = Természet 3. 1871. 7. sz. pp. 91-94., 1 t. [SRG.]

A bolygók állása 1871. aprilishóban. = Természet 3. 1871. 7. sz. p. 98. [SRG.]

A bolygók állása 1871. május hóban. = Természet 3. 1871. 9. sz. p. 130. [SRG.]

KOSSUTH Lajos: A csillagok színváltozásáról. = Természet 3. 1871. máj. 15. 10. sz. pp. 151-158. Levél Kossuth Lajostól. Turin. Febr. 21. 1871. A levelet Kossuth Mednyánszky Sándorhoz írta, aki kérte véleményét a Természet korábbi számában megjelent "Változások a Jupiter felületén" című cikkről. A Jupiteren 1869 őszén Browning és Mayer észlelt színváltozásokat. Kossuth részletes és korszerű értekezést írt a csillagászati színképelemzésről. Eközben csillagászati ismereteiről is beszámol több témakörben.; Kossuth az omikron ceti változócsillagról: p. 152.: "Egyébíránt a színváltozások nem ritkaságok oda fent, ép úgy mint a politicusoknál ide lent. A variabilis csillagok száma legio. A "Mira Ceti"-től kezdve a mi Napunkig. Ez is variabilis fényű csillag. Okát is tudjuk tökéletesen." [KSZ.]

A bolygók állása 1871. juniushóban. = Természet 3. 1871. 11. sz. p. 178. [SRG.]

A bolygók állása 1871. julius hóban. = Természet 3. 1871. 13. sz. p. 206. [SRG.]

A bolygók állása 1871. augusztus-hóban. = Természet 3. 1871. 15. sz. p. 234. [SRG.]

KONKOLY Miklós: A csillagászat érdekében. = Természet 3. 1871. 17. sz. pp. 257-261. [SRG.]

A bolygók állása szeptember-hóban. = Természet 3. 1871. 17. sz. p. 262. [SRG.]

STENCZEL K.: Napudvar. = Természet 3. 1871. 18. sz. p. 276. [SRG.]

Új bolygó. = Természet 3. 1871. 18. sz. p. 276. [SRG.]

ENTZ: Meteor. = Természet 3. 1871. 18. sz. p. 276. Szatmár, 1871. szept. 14. [SRG.]

A bolygók állása október-hóban. = Természet 3. 1871. 19. sz. p. 290. [SRG.]

Secchi (a római csillagász) két új színképelemzési eljárást közöl. = Természet 3. 1871. 21. sz. p. 318. [SRG.]

KONKOLY Miklós: A kis bolygók száma ismét kettővel szaporodott. = Természet 3. 1871. 21. sz. p. 318. [SRG.]

A bolygók állása november-hóban. = Természet 3. 1871. 21. sz. p. 318.

KONKOLY Miklós: Éjszaki fény. = Természet 3. 1871. 22. sz. pp. 333-334. 1871. nov. 2., Ó-gyalla. [SRG.]

KONKOLY Miklós: Venusz saját világításáról. = Természet 3. 1871. 22. sz. p. 334. [SRG.]

KONKOLY Miklós: Az Encke féle üstököst először 1871. szept. 19-én dr. Winecke találta fel ismét, Karlsruhéban. = Természet 3. 1871. 22. sz. pp. 334-335. [SRG.]

Napfogyatkozás Ausztráliában. = Természet 3. 1871. 23. sz. p. 348. 1870. decz. 12-én. [SRG.]

A bolygók állása deczember-hóban. = Természet 3. 1871. 23. sz. p. 349. [SRG.]

  EÖTVÖS Loránd: Doppler elve s alkalmazása a hang- és fénytanban. = Természettudományi Közlöny 3. 1871. jan. 19. füz. pp. 1-11. [KSZ.]

  Más világok mint a mienk. - Ismertetés. - = Természettudományi Közlöny 3. 1871. jan. 19. füz. pp. 27-30. Richard A. Proctor "Other Worlds than Ours" című Londonban 1870-ben kiadott könyvének ismertetése. [KSZ.]

  Kérdés irodalom-történészeinkhez. = Természettudományi Közlöny 3. 1871. jan. 19. füz. pp. 46-47. Milyen nemzetiségű lehetett Galilei leghevesebb ellentmondóinak egyike egy Horki (vagy Horky) Márton nevű bolognai diák? [KSZ.]

  A Mars. Földünk miniatür-je. Színezett térkép melléklettel. (Richard Proctor "Other Worlds than Ours" czímű művéből.) = Természettudományi Közlöny 3. 1871. márc. 22. füz. pp. 180-191., 1. színes t. Közli: S. Gy. [Sebestyén Gyula.] [KSZ.]

  ÓVÁRY Endre: Északi fény. = Természettudományi Közlöny 3. 1871. márc. 22. füz. p. 203. Az 1871. jan. 13-án este Abaúj megyében (Böőd, Pethő-Szinye, Bátyok) mutatkozott sarki fény leírása. Apróbb közlemények. [KSZ.]

  Csillagásztorony az egyenlítő közelében. = Természettudományi Közlöny 3. 1871. márc. 22. füz. p. 206. Ecuadorban, a quitói egyetem épít csillagvizsgálót. Apróbb közlemények. [KSZ.]

  EÖTVÖS Loránd: Az északi fény színképéről. = Természettudományi Közlöny 3. 1871. ápr. 23. füz. pp. 250-252. Angström, Zöllner vizsgálatairól. Apróbb közlemények. [KSZ.]

  KONKOLY Miklós: Különös tünemény napnyugtakor. = Természettudományi Közlöny 3. 1871. máj. 24. füz. pp. 302-303. 1870. dec. 11-én és 1871. febr. 6-án észlelt naposzlop, melyet spektroszkóppal is megvizsgált. Apróbb közlemények. [KSZ.]

  EÖTVÖS Lajos: Magyar volt-e Horky Márton? = Természettudományi Közlöny 3. 1871. jún. 25. füz. pp. 350-352. Nem, hanem cseh. (A Természettudományi Közlöny erre vonatkozó kérdését szóló cikket a Pesti Napló 1871. jan. száma közölte, melyre a választ a Századok 1871. 4. füzete adta meg.) Apróbb közlemények. [KSZ.]

  Nekrológ. = Természettudományi Közlöny 3. 1871. jún. 25. füz. p. 352. John Herschel elhunyt (1792. márc. 7.-1871. máj. 11.). [KSZ.]

  KRUSPÉR István - KONDOR Gusztáv: Az ausztráliai expeditió ügyéhez. - Bizottsági jelentés. - (Előadatott a m. tud. Akademiában 1871. május 15-én.) = Természettudományi Közlöny 3. 1871. júl. 26. füz. pp. 395-398. Neumayer 1871. márc. 13-i iratában az MTA elé terjesztett egy hat tudósból álló osztrák-magyar expedíció tervét az 1874. dec. 9-iki Vénusz-átvonulás megfigyelésére, amely Afrika és Ausztrália déli csúcsai közötti Kerguelen és M’Donald-szigetekre utazna. Szerzők nem támogatják az önálló expedíciót, hanem más nemzetek vállalkozásaihoz való egyéni csatlakozást javasolnak. [PRP.]

  Szily Kálmán, l. tag, Dr. Murmann Ágost, prágai csillagdai segéd három értekezését nyújtja be. = Természettudományi Közlöny 3. 1871. júl. 26. füz. pp. 404-405. A M. Tud. Akademiából. A III-ik (mathem. és természettudományi) osztály 1871. június 17-én tartott ülésén. 1./ Európa bolygó pályaelemei. 2./ Freia bolygó pályaelemei. 3./ Az 1861-ik évi nagy üstökös pályája. [KSZ.]

  SZILY Kálmán: Adalékok a magyarországi természetbúvárok életrajzához. [1.] = Természettudományi Közlöny 3. 1871. nov. 27. füz. pp. 448-458. J. C. Poggendorff 1863-ban kiadott Biographisch-Literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften című könyvében 8447 természetbúvár életét és tudományos tevékenységét írta le, melyből 91 magyar. A lap közli adataikat. Közülük Batthyány Ignác, Bogdanich Dániel, Bruna Xavér Ferenc, Dudith András, Eszterházy Károly, Hell Miksa, Horváth Baptista János, Jánossy Miklós, Kéry Ferenc, Kmeth Dániel, Liesgang József, Lipsics Mihály, Madarassy János, Mártonffy Antal csillagászokét vagy a csillagászattal részben foglalkozókét. pp. 450-451., 454-457. [KSZ.]

  SZILY Kálmán: Adalékok a magyarországi természetbúvárok életrajzához. (Befejezés.) [2.] = Természettudományi Közlöny 3. 1871. dec. 28. füz. pp. 491-499. J. C. Poggendorff 1863-ban kiadott Biographisch-Literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exacten Wissenschaften című könyvében 8447 természetbúvár életét és tudományos tevékenységét írta le, melyből 91 magyar. A lap közli adataikat. Közülük Pasquich János, Páter Pál, Poda Miklós, Rhaeticus György Joachim, Sárváry Pál, Segner János András, Szent-Iványi Márton, Szerdahelyi György, Tittel Pál, Vállas Antal, Weiss Ferenc, Zach Ferenc csillagászokét vagy a csillagászattal részben foglalkozókét. pp. 491-498. [KSZ.]

  SZABÓ József: A tolucai meteorvas oktaederje és zárványai. = Természettudományi Közlöny 3. 1871. dec. 28. füz. pp. 499-500. A M. Tud. Akademiából. A III-ik (mathem. és természettudományi) osztály 1871. okt. 16-án tartott ülésén. [KSZ.]

  P. Gy. [PETROVICS Gyula]: Az 1870-ik évben elhalt tudósok nekrológja. = Természettudományi Közlöny 3. 1871. dec. 28. füz. pp. 503-504. Karl August von Steinheil német csillagász és fizikus (1801. okt. 12. - 1870. szept. 14.). [KSZ.]

De rationibus festorum mobilium utriusque Ecclesiae occidentalis et orientalis Commentarius. Auctore Nic. Nilles S. J. prof. canonum oeniportano. Viennae, sumptibus Mayer 1868 Nyolczadrét 168 lap. - Commentarius in proemium Breviarii et missalis de Computo Ecclesiastico. Ugyanattól. Második kiadás, Atrebati 1864. Oeniponte apud Rauch. Nyolczadrét 205 lap. = Uj Magyar Sion Második évi folyam 1871. 4. füz. pp. 308-309. "Végre közöltetik a naptárjavítás története. A második munkában az egyházi naptár műszaki kezelése adatik elő." Irodalom és művészet. [SRG.]

CSÁKAI Sándor: A czölöpépitmények s az emberi nem régisége. = Uj Magyar Sion Második évi folyam 1871. 6. füz. pp. 442-455. [SRG.]

PETROVITS Gyula: Vénus és átvonulásai a nap előtt. = Vasárnapi Ujság 18. 1871. jul. 23. 30. sz. p. 382. "Ezek az észleletek biztos módot (máig a legbiztosabbat) nyújtanak azon távolság megmérésére, mely a naprendszer fölmérésében a csillagászok alapvonalát képezi; ez alapvonal: a Nap távolsága a Földtől. ...a legközelebbi elvonulás 1874. decz. 8-kán lesz." [HAI.]

S. L. [SÁMI Lajos]: A decz. 12-iki teljes napfogyatkozás. = Vasárnapi Ujság 18. 1871. dec. 17. 51. sz. pp. 643-644. [HAI.]

DAPSY L. [László]: Kepler (1571-1629). = Vasárnapi Ujság 18. 1871. dec. 24. 52. sz. pp. 649-650. Születése 300. évfordulójára. Életrajza és csillagászati művei, felfedezései. [HAI.]

          1872.

  Magyar Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral. M.DCCC.LXXII-re [1872-re]. Pest, 1872. Eggenberger Ferdinánd M. Akad Könyvárusnál. Nyomatott az "Athenaeum" nyomdájában. 312 p. Csillagászat: pp. 1-127. Csillagászati és közönséges naptár. Szerk.: Kondor Gusztáv. Ünnepszámítás 1872-re (p. 5.). Időszámítás 1872-re (pp. 6-7.). Gergelyféle naptár. Juliusféle naptár. Zsidó naptár. Török naptár. Időegyenlet. A nap hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A hold hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A bolygók egyenes emelkedése, elhajlása, kelte, delelése és lemenete. Égi jelenetek. Csillagfödések. Nap- és holdfogyatkozások. (p. 80-81.). Pályakör ferdesége, nap irányferdülése, látköze és sugara, hold látköze és sugara 1872-re (pp. 82-83.).
A bolygók, mellékbolygók és bolygódok pályarendszerének áttekintése (pp. 84-87.). A bolygók pályaelem rendszerei (pp. 88-89.) A mellékbolygók pályaelem rendszerei (pp. 90-91.). Bolygódok jegyzéke felfedezésök ideje szerint (pp. 92-95.). Bolygódok pályaelem rendszerei (pp. 96-103.). A bolygódok a naptól való távolságuk szerint rendezve (pp. 104-105.). A bolygódok középkivüliségük szerint rendezve (106-107.). A bolygódok pálya-hajlásuk szerint rendezve (108-109.). Az alap-csillagok közép helyei 1872-re (pp. 110-111.). Pótlék, 25 fényes csillag középhelyei 1872-re (p. 112.). A csillagdák földirati fekvései (pp. 113-115.). Jegyek és rövidítések magyarázata (pp. 116-117.). Csillagászati és közönséges naptár elrendezése. (pp. 118-127.). [HAI.]

TARCZY Lajos: Természettan. Írta Tarczy Lajos természettanár s Magyar Akademiai r. tag. Harmadik javított és bővített kiadás. 1. köt. A sulytant, vagy is a szilárd, csepegős, s légnemű testek nyug- moz- és hullámtanát, és a hangtudományt magában foglaló. 2. köt. A természeti hatványok tanát, u.m. fény-, hő-, deléj- és villamtant magában foglaló. Pápa, 1872. A Reform. Főtanoda betűivel. A két kötet egybekötve. 413 p. és 490 p. Csillagászat: 1. köt. pp. 263-336. Égi mozgás. Égi jelenségek. Általánosak. Nappal és éjtszaka. Földet illetők. Föld gömbölyűsége. Földirati hossz és szélesség. Föld nagyságának megmérése. Külleszög. Nap, hold, bolygók távolsága és nagyságának meghatározása. Föld forgásának erősségei.
Napot illető jelenségek. Nappálya. Évszakaszok. Földövek. Föld kerengése a nappályán. Évi külle. Csillagok távolsága és nagysága. Időegyenlet. Tavaszi pont hátrálása. Év története. Holdat illető jelenségek. Holdkeringés. Forgás. Hold fényváltozatai. Holdkör. Hold- és napfogyatkozás. Bolygókat illető jelenségek. A bolygók két egyenlőtlensége és egy szabályossága. A bolygók a nap körül keringenek. Bolygó-pályák sora, és távolsága a naptól. Bolygók természeti sajátságai. Üstökösöket illető jelenségek. Kepler törvényei. Központi erők. Központhozi. Newton törvénye. Központtóli. Röperő. Háborítás. Tengerár. Égi testek tömege és távolsága. Föld általános súlya. [KSZ.]

SCHENZL Guido - KRUSPÉR István: Magnetikai helymeghatározások Magyarországban 1866 és 1867-es években. In: Mathematikai és Természettudományi Közlemények. Vonatkozólag a hazai viszonyokra. 6. kötet 1868. Szerk: Szabó József. Pest, 1872 [1873]. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Mathematikai és Természettudományi Állandó Bizottsága. Nyomatott az Atheneaum nyomdájában. pp. 1-137. Csillagászati észleletek (pp 12-47.).; Delejességi észleletek (pp 48-137.). [HAI.]

"Egy utazó". Két szerencsétlen csillagda. = Ellenőr 4. 1872. júl. 20. 167. sz. p. 4. A gellérthegyi, később pesti egyetemi csillagda és műszerei rossz állapotáról. [SRG.]

A mult év halottjai. = Figyelő 2. 1872. jan. 7. 1. sz. p. 12. Herschel halála. [SRG.]

Kopernikus Miklós önkészitette sirirata. = Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező 3. 1872. aug-szept. 8-9. sz. pp. 403-404. Pongyola magyar fordításban: "Nem kérek én Tőled olyan nagy kegyelmet, Milyet Pálnak adtál, Azon bocsánatért sem esdeklem melyet Péternek juttattál; Azt a bocsánatot kérem Tőled csupán Buzgón könyörögve, Melyet a rablónak adtál a keresztfán." [SRG.]

Tóth Ágoston l. t. rövid jelentése a nemzetközi fokmérés állandó bizottságának munkálatáról. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 6. 1872. 3. sz. pp. 65-67. [SRG.]

A Venus-bolygó átmenetére vonatkozó expeditio iránt véleményadás végett miniszteri felhívás. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 6. 1872. 13. sz. p. 235. Főtitkári bejelentés. [SRG.]

A Venus-bolygó 1874-ki átmenetének osztrák expeditio által leendő megfigyelése tárgyában. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 6. 1872. 15. sz. pp. 258-260. A III. osztály előterjesztése. A tanulmány névtelenül jelent meg, de annak szerzője: Kondor Gusztáv volt. [SRG.]

S. Gy.: Majd ha, a nap kialszik... = Magyarország és a Nagyvilág 8. 1872. júl. 28. 30. sz. p. 352. Thomassen után. [SRG.]

a-: Kepler János emlékezete. (A k. m. természettudományi társulat decz. 20-iki szakűlésén.) = Néptanitók Lapja 5. 1872. jan. 4. 1. sz. pp. 8-10. Papp Márton előadása. [SRG.]

Vulkanikus kitörés a napban. = Néptanitók Lapja 5. 1872. jan. 4. 1. sz. p. 14. Az északi fényről is. [SRG.]

ZELENKA Gyula: Földünk s a nap heve közti viszony. = Néptanitók Lapja 5. 1872. ápr. 25. 17. sz. pp. 284-286. [SRG.]

Tünemény. = Néptanitók Lapja 5. 1872. ápr. 25. 17. sz. p. 288. Borbola Ignácz beszámolója Nagyváradról. Feltehetően tűzgömb jelent meg éjszaka. [SRG.]

A napban érdekes tüneményt szemléltek. = Néptanitók Lapja 5. 1872. máj. 8. 19. sz. p. 320. P. k. Csehországban 1972. ápr. 24-én reggel napgyűrűt észlelt. [SRG.]

Meteor. = Néptanitók Lapja 5. 1872. júl. 4. 27. sz. pp. 458-459. 1872. jún. 23-án Kisvárdán. [SRG.]

MILESZ Béla: Egy nappal több – vagy kevesebb? = Néptanitók Lapja 5. 1872. júl. 25. 30. sz. pp. 510-514. "Ki ne tudná azt, miként a nappal és éjjel változását földünknek saját tengelye körüli forgása okozza? - tudjuk azt is, hogy az időjelzésben különbségek állnak be, a szerint a mint valamely hely többé vagy kevésbé keletre vagy nyugatra esik; ... [SRG.]

KONKOLY Miklós: Különös fénytani tünemény. = Néptanitók Lapja 5. 1872. júl. 25. 30. sz. p. 515. 1872. júl. 9-én nappali sarki fény, világos sugárnyaláb, de a déli égen. [SRG.]

MÁGOCSI József: A november 27-28 közti éj és a hulló csillagok. = Néptanitók Lapja 5. 1872. dec. 5. 49. sz. p. 874. [SRG.]

MÁGOCSI József: Nagy-Kőrös, nov. 28. 1872. A november 27-28 közti éj és a hullócsillagok. = Néptanitók Lapja 5. 1872. dec. 5. 49. sz. p. 874. [SRG.]

LIEBER J.: A világ vége. = Néptanitók Lapja 5. 1872. dec. 12. 50. sz. pp. 888-889. 1872. aug. 13-ára jósolták. Meteorhullás 1872. júl. 27-én. A Biela üstökösről. [SRG.]

Uj bolygók! = Néptanitók Lapja 5. 1872. dec. 12. 50. sz. p. 891. 1872. szept. 11-én 125 kisbolygót ismernek. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1872. január hóra. = Természet 4. 1872. 1. sz. p. 14. [SRG.]

Távirati sürgöny, az 1871 decz. 12-diki teljes napfogyatkozásról. = Természet 4. 1872. 2. sz. pp. 26-27. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1872. február hóra. = Természet 4. 1872. 3. sz. p. 42. [SRG.]

Csillagászati hírek. = Természet 4. 1872. 5. sz. p. 69. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1872. márczius hóra. = Természet 4. 1872. 5. sz. p. 69. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1872. április hóra. = Természet 4. 1872. 7. sz. p. 106. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1872. május hóra. = Természet 4. 1872. 9. sz. p. 134. [SRG.]

Uj asteroidák. = Természet 4. 1872. 11. sz. p. 166. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1872. junius hóra. = Természet 4. 1872. 11. sz. p. 134. [SRG.]

BERECZ Antal: Az ó-gyallai csillagda. = Természet 4. 1872. 12. sz. pp. 173-175. [SRG.]

[KONKOLY Miklós:] Kivonat az ó-gyallai csillagda naplójából: A nap észlelése 1872. máj. 16.-jún. 22. = Természet 4. 1872. 13. sz. p. 194. [SRG.]

KONKOLY Miklós: Különös fénytani tünemény. = Természet 4. 1872. 14. sz. p. 206. [SRG.]

NAGY Tamás: A világ vége. = Természet 4. 1872. 15. sz. pp. 209-215. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1872. augusztus hóra. = Természet 4. 1872. 15. sz. p. 222. [SRG.]

NAGY Tamás: A július 27-iki fénytüneményről. = Természet 4. 1872. 17. sz. pp. 248-249. [SRG.]

Köneny a meteorvasban. = Természet 4. 1872. 17. sz. p. 249. Köneny gáz a meteorban. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1872. szeptember hóra. = Természet 4. 1872. 17. sz. p. 250. [SRG.]

Az 1872-ik évi augusztusi hulló csillagok. = Természet 4. 1872. 18. sz. pp. 263-264. [SRG.]

NAGY Tamás: A tudományos világot nagy veszteség érte. = Természet 4. 1872. 18. sz. p. 264. Delaune, a párizsi csillagda igazgatója elhunyt. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1872. szeptember hóra. = Természet 4. 1872. 18. sz. p. 264. [SRG.]

Kivonat az ó-gyallai csillagda naplójából: A nap észlelése 1872. júl. 8.-aug. 1. = Természet 4. 1872. 19. sz. p. 278. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1872. október hóra. = Természet 4. 1872. 19. sz. p. 278. [SRG.]

NAGY Tamás: Tűzgömbhullás Olaszországban. = Természet 4. 1872. 20. sz. pp. 285-287. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1872. november hóra. = Természet 4. 1872. 21. sz. p. 306. [SRG.]

Kivonat az ó-gyallai csillagda naplójából: A nap észlelése 1872. aug. 1-nov. 1. = Természet 4. 1872. 22. sz. pp. 318-319. [SRG.]

KONKOLY Miklós: Az idő meghatározásáról. = Természet 4. 1872. 23. sz. pp. 321-325. [SRG.]

Protuberanziák és a delejes háborgások összefüggésben állanak. = Természet 4. 1872. 23. sz. pp. 333-334. [SRG.]

Uj bolygók. = Természet 4. 1872. 23. sz. p. 334. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1872. deczember hóra. = Természet 4. 1872. 23. sz. p. 334. [SRG.]

KONKOLY Miklós: Ritka szép csillaghullás. = Természet 4. 1872. 24. sz. pp. 346-347. [SRG.]

NAGY Tamás: Az ó-gyallai csillagda műszerei. = Természet 4. 1872. 24. sz. p. 348. [SRG.]

  Sir William Thomson elnöki megnyitó beszéde. (Tartatott a "British Association" 1871. évi nagygyülésen Edinburghban.) = Természettudományi Közlöny 4. 1872. jan. 29. füz. pp. 14-23. Közlik: S., Sz. Csillagászati vonatkozásokkal. [SRG.]

  dr. Eö.: Van-e a Holdnak befolyása az időjárásra. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. jan. 29. füz. pp. 35-36. Apróbb közlemények. [SRG.]

  Sir William Thomson elnöki megnyitó beszéde. - Vége - = Természettudományi Közlöny 4. 1872. febr. 30. füz. pp. 53-62. Közli: Sz. Csillagászati vonatkozásokkal. [SRG.]

  Különfélék. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. febr. 30. füz. p. 75. A poseni tudománybarátok társulata 1873. febr. 19-én megakarja ünnepelni Copernicus négyszázados születésnapját. Apróbb közlemények. [SRG.]

  PAPP Márton: Kepler János emlékezete. (Felolvastatott az 1871. deczember 20-án tartott szakgyűlésen. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. márcz. 31. füz. pp. 81-92. Apróbb közlemények. [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Éjszaki fény február 4-én. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. márcz. 31. füz. pp. 107-109. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Földáramok éjszaki fény idejében. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. márcz. 31. füz. pp. 109-110. 1871. nov. 9-10-én Párizs környékén. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

H. Á. [HELLER Ágost]: A napfogyatkozás befolyása a földdelejesség állapotára. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. márcz. 31. füz. pp. 110-111. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Explosio a Napon. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. márcz. 31. füz. pp. 111-113. Young észlelése 1871. szept. 7-én. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: A teljes napfogyatkozás 1871. deczember 12-én. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. ápr. 32. füz. pp. 142-143. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Éjszaki fény február 4-én. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. ápr. 32. füz. pp. 144-146. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

  HELLER Ágost: A Venus 1874-ik évi átvonulásáról. (Előadatott az 1872 aprilis 3-án tartott szakgyülésen.) = Természettudományi Közlöny 4. 1872. máj. 33. füz. pp. 169-175. A Vénusz-átvonulások története, elmélete. Az 1874. dec. 8-iki jelenség előzetese. [PRP.]

  HELLER Ágost: Tűzgolyó április 13-án. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. máj. 33. füz. pp. 193-194. Természettan. Rovatvezető: Dr. B. Eötvös Loránd. Apróbb közlemények. [PIR.]

  XXVII. Szakgyülés a m. k. Tudomány-Egyetem Vegytani Intézetében. 1872. április 3-án. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. jún. 34. füz. p. 234. Heller Ágost "a Venus 1874-ik évi átvonulásáról" tartott előadást. Apróbb közlemények. [PIR.]

  EÖTVÖS Loránd: A Nap physikai alkatáról. (Előadatott az 1872. márczius 20-án tartott szakgyűlésen.) = Természettudományi Közlöny 4. 1872. júl. 35. füz. pp. 241-253. [PIR.]

  [KONKOLY THEGE Miklós:] Jajkiáltás a gellérthegyi és bicskei csillagvizsgáló eszközök érdekében. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. aug. 8. sz. 36. füz. p. 311. Apróbb közlemények. A gellérthegyi és a bicskei csillagvizsgálókból származó csillagászati műszerek szakszerűtlen tárolásáról a "pesti egyetem egyik sötét folyosóján egy ablaktalan földszinti nedves kamrában". A Grácz- és Lipcsében megjelenő "Sirius" czímű csillagtani folyóirat ez évi junius 15-iki számában "Egy utas" aláírással a "Két tönkrement csillagásztoronyról" címmel közölt cikk fordításának közreadása.
Bartha Lajos megvizsgálta és összehasonlította az eredeti német nyelvű ("Ein Reissender" aláírással, "Zwei verglücke Sternwarten" címen. Sirius, Köln, Band 5., 6. Heft, 1872. pp. 93-94.) és az ezzel azonos magyar nyelvű cikket. Véleménye szerint a cikk több kitétele annyira megegyezik Konkoly Thege később is gyakori ironikus modorával, hogy az csak tőle eredhet. Például: "mert a távcső le van róla csavarva és oda támasztva egyik sarokba úgy, a hogy a régi pipaszárakat szokás a szobában elhelyezni. Azért mondok régit, mert a pipás ember jobban vigyáz az új pipaszárára, mint a pesti egyetem a maga becses műszereire". Így külföldi vendég nem írt volna, magyar pedig, ha egyetemi ember szintén nem, viszont Konkoly Thege nem volt az egyetemhez kötve, de jól ismerte a körülményeket.
Így csaknem bizonyos, hogy az eredeti cikket is Konkoly Thege Miklós írta (valószínűleg a tanszéket ekkoriban átvevő Eötvös Loránd biztatására, akinek tanítványa volt) és ugyanő adta a Természettudományi Közlönybe a magyar fordítását. A cikk végéhez fűzött (más szedéssel közölt) sorokat: "Hogy az "egy utas" miként apostrophálja ezek után a m. kir. tudomány-egyetemet, azt magyar létemre szégyellem lefordítani. Uraim! Egyetemi tanár urak! Siessenek megczáfolni e rettentő hírt, mielőtt egész Európát bejárná! Tegyenek valamit, mossák le nevünkről e sötét foltot!" - ugyancsak Konkoly írhatta. Különfélék. Apróbb közlemények. [PIR.]

A francia Budget-Bizottság... = Természettudományi Közlöny 4. 1872. aug. 36. füz. p. 312. A Venus 1874. dec. 8-i átvonulásának költségei. Különfélék. Apróbb közlemények. [SRG.]

A Venus bolygó és a magyar hirlapok. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. aug. 36. füz. p. 312. Különfélék. Apróbb közlemények. [SRG.]

  FORGÁCH Sándor: Az apály és dagály. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. szept. 37. füz. pp. 322-331. [PIR.]

  H-r.: Német-, franczia- és angolország tudományos viszonya. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. szept. 37. füz. pp. 356-357. A csillagászat terén. Apróbb közlemények. [SRG.]

ERDŐS János: Tűzgolyó. Hód-Mező-Vásárhelyről kaptuk a következő tudósítást: = Természettudományi Közlöny 4. 1872. szept. 37. füz. p. 358. 1872. júl. 23-án tűzgömb este 9 órakor. Apróbb közlemények. [SRG.]

  SCHULHOF Lipót: Hulló csillagok megfigyelése. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. okt. 38. füz. pp. 393-394. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Barometerállás és a napfoltok. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. okt. 38. füz. p. 394. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Napfoltok és cirrusfelhők. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. okt. 38. füz. pp. 394-395. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

H. Á. [HELLER Ágost]: A sarkfény összefüggése bizonyos felhőképződményekkel. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. okt. 38. füz. p. 395. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

H. Á. [HELLER Ágost]: A földdelejesség és a Nap forgási ideje. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. okt. 38. füz. pp. 395-396. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Az Encke-féle üstökös színképe. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. okt. 38. füz. p. 397. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

H. Á. [HELLER Ágost]: A csillagok mozgásáról. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. okt. 38. füz. pp. 397-398. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Az éjszaki fény színképe. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. okt. 38. füz. pp. 398-399. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

  A grönlandi meteorvasak. (A meteoritek. - A Grönlandban felfedezett vasdarabok.) = Természettudományi Közlöny 4. 1872. nov. 39. füz. pp. 416-423. Nordenskjöld után közli: J. A. [PIR.]

  FÁBRY Samu: Holdszivárvány. = Természettudományi Közlöny 4. 1872. dec. 40. füz. p. 467. 1872. okt. 17-én Leibitzben (Szepesvármegyében). Apróbb közlemények. [SRG.]

Gróf Pongrácz: Di Capernico e di Galileo. Scritto posthumo del P. Maurizio Benedetto Oliveri; exgenerale dei Domenicani. Bologna. Romagnolinál 1872. nyolczadrét 32 és 136 lap. (Kiadta az eredeti kéziratból és jegyzetekkel kisérte Bonora dömés.) = Uj Magyar Sion Harmadik évi folyam 1872. 6. füz. pp. 470-471. "Szünjenek meg már Galileit szemünkre hányni, mert unalmas mint az alabamakérdés, a feleselés, ha tárgya azonos." Irodalom és művészet. [SRG.]

(Physica sacra). = Uj Magyar Sion Harmadik évi folyam 1872. 8. füz. pp. 637-638. "Jóformán bevégzett tény a tudományban, hogy a hulló csillagok kosmikus meteorok, vagyis azon testek, melyek a mindenségben csatangolnak, és csak akkor lesznek láthatókká, midőn földünk légkörébe kerülnek." Vegyesek. [SRG.]

SÁMI Lajos: Az északi fény. = Vasárnapi Ujság 19. 1872. febr. 18. 7. sz. pp. 80-81. "Arago irataiban ama nevezetes állítással is találkozunk, hogy mig az északi fény tart, bizonyos halk moraj is hallatszik." [HAI.]

-i. -s.: A nap. = Vasárnapi Ujság 19. 1872. ápr. 7. 14. sz. pp. 175-176. "Flammarion Kamill franczia tudós, ki máris oly sokat tett a természettudományok s különösen a csillagászat népszerűsítésére, Secchi római csillagásznak a napról irt jeles művét birálván, érdekes kivonatba foglalja össze a nap körül tett legújabb tudományos észlelődések főbb eredményeit." [HAI.]

S. L. [SÁMI Lajos]: Az 1871. decz. 12-ki teljes napfogyatkozás. = Vasárnapi Ujság 19. 1872. ápr. 14. 15. sz. p. 188. "...a mellékelt képen látható ugy nevezett korona, Lockyer és Respighi jelentése szerint sem egyéb mint a napnak főleg hydrogenből (köneny) álló burkolata, melynek nincsen saját fénye, hanem azt magától a naptól nyeri." [HAI.]

[SÁMI Lajos]: Üstökös csillagok. [1.] = Vasárnapi Ujság 19. 1872. máj. 26. 21. sz. pp. 255-256. "Jelenleg nyolcz olyan üstököst ismerünk, melyekről biztosan tudjuk, hogy még egyszer, avagy némelyek többször is, meg fognak látogatni bennünket." [HAI.]

SÁMI Lajos: Üstökös csillagok. (Vége.) = Vasárnapi Ujság 19. 1872. jun. 2. 22. sz. pp. 270-271. Halley, Encke, Biela, Faye, Brorsen, D’Arrest, Tuttle, Winnecke üstökösökről. [HAI.]

(Halálozások.) Dr. Murmann Ágost. = Vasárnapi Ujság 19. 1872. nov. 3. 44. sz. p. 550. "...szép készültségü ifjú csillagász, ki előbb a prágai egyetemen a csillagászat magán tanára, utóbbi időben pedig a budai országos meteorológiai intézet igazgatója dr. Schenzl Guido segédje volt - okt. 28-án a kholera áldozatává lett Budán." [HAI.]

          1873.

COTTA, [Carl] Bernhard von: A jelen geológiája. Az eredeti harmadik kiadása után fordította Petrovits Gyula. A szerző aczélmetszetű arczképével, és hat fametszetű ábrával. Budapest, 1873. K. M. Természettudományi Társulat, Pesti könyvnyomda. 472 p. /Természettudományi Könyvkiadó Vállalat. 1./ Az eredetivel összehasonlította Hofmann Károly. A csillagászathoz szorosabban kapcsolódó fejezet: Geológia és csillagtan (pp. 312-338.). Alfejezetek: A Nap (pp. 315-317.); A Hold (pp. 318-331.); Meteoritek (pp. 332-338.). [HAI.*]

HUNFALVY János: Ég és Föld, vagyis csillagászati földrajz. A szöveg közé nyomott hetven fametszettel. Pest, 1873. Athenaeum kiadó és nyomda. 351 p. [KSZ.]

  Magyar Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral. M.DCCC.LXXIII-ra [1873-ra]. Pest, 1873. Eggenberger Ferdinánd M. Akad Könyvárusnál. Nyomatott az "Athenaeum" nyomdájában. 408 p. Csillagászat: pp. 1-210. Csillagászati és közönséges naptár. Szerk.: Kondor Gusztáv. Ünnepszámítás 1873-ra (p. 5.). Időszámítás 1873-ra (pp. 6-7.). Gergelyféle naptár. Juliusféle naptár. Zsidó naptár. Török naptár. Időegyenlet. A nap hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A hold hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A bolygók egyenes emelkedése, elhajlása, kelte, delelése és lemenete. Égi jelenetek. Csillagfödések. Nap- és holdfogyatkozások. (pp. 80-82.). Pályakör ferdesége, nap irányferdülése, látköze és sugara, hold látköze és sugara 1873-ra (pp. 83-84.). A bolygók, mellékbolygók és bolygódok pályarendszerének áttekintése (pp. 85-87.). A bolygók pályaelem rendszerei (pp. 88-89.)
A mellékbolygók pályaelem rendszerei (pp. 90-91.). Bolygódok jegyzéke felfedezésök ideje szerint (pp. 92-97.). A bolygódok nevei betű szerint rendezve (pp. 98-99.). Bolygódok pályaelem rendszerei (pp. 100-111.). A bolygódok a naptól való távolságuk és naponkénti középmozgásuk szerint rendezve (pp. 112-117.). A bolygódok középkivüliségük szerint rendezve (pp. 118-120.). A bolygódok pálya-hajlásuk szerint rendezve (pp. 121-123.). Az 1872-ik év első felében négy új bolygód fedeztetett föl u. m. (pp. 124-125.). Az 1869., 1870. és 1871-ik évben fölfedezett üstökösökről (pp. 126-132.). A szakaszos azaz kerülékes pályáu üstökösökről (pp. 132-139.). Adalékok a szakaszos vagyis kerülékes pályáu üstökösök történetéhez (pp. 140-151.). Üstökösök kerülékes pályaelemei (pp. 152-161.). Az alap-csillagok közép helyei 1873-ra (pp. 162-163.). Pótlék, 25 fényes csillag középhelyei 1873-ra (p. 164.). A csillagdák földirati fekvései (pp. 165-168.). Jegyek és rövidítések magyarázata (pp. 169-170.).
Hasznos és gyakran használt táblák I-től egész XVI-ig (pp. 171-194.). Csillagászati középfénytörés (pp. 171-178.). A közép időnek csillagidőre való átváltoztatása (p. 179.). Csillagidőnek középidőre való átváltoztatása (p. 180.). Az időnek ívre való átváltoztatása (p. 181.). Az ívnek időre való átváltoztatása (p. 182.). Az órák, perczek és másodperczek a nap részeiben kifejezve (p. 183.). Az év (tized, század, ezred stb.) részei kifejezve napok-, órák-, perczek- és másodperczekben (p. 184.). A hőmérők összehasonlítása Reaumur fokok után (p. 185.). A hőmérők összehasonlítása Celsius fokok után (p. 186.). A hőmérők összehasonlítása Fahreinheit fokok után (pp. 187-188.). A metre, toise, párisi, londoni és bécsi láb összehasonlítása bécsi láb után (p. 189.). A metre, toise, párisi, londoni és bécsi láb összehasonlítása metre után (p. 190.). A metre, toise, párisi, londoni és bécsi láb összehasonlítása toise után (p. 191.).
A metre, toise, párisi, londoni és bécsi láb összehasonlítása párisi láb után (p. 192.). A metre, toise, párisi, londoni és bécsi láb összehasonlítása londoni láb után (p. 193.). A vonalak- és hüvelykeknek lábrészekre való átváltoztatása, és megfordítva (p. 194.). Csillagászati és közönséges naptár elrendezése. (pp. 195-210.). [HAI.]

  MURMANN Ágost: Az 1861-iki nagy üstökös pályájának meghatározása. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1873. Eggenberger-féle Akad. könyvkereskedés, Athenaeum nyomda. 65. p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 2. köt. 5. sz./ Előadta a III. osztály ülésén 1873. jan. 20. [KSZ.]

SEBŐK László: A nagy világ csodái. Népszerű csillagtan különös figyelemmel a népünk közt uralgó babonákra. Egerben. 1873. A "Sz.-István-Társulat"-nál. Nyomatott az Érsek-Lyceumi Nyomdában. 64 p. /Népkönyvtár. III./ A hátsó külső borítón: A "Népkönyvtár" III. A nagy világ csodái az égen. A természeti tüneményeket magyarázza tekintettel a babonákra. pp. 34-35. A kis bolygók. "1871-ben ötöt födöztek fel, s akkor számuk száztizenhét volt, azóta már bizonyosan többet is felfödöztek. Ez apróság közül a legelsőt, mely Czéresnek neveztetett, Piazi nevű olasz találta föl igen jó üvegén épen 72 év előtt új-év hajnalán." [KSZ.]

HŐKE Lajos: Hell, Sajnovics és a magyar jezsuiták. = Athenaeum 1. 1873. 2. köt. jun. 5. 23. sz. cc. 1472-1475. Röviden ír a Vénus átvonulásról, útjukról. [SRG.]

Ég és Föld, vagyis Csillagászati földrajz. Írta: Hunfalvy János. = Földrajzi Közlemények 1. 1873. 1. füz. p. 56. Könyvismertetés, nagyon dicsérő kritika. Feltehetően a szerkesztő írása.; A Földrajzi Közlemények lap kiadója a Magyar Földrajzi Társulat. Szerkesztette Berecz Antal, 1904-től Cholnoky Jenő. 1919-ben a szerkesztők: Bátky Zsigmond és Littke Aurél, 1920-től Fodor Ferenc. A folyóirat 1873-ban indult. A kötetekben (évfolyamokban) eleinte 12 füzet (szám) jelent meg. Az első világháborút követően évi 2, 3, 4 majd 6 füzetben folytatódott. [IBQ.]

TÓTH Ágoston: Jelentés a nemzetközi európai fokmérés állandó bizottságának 1873. évi szeptember hó 16-tól 24-ig Bécsben tartott gyűléséről. = Földrajzi Közlemények 1. 1873. 5. füz. pp. 291-301. Csillagászati-földrajzi felsőgeodéziai mérések. [IBQ.]

S. F.: Az ovifaki meteorvas... = Földtani Közlöny 3. 1873. 5-6. sz. pp. 135-136. Grönlandi meteorvasat F. Wöhler, Dambrée és Nordenskiöld is elemezte. Vegyesek. [SRG.]

SCHENZL Guidó: Az 1872 november 27-ki meteorraj megfigyeléséről és pályájának kiszámitásáról. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 7. 1873. 7. sz. pp. 116-120. A levelező tag értekezését előterjeszti Szily Kálmán. [SRG.]

PORUBSZKY Jenő: Óraidő és hétköznap a földfelület különböző pontjain. = Magyarország és a Nagyvilág 9. 1873. júl. 27. 30. sz. p. 381. Weisz után. [SRG.]

Sz. V.: A nap és foltjai. = Magyarország és a Nagyvilág 9. 1873. aug. 10. 32. sz. pp. 398-399. Mutatvány Flammarion: Égi csodák című könyvéből. [SRG.]

U. Gy.: A hold. = Magyarország és a Nagyvilág 9. 1873. dec. 7. 49. sz. p. 611. [SRG.]

U. Gy.: A hold. = Magyarország és a Nagyvilág 9. 1873. dec. 14. 50. sz. pp. 624-626. [SRG.]

SZENTE József: Utasitás a földgömb és tellurium ismertetésére és használatára a népiskolai tanitóképzés számára. = Néptanitók Lapja 6. 1873. ápr. 10. 15. sz. p. 252. Könyvismertetés. [SRG.]

BERNSTEIN, A.: Egy képzeletbeli utazás a mindenségben. Elindulás. = Néptanitók Lapja 6. 1873. júl. 10. 28. sz. pp. 484-485. [SRG.]

BERNSTEIN, A.: Egy képzeletbeli utazás a mindenségben. = Néptanitók Lapja 6. 1873. júl. 24. 30. sz. pp. 522-523. [SRG.]

BERNSTEIN, A.: Egy képzeletbeli utazás a mindenségben. = Néptanitók Lapja 6. 1873. júl. 31. 31. sz. pp. 540-542. [SRG.]

BERNSTEIN, A.: Egy képzeletbeli utazás a mindenségben. = Néptanitók Lapja 6. 1873. aug. 7. 32. sz. pp. 556-557. [SRG.]

BERNSTEIN, A.: Egy képzeletbeli utazás a mindenségben. = Néptanitók Lapja 6. 1873. szept. 4. 36. sz. pp. 644-645. [SRG.]

A csillagok száma. = Néptanitók Lapja 6. 1873. okt. 23. 43. sz. p. 787. [SRG.]

SZABÓ Károly: Komáromi Csipkés György magyar nyelven kiadott munkáiról. = Századok. A Magyar Történelmi Társulat Közlönye 7. 1873. máj. 5. füz. pp. 345-351. Csillagászat: p. 348. "Judicium de Cometis et Astrologia judiciaria. Imp. Debrecini A. Ch. 1665. Minthogy ezen könyvnek mindeddig csak egyetlen czímlaptalan példányát láttam, valódi magyar czimmását nem adhatom. A könyv, mint a szerző maga följegyezte, Debreczenben 1665-ben jelent meg; mit a csonka példány nyomdai kiállításából és az ajánlás keltéből (Debreczen; 1665. Böjtelő havának 5. napján) eddig is biztosan meghatározhatónak tartottam. Ezen egész könyvecske nem más, mint egy tudományos levél, melyet Komáromi Csipkés György Kobb Fridrik Farkashoz, Szatmár vára parancsnokához intézett. Kobb ugyanis az 1661-ben föltűnt üstökös felől, melyet akkor közönségesen jövendő veszedelem előjelének tekintettek, magának fölvilágosítást kívánván szerezni,
megparancsolta Debreczen várostanácsának, hogy az ott tartózkodó Astrologust rögtön küldjék hozzá; mit a tanács az astrologus eltávozta miatt nem teljesíthetvén, Komáromi Cs. György intézett hozzá egy terjedelmes latín levelet, melyben az üstökösök felől való babonás hiedelmeket természettudományi és hittani érvekkel ostromolja s az astrologia hiábavalóságát mutogatja. Ezen levelet aztán, mint az elöszóban írja, azok kérelmére, kiknek e könyvét ajánlotta, magyarra fordítva, némi változtatással és bővítéssel bocsátotta közre. Ezen érdekes munkának, melyet Sándor István Magyar Könyvesház 41. l. "Az Üstökös Tsillagokról való Judicium" czímmel hibásan helyez Debreczen 1661-re, egyetlen csonka példányát, melyből a czímlap és az ajánlás első levele hiányzik, a s.-pataki ref. coll. könyvtárában láttam. - A könyv 12r. 101 lap. Elöl: czíml., ajánlás, mut. tábla 7 sztlan levél (ha teljes.)" - írta Szabó Károly. [KSZ.]

KONKOLY Miklós: Az üstökösökről. = Természet 1873. 5. 1. sz. pp. 1-6.; 2. sz. pp. 19-22.; 3. sz. pp. 31-35. [SRG.]

A hulló csillagok és az éjszaki fény. = Természet 5. 1873. 1. sz. pp. 12-13. [SRG.]

Egy napfogyatkozási rendelet 1699-ből. = Természet 5. 1873. 1. sz. p. 14. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1873. január hóra. = Természet 5. 1873. 1. sz. p. 14. [SRG.]

KONKOLY Miklós: A Biela-üstökös feltalálása. = Természet 5. 1873. 3. sz. pp. 37-38. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1873. február hóra. = Természet 5. 1873. 3. sz. p. 42. [SRG.]

VOLLY István: Kopernik Miklós emlékezete. = Természet 5. 1873. 4. sz. pp. 43-45.; 5. sz. pp. 57-62. [SRG.]

NAGY Tamás: A feltalált Bieta [ ! ] üstökös elemel. = Természet 5. 1873. 4. sz. p. 56. A szövegben helyesen: Biela-üstökös. [SRG.]

Csillagászati hírek. = Természet 5. 1873. 5. sz. pp. 69-70. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1873. márczius hóra. = Természet 5. 1873. 5. sz. p. 70. [SRG.]

NAGY Tamás: A Nap átmérőjéről. = Természet 5. 1873. 6. sz. pp. 81-82. [SRG.]

HUNFALVY János: Az újév kezdete, s a húsvét idejének meghatározása. = Természet 5. 1873. 7. sz. pp. 85-90. [SRG.]

NAGY Tamás: Protuberantiák és napfoltok. = Természet 5. 1873. 7. sz. pp. 94-96. [SRG.]

KONKOLY Miklós: A világrendszer támadásáról. = Természet 5. 1873. 8. sz. pp. 99-105. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1873. április hóra. = Természet 5. 1873. 8. sz. p. 112. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1873. május hóra. = Természet 5. 1873. 9. sz. p. 126. [SRG.]

Csillagászati hírek. = Természet 5. 1873. 11. sz. pp. 153-154. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1873. junius hóra. = Természet 5. 1873. 11. sz. p. 154. [SRG.]

KONKOLY Miklós: Delejességi észleletek az ó-gyallai csillagda részéről. = Természet 5. 1873. 13. sz. pp. 175-178. [SRG.]

KONKOLY Miklós: Az 1871. deczember 12-iki napfogyatkozás észlelésének eredménye. = Természet 5. 1873. 13. sz. pp. 178-180. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1873. julius hóra. = Természet 5. 1873. 13. sz. p. 181. [SRG.]

NAGY Tamás: Napfoltok. = Természet 5. 1873. 14. sz. pp. 191-194. [SRG.]

NAGY Tamás: A napfoltok észlelésének módja Ó-gyallán. = Természet 5. 1873. 15. sz. pp. 197-205. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1873. augusztus hóra. = Természet 5. 1873. 1. sz. p. 210. [SRG.]

Uj bolygók. = Természet 5. 1873. 16. sz. p. 224. [SRG.]

NAGY Tamás: A bolygók mozgása. = Természet 5. 1873. 17. sz. pp. 228-235. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1873. szeptember hóra. = Természet 5. 1873. 17. sz. p. 238. [SRG.]

KONKOLY Miklós: A hulló csillagok észlelése Ó-Gyallán. = Természet 5. 1873. 8. sz. pp. 249-250. [SRG.]

NAGY Tamás: Észleljük a hulló csillagokat! = Természet 5. 1873. 19. sz. pp. 259-264.; 20. pp. 274-276. [SRG.]

Asteroidák és üstökösök. = Természet 5. 1873. 19. sz. pp. 265-266. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1873. október hóra. = Természet 5. 1873. 19. sz. p. 266. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1873. november hóra. = Természet 5. 1873. 21. sz. p. 294. [SRG.]

KONKOLY Miklós: Nevezetesebb csillagdák. = Természet 5. 1873. 23. sz. pp. 316-318. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1873. december hóra. = Természet 5. 1873. 23. sz. p. 322. [SRG.]

  Az 1872-ik évi novemberi csillag-hullás. (A bécsi cs. kir. csillagda jelentése.) = Természettudományi Közlöny 5. 1873. jan. 41. füz. pp. 16-17. Wiener Zeitung alapján közli: S. R. Apróbb közlemények. [PIR.]

  Az idő-kelet meghatározása. (Mutatvány Hunfalvy János "Ég és Föld" czímű munkájából.) = Természettudományi Közlöny 5. 1873. jan. 41. füz. pp. 18-21. [SRG.]

  HELLER Ágost: Üstökösök és hullócsillagok, különösen a Biela-féle üstökös és a november 27-iki csillaghullás 1872-ben. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. jan. 41. füz. pp. 22-30. Beküldött észlelési leírásokkal kiegészítve. [PIR.]

  TERNER Adolf: "Ég és föld", Hunfalvy csillagászati földrajza. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. jan. 41. füz. pp. 31-33. Különfélék. Könyvismertetés. Apróbb közlemények. [PIR.]

L. I. [LENGYEL István]: Az 1871-ik évben elhalt tudósok nekrológja. Herschel, sir John Frederick William, apjához méltó híres csillagász. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. jan. 41. füz. pp. 34-35. John Herschel (1792. márc. 7. - 1871. máj. 11.) Különfélék. Apróbb közlemények. [SRG.]

  KÖNIG Gyula: A természettudományok fölvirágzásáról a XVII-dik század elején. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. febr. 42. füz. pp. 41-48. A modern természettudomány kialakulása többek között Galilei és Kepler munkássága alapján. [PIR.]

  SCHULHOF Lipót: A Biela-féle üstökösről. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. febr. 42. füz. pp. 66-67. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

  Levélszekrény. (7.) = Természettudományi Közlöny 5. 1873. márc. 43. füz. p. 120. Szerk.: N. T. urnak. A Biela-üstökösről küldött adatai nem használhatók. Apróbb közlemények. [SRG.]

  KVASSAY Jenő: A meteorok legújabb elmélete. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. ápr. 44. füz. pp. 136-146. Entwurf einer astronomischen Theorie der Sternschnuppen. Von J. V. Schiaparelli. Stettin, 1871. [PIR.]

  Felhívás a Vénus 1874. évi átvonulásának megfigyelésére. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. ápr. 44. füz. pp. 150-151. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PRP.]

STOLMÁR Károly: Vaknap. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. ápr. 44. füz. p. 154. Melléknap Újpesten 1873. márc. 21-én délután. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PRP.]

  Levélszekrény. (12.) = Természettudományi Közlöny 5. 1873. ápr. 44. füz. p. 160. Szerk.: N. T. urnak. A Klinkerfuest-üstökösről küldött adatok. Apróbb közlemények. [SRG.]

  SZTOCZEK József: Újabb nyomozások a színkép-elemzés terén. (Előadatott a m. Tudományos Akadémia 1873 május 25-én tartott XXXIII-ik közülésén.) = Természettudományi Közlöny 5. 1873. jún. 46. füz. pp. 214-223. A színképelemzés és csillagászati alkalmazásainak áttekintése. [PIR.]

  A fényiró sugarak elnyeletéséről a Nap légkörében. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. jún. 46. füz. p. 241. Bouguer, Secchi, Liais és Vogel H. C. megfigyeléseiről. Természettan. Rovatvezető: B. Eötvös Loránd. Apróbb közlemények. [SRG.]

  S. R. [SOMOGYI Rudolf]: Új módszer napfogyatkozások és csillagátvonulások megfigyelésére. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. júl. 47. füz. pp. 278-279. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PRP.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Jegyzet a megelőző czikkhez. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. júl. 47. füz. p. 279. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PRP.]

  HELLER Ágost: Az üstökösök physikája. (Előadatott az 1873. május 2-ikán tartott természettudományi estélyen.) = Természettudományi Közlöny 5. 1873. aug. 48. füz. pp. 297-310. [SRG.]

  Vénus átvonulásának megfigyelésére... = Természettudományi Közlöny 5. 1873. szept. 49. füz. p. 373. Orosz csillagászok 24 állomást szándékoznak berendezni Szibériában. Apróbb közlemények. [SRG.]

  WEISS Ödön: Hulló-csillagok megfigyelése Magyarországon. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. okt. 50. füz. pp. 404-405. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

SCHULHOF Lipót: Az 1873-dik évi második (Tempel-féle) üstökös elliptikus elemeiről. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. okt. 50. füz. pp. 405-406. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

  L. I. [LENGYEL István]: A Nap felszínének hőmérséklete. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. okt. 50. füz. pp. 406-407. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

H. Á. [HELLER Ágost]: A Napfoltok mérséklete. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. okt. 50. füz. pp. 407-408. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

L. I. [LENGYEL István]: A Galilei-emlék Florenczben. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. okt. 50. füz. pp. 409-410. Különfélék. Apróbb közlemények. [PIR.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Csillagrendszerek, azok mozgása és távolsága. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. nov. 51. füz. pp. 447-449. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

H. Á. [HELLER Ágost]: A Mars bolygóról. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. nov. 51. füz. pp. 449-450. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

  KONKOLY Miklós: Egy meteor maradványa. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. nov. 51. füz. pp. 450-451. Ógyalla, 1873. okt. 13. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

  L. I. [LENGYEL István]: Az 1872-ik évben elhalt tudósok nekrologja. = Természettudományi Közlöny 5. 1873. dec. 52. füz. pp. 480-482. Delaunay, Charles Eugene, a párisi csillagda igazgatója (1816. ápr. 9. - 1872. aug. 5.); Kaiser, Frederik, a leideni csillagda igazgatója (1808. jún. 10. - 1872. júl. 18.); Laugier, Paul August Ernest francia csillagász (1812. - 1872. febr. 5.); Murmann, Ágoston csillagász (1837. - 1872. okt. 25.). Különfélék. [SRG.]

MASZLAGHY Ferencz: Kopernik Miklós emlékezete. = Uj Magyar Sion Negyedik évi folyam 1873. 4. füz. pp. 247-263. [SRG.]

RAJNER Lajos: A physico-teleologicus Isten-érv mennyiségtani alapokra fektetve. 1-3. = Uj Magyar Sion Negyedik évi folyam 1873. 9. füz. pp. 439[639]-653. [SRG.]

RAJNER Lajos: A physico-teleologicus Isten-érv mennyiségtani alapokra fektetve. 4. = Uj Magyar Sion Negyedik évi folyam 1873. 12. füz. pp. 881-910. "Miután jelenleg a meterialisták közt legelfogadottabb azon nézet, hogy minden természeti tünemény az anyag legkisebb részecskéinek mozgásából kimagyarázható s ennélfogva mindaz, mit az összvilágban látunk, nem egyéb mint az anyag ősparányainak, különböző törvények szerint történő összeköttetései. ...Naprendszerünk határőrét a csillagászat jelen állása szerint Neptun bolygó képezi." [SRG.]

Égi tünemény. Jákfán július 25-én este... = Vasmegyei Lapok 7. 1873. aug. 7. 63. sz. p. 2. Tűzgömb. [SRG.]

SÁMI Lajos: Hol és mikor kezdődik az újév. = Vasárnapi Ujság 20. 1873. jan. 5. 1. sz. pp. 6-7. "Vájjon helyesen cselekszünk-e, mikor az évszázadok elején az, éveket jelző számok végére 0-t és nem 1-et teszünk, és igy például 1600 vagy 1601, 1700 vagy 1701, 1800 vagy 1801-e az illető évszázadok valódi kezdete? Épen igy kérdhetjük, hogy tulajdonképen mikor és hol kezdődik valamely nap, például 1873. január 1-eje és a föld kerekségén hol és melyik percznél kell a keltezést (dátum) kezdenünk?" [HAI.]

GYÖRGY Aladár: Kopernikus Miklós. = Vasárnapi Ujság 20. 1873. febr. 23. 8. sz. pp. 89-90. "...s már 1507-ben megkezdette leírni gondolatait az uj csillagászati rendszer felől. ... 1543. máj. 24-kén meghalt. Csakis pár órával halála előtt jutott kezébe nagy müvének első kész példánya."[HAI.]

MOLNÁR Lajos: Az üstökösök physikája. Heller Ágostonnak a természettudományi társulat ülésben tartott értekezéséből. = Vasárnapi Ujság 20. 1873. máj. 18. 20. sz. pp. 238-239. "Az üstökösnek legjellemzőbb része az úgynevezett csonga, vagy mint a chinaiak igen kifejezőleg mondják: az uszály. ...Nagyon valószínű, hogy az üstökös egyes különvált részekből áll, melyek mint meteorkövek lehullanak. Ezt bizonyítja átlátszóságuk is." [HAI.]

K-y: A meteorológiáról. 2. = Vasárnapi Ujság 20. 1873. jun. 29. 26. sz. p. 310. A csillagászattal kapcsolatba hozható rész: "Lockyer pedig kimutatta alig néhány hét előtt, hogy az esőzés maximuma és minimuma a nap foltjainak tizenegy évi pálya-futásával van összefüggésben." [HAI.]

SÁMI Lajos: Egy csillag születése. = Vasárnapi Ujság 20. 1873. jun. 29. 26. sz. p. 311. "1866. május 12-én este a Corona Borealis nevű csillagcsoportban hirtelen egy csillag tűnt föl, mely körülbelől a második és harmadik nagyságú égi testek közé volt számitható. ...a hónap végével kilenczedik nagyságúvá fogyatkozott." [HAI.]

K-y: A meteorológiáról. 3. = Vasárnapi Ujság 20. 1873. jul. 6. 27. sz. pp. 323-324. "Az időjárásjelzők között az első, sőt úgyszólván az egyedüli helyet Secchi atyának, a collegium románum tanárának, egyetemes műszere foglalja el, melyért az 1867-iki párisi kiállitáson a becsületrend keresztjét kapta." [HAI.]

SÁMI Lajos: Az év legrövidebb napja. = Vasárnapi Ujság 20. 1873. dec. 21. 51. sz. pp. 607-608. "Lapunknak ez évben utolsó-előtti száma nevezetes napon jelenik meg, deczember 21-én, mely az év legrövidebb napja itt a földgömb északi felén." [HAI.]

          1874.

  KONDOR Gusztáv: Emlékbeszéd Herschel János külső tag felett. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1874. Eggenberger Ferdinánd M. Akad. könyvárusnál, Athenaeum nyomda. 14 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 3. köt. 3 . sz./ Felolvasta az összes ülésen 1874. júl. 1.; John Herschel 1792. márc. 7-én született, a csillagászt 1858. dec. 16-án választották az MTA külső tagjává, 1871. máj. 12-én halt meg. [KSZ.]

  

KONKOLY Miklós: Az ó-gyallai csillagda leírása s abban történt napfoltok észlelése, néhány spectroscopicus észlelés töredékeivel. 1872. és 1873. 3 táblával. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1874. Eggenberger Ferdinánd M. Akad. könyvárusnál, Hoffmann és Molnár, Athenaeum nyomda. 67 p., 3. t. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 3. köt. 2 . sz./ Előterjesztetett a III. osztály ülésén 1874. márc. 16. Az 1871. nyarán felépített csillagda és műszereinek leírása. Földrajzi koordinátái. A napfoltok észlelésének módja kivetítéssel. A rendszeres napészlelést 1872. máj. 16-án kezdték. Szöveges leírások a csoportokról. Táblázat az észlelt foltok helyzetéről és méretéről. Színes naprajzok 1873. márc. 15-én és 1873. márc. 30-án (1. melléklet).;
Tíz érdekes napfolt-csoport fekete-fehér rajza 1872. jún. 9. és 1873. dec. 25. között (2. melléklet).; Tíz vörösre színezett protuberancia-rajz 1872. dec. 28. és 1873. máj. 13. között (3. melléklet). 1873. júl. 25-én meteorok spektrumát észlelte. 1873. okt. 13-án este egy tűzgömb legalább 25 percig tartó nyomát figyelte, színképelemzéssel is. 1872. nov. 27-én az Andromedidák-meteorraj hullását figyelte: este 7.45-8.19-ig 294, majd 9.07-9.54-ig 1796 hulló csillagot olvasott meg, "a meteorok oly sűrűn hullottak, hogy feljegyzésről szó sem lehetett" és "legalább 5-600-al kevesebbet olvastam, miután néha az ég vízpárákkal húzódott be, s ekkor legfeljebb csak 3-ad nagyságúakat láthattam. 9.54-kor ismét abba kellett hagynom az észlelést, mert vastag felhő födte be az eget."
1871. okt. 25-én egy gyönyörű északi fényt észlelt, spektroszkóppal vizsgált. 1871. nov. 5-én d. u. 4-kor (világos nappal) egy északi fényt észlelt, a tünemény megmaradt még napnyugta után is. 1872. febr. 11-én este az állatövi fény különösen ragyogónak mutatkozott, ezzel egy időben északi fény tűnt fel, mindkettőt vizsgálta spektroszkópjával. [KSZ.]

Magyar Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral. MDCCCLXXIV-re [1874-re]. Pest, 1874. Eggenberger Ferdinánd M. Akad Könyvárusnál. Nyomatott az "Athenaeum" nyomdájában. 213 + 192 p. Csillagászat: pp. 1-213. Csillagászati és közönséges naptár. Szerk.: Kondor Gusztáv. Ünnepszámitás (p. 5.). Időszámítás (pp. 6-7.). Gergely-féle naptár. Julius-féle naptár. Zsidó-naptár. Török-naptár. Időegyenlet. A nap hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A Hold hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A bolygók egyenes emelkedése, elhajlása, kelte, delelése és lemenete. Égi jelenetek. Csillagfedések. (pp. 8-79.). Nap- és holdfogyatkozások (pp. 80-81.). Venus átvonulása 1874-ben (pp. 82-83.). Pályakor ferdesége, nap irányferdülése, látköze és sugara, hold látköze és sugara (pp. 84-85.). A bolygók, mellékbolygók és bolygódok pályarendszereinek áttekintése (pp. 86-91.). A bolygók pályaelem rendszerei (pp. 92-93.). A mellékbolygók pályaelem rendszerei (pp. 94-95.).
Bolygódok jegyzéke felfedezésük ideje szerint (pp. 96-101.). Bolygódok nevei betű szerint rendezve (pp. 102-103.). Bolygódok pályaelem rendszerei (pp. 104-115.). A bolygódok a naptól való távolságuk szerint rendezve (pp. 116-121.). A bolygódok középkivüliségük szerint rendezve (pp. 122-124.). A bolygódok a pálya-hajlásúk szerint rendezve (pp. 125-127.). 1872-ben 11 új bolygód fedeztetett fel (pp. 128-132.). 1873. év közepéig 3 új bolygód fedeztetett fel (p. 133.). A kerülékes pályáju üstökösökről (pp. 134-137.). Az 1866. évi novemberi hulló csillagraj pályája. (pp. 138-143.). Adalékok a kerülékes pályáju üstökösök történetéhez (pp. 144-156.).A keriülékes pályáju üstökösök pálya-elem-rendszerei (pp. 157-166.).Az alap-csillagok középhelyei (pp. 168-169.). Pótlék, 25 fényes csillag középhelyei 1874-re (p. 170.).
A csillagdák földirati fekvései (pp. 171-175.). Jegyek és rövidítések magyarázata (p. 176.). A bolygódok jegyei és nevei (pp. 177-178). Hasznos és gyakran használt táblák I-X-ig (pp. 179-196.). Csillagászati és közönséges naptár elrendezése (pp. 197-212.). [HAI.]

  SZABÓ Ignácz: A lég. Népszerű légtünettan. (Meteorologia) különös tekintettel hazánk légtüneti viszonyaira. A művelt rendek szükségeihez alkalmazva. Magyar Hölgyek díjával a M. Tud. Akadémia által jutalmazott pályamunka. Két földabroszszal s számosabb ábrákkal. Budapest, 1874. Eggenberger-féle Akad. könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár), Nyomatott az Athenaeum nyomdájában. 221 p. 2 t. A csillagászathoz szorosabban köthető fejezetek: A légkör villanyos tünetei. Benne: Fényvillanások. Szent-Ilona-láng. Sarkfény. (pp. 158-178.); A légkör fényjelenetei. Benne: A lég világossága. Az ég azúrja s ennek árnyalatai. A párák befolyása a légkör színére. Az ég boltozata. Estszürkület; hajnal. Estpir, hajnalpir. Szivárvány. Nap- és hold-udvarok; fénykörök; mellék-napok és holdak. Légtükrözés. A csillagok fényhajlása. Fata Morgana. Délibáb. Bolygó tűz. Csillaghullás. (pp. 179-191.). [HAI.]

BIERBAUER Lipót: A Napról. In: Értesitvény a pannonhalmi Szent-Benedek-rend győri Főgimnáziumáról az 1873/4. tanév végén. Győrött, 1874. Nyomatott Sauervein Gézánál. pp. 3-20. "...Értekezésünk keretébe óhajtjuk illeszteni rövidletben jelen korunk hiresebb csillagászai kutatásának eredményét, I. a naptávola- s méreteiről, II. annak physikai mivoltáról és felületén mutatkozó néhány tüneményről, mutatványul ily cimü kézirati müvünkből: "Ég és föld természettana."
Sajnos, hogy a jelen tudomány céljától még igen messze áll; nincsen ugyan hiány megfigyelési anyagban, bővelkedik az elég sok elmés speculatióban és hypothezisben; de azon sajátszerű nehézségek hiúsítják meg nagy részben erőmegfeszítésünket, melyek ilynemű kutatásokkal elválaszthatlanul egybekapcsolvák. Talán jelen nemzedékünknek mégis fog sikerülni széttépni ama fátyolt, melylyel a nap titkait oly ügyesen tudja előttünk elrejteni; jelenleg minden erőmegfeszítés dacára csak annyit mondhatunk: hogy a természettel folyó harcban, a nap titkaiba való hatolást illetőleg, még a győzelmet ki nem vivtuk..." [HAI.]

(Globus): Az 1873. évben meghalt Geographusok. = Földrajzi Közlemények 2. 1874. p. 123. Christoph Hansteen 1784. szept. 26. - 1872. ápr. 11. A koppenhágai Egyetem csillagászat-tanára, a földmágneses mérések gyűjtője és feldolgozója. [IBQ.]

WEYPRECHT Károly - PAYER Gyula: Jelentései az osztrák-magyar éjszaksarki expeditió bizottságához. = Földrajzi Közlemények 2. 1874. pp. 233-265. "Novemberben két hókunyhót építettünk, melyekben aztán az álló (mozdulhatatlan) delejességi és csillagászati műszerek állíttattak föl;..." p. 238.; sarki fények p. 247.; melléknap. p. 257. [SRG.]

A bolygók hőmérsékéről. = Földrajzi Közlemények 2. 1874. pp. 449-450. "A bolygók hőmérsékletnek meghatározásánál, a naptól való távolságon kívül még más a hőviszonyokat szabályzó tényezőket is tekintetbe kell venni." [IBQ.]

KOMLÓSSY D.: A kettős csillagok. = Fővárosi Lapok 11. 1874. szept. 16. 210. sz. pp. 916-917. [ZSE.]

KONKOLY Miklós: A kolozsvári Vénus-expedíció eredménye. = Fővárosi Lapok 11. 1874. dec. 13. 285. sz. p. 1245. [ZSE.]

KONKOLY Miklós: Az ó-gyallai observatoriumon tett észleletek leírása. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 8. 1874. 5. sz. pp. 60-61. Szily Kálmán előterjesztése. [SRG.]

SCHULHOF Lipót: "Az 1870-ik évi IV. sz. és az 1871-ik évi II. sz. üstökös végleges pályaszámítása". = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 8. 1874. 15. sz. pp. 214-217. Előterjeszti Schenzl Guidó. [SRG.]

GALGÓCZY Károly: Emlékbeszéd néhai Vállas Antal k. t. felett. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 8. 1874. 17. sz. pp. 260-261. [SRG.]

FRANKL Vilmos: Melanchthon és magyarországi barátai. = Századok. A Magyar Történelmi Társulat Közlönye 8. 1874. márc. 3. füz. pp. 149-184. Csillagászat: p. 181. Melanchthonnak három, Magyarországgal kapcsolatos csillagászati jelenségéről ír a szerző. A rövid utalások: 1./ 1530. november 13-án: "A szomorú valóság mellett álomképek, jóslatok, csodaszerű tünemények is zaklatják érzékeny lelkét. Majd azon töprenkedik, a mit 1530-ban egy krakkói csillagász a napsötédésből jövendölt, hogy Szapolyay megbukik és Magyarország a török igája alá kerül."; 2./ 1555. február 19-én: "Majd, midőn értesül, hogy Magyarország bizonyos pontján a levegőben két kígyó-sereg véres csatájának voltak tanúi, ezen jelenet értelmének kifürkészésén fárad.";
3./ 1556. októberben: "Máskor ismét arról értesül, hogy hazánkban tizenhét egymásután következő éjjelen csillagokat láttak egymással küzdeni és mindig győzött, a mely keletről jött. Ennek értelme nem kétséges többé előtte. "Deus adsit nobis"! [Isten segítsen nekünk!] kiált föl."
[Kaposvári Zoltán szerint a krakkói csillagász az 1530. márc. 29-i részleges napfogyatkozást láthatta. A fogyatkozás adatait Krakkóra (É 50,06 fok, K 19,93 fok) számította. A napfogyatkozás 4.40 UT-kor kezdődött 4,9 fok magas napállásnál. A maximális fázis 66,7 %-os volt, ez 5.33 UT-kor állt be. Akkor a Nap 13,4 fokkal volt csak a horizont felett: még elég alacsonyan lehetett a jó észleléshez, és elég "sötétet" okozhatott a riadalomhoz. A jelenség 6.29,5 UT-kor végződött, amikor a Nap 22,3 fok magasan járt.] [KSZ.]

Csillagászati jegyzetek 1874. január hóra. = Természet 6. 1874. 1. sz. p. 14. [SRG.]

NAGY Tamás: A napfoltok mivoltáról. = Természet 6. 1874. 4. sz. pp. 50-53. [SRG.]

Az 1874-ik évi Venuszátmenet megfigyelésére szervezendő expeditiók előkészületei... = Természet 6. 1874. 4. sz. pp. 57-58. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1874. február-hóra. = Természet 6. 1874. 4. sz. p. 60. [SRG.]

NAGY Tamás: A kettős csillagok. = Természet 6. 1874. 5. sz. pp. 69-71. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1874. márczius hóra. = Természet 6. 1874. 5. sz. p. 74. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1874. aprilis hóra. = Természet 6. 1874. 7. sz. p. 102. [SRG.]

A fény sebességéről. = Természet 6. 1874. 8. sz. pp. 103-105., 9. sz. pp. 121-123. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1874. május hóra. = Természet 6. 1874. 9. sz. p. 130. [SRG.]

Az 1872. és 1873-ban felfödözött bolygódok. = Természet 6. 1874. 10. sz. p. 144. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1874. juniushóra. = Természet 6. 1874. 11. sz. p. 158. [SRG.]

Procyon kisérője. = Természet 6. 1874. 13. sz. p. 186. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1874. julius hóra. = Természet 6. 1874. 13. sz. p. 186. [SRG.]

Vénusz holdja. = Természet 6. 1874. 15. sz. p. 213. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1874. augusztus hóra. = Természet 6. 1874. 15. sz. p. 214. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1874. október hóra. = Természet 6. 1874. 19. sz. p. 270. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1874. november hóra. = Természet 6. 1874. 21. sz. p. 298. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1874. december hóra. = Természet 6. 1874. 23. sz. p. 326. [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Összefüggés légkörünk közép-hőmérséke és a napfoltok száma között. = Természettudományi Közlöny 6. 1874. jan. 53. füz. pp. 28-29. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

  LVI. Választmányi ülés. 1874. január 17-ikén. = Természettudományi Közlöny 6. 1874. febr. 54. füz. p. 80. Heller Ágost és Schenzl Guidó bemutatja "véleményes jelentését a meteoroscopikus megfigyelések ügyében." Felolvastatott Konkoly Miklós indítványa egy Budapesten építendő csillagda ügyében. [PIR.]

  Az Ó-gyallai csillagda leírása, nehány ott tett észlelet megismertetésével. = Természettudományi Közlöny 6. 1874. ápr. 56. füz. pp. 164-165. Szily Kálmán előterjesztése szerint a M. Tud. Akadémia osztály-ülésén 1874. márcz. 16-ikán. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Winnecke új üstököse. = Természettudományi Közlöny 6. 1874. ápr. 56. füz. pp. 165-166. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. [PIR.]

  Á. S. [ÁRKY Sándor]: A "Gönczöl szekér" múltja és jövője. = Természettudományi Közlöny 6. 1874. máj. 57. füz. pp. 202-205. A Revue Scientifique-ből, Flammarion után. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Sark- és földfény. = Természettudományi Közlöny 6. 1874. máj. 57. füz. pp. 206-207. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Ismét új üstökös. = Természettudományi Közlöny 6. 1874. máj. 57. füz. p. 207. Winnecke újabb üstököse. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PIR.]

  II. Választmányi ülés. 1874. február 21-ikén. = Természettudományi Közlöny 6. 1874. máj. 57. füz. p. 210. A titkár felolvassa Schenzl Guidó és Heller Ágost jelentését a hullócsillagok megfigyeléséről. Meteoroszkópokat országos segélyből fogják venni. A Konkoly által felvetett budapesti csillagda ügyét áttették a physikai és meteorológiai osztály hatáskörébe. [SRG.]

IV. Szakülés 1874. április 15-ikén. A m. tud. Akadémia heti üléstermében, délután 5 órakor. = Természettudományi Közlöny 6. 1874. máj. 57. füz. pp. 212-213. Kohn Gyula: Ujabb adatok a Nap physikai alkatához. Az előterjesztés rövid kivonata. [SRG.]

  G. B. [GONDA Béla]: Kosmikus por légkörünkben. = Természettudományi Közlöny 6. 1874. júl. 59. füz. pp. 290-292. Természettan. Rovatvezető: Szily Kálmán. Apróbb közlemények. [PIR.]

A Nap hatása a borokra. = Természettudományi Közlöny 6. 1874. júl. 59. füz. p. 294. Műszaki vegytan. Rovatvezető: WARTHA Vince. Apróbb közlemények. [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Coggia üstököse. = Természettudományi Közlöny 6. 1874. aug. 60. füz. pp. 319-320. Csillagtan, meteorológia és természettan. Rovatvezetők: Heller Ágost és Szily Kálmán. Apróbb közlemények. [PIR.]

SCHULHOF Lipót: Pótlékul a megelőző cikkhez. = Természettudományi Közlöny 6. 1874. aug. 60. füz. p. 320. A Coggia-féle üstökös látszólagos mozgásáról. Csillagtan, meteorológia és természettan. Rovatvezetők: Heller Ágost és Szily Kálmán. Apróbb közlemények. [SRG.]

  PAYER Gyula: A sarkvidéki expeditio. = Természettudományi Közlöny 6. 1874. okt. 62. füz. pp. 382-396. Sarki fények 1872. okt. 28-tól 1873. febr. 24-ig. p. 385. Melléknap 1873. ápr. elején. p. 392. [SRG.]

  HORVÁTH Miklós: A Nap hőmérsékletéről. = Természettudományi Közlöny 6. 1874. nov. 63. füz. pp. 430-431. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

L. I. [LENGYEL István]: A napfoltok és az időjárás. = Természettudományi Közlöny 6. 1874. nov. 63. füz. pp. 431-432. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  MORGENSTERN Henrik: A Vénus elvonulása a Nap előtt 1874 deczember 8/9-ikén. (Kivonatosan előadatott az 1874. november 18-ikán tartott szakülésen.) = Természettudományi Közlöny 6. 1874. dec. 64. füz. pp. 441-458. [PRP.]

Diarium Vitae Acrumnosae Georgii Cserei Senioris de Nagy-Ajta. 1756. consiquari ceptum 1765 folytatás. = Történeti Lapok 1. 1874. szept. 27. 26. sz. pp. 404-405. Nagyajtai id. Cserei György naplójában csillagászati jelenségek említése. [Tűzgömb: 1765.:] "Augustusnak 13-ik napján estéli hat óra után 40 minutakor napnyugatra egy égi jel láttatott, mintha egy nagy sárkány a farkát a felhőből kidugta volna,..."; [Leonidák 1765. nov. 11-12-én:] "Ad 11-m 9-bris virradólag láttatott jó reggel nap feljötte előtt egy kardforma lefüggeni a aeterbe."12-én "éjszaka a csillagok számtalan sokak szélyel futkostak az égen, néha összementek, néha meg sebesen sokan elfutottak, félő, hogy valami jövendő gonoszt ne jelentsenek..." [SRG.]

HOLLÓSY Jusztinián: A naprendszer égi testeinek legősibb fejlődése. = Uj Magyar Sion Ötödik évi folyam 1874. 3. füz. pp. 161-173. "Laplace állítása szerint a naprendszerhez eredetök óta tartozó, égi testek eleve egymástól elválasztva nem lévén, egyetlenegy gőzgömböt alkottak, mely roppant hőmérsékű volt, tengely körül forgott, s félátmérője Neptunon, a jelenleg legtávolabbnak ismert bolygón túl is messze terjeszkedvén, 626 millio mérföldnél jóval nagyobb lehetett." [SRG.]

KVASSAY Jenő: A tenger szinének sülyedése. = Vasárnapi Ujság 21. 1874. jan. 25. 4. sz. p. 54. A csillagászattal kapcsolatos rész: "A Mars ép ily módon veszítette el a csillagászok szerint vizét és légköre legnagyobb részét; a szilárd gyürü elnyelte azt. A viz saját súlyánál fogva a föld központja felé törekszik, s igy lassanként a fölszinről eltün a belsőbe. Ugyan igy vagyunk a holddal. Ezek kisebbek, mint a föld, tehát itt a viz hamarabb megtette útját a középpontig. A szárazság itt tökéletes. A Venusnak ellenben van tengere és elég nagy légköre, az ok igen közel fekszik, vagyanis ennek nagysága majdnem ugyan olyan, mint a földé." [HAI.]

S. L. [SÁMI Lajos]: Merész terv. = Vasárnapi Ujság 21. 1874. máj. 10. 19. sz. p. 295. ...Charles Cros a franczia tudományos akadémia egyik közelebbről tartott ülésén egy értekezést tartott, melyben azt a kérdést fejtegeti, hogy miként lehetne a Venus közelgő átvonulását arra fölhasználni, hogy e bolygó lakóival összeköttetésbe jöhessünk. Charles Cros a többek között ezeket mondja: "Lehetséges, hogy a Venus felületén lakó lények közt csillagászok is akadnak, kiknek véletlenül eszökbe juthat, hogy az ő világuk, midőn a nap korongja előtt elhalad, minden bizonynyal a mi tud ni vágyunkat, figyelmünket és vizsgálódási vágyunkat is nagyobb mérvben fogja fölébreszteni. Ennélfogva könnyen föltehető, hogy azok a tudósok mindent el fognak követni, hogy velünk bizonyos jelek által észrevétessék magukat épen abban a pillanatban, mikor sejteni fogják, hogy a földről száz meg száz hatalmas távcső leend feléjök irányozva."... [HAI.]

-á-r-: A mostani üstökös. = Vasárnapi Ujság 21. 1874. jul. 12. 28. sz. pp. 441-442. "Coggia pillantotta meg először, még távcsőn, Marseilleben, s azonnal vizsgálat és kiszámítás alá kezdette venni pályájának irányát s természetét vagy úgynevezett elemeit. ...Konkoly Th. Miklós hazánkfia, az ó-gyallai csillagász, szinképi elemzés utján azt vélte egész biztossággal megállapithatni, hogy ez üstökös végtelenül gyér szén köneg-gázból áll, mely, valószinüleg villanyos izgatás folytán, önmagától világit, de azonkívül egyszersmind reflektált (a naptól kölcsönzött) fényt is bocsát szemünkhez." [HAI.]

SÁMI Lajos: A Venus átvonulása. (1874. deczember 9.) = Vasárnapi Ujság 21. 1874. dec. 6. 49. sz. p. 781. "...először e hó 9-én, azután nyolcz évvel későbben. Akkor ismét nagy időköz áll be a Venus átvonulásának előfordulásáig; el fog telni a XIX-ik század hátralevő része és a XX-ik egészen, mig a 2004-ik év júniusának 8-án az utóvilágnak megint alkalma nyilik e különös csillagászati jelenségben gyönyörködni a azt hihetőleg a mostaniaknál is tökéletesebb műszerek segélyével megfigyelni." [HAI.]

A nap alkatrészei és működése. Rajz a csillagászat köréből. = Vasárnapi Ujság 21. 1874. dec. 27. 52. sz. p. 836., 838. "A folytonos kisugárzás következtében a nap melege és világának természetszerűleg fogynia kell, s az úgynevezett napfoltok nem egyebek, mint kihűlt és kiégett anyagok, melyeket észlelet szerint a nap izzó tömege azonban csakhamar ismét elnyel." [HAI.]

          1875.

GALGÓCZY Károly: Emlékbeszéd Vállas Antal külső tag felett. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1875. A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Athenaeum nyomda. 15 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 3. köt. 8 . sz./ Felolvasta az összes ülésen 1874. dec. 21-dikén. A csillagászat népszerűsítésével és tanításával is foglalkozó Vállas 1851-ben vándorolt ki New-Orleansba, ott tudományos akadémiát alakított, hajózástant oktatott. Itt 1869. júl. 20-án meghalt. Amerikai tevékenységéről Xántus János visszaemlékezését is közli. pp. 13-15. [KSZ.]

  Magyar Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral. MDCCCLXXV-re [1875-re]. Budapest, 1875. Eggenberger Ferdinánd M. Akad. Könyvárusnál. Nyomatott az Athenaeum nyomdájában. 397 p. Csillagászat: pp. 1-213. Csillagászati és közönséges naptár. Szerk.: Kondor Gusztáv. Ünnepszámítás 1875-re (p. 5.). Időszámítás 1875-re (pp. 6-7.). Gergelyféle naptár. Juliusféle naptár. Zsidó naptár. Török naptár. Időegyenlet. A nap hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A hold hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A bolygók egyenes emelkedése, elhajlása, kelte, delelése és lemenete. Égi jelenetek. Csillagfödések. Nap- és holdfogyatkozások. (p. 80-81.). Pályakör ferdesége, nap irányferdülése, látköze és sugara, hold látköze és sugara 1875-re (pp. 82-83.). A bolygók, mellékbolygók és bolygódok pályarendszerének áttekintése (pp. 84-87.). A bolygók pályaelem rendszerei (pp. 88-89.).
A mellékbolygók pályaelem rendszerei (pp. 90-91.). A bolygódokról.Az 1873-ik évben hat új bolygód felfedeztetett, u. m. Antigone, Elektra, Vala, Coggia, Watson, Sophrosyna. Az 1874-ik év középéig három új bolygód fölfedeztetett (pp. 92-95.). Bolygódok jegyzéke felfedezésök ideje szerint (pp. 96-101.). A bolygódok nevei betű szerint rendezve (pp. 102-103.). Bolygódok pályaelem rendszerei (pp. 104-115.). A bolygódok a naptól való távolságuk, és csillagzati keringési idejök szerint rendezve. (pp. 116-121.). A bolygódok középkivüliségük szerint rendezve (pp. 122-124.). A bolygódok pálya-hajlásuk szerint rendezve (pp. 125-127.). Az Üstökösökről. Az 1872. és 1873-ik években fölfedezett üstökösökről (pp. 128-131.). A kerülékes pályáú üstökösökről (pp. 132-142.). A kerülékes pályáú üstökösök pálya-elemrendszerei. (pp. 143-153.). Adalékok a kerülékes pályán üstökösök történetéhez (pp. 154-166.). Az alap-csillagok közép helyei 1875-re (pp. 167-168.). Pótlék, 25 fényes csillag középhelyei 1875-re (p. 169.).
A csillagdák földirati fekvései (pp. 170-174.). Jegyek és rövidítések magyarázata (pp. 175-177.). Hasznos és gyakran használt táblák I-től egész X-ig (pp. 179-196.). Csillagászati középfénytörés (pp. 182-186.). A közép időnek csillagidőre való átváltoztatása (p. 187.). Csillagidőnek középidőre való átváltoztatása (p. 188.). Az időnek ívre való átváltoztatása (p. 189.). Az ívnek időre való átváltoztatása (p. 190.). Az órák, perczek és másodperczek a nap részeiben kifejezve (p. 191.). Az év (tized, század, ezred stb.) részei kifejezve napok-, órák-, percek- és másodpercekben (p. 192.). A hőmérők összehasonlítása Reaumur fokok után (p. 193.). A hőmérők összehasonlítása Celsius fokok után (p. 194.). A hőmérők összehasonlítása Fahreinheit fokok után (pp. 195-196.). Csillagászati és közönséges naptár elrendezése. (pp. 197-206.). Hasznos és gyakran használt táblák (pp. 207-213.). [HAI.]

  PETZVAL Otto: A csillagászat elemei különös tekintettel a mathematikai földrajzra tanárjelöltek és magántanulók számára. Budapest, 1875. Athenaeum. 440+[1] p. [TZS.]

  PIRIBAUER Alajos: A knyahinai meteorkő mennyileges vegyelemzése. Kiad. a Magyar Tudományos Akadémia. A III. osztály rendeletéből. Szerkeszti Szabó József osztálytitkár. Budapest, 1875. M. T. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Athenaeum r. társ. nyomdája. 8 p. /Értekezések a természettudományok köréből. 6. köt. 6. sz./ Dr. Than Károly egyetemi tanár úr vezetése mellett kivitte Piribauer Alajos. [REZ.]

PROCTOR, Richard: Más világok mint a mienk: a világok sokasága a legujabb tudományos vizsgálatok fényénél tanulmányozta Proctor Richard az angol "Royal Astronomical Society" tiszt. titkára. Hét műlappal és hét, a szöveg közé nyomott fametszetű ábrával. Ford.: Császár Károly. Kiad. a K. M. Természettudományi Társulat. Budapest, 1875. Franklin-Társulat nyomdája. 240 p., 7 t. /Természettudományi Könyvkiadó Vállalat. 8./ Messier nevének egyik legkorábbi említése. p. 234.: "Az ide mellékelt táblán Messier 17-ik ködfoltjának rajzát adjuk, Lassell-ek négy lábnyi refraktorával Máltában tett megfigyelések után." Az oldal után betoldott egészoldalas tábla felirata: "Messier sorozatának 17-ik ködfoltja, Lassell 4 lábnyi refraktorával szemlélve." [KSZ.]

  SCHULHOF Lipót: Az 1870. IV. sz. üstökös definitiv pályaszámítása. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1875. A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Athenaeum nyomda. 14 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 4. köt. 1. sz./ Beterjesztetett a III. osztály ülésén 1874. nov. 9. Az üstököst 1870. nov. 23-án fedezte fel Winnecke. [KSZ.]

  SCHULHOF Lipót: Az 1871. II. sz. üstökös definitiv pályaszámítása. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1875. A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Athenaeum nyomda. 32 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 4. köt. 2. sz./ Beterjesztetett a III. osztály ülésén 1874. nov. 9. Az üstököst 1871. jún. 14-én fedezte fel Tempel. [KSZ.]

A természet könyve. Közérdekű olvasmányok a természettudományok köréből. I. kötet. Bernstein A. német műve után fordította Toldy László. 1. füzet. Budapest, 1875. Franklin-Társulat, Magy. Irod. Intézet és Könyvnyomda. 108 p. Csillagászati vonatkozások: pp. 1-46. [SRG.]

A természet könyve. Közérdekű olvasmányok a természettudományok köréből. I. kötet. Bernstein A. német műve után fordította Vértesi Arnold. 3. füzet. Budapest, 1875. Franklin-Társulat, Magy. Irod. Intézet és Könyvnyomda. 116 p. Csillagászati vonatkozások: pp.27-55. [SRG.]

A természet könyve. Közérdekű olvasmányok a természettudományok köréből. I. kötet. Bernstein A. német műve után fordította Toldy László. 5. füzet. Budapest, 1875. Franklin-Társulat, Magy. Irod. Intézet és Könyvnyomda. 103 p. Tartalma: A nap és az élet, a világegyetem szélesebb ismerete.; A szinképelemzés és az állócsillagok világa. [SRG.]

A természet könyve. Közérdekű olvasmányok a természettudományok köréből. II. kötet. Bernstein A. német műve után fordította Nagy István. 8. füzet. Budapest, 1875. Franklin-Társulat, Magy. Irod. Intézet és Könyvnyomda. 132 p. A föld forgásáról: pp. 73-102. [SRG.]

TÓTH Mike: A fényképészet titkai. Műkedvelők és szakférfiak számára. Szatmár, 1875. Nagy Lajos Könyvnyomdája. 112 p. Asztrofotós (!) csillagászati fejezettel (pp. 97-98.) [REZ.*]

A bolygóknak megvilágíttatása a nap által. In: A természet könyve. Közérdekű olvasmányok a természettudományok köréből. Bernstein A. német műve alapján ford. Toldy László. 1. füz. Budapest, 1875. Franklin-Társulat. pp. 14-19. [SRG.]

Van-e a holdnak befolyása az időjárásra? In: A természet könyve. Közérdekű olvasmányok a természettudományok köréből. Bernstein A. német műve alapján ford. Toldy László. 1. füz. Budapest, 1875. Franklin-Társulat. pp. 44-46. [SRG.]

ARAGO, Dominique Francois Jean: Az általános vonzalomról. In: Természettudományi értekezések. Arago, Bessel, Dove, Haeckel, Heer, Herschel, Humboldt, Kirchhoff, Liebig, Lyell, Melloni, Virchow népszerű munkáiból. Kiad. a K. M. Természettudományi Társulat. Budapest, 1875. Pesti könyvnyomda. pp. 1-29. /Természettudományi Társulat Könyvkiadó Vállalata. 7./ Ford.: Császár Károly. [KSZ.]

BESSEL, Friedrich Wilhelm: A valószinűség számitásáról. In: Természettudományi értekezések. Arago, Bessel, Dove, Haeckel, Heer, Herschel, Humboldt, Kirchhoff, Liebig, Lyell, Melloni, Virchow népszerű munkáiból. Kiad. a K. M. Természettudományi Társulat. Budapest, 1875. Pesti könyvnyomda. pp. 31-45. /Természettudományi Társulat Könyvkiadó Vállalata. 7./ Ford.: König Gyula. [KSZ.]

HERSCHEL, John Frederick William: Az időjárás és az időjósok. In: Természettudományi értekezések. Arago, Bessel, Dove, Haeckel, Heer, Herschel, Humboldt, Kirchhoff, Liebig, Lyell, Melloni, Virchow népszerű munkáiból. Kiad. a K. M. Természettudományi Társulat. Budapest, 1875. Pesti könyvnyomda. pp. 165-197. /Természettudományi Társulat Könyvkiadó Vállalata. 7./ Ford.: Sámi Lajos. [KSZ.]

KIRCHHOFF, Gustav Robert: A természettudományok czéljáról. In: Természettudományi értekezések. Arago, Bessel, Dove, Haeckel, Heer, Herschel, Humboldt, Kirchhoff, Liebig, Lyell, Melloni, Virchow népszerű munkáiból. Kiad. a K. M. Természettudományi Társulat. Budapest, 1875. Pesti könyvnyomda. pp. 221-244. /Természettudományi Társulat Könyvkiadó Vállalata. 7./ Ford.: Szily Kálmán. [KSZ.]

MARTIN Lajos: Kolozsvár városa hosszmeghatározása. = Erdélyi Múzeum 2. 1875. pp. 121-123. [SZF.*]

A természettudományi társulat... = Figyelő 5. 1875. jún. 27. 26. sz. p. 312. Kiadja, Proctor: Más világok mint a miénk című könyvet, amely a tagok 1875. évi könyvilletménye. [SRG.]

(-a.): A zsadányi meteorkőhullás. = Fővárosi Lapok 12. 1875. ápr. 23. 92. sz. p. 411. [ZSE.]

Északi fény (Weyprecht Károly vázlataiból). = Fővárosi Lapok 12. 1875. ápr. 28. 96. sz. pp. 428-429. [ZSE.]

Korunk egy világhirü csillagásza a keresztyén vallásról. = Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező 6. 1875. ápr. 4. sz. pp. 206-207. Mädler gyakorta szokta mondani: "A valódi természetvizsgáló soha sem lehet istentagadó: mert aki oly mélyen tekinthet az Istennek mühelyébe, mint mi, s anyi alkalma van csudálni az ő örök bölcseségét és következetességét, - annak mély alázattal térdet kell hajtania egy felsőbb szellem hatalma előtt,..." [SRG.]

KONKOLY Miklós: Az ó-gyallai csillagdán történt megfigyelések 1874-1875-ben. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 9. 1875. 5. sz. pp. 61-64. Szily Kálmán beterjesztésének kivonata. [SRG.]

HOITSY Pál: Csillag észlelés a keletnyugoti vonalban. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 9. 1875. 13. sz. p. 177. Bemutatja Kondor Gusztáv. [SRG.]

THEMAK Emil: "Adatok a zsadányi meteorkő hulláshoz." = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 9. 1875. 13. sz. p. 213. Kivonat. Beterjeszti Szabó József. [SRG.]

THALY Kálmán: Meteorkő-hullás 1705-ben a Vág-Duna mellett. = Századok. A Magyar Történelmi Társulat Közlönye 9. 1875. jún. 6. füz. pp. 420-421. Az 1705. máj. 13-i tűzgömb-jelenségről szóló cikk teljes szövege: Thaly Kálmán: Meteorkő-hullás 1705-ben a Vág-Duna mellett. Rétey György kurucz ezredes, a kamocsai réteken fekvő táborbúl 1705. május 13-kán kelt levelében nevezetes égi tüneményről - mely azon napra virradó éjjel volt látható, - tudósítja az ekkor épen a közeli érsek-újvári erősségben időző gr. Bercsényi Miklós tábornokot. Ez, a valóban érdekes tudósítást annyira megbecsülte, hogy Rétey levelét eredetiben saját leveléhez csatolva, elküldötte Rákóczi fejedelemnek; s e gondosságnak köszönhetjük, hogy az érdekes följegyzés a Rákóczi-levéltárral mai napig fennmaradt. A levél így szól:
"Nagyságodnak, mint Kegyelmes Uramnak, ajánlom alázatos szolgálatomat. Semmi új hírt nem tudok Nagyságodnak írnom, hanem valamely gúttai emberek jöttek hozzám, mellyek közűl egyet Nagyságodnak által küldöttem, - gondolom, hogy eddig Nagyságodhoz jutott, és az dolgokat megbeszéllette. Az igaz dolog, Kegyelmes Uram, hogy itt oly dolog történt, az melly igen ritkán hallatott; mert először éjfél tájban egy kevés ideig oly világos volt, mintha hirtelen megvirradott volna., és az égre tekintvén: mint annyi égő szövétnekeknek égése, világolt volna az égen. Ez tűzszikráknak szapora lehullásával elmúlván, - nagy lövöldözések, vagy ahhoz hasonló tonusok hallattak egy út-forma fehér felhőben az égen, úgyannyira, hogy sokan közűlünk (a Gútánál táborozó ellenség támadásának, fegyverropogásának vélvén) lóra akartak kapdosni, - az mint némellyek kaptak is, - sőt az strázsáink közűl lovaikat elszalasztván, kellett nekiek kergetni.
Történt penig ez dolog táborunk felett, és a zúdulás általment nagy ropogással az (vereknyei) Dunán, azután megszűnt, nem levén semmi felhő több itt körülbelől, azon említett fehér felhőnél. Ez külömben nincs, Kegyelmes Uram, mert ezt látta több száz embernél, tiszt és közönséges rend, kit álmélkodva beszéltek egymásnak. Ezzel Nagyságod gratiájában ajánlván magamat, maradok ugyan Nagyságod Kamócsai réteken, mindenkori alázatos 13. Ma, 1705. kész szolgája Rétei György m. k."; Alól, Bercsényi kezeírásával: "Ezt Ebeczki Imre (újvári parancsnok) Uram s mások sokan is látták itten Újvárban is."; Külczím: Méltóságos Fő-Generális Gróff Székesi Bercsényi Miklós, nekem Kegyelmes nagy jó Uramnak ő Nagyságának, alázatossan. Újvár. P. H.; Kívűl, más írással a prognosticon: "N. B. Memorabilis az pestis." [KSZ.]

NAGY János: A Schmick-féle elméletről. = Természet 7. 1875. jan. 1. 1. sz. pp. 8-11. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1875. januárhóra. = Természet 7. 1875. jan. 1. 1. sz. p. 14. [SRG.]

FAJTH Péter: A nap, mint földünk erőforrása. = Természet 7. 1875. jan. 15. 2. sz. pp. 15-20. [SRG.]

NAGY János: A Schmick-féle elméletről. (Vége.) = Természet 7. 1875. jan. 15. 2. sz. pp. 20-23. [SRG.]

Különfélék. Az 1873- és 1874-dik években felfedezett uj bolygók. = Természet 7. 1875. jan. 15. jan. 15. 2. sz. pp. 26-27. [SRG.]

Különfélék. Az 1873- és 1874-dik években fölfedezett üstökösökről. = Természet 7. 1875. 2. sz. pp. 27-28. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1875. február-hóra. = Természet 7. 1875. febr. 1. 3. sz. p. 42. [SRG.]

BERECZ Antal: A nagyobb bolygók és ezek holdjairól. = Természet 7. 1875. márc. 1. 5. sz. pp. 57-59. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1875. márczius hóra. = Természet 7. 1875. márc. 1. 5. sz. p. 70. [SRG.]

BERECZ Antal: A nagyobb bolygók és ezek holdjairól. = Természet 7. 1875. ápr. 1. 7. sz. pp. 85-88. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1875. április hóra. = Természet 7. 1875. ápr. 1. 7. sz. p. 98. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1875. május hóra. = Természet 7. 1875. máj. 1. 9. sz. p. 126. [SRG.]

Különfélék. Új üstökös. = Természet 7. 1875. máj. 15. 10. sz. p. 140. 1874. decz 8-án Borelli a marseillesi csillagdán egy új üstököst fedezett fel. [SRG.]

Különfélék. Új bolygó nevek. = Természet 7. 1875. máj. 15. 10. sz. p. 140. Austria, Maliböa és Siva. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1875. juniushóra. = Természet 7. 1875. jún. 1. 11. sz. p. 154. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1875. julius hóra. = Természet 7. 1875. júl. 1. 13. sz. p. 182. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1875. augusztus hóra. = Természet 7. 1875. aug. 1. 15. sz. p. 210. [SRG.]

Különfélék. Gyürüs napfogyatkozás 1875. sept. 29-én. (Budapesten nem látható). = Természet 7. 1875. aug. 15. 16. sz. p. 224. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1875. szeptember hóra. = Természet 7. 1875. aug. 15. 16. sz. p. 224. [SRG.]

LUCZ Ignácz: A jégkorszak. (Vége.) = Természet 7. 1875. okt. 1. 19. sz. pp. 255-260. [SRG.]

LUCZ Ignácz: A jégkorszak. (Vége.) = Természet 7. 1875. okt. 15. 20. sz. pp. 275-277. [SRG.]

Különfélék. A Venus-átmenet megfigyelésének előleges eredménye. = Természet 7. 1875. okt. 15. 20. sz. p. 281. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1875. október-hóra. = Természet 7. 1875. okt. 15. 20. sz. p. 282. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1875. novemberhóra. = Természet 7. 1875. nov. 1. 21. sz. p. 296. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1875. deczemberhóra. = Természet 7. 1875. dec. 1. 23. sz. p. 324. [SRG.]

Különfélék. Uj holdabrosz. = Természet 7. 1875. dec. 15. 24. sz. p. 338. Schmidt Gyula athéni csillagda igazgatójának 2 méter átmérőjű holdabrosza. [SRG.]

  HELLER Ágost: A Vénus-átvonulás megfigyeléséről, 1874 deczember 8/9-ikén. = Természettudományi Közlöny 7. 1875. jan. 65. füz. pp. 16-20. Kolozsvárról észlelte az átvonulás végét Konkoly Miklós, Nagy Tamás, Schenzl Guidó. [PRP.]

  L. I. [LENGYEL István]: Az 1873-ik évben elhalt tudósok nekrologja. = Természettudományi Közlöny 7. 1875. jan. 65. füz. pp. 21-22., 28. Chacornac, Jean (1823. jún. 21. - 1873. szept. 6.); Chevalier Temple (1794. okt. 19. - 1873. nov. 4.); Donati G. B. Sz. (1826. dec. 16. - 1873. szept. 20.); Schweitzer, Caspar Gottfr. Ludwig (1816. febr. 10. - 1873. jan. vége). [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Pótlék a Vénus-átvonulásról szóló közleményhez. = Természettudományi Közlöny 7. 1875. jan. 65. füz. p. 38. Apróbb közlemények. [PRP.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Van-e bolygó a Merkur és a Nap között? = Természettudományi Közlöny 7. 1875. febr. 66. füz. pp. 73-74. Levellier számításai. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  1874. jan. 21-ikén tartott Közgyülésen Konkoly Miklós a következő inditványt terjesztette elő. = Természettudományi Közlöny 7. 1875. febr. 66. füz. p. 90. "Mondja ki a Term. Tud. Társ., hogy szükségszerünek tartja és elfogadja egy csillagdának fővárosunkban leendő épittetését, és ennek kivitelére minden kedvező alkalmat igyekezni fog fölhasználni." [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Az állatövi fény színképéről. = Természettudományi Közlöny 7. 1875. márc. 67. füz. p. 118. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Argelander F. V. Ágoston. = Természettudományi Közlöny 7. 1875. márc. 67. füz. pp. 118-119. 1875. febr. 17-én hunyt el (1799. márc. 22-én) született bonni csillagász, egyetemi tanár. [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Pótlék a Vénus-átvonuláshoz és a Vénus légköre. = Természettudományi Közlöny 7. 1875. ápr. 68. füz. pp. 165-166. Csillagtan és meteorológia. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PRP.]

  XVIII. Választmányi ülés 1875. február 17-ikén. = Természettudományi Közlöny 7. 1875. ápr. 68. füz. p. 172. Schenzl Guidó, Heller Ágost és Konkoly Thege Miklós javaslata, hullócsillag megfigyelő állomások létrehozásának szükségességéről. [PRP.]

  KRENNER József: A zsadányi meteorkőhullás. Utazási jelentés. (Fölolvastatott az 1875 aprilis 21-ikén tartott rendkivüli szakülésen.) = Természettudományi Közlöny 7. 1875. máj. 69. füz. pp. 199-203. Zsadány (Temesvármegye) 1875. márc. 31-én. A hat meteorkő összsúlya 144,12 gramm. [SRG.]

  BECK Péter: Tűzgolyó. = Természettudományi Közlöny 7. 1875. jún. 70. füz. p. 256. Jenőn (Budakeszi mellett) 1875. máj. 20-án este. [SRG.]

  CSÁSZÁR Károly: Csillagászati felfedezések a távcső feltalálásának korában. (Előadatott az 1875 május 8-ikán tartott természettudományi estélyen.) = Természettudományi Közlöny 7. 1875. júl. 71. füz. pp. 257-263. [SRG.]

Természettudományi estély. Az egyetemi vegytani intézetében. 1875. május 8-ikán szombaton, d. u. 6 órakor. = Természettudományi Közlöny 7. 1875. júl. 71. füz. p. 288. Császár Károly: Csillagászati felfedezések a távcső feltalálásának korában címmel tart előadást. [SRG.]

  "Protogeneia", új bolygó. = Természettudományi Közlöny 7. 1875. aug. 72. füz. pp. 335-336. Schulhof Lipót 1875. júl. 11-én új kisbolygót fedezett fel. Az elsőt, amelyet a bécsi csillagdában fedeztek fel. [SRG.]

  XXVII. Választmányi ülés. 1875. július 15-ikén. = Természettudományi Közlöny 7. 1875. szept. 73. füz. p. 374. Tschermak Gusztáv megköszöni a bécsi cs. k. udvari ásványgyűjtemény számára küldött meteorkövet. "A titkár jelenti, hogy a f. julius ho 25-28-ika közt várható nagyobb meteorhullás megfigyelésére szükséges intézkedések megtétettek." [SRG.]

  XXIX. Választmányi ülés 1875. október 20-ikán. = Természettudományi Közlöny 7. 1875. nov. 75. füz. p. 452. Maskelyne a British Múzeum ásványtani osztályának vezetője megköszöni a zsadányi meteorkő-darabot. Az 1875. aug. meteorhullásról Schwarz Ottó Selmecbányáról, Stozír János Zágrábból már beküldte jelentését. Tóth Mike Szathmárról még nem küldött adatokat. [SRG.]

  L. I. [LENGYEL István]: Az 1874-ben elhúnyt tudósok nekrologja. = Természettudományi Közlöny 7. 1875. dec. 76. füz. p. 470., 472. Angström, Anders Jonas fizikus, csillagtani tanszék asszisztense (1814. aug. 13. - 1874. jún. 21.); Mädler, Johann Heinrich von (1794. máj. 29. - 1874.). [SRG.]

  XXXI. Választmányi ülés. 1875. november 17-ikén. = Természettudományi Közlöny 7. 1875. dec. 76. füz. p. 485. Hullócsillag megfigyelésről. [SRG.]

DANKÓ József: Kopernik Miklós arczképei. = Uj Magyar Sion Hatodik évi folyam 1875. 6. füz. pp. 401-408. "Kopernik M. születésének négyszázados emlékünnepe 1873-ban arczképeinek majdnem megszámlálhatlan sokaságát hozta napvilágra." [SRG.]

Vulkanikus kitörés a napon. 1874. szept. 7-én. = Vasárnapi Ujság 22. 1875. jan. 3. 1. sz. p. 10. "E ritka tünemény, melyet Young tanár figyelt meg Amerikában, óriási mérvű könenyrobbanás volt a nap légkörében." [HAI.]

A khinaiak ismeretei az üstökösökről. = Vasárnapi Ujság 22. 1875. jan. 3. 1. sz. p. 8. Az Egyveleg című rovat rövid cikke. [HAI.]

K. T. K. [Könyves Tóth Kálmán]: Légkörünk. = Vasárnapi Ujság 22. 1875. márc. 7. 10. sz. pp. 153-153. "...Junó igen kifejlett légkörben forog, a Ceresé még jelentékenyebb; Pallás légköre pedig oly túlságos nagy, hogy abból maga a csillag, mint ködből a lámpafény, csak gyéren látszik ki. A közönséges légkör a bujdosó sugarához képest csak parányi töredék, mig Pallás légköre tizenötszörte vastagabb a sugár hosszánál. Sajátságos eltérés ez a naprendszerben, Schroeter számitása szerint e csillag légköre 690 mérföldnyire terjed." [HAI.]

S. L. [SÁMI Lajos]: A jövő negyedszázad égi tüneményei. = Vasárnapi Ujság 22. 1875. dec. 5. 49. sz. p. 775. "Kirkwood Dániel amerikai tanár "Csillagászati jövendölések" czim alatt egy amerikai lapban táblás kimutatást közöl ama nevezetesebb tüneményekről, melyek az égen a közelebbi huszonöt év alatt láthatók lesznek. ...ma már a meteorokat is amaz égi testek közé lehet számítani, melyeknek pályája és megjelenése biztosan kiszámitható,..." [HAI.]

          1876.

FEHÉR Ipoly: Kisérleti természettan. Az ujabb elméletek alapján szerkesztett kézikönyv középtanodák felsőbb osztályai számára. Irta Fehér Ipoly pannonhalmi bencés, az esztergomi főgymnasium igazgatója. Második javított kiadás. Budapest, 1876. Franklin-Társulat nyomdája, Magyar Irodalmi Intézet és könyvnyomda. 652 p. + 1 színes t. A szerző előszava Pannonhalmán kelt, augusztus hóban, 1871.; A szerző előszava a második kiadáshoz Esztergomban kelt, július hóban, 1875.; Csillagászat: pp. 132-134. A központi mozgás törvényei, az égi testek keringése. A Kepler-féle törvények.; pp. 137-139. A röperő hatása földünk nehézség-erejére és alakjára.; pp. 141-142. A tengely.ingadozás a földnél. Százados-ingadozás (Nutatio).; pp. 153-154. Foucault ingája.; pp. 367-371. A fény terjedési sebessége. Römer Olaf. Fénytévedés (Abberatio). Bradley, Fizeau, Foucault fénnyel kapcsolatos kutatásai.; pp. 459-464. Távcsövek. [KSZ.]

GREGUSS Gyula: Greguss Gyula összegyűjtött értekezései. Emlékbeszéddel Greguss Ágosttól. A szerző arczképével. Kiad. a K. M. Természettudományi Társulat. Budapest, 1876. Franklin-Társulat nyomdája. 376 p. /Természettudományi Könyvkiadó Vállalat. 11./ A csillagászathoz kapcsolódó fejezetek: Az időjárásról (1865) (pp. 13-25.). "Az évszakok váltakozása a föld tengelyének helyzetéből ered."; A tehetetlenség törvénye (pp. 243-253.). "A kitartás az égitestek keringésében mint szabályozó, pálya-fentartó erő szerepel." ; Hogy mozog a világ (pp. 340-364.). "...a föld szabott időközökben megfordul tengelye körül s körülkeringi a napot, mely ismét az egész naprendszerrel együtt kering valamely ismeretlen középpont körül."; A kötetben találhatunk még elszórtan csillagászati szempontból értékelhető adatokat. Például a Határkérdések a szép és a természettudomány között (1868) című értekezésben (pp. 107-140.), ugyan meg nem nevezi, de ismerteti a Titius-Bode-szabályt (p. 119). [HAI.]

  KONKOLY Miklós: Csillagászati megfigyeléseim 1874 és 1875-ben. 3 táblával. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1876. A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Athenaeum nyomda. 41 p., 3 t. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 4. köt. 4. sz./ Beterjesztetett a III. osztály ülésén 1876. márc. 6. Ó-gyallai lakóháza északi sarkán lévő csillagdáját lebontotta és a kertjében alapjaitól újra felépítette 1874 tavaszán. Az új épület ismertetése. Az új 10 hüvelykes Browning-reflektor elhelyezése.
Színképelemzések az 1874. III. sz. (Coggia), az 1874. IV. sz. (Borelli), az 1874. V. sz. (Coggia), az 1875. Encke-féle üstökösökről. Hulló csillagok: nemzetközi észlelőhálózat meteoroscop és meteorspectrocop használatával. Meteorok színképének észlelése 1874. aug. 7-12-ig és 1875. júl. 27-31-ig. A csillagda földrajzi fekvésének meghatározása. Kolozsvárott (a csillagvizsgáló) földrajzi hosszának meghatározása. Földrajzi hossz-különbség Ó-Gyalla és Zágráb (reáliskola) között. A Vénus átvonulásának észlelése Kolozsvárott 1874. dec. 9-én. Az ó-gyallai csillagvizsgáló földszinti és emeleti alaprajza (1. tábla).; Az új reflektor műszaki rajza (2. tábla).; Fekete-fehér rajzok a Coggia-üstökösről (1874. jún. 6. és júl. 3.) és az Encke-üstökösről (1875. ápr. 2.). Üstökös színképek színes rajza. (3. tábla). [KSZ.]

  KONKOLY Miklós: Napfoltok megfigyelése az ó-gyallai csillagdában. Egy táblával. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1876. A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Athenaeum nyomda. 51 p., 1 t. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 4. köt. 5. sz./ Beterjesztetett a III. osztály ülésén 1876. márc. 6. A napfoltok megfigyelése 1874-ben és 1875-ben, kivetítéssel, rajzolva. Táblázat az észlelt foltok helyzetéről és méretéről. A napfoltok kinézetének szöveges jellemzése 1874-1875-ben. A kihajtható mellékleten az 1874. jan. 29. és 1875. máj. 5. közötti legszebb hét napfoltcsoport fekete-fehér rajza. [TZS.]

  KNAUZ Nándor: Kortan. Hazai történelmünkhöz alkalmazva. A Magyar Tudományos Akademia által jutalmazott pályamű. Írta Knauz Nándor. Budapest, 1876. Az Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, Athenaeum nyomda. 589 p. Igen alapos és részletes kronológiai kézikönyv. Főbb fejezetek: Római időszámítás. Az időfelosztásról. Az év felosztásáról. Keresztény időszámítás. A napról. A hétről. A hóról. Az évről és az új naptár behozataláról. A húsvét idejéről. A húsvét idejének tört. megállapítása. A húsvétszámításról. A holdkörről. A napkörről. A napi betűkről. A holdkulcsról. A holdszabályzókról. A napszabályzókról.
A napkulcsról. Az évi szabályzókról. Az időközről. Örökös húsvéti táblák. Az új naptár szerinti húsvétszámításról. Az évszámításról. A kereszténység első századaiban. Az adókörről. A ker. évszámítás behozataláról. Az év kezdetéről. Az év kezdetéről hazánkban. Különféle időszakok. Olympias. Lustrum. Seculum. Különféle aerák és periódusok betűrendben. Őseink időszámítása. Naptári forrásaink. Középkori betűrendes naptár. Évtábla. Főnaptár. Éves naptári táblák. Királyaink sorozata. A római pápák sorozata. Török időszámítás. Zsidó időszámítás. [KSZ.]

  M. Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral. MDCCCLXXVI-re [1876-ra]. Budapest, 1876. A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó-hivatala. Nyomatott az Athenaeum nyomdájában. 348 p. Csillagászat: pp. 1-164. Csillagászati és közönséges naptár. Szerk.: Kondor Gusztáv. Ünnepszámitás 1876-ra (p. 5.). Időszámítás 1876-ra (pp. 6-7.). Gergely-féle naptár. Julius-féle naptár. Zsidó-naptár. Török-naptár. Időegyenlet. Csillagidő. A nap hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A hold hossza, elhajlása, kelte és lemenete. A bolygók egyenes emelkedése, elhajlása, kelte, delelése és lemenete. Égi jelenetek. Csillag-födések. (pp. 8-74.). Nap- és holdfogyatkozások 1876-ra (pp. 80-81.). Pályakör ferdesége, nap irányferdülése, látköze, és sugara, hold látköze és sugara (pp. 82-83.). Naprendszerünk (pp. 84-87.). Bolygódok jegyzéke felfedezésük ideje szerint (pp. 88-93.).
A föbolygók nevei betű szerint rendezve (pp. 94-95.). A főbolygók pályaelem rendszerei (pp. 96-107.). A főbolygók a naptól való távolságuk és csillagzati keringési idejök szerint rendezve (pp. 108-113.). A főbolygók a középkivüliségük szerint rendezve (pp. 114-116.). A főbolygók a pálya-hajlásúk szerint rendezve (pp. 117-119.). A mellékbolygók pályaelem rendszerei (pp. 120-121.). A kerülékes pályája üstökösökről (pp. 122-132.). A kerülékes pályája üstökösök pálya-elemrendszerei (p. 133.) Üstökösök kerülékes pálya-elemrendszerei (pp. 134-143.). Az alapcsillagok középhelyei 1876-ra (pp. 144-145.). Pótlék. 25 fényes csillag középhelyei 1876-ra (p. 146.). A csillagdák földirati fekvései (pp. 147-151.). Jegyek és rövidítések magyarázata (pp. 152-154.). Csillagászati és közönséges naptár elrendezése (pp. 155-164.). [HAI.]

SCHENZL Guidó: Útmutató meteoritek megfigyelésére. A K. M. Természettudományi Társulat megbízásából írta Schenzl Guido a Meteorologiai és Földdelejességi M. Kir. Központi Intézet igazgatója. Két fametszetű ábrával. Budapest, 1876. Magyar Természettudományi Társulat, Franklin-Társulat nyomda. 18 p. [VLP.]

A természet könyve. Közérdekű olvasmányok a természettudományok köréből. IV. kötet. Bernstein A. német műve után fordította Toldy László. 16. füzet. Budapest, 1876. Franklin-Társulat, Magy. Irod. Intézet és Könyvnyomda. 108 p. Tartalma: Mozgás a naprendszerben.; Képzelmi utazás a világmindenségben. I. rész. [KSZ.]

A természet könyve. Közérdekű olvasmányok a természettudományok köréből. IV. kötet. Bernstein A. német műve után fordította Toldy László. 17. füzet. Budapest, 1876. Franklin-Társulat, Magy. Irod. Intézet és Könyvnyomda. 144 p. Tartalma: Képzelmi utazás a világmindenségben. II. rész.; A földpálya nagyságáról.; Égi tüneményekről. [KSZ.]

A természet könyve. Közérdekű olvasmányok a természettudományok köréből. V. kötet. Bernstein A. német műve után fordította Miavecz László. 18. füzet. Budapest, 1876. Franklin-Társulat, Magy. Irod. Intézet és Könyvnyomda. 132 p. Tartalma: A nap és az élet. I. [KSZ.]

A természet könyve. Közérdekű olvasmányok a természettudományok köréből. V. kötet. Bernstein A. német műve után fordította Nagy István. 19. füzet. Budapest, 1876. Franklin-Társulat, Magy. Irod. Intézet és Könyvnyomda. 136 p. Tartalma: A nap és az élet. II. [SRG.]

A természet könyve. Közérdekű olvasmányok a természettudományok köréből. V. kötet. Bernstein A. német műve után fordította Nagy István. 20. füzet. Budapest, 1876. Franklin-Társulat, Magy. Irod. Intézet és Könyvnyomda. 200 p. Tartalma: A világegyetem szélesebb ismerete.; A csillaghullások és üstökösök rejtélye. [SRG.]

A természet könyve. Közérdekű olvasmányok a természettudományok köréből. V. kötet. Bernstein A. német műve után fordította Miavecz László. 21. füzet. Budapest, 1876. Franklin-Társulat, Magy. Irod. Intézet és Könyvnyomda. 107 p. Tartalma: A színképelemzés és az állócsillagok világa. pp. 3-32.; A végtelenség és a természettudomány. pp. 58-85.; A nap fekvése és rangja a többi állócsillagok között. pp. 85-106. [SRG.]

RÓMER Flóris: A krakkói Corvin Mátyás korabeli magyarországi csillagászati készletekről. = Archeológiai Értesítő 8. 1876. pp. 274-276. Mátyás király csillagászati műszereit (éggömb, asztrolábium) házi orvosának és udvari csillagászénak Ilkusch Mártonnak ajándékozta, aki azt 1494-es végrendeletében a krakkói egyetemre hagyományozta. Krakkóban, a Jagelló könyvtárban vannak. [KSZ.]

A világ vége. = Életképek 1. 1876. júl. 19. 39. sz. pp. 352-353. Meteorokról, novákról. "Egy csillag egyszerre százszor akkora fényben lobogott fel, mint rendesen szokott. Explodált." [SRG.]

B. [BERECZ Ede]: Nekrolog 1874. és 1875-re. = Földrajzi Közlemények 4. 1876. 2. füz. pp. 178-192. Adami Károly C. L. 1802. nov. 2. - 1874. jan. 23.; Argelander 1875. febr. 17.; d’Arrest, Lajos Henrik 1822. júl. 13. - 1875. jún. 14. Berlini, majd koppenhágai csillagász, egyetemi tanár, a Neptunusz egyik fellelője.; d’Avezac Marie-Amand-Pascal de Castera Macaya 1800. ápr. 18. - 1875. jan. 14.; Maedler, Johann Heinrich 1794. máj. 22. - 1874. márc. 14.; Quotelet Lambert-Adolfe-Jacques. Matematikus-csillagász. [IBQ.]

S. F.: Két új meteorita Atacamból. = Földtani Közlöny 6. 1876. 1. sz. p. 18. Cachiyuyal nevű ponton találták az egyik 2,55 kg-os meteoritot. A másik Mejillones környékén volt. Vegyesek. [SRG.]

S. F.: Egy meteorvas belsejéből nyert szénkénegkönegről. = Földtani Közlöny 6. 1876. 4-5. sz. p. 133. Vegyesek. [SRG.]

(G. B.): "Más világok mint a mienk". = Fővárosi Lapok 13. 1876. febr. 17. 38. sz. p. 177. Richard Proctor könyvéről. [ZSE.]

"Egy bolygó": Naprendszerünk fali atlasza. = Fővárosi Lapok 13. 1876. jún. 9. 131. sz. p. 615. [ZSE.]

  SZABÓ Károly: XVI. századbeli magyar kalendáriumok. = Magyar Könyvszemle [1.] 1876. jan-febr. 1. sz. pp. 14-21. 1571-től 1599-ig. [SRG.]

KONKOLY Miklós: A nap foltok és a nap felületének kinézése 1876-ban s pár szó a villanyos érintő készülékekről, melyek jelenleg csillagászati óráknál használatban vannak. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 10. 1876. 1. sz. p. 8. Kivonat. [SRG.]

KONKOLY Miklós: Néhány állócsillag spectruma. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 10. 1876. 3. sz. pp. 32-33. Kivonat. [SRG.]

KONKOLY Miklós: Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén 1874, 1875. és 1876-ban. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 10. 1876. 3. sz. pp. 33-34. Kivonat. [SRG.]

KONKOLY Miklós: Az ó-gyallai csillagdán történt megfigyelések 1874-1875-ben. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 10. 1876. 5. sz. pp. 61-64. Beterjeszti Szily Kálmán. Kivonat. [SRG.]

GRUBER Lajos - KURLÄNDER Ignác: Az 1874. V. (Borelli-féle) üstökös definitiv pályaszámítása. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 10. 1876. 11. sz. pp. 178-180. Szily Kálmán beterjesztésének kivonata. [SRG.]

KONKOLY Miklós: A potsdami astrophysikai observatorium rövid ismertetése. Vogel spectro photometerje és Chrystie fél prismái. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 10. 1876. 15. sz. p. 193. Kivonat. [SRG.]

GRUBER Lajos: A november havi hulló csillagokról. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 10. 1876. 15. sz. pp. 193-194. Szily Kálmán beterjesztésének kivonata. [SRG.]

Az 1874-dik években felfedezett kisebb bolygók. = Természet 8. 1876. 1. sz. pp. 13-14. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1876. január-hóra. = Természet 8. 1876. 1. sz. p. 14. [SRG.]

Az 1875-dik években felfedezett kisebb bólygók. = Természet 8. 1876. 2. sz. p. 26. [SRG.]

A potsdami csillagdáról. = Természet 8. 1876. 2. sz. pp. 26-27. [SRG.]

Vénusz sötét fele is látható! = Természet 8. 1876. 2. sz. p. 27. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1876. februárhóra. = Természet 8. 1876. 3. sz. p. 42. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1876. márcziushóra. = Természet 8. 1876. 5. sz. p. 70. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1876. április-hóra. = Természet 8. 1876. 7. sz. p. 94. [SRG.]

DEUTSCH Miksa: A Kozmosz múltja és jövője. = Természet 8. 1876. 9. sz. pp. 113-124. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1876. májushóra. = Természet 8. 1876. 9. sz. p. 126. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1876. juniushóra. = Természet 8. 1876. 11. sz. p. 154. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1876. julius hóra. = Természet 8. 1876. 13. sz. p. 182. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1876. augusztus-hóra. = Természet 8. 1876. 15. sz. p. 210. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1876. szeptember-hóra. = Természet 8. 1876. 17. sz. p. 238. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1876. október-hóra. = Természet 8. 1876. 19. sz. p. 266. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1876. november hóra. = Természet 8. 1876. 21. sz. p. 294. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1876. deczember hóra. = Természet 8. 1876. 23. sz. p. 322. [SRG.]

THEMÁK Ede: A zsadányi meteorkő. = Természettudományi évkönyv, a délmagyarországi természettudományi társulat közlönye 2. 1875-1876. pp. 103-118. 1875. március 31-én hullott meteoritról. [SRG.]

  Levélszekrény. (2.) = Természettudományi Közlöny 8. 1876. jan. 77. füz. pp. 37-38. AK. kérdése, Mikorra esik a húsvét? HA [Heller Ágost] válaszával. [SRG.]

  Társulatunk új kiadványai. Más világok mint a mienk: Proctor Richard. Ford.: Császár Károly. = Természettudományi Közlöny 8. 1876. febr. 78. füz. pp. 64-66. Tartalma: A mire földünk tanít., A mit a Naptól tanulunk., Az alsó bolygók., Mars, Földünk kisebb kiadásban., Jupiter, a naprendszer óriása., Saturnus, a gyűrűs világ., Uranus és Neptun, a végvidéki bolygók., Meteorok és üstökösök, hivatásuk a naprendszerben., Más világok mint a mienk., Az apróbb csillagok és a csillagok eloszlása a térben., A ködfoltok: vajjon külső tejutak-e azok? Könyvismertetés. [SRG.]

  SZILY Kálmán: Titkári jelentés. Társulati ügyek. XXXV. közgyülés. 1876. január 19-ikén. A m. t. Akadémia kis termében. = Természettudományi Közlöny 8. 1876. febr. 78. füz. p. 81. Ormós Zsigmond Temesvármegye főispánja értesítette a társulatot, hogy 1875. márc. 31-én Zsadányban meteorkövek hullottak. Krenner József, Petrovits Gyula a helyszínen járt. Wartha Vincét megbízták a kémiai vizsgálattal, Krenner Józsefet pedig ásványtani és górcsövi vizsgálattal bízták meg. A meteorokból adtak a bécsi udv. ásvány-gyűjteménynek és a British Múzeumnak is. [SRG.]

  HELLER Ágost: Az iránytű. = Természettudományi Közlöny 8. 1876. ápr. 80. füz. pp. 137-148. [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Levélszekrény (8.). A Húsvét kiszámításához. - (T. I. úrnak Kis-Jenőn). = Természettudományi Közlöny 8. 1876. ápr. 80. füz. p. 174. "...Különben, a mint Kőszeghy Antal tagtársunk ugyan e kérdésre vonatkozólag megjegyzi, a naptár szerinti vagyis a valóságos holdtölte az idén április 8-ikára esik, a középholdtölte pedig április 9-ikére, éjfél utáni 1 óra 52 első perez és 32 másodperczkor, tehát épen a vasárnap kezdetére, a miért is a husvét a fennálló szabály szerint csak a következő vasárnapon, április 16-ikán tartatik meg." [HAI.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: A Jupiter bolygó felszínéről. = Természettudományi Közlöny 8. 1876. máj. 81. füz. p. 205. Csillagtan és időjárástan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Az Encke-féle üstökös mozgásáról. = Természettudományi Közlöny 8. 1876. máj. 81. füz. pp. 205-206. Csillagtan és időjárástan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Vénus átvonulásának fényképei. = Természettudományi Közlöny 8. 1876. jún. 82. füz. pp. 241-242. A manilai csillagvizsgálóban készült fotók. Csillagtan és időjárástan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PRP.]

  BAKSAY Sándor: Melléknapok. = Természettudományi Közlöny 8. 1876. júl. 83. füz. p. 290. Kun-Szt.-Miklóson 1876. ápr. 30-án, körülöttük kör- és ellipszis idomú szivárványok. Apróbb közlemények. [SRG.]

  KURLAENDER Ignácz: A hulló csillagok megfigyeléséről. = Természettudományi Közlöny 8. 1876. aug. 84. füz. pp. 313-316. [SRG.]

  Levélszekrény. (26.) = Természettudományi Közlöny 8. 1876. okt. 86. füz. p. 414. L. S. kérdése, holdvilágnál lehet-e szivárvány? Sz. K. [Szily Kálmán] válaszával. [SRG.]

  Vulkánról, a Merkúron belőli bolygóról. = Természettudományi Közlöny 8. 1876. nov. 87. füz. pp. 440-442. Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

H. Á. [HELLER Ágost]: A földdelejességi erő változásának összefüggése a Nap és Hold mozgásával. = Természettudományi Közlöny 8. 1876. nov. 87. füz. pp. 442-443. Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  Társulati ügyek. XLV. Választmányi ülés. 1876. október 18-án. Konkoly Miklós jelentést tesz a Magyarországban eddig tett hulló csillag megfigyelésekről,... = Természettudományi Közlöny 8. 1876. nov. 87. füz. pp. 453. 1871. jan.-1876 között. [SRG.]

Levélszekrény. (23.) = Természettudományi Közlöny 8. 1876. nov. 87. füz. p. 454. 1865. aug. 4-én éjfél után szivárványt láttak. Sz. K. [Szily Kálmán] válaszával. [SRG.]

  L. I. [LENGYEL István]: Az 1875-ben elhúnyt tudósok nekrologja. = Természettudományi Közlöny 8. 1876. dec. 88. füz. pp. 469-470. Argelander, Friedrich Wilhelm August (1799. márc. 22. - 1875. febr. 17.); Mathieu, Claude Louis (1783. nov. 25. - 1875.). [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Tanulmányok az égitestek fényképezéséről. = Természettudományi Közlöny 8. 1876. dec. 88. füz. pp. 474-475. Cornu párizsi csillagász módszeréről. Csillagtan és időjárástan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

H. Á. [HELLER Ágost]: A Nap mérsékletéről. = Természettudományi Közlöny 8. 1876. dec. 88. füz. p. 475. Csillagtan és időjárástan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Az álló csillagok mozgásáról a látásvonal irányában. = Természettudományi Közlöny 8. 1876. dec. 88. füz. pp. 475-476. Csillagtan és időjárástan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

Perratin toulousi csillagász april 26 fedezte fel a 163-dik kis bolygót. = Uj Magyar Sion Hetedik évi folyam 1876. 6. füz. p. 480. (163) Erigone kisbolygó, melyet Joseph Perrotin fedezett fel. Vegyesek. [SRG.]

G. K.: Galilei Galileo. = Uj Magyar Sion Hetedik évi folyam 1876. 8. füz. pp. 610-620. "A természettudományok, főleg a csillagászat s az erőműtan tágas szép terén óriásilag kimagasló ezen rendkivüli alak ép azon a napon, 1564. febr. 18., jött világra Pisában, midőn egy másik nagyra termett és nagyokat teremtő lángész, Mich. Angelo Buonarotti, e földre nézve Rómában kialudt." [SRG.]

G. K.: Galilei Galileo. (Vége.) = Uj Magyar Sion Hetedik évi folyam 1876. 9. füz. pp. 692-699. "G. a tudománynak első rendű csillagaként fénylik; kár hogy e fényre pörének lefolyása alatti igen különös magaviselete homályt borit." [SRG.]

(Kepler.) = Uj Magyar Sion Hetedik évi folyam 1876. 9. füz. p. 716. "...mondá, hogy a természettudományok valódi czélja: ut Deum creatorem suspicianus! És midőn ama törvényeket fölfedezte, melyek mint Keplertörvények ösmeretesek felkiáltott. "Istenemnek templomot épitettem!"" Vegyesek. [SRG.]

Némely természettudományi ismeretek hajdan. = Vasárnapi Ujság 23. 1876. aug. 13. 33. sz. p. 518. "Az első üstökös, melynek pályáját kizárólag európai észleletek után ösmerjük, a Halley-féle 1456-ból. ...A zavar és rémület általános volt, mert hát ott az üstökös, mint isten haragjának hírnöke." [HAI.]

Némely természettudományi ismeretek hajdan. (Vége.). = Vasárnapi Ujság 23. 1876. aug. 20. 34. sz. pp. 535-536. "E chinai észleletek alapján nyolcz üstököst lehetett kiszámítani, s ezek a legrégibbek, melyeknek pályáját ösmerjük, ugyanis a 240, 539, 565, 568, 574, 837, 1337 és 1385-dikieket. ...A csillaghullások és meteorkövek legrégibb ismeretét is a chinaiaknak köszönhetjük; azok már az indiai és chinai évkönyvekben időszámításunk előtt több ezer esztendővel nagy szerepet játszottak. ...A görögök állatkörüket valószínűleg a chaldeaiak "dodekametria"-jától kölcsönözték,... Csak 1608-ra jut a távcső fölfedezése." [HAI.]

          1877.

DARVAI Móricz: Bolygópályák meghatározása három geocentrikus észlelet alapján. Pécsett, 1877. Nyomatott ifj. Madarász Endrénél. 34 p., 1 t. [TZS.]

  GRUBER Lajos: 24. éta Cassiopeiae kettős csillag mozgásáról. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1877. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Athenaeum nyomda. 19 p. / Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 5. köt. 6. sz./ Felolvasta a III. osztály ülésén 1877. jan. 8-án Kondor Gusztáv. [KSZ.]

  HOITSY Pál: Csillag-észlelés a kelet-nyugot vonalban. Egy számtáblával. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1877. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Athenaeum nyomda. 58 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 5. köt. 3. sz./ Felolvasta Kondor Gusztáv a III. osztály ülésén 1876. nov. 6-án. [KSZ.]

  KONDOR Gusztáv: Emlékbeszéd Nagy Károly a M. T. Akadémia rendes tagja fölött. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1877. A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó hivatala, Athenaeum nyomda. 24 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 5. köt. 1. sz./ Felolvasta az összes ülésen 1876. dec. 18-án. [KSZ.]

  KONKOLY Miklós: 160 álló csillag szinképe. Megfigyeltetett az ó-gyallai csillagdán 1876-ban. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1877. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-Hivatala, Athenaeum nyomda. 34 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 5. köt. 10. sz./ Felolvasta a III. osztály ülésén 1877. febr. 5-én. A megfigyelt színképek szöveges leírása és osztályba sorolása. [KSZ.]

  KONKOLY Miklós: Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén. I. rész. 1871-1873. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1877. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Athenaeum nyomda. 35 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 6. köt. 1. sz./ Előadta a III. osztály ülésén 1877. jan. 8. Közli az Ó-Gyallán 44 megfigyelő napon észlelt 1041 meteor adatait (időpont, fényesség, kezdetének és végének ekvatoriális koordinátája). Külön leírás az Andromedidák-meteorraj maximumakor, 1872. nov. 27-én Ó-Gyallán (Konkoly által) számlált meteorokról (294 és 1796 hulló csillag), és a Budán ugyanekkor (Schenzl Guidó, Baumgartner György, Kurländer Ignácz által) feljegyzett 189 meteor táblázatos adatai. 1873. okt. 13-án este egy tűzgömb legalább 25 percig tartó nyomát figyelte, színképelemzéssel is. [KSZ.]

  KONKOLY Miklós: Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén. II. rész. 1874-1876. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1877. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Athenaeum nyomda. 39 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 6. köt. 2. sz./ Előadta a III. osztály ülésén 1877. febr. 5. Közli az Ó-Gyallán, Selmecen, Szatmárban, Hódmezővásárhelyen, Zágrábban észlelt 1484 meteor adatait (időpont, fényesség, szín, kezdetének és végének ekvatoriális koordinátája). Az égi helyzetet meteoroszkóppal figyelték meg. Az időmérő eszközöket az országos távírdai huzalokon át szinkronizálták az egy időben észlelők. [KSZ.]

  KONKOLY Miklós: A napfoltok s a nap felületének kinézése 1876-ban. Három képtáblával. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1877. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Athenaeum nyomda. 41 p., 3 t. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 5. köt. 9. sz./ Előadta mint székfoglalót, a III. osztály ülésén 1877. jan. 8-án. Az 1876-os napfoltok szöveges leírása. 103 napon lehetett észlelni, ezek közül 51 napon folttalan volt a napkorong, csak 52 alkalommal látszott napfolt. Táblázat az észlelt foltok helyzetéről és méretéről. Hét napfoltcsoport színezett részletrajza 1876. febr. 13. és 1876. okt. 15. között (1. tábla).; Két napon a napfoltok helyzete (2. tábla).; A naptevékenység alakulásának grafikonja 1872-1876-ig (3. tábla). [KSZ.]

  KONKOLY Miklós: A teljes holdfogyatkozás 1877. február 27-én és az 1877. (Borelli) I. számu üstökös szinképének megfigyelése az ó-gyallai csillagdán. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1877. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Athenaeum nyomda. 7 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 5. köt. 8. sz./ Felolvasta a III. osztály ülésén 1877. márc. 5-én.; Messier nevének egyik legkorábbi említése. p. 3. "Ebből azt is következteti Kepler, hogy a minő a levegő állapota ott, hol a nap sugarai a föld légkörét érik, olyan szín idéztetnék elő a holdon. Erre alapítva, Messier 1783-ban a hold felületét különböző színben akarta megvilágítva látni, sőt már 1779-ben Helfenzrieder is vett észre egyenetlen megvilágítást." [KSZ.]

KUHN Lajos: A Nap munkája. Három népszerű felolvasás. Temesvárott, 1877. Nyomatott a Csanád-Egyházmegyei Könyvnyomdában. 71 p. Különlenyomat a "Természettudományi Füzetekből". [TZS.]

M. Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral. MDCCCLXXVII-re [1877-re]. Budapest, 1877. A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó-hivatala. Nyomatott az Athenaeum r. társ. nyomdájában. 348 p. Csillagászat: pp. 1-162. Csillagászati és közönséges naptár. Szerk.: Kondor Gusztáv. Ünnepszámitás 1877-re (p. 5.). Időszámítás 1877-re (pp. 6-7.). Gergely-féle naptár. Julius-féle naptár. Zsidó-naptár. Török-naptár. Időegyenlet. Csillagidő. A nap hoszsza, elhajlása, kelte és lemenete. A hold hoszsza, elhajlása, kelte és lemenete. A bolygók egyenes emelkedése, elhajlása, kelte, delelése és lemenete. Égi jelenetek. Csillag födések (pp. 8-79.). Nap- és holdfogyatkozások (pp. 80-81.). Pályakor ferdesége, nap irányferdülése, látköze és sugara, hold látköze és sugara (pp. 82-83.). Naprendszerünk (pp. 84-87.). Bolygódok jegyzéke felfedezésök ideje szerint (pp. 88-93.). A főbolygók nevei betű szerint rendezve (pp. 94-95.). A főbolygók pályaelem rendszerei (pp. 96-107.).
A főbolygók a naptól való távolságuk és csillagzati keringési idejök szerint rendezve (pp. 108-113.). A főbolygók a középkivüliségük szerint rendezve (pp. 114-116.). A főbolygók pálya-hajlásuk szerint rendezve (pp. 117-119.). A mellékbolygók pályaelem rendszerei (pp. 120-121.). A kerülékes pályáju üstökösökről (pp. 122-131.). A kerülékes pályáju üstökösök pálya-elemrendszerei (p. 133.) Üstökösök kerülékes pálya-elemrendszerei (pp. 134-141.). Az alapcsillagok középhelyei 1877-re (pp. 142-143.). Pótlék, 2 5 fényes csillag középhelyei 1877-re (p. 144.). A csillagdák földirati fekvései (pp. 145-149.). Jegyek és rövidítések magyarázata (pp. 150-152.). Csillagászati és közönséges naptár elrendezése (pp. 153-162.). III. A Mathematicai és természettudományok osztálya. Megválasztott levelező tagok: [...] Konkoly T. Miklós, csillagász. Ó-Gyallán. Vál. jun. 8. 1876. (p. 276.). [HAI.]

SOÓS Mihály: A keresztény álláspontja a természetben. I. köt. Budapest, 1877. Szent István-Társulat. /"Házi könyvtár. 26. / Csillagászat: pp. 119-341. Az anyagi világ, mint egységes egész s a térben létezők egyeteme. Népszerű csillagászat, az asztronómia történetének rövid összefoglalásától a maga korának (korai asztrofizikai) ismeretéig, igen széleskörű, alapos tájékozottsággal. Behatóan foglalkozik a kozmogóniai elméletekkel. A fejezet végén rövid összegezés a teológia szemszögéből tárgyalva. (Soós Mihály, 1832-1899, premontrei kanonokrendi pap, előbb a szombathelyi gimnázium, 1865-től a keszthelyi gazdasági főiskola matematika-fizika tanára, irt meteorológiai és földrajz-földtani munkát is.) [IBQ.]

MARTIN Lajos: "A csillagászat ujabbkori haladásáról." In: Értesitő a " Kolozsvári Orvos-Természettudományi Társulat" 1877. ápril 14-én tartott negyedik természettudományi estélyéről. Kolozsvártt, 2. 1877. Nyomatott K. Papp Miklósnál. pp. 19-24. [SRG.]

FEJÉRPATAKY László: Jog- és természettudomány az Árpádok alatt. = Figyelő 3. 1877. pp. 184-198. Az astronomia. pp. 194-195. [SRG.]

- ba- [BERECZ Antal]: Vegyes közlemények. Neptunusz holdja ... In: Földrajzi Közlemények Szerk.: Berecz Antal. Ötödik kötet. 1. füz. Kiadja a Magyar Földrajzi Társulat. Budapest, 1877. Nyomatott Fanda József Könyvnyomdájában. p. 48. "… a washingtoni csillagdán 1873 november havától, egész 1874 februárjáig gyakran észleltetett. Newcomb ezen mellékbolygó elemeit a tett észleletek alapján meg is határozta. A második holdnak ezen idő alatt még csak nyomát sem látták, bár azt többször igen szorgalmasan keresték." [SRG.]

A földrajz halottai 1876-ban. Jelinek K. [Karl] dr. = Földrajzi Közlemények 5. 1877. 3. füz. pp. 130-131. A bécsi egyetemi Csillagvizsgáló asszisztense, a prágai csillagvizsgáló vezetője 1852-ig, majd a bécsi Meteorológiai Intézet igazgatója, a magyarországi légkörtan és a meteor-rajok észlelésének szorgalmazója. [IBQ.]

(H. P.): Naprendszerünk harmóniája. = Fővárosi Lapok 14. 1877. máj. 9. 106. sz. pp. 516-517. Valószínűleg Hoitsy Pál a szerző. [ZSE.]

KATONA Clementin: A világegyetem nagysága. = Fővárosi Lapok 14. 1877. júl. 27. 170. sz. p. 823. Körner F. nyomán. [ZSE.]

KONKOLY Miklós: A potzdami "Sonnenwarte". = Fővárosi Lapok 14. 1877. aug. 24. 192. sz. pp. 926-927. Itt valóban "potzdami" van. [ZSE.]

KONKOLY-THEGE Miklós: "A nap foltok és a nap felületének kinézése 1876-ban s pár szó a villanyos érintő készülékekről, melyek jelenleg csillagászati óráknál használatban vannak". = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 11. 1877. 1. sz. p. 8. Székfoglaló értekezése kivonata. [SRG.]

GRUBER Lajos: "24, éta Cassiopeiae kettős csillag mozgásáról." = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 11. 1877. 1. sz. pp. 11-12. Rövid kivonat. Kondor Gusztáv mutatja be. [SRG.]

KONKOLY-[THEGE] Miklós: Néhány álló-csillag spectruma. Hullócsillag megfigyelések a magyar korona területén 1874. év elejétől 1876. végeig. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 11. 1877. 2. sz. pp. 32-34. Kivonatok. [SRG.]

GRUBER Lajos - KURLÄNDER Ignácz: "Az 1874. V. (Borelli-féle) üstökös definativ pályaszámítása”" = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 11. 1877. 13. sz. pp. 178-180. Szily Kálmán terjeszti elő. [SRG.]

GRUBER Lajos: "A november havi hulló csillagokról". = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 11. 1877. 14. sz. pp. 193-194. Szily Kálmán terjeszti elő. Kivonat. [SRG.]

KONKOLY Miklós: "A potsdami astrophysikai observatorium rövid ismertetése".; Vogel spectrophotometerje és Chrystie fél prismái”. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 11. 1877. 14. sz. p. 193. Kivonat. [SRG.]

ZAJZON Farkas: A természettan történelmének rövid vázlata. (Folytatás.) = Nemere 7. 1877. jan. 3. 1. sz. p. 2. [SRG.]

ZAJZON Farkas: A természettan történelmének rövid vázlata. (Folytatás.) = Nemere 7. 1877. jan. 6. 2. sz. pp. 6-7. [SRG.]

ZAJZON Farkas: A természettan történelmének rövid vázlata. (Folytatás.) = Nemere 7. 1877. jan. 17. 5. sz. p. 18. [SRG.]

ZAJZON Farkas: A természettan történelmének rövid vázlata. (Folytatás.) = Nemere 7. 1877. jan.24. 7. sz. pp. 25-26. [SRG.]

ZAJZON Farkas: A természettan történelmének rövid vázlata. (Folytatás.) = Nemere 7. 1877. jan. 27. 8. sz. p. 29. [SRG.]

ZAJZON Farkas: A természettan történelmének rövid vázlata. (Folytatás.) = Nemere 7. 1877. febr. 7. 11. sz. p. 43. [SRG.]

ZAJZON Farkas: A természettan történelmének rövid vázlata. (Vége.) = Nemere 7. 1877. febr. 10. 12. sz. p. 46. [SRG.]

ZSILINSZKY Mihály: Bonfinius Antal történetíró, jellemzése. = Századok. A Magyar Történelmi Társulat Közlönye 11. 1877. pp. 510-527. Rendkívüli események bekövetkeztét napfogyatkozások, üstökös jelenések jelzik. Mátyás veszedelmét és halálát 1489 januárjában hullott meteor és ezzel egyidőben erős mennydörgés jelezte. pp. 513-514. [SRG.]

[SZILÁGYI Sándor]: Kérelem a hazai tudósokhoz. = Századok. A Magyar Történelmi Társulat Közlönye 11. 1877. pp. 893-894. Vegyes közlemények. Dr. Hipler külföldi tanár előbb Kopernikusz életrajzát kutatta, újabban figyelmét ugyanennek egyes kimagasló tanítványaira terjesztette ki. Tavaly Rheticus életművét adta ki (Die Chorographie d. Joachim Rheticus. Dresden, 1876.) és művének 8-dik lapján említi, hogy Rheticus 1557-ben Krakkóba, majd innen Kassára utazott, hol 1574. dec. 4-én meghalt. Ez után Hipler "hazánk egyik nagy tekintélyű tudósához folyamodott útbaigazításért" nehogy Rheticus életrajza megalapozatlan legyen. "E sorok írója" említett hazai tudósunktól azt a megbízást kapta, hogy Rheticusnak Kassa városában történt haláláról adatokat gyűjtsön. "Fájdalom! Minden fáradozásom daczára, sőt hazánk első rangú tudósainak közvetítése folytán sem tudtam eredményre vergődni." Ezek után segítséget kér a hazai tudósoktól és ígéri, hogy az adatok közlésére a Századok szerkesztősége szívesen ad teret. [KSZ.]

KONKOLY Miklós: A Nap és a Merkur közt sejtett bolygóról. = Természet 9. 1877. 1. sz. pp. 1-6. [SRG.]

Az 1875-dik évben felfedezett kisebb bolygókról. = Természet 9. 1877. 1. sz. p. 13. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1877. január hóra. = Természet 9. 1877. 1. sz. p. 14. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1877. február hóra. = Természet 9. 1877. 3. sz. p. 42. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1877. február hóra. = Természet 9. 1877. 4. sz. p. 56. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1877. máczius hóra. = Természet 9. 1877. 5. sz. p. 70. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1877. április hóra. = Természet 9. 1877. 7. sz. p. 98. [SRG.]

KONKOLY Miklós: 1877. I. számú (Borelli) üstökös szinképe. = Természet 9. 1877. 9. sz. pp. 123-124. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1877. május hóra. = Természet 9. 1877. 9. sz. p. 126. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1877. junius hóra. = Természet 9. 1877. 11. sz. p. 154. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1877. julius hóra. = Természet 9. 1877. 13. sz. p. 182. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1877. augusztus hóra. = Természet 9. 1877. 15. sz. p. 210. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1877. szeptember hóra. = Természet 9. 1877. 17. sz. p. 238. [SRG.]

Marsz a Nappal ellenállásban. = Természet 9. 1877. 18. p. 252. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1877. október hóra. = Természet 9. 1877. 19. sz. p. 266. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1877. november hóra. = Természet 9. 1877. 21. sz. p. 294. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1877. deczember hóra. = Természet 9. 1877. 23. sz. p. 322. [SRG.]

Miért nem fedezték fel már régebben Marsz holdjait? = Természet 9. 1877. 24. sz. p. 336. [SRG.]

KUHN Lajos: A Nap munkája. (3 népszerű felolvasás Dr. Kun Lajostól.). [1.] = Természettudományi Füzetek, a délmagyarországi természettudományi társulat közlönye 1. 1877. 1-2. füz. pp. 3-24. "... Az I. fejezetben a munka fogalmáról és a napsugarak 3-féle osztályozásáról leend szó; a II. fejezet a Nap munkáját fogja tárgyalni, amint az a világrendszerben általában és földünk fölületén különösen mutatkozik; mig a III. fejezetben nagyon röviden fogom leírni a Nap természetét, erőkészletét és végét. [...] Források gyanánt szolgáltak J. Tyndal, a hires angol természettudós népszerű művei; továbbá Helmholtz, nagytekintélyű német természettudósnak népszerű felolvasásai és Pater Secchi, hires olasz jezsuitának tudományos művei..." [HAI.]

Irodalmi szemle. "Die Sonne", von P. A. Secchi. = Természettudományi Füzetek, a délmagyarországi természettudományi társulat közlönye 1. 1877. 1-2. füz. pp. 44-45. "...Director der Sternwarte des Collegium Romanum zu Rom. Autorisirte deutsche Ausgabe ... herausgegeben durch Dr. H. Schellen, Director der Realschule zu Köln ... Mit zahlreichen Holzschnitten, zwei Fotografien und 8 farbigen Tafeln. Braunschweig, Druck und Verlag von George Westermann, 1872; drei Abtheilungen, 848 Seiten, Preis 12 fl. ö. W. Aki korunk csillagászainak munkálkodásait figyelemmel kíséri, kétségkívül már régen ismeri a híres jezsuita Pater Secchi nevét, mert tudvalevőleg napjainkban ő a legkitűnőbb csillagászok egyike. [...] Az egész mü feloszlik 3 részre. Az I. rész a nap alkatát tárgyalja 12 fejezetben.
Névleg bőven tárgyaltatnak a napfoltok alkata, mozgása, azok megfigyelése, szinképi elemzése; a nap atmosphaerája, chromosphaerája, photosphaerája, koronája és azok szinképi elemzése; a nap hőmérséke, melegének keletkezése és fentartása sat. A II. rész a 13. és 14. fejezetben a napnak hatását kifelé tárgyalja, névleg a napnak sugárzását és a napot mint a naprendszer központját. A III. rész pedig egy fejezetben a napokról vagy álló csillagokról szóló elméleteket fejtegeti. Végre a függelékben az 1871. évi deczember 12-én észlelt teljes napfogyatkozás iratik le és a napról szóló müvek soroltatnak föl. A művet nemcsak a kezdő, hanem a kész szakférfiú is haszonnal és élvezettel olvashatja, tanulmányozhatja." [HAI.]

Társulati ügyek. Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. I. Közgyűlés (3-dik rendes évi). 1877. február 4-én- A vármegyeház nagytermében. = Természettudományi Füzetek, a délmagyarországi természettudományi társulat közlönye 1. 1877. 1-2. füz. pp. 46-48. "...Rudnai Nikolics Sándor elnöki megnyitója után következett a tárgysorozat 2-ik pontja, t. i. a titkári jelentés a társulat egész évi szellemi működéséről. Előadja dr. Kuhn Lajos, ideigl. titkár. [...] Népszerű felolvasás 10 tartatott 6 külön előadó által következő rendben [...]:november hóban: [...] Dr. Kuhn Lajos: "A nap munkájáról a világegyetemben általában és földünk légkörében különösen," (magy.) [...] deczember hóban: [...] Szalkay Gyula: "A világok keletkezéséről, különösen a Kant és Laplace-féle elméletekről." (német.)" [HAI.]

Csillagvizsgáló intézet Kalocsán. Különfélék. = Természettudományi Füzetek, a délmagyarországi természettudományi társulat közlönye 1. 1877. 1-2. füz. pp. 62-63. "...Dr, Haynald Lajos kalocsai érsek újabb nagyszerű tényéről ir a "Hon" a következő czim alatt: "Csillagászati intézet Kalocsán". A "Hon" sorai a következők. Azon helyzetben vagyunk, hogy a kalocsai érsek egy uj nagyszabású országszerte bizonynyal osztatlan örömmel fogadott intézkedését közölhetjük olvasóinkkal. A csillagvizsgáló intézetek, melyek egyik főjelét képezik a nemzetek művelődési fokának, nálunk az újabb időkben szomorú sorsra jutottak.
A gellérthegyi csillagvizsgáló torony eltűnt, úgy szintén a bicskei is, melyet Nagy Károly a tudomány színvonalának megfelelően szerelt fel s mindkettőnek gazdag műszerei legnagyobb részt használatlanul hevernek; a károlyfehérvári és egri csillagvizsgáló intézetek működése eltörpült, részben a vezető egyének hiánya miatt s ha nem akadt volna egy derék lelkes hazafi Konkoly Thege Miklós, Magyarország ma e tekintetben példátlan sülyedést s hanyatlást mutathatna föl..." [HAI.]

KUHN Lajos: A Nap munkája. (3 népszerű felolvasás Dr. Kun Lajostól.). 2. = Természettudományi Füzetek, a délmagyarországi természettudományi társulat közlönye 1. 1877. 3. füz. pp. 65-81. [HAI.]

SZALKAY Gyula: Irodalmi szemle. Kosniologische Briefe über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Weltbaues. = Természettudományi Füzetek, a délmagyarországi természettudományi társulat közlönye 1. 1877. 3. füz. pp. 85-86. "... von Dr- Hermann J. Klein- Zweite, verbesserte und beträchtlich vermehrte Auflage. Mit dem Bildnisse des Verfassers. Graz. Druck und Verlag von Leykam- Josefsthal. 1877. Preis 3 Gulden. [...] E kilenc fejezetben az ujabbkori csillagászatnak vívmányaival ismerkedünk meg könnyen érthető és folyékony nyelvezetben.
Az első két fejezetben a Mindenséget, annak múltja és jövő fölött uralkodó nézeteket tárgyalva találjuk. A következő három fejezetben az üstökösökről, a meteorokról, meteoritek és meteoritáramlatokról a legújabb nézeteket és vívmányokat dióhéjba szorítva, lelhetjük. A hatodik fejezetben az ember és annak helye bolygónkon, az organikus élet a többi világtesteken, valamint azoknak lakhatósága tárgyaltaik. A három utolsó fejezet a napról, a naprendszerről, annak keletkezéséről, a napfoltokról, az organikus szervezetek fenállhatásának okairól, a nap melegének munkára való átváltozásáról szól, sat..." [HAI.]

KUHN Lajos: A Nap munkája. (3 népszerű felolvasás Dr. Kun Lajostól.). 3. = Természettudományi Füzetek, a délmagyarországi természettudományi társulat közlönye 1. 1877. 4. füz. pp. 97-108. [HAI.]

"A Nap munkája" Különfélék. = Természettudományi Füzetek, a délmagyarországi természettudományi társulat közlönye 1. 1877. 4. füz. p. 124. ... czimű népszerű felolvasások, melyeket Dr. Kuhn Lajos, társ. titkár a temesvári müvelt közönség előtt tartott és melyek részben e fűzetekben is közöltettek, külön lenyomatban megjelentek és igy külön is kaphatók. A tiszta jövedelem a délm. természetrajzi múzeumnak van szánva és minthogy a III-ik felolvasás érdekes kibővítést nyert az által, hogy a Nap delejes hatása, a Nap physikai alkata, erőkészlete és vége is felvétetett, hisszük, hogy a t. cz. közönség kegyes pártfogása következtében a múzeumnak szánt tiszta jővedelem nagyra fog növekedni, a mi a jó ügy érdekében különösen kívánatos lenne. A 4 és fél ívből álló felolvasások ára 50 kr. és megrendelhetők Dr. Kuhn Lajos, főgym. tanárnál Temesvárott." [HAI.]

Futó csillag. Különfélék. = Természettudományi Füzetek, a délmagyarországi természettudományi társulat közlönye 1. 1877. 5. füz. p. 156. ... Október 14. és 15-ike közti éjjel a szép csillagos égboltozaton gyönyörű tünemény vala látható. Körülbelül háromnegyed 1 órakor keletről északnyugati irányban hirtelen vakító lény vonult el egyenes vonalban, mintha valamely nagy csillag futott volna át a téren, útjában mindenütt elszórván saját anyagát, mely vakító fényben ugyanazon irányban látszott lebukni egy távolabbi égitestre. A tüzvonal csakhamar elvesztette egyenes irányát, a közepe délfelé görbült meg és kerülékes ivezetü kalapot látszott képezni, mely majd patkó alakot vett föl, mig később a tüzvonal kerülők alakot öltött és folyvást halványulván, tejfehér színbe játszott át és elenyészett. A feltűnő fény alig tartott 10 perczig, de sokáig vala észlelhető (1/2 óra) a halavány fény az ég ezen tájékán..." [HAI.]

Figyelmeztetés. Különfélék. = Természettudományi Füzetek, a délmagyarországi természettudományi társulat közlönye 1. 1877. 5. füz. p. 159. "A Nap munkája" czimü népszerű felolvasásokat Dr. Kuhn Lajos-tól ismételve ajánljuk a t. ez. olvasó közönség figyelmébe, annyival inkább, mivel a szerző a befolyó tiszta jövedelmet a délm. term, múzeumnak ajánlotta fel. A jó ügy érdeke tehát úgy kívánja, hogy nevezett felolvasások minél nagyobb körben terjesztessenek. A 4 1/2 ívből álló felolvasások ára 50 kr. és megrendelhetők Dr. Kuhn Lajos, főgymn. tanárnál Temesvárott." [HAI.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Új csillag a "Hattyú" csillagképben. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. jan. 89. füz. pp. 35-36. Schmidt Gyula athéni csillagász 1876. nov. 24-én egy harmadrendű csillagot észlelt, amely azóta folyamatosan veszt a fényéből. A novát Hoitsy Pál is észlelte a pólai obszervatóriumból. [Nova Cygni 1876 = Q Cyg.] Csillagtan és időjárástan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  KONDOR Gusztáv: Nagy Károly, m. akadémiai tag emlékezete. (Kivonat a m. tud. akadémiában 1876. decz 18-ikán felolvasott emlékbeszédből.) = Természettudományi Közlöny 9. 1877. febr. 90. füz. pp. 56-65. [SRG.]

  Tudományos mozgalmak a hazában. A M. tud. Akadémia Természettudományi Osztályülésein... = Természettudományi Közlöny 9. 1877. febr. 90. füz. pp. 77-78. Konkoly Miklós levelező tag székfoglalója: "Az 1876-ik évben Ó-Gyallán megfigyelt napfoltok."; Konkoly "Szólott az 1871-től - 1873 bezártáig a magyar korona területén megfigyelt hulló-csillagokról."; Gruber Lajos dolgozata a "24 éta Cassiopeiae" kettőscsillag pályaszámításával foglalkozik. [SRG.]

  I. Közgyülés. 1877. január 17-ikén. A m. tudom. Akadémia kis termében. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. febr. 90. füz. p. 83. Hullócsillagok országos megfigyeléséről küldött adatok feldolgozását Konkoly Miklós vállalta. [SRG.]

  Tudományos mozgalmak a hazában. A M. tud. Akadémia Természettudományi Osztályának február havi ülése... = Természettudományi Közlöny 9. 1877. márc. 91. füz. p. 131. Konkoly Miklós első csillagászati dolgozata a hullócsillagok megfigyelésével foglalkozik az 1874-1876-os években. A második dolgozata "160 állócsillag színképe" címet viseli. [SRG.]

  HOITSY Pál: A csillagvizsgálás mai feladatai. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. ápr. 92. füz. pp. 137-149. [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: A geographiai szélességet bármely csillag, vagy a napnak a látóhatár feletti magasságából a delelés (culminatio) idejében egyszerűen ki lehet számítani. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. jún. 94. füz. p. 253. B. G. kérdése. Levélszekrény. (14.) [SRG.]

  NAGY Tamás: 1877 június 17-ikén szép tűzgömböt láttam felvillanni. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. júl. 95. füz. p. 286. Hódmezővásárhelyről. Levélszekrény. (19.) [SRG.]

  GRUBER Lajos: A csillagrendszerekről. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. aug. 96. füz. pp. 289-297. [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Új csillagspektroszkóp. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. aug. 96. füz. p. 308. John Browning készülékéről. Időjárástan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: V. M. úrnak K.-én. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. aug. 96. füz. p. 317. A csavarvonalon mozgó meteor inkább tűzgömb volt 1877. ápr. 13-án. Levélszekrény. (21.) [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Újabb adatok a Nap physikájához. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. szept. 97. füz. pp. 354-356. Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: A Mars-bolygó holdjai. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. okt. 98. füz. pp. 388-389. Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Változások a Hold felületén. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. okt. 98. füz. pp. 389-391. Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

WARTHA Vince: Elsődleges jelentés a zsadányi meteorkő elemzéséről. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. okt. 98. füz. pp. 394-397. Vegytan. Rovatvezető: Wartha Vince. Apróbb közlemények. [SRG.]

  HELLER Ágost: Le Verrier. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. nov. 99. füz. pp. 429-431. A párizsi csillagászati obszervatórium igazgatójának nekrológja, életrajza (1875. szept. 23. - 1811. márc. 11.). Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: V. J. úrnak, D.-ón. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. nov. 99. füz. p. 437. 1877. aug. 16-án holdudvar. Levélszekrény. (30.) [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Újabb nézet az üstökösök szerkezetéről. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. dec. 100. füz. pp. 465-466. Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Gömbvillámok. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. dec. 100. füz. pp. 466-467. 1877. márc. 21-én Franciaoszágban. Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  Dr. Hoitsy Pál "A meteorok mint az élet hordozói" czímű értekezését olvasta fel. = Természettudományi Közlöny 9. 1877. dec. 100. füz. p. 477. Társulati ügyek. VI. Szakülés. 1877. november 21. [SRG.]

Sajó: Les Terres du ciel. Description astronomique, physique, climatologique, geographique des planétes qui gravitent avec la Terre autour du Soleil et de l’état probable de la vie a la surface. Par Camille Flammarion Paris. 1877. Nyolcz. 600 l. = Uj Magyar Sion Nyolczadik évi folyam 1877. 1. füz. pp. 55-58. "A szellemdus Flamarion Astronomiát irt. Erről is el lehet mondani: "On revient toujours a ces premiers amours." Flammarion csillagászatában is szellemdus, még pedig a tudományosság rovására." Irodalom és művészet. [SRG.]

S.: Materialismus, oder Christenthum? Eine Frage an den gesunden Menschenverstand. Freiburg. 1875. Herder. Kis nyolcz. 137 lap. = Uj Magyar Sion Nyolczadik évi folyam 1877. 1. füz. pp. 63-65. "A névtelen szerző minden divatos, de téves nézetet bonczolgat, s habár főleg a világos népszerű tárgyalásra törekszik, nem vállalkozott eddig hallatlan fejtegetésekre; egynémely dologban eredeti. ...A hulló meteorok okozzák a fényfejlődést. Amig azonban ezen meteorok bele nem hullottak, nem fénylett, s igy sötétség uralkodott a bolygó felett. A nap létezett, de nem fénylett, és így igaza van Mózesnek, midőn a napot mint fényosztó égi testet, csak a negyedik napon szerepelteti." Irodalom és művészet. [SRG.]

VENCZELL Antal: Kortan. Hazai történelmünkhöz alkalmazva. A magyar tudományos akadémia által jutalmazott pályamű. Irta Knauz Nándor. Budapest, 1876. Negyedrét XV, 589 lap. = Uj Magyar Sion Nyolczadik évi folyam 1877. 2. füz. pp. 144-152. "Maga a munka négy fő részre van osztva. az első, vagyis elméleti rész, különféle időszámitási szabályokat tartalmaz, tekintettel egyszersmind arra, hogy magyar őseink miként számitottak. ...Knauz tehát ezen epochalis munkájával a magyar kortannak megalapitója lett, mely szerencsét a tudományos világ valóban irigyelheti tőle." "Vitéz János esztergomi primásnak esztergomi várlakában egész csillagdája volt..." p. 147. Irodalom és művészet. [SRG.]

ROSTY Kálmán S. J.: Jézus Társasága és a csillagászat. = Uj Magyar Sion Nyolczadik évi folyam 1877. 4. füz. pp. 277-291. Jézustársasági csillagászok külföldön: P. Berand Lőrincz 1702-1777., P. Boskovich Roger meghalt 1787. febr. 13-án., P. Bouvet Joakim, P Clavius Kristóf, P Cysatus János, De Dominis Márk Antonius, P. Fabri Honoratus, P. Gaubil Antal, P. Kircher Athanáz,P. Pardies Gaston Ignácz, P. Petavius (Petau) Dénes, P. Ricci. [SRG.]

(A legrégibb toronyóra) = Uj Magyar Sion Nyolczadik évi folyam 1877. 10. füz. p. 799. "...hazánkban volt Beszterczebányán a XIV. század vége felé. ...Legtöbbet emlitetik a pozsonyi toronyóra 1440. évből. ...1466. már holdtekét is illesztettek rá." Vegyesek. [SRG.]

A magyar tud. akadémia jan. 8-ki ülésében... = Vasárnapi Ujság 24. 1877. jan. 14. 2. sz. p. 28. "...Először Konkoly Thege Miklós tartotta székfoglalóját, s ismertette az ó-gyallai csillagdán 1876-ban általa tett megfigyeléseket a napfoltokról. A napfoltok ezen évben sokkal kisebb számban jelentkeztek, mint a korábbi években. Részletesen ismertette ezután és rajzokban bemutatta a napkorong kinézését 103 napon át, mely idő alatt csak 52 napon voltak láthatók a napfoltok." Ez a Közintézetek, egyletek című rovatban lévő rövid hír csillagászati vonatkozású részének teljes szövege. [HAI.]

A magyar tud. akadémia febr. 5-ki ülésén... = Vasárnapi Ujság 24. 1877. febr. 11. 6. sz. p. 91. "...Végül Konkoly Miklós "Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén 1874., 1875. és 1876-ban", czimü munkáját ismerteté, melynek első részét értekező az osztály múlt havi ülésében mutatta be. Ugyanő egy másik értekezést is tartott, melyben 160 álló csillag spektruma van leírva, megfigyelve Ó-Gyallán. Értekező közli Vogl H. C. berlini tanár typikus beosztását, melyet ő is elfogad egész terjedelemben; e szerint 1-ső typus a fehér, 2-ik a sárga, 3-ik a vörös csillagokat képviseli." Ez a Közintézetek, egyletek című rovatban lévő rövid hír csillagászati vonatkozású részének teljes szövege. [HAI.]

A magyar tud. akadémiának márczius 5-kén tartott ülése... = Vasárnapi Ujság 24. 1877. márc. 11. 10. sz. p. 156. "...A nagy közönség előtt legérdekesb volt Konkoly Miklós értekezése "A hold vörös színéről a fogyatkozás alatt." Csak ritkán történik meg, hogy mikor a holdat a föld árnyéka takarja, láthatatlan legyen, hanem rozsdás vörös szint kap. Kepler ezt a föld légkörében megtörő napsugarak viszfényének tulajdonította, idősb Herschel a hold saját fényének; más tudósok a nap koronájából eredőnek állítják. Konkoly az ó-gyallai csillagdában a febr. 27-iki holdfogyatkozás alatt tett vizsgálódásaikor ugy tapasztalta, egyik állítás sem felel meg a valónak, a vörös fény okainak kikutatása tehát a jövő buvárlatainak van fentartva." Ez a Közintézetek, egyletek című rovatban lévő rövid hír csillagászati vonatkozású részének teljes szövege. [HAI.]

A febr. 27-iki holdfogyatkozás... = Vasárnapi Ujság 24. 1877. márc. 18. 11. sz. p. 173. "...furcsán múlt el Konstantinápolyban. Esti 8 óra felé minden oldalról puskalövések hangzottak. A nem török lakosság azt hitte, hogy lázadás tört ki, s nagy volt a rémület. Utóbb kisült, hogy a lövések csak a holdfogyatkozás miatt történtek. A keleti népeknél ugyanis az a babona uralkodik, hogy a holdat és később általa a földet is veszély fenyegeti az ilyen fogyatkozás alatt. A veszélyt aztán lövések és pokoli lárma által igyekeznek elűzni." Ez a Mi ujság? című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

Csillagvizsgáló intézet Kalocsán. = Vasárnapi Ujság 24. 1877. ápr. 1. 13. sz. p. 204. "Haynald kalocsai érsek intézkedést tett, hogy a kalocsai főgymnasiumban a jezsuiták kezelése alatt az érsek költségén csillagda állíttassék fel. A közoktatási miniszter ez intézkedést szép levélben köszönte meg." Ez a Mi ujság? című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

ORBÓK Mór: Petzval Ottó. = Vasárnapi Ujság 24. 1877. ápr. 15. 15. sz. pp. 225-226. "Petzval utóbbi időben még a csillagászati tanszék helyettesítésével is megbízatván, irt elemi csillagászatot is, melyet szintén az akadémia adott ki." [HAI.]

A kalocsai csillagdát,... = Vasárnapi Ujság 24. 1877. máj. 13. 19. sz. p. 300. "...melyet Haynald érsek állittat föl, július elején kezdik épiteni, s két hó alatt be akarják fejezni. A munkák Konkoly Miklós, a gyallai csillagda tulajdonosa felügyelete alatt folynak. Haynald Lajos érsek, ez uj csillagda tökéletesítésére, egy dékört rendelt el beszerezni, melyet Konkoly Miklós Anglia legelső czégjénél fog készíttetni, hogy méltó legyen a többi műszerhez. Az épületet, az érsek határozott kívánsága következtében az érseki gymnázium épületére emelik." Ez a Mi ujság? című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

Leverrier, a hires franczia csillagász... = Vasárnapi Ujság 24. 1877. aug. 19. 33. sz. p. 520. "...megbetegedett s állapotát igen aggasztónak tartják. A tudós jelenleg 66 éves, kezdetben vegyész akart lenni s csak később adta magát a csillagászatra s mennyiségtanra, melyek terén halhatatlan érdemeket szerzett. 1846. június 14-én jelentette be általános csodálkozás-között a franczia akadémiának, hogy már két év óta tanulmányozza az Uranus pályáját s ennek zavargásaiból egy még ismeretlen bolygó csillag jelenlétét gyanítja..." Az Egyveleg című rovat rövid híre. [HAI.]

A teljes holdfogyatkozást, = Vasárnapi Ujság 24. 1877. aug. 26. 34. sz. p. 541. "...mely e hó 23-24-ike közti éjjel volt, derült égben lehetett szemlélni a fővárosból, s nézték is sokan az érdekes tüneményt. A holdkorongra balról jobbra haladva esett a föld árnyéka és a tündöklő sarló fokról-fokra keskenyebb lett, mig végre 11 óra 24 perczkor egészen eltűnt. A teljes fogyatkozás 12 óra 48 perczig tartott, midőn az elsötétedett holdkorong keleti szélére az első napsugár esett. A teljes fogyatkozás alatt a fényvisszaverődés gyönyörű színjátékot mutatott; rózsaszín és világosbarna szinvegyülékek váltották fel egymást; majd elsötétedett, majd meg kiviláglott." Ez a Mi ujság? című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

Csillagászati fölfedezés. = Vasárnapi Ujság 24. 1877. szept. 2. 35. sz. p. 552. "A nápolyi csillagvizsgáló intézet igazgatója: De Casparis senator ezeket irja egy nápolyi lapnak : Egy Washingtonból érkezett sürgöny jelenti, hogy Gall [! Hall] csillagvizsgáló a Mars bolygónak két holdját fedezte föl. E fontos fölfedezést bizonyára a használt tubus rendkívüli nagyságának köszönthetni, melynek tárgyüvege 26 hüvelyk átmérőjű. Kevés európai csillagvizsgáló lesz képes az érdekes fölfedezést megerősíteni, mert nincs ilyen kitűnő fölszerelésük." Ez az Egyveleg című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

A magyar akadémia okt. 8-iki ülésén... = Vasárnapi Ujság 24. 1877. okt. 14. 41. sz. p. 652. "...A harmadik felolvasás az 1874-iki Borelli-féle üstökös pályájáról szólt, s ez dr. Gruber Lajos és Kurländer Ignácz, a központi meteorológiai intézet tagjainak műve, melyet Szily Kálmán olvasott föl, s egyszersmind kiadásra is ajánlott. Az értekezők hosszas számitások alapján arra az eredményre jutottak, hogy az üstökös keringelési ideje 20,000 esztendő." Ez a Közintézetek, egyletek című rovatban lévő rövid hír csillagászati vonatkozású részének teljes szövege. [HAI.]

HOITSY [Pál]: Leverrier. (1811-1877.). = Vasárnapi Ujság 24. 1877. okt. 21. 42. sz. pp. 657-658. Nekrológ. [HAI.]

A magyar tud. akadémia nov. 5-iki ülésén... = Vasárnapi Ujság 24. 1877. nov. 11. 45. sz. p. 715. "...Konkoly-Thege Miklós leirja a potsdami astro-physikai observatorium uj szerkezetű készülékeit. Végül Szily Kálmán bemutatta Gruber Lajos értekezését, melyben 2461 hulló csillagpálya megfigyelésének főeredményei vannak öszszefoglalva." Ez a Közintézetek, egyletek című rovatban lévő rövid hír csillagászati vonatkozású részének teljes szövege. [HAI.]

Mily távol van a nap a földtől? = Vasárnapi Ujság 24. 1877. dec. 2. 48. sz. p. 760. "Ainy [! Airy], az angol királyi observatorium igazgatója, ujabb számitások alapján a napnak a földtől való távolságát 93.375,000 angol mértföldre, illetőleg 150.268,387 kilométerre teszi. E számítás nem csalhatatlan ugyan, de Ainy [! Airy] határozottan állítja, hogy 200,000 mértföldnél nagyobb különbséggel nem tért el a valóságtól." Ez az Egyveleg című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

A természettudományi társulat nov. 21-iki ülésén... = Vasárnapi Ujság 24. 1877. dec. 2. 48. sz. p. 764. "Hoitsy Pál a tudós világban élénk eszmecserék tárgyát képező kérdéssel foglalkozott, hogy "Lehetnek-e a meteorok az élet hordozói ?" Zöllner azt állítja, hogy a meteor, mely vagy igen alacsony, vagy igen magas hőfokkal jelenik meg a földön, nem csak hogy hordozója nem lehet az életnek, de azt, ha ilyennel találkozik, inkább kioltja, mintsem fejlesztené. Értekező Zöllnerrel tart." Ez a Közintézetek, egyletek című rovatban lévő rövid hír csillagászati vonatkozású részének teljes szövege. [HAI.]

          1878.

BARNA Ferdinánd: Kapcsolat a magyar és a szuomi irodalom között. Budapest, 1878. Magyar Tudományos Akadémia. /Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből. 7/4./ Csillagászat: pp. 6-11. Hell és Sajnovics vardői útjáról és a Demonstratióról. [HAD.]

BERTALANFFY Teodóz: A mennyiségtani földrajz elemei. A középtanodák felsőbb osztályai számára. Írta Bertalanffy Teodóz, pannonhalmi bencés tanár. 38 ábrával. Szombathely, 1878. Bertalanffy könyvnyomdája. 98 p. A szerző előszava Pannonhalmán kelt "márczius hóban 1878." A bevezetésben írja (p. 1.): "Feladatát tekintve az egyetemes földrajz felosztatik: a) mennyiségtani földrajzra, - csillagászat, astronomia - mely az ég testek alakjával, mozgási törvényeivel, a föld viszonyával a többi égi testhez, foglalkozik; b) természettani földrajzra, melynek tárgyát azon tünemények és változások teszik, melyek a föld felületén és légkörében fordulnak elő …; c) politikai földrajzra, mely a földlakók társadlmi és állami viszonyait adja elő. Feladatunkhoz híven, csupán az elsőt ismertetjük fővonalaiban." Így a kötet teljes egészében csillagászati témájú.
Főbb fejezetei: Mennyiségtani földrajz. (pp. 2-25.), A csillagos ég (pp. 26-61.), A hold. (pp. 61-92.), Függelék. A földrajzi szélesség és hosszúság meghatározása. A naprendszer áttekintése. (pp. 93-98.); A kisebb bolygók fölfedezési idejök szerint (pp. 96-98.) táblázatban 172 kisbolygót sorol fel. Részletesen ismerteti a földforgást bizonyító Foucault ingakísérlet elméletét (pp. 16-17.). Itt írja: "Mindezt a kísérletek a legpontosabban igazolják; maga Foucault (1850) készülékét a párisi Notre Dames-i egyházban, és ugyanazon évben a kölni és speieri domban mutatta be." [KSZ.]

FABRITIUS Károly: Erdélynek Honter János által készített térképe 1532-ből. Budapest, 1878. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó Hivatala. 28 p. Olvastatott a M. T. Akadémia 1876. május 22-én tartott ülésén. Az erdélyi szász reformátor, humanista és csillagász híres térképészeti művéről. [REZ.]

  GRUBER Lajos: A november-havi hullócsillagokról. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1878. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Athenaeum nyomda. 36 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 6. köt. 5. sz./ Beterjesztette a III. osztály ülésén 1877. nov. 5-én Szily Kálmán. A Leonidák-meteorraj története, az 1872-es évvel bezárólag. [KSZ.]

  GRUBER Lajos - KURLÄNDER Ignác: Az 1874. V. (Borelly-féle) üstökös definitiv pályaszámitása. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1878. Magyar Tudományos Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Athenaeum nyomda. 21 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 6. köt. 3. sz./ Későbbi írásmódja: Borelli vagy Borrelly. [KSZ.]

  KONKOLY Miklós: Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén 1877-ik évben. III. rész. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1878. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Athenaeum nyomda. 9 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 6. köt. 8. sz./ Előadta a III. osztály ülésén 1877. márc. 26. Hódmezővásárhely, Selmec, Ó-Gyalla, Zágráb helyeken észlelt 241 meteor adatai (időpont, fényesség, szín, kezdetének és végének ekvatoriális koordinátája). [KSZ.]

  KONKOLY Miklós: Mercur átvonulása a nap előtt. Megfigyeltetett az ó-gyallai csillagdán 1878. május 6-án. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1878. M. Tud. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Athenaeum nyomda. 7 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 6. köt. 10. sz./ Előadta a III. osztály ülésén 1878. máj. 21. Észlelők voltak: Reviczky Károly Ó-Gyallán állomásozó honvéd százados, Horváth Jenő Ó-Gyallán állomásozó honvéd hadnagy, Cvet Sándor déloroszországi magánzó Tsernigoffból, Kaiser József herczeg primás ő eminentiájának főgépmestere, Dr. Schráder Károly, és Konkoly Miklós. A belépéskor az I. és II. kontaktust megfigyelték, időadatokat mértek. [KSZ.]

  KONKOLY Miklós: A napfoltok és a napfelületének kinézése 1877-ben. Kiad.: Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1878. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Athenaeum nyomda. 35 p. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből. 6. köt. 9. sz./ Előadta a III. osztály ülésén 1877. márc. 26. Az 1876-os napfoltok szöveges leírása. 163 napon lehetett észlelni, ezek közül 76 napon folttalan volt a napkorong, csak 87 alkalommal látszott napfolt. Táblázat az észlelt foltok helyzetéről és méretéről. [KSZ.]

  Magyar Tudom. Akadémiai Almanach csillagászati és közönséges naptárral MDCCCLXXVIII-ra [1878-ra]. Budapest, 1878. A M. T. Akadémia Könyvkiadó-Hivatalában. Nyomtatott az Athenaeum r. társ. könyvnyomdájában. 356 p. + 89 p. Csillagászat: pp. 3-168. Csillagászati és közönséges naptár MDCCCLXXVIII-ra. Szerkesztette Kondor Gusztáv a M. M. A. l. tagja. Ünnepszámítás 1878-ra. Időszámítás 1878-ra. Naptárlapok havonként (napok, névnapok, ünnepek, holdfázisok, időegyenlet, csillagidő, bolygók láthatósága, égi jelenetek, csillagfödések). Nap- és holdfogyatkozások 1878-ra. Merkur átvonulása a nap korongja előtt 1878. máj. 6. és 7-én. Pályakör ferdesége, nap abberatiója, parallaxisa és sugara, hold parallaxisa és sugara 1878-ra. Naprendszerünk. Bolygódok jegyzéke fölfedezésük ideje szerint [172 kisbolygó].
A főbolygók nevei betű szerint rendezve. A főbolygók pályaelem rendszerei. A főbolygók a naptól való távolságuk és csillagászati keringési idejök szerint rendezve. A főbolygók a középkívüliségük szerint rendezve. A főbolygók a pálya-hajlásuk szerint rendezve. A mellékbolygók pályaelem rendszerei. Az üstökös csillagokról. Az 1874. 1875 és 1876-ik években fölfedezett üstökös csillagokról. A kerülékes pályán üstökös csillagokról. A kerülékes pályán üstökösök pálya-elemrendszerei. Az üstökösök kerülékes pálya-elemrendszerei. Az alap-csillagok középhelyei 1878-ra. Pótlék. 25 fényes csillag középhelyei 1878-ra. A csillagászati obszervatóriumok geograph. fekvései. Jegyek és rövidítések magyarázata. A bolygódok jegyei és nevei. A csillagászati és közönséges naptár elrendezése. [KSZ.]

  SCHENZL Guidó: Lehajlás-meghatározások Budapesten és Magyarország délkeleti részében. Budapest, 1878. A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, Az Athenaeum r. társ. könyvnyomdája. 25 p., 1 térk. /Értekezések a mathematikai tudományok köréből 6. köt 4. sz./ Mint székfoglalót előadta a III. osztály ülésén 1878. jan. 22. [HAI.]

HELMHOLTZ, [Hermann Ludwig Ferdinand von]: A bolygórendszer keletkezéséről. 1871-ben Heidelbergában és Kölnben tartott előadás. In: Népszerű természettudományi előadások. Faraday, Helmholtz és Pettenkofer munkáiból. Kiad. a K. M. Természettudományi Társulat. Budapest, 1878. Franklin-társulat nyomdája. pp. 267-307. /Természettudományi Könyvkiadó Vállalat. 14./ Fordította: Hoitsy Pál. Az eredetivel összehasonlította Szily Kálmán. [HAI.]

HOITSY Pál: Egy nap a hold felületén. = Fővárosi Lapok 15. 1878. ápr. 9. 82. sz. pp. 490-491. [ZSE.]

HOITSY Pál: Hulló csillagok. = Fővárosi Lapok 15. 1878. okt. 1. 225. sz. pp. 1092-1093. [ZSE.]

HOITSY Pál: A föld kora. = Fővárosi Lapok 15. 1878. dec. 12. 286. sz. pp. 1382-1383. [ZSE.]

SCHENZL Guidó: "Magnetikus lehajlás-meghatározások Magyarország d. k. részében". = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 12. 1878. 1. sz. pp. 10-11. Székfoglaló értekezés kivonata. [SRG.]

SZABÓ József: Rövid közleményt olvas egy meteorkőesésről Szerbiában Alexinackabanja táján. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 12. 1878. 1. sz. pp. 19-20. 1877. okt. elején. [SRG.]

FRAKNÓI Vilmos: "Zrednai Vitéz János könyvtára". = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 12. 1878. 1. sz. pp. 21-23. Regiomontanus, Ilkus Márton Esztergomban. [SRG.]

KONKOLY-[THEGE] Miklós: I. "Napfoltok és a nap felületének megfigyelése az ó-gyallai csillagdában 1877". = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 12. 1878. 3. sz. p. 72. Kivonat. [SRG.]

KONKOLY-[THEGE] Miklós: II. Hullócsillagok megfigyelése a m. korona területén 1877. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 12. 1878. 3. sz. p. 73. Kivonat. [SRG.]

WEINEK László: "Az 1874. évi Venus átvonulásról". = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 12. 1878. 3. sz. pp. 73-74. Kivonat. Bemutatta Kondor Gusztáv. [SRG.]

KONKOLY-[THEGE] Miklós: I. Mercur átvonulása a nap előtt 1878. május 6. Megfigyelve az ó-gyalali csillagdán. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 12. 1878. 4. sz. p. 97. Kivonat. [SRG.]

KONKOLY-[THEGE] Miklós: II. Mars megfigyelése az ó-gyallai csillagdán. 1877. október és november. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 12. 1878. 4. sz. p. 97. Kivonat. [SRG.]

KONKOLY-[THEGE] Miklós: III. Uj megfigyelési mód állócsillag-spectrumokat feljegyezni. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 12. 1878. 3. sz. pp. 97-98. Kivonat. [SRG.]

WEINEK László abbeli tudósítása, hogy a Mercur átvonulásának észlelésével Lipcsében a csillagdában foglalkozott és photographiai fölvételeket is tett. = A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője 12. 1878. 4. sz. p. 98. Kondor Gusztáv terjesztette elő. [SRG.]

EMERICZY Géza: Könyvismertetés. (Természettan. Irta: Dr. Seidel Pál. VI. kiadás.) = Néptanitók Lapja 11. 1878. jan. 15. 1. sz. pp. 5-7. Csillagászatról. p. 6. [SRG.]

Dr. Haynald Lajos levele, a "Természettudományi társulathoz." = Természet 10. 1878. 1. sz. p. 12. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1878. áprilishóra. = Természet 10. 1878. 7. sz. p. 98. [SRG.]

Merkur átvonulása a nap előtt. = Természet 10. 1878. 9. sz. p. 125. 1878. május 6. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1878. májushóra. = Természet 10. 1878. 9. sz. p. 126. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1878. junius hóra. = Természet 10. 1878. 11. sz. p. 154. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1878. július hóra. = Természet 10. 1878. 13. sz. p. 281. [182.] [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1878. aug. hóra. = Természet 10. 1878. 15. sz. p. 210. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1878. szeptember hóra. = Természet 10. 1878. 17. sz. p. 240. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1878. októberhóra. = Természet 10. 1878. 19. sz. p. 268. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1878. nov. hóra. = Természet 10. 1878. 21. sz. p. 296. [SRG.]

Csillagászati jegyzetek 1878. decz. hóra. = Természet 10. 1878. 23. sz. p. 324. [SRG.]

GAITH Kezső: Irodalmi szemle. A nap színképében megjelenő Frauenhoffer-féle vonalak Kirchhoff által adott magyarázatának elégtelensége. = Természettudományi Füzetek, a délmagyarországi természettudományi társulat közlönye 2. 1878. 5-6. füz. pp. 182-185. "Troosttól. - Közli: Gaith Kezső. Kirchhoff szerint a Frauenhoffer-féle vonalak a légnemek által eszközölt fényelnyeletésben találják megfejtésüket. - Tudvalevőleg a nap színképében a Frauenhoffer-féle sötét vonalak csak akkor jelennek meg, ha azon nyílás, melyen keresztül a nap sugarai az elemző hasábra esnek, nagyon szűk. - Ha ezen nyílás azonban csak valamivel tágabb akkor a nap színképe folytonos, és semmiféle sötét vonalakat nem mutat.
Már pedig akár legyen a nyílás, melyen át a napsugarak az elemző hasábra esnek, szükebb akár szélesebb, a nap légköre által eszközölt fényelnyeletés semminemű változást nem szenved, tehát a színképnek mind a két esetben sötét vonalak által megszaggatva kellene lennie, ha a sötét Frauenhoffer-féle vonalak a fényelnyeletés által eszközöltetnének. Továbbá, ha a fényelnyeletés a sötét vonalak okozója, akkor azon esetben, ha a fénytelnyelő izzó körök mint önálló források fellépnek, az azelőtt általok létesített sötét vonalak, színes és fényes vonalakká változnának át szükségképen; már pedig az 1868. és 69. teljes napfogyatkozások alkalmával tett észlelések azon pillanatban, melyben a hold a napot teljesen födte, azt mutatták, hogy a naplégkörének mint önálló fényforrásnak színképe megint ugyanazon sötét vonalak által van megszaggatva. - Ezen észleletek tehát Kirchhoff elméletét a Frauenhoffer-féle vonalakról jogosan kérdésessé tették..." [HAI.]

KOPRBONICS János: Irodalmi szemle. Il Padre Angelo Secchi. - Commemorazione del P. Francesco Denza. = Természettudományi Füzetek, a délmagyarországi természettudományi társulat közlönye 2. 1878. 5-6. füz. pp. 185-189. "...Ezen kitűnő férfiú Secchi Angelo atyja, ki egyike a legkitűnőbb csillagászoknak vala napjainkban és kit fájj dalom a kérlelhetlen halál férfikorának legszebb éveiben ragadott ki az élők sorából. De szóljon helyettünk maga az emlékbeszéd:
Nagy szerencsétlenség érte a hazát és a tudományt e napokban. Mintha nem lettek volna elegendők a már úgy is fájdalmas veszteségek, melyeket a most múlt havakban kellett szenvednie a csillagászatnak négyben legjelesebb hívei közül, t. i. Santini Jánosban (Páduában, junius 26. 1877), Heis Edvárdban (Münsterben, junius 30.), Leverrier G. G. Orbánban (Párisban, szeptember 23.) és Littrov Károlyban (Bécsben, november 18.) most megfosztva látja magát kora és gyászos halál által legmunkásabb és legnevezetesebb művelőjétől Olaszhonban, Secchi Angelo atyától..." [HAI.]

Társulati ügyek. 10) A titkár bemutat egy uj szinképvetitő készüléket Párisból. = Természettudományi Füzetek, a délmagyarországi természettudományi társulat közlönye 2. 1878. 5-6. füz. p. 194. "... melyet dr. Lutz készített és leírja röviden, hogyan lehet e készülékkel a nap színképet a Frauenhoffer-féle sötét vonalakkal együtt egy ernyőre vetíteni és egy nagy közönségnek könnyen megmutatni." [HAI.]

Az üveg ezüstözése. Különfélék. = Természettudományi Füzetek, a délmagyarországi természettudományi társulat közlönye 2. 1878. 5-6. füz. pp. 195-196. "...Martin, a párisi Observatorium igazgatója, ezüstözött teleskóp-tükröt állított ki a jelenlegi világtárlaton, mit ő maga vont be ezüstréteggel. Minthogy az üveg ezüstözése physikai laboratóriumokban igen gyakran előforduló műtétel, czélszerünek találom Martin eljárását e helyen közzétenni..." [HAI.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: A Nap távolsága. = Természettudományi Közlöny 10. 1878. jan. 101. füz. pp. 24-26. Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [PRP.]

KONKOLY Miklós: A Csillag-physikai Observatorium Potsdamban. = Természettudományi Közlöny 10. 1878. jan. 101. füz. pp. 26-28. Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  NAGY Tamás: Múlt év oktober 15-én este két szép tűzgömböt láttam felvillanni az égen. = Természettudományi Közlöny 10. 1878. jan. 101. füz. p. 38. Levélszekrény. (5.) [SRG.]

  HOITSY [Pál]: A meteorok mint az élet hordozói. (Felolvastatott az 1877. nov. 21-iki szakülésen.) = Természettudományi Közlöny 10. 1878. febr. 102. füz. pp. 46-52. [SRG.]

  G. L. [GRUBER Lajos]: Carl Ludwig von Littrow. = Természettudományi Közlöny 10. 1878. febr. 102. füz. pp. 66-68. (1811. júl. 18. - 1877. nov. 16.) Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: A Mars-bolygó physikai viszonyairól. = Természettudományi Közlöny 10. 1878. márc. 103. füz. pp. 112-113. Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  IX. Választmányi ülés. 1878. február 20. = Természettudományi Közlöny 10. 1878. márc. 103. füz. pp. 123-124. Avéd Jákó és Cserni Béla Gy-Fehérvárott hullócsillag megfigyelést vállalnak. Konkoly Miklós beküldi jelentését 1877. évi hullócsillag megfigyeléséről. [SRG.]

  HELLER Ágost: Megkerült apró bolygók. = Természettudományi Közlöny 10. 1878. ápr. 104. füz. pp. 158-160. A francia akadémia Vaillant-diját Schulhof Lipót kapta meg a kisbolygók elméletét kifejtő művéért. Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  WEINEK László: A német-birodalmi Venus-expeditio Kerguelen szigetén. = Természettudományi Közlöny 10. 1878. máj. 105. füz. pp. 169-179. A hattagú expedíció tagja volt Weinek. 1874. jún. 21-én indultak hajóval, 1874. dec. 9-én észlelték a Vénusz-átvonulást, 1875. márc. 31-én értek vissza Európába. [PRP.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Pater-Angelo Secchi. = Természettudományi Közlöny 10. 1878. jún. 106. füz. pp. 237-238. (1818. jún. 29.-1878. febr. 26.) Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  HELLER Ágost: A gellérthegyi csillagász-torony. [1.] = Természettudományi Közlöny 10. 1878. júl. 107. füz. pp. 249-264. [SRG.]

  HELLER Ágost: A gellérthegyi csillagász-torony. - Második közlemény. - = Természettudományi Közlöny 10. 1878. aug. 108. füz. pp. 289-298. [SRG.]

  HELLER Ágost: A gellérthegyi csillagász-torony. - Befejezés. - = Természettudományi Közlöny 10. 1878. szept. 109. füz. pp. 329-346. [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Új holdmappák. = Természettudományi Közlöny 10. 1878. szept. 109. füz. pp. 356-357. Lohrmann 1821-1836 közötti észleléseken alapuló holdmappájának ismertetése. Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

H. Á. [HELLER Ágost]: A napfoltok és protuberanciák szakaszossága. = Természettudományi Közlöny 10. 1878. szept. 109. füz. pp. 357-359. Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  H. Á. [HELLER Ágost]: Vulkán, az újonnan felfedezett kisbolygó. = Természettudományi Közlöny 10. 1878. nov. 111. füz. pp. 433-434. Leverrier kisbolygó felfedezése. Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

H. Á. [HELLER Ágost]: Marsholdak átmérői. = Természettudományi Közlöny 10. 1878. nov. 111. füz. p. 434. Az amerikai Harvard College refraktorával végzett megfigyelések. Csillagtan. Rovatvezető: Heller Ágost. Apróbb közlemények. [SRG.]

  L. I. [LENGYEL István]: Az 1877-ben elhúnyt természettudósok nekrológja. = Természettudományi Közlöny 10. 1878. dec. 112. füz. pp. 467-469. Eduard Heis (1806. febr. 18. - 1877.); Urbain Jean Joseph Leverrier (1811. márc. 11. - 1877. szept. 23.); Karl Ludwig Littrow (1811. júl. 18. - 1877. nov. 16.); Giovanni Santini (1786. jan. 30. - 1877. jún. 26.). [SRG.]

(Secchi S. J.) = Uj Magyar Sion 9.[16.] 1878. 3.(111.) füz. pp. 237-238. Secchi nekrológja. Élt: 1818. jún. 29. - 1878. febr. 26. Vegyesek. [SRG.]

(Physica sacra). = Uj magyar Sion 9.[16.] 1878. 6. füz. p. 474. "A test, az anyag tulajdonságairól most a tudósok bámulatos dolgokat mondanak, melyek a kath. Egyház átállagulási (Transsubstantiatio) tanának elhivésére alkalmas lépcső gyanánt ajánlkoznak. Itt csak a következőt emeljük ki. Az üstökösek anyaga oly pehelyszerű, hogy 1000-szer vékonyabb a szellőnél." Vegyesek. [SRG.]

A magyar tud. akadémia heti ülését... = Vasárnapi Ujság 25. 1878. jan. 27. 4. sz. p. 59. "...Szigligeti temetése miatt nem 21-én, hanem 22-én tartották meg. Dr. Schenzl Guidó mint rendes tag foglalta el székét "Magnetikus elhajlási meghatározások Magyarország délkeleti részében" czimű értekezéssel, melyben szaktudósok számára adta elő az általa 1863-tól 72-ig eszközölt mérések eredményét. ...Végül pedig dr. Szabó József szólt egy meteorkőröl, mely Szerbiában Alexinácz-Kabanja közelében 1877. okt. 1-én délután hullt le, s hat nagyobb és hét kisebb darabot szedtek össze." Ez a Közintézetek, egyletek című rovatban lévő rövid hír csillagászati vonatkozású részének teljes szövege. [HAI.]

Két csillagász hazánkfia... = Vasárnapi Ujság 25. 1878. febr. 10. 6. sz. p. 90. "...lakik Parisban, hol előkelő helyet foglalnak el a tudományos körökben. Egyik Löwy Pozsonyból, ki a hatvanas években ment a párisi csillagvizsgáló intézetbe, 1870-ben beválasztatott a franczia akadémia 40 halhatatlanja közé. Csakhamar ezután a "Bureau des longitudes" tagjai által, kik közt nem kisebb emberek is voltak, mint Laplace és Leverrier, azon intézet vezetésével bizatott meg. Most a becsületrend nagy keresztjével akarják megtisztelni s Taye volt miniszter mellett Leverrier utódjául a csillagvizsgáló intézet igazgatójává ő van kijelölve.
A másik hazánkfia Schulhof Lipót, ki most nyerte el a franczia tudományos akadémia első csillagászati jutalmát, a 4000 franknyi Vaillant-dijat azon nagy fontosságú munkálatokért, melyek segélyével a rég elveszett Maja, Camilla és Liberatrix bolygók uj fölfedezése lehetséges volt. Schulhof két év óta rendes hivatalnoka a párisi "Bureau des longitudes"-nek." Ez a Mi ujság? című rovatban lévő rövid hír teljes szövege. [HAI.]

Mennyire van a földtől a nap? = Vasárnapi Ujság 25. 1878. márc. 17. 11. sz. p. 172. "Ama fontos észlelések, melyeket a csillagászok 1874-ben tettek, midőn a Vénus a nap tányérja el